Z dobrej woli, czy nawet z głupiej woli, ale własnej.