• Genes$ list: Genomics – is an interdisciplinary field of biology focusing on the structure, function, evolution, mapping, and editing of genomes. genom – cały zestaw instrukcji genetycznych znajdujących się w komórce. List of Genes:.
 • Genes 2he 1el*  geny ….6′ Judyta 2-v10 czat GPT?
 • The Gene$$ 🧬🧬🧬🧬🧬🧬🧬🧬genes$ 

 1. 2700099C18RiK -* Homolog NDC80, pseudogen składnika kompleksu kinetochorowego jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen 2700099C18Rik – Chr 17:95.06-95.08 Mb 24-03# . NDC80 homolog, kinetochore complex component pseudogene is a protein that in humans is encoded by the 2700099C18Rik gene # pseudogene? 2700099C18Rik – na chromosomie 17 który jest jedną z 23 par chromosomie u ludzi. Pseudogen – fragment kwasu deoksyrybonukleinowego, który – mimo podobieństwa do genów – nie jest funkcjonalny, tzn. nie koduje białek.
 2. 5HTR3A -#2023-04: Znaczenie w farmakologii: Antagonista receptora 5-HT3, tzw. setrony (ondansetron, granisetron i inne) znajdują zastosowanie w medycynie jako leki przeciwwymiotne. Niektore z nich stosowane są rownież w zespole jelita drażliwego. Działanie na receptor 5-HT3 wykazują też niektóre leki prokinetyczne. *# nowszy lek o modulującym wpływie na przekaźnictwo serotonergiczne – wortioksetyna 2021-03 # gen należacy do rodziny receptoriw serotoninowych – koduje Receptor 5-HT3 – receptor serotoninowy 3 – receptor jonotropiwy składajacy sie z 5 jednostek, kodowanych u człowieka genem 5HTR3A, należący do rodziny receptorów serotoninowych.
 3. A1BG – glikoproteina alfa-1-B gen z produktem białkowym 24-03 # A1BG -* # Alpha-1-B glycoprotein is a 54.3 kSa protein in humans that is encoded by the A1BG gene. 21-03# The gene contains 20 distint introns. Transcription produces 15 different mRNAa, 10 alternatively spliced variants and 5 unspliced forms. There are 4 propable alternative promoters, 4 non overlapping alternative last exons and 7 valudated alternative polyadenalation sites. 2021-03 # Alpha-1-B glycoprotein – first in list Human protein-coding genes lister in the HGNC database …::  {aaa} 
 4. A1CF -* # Function: Mammalian apolipoprotein B mRNA undergoes site-specific C to U deamination, which is mediated by a multi-component enzyme complex containing a minimal core composed of APOBEC1 and a complementation factor encoded by this gene. 2021-03 # APOBEC1 complementation factor is a protein that in humans is encoded by the A1CF gene. {weryfikacja no podwójne}
 5. A2M -(24-04) – alfa-2-makroglobulina ⍺ 2-makroglobulina (a2M) lub alfa-2-makroglobulina jest dużym (720 KDa) białkiem osocza występującym we krwi. Jest wytwarzany głównie przez wątrobę, a także lokalnie syntetyzowany makrofagi, fibroblasty i komórki kory nanerczy. U ludzi jest kodowany przez gen A2M. # Function The alpha-microglobulin (aM) family of proteins includes protease inhibitators, typified by the human tetrametric alpha-2-macroglobulin (a2M); they belong to the MEROPS proteinase inhibitator family I39, clan IL 2021-03 # Entrez 2 2021-01-# alpha-2-Macroglobulin (alfa2M) is a large (720 KDa) plasma protein …
 6. A2MP1 -* # 8 gen na liście HGNC ID 2021-03 # Alpha-2-Macroglobulin Pseudogene 1. Valisneria

 7. AAAS -* # nuclear envelope protein – otoczka jądrowa 2021-03 # also known as adracalin 2021-03 # gene provides instruction for making a protein called ALADIN {aaaaaa
 8. AADAC -* # Arylacetamide deacetylase is an enzyme that in humans is encoded by the AADAC gene. Microsomal arylacetamide deacetylase competes against the activity of cytosolic arylamine N-acetyltransfere, 2021-03# 17 numer HGNC:17
 9. AAS – Synteza semialdehydu alfa-aminoadypinowego jest enzymem kodowanym przez gen AAAS u ludzi bierze udzial w ich glownym szlaku degradacji lizyny. 
 10. AADAC -* # Arylacetamide deacetylase is an enzyme that in humans is encoded by the AADAC gene. Microsomal arylacetamide deacetylase competes against the activity of cytosolic arylamine N-acetyltransfere, 2021-03# 17 numer HGNC:17
 11. AADACL3 – # Arylacetamide deacetylase-like 3 is a protein in humans that is wncoded by the AADACL3 gene (W ukrainska bardzo dobrze opisany) 22-06 – eternagame – Limited by nature – This design „Cyborg 1” have 45% GC pairs and scired 100% ob folding. Fill out the rest with AU base pairs. # Homologene a tool of the United States National Center for Biotechnology Information IArtlactamide deacetylase-like 3 is a protein … Chromosome 1 is a the designation for the largest human chromosome. – eternagame „Your have to design the patens with following specifications: 
 12. AADACL4 – Arylacetamide deacetylase-like 4 is a protein in humans that is encoded by the AADACL4 gene. 
 13. AASDH – Ch 4: 56.34 – 56.39 – Aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase 
 14. AASS -* Gene ontology: ocidoreductase activity …2021-04 #  amonoadipate-semidethyse sinthazalphabet made from wood isolated on a white background
 15. AAVS1 -* gene in the species Homo sapiens (Wikidata) 2021-04 #  – Adeno-associated virus integration site 1 – is a viral integration site that in humans is encoded by the AAVS1 gene located on chromosome 19
 16. AAVS1 -* gene in the species Homo sapiens (Wikidata) 2021-04 #  – Adeno-associated virus integration site 1 – is a viral integration site that in humans is encoded by the AAVS1 gene located on chromosome 19. 
 17. ABAT -*  # Function: 4-Aminobutyrate aminotransferase (ABAT) is responsible for catabolism of gamma-aminobutyric acid (GABA), an important, mostly inhibiatory neurotransmitter in the central nervous system, into succinic semialdehyde.  2021-04 # 4-aminobutyrate aminotransferase – The ABAT gene provides instructions for making the GABA-transaminase enzyme
 18. ABCA1 -* # Function: The membrane-associated protein encoded by this gene is a  is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters.  2021-04 # ATP binding cassette subfamily A member 1 
 19. ABCA3 -* ATP-binding casette sub-family A member 3 (‘m3 transporter ABC podrodziny A”) – białko kodowane u człowieka genem ABCA3. 2021-04 . #The ABCA3 gene provides instruction for making a protein involved in surfactant production. 
 20. ABCA12 – ATP-binding cassette sub-family A member 12 also known as ATP-binding cassette transporter 12 is a protein that in himans is wncoded by the ABCA12 gene. 
 21. ABCB1 – Glikoproteina P usuwa obce substancje w tum leki s wnetrza komorek …Transporter ABC ATP jest wykorzystywana do przemieszczania roznego rodzaju substrator przez blone …ABCD1 # is a protein that transfers fatty acids into peroxisomers. – Olej ACTN3 – białko in mięśnie sprinterów – 
 22. ABCG5 – genes encode for two proteins sterolin1 and -2, respectovely. etenra – Arabidoptis Th. A spring annyal with a relatively  short lufe cycle, AThal. is popular as a model organis in plant biology and genetics. 
 23. ABI3 – członek rodziny genów ABI 3 (ABI3), znany również jako nowa cząsteczka, w tym SH3 (Nesh) to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen ABI3. Kodowane białko hamuje etopowe przerzuty komórek n. oraz migracje komorek. 
 24. ABL1 # BRCA1 has been shown to interact with the following proteins … 2021-03 #  (9 chromosom) koduje ludzie białko Abl, 
 25. ABL2 – Tyrosine-protein kinease ABL2 also known as Abelson-related gee  (Arg) is an enzyme that in humans is encoded by the ABL2 gene. ABL2 is a cytoplasmic tyrosine kinease which is closely related to but distinct from ABL1. 
 26. ABLIM3 # Ten gen koduje członka rodziny białek wiążących aktynę LIM (abLIM). Białka te charakteryzują się N-końcową domeną LIN i C- końcowa domena podobna do dematyny. Baza National Library of Madifine ma wszusykie 861 geny …..  – Acting-bonding LIM protein 3 … The LIM domain is a double zinc finger structure promotes protein-protein interactions. Eterna – Ribosome Challenge 1.2 This puzzle involves nearly all of Domain III, one of six major domains of the large ribosomal subunit. This part constitutes a big part of the „exit tunnel” of the ribosome – that’s the tunnel through which the protein is extruded after synthesis. By solving this puzzle, you’ll become better prepared to face future challenges where we will try to remove or stabilize this entire domain, to help simplify the ribosome and even let it accomodate different polymers that we’ll try to get the ribosome synthesie. We may also seek to redesign part of Domain III that recruit other molecular machines to the ribosome that help captire nascent proteins and fold them. 
 27. ABO # Gen ABO koduje białko (antygen) które znajduje się na powierzchni czerwonych ciałek krwi. Najczęstrzymi wariantami sa A, B i 0. Zarówno A, jak i B sa dominujace w stosunku do 0 … 2021-04 # ABO determines the ABO blood group of an individual by modyfying the oligosaccharides on cell surface glycoproteins. The ABO locus encoded three alleles. – Histo-blood group ABO system transferase is an enzyme with glycosyltransferase activity, which is encoded by the ABO gene in humans. 
 28. ACADM – # przeczytalem calosc z wilipedii – nic prawie nie rozumiem … no – moze .:. an enzyme called acryl-coenzyme A dehydrogenase that is inportant for breaking down (degrading) a ceratin group of fates called medium-chain fatty acids. 22-06 # (acryl-Cornzyme A dehydrogenase, C-4 to C-12 straighy chain) is a gene that provides instruction for making an enzyme called .:: 3- ci ? gen w koljnosci w genotypie? 
 29. ACE – # Gen ACE zwany tez „genem wytrzymałości jest związany z wydolnością naszego organizmu2021-01 # – (ang. Angiotensin-Converting Enzyme – glimoproteina, enzym z grupa 
 30. ACE2 – Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) is an enzyme attached to … ACE2 also serca tea as the entry point into cells for some corona viruses, including …SARS-CoV-2. ….ACE2 – warianty tego genu miga wplywac na podatnisc na infekce koronawirusmai ludzkimi 
 31. ACOT12 – acrylo-CoA tioesteraza 12 .::. Umożliwia identyczną aktywność wiązania białek. Przewiduje się, że będzie zaangażowany w proces metaboliczny acylo-CoA i proces metaboliczny kwasów tłuszcowych. – niea baza danych zawierajaca wszytskie geny? 
 32. ACOX3 – Peroxisomal acryl-coenzyme A odidase 3 is an enzyme that in himans is encoded by tge ACOX3 gene: 
 33. ACTL8 – Actin-like 8 is a protein in himans that is encoded by the ACtL8 gene. 
 34. ACTG1P6 – Actin, gamma 1 pseudogene 6 is a protein that in himans is encoded by the ACTG1P6 gene.
 35. ACTL8 – Actin-like 8 is a protein in humans that is wncoded by the ACTL8 gene. It is a protein that is used in making the intercellular architecture of cells.  … ACTL8 – Acrin-like 8 is a protein in humans that is encoded by the ACTL8 gene. 
 36. ACTN2 – koduje izoforme alfa-aktyniny 
 37. ACTN3 – # Badania genetyczne oceniajace predyspozycje do sportow są prowadzone w kierunku 4 genow – ACTN3, ACE 2021-01  # z bible list … białko in mięśnie sprintero …2020-12# wariacja tego genu pomaga ciału w budowie białka Alpha-actini-3, które kontroluje prace szybko kurczliwych wlokien miesniowych. 
 38. ACTR1B – Beta-centractin is a protein that …
 39. ACTR2 – pierwszy gen z chromosou 2 – Actin-related protein 2 is a protein …eterna – Smal RNSs ranging is size between 20 and 30 nucleotides are involved in different types of regulation of gene expression including mRNA degradation, traslational repression, and chromatin modification. 
 40. ACTR3B – Białko zeiązane z aktyną 3B znane rowniez jakono ARP3- beta jest białkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen ACTR3B Gen ten koduje czlonka bialek zwiazanych z aktyna (ARP) ktore tworza komleksy wiloboalkowe i dziela 35-55% tozsamosci aminokwasowej z konwencjonalna aktuna 
 41. ACVR1 – Activin A receptor, type I (ACVR1) is a protein which in humans is encoded by tye ACVR1 gene; also known as ALK-2 (activin receptor-like kinease-2) ACVR1 has been linked to the 2q23-24 region of the genome. This protein is important in the bone morphogenic protein (BMP) pathway which is responsible for the development and repair of the skeletal system. Eterna – 5S ribosomal RNA is an approximately 120 nucleotide-long ribosomal RNA molecule with a mass of 40 kDa. It is a structural and functional component of the large subunit of the ribosome in all domains of life (bacteria, archea, and eukaryotes), with the exception of mitochondial robosomes of fungi and animals.  …..weryfiation$$ from list notes from iphone ……………………
 42. ADA – #,dostarcza enzymu deaminy adenozyny LimfocytyT B NK, 2020-11 # chorobotwórcza mutacja genu ADA – sanoistnie skorygowana przez komorki pacjentow – SCID – wg.  „Edycji Genów” Doudny … Wiki: Adrnosine deaninase (also known as adenosine aminohydrosine, ADA) is an enzyme (EC 3.5.4.4) involved in purine metabolism. 
 43. ADAM2 – Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 2 or Beta-fertilin is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM2 gene. 
 44. ADAM7 – Sisintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 7 is a protein that in humans is encoded by tve ADAM7 gene 
 45. ADAM9 – jeden  5 genow najbardIj aktywnych przy ciezkim  stanie COViD
 46. ADAM15 – Disintegrin and metalloproteinase domain-conraining protein 15 is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM15 gene. 
 47. ADAM17 – A disintegrin and metalloprotease 17 (ADAM17), also called TACE (tumor necrosis factor-a-converting enzyme), is a 70-kDa enzyme that belongs to the ADAM protein family of diaintegris and metalloproteases. Evolution  of thinking from EternaFold is the RNA engine that Eterna is currentlu using to improve the degradation of Covid vaccines and other mrnas. 
 48. ADAMTS1 – A disintegrin and metalloproteine with thrombospindin mortufs 1 – is an enzyme that in humans is encoded … Chromosome 21 is both the smallest human autosome 48 baze pairs – 1,5 percent 
 49. ADAMTS2 – A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 2 (ADAM-TS2) also known as procollagen I N-proteinase (PC I-NP) is an enzyme that in humans is encoded by the ADAMTS2 gene. ADAMTS2 is responsible for processing several types of procoagen proteins. 
 50. ADCY5- # na liscie Bible1EL …2020-12 # Chromosome 3
 51. ADGRL2 – # Latrophilin2 is a protein that in gimans is encoded by the ADGR2 gene et- [Lab Tutorial] Limited by nature – Optimal amount of GUbpairs – Winner About the Puzzle
  This lab tutorial is about optimal amount of GU base pairs.
  As you can see in the picture of the lab winners below, they have from 0 to 4 GU base pairs. So tge lab design can be solved without use of GU’s. However when so many of the winners contains 1 or several GU’s, it do suggest that this shape actualky benefits from it.
  Design with lobg stems have a much higher greater tokerance for GU base pairs than designs with shorter stems. The Star lab has relatively long strms – 6 base pairs each. Notice the most of the winners land in the area with 2 GU’s or 6%. In the design I have locked all the GC and AU pairs in the winner from The Star lab which have the highest percrntage of GU pairs. This design „Mat – Modnif Deep_Thought 91% design”. by Mat747, have 4GU pairs or 13% GU pairs abd scired 95% on folding. Fill in the GU base pairs. (1p31.1): adhesion G protein-coupled receptor L2 
 52. ADIPOR1 – Adiponectin receptor 1 (AdipoR1) is a protein which in humans is encoded by the ADIPOR1 gene.  IT is a member of the progestin and adipoQ receptor (PAQR) family, and is also known as PAQR1. The adiponectin receptors, AdipoR1 and AdipoR2, serve as receptors for globular and full-length adiponectin and mediate increasedbAMPK and PPAR-α ligand activiteies …
 53. ADM2 – is a protein that in humans is encoded by tve ADM2 gene.
 54. ADPRHL2 – (ADP-ribosyl)hydrolase 3 (ARH3) is enzyme 22-07 #  ADP-ribose glycohydrolase 3 (ARH3) is an enzyme that in humans is wncoded by the ADPRH2 gene. ET- Roll Your Own Pseudoknot Design – About the Puzzle – Here is an example structure made by arnuvmodh for the Roll Your Own Pseudoknot lab puzzle that involves the internal loop of a stem in the pseudoknot. 
 55. ADCY8 – (adenylate cyclades 8) which encodes a membrane bound enzyme that catalyze the formation of cyclic AMP … Cykliczny adenozyno-3’, 5’-monofisforan – stymuluje wzrist ruchliwości plemników ….(cAMP) – organiczny zwiazek chemiczny z grupy nukleotydów, 
 56. ADH4 – koduje dehyrogenaze alkoholiw
 57. ADI1 – encodes the enzyme, 1,2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene dioxygenase . eterna miRNA in Homo Sapiens – MicroRNSs (miRNSs) are post-transcriptional regulators that bind to complementary sequence in the three ttnslated regions (3’ UTRs) of target messenger RNS transcripts (mRNAs), usually resulting in gene siliencing. miRNAs are short ribonucleic acid (RNA) molecules, on average only 22 nucleotides long. 
 58. AMOTL2 – Angimotin – like protein 2 is a protein that in humans is wncoded by the AMOTL2 gene. eterna – ryfa RNA – Difficulty Level 3 – wiki – The ryfA gene is a non-coding RNA present in E. coli, Shigella flexneri and Salmonella species where it is found between the ydaN and dbpA genes. 
 59. ADIPOQ – q-arm – Partail list of the genes licated on q-arm (long arm) of human chromosome 3 – Adiponectin (also refered to as GBP-28, apM1, AdipoQ and Acro30 is a protein hormone and adipokine, which is involved in regulating glucose levels as well as fatty acid brekdown. Eterna …IREs_VEGF_A – Difficulty Level 1 .. This family represents the vascular endothelial growth factor (VEGF) internal ribosome entry site (IRESs) A. VEGF is an endotheliel cell mitogen with many crucial function such aa embryogenic development and wound healing. 
 60. ADTRP – Zależne od androgenów białko regulujące TFPI …. 
 61. AEBP1 – Białko wiążące AE1 jest białkiem ktore u ludzi jest kodowane przez gen AEBP1 należy do rodziny karboksypeptydazy A. Bialko moze dzialc jakonrepresor transkrypcji i odgrywac role w adipogenezie i roznicowaniu komorek miesni gladkich Witaj to jet Bing. Chcesz sie dowiedziec kilka ciekawostek o AEBP1? AEBP1 to skrot od Adipocyte Enhancer Bibding Protein 1 czyli bialka wiazacego sie z enhanceramibadiopocytow Adiopocyty to komorki tluszczoe ktore magazynija energei ei regulaija metabolizm Engancery to sekwencje DNA krore zwiekszaja metabolizm 
 62. AFF3 – chusome 2 
 63. AFTPH – Aftiphilin is a protein 
 64. AGA – N(4)-(beta-N-acetylglucodaminyl)-L-asparaginase is an enzyme that in humans is encoded by the AGA gene. 
 65. AGK – ludzki gen koduje enzym mitochondrialna kinaze acyloglicerolowa Bialkokodoeane przez ten gen jest bialkiem blony mitochondrialnej zaangazowanym w metabolizm lipidow i gliverolipidow/ … teojglicerydy sa glwonymi skaldanikami tkanki tluszcoaej u ludzi i innhych kregowcow  a takze tluszcsem roslinnym . 
 66. AGXT – Serine-pyruvate aminotransferase is an enzyme 
 67. AGXT2 – The human AGXT2 gene encodes the protein Alaine-glyoxate aminotransferase 2. It catalyzes the conversion of glyoxylate to glycine using L-alanine as the amino donor. 
 68. AHCTF1 – Protein ELYS is a protein that in humans is encoded by the AHCTF1 gene… The AT-hook is a DNA-bibding motif present in many proteins, including the high mobilitu group …
 69. AIG1 – Białko indukowane przez androgeny 1 – ramię q – długie ramię ludzkiego chromosomu 6 
 70. Akirin-2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen AKIRIN2 – ramię q – długie ramię ludzkiego chromosomu 6 
 71. AKT3 – RAC-gamma serine/threonine-protein kinease is an enzyme that in humans is encoded by the AKT3 gene. Function: The protein encoded by this gene is a member # AKT3 – encoded enzyme RAC-gamma serine/the
 72. ALAS1 – Delta-aminolevulinate synthase 1 is protein – pierwszy gen na wiki – w chromosome 3 
 73. ALMS1 – Alstrom syndrome 1 known as ALMS1 is a protein – eternagmae- Oryza – It is renowed for being easy to genetically modyfy and is a model organism for celeral biology …
 74. AMELY – Y isoform AMELY is licated on the Y chromosome and encodes a form of amelogenin 
 75. AMPD2 – deaminase 2 is an enzyme that in humans is encoded by the AMPD2 gene. High AMPD2 expression levels correlate poor patient outcome # and a proliferative tumor phenotype in undifferentiated pleonorphic sarcoma (UPS) ETerna – Simple Pseudoknot in 3D, About the Puzzle – During the last town hall, questions came up about what pseudoknots are and why we are studying them. Are they natural RNA or synthetic creations? Pseudoknots naturally occur in the RNA elements of many if not most organisms. Since the study of RNA is a relatively new field, not much is known about exactly how common pseudoknots are. They aren’t highly defined structure that form when part of the RNA within a stem folds with part of the RNA outside of the stem. Put another way, a pseudoknot is a 3D structure containing two stem-loop structures in which the first sten’s loop forms part of the second stem. They aren’t a specific motif but rather a general structure. You might also think of it as crossing base pairs. Pseudoknots can play a role in the biological function of RNA. An example is ribosomal frameshifting; the formation of a complex pseudoknot pauses the ribosome to change the reading frane. Pseudoknots also are known to be present in telomerase and many viruses. 
 76. ANKRD31 – Ankyrin repeat domain 31 is a protein that in humans is encoded by the ANKRD31 – Eternagame.org – [CONTRA][Lab Tutorial] ContraFold falls for symetry and repet elements – Six-Corned Snowflake M2 About the Puzzle Many stems of the same length, makes for unstanle RNA. This puzzle Based on Six-Corned Snowflake M2 by Merryskies. It contains 18 stems of the lenggh 4 basepairs and 6 stems of 7 basepairs. Similar it holds 5 identical arms. Many stems of the same length – especially if shorter – will eventually provoke identical solves. Stems solved the same way, will easier mispair, and not help make a RNA static and stable. 
 77. AHCTF1 – Protein ELYS is protein that in humans is encoded by tve AHCTF1 gene. 
 78. AHR – #Narine – książka 2021-01#  The aryl hydrocarbon receptor (AhR) is a protein that in himans is encoded byvthe AGR gene. Mikrobiom, mikrobiota – 
 79. AIC – Aicardi syndrome is a protein that in humans is encoded by the AIC gene. 
 80. AIP – AH receptor-interacting protein (AIP) also known as aryl hydrocarbon receptor-interacting protein, immunophilin homolog ARA9 is a protein …. FKBP family….białko ktorego ktoregu funkcja nadal nie jest dla naukowcow do konca jasna ….
 81. AKT1 – {24-04} Kinaza białkowa RAC (rodzina Rho) alfa seryny/treoniny jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przez gen AKT1. Enzym ten należy do podrodziny AKT kinaz serynowo-treoninowych, które zawierają domeny białkowe SH1 (Src homology 2-like). Potocznie określany jest jako PKB lub pod obiema nazwami jako „Akt/PKB”. # list most studied genes 2020-10 #  TheSerine-Theronine protein kineaze encoded by AKT1 gene is catalictycally inactive in serum-starved primary and immortalized fibribrast. 2020-08 # Elephant man
 82. AMFR – Autocrine motility factor receptor, isiform 2 is protein that in kumają is encoded by the AMFR gene. 
 83. AMOTL2 – Anginomotin-like protein 2 is a protein that in humans is encoded by the ANOTL2 gene Eterna – IRES_HCV – Protein translation of most eukaryiotic mRNAsnrequires association of Met-
  tRNA, several initiation factors, and GTP with the 40S ribosomal subunit. The ribosome can only bind the capped mRNA after binding the initiator tRNA. Transltion of hepatitis C virus (HCV) mRNA is initiated by a diffrent mechanism from the usuaal 5’ cap-binding model. This alternate mechanism relies on the direct binding of the 40S ribosomal subunit by the internal ribosome entey site (IRES) in the 5’ UTR of HCV RNA. HCV IRES adopts a complexbstructure, and may differ significantly from IRES elements identifiedbin picornaviruses. A small number of eukaryiotic mRNA habe been shown to be translated by internal rivosome entry. 
 84. ANGPL1 – Anginopoietins are member of the vascular endothelical growth factor family and the only known growth factors largely specific for vascular endothelium. 
 85. ANK2 – Ankyrin-2, also known as Ankyrin-B, and Brain anykyrin, is a protein which in humans is encoded by the ANk2 gene. Ankyrin-protein 2 is ubiquitously expressed, but shows high expression in cardiac muscle. Eterna – Anti-Q RNA (wcześniej zwany Qa RNA) – mały niekodujący RNA obecny w podlegającym koniugcji plazmoidzie pCF10 bakterii Enterococcus feacalis. Należy do elementów cis-regulacyjnych swojego targetu prgQ, choć moze takze dzialac w sposob trans. Anti-Q znany jest z interakcji czastevzkami pelniacymi funkcje intristic terminator badz atenajtorem, zabezpieczajac dlaej lezace geny przed transkrypcja. 
 86. APBB2 – Amyloid beta A4!precursor protein-bibding family B memeber 2 is a protein that in humans is encoded by the APBB2 gene. The protein encoded by this gene interacts with the cytoplasmic domains of amyloid beta (A4) precursor protein and amyloid beta (A4) precyrsor-like protein 2. 
 87. APBB3 – Amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 3 … It is thought that the protein encoded by this gene may modulate the internalization of APP. 
 88. APC – Adenomatous polyposis coli (APC) also known as deleted in polyposis 2.5 (DP2.5) is a protein that in humans is encoded by the APC gene. The APC protein is a negative regulator that controls beta-catenin concentrations and interacts with E-cadherin, which are involved in cell adhesion. Eterna – Here the puzzle can be solved with 100% GC. Which is additional bad. #APC  # Gen APC znajduje sie na chromosomie 5 w regionie q21 i zawiera 21 eksonow. 2020-11 # antyknkogen 2020-09-24 # (Adenomatus Polyposia Coli gruczolakowata polipowatość okreżnicy) gen kodujacy u czlowieka bialko APC. {2024-04-18 angelGene}
 89.  APOM – chromosome 6 poz. 2 wg. Wiki – Apolipoproteina M jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen APOM. Białko kodowane przez ten gen jest apoliproteina i czlonkiem rodziny bialek lipokaliny … wiaze sie z liproteinami (transport tluszczu)y fundamental role in jumerous cellular processea thata reninitiated by
 90. ARG1 – koduje arginazę białkową. Arginaza katalizuje hydrolizę argininy do ornityny i mocznika. Wrodzony niedobór tego enzymu powoduje argininemię. The human ARG1 gene encodes the protein argainase: Arginaza – Rogers zauwazył ze badacze badajcy króliki mieli nizszy niz normalnie pozion argininy ….{24-04 virus vectors …Terapia genowa ma historię przedstawiania możliwości, które przez długi czas pozostają poza zasięgiem. Kuszący pomysł wykorzystania egzogennego „dobrego” DNA do zastąpienia wadliwego DNA został zasugerowany przez Stanfielda Rogersa w 1970 roku. Następnie w 1972 roku, pomysł ten został rozwinięty przez Theodore’a Fridmanna i Richarda Roblina, którzy napisali, że wirusy mogą być zomdyfikwoane tak, aby zawierały ludzkie geny i mogły zarażać pacjentów.
 91. ARG1 – koduje arginazę białkową. Arginaza katalizuje hydrolizę argininy do ornityny i mocznika. wrodzony niedobór tego enzymu powoduje argininemię.
 92. ARHGAP31 – The Rho GTPase activating protein 31 is encoded in humans by the ARHGAP31 gene.
 93. ARHGAP31 – The Rho GTPase activating protein 31 is encoded in humans by the ARHGAP31 gene. 
 94. ARHGEF2 – Rho GTPases play fundamental role in jumerous cellular processea thata reninitiated by … # 24-04 – Chr 1 – Czynnik wymiany nukleotydów Rho guaniny 2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen ARHGEF2. GTPazy Rho odgrywają fundamentalną rolę w wielu procesach komórkowych, które są inicjowane przez bodźcie zewnątrzkomórkowe, ……
 95. ARID1A – AT-rich interactive domain-containing protein 1 A …
 96. ARID1B – AT-rich interactive domain-containing protein 1B
 97. ART3 – Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 is an enzyme that in himans is encoded by the ART3 gene. Chr 4: 76.01 – 76.11 
 98. ATM – Kinaza ATM (ataxia telangiectasia mutated) kinaza białkowa serynowo-treoninowa (EC 2.7.1.11) aktywiwana przez przerwania obu nici pidwójnej helisy DNA.
 99. ATR – Serine/threonine-protein kinease ATR also known as ataxia 
 100. ATXN7L2 – Ataxin 7-like 2 is a protein in humans that is encoded by the ATXN7L2 gene. Symbol report for ATXN7L2 AHGNC 
 101. AZI2 – 5-azacitidyne-inducted protein2 – is a protein …chr 3 …
 102. AZIN2 – Antizyme inhibitor 2 (Azl2) also know as arginine decarboxylase (ADC) 
 103. BCAP29 – Białko związane z receptorem limfocytów B29 – oznacza białko związane z receptorem komorek B29 Jest to bialko, ktore bierze udzial w transporcie bialek blonowych z siateczki srodplazmowej do aparatu Golgiego. 
 104. BCAS2 – Breast carcinoma amplifed sequence 2 – Pre-mRNA-splicing factor SPF27 is a protein …Identifiers…
 105. BCC6 – is a protein that in hunans is encoded by the BCC6 gene It is assocuated with Basal cell carcinoma susceptibility to 6 
 106. BCKDHB – 2-Oxoisovalerate dehydrogenase subunit beta, mitochondrial is an enzyme that in humans is encoded by the BCKDHB gene. Function: Branched-chain keto acid dehydrogenase is a multienzyme complex associated with the inner membrane of mitochondria, and functions in the catabolism of branched-chain amino acids. The complex consists of multiple copies of 3 components: branched-chain alpha-keto acid decarboxylase (E1), lipoamide acytransferaze (E2) and lipoamide dehydrogenase (E3) This gene encodes the E1 beta subunit, and mutations therein have been associated with mapke syrup urine disease (MSUD), type 1B. 
 107. BCL10 -B-cell lymphoma/leukemia 10 is a protein that in himans is wncoded by the BCL10 gene. 
 108. BCL2L15 – Protein Coding – Chromosome 1 Open Readin Frame 178 – 1p13 The Bcl-2 family consist of a number of evolutionarily-conserved proteins that share Bcl-2 homology (BH) domains. ET – Intro 2 – My First Base Pairs  About the Puzzle In this puzzle, we learn about the 3 types of base pairs that can be found in RNA: AU pairs, GU pairs, and GC pairs. We also take a closer look at the user ibterface within puzzles, particularly objectives and the palette. Remember – if you ever forget what base pairs are possible in RNA, take a look at the palette at the bittom of the screen. Within the palette, the bases (colored circles labled with letters) that can pair with each other will be adjacent to each otger will have bright triangles pointing to each other. 
 109. BEX1 – Protein BEX1 also known as brain-expressed X-linked protein 1 is a protein that in humans is encoded by the BEX1 gene
 110. BEX2 – chromosome X z, wystèpuje w płucafh. 
 111. ALDH2 – Aldehyde dehydrigenase is the second enzyme od the major oxidative pateay of alkohol metabolism. – artykuł Drospophila melanogaster – mały owad, wielkie możliwości …abiogeneza …
 112. ALK -# W kolejnych tetsach na myszach i muszkach owocowych ofkryti ze zwiedzeta ktore milay wylaczony gen postasaky szcuplejsze nawet gdy yly karjione dieta s Mcdonalds 2020-10 # # Disease-relevant genes with no reportable alternations 2020-10-08  # kontrola uzycia energii przez nasz orgnizm 2020-10-05 # odgrywa znaczącą rokę w przeciwadziałaniu przyrostowi masy ciała 2020-09-29 # provides instructions for making a protein called ALK receptor tyrosine kinease, which is part of a family of proteins called receptor tyrosine kineases (RTKs)
 113. ALS2  – Alsin is a protein that in humans is encoded by the ALS2 gene. Etern- The Alfalfa mosaic virus (ANV) coat protein binding (CPB) RNA is an RNA element which is found in the 3’ UTR of the genome. AMV CPB can stimulaye the translation of AMV RNA by between 50 and 100-fold. 
 114. ALS2CR2 – nazwa genu wziela sie stad, ze znajduje sie w locus domniemanego genu zmutowanego … ALS.
 115. ALS2CR8 – Amyotropic lateral scierosis 2 chromosomal region candidate gene 8 protein also known as calcium-response factor … is a protein 
 116. AMBN – Amekiblastyna (ang. ameliblastin), znana także jako amelina (ang. amelin) – białko szkliwa. 
 117. AMELY – Amelogenin Y isoform – is a protein that in humans is encoded by the AMELY gene – Chromosom Y – obecnosc chromosomu Y wraz z chromosomem C w jadrze komorki determinuje u czlowieka plec meska .::
 118. APEH – Acylamino-acid-releasing enzyme is an enzyme thta in humans is enceded by the APEH gene
 119. APOBEC3B – Probable DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3B is protein that in humans is encoded by the APOBEC3B gene – Chromosome 22 is one of the 23 pairs of chromosomes in himan cells. Humans normally have teo copies of chromosome 22 in each cells. Chromosome 22 ia the second smallest human chromosome, spanning about 49 million DNA baze pairs an drepresbting btewenn 1.5 and 2% of the toralDNA in cells. 
 120. APOE – # jednak chromosom 19? … 2020-12 # (3445 citations) apolipoprotein E – list the top 20 most popular genes, 2020-10-27# # inzybieria tego genu  pozwolilaby wyeliminosac jego wiazacy sie z podwyszszonym ryzykoem  alzhaimera warinat E4 2020-10-13 # Apolipoproteina E 2020-10 #  chromosom
 121. APOO – Apoliproteim O also known as protein FAN121B is a protein that in humans is encoded by the APOO gene. The X chromosome in humans spans more than 153 million base pairs (the building material of DNA) It represents about 800 protein-coding genes ..
 122. APTX – zwiazany z opisem Q10 – Arpataxin is a protein that in humans is encoded by the APTX gene. 
 123. ARG1 – The human ARG1 gene encodes the protein argainase: Arginaza – Rogers zauwazył ze badacze badajcy króliki mieli nizszy niz normalnie pozion argininy 
 124. ARMC9 – LisH domain-containing protein ARMC9 is a protein ..:
 125. ARMCC6 – Armadillo repeat containing X-linked 6 is a protein that in humans is encoded bycthe ARMCX6 gene located on the X-chromosome. 
 126. ARHGAP44– GTPazy Rho białko aktywujące 44 …Białko Rho – kluczowe regulatiry cytoszkieletu w przebiegu mitozy { proces podziału pośredniego jądra komorkowego, ktoremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych. } i cytokinezy ….
 127. ARID2 – AT-rich Interactive domain-containing protein 2 – limfocyty T 
 128. ARID4 – AT-rich interactive domain-containing protein 4B is a protein that … This gene encodes a protein with sequence similarity to retonoblastoma-binding protein-1
 129. ARHGAP11B – powoduje ze komorki macierzyste mozgu moga sie namnazac, co umizliwia powstanei wiekszego mozgu 
 130. ARHGAP31 – The Rho GtPase activating protein31 is encided in humans by the … q-arm … VEGF is an endotheliel cell mitogen with many crucial functions such as embryogenic 
 131. ARHGEF35 – Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 35 jest bialkiem …
 132. ARL15 – ADP-ribosylation factor-like 15 is a protein in humans that is encoded by the ARL15 gene. Eternagame – 196 – Ribosome Challenge1.2 About the Puzzle – This puzzle involves nearly all of Domain III, one of six major domains of the large ribosomal subunit. This part constitutes a big part of the „exit tunnel” of the ribosome – that’s the tunnel through which the protein is extruded after synthesis. By solving this puzzle, you’ll become beter prepared to face future challenges where we will try to remove or stabilize this entire domain, to help simplify the ribosome and even let it accomodate different polymers that we’ll try to get the ribosome synthesize. 
 133. ARNT – encodes the aryl hydrocarbon receptor nuclear translatir protein that forms a complex with ligand-bound aryl hydrocarbon receptor (AhR) and is required for receptor function. 
 134. ARPP-21 -Cyclic AMP-regulated phosphoprotein, 21 kD, also known ARPP-21, is a human gene. 
 135. ARV1 – Acryl-coA acyltranferase-related enzyme 2 required for viability is a protein….
 136. ASIP # Aguti signalin proyein Sullivan wiecej niz DNA 21-06 # w poszukiwaniu yellow gene 2020-12 # – melannin pigments – aguti?
 137. ASPM – Abnormal spindle-like microcephaly-associated protein…
 138. ASXL3 – Additional  sex combs lime 3 – chromosom 18 
 139. APOB – bierze udzial w merabolizmie tłuszczow u ssakow – najczestsze mutacje w tym genie nastapily  u niedzwiedzi polarnych …w stosunku np. w stosunku u do niedzwiedzi brunatnych ..Behe Dewolucja 2022-11-19 
 140. ATF3 -Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3 …
 141. ATM – # białko enzymu kodowane jest przez gen ATM w locus 11q22.3. Kinaza ATM fosforyluje szereg białek, odgrywających rolebw zatrzymaniu cyklu komorkowego, apoptozie i naprawie DNA. # zespół ataksa-teleangiektazja 2020-10-06 # gene with protein product
 142. ATP-aza ATP7B – (ATP-aza transportująca Cu2+, EC 3.6,3.4) – enzym błonowy obecny głównie w hepatocytach. 
 143. ATP2B4 – Plasma membrane calcium-transporting ATPase 4 
 144. ATR is activated in respinse to persistent single-stranded DNA, which is a common intermediate formed during SNA damwage detection and repair. 
 145. ATRAID – Apoptosis-related protein 3 – is a protein …eternagames – Oryza sativia 10 – Micro RNAs play regulatory roles in the development of rice plants. 
 146. ATXN1 – Ataxin-1 is a DNA-bibding protein which in humans is encoded by the ATXN1 gene.
 147. AURKA – Kinaza Aurora A (AURKA) – enzym kodowany przez gen AURKA w locus 20q13 (wcześniej określany STK15 albo STK6) należący do kinaz serynowo-treoninowych. 
 148. AVIL – odpowiada za utrzymanie przez komorki prawidlowego ksztaltu i rozmiarow 
 149. AVL9 – Migracja komorek – Hello, this is Bing. Here are some interesting facts about the AVL9 gene. AVL9 stands for AVL9 cell migration associated. It is a protein codibg gene that is involved in cell migration and is located in recycling endosomes. The AVL9 gene is located on chromosome 7 in humans at position 7q35. It spans about 9.8 kilobases and consists of 10 exons.. Wielkosc genu to liczba par zasad nukleotydowych, ktore tworza jego swkwencje DNA. Gene AVL9 ma okolo 32 000 par zasad Jest to stosunkowo maly gen w porownaniu z niektorymi innymi genami ludzkimi takimi jak gene CFTR, ktory ma okolo 310 000 par zasad …. 
 150. AVP – Vasopressin – Sapiens … Arginine …proteiliza – rozkład białek na proteiny i aminokwasy 
 151. AZI1- Białko 1 indukowane przez 5-azacytynę 
 152. AZIN2 – Antizyme inhibitator 2 (AzI2) also known as arginine decarboxylase (ADC) is an enzyme that in humans is encoded by the AZIN2 gene. Humans have two copies of chromosome 1 as they dobwith all of the autosomes, which are the non-sex chromosomes. {azzzzz} 
 153. B2M – B2 microglobulin also known as B2M is a component of MHC class I  kolecules, MHC class I molecules have €1, €2 … Doudna p.48
 154. B3GNT7 – UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3N-acetylglucosaminyltransferase 7 is a protein 
 155. BACE2 – Beta-secretase 2 is an enzyme that cleaves Glu-VAl-Asn-Leu! – Eternagame/ The Zebra Finch (Taenipygia guttata) is the most common an dfamilar estrildid finch of Central Australia and tages over most of the continent, avoidihg only gbe soll moist south an sthe teopical far north. 
 156. BAX – # białko z rodziny białek Bcl-2, przyspiesza apoptozę, poprzez tworzenie porów w błonie zewnętrznen mitochondrium, przez co zwiększa jego przepuszczalność. 2021-04 # Ekspresja geny BAX jest reguloeana  przez bilanz p53 
 157. BCAS2 gene – Pre-mRNA-splicing factor SPF27 is a protein that in humans is wngoded by the BCAS2 gene. BCAS2 – Pre-mRNA-splicing factor SPF27 is a protein that in humans is encoded by the BCAS2 gene 
 158. BCL-2 – heterogenna grupa białek, regulująca uwalnianie cytochromu c i AIF z mitochondrow.
 159. BCL2 – apaptosis … Sulston John (2018-04-06 + ) 
 160. BCL2A1- Bcl-2-related protein A1 is a protein that in humans is encoded by ghe BCL2A1 gene
 161. BCL2L1 – is a human gene # długowiczność ….2021-01
 162. BCL2L2 – This gene encodes a pro-survival (anti-apoptic) member of thevbcl-2 protein family..
 163. BCL3 – B-cell lymphoma 3-encoded protein 
 164. BCL6 – B-cell lymphoma 6 protein is a protein that in humans is encoded by the BCL6 gene 
 165. BCL9 – B-cell CLL/lymphoma 9 protein that in humans is encoded by the BCL9 gene – „To co pochodzi ode mnie – nawet najglubsze i najdluzej, nieudolnie robione ma sens – to co pochodzi od innych ludzi … jest tylko przyczyna choroby u smierci – I) piersze prawo genetyczne ! … do  ksiazki Wery i do telefonu Kniazia … wszystko miało sens ! 
 166. BCL10 # Like BCL2, BCL3, BCL5, BCL6, BCL7A, and BCL9, it has clinical significance in lymphoma. 2021-03 # – B-cell lymphoma/leukemia 10 is a protein that in humans is encided by the BCL10 gene. Entrez 8915
 167. BCS1L – Mitochondrial chaperone BCSL, also kniwn as BCSq homolog, ubiquinolcytochrome c reductase complex chaperone (h-BCS1), is a protein …
 168. BDNF –  # Rs6265, also called Val66Met or G196A, is a gene variation, a single nucleotide polymorphism (SNP) in the BDNF gene that codes for brain-deribered neurotropuc factor. 2021-04 # Neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF, z ang. brain-derived neurotrophic factor) – białko wydzielane przez neurony, należące do rodziny czynników wzrostu nerwów.  2020-11 # 2020-11 #  jako biomarker w w przebiegu i leczeniu schizy 
 169. BHLHE41 – „Basic helic-loop-helic family, member e41”, is a gene that encodes a basic helic-loop-helix transcription factor repressor protein in various tissues of both human and mice. Eternagames – Rapeswed (Brassica napus), also known as rape, oilseed rape, rapa, rappi, rapased (and in the case of one particular group of cultivars, canola) is a bright yelllow flowering member of the family Brassicae (mustard or cabbage family). 
 170. BIRC2 – Baculoviral ISP repeat-containing protein 2 
 171. BMIQ3 – Ilościowy wskaznik masy ciala Body mass index QTL3 – Zwiazane tkanki obejmuja serce i pluca 
 172. BMPR2 – Bone morphogenic protein receotor type II or BMPR2 is a serine/threonine receptor kinease. ETG – The C0719 RNA is A bacteroal non-coding RNA of 222 nucleotides in lenght that is found between the yghK and glvB genes in the genomes of Escheruchia coli and Shigella flexneru. Tjis nin-coding RNS was orginally indentified in E.coli using high-density oligoncleotide probe arrays (microrray.) The function of this ncRNA is unknown. 
 173. BRAF is a human gene that encodes a protein called B-Raf. 
 174. BRCA1- # ludzka gen supresorowy znajdujący się na długim ramieniu 17 chromosomu w locus 17q21. Jest to bardzo duży gen – obejmuje 80 kpz DNA i zawiera 24 egzony. 2021-01 # breast cancer chromosome17 – from base pair
 175. BRCA2– # Białko kodowane przez BRCA2 jest zaangażowane w naprawę DNA (naprawę przez rekombinację uszkodzeń obu nici DNA) 2020-11# chromosome 13 –  bialko – naprawa DNA 
 176. BRAF – # wracam przy analizie Q10 – is a human gene that encodes a protein called B-Raf. 2020-11 Sygnalizacja kinaz aktywiwanych mitigenami (MTK signaling) 
 177. BRD4 encoded protein bronodomain-cintaining protein 4 
 178. BRIP1 – jego mutacje zwiazane sa ze zwiekszeniem  ryzyka … piersi ….
 179. BRK1 – is a putative micropeptide protein that in humans is encoded by the C3orf10gene
 180. Brpf1 – Peregrin also known as bromodomain and PHD finger-containing protein 1 is a protein that in humans is encoded by the BRPF1 gene licated on 3p26-p25. # 2022-07 Zebrafish BROF1, which is coordinated by its particular set of PWWP domain, mediated Moz-dependent histone acetylation and maintains Hod genes expression throughout vertebrate development, hence determines tye proper pharyngeak segmental identities. 
 181. BRX1 – Ribosome biogenesis protein BRX1 homolog (BRIX1) also known as brid domaib-containing protein 2 (BXDC2) is a protein that in humans is encoded by the BRIX1 gene. Eterna – How to makr a Pseudoknot in the lab- RNA World – All the same, it is interesting to work out how much might be said in a genome all tokd-the maximum amount of information stored in a genome-if only as an exercise in grasping the ulitimate complexity that has appeared over 4 gigayears of change. So we provisionally take all nucleotides as equivalent- an approximation, but one that allows us to say some things clearly. A genomic nucleotide is about 2 bits of information-a choice between 4 (=2do2potegi) roughly equally probable altwrnatives (A, C, G T/U). Thus a haploid (single maternal or parental copy) human or mammalian genome is about 2x3x10do9potegi=6 American billion bits. A „fruit fly” is 2x10x0,12x10do9pitegi=0,24 bits = 0,24 billion bits, and our sometimes-friendly colon bacteria Escherichia coli is 0,0092 billion bits. To help us grasp the numbers , I call on our familiarity with the digital information stored in a portable music playrr-an iPod, Archos, or Zune. 
 182. BTD – Biotinifase (EC 3.5.1.12 amidohydrolasenbiotinidase, BTD) is an enzyme that in humans is encoded by the BTD gene. 
 183. C1orf21 – Function – is most likely involved in the growth od cells, especially in the nucleus where replication of DNA occirs.  {ccc}  {caaaaaaaaa
 184. C1orf27 – Uncharacterized protein Chromosomes 1 Open Reading Frame 27 is a protein in humans, encoded by the C1orf27 gene. Eterna – Multicolor 2:!Dangling Ends About the Puzzle- Here’s a Drake tutorial for PORW, created on March 27, 2015. „Dangling ends arennucleotides that stack on the ends of helices. In secondary structures, they occur in multibranch and exterior loops. They occur as euther 5′ dangling ends (an unpaired nucleotides 5′ to the helix end) or 3′ dangling ends (an unpaired nucleotide 3′ to the helix end.) In RNA,3′ dangling ends are generally more stabilizinhvthan 5′ dangling ends.” —Turner, 1999
 185. C1orf38 – Chromosome 1 open reading frame 38 is a protein that in humans is encoded by the C1orf38 gene. Knockout mouse ….Eterna – [EFOLD][Lab Tutorial] The Snowfake 2:2/3 – EternaFold falls for synetry and repeat elements
 186. C1orf74 – C1orf74 is transcribed into an mRNA that is 1642 nucleotides long in humans. 
 187. C1orf109 gene – Chromosome 1 open reading frame 109 is a protein – This gene may play role in cancer cell proliferation – Eterna – Even though the two ends of the RNA may look the same within Eterna, in real life they behave slightly differently due to the underying chemistry. Thus changing the direction of the basebpair can something help to solve a structure/puzzle. 'AU zippers’ are one example of where base pair direction matters – adjacent AU pairs are usually stabler when the pairs alternate (like a zipper) rather than all facing the sam editectiob. Use your Seap tool to make all of the AU pairs alternate. 
 188. C10rf112 – Chromosome 1 open reading frame 112, is a protein that in himans is encoded by the C1orf112 gene, and is located at position 1q24.2. C1orf112 encoded for seventeen variants of mRNA, figteen of which are functional proteins. Methanobrevibacter FMBK1 – DF 4 Methanobrevibacter sithii is the dominant archaeon in tge human gut. It is important for the efficient digestion of polysaccharides (complex sugars) because it consumes and products of bacterial fermentation. 
 189. C1orf127 – uncharacterizedbprotein C1orf 127 is a protein that in humans is wncoded by the C1orf127 gene, the structure and function of which is poorly understood by the scientific community. Eterna – Saccharomyces Cerevisiae – DF 4 – is a species of budding yeast. It is the microorganism behind the most common type of fermentation. S. cerevisaiae cells are round to ovoid, 5-10 micrometerrs in diameter. It reproduces by a division process known as budding. 
 190. C1QL1 – 17q21.31 jest to białko wydzielane o dlugosci 258 aminokwasów … Pre-mRNA tego białka podlega edycji RNA
 191. C1QTNF3 – Complement C1q tumor necrosis factor-related protein 3 is a protein that in humans is encoded by the C1QTNF3 gene. Eterna [Lab Tutorial] Energy – Hit a good energy range For this puzzle, watch the energy meter (top left) and try hit an energy value sonewhere between 24 and 31 Kcal. Vart the content of GC and AU to archive this. It will be posaible to male winners outside this range, however the likelyhood of it will rapidly decrease the further you move away from the lab design optimal energy range. Just as with optimal base pair ratio, tve optimal ratio changes with shape. You can watch old lab data fron at similar design, to get an idea od what range will limy be good. 
 192. C2CD4D – or C2 calcium-dependent domain-conatining protein 4D is a protein product of the human genome. 
 193. C2orf16 – is a protein that in humans is encoded by the C2orf16 gene. Isoform 2 of this protein (NCBI ID: CAH18189.1 henceforth referred to as C2orf16) is 1,984 amino acids long. 
 194. C3orf14 – The human gene Chronosome 3 open reading frame 14 is a gene of ubcertain finction licated at 3p14.2!near fragile site FRBA3-which falls between this gene and the centromere. #2022-07-22 Orthologs have been identified in all of the majoe animal groups, minus amphibians and insects, tracing as afr back as the sea anemone; indicating an origin of over 1000 myya, highlighting its importance in the animal genome. 
 195. C3orf62 – Chromosome 3 Open Reading Frame 62 is a protein that in humans is encoded by the … C3orf62 is a glycine depleted protein relative to the amount of glycine in proteins in the rest of the genome. 
 196. C3orf70 – also known as Chromosome 3 Open Reading Frame 70, is a 250aa protein in humans that is encoded by the C3orf70 gene. Eternagame – A plasmid is a DNA molecule that is separate from, and can replicate independly of, the chromosomal DNA. 
 197. C4 – schizofrenia 
 198. C5orf45 – Chromosome 5 open reading frame 45 is a protein … The orthologue in mice is 3010026O09Rik
 199. C6orf58 jest kudzkim genem zlokalizowanym w locus 6q22.33 chromosomu 6 i koduje UPF0762, białko … protein which is subsequently secreted after cleavage of a signal peptide. DUF781, która jest pojedyncza identyfikowalną domeną w UPF0762, jest powiazana z rozwojem wątroby w ortologicznym białku danio pręgowanego. Funkcja ludzkiego UPF0762 nie jest jeszcze dobrze scharakteryzowana: 
 200. C6orf62 – Chromosome 6 open reading frame 62 (C6orf62) also known as X-trans-activated protein 12 (XTP12), is a gene that encodes a protein of the same name… cytosol
 201. C6orf89 – Uncharactized protein C6orf89 is a protein that in humans is encoded by the C6orf89 gene. 
 202. C7ORF25 białkon C7orf25 UPG0415 (UPF0415) jest białkiem kodowanym na chromosomie 7, w otwartej ramce odczytu 25 (C7orf25 ) i znajduje sie w domenie nieznanej funkcjin1308. Otwarta ramka odczytu (ORF) to czesc sekwencji nukleotydow miedzy kodonem StrT (AUG) a kodonem stop jtora potencjalnie moze ulec translafji na biallko ….
 203. C8orf33 – UPFo488 – jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen C8orf33 (otwarta ramka odczytu chromosomu 8 33). Chromosom 8 otwarta ramaka odczytu 33 (C8orf33) to ludzki gen kodujący białko o obecnie niznanej funkcji. Dystrybucja tkankowa i subkomórkowa. Białko UPF0488 ulega ekspresji na niskim lub umiarkowanym poziomie w wiekszosci tkanek znpewnymi wyjątkami. 
 204. C9orf72 – (chromosome 9 open reading frame 72) is a rotwein which in humans is encoded by the gene C9….
 205. c-Fos – komórkowy protoonkogen, należacy do genów wczesnej odpowiedzi komórkowej. Koduje czynnik transjrypcyjny FOS, który (podobnie jak pozostałe białka z rodziny Fos – FosB, Fra-1 i Fra-2)?zawiera motyw suwaka leucynowego umożliwiający im tworzenie z białkami z rodziny Jun, a także Maf, Nrl oraz ATF, heterodinerów funkcjonujących jakonjądriwy czynnik transkrypcyjny AP-1 (ang. activator protein-1). 
 206. CABLES1 – CDK5 and ABL1 enzyme substrate 1 is a protein that in humans is encoded by … Chromosom 18 – jeden z 23 parzystych chromosomow człowieka. DNA chromosomu 18 liczy około 76 milionów par nukleotydów, 
 207. CABYR – Calcium-binding tyrosine phosphorylation-regulated protein – na locus chromosomie 18 – is one of the 23 pairs of chromosomes in humans. People normally have two copies of this chromosome. Cgromosome 18 spans about 80 million base pairs (the building material of DNA) and represents about 2.5 percent of the total DNA in cells.
 208. CACNA2D3 – Calcium channel, voltage-dependent, alpha 2/delta subunit 3 is a protein that in humans is … # encoded by the CACNAD2D3 gene on chromosome 3 (locus 3p21.1). This gene encodes a member of the alpha-2/delta subunit family, a protein in the voltage-dependent calcium chanel complex. Top expressd in: middle temporal gyrus, Brodmann area 23, sperm. 2022-07 # eterna – Sprinzl tRNA RF9331 – Difficulty Level 3  About the Puzzle 
 209. CACHD1 – This gene has 4 transcripts (splice variants) 65 orthologues, 4 paralogues is a member of 1 Ensembl protein family and is associated with 2 phenotypes. 2022-07 # Cache domain containing 1 is a protein in humans that is encoded by the CACHD1 gene. Eterna – Secondary structure is just fancy phrasing for the shapes you have seen – it describes his RNA folds with itself. It is important to know about different types of secondary structures because different structur are 'solved’ in different wats. The most basic categorisatiob of secondary structure is stacks versus loops. 
 210. CAMPD1 – Camptodactyly – Kamptodajtylia – Eterna – The structure for this 3D model is from part of a harpin ribozyme. Notice the shape of the internal loop and harpin loop and the different position of the bases that don’t form pairs. Some even point outwards. 
 211. CAMTA1 # Calmodulin-binding transcription actovator 1 is a protein that in hunans is encoded by the CANTA1 gene 2022-07 # – Calmodulin-binding …chromosom 1 – na ktorym jest ok? 3141 genów ? Eterna – Stacks are base-baired of RNA (if helps you remember the name, imagine that each base pair is a pancake and you’re making a stavk of pancakes). Stacks that are long (wuth a lot of base pairs) are usually a lit eaiser ti design to fils cirrectly comapred to stack that are short. 
 212. CAPG – Macrophage-capping protein (CAPG) also known as actin regulatory protein CAP-G is a protein ….
 213. CARD10 – Caspase recruitment domain-containing protein 10 is a protein in the CARD-CC protein family that in humans is encoded by the CARD10 gene. 
 214. CARD11 – Caspase – Entrez 84433
 215. CARD14 – BCL10 has been shown to interact with CARD14 ….
 216. CASP3 – The protein encoded by this gene is a cysteine-aspartif acid protease that plays a central role in the ececution-phase of cell apoptosis: 
 217. CASP9 – (Chr 1:15.49-15.53) Caspase-9 is an enzyme that in humans is encoded by the CASP9 gene. # It is an initiator caspase, critical to the apoptotic pathway found in mamy tisues. Caspase-9 homologs have been identifed in all mammals for which are known to exist, such as Mus musculus and Pan Troglodytes. 22-07# Eterna – It is possible to have AU pairs or GU pairs close stacks – feel free to experiment in your own designs! Also remember that base pair direction can matter – if you have a stack filled in with base pairs and the end of the stack is not closing, try swapping the direction of the end pair and see if thet helps. 
 218. CAST – Calpastratin is a protein that in humans is encoded by the CAST gene. The protein encoded by this gene is an endogenous calpain (calcium-dependednt cystine protease) inhibitor. kalpaina? 
 219. CASZ1 – # Castor zinc finger 1 – ukrainsk awersja bigatsza od angielskkiej – moze przez Dozbanskiego? 22-07 # – (Chr 1:19.64-10.8) – Outative survival-related protein is a protein that in humans is encoded by the CASZ1 gene. Eterna – Remember how GU pairs like to be aliged togetherbwhen they pair? Inagine if you alugned them opposite to each other, like a zipper. In this situation, the Gvbases *relky* want to pair with the U bases but are not quite strong enough. Thus, the result is a strong attractive force that is enough to close adjacent stacks but not enough to create pairs within the 2-2 loop. 
 220. CCDC142 – The coiled-coil domain containing 142 (CCDC142) is a gene which in humans encodes the CCDC142 protein. The CCDC142 gene is located on chromosome 2 (at 2p13), spans 4339 base pairs and contains 9 exons. Eterna – Aquilegia caeulea – orlik niebieski . Aquilegia is an emerging model organism that is phylogenetically intermediate between the core eudicot and monocot models, Aradopsis and Oryza….
 221. CCR4 – C-C chemokine receptor type 4 is protein 
 222. CD5L- antigen-lik is a protein that in humans is encoded by the …
 223. CSDE1 – Cold shock domain-containing protein E1 is a protein that inn humans is encoded by the CSDE1 gene
 224. CBL  z eternagames – Casitas B-lineagne Lymphoma) ia a mammalian gene encoding the protein CBL which is an E3 ubiquitin-protein ligease involved in cell signaliling an dprotein ubiquitation.  Cobalamin riboswitch is a cis-regulatory element which is widely disturbed in 5’ untranslated regions of vitamin B12 (Colbalamin) related genes in bacyeria. Riboswitches are metabolite binding domains within cerratin messeges RNAs (mRNAs) that serve as precisiom sensira for their corresponding targets.
 225. CBS- B-Syntaza cystationinowa – enzym katalizujacy reakcję porydoksynozależnego przekształcenia homocysteiny i seryny w cystotaine. Białko enzymu ma trzy podjednostki i domene hemowa. Reakcja katalowana przez CBS … chromosom 21 najmniejszy z ludzkich chromosomow – 225 genow i 59 pseudogenow .
 226. CCDC144A – białko 144a skręconych helis zawierającycdomenę …
 227. CCDC40 – Ten gen koduje białko niebędne do funkcjonowania rzęsek ruchliwych …
 228. CCDC47 – funkcja tego bialka jest nienza ale zaproponowano ze bierze udoAl w homostazoe jonow wapnoa …
 229. CCDC57 – Białko 57 zawiearjące domenę coiled-coil jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen …jw. 
 230. CCDC80 – Coiled-coil domain-containing protein 80 is a protein that in humans is encoded by the CCDC80 gene. Etergame – The double helix forms between two of the stems whwn the lignad is bouns. See if you can identify the tertiary contacts between the two loops. 
 231. CCDC88A – Girdin is a protein that in humans is encoded by the 
 232. CCDC93 – Coiled-coil domain-conatining protein 93 is a protein 
 233. CCDC138 – Couled-coil domain-containing protein 138, also known as CCDC138 is a human protein encoded by the 
 234. CCDC181 – encoding protein Coiled-coil domain-containing protein 181 (CCDC181) is a protein that in humans is encoded by C1orf114) which is located at the Chromosome 1 at 1q24.2. Eternagames – A „dangle” is an unpaired base next to a stack in a multiloop. I call them „preceding” or „folowing” (or „forward”) because i find the terms 3′ and 5′ nondescriptive. They are probably clearly understandable to a qualified biologist or chemist, and likely mean nothing to anyone else. Oryza sativa – Difficulty Level 4 About the Puzzle „Dificulty level 3 from Oryza sativa Series. „’Science'” Oryza sativa is a primary source of food for more than half of the world’s population and is considered the most important crop. Rice has the smallest cereal genome consisting of just 430Mb across 12 chromosomes. …Molecular and genetic resources for rice have grown significantly in recent years. Initially, 138 Micro RNAs represebting 20 families were anotated as rice Micro RNA genes, primary based on sequence conservation with Aradopsis. 
 235. CCL1 – Chmokine (C-C motif) ligand 1 (CCL1) is alao known as small inducible cutokine A1 and I-309 in humans. CCL1 is a small  glycoprotein that belongs to the CC chemikine family. Ligand – atom czasteczka lub anion w związkach kompleksowych, który jest przylacoNy bezposrednio do atomu centralnego lub katoonu centralnego…
 236. CCL2 – The chemokine (C-C motif) ligand 2 .:..
 237. CCL21 (ang. Chemokine (C-C motif) ligand 21) – białko, niewielka cytokina ….
 238. CCL22 ( C-C motif chemiokine 22) – 
 239. CCL3 – Chemokine (CC motif) ligand 3 – Gene ID: 6348 
 240. CCL4 – Geny chemokin …
 241. CCL5 – (ang. C-C motif chemokine ligand 5), inna nazwa, RANTES (ang. Regulated on Activation, Normal T-cell 
 242. CCL6 – Gene type – protein coding – 20 305
 243. CCL7 – is a small cytokine known as a chemiokine 
 244. CCL8 – Chemokine (C-C motif) ligand 8 (CCL8), also known as monicyte chemoattrqctant protein 2 (MCP2), is a protein that in humans is encoded by the CCl8 gene. The CCL8 protein is produced as a precursor containing 109 amino acids, which is cleaved to produce mature CCL8 containing 75 amino acids. 
 245. CCL9 – Chemokine (C-C motif) ligand 9 (CCL9) is a small cytokine belonging to the CC chemokine family. It is also called macrophafe inflammatory 
 246. CCND1 – Cell cycle 
 247. CCNE1 – gene encoded in humans a protein G1/S-specific cyclin-E1
 248. CCR5 – # Wykazano np. że osoby, które mają określony wariant genu CCR5 są częściowo lub całkowicie odporne na HIV-1 … ale takie osoby mogą mieç ciężki przebieg grupy 2021-05 # W trwających badaniach klinicznych stwierdzono, że nukleazy z domeną palca cynkowego mogą zaburzać aktuwność genu CCR5 ludzkich limfocyty T typu CD4+, co może mieć zastosowanie w leczeniu AIDS. 2021-01 # C-C chemokine receptor type 5, also known as CCR5 or CD125, is a protein on the surface of white blood cells … 2020-11# Receptor C-C chemokin typu 5, CCR5, CD195 – białko kodowane u ludzi przez gen CCR5. CCR5 jest jednym z receptorów beta-chemokin, podobnym do receptorów sprzężonych z białkami G, i jak one będącymi integralnym białkiem błonowym osadzonym w niej motywem siedmiu alfa helis. U ludzi gen CCR5 jest położony na krótkim (p) ramieniu chromosomu 3 w pizycji 21. … wiki 2020-11 # mutacja w tym receptorze zwieksza tez ryzyko zakazenia gorzaczka zachdniego Nilu 2020-10 # mutacja w genie kodujacyn receptor CCR5 czyni osoby mniej podatnyni na zakazenie HIV 2020-10-02 # Receptor C-C chemokin typu 5, CCR5, CD195 – białko kodowane u ludzi przez gen CCR5. Artykuł Bartnik – osoby poznawione obu kopii tego genu uważane są za odporne na zakażenie wirusem HIV.
 249. CCR5 – C-C chemiokine receptor type 5, also known as CCR5 or CD195, is a protein on the surface of white blood cells that is involved in the immune system as it acts as a receptor for chemokines. eterna … Transfer RNA(tRNA) is a small RNA molecule that transfers a specific active amino acid to a growing polypeptide chain at the ribosomal site of protein synthesis during translation. … 
 250. CD200R1 – transmembrane glycoprotein CD200 receptor 1 is a protein that in humans is encoded by the CD200R1 gene. eterna – Other Ribosomal RNA – Ribosomal ribonucleic acid (rRNA) is the RNA component of the ribosone, the protein manufaturing machinery of all living cells. Ribosomal RNA provides a mechanism for decodijg mRNA into amino acids and interacts with tRNAs during translation by providing peptidyl transferase acrivity. The tRNAs bring the nevessary amino acids correspondig to the apprioriate mRNA codon.  rRNA is the target of several clinically relevant antibiotics: chloramphenicol, erythromycin, kasugamycin, …RiGCZ – rozum i godnosc czlowieka 
 251. CD4 – (ang. cluster of differentiin 4, synonimy: Leu-3, L3T4, T4) – glimoproteina 
 252. CD82 – (Cluster of Differention 82), or KAI1, is a himan protein encoded by the CD82 gene
 253. CDH9 – A 2009 pair of genome-wide association studies found an association between autism ….
 254. CDH10 – and six single-nucleotide polymorphism in an intergenic region between CDH10 … This genes encode neuronal cell-adhesion molecules, implicating these molecules in the mechanism of autism.
 255. CDH13 – bialka adhezyjne
 256. CDKAL1 – (białko związane z regulatorem Cdk5 1-like 1) to gen z rodziny   metylotransferazy. Pełna funkcja fizjologiczna i implikacje tego nie zostały w pełni określone. 
 257. Widaomo, że
 258. CDKAL1  koduje CDK5, białko związane z podjednostką regulatorową. To białko 1 związane z podhednostką regulacyjną CDK5 występuje szeroko we wszystkich typach tkanek, w tym w tkanakach neuronowych i komórkach beta trzustki.   
 259. CDKN1A – p21, WAF1 (także inhibitor kinaz zależnych od cyklin lub białko oddziałujące z CDK 1) – białko, które u człowieka kodowane jest przez gen CDKN1A, zlokalizowany na chromosomie 6 (6p21.2) Białko p21 jest silnym inhibitorem kinaz zależnych od cyklin ….
 260. CDKN1B – Cyclin-dependednt kinease inhabitor 1B is an enzyme inhabitor that in humans is encoded by this gene? 
 261. CDKN2A – Cykl komórkowy (geny supresorowe) 
 262. CDKN2B – Cyclin-dependent kinease 4 inhabitor B 
 263. CDC42 – Pozostałe sygnalizacje
 264. CDH1 – Cadherin-1 (not to be confused with APC/C activatir protein CDH1) also known as CAM 120/80 or epithelial cadherin (E-cadherin) or uvomorulin is a protein that in humans is encoded by the CDH1 gene. 
 265. CDK5 – Li-Huei Tsai – „Wiecej niz DNA” Bill Suliwan p.251 
 266. CDK12 – niedawno zidentyfikowany gen, ktory kontroluje ekspresje genow niezbednyfh w procesie naprawy DNA.
 267. CDX2 – powoduje upośledzenie roznicownaia sie komorek progenitorowych 
 268. CDY1 – Testis-specific chromodomain protein Y1 is a protein that in humans is encoded by the CDY1 gene. The human chromosome Y has teo identical copies of this gene within a palindronic regin;,this record represents the more telomeric copy. 
 269. CEBPB # czynnik transkrypcyjny ( jest białkiem wiążącyn DNA na obszaeze promotora badź sekwencji wzmacnjającej w specyficznym miejscu lub regionie ….drospohilia mealanogaster (wspolne geny dla wszystkich zwierzat) 2021-04 # – CCAAT/enhancer-binding protein beta ….
 270. CELSR1 – Cadherin EagF LAG seven-pass G-tupe receptor 1 also known as flamingo homolog 2 – EtErnagames- Octopus Spring is an alkaine hot spring in the Lower Geyaer Basin of Yellowstone National Park. 
 271. CENPL – Centromere protein L is a …
 272. CENPF – function – is part or thebnuclear matrix during the G2 phase or the cell cycle (the phase of rapid protein synthesis on prepraratiob for mitosis) 
 273. CENPU – Centromere protein U is a protein that in humans is encoded by the CENPU gene. Eterna – [switch2.5][2 states] Symetry 101 – KOMENTARZ$ – This week’s POTW is a highly distilled study in RNA symmetry, as it expressed itself in switch puzzles. This puzzle has an unusually large set of symmetries. The thumbnail above has an obvious 3-way rotational symmetey, with a breaking of the symetry only at the neck. When you open the puzzle itself, you’ll find that both states have this same apperance. 
 274. CEP350 – Zimmer strona 230 
 275. CETP – linked to exceptional longevity …
 276. CFAP20DC – Chromosome 3 open reading frame 67 or C3orf67 is a protein that in humans is encoded byvthe gene C3orf67z The function of C3ofr67 is not yet fully understood.  CFAP20DC – 689 aminokwasow? 76 271 Molecular mass 
 277. CFAP206 – Cilia And Flagella Associatwd Protein 206 (CFAP206) to gen, który u ludzi koduje białko „DUF3508” Białko to ma funkcję, która nie jest obecnie dobrze poznana. U ludzi sekwencja kodująca gen ma długość 2215 par zasad, z mRNA o długości 2215 par zasad i sekwencją białkowa o długości 622 aminokwasow. 
 278. CFH – Chromosome 1 Mutacja w tym genie Tyr402His (chromosom 1) … patologiczna realcja w plmce zoltej Smiech ma po Matce 
 279. CFI – F1 – # Czynnik I (ang. Complement factor I, CFI) – białko biorące udział w regulacji działania dopełniacz. Jego działanie polega na rozcianiu …22-08#  Complement factor I – Gen dla czynnika I i ludzi zlokaliowany jest na chromosome 4 …
 280. CFTR # W 1989 roku zespół naukowców kierowany przez dr. Lap-Chee Tsui … cystic fibrosis transmembrane condutance regulator, błonowy regulator przewodnictwa białko tworzace kanal chlorkowy w blonie komorkowej, 21-06  # Opróc tego we wspomnianym genie częstochowa dochodzi do in tvn delecjo, a także do zamiany aminokwasów in inne lub przedecz es who pojawiania się koronowo STOP (mustacje częste zwłaszcza u Żydów Aszkenazyjskich) – Genesis X w. 3 2021-01 # delecje trzech liter kodu genetycznego w genie CFTR skytkują powstaniem białka pozbawionego waznego aninokwasy – (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, regulator przewodnictwa) – białko tworzące kanał chlorkowy w błonie komórkowej, … 2020-11 # mukowiscydoza
 281. CGAS (MB21D1] Cykliczna syntaza GMP-AMP jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen CGAS. To enzym nukleotydylotransferaza … niektóre enzymy moga sprawic ze ich konwersja substaru w produkt zachodzi wiele milionow razy szybciej Ekstremalnym przykladem jest dekarboksylaza 5′ – fosforanu orotydyny, ktors pozelaa na zajscie reakcji, ktora w przeciwnym razie zajelaby mioliony lat w ciagu milisekund. 
 282. CGGBP1 – CGG triplet repet-binding protein 1 is a protein that in humans is encoded by the …eterna … Genome-wide analysis for discovery of rice microRNAs reveals natural antisense microRNAs (nat-miRNAs).. Small RNAs (21-24 nt) are involved in gene regulation through translation inhibition, mRNA cleavage, or directing chromatin modifications. 
 283. CHD1 – Chromatin (other) 
 284. CHD2 – Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 2 
 285. CHD4 – Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 
 286. CHD5 – (Chr 1:6.1-6.18 Mb) 
 287. CHEK1 – checkpoint kinease 1 … serine/threonine ….
 288. ChEK2 – ludzki gen kodujący białko ChEK2, będące kinazą efektorową zaangażowaną w naprawę DNA. 
 289. CHPF – Chondroitin sulfate synthase 2 is an enzyme that in humans.:::
 290. CHST13 – sulfotransferase 13 is a protein that is encided in humans by the CHST13 gene . eterna – snR84 – Small nuclear ribonucleic acid (snRNA) is a class of small RNA molecules that are found within the nucleus of eukaryotic cells. They are transcribed by RNA polymerase II or RNA polymerase IiI and are involved in a variety of important procesaes such as RNA splicing (removal or introns from hnRNA), regulation of transcription factors (7SK RNA) or RNA polymerase II (B2 RNA), and maintaining the telomeres. 
 291. CHTOP – This gene encodes a small nuclear protein that os charaktized by an arginine and glycine rich region. 
 292. CLDND1 – Claudin domain-containing protein 1 is a protein that in humans is encoded by the CLDND1 gene. eterna – [364] Small and Ugly #1 About the Puzzle …This week’s puzzle was created by Quasispecies in April of 2012 . It’s nit clear why Quasispecies disliked the puzzle. It’s relly quite informative because in order to get the combination of loops and bulges to all form as the mist stable filding of your sequence, you need to focus on weakening a stronger structure instead of strengtgening a weaker one. 
 293. CLIC4 – Chloride intercelliral chanel 4 is a eukaryotic gene 
 294. CLNK – Cytokine dependent hematopoietic cell linker is a protein that in humans is encoded by the CLInK gene. Function: MIST is a member of the SLP76 family of adaptors (see LCP2, MIM 601693; BLNK, MIM 604515). 
 295. CLUH – Skupione mitochondriami (cluA/CLU1) homolog 
 296. CLOCK – CarcadiannLocomotor Output Cycles Kaput) or Clock is a gene encoding a basic hic-loop-helix-PAS transcryptions factor that is beliwved to affect both the pesisywwnand perod orf cardian rhythms
 297. CLRN1 – Clarin-1 is a protein that in humans is encoded by the CLRN1 gene. 
 298. CLSPN – protein … Xenopus claspin is an essential upstream regulator of checkpoint kinease 1 
 299. CLTA – Douda: „zdecydowalismy z Martinem, że zaprogramujemy CRISPER do wziecia na cel ludzkiegk genu CLTA kodujacego lekki lancuch A klatryny odgrywajevg pena role w procesie endocytozy w ktorej komorki wchlaniaja skladniki odzywvze i hormony.
 300. CMPK – UMP-CMP kinease is enzyme that …uridine monophosphate (UMP/cytidine monophosphate 
 301. CMTM7 – CKLF like MARVEL – Ensembl ENSG0000015351 … External IDs …OMIM: 607890 MGI: 
 302. CNBP – Cellular nucleic acid-binding protein is a protein that in humans is encoded by the CNBP gene. The ZNF9 protein contains 7 zinc finger domains and is beliced to function as an RNA-binding protein. A CCTG expansion in intron 1 of the ZNF9 gene results in myotonic dystropy type 2 (MM 602668).[supplied by OMIM] 
 303. CNIH4 – Protein cornichon homolog 4 is a protein that in humans is wncoded by the CNIH4 gene
 304. CNST – Consortin (CNST) is a protein that in humans is encoded by the CNST gene. Molecular function: phosphatase binding
 305. CNTN4 – Contactin-4 is a protein that in himans is encided 
 306. CNTNAP2 – Contain-associated protein-like 2 – Tourette syndrome – Obajtek ? 2021-03-08 ….
 307. COL1A1 # Facebook Function: Collagen is a protein that strengthens and supports many tissues in the body, including cartilage, bone, tendon, skin and the white part of the eye (sclera). 2021-03# Collagen, type I  – artykuul geny i golf … w facebooku moim – kolagen bialko 
 308. COL1A2 – Function: Collagen alpha-2(I) żelatyna – białko uzyskieane z gotowania kości i skór …
 309. COL2A1 – Collagen, type II, alpha 1 (primary osteoarthritis, 
 310. COL3A1 – Type III Collagen is a homotrimer, or a protein composed of three identical peptide chains (monomers), each called an alpha 1 chaon of type III collagen. Formally, the monomers are called collagen type III, alpha1 chain and in humans are encoded byvthe COL3A1 gene: 
 311. COL4A3 – Collagen alpha-3(IV) chain is a protein that in humans is encoded …
 312. COL5A1 – # Elboe tendinopathy is a common pathology of the upper extremity that impacts both athletes and  workwrs „Influence of genetic factors …” 2021-01 # Collagen alpha-1(V) chain is a protein that in humans is encoded by the COL5A1 gene. This gene encoded an alpha chain for one of the low abundance finrillar collagens. 
 313. COL5A2 – Collagen alpha-2(V) chain is a protein that in humans is encoded by the …This gene encodes an alpha chain for one of the low abundance fibillar collagens. 
 314. COL7A1 – Collagen, type VII, alpha 1 (epidermolysis bullosa, dystrophic, dominant and recessive) 
 315. COL11A1 – Collagen alpha-1 (XI) chain is a protein that in humans is encoded by the COL11A1 gene 
 316. COL11A2 – Łańcuch alfa-2(XI) kolagenu jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen COL11A2. Kolagen typu XI dodaje struktury i siły tkankom, które wspierają mięśnie, stawy, narządy i skórę (tkanka łączna). 
 317. COMT – # A marker (rs4680) in the COMT gene also known as the warrior/strategist gene, may influence a person’a ability to maintain focus and emotional control while  under stresa. In regatdsnto gold this may be the difference between laying up on a Par 5, or risk going for a green fir a posaible eagle putt 2021-01-14 # Catechol-O-methyltransferase is one several enzymes that degradate catcholamines… katechilaminy 2020-10 #  rozklada domaniemethylt
 318. COQ6 – Coenzyme Q6 monoodygenase is a protein that in humans is encoded by the COQ6 gene. The protein encoded by this gene belongs to the ubiH/COQ6 family. It is evolutionarly conserved monoodygenase required for the biosynthesies of coenzyme Q10 (or uniquinone), which is an essential component of the mitochindrial electron transport chain, and one of the most potent lipophilic antioxidants implicated in the protection of cell dameg by reactive oxygen species. Ubichinon, kornzym Q10 – organiczny związek chemiczny z grupy chinonów, wystepujący w mitochondriach komórek roślinnych i zwierzęcych. Po przyłączeniu elektronów swobodnie porusza się w wenwętrznej błonie mitochondrialnej umożliwiając transport elektronów między komplekasami białek łańcucha oddechowego, które wbudowane są w wewnętrzną błonę mitochondrialną. 
 319. CPLNE1 – protein … Ciliogenesis And Planar Polarity Effector 1 
 320. CPLX2 – Complexin-2 is a protein that in humans is encoded by the CPLX2 gene. Proteins encoded by the complexin/synaphin gene family are cytosolic proteins that finction in synaptic vesicle exocytosis. 
 321. CPN2 -# 2022-07 – Chr 3: 194.34 194.35 MB – 545 Aminokwasy 60 557 molekularna massa # Carboxypeptidase N subunit 2 is an enzyme that in humans is encoded by the CON2 gene. eterna – Saccharomyces cerevisiae is a species od budding yeast. It is perhaps the most useful teast ownibg to its use since ancient times in beaking and brewing. 
 322. CPOX – Coproporphyrinogen III oxidase, mitochndrial (abbreviatedbas CPOX) is an enzyme that in humans is encoded by the CPOX gene. eterna [357-2022-03-18] Ribonulease Pn(RNase P) is a type of Ribonuclease withbclaves RNA. RNase P is unique from ither RNases in that it is a ribozyme – a ribonucleic acid that acts as a catalyst in thesame way that anprotein based enzyme would. Its function is to cleace ofd an extra, or precursir, sequence of RNA on tRNA molecules. In humans and yeast, most RNAse P consists of an RNA chain that is structurally siliklar to that found in bacteria. 
 323. CRBN – Celebron is a protein that in himans is encoded …
 324. CREB – is a cellular transcription factor 
 325. CREB1 – CAMP responsive element binding protein 1, also known as CREB-1, is a protein that in humans is encodednby the CREB1 gene. 
 326. CREBBP # or CBP [Eternagam/ The Alfalfa mosaic virus (AMV) coat protein binding (CBP) RNA is an RNA element which is found in the 3, UTR of the genome. 2021-06# – CREB-bibding protein, also known as CREBBP or CBP, is a protein that in humans is encoded by th eCREBBP gene. 2020-11 # CREBP Acetylotanferazy histonòw chronatyny 
 327. CREBRF – CREB3 regulatory factor is a protein that in humans is encoded by the CREBRF gene. 
 328. CREG1 – (Cellular Repressor of E1A-stinulated Genes 1 
 329. CRH – Corticotropin-relasing hormone (CRH) …. is a peptide hormone involved in the stress response….
 330. CRHR1 – Corticotropin-releasing hotmone receptor 1 is a protein …
 331. CRYBG1 – Absent in melanoma 1 protein is a protein that in humans is encoded by the AIM1 gene. q-arm „The following are sone of the genes located on q-arm (long arm) of human chromosome 6
 332. CRKL – This gene encodes a protein kinease containing SH2 and SH3 (src homology) domains which has been shown to activate RAD and JUN kinease signaling pathways 
 333. CRMP1 – Collapsin response mediator protein 1, encoded by the CRMP1 gene, is a himan protein of the CRNP family. 
 334. CRP – # poziom kontrola stezenia bialka C-reaktywnego, pojawiajacego sie we krwi jako konsekwencja stanu zapalnwgo …21-96 #  C-reactive protein (CRP) is an annular (ring-shaped) pantameric proteinfound in blood plasma
 335. CRTC2 – CREB regulated transcription coactovator 2, also known as CRTC2
 336. CSDE1 #22-07 – 798 aminokuclot ….molekulala maca 88 885 uk wersion . Eterna – Boosting 6 -2-2 Loops About the Puzle Anither „special loop” with „special” boosts i the 2-2 loop- an internal loop with 2 bases on one side and 2 bases on the other side. # – Cold shock domain containing E1 eternagme – „Your Mission” You have to design the Physcomitrella patens with folowing specificatikns: Minimum 55 GU Pairs Maximum 26 GC Pairs …”More Information” about the   patens :  visit …Cloning and characterization of micro-RNAs from moss …Abstract Micro-RNAs (miRNAs) are oneclass of endogenus tiny RNAs that play important regulatory roles in plant development and responses to external stimulu. To date, miRNAs have been cloned from higher plants such as Aradopsis, rice and , and there is limited informatin on their identity in lower plants including Bryophytes. 
 337. CSN2 – Beta-casein is protein …It is in the class of phosphoproteins and generally occurs in mammalian milk. 
 338. CSRP1 – Cysteine and glycine-rich protein 1 
 339. CSRP2  … important for development and cellular differention. 
 340. CTDNEP1 – CTD koperta jądrowego fosfatazy 1 … CTD nuclear envelope phosophate 1 
 341. CTLA-4 # or CTLA4 2021-07 # (ang. cytotoxic T cell antigen 4, także: CD152, cluater of differention 152, inne synonimy: CELIAC3, GRD4, GSE, IDDM12) … link z horoby Hashimoto z ksiazki Narine….
 342. CTNNB1 – Sygnalizacja wnt/B-katenina (geny supresorowe) – driga do Lichenia +R2 stacja BP ryba i kawa z karmelem – na skutery ….2020-09-01 
 343. CTNND2 – teraz badacze z Uniwersytetu Johna Hopkinsa mowia ze u 13 dziewczat wykryli kilkanasciebwaznych dla autyzmu genow w tym naistotniehszy CTNND2
 344. CYP1A2 # Wariant tego genu CYPIA2*1F – jego nosiciele wolniej metabolizuja kawe 22-05 #  # Wiecej niz DNa – „gen ten koduje enzym (scislej izoenzym P450 1 A2 zwany cytochromem # 22-05 – koduje białka z rodziny cytochromu p450, które metabolizują składniki odżywcze i leki. Jednym z najlepiej rozpoznawanych substratów CYP1A2 jest kofeina. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) w obrebie CYP1A2 (rs762551) wpływa na szybkość metabolizmu kofeiny przez układ enzymatyczny cytochromu P450. Wykrycie polimorfizmu warunkije zmniejsoną wydajnośç procesu enzymatycznego, a tym samym wilniejsze rozkładanie kofeiny …
 345. CYP27A1 – is a gene encoding a cytochromu P450 oxidase, and is common known as sterole 27-hydroxylase. (poszukiwałem baracuda – ryba ….
 346. CYTL1 – Cytokine-like 1 (CYTL1) is a protein that in humans is encoded by the CYTL1 gene. 
 347. CXCL1 – The chemiokine (C-X-C motif) ligand 1 (CXCL1) is a small peptide belonging to the CXC chemiokine family that acts as a chemiattractabt fir several immune cells, especiallyvneutrophilsnor other non- hematopoietic cells to the site of injury or infectionand plays an important role in regulation of ummune and inflammatory responses.
 348. CXCL6 – Chemiokine (C-X-C motif) ligand 6 (CXCL6) is a small cytokine belonging to the CXC chemokine family that is also known as granulocyte chemotactic protein 2!(GCP-2). Eterna is a browser-based „game with a purpose”, developed by scientists at Carnegie Mellon University and Stanford University, that engages users to solve puzzles related to the folding of RNA molecules. 
 349. CYP2E1 – upijanie sie – oraz mutacja -‚serotonina -nauroprzekazmik – nastroj 
 350. CXCL8 – # (chemotaktyczny – chemotaksja – reakcja ruchowa calego organizmu Działanie interleukiny 8?polega na stymulowaniu migraji neutrofilów, monocytów i limfocytów T powoduje adhezję neurofitów do śródbłonka i uwalnianie histaminy z bazoditów. 2022-08 # Interlukina 8 (IL-8), … najsilniejszy czynnik chemitajtyczny u człowieka. 
 351. CXCC5 – Białko palca cynkowego tupu CXXC 5 jest białkiem kodowanym przez gen CXXC5 u ludzi. Jak wskazuje jego nazwa, CXXC5 odgrywa rolę jako czynnik transkrypcyjny w jądrze komórkowym i bierze udział w melopeozie, różnicowaniu śródbłonka, tworzeniu naczyń i różnicowaniu oligodendrocytów. 
 352. CCCL9 – Chemokine (C-X-C motif) ligand 9 (CXCL9) is a small cytokine belonging to the CXC chemokine family that also known as monokine indyced by gamma interferon (MIG). 
 353. CMD1K – Faktor dilatirane kardiomiopatije jest protein koji je kod ljudi kordian genom  … cardiomyopathis dilatativa, cardiomyoathis congestiva 
 354. C-X-C motif chemokine ligand 10 (CXCL19) also known as Interferob gamma-infycted protein 10 (IP-10) or small-inducible cytokine B10 is an 8.7 kDa protein that in humans is wncoded by the CXL10 gene. 
 355. CNR1 – Receptor kannabinoidowy typu 1 (CB1) ….THC ……
 356. CXCR4 – # Doudna WHIM – jeste dzidziczna w sposob dominujacy 2020-11 # Doudna zaspół WHIM rzadkie schorzenie: warts, hypogammaglobulinemia, infections, myelojathexis …. # Polityka „Te uniarkowaną optymistyczną historię wypada zakończyç informacja o tum, że CCR5 jest recptorem, za pomocą którego do komórki wnika tylko jeden typ wirusa HIV. Zarówno pacjent z Berlina, jak i Londynu byli własnie nim zakażeni. Muszą przyjmować lek blokujący inny receptor CXCR4 … 2020-11 # „kiedy wyłączyliśmy CXR4 sposowodowobtl powstanie stresu oksydacyjnego 2020-10-05 # jest niezbedny komorkom macierzystym białaczki do przetrwania
 357. CXCL9 – Chemokine (C-X-C motif) ligand 9 (CXCL9) is a small cytokine belonging to the CXC chemokine family that is also known as monokine included by gamma interferon (MIG). 
 358. CXCL10 – C-X-C motif chemokine ligand 10 (CXCL10) also known as Interferon gamma-inducted protein 10 (IP-10) or small-inducible cytokine B10 is an 8.7 kDa protein that in humans is encoded by the XXCL10 gene. 
 359. CXCL11 – C-X-C mitif chemokine 11 (CXCL11) is a protein that in humans is encoded by the CXCL11 gene. 
 360. CXCL12 – The steomal cell-derived factor 1 SDF … poszukiwalem ‚gene siliencing’ 
 361. CXCL13 – Chemokine (C-X-C motif) ligand 13 (CXCL13), also known as B lynphocyte chemoattractant (BLC) or B cell-attracting chemokine 1 (BCA-1), is a protein lignad that in humans is encoded by the CXCL13 gene. 
 362. CXCL2 – Chemokine (C-X-C motif) ligand 2 (CXCL2) is a small cytokine belonging to the CXC chemokine family that is also called macrophage inflammatory protein 2-alpha), Growth-regilated protein beta (Gro-beta) and Gro oncogene-2 (Gro-2) 
 363. CXCL3 – Chemiokine (C-X-C motif) lignad 3 (CXCL3) is small cytokine belonging to the CXC chemiokine family that is also known as GRO3 oncogene (GRO3), GRO protein gamma (GROg) and macrophage inflammatory protein-2-beta (MIP2b). 
 364. CXCL5 – C-X-C motif chemiokine 5 (CCCL5 or ENA78) is a protein that in humans is encoded by the CXCL5 gene. 
 365. CYP21A2 – 21-hydroksylaza steroidowa (znana również jako 21 – monooksygenaza steroidowa, cytochrom P450 … bierze udzial w biosyntezie … inter alia kortyzolu . 
 366. CYP2A22 – cytochrome p450, family 4, subfamily A, polipeptyde 22) also known as fatty acid onega-hydroxylase is a protein which in humans is encoded by the … The cytochormw P450 proteins aee monooxygenases which catalize many reactions involved in drug metabolism and syntesia of chrolesyrol , sterouds abd irher lipisds …
 367. CZIB – encodes the protein CXXC motif containg zinc bonding protein. CZIB has many orthologs in close and distant species including primates, mammals, repules, birds, invertebrates, moss and yeast. Ererna – BasebPairs 3 Fixing misfolds 
 368. D4DR – The Dopamine receptor D4 is a dopamine D2-like G protein-coupled {daaaaaaa
 369. DBC2 – Deleted in breast cancer 2 – Naukowcy z Cold Spring Harbor Laboratory i z University of Washington odkryli nowy gen supresorowy now. jtory jest nieobecny lub niekatuwny w ok 60% z r. piers. 
 370. DBH – Dopamine beta-hydroxylase … Dopamine beta-hydroxylase catalizes the conversion of dopamine to norepinephrine …..tkwi doslownie na szczycie grupy krwi …
 371. DBT – (Chr 1:100.18-109.25) 
 372. DCKRE1B – DNA cross-link repair 1B protein
 373. DCLK3 – Doublecortin like kinease 3 is a protein that in humans is encoded by the …
 374. DCUN1D4 – DCN1-like protein 4 is a protein that in humans is encoded by the DCUN1D4 gene. ETerna – [switch2.5][2 states] RNA Simple remake About the Puzzle This week’s puzzle fearures a recently created switch by JorgeLC. Based on Simple RNA Switch puzzle. The objective of this puzzle is: 1) that the RnA should fold into when it’s aline, and 2) that the RNA should fold into when it’s with Flavin monoucleotide (FMN) mokecule (with 30uM concentration), Flacin monoucleotide (FMN), or riboflavin-5′-phosphate, is a biomolecule produced from riboflavin (vitamin B2) by the enzyme riboflavin kinease and finctions as the prosthetic group of various oxidoreductaees, includin NDH dehyrigenase, as weln as cofactor in biological blue-light photo receptors. 
 375. DDX3Y – ATP-dependent RNA helicase DDX3Y is an enzyme that in humans is encoded by the DDX3Y gene: DEAD box proteins… 
 376. DDX59 – Propable ATP-dependent RNA
 377. DEPDC1 – encoding protein DEP domain containing 1 – HGNC: 22949 
 378. DEL17P13.1 – Chroosome 17p13.1 deletion sundrome is a protein in humans that js encoded ….
 379. DENN1B # Clathrin (see MIM 118955) – meditated endocystosis is a major mechanism internalization of proteins and lipids– is a human gene, located on chromosome 1. The gene is hypothesued by Danish scientists … to be related to asthma. 
 380. DENND11 – Genetic variation newsy assiciated with tusk for childhood asthma …2andMe
 381. DEP domain containing 1 is a protein in humans thta is encoded by the DEPDC1 gene
 382. DES – CMD1F Desmina jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen DES … integruje sarkolemę z ….
 383. DFNB38 – deafness, autosomal recessive 38 
 384. DHH – Desert hedgehog, also Desert hedgehog homolog or Dhh, is a protein encoded by the DHH gene, and is a member of the hedgehog signaling patway. 
 385. DHX15 – Putative pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicasebDHX15 is an enzyme that in humans is encoded by the DHX15 gene. 
 386. DHX16 – Domniemany czynnik splicingu pre-mRNA ATP-zależna helikaza RNA DHX16 jest enzymem, ktôry u ludzi jest kodowany przez gen DHX16 Gen ten koduje białko DEAD box 
 387. DHX57 – Putative ATP-depended RNA helicase DHX57 is an enzyme …. eternagame – Aedes Aegypti – komar egipski …
 388. DIABLO – on chromosome 12 – mitochondrial protein 
 389. DIRAS3- GTO-binding Di-Ras3 … the gene is a member of the Ras superfamily and is expresswd in normal ovariannand breast wpithelial cells 
 390. DIS3L2 – DIS3 miotic control homolog (S. cerevisiae)-like 2 is a protein in humans that is encoded by the DIS3L2 gene.
 391. DISC1 – cukrzyca? – Disrupted in schzophrenia 1 is a protein that in humans is encoded by the DISC1 gene. 
 392. DISC2 – In moleular biology, disrupted in schizoprenia 2 (non- protein coding), also known as DISC2, is a long non-coding RNA molecule. 
 393. DKK2 – Dickkopf-related protein 2 is a protein in the Dickopf family that in humans is encoded by the DKK2 gene. 
 394. DLK1 – Protein delta homolog 1 is a protein that in humans is encoded by the DLK1 gene.  Ostatnie badania wykazały, że gen homologu 1 typu delta jest niezbedny do aktuwacji i regeneracji mezenchymalnych komorek macierzystych
 395. DMAC1 – Transmembrane protein 261 is a protein that in humans is encoded by the TMEM261 gene located on chromosome 9. 
 396. DMD – # DMD gene encoding the dystrophin protein … cicerona 2.3 megabases (bp – base pair) dystrofia mięśniowa Duchenne muskularny dystrophy ? 2021-01#   najdluzszy ludzki gen Dystrofina – 2,4 mln par zasad – 11 055- odcinki kodujace
 397. DNAH14- Dynein, axonemal, heavy chain 14 is a protein, that in humans is encoded by ten DNAH14 gene. 
 398. DNASE2 – Deoxyribonuclease II, lysosomal is a protein that in humans is encoded by the DNASE2 gene. 
 399. DNMT3A – Epigentyka
 400. DOCK2 – (Dedicatir of cytokinesis 2) lub konserwatywne poglasy 
 401. DOCK3 – index „The Gene” Siddhartha Mukherjee…Dedicator of cytokinesis 3), also known as MoCA   {{doooo
 402. DOM3Z – gen porządkujący? – w biologii milekularnej geny porządkowe są zazwyczaj genami konstruktywnymi, które są wymagane do utrzymania podstawowych funkcjo komorkowych i ulegaja ekspresji we wszystkich komorkach organizmy w normalnych i patofizjoloficznych warunkach 
 403. DPH1 – Białko biosyntezy diftamidu 1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen DPH1.  Diphthamide Biosynthesis 1 
 404. DPH5 – Diphthine synthase is an enzyme that in humans is encoded …
 405. DPPA2 – Developmental pluripotency-associated protein 2 is a protein that in humans is encoded by the DOPA2 gene. eter- Saccharomyces…It is one of the most intensively studied eukarotic model organisms in molecular and cell biology, much like Escherichia coli as the model prokaryote. 
 406. DPT – Dermatopontin also known as tyrosine-rich acidic matrix protein (TRAMP) 
 407. DPYSL3 – Białko 3 związane z dihydropirymidynazą jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przez gen DPYSL3 
 408. DPYSL5 – Dihydropyrimidinase-related protein 5 – is an enzyme 
 409. DRD1 – Dopamine receptor D1, is a protein that in humans is encoded by the DRD1 gene … hybrydyzacja northern ang. northen blot 
 410. DRD2 – bierz udIal w przekazywanih sygnalow w obrwboe ata czolowego 
 411. DRD3 – This gene encodes the D3 subtupe of the dopamine receptor. The D3 subtupe inhibits adenylyl cyckease through inhibitory G-proteins.
 412. DRD4 # mutation in this gene – disfunction autonomic nerouv system 2021-03 # – The dopamine receptor D4 is a dopamine D2-like D2-like G protein-coupled receptor encoded by the DRD4 gene on chromosome 11…  2020-11# DR4D – koduje powstawianie receptorów dopaminowych -liberalne l
 413. DRD5 – D5 rceptor is a subtype of the dopamine receptor that has a 10-fold higher affinity for dopamine than D1 subtype. 
 414. DSCF5 – w ksiezce „Smiech ma po Matce” – gen zwiazany z chorba wiencowa 
 415. DSP – Desmoplakina jest ludzkim białkiem kodowanym przez gen DSP. Desmoplkina jest kluczowym składnikiem struktur desmodomów w komórkach mięśnia sercowego i naskórka 
 416. DTDST – Dysplazja diastroficzna (ang. diastrophic dysplasia, DD, DTD) – choroba genetyczna o dziedziczeniu autosomlanum recesywnym, spowodowana mutacją w genie DTDST w licus 5q32-q33.1 kodującym transporter jonów siarczanowych SLC26A2. Mutacje w tym samym genie powoduja achondrogenezę typu 1B (ONIM#600972) …
 417. DTX3L – Deltex E3 ubiquitin ligease 3L is a protein that in humans is encoded by the DTX3L gene – Location (UCSC) chr 3: 122.56 -122.58 Mb
 418. DUSP10- Dual specify protein phosphatase 10 is an enzyme that in humans is wncoded by the DUSP10 gene. 
 419. DUP17Q12 – Chromosome 17q12 duplication syndrome is a protein in humans that is encoded by the DUP17Q12 gene
 420. DUX4 – Double homebox, 4 also known as DUX4 is a protein which in humans is encoded by the DUX4 gene. 
 421. DVL1 – (Chr 1:1.34-1.35) Segment polarity protein dishevelled homolog DVL-1 is a protein that in humans is encoded by the DVL1 gene. 
 422. DYX4 – podatność na dyslekcję 4 
 423. DZIP3 – Daz interacting zinc finger protein 3 is protein that in humans is encoded bycthe DZIP3 gene . eternagame – The SRP RNA – Difficulty Level 3 ..About the Puzzle … „‚Difficulty Level’” Welcome to the hardest puzle from the Signal Recognition Particle RNA Series. „‚Science’” The signal recognition particle (SRP) is a universally conserved ribonucloprotein that directs the traffic of proteins within the cell and allows them to besecreted. The SRP RNA, together with one or more SRP proteins contributes to the binding and release of the signal peptide: 
 424. EAF1 – ELL-associated factor 1 is a protein that, in humans, is encoded by the EAF1 gene. It is part of the EAF family of proteins. eterna Tribolium Castaneum – Difficulty Level 3 Trojszczyk gryzący- chrząszcz, Rodzina: czarnuchowate – Darkling beetle …# 268 amino…/29 042 masa 22-09# {eaaaaaa
 425. EAF2 – ELL-associated factor 2 is a protein that in humans is encoded by the EAF2 gene. Itcis part of the EAF family of proteins. [eternagame.org – 350 ..340385…] Lysine riboswitch – Level 3 – About the Puzzle Difficulty Level – Welcome to the difficulty level 3 of Lysine riboswitch!  Science
  The lysine riboswitch is a metabolite binding RNA element found within certain messenger RNAs that serve as a precision sensor fir the amino acid lysine. Allosteriv rerrangement of mRNA structure is meditated by ligand binding, and this results in modulatikn of gene expression. This riboswitch is found in a number of genes involved in lysine metabolism, including lysC. 
 426. ECEL1 – Endothelin-converting enzyme-like 1 is a protein that in humans is encoded by the ECRL1 gene
 427. ECM1 – This gene encodes an extracellural protein containing motifs with a cysteine pattern characterustic of the cysteine pattern of the ligand-binding „double loop” domains of the albumin protein family. 
 428. ECT2L – Sekwencja tranformujaca komorki nabloka 2 podobna do onkogenu jest bialkiem ktore u ludzi jest kodowan eprzez gen ECT2L 
 429. EDAR – development ecodermal tissues
 430. EDEM3 – ER degradation-enhancing alpha-mannosidase-like 3 is an enzyme that in humans is encoded by the EdEM3 gene.
 431. EFCC1 # Chr 3: 129 – 128.04 Mb 598 aminokiclot 65 701 masa molekularna 2022-07 #  – EF-hand and coiked-coil domain containing 1 is a protein that in humans is encoded by the EFCC1 gene. wterna [switch2.5][2 states] Switch Tutorial – lesson 1: Introducibg the Molecule About the Puzzle This tutorial is made for the players new to switches that want to understand how they wiek and to practice on simple puzzles. 
 432. EGLN1 – PHD2 is an enzyme encoded by the ..
 433. ELOA – Elogin A is a protein that in humans is encoded by the ELOA gene.
 434. ELOVL5 – Wydłużanie bardzo długich łańcuchów keasów tłuszczowych Białko 5 jest białkiem, które u ludzi jest kodowna eprzez gen ELOVL5 
 435. EGFLAM – Pikachuryna, znana również jako AGRINL i podobna do EgF, fibronektuna tupu III i białko zawierające domenę podobnà do laminy G (EGFLAM), jest białkiem, które u ludzi jest kodowan eprzez gen EGFLAM Pikachuryna to białko siatkówki podobne do macierzy pozakomorkowej, odkryte po raz pierwszy w 2008 r. w Japonii przez Shigeru Sato i nazwana na czesc Pikachu, gatunku z serii Pokemon. 
 436. EGFR – # (3410 citations top 20 popular genes 2020-10-27 # according Kerpedjiev, the top-10 most-studied genes 2020-10 # 7p11.2 2020-01-03 Sygnalizacja receptorowych kinaz …RTK
 437. EGR-1 – # (białko odpowiedzi wczesnego wzrostu 1 ) znane również jako ZNF268 (białko palca cynkowego 268) kub NGFI-A (białko indukowane przez czynnik wzrostu nerwów) jest biaikiem, które u ludzi jest kodowane przez gen EGR1. EGR- jest ssaczym czynnokim transjrypcyjnym. Birdsong and human speech share both neurobiological and behavioural similarites. – Acta Biochemia Polonigia 2021-05 # (Early grown response protein) – ZNF268 ….
 438. EIF4E1B – Członek 1B rodziny eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 4E jest bialkiem u ludzi które jest kodowane przez gen EIF4E1B. Eukaryotic translation initiation factor 4E family member 1B is a protein in humans that is encoded by the EIF4E1B gene. 
 439. ELMO1 – # ELMO1 is located on chromosome  number seven … 2020-11# Engulfment and cell motility protein 1 
 440. ELMO2 – Engulfment an dcell motility protein 2 
 441. ELMO3 – Chr. 16 q22.1 
 442. ELMOD2 – ELMO domain containing 2 is a protein that in humans is encoded by the ELMOD2 gene. Mutations in this gene may be involved in the cause of familial idiopathic pulmonary fibrosis. 
 443. EMCN – Endomucin is a protein that in humans is encoded by the EMCN gene. 
 444. ENAH – gene has been shown to interact with ABl1 and ZYX
 445. ENAM – Enamelina – białko wchodzące w skład szkliwa. 
 446. ENO1 – ( Chr 1:8.86-8.88) – Alfa-enolaza, enolaza 1 – enzym zaangażowany w glikolozę ulegający ekspresji w większości tkanek, jeden z izoenzymów enolazy. Jest homodimerem 2 podjednostek alfa. Związek z Nyc-bibding protein-1 Gen kodujący to białko, ENO1, koduje również białko zwane MBP1 (Myc-binding protein-1), odpowiedzialne z down-regulację aktywności protoonkogenu c-myc. Alfa-enolaza stanowi dłuższą formę, mierzącą 48 kDa, zlokalizowaną w cytoplazmie i jąsrze, podczas gdy krótsza MBP1 o masie 37 kDa spotykana jest głównie w jądrze. Znaczenie kliniczne: Alfa-enolaza zidentyfikowana została jako autoantygenem w encefalopatii Hashimoto. Pojedyncze badania identyfikowały także enolazęb1 jako autoantygen związany z ciężką astmą oraz domniemany cel antyendotelialnych przeciwciał spitykanych w chorobie Behçeta. Redukcja ekspresji enzymu w nabłonku rigówki stwierdzona została u ludzi chorujących na stożej rogówki. 
 447. ENTPD3 – Ectonucleoside triphosophate diphosphohydrolase 3 is an enzyme that in humans is encoded by the ENTPD3 gene. # ENTPD3 is similar to E-type nucleotidases (NYPases). NTPases, such as CD39, mediate catabolism of extracelkularbnucleotides. 2022-09#  Identifiers … Aliases.:. Etg – Fold-back secondary structures of Aradopsis miRNA predicted precyrsirs as determined by the RNA fold program. 
 448. EP300 – chromosome 22 (human) 
 449. EPAS1 – reguluje on ile cErwonych cialek krwi produkuja amazE ciala i jak transportuja one tlen. Zimmer Śmiech ma po Matce p.234 
 450. EPB41L5 – Erythrocyte membrane protein band 4.1 like 5 is a protein
 451. EPC2 – Enhancer of polycomb homolog 2 (Drosophilia) is a protein that in humans is encoded by the EPC2 gene. ETG- Possibly unsolvable series 2 -CsrB/RsmB
 452. EPHA2 – (Chr 1:16.12-16.16) EPH receptor A2 (ephrin type-A receptor 2) is a protein that in humans is encoded by the EPHA2 gene. 
 453. EPOR – wytwarza czerowne krwinki z Bible1EL* 
 454. EPS15 – Epidermal growth factor receptor substrate 15 
 455. ERAP1 – Regulator receptora czynnika martwicy nowotworu typu 1 wydzielający aminopeptydaza 1 retikulum endoplazmatycznego (ARTS-1) jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen ARTS-1. Aminopeptydaza 1 reticulum endoplazmatycznego jest aktywna w reticulum endoplazmatycznym, które bierze udział w przetwarzaniu i transporcoe białek. Eterna – Wyzwanie rybosomów 1,5 Ta łamigłówka łączy niektóre początkowe helisy domeny II (w przybliżeniu H27-H33) z niektórymi końcowymi helisami domeny II, a tym samym obejmuje miejsca wiązania kilku rybosmalnych białek: L21, L18, L15 i L14z 
 456. ERAP2 – Aninopeptydaza retikulum endoplazmatycznego 2 jest u ludzi aminopeptydazą zaanagżowaną w prezentację antygenu. O 2022 r. istnieją silne dowody empiryczne, że czarna śmierć ukształtowała różnorodność genetyczna w Europie, ponieważ ludzie, którzy mieli dwie wersje ERAP2 mili znacznie wieksze szanse na przezycie. 
 457. ErbB-1, also named epidermal growth factor receptor (EGFR) 
 458. ERBB2 – # Receptor turosine-protein kinease erbB-2, also known as CD340 2020-11 # kinazy …
 459. ErbB-3, also named HER3
 460. ErbB-4, also named HER4 – Receptor tyrosine-protein kinease erbB-4 is an enzyme that in humans is encoded by the ERBB4 gene. 
 461. ERCC8 – Białko naprawcze przez wycinanie DNA ERCC-8 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen ERCC8
 462. ERG – (ETS-related gene) is an oncogene. – devil? 
 463. ERICH2 – Glutamine Rich Protein 2 is a protein in 
 464. ERLEC1 – Endoplasmic reticulum lectin 1 is a protein ….
 465. ESM1 – Cząsteczka 1 specyficzna dla komórek śródbłonka – jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen ESM1. 
 466. ESPIN – (Chr 1:6.42-6.46) Espin, also known as autosomal recessive deafness type 36 protein or ectoplasmic specialization protein, is a protein that in himans is encoded by the ESpN gene. 
 467. ESR1 – estrogen receptor alpha (ERa), also known as NR3A1 # Receptor estrogenowy alfa (ERa), znany również jako NR3A1 (receptor jądrowy podrodziny 3, … jest jednym z dwóch głównych typów receptora estrogenowego (występującym głównie jako białko wiążące chronatynę …
 468. ESRRG – Estrogen-related receptor gamma 
 469. ETFDH – # This shortening of neurotransmiter can be rektorem by riboflavin, carnitine, or Coenzyme q10 suplementa 2021-02# związany z  Coenzyme Q10 – Elektron transfer flavoprotein-ubiquinone oxidoreductase, mitochondrial is an enzyme that in  himans is encoded by the ETFDH gene. This gene encodes a component of the electron-transfer system in mitochindria and is essential for electron transfer from a number of mitochindrial flavin-cintaining dehydrogenes to the main respiratory chain. 
 470. ETM1 # Drżenie samoistne, choroba Minora (łac. tremor essentialis, tremor sensilis) – najczestsze zaburzenie układu pozapiranidowego. Jak dotad mutacje dwoch genow powiazano z objawami choroby FET1 w licus 3q13 i ETM w locus 2p22-25 2022-07 # is a gene associated with essential tremor. Eterna – Fir Switch puzzles, the concept is that we want the rna to fold into 2 different shapes. The first shape is called the Unbound shape, where the rna is in an aqueous solution and therefore no outside influences will affectcfolding. The second shape is called the Bouns shape, where molecules are inteoduced to the solution and will bind to the rna strand. The Molecule binds to the pulsating bases around the rotating molecule image and forces the bases that itctouches into an internal loop. The molecule is able to firce the bases into this loop shape by transfering some of its own energy to the rna bases that its own energy to the rna bases thavit touches. The molecule directly affects the immediate bases that it touches. Since it can alter which bases are used to close the loop, other base pairing outside of the loop may also be affected. This can  case a roppe effect of bases pairing differently in the Bound shape than they did in the Unbound shape. This can lead to the 2 shapes looking drarsticly different. 
 471. ETV1 – gen kodujacy białko
 472. ETV5 – Ets variant 5 (ETV5) also named ERM transcription factor )?is a transcription factor that in humans is encoded byvthe ETV5 gene. eterna – switch2.5 – In the lesson 1 puzzles, we will concentrate on switches where the closing pairs of the Bound shape are paired the same as in the Unbound shape. This is the simolest type od switch, which I ca Type 1 motif. Also I call Tupe 1 motif. Also, I call this a Freeform switch, since a generic mokecule is being used, as opposed to usin a licked base sequence thayis deignated to attract a specific molecule. Play – …Puzzle maker 
 473. EVA1A – Eva-1 homolog A (C.elegans) is a protein …
 474. EVC – is a gene associted with Ellis-van Creveld syndrome. 
 475. EVC2 – Limbin (LBN) is a protein that is part of the EvC complex that consists of EvC and EvC2 genes, the activity of which is critical in bone formation and skeletal development. A mutation in these genes is associated with The Ellis-van Creveled (EvC) syndrome. 
 476. EVI5 – Ecotrolic viral integration site 5 protein homolog …
 477. EXTL1 – Exostosin-kike 1 is a protein that in humans is encoded by the … This gene is a member of the multiple exostoses (EXT) family of glycosyltranferases, 
 478. EXTL2 – Exostosin-like 2 is a protein that in humans is encoded by the … siarczan heparanu …
 479. EYA4 – Eyes absent homolog 4 is a protein that in humans is encoded …The encoded protein may act as a transcriptional activatir and be inportant fir cintunued function of the marure organ of Corti. 
 480. EZH1 – Histone-lysine …enzyme ..
 481. EZH2 Enhancer of zeste homolog 2
 482. EZR – Ezryna (cytowilina, vilin-2; symbile: EZR, CVL i VIL2) – białko występujące w ludzkim organizmie … {ezzzzz} 
 483. F2 – Protombina – jedno z białek osocza ktore biorą udział w procesie krzepnięcia krwi – Enel – Badania gentyczne dla sportowców … {faaaaaa} 
 484. F5 – Mutacja w genie F5 (mutacja leiden czynnika v). Enel 
 485. F8 – gene – # Czynnik VIII, czynnik antyhemofilowy, 2021-01 # Factor VIII (FVIII) is anto -hemophilic factor (AHG) Defects in this gene results in hemophilia A, a recesaive X-linked coagulation disorder. 2021-01 # factor 
 486. F9 – # Czynnik IX (czynnik Christmasa) (EC 3.4.21.22) coagulation factor IX – Symbil report for F9 Report HGNC data for F9 Approved symbol F9 … gene with protein product 
 487. F10 – Factor X, also known by the eponym pod nazwą czynnika Stuarta-Power, jest enzymem (EC 3.4.21.6) kaskady krzepnięcia. Jest to endopeptydaza serynowa (grupa proteaz S1, klan PA). Syntetyzowany jest w wątrobie, a do jego syntezy potrzbna jest witamina K.  
 488. F11 – Czynnik XI, FXI – zymigenna postać czynnika XIa, jednego z enzymów kaskady krzepniecia krwi. Podobnie jak wiele innych czynników krzepniecia jest proteaza serynowa. U ludzi jest kodowany przez gen F11.
 489. FAAH – # Fatty acid amide hydrolase or FASH anadamid – molekula blogosci – enzym – matabolizm
 490. FAKTR1 – PHACTR1 – Regulator fosfatazy i aktuny … białko to zostało powiązane z choroba wiencowa i migrenami …
 491. FAF2 – # Członek rodziny czynników powiązanych z Fas 2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FAF2. Białko kodowane przez ten gen jest silnie wyrażane we krwi obwodowej pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS) w porównaniu z osobami zdrowymi. Może odgrywaç rolę w regulacji odporności na apaptozę, którą obserwuje się w limfocytach T i eozynofitach u pacjentów z AD. …22-11#  – ten gen zwiększa ryzyko alkoholowej marskosci watroby # ELL-associated factor 2 is protein that in humans is encoded by the EAF2 gene. 
 492. FAH – Niedobór hydrolasy funaryloacetoictanu jest sporowdowany mutacją genu FAH (15q23-q25) 
 493. FAM105B – Rodzina o podobieństwie sekwencji 105, członek B jest białkiem u ludzi, które jest kodowane przez gen FAM105B. 
 494. FAM107A – Protein FAM107A is a protein that in humans is encoded by the FAM107A gene. 
 495. FAM114A2 – (otwarta ramka odczytu 3 chromosomu 5) to gen na chromosomie 5 u ludzi, który koduje białko FAM114A2. 
 496. FAM162A – Human growth and transformation-dependent protein (HGTD-P), also called E2-induced gene 5 protein (E2IG5), is a protein that in himans is wncoded by the FAM162A gene on chromosoem 3 – eternagame – Telomerase RNA component, also known as TERC, is an RNA gene found in eukaryotes, that is a compinent of telomerase used to extend telomerases. 
 497. FAM172A – Białko UPF0528 FAM172A jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FAM172A …Tupecik …
 498. FAM19A1 – is a protein that in humans …# This gene is a member of the TAFA family which is composed of five highly homologus genes that encode small secreted proteins. 22-09# etg- Ricr embryogenic calli express a unique set of microRNAs, sugesting regulatory roles of microRNAs in plant post-embryogenic development. 
 499. FAM20B – protein that in humans encoded ..:
 500. FAM3D – Family with sequence similarity 3, member Dxis a protein that in humans is encoded by the FAM3D gene – eterna  (((((….))))) is the structure fir the Unbound shape .((.((….)).)) is the structure fir the Bound shape. For this puzzle, we see that the shape is only different at bases 3 and 12 
 501. FAM43A – The family with sequwncw similarity 43 member A (FAN43A) gene, also known as;,GCO3P195887, …located on the long arm of Chromosome 3 at 3q29, FAM43A consists of 2,493 bases; ans the translated protein contains a phosphotyrosine interaction domain, putative phosphoinisitide binding site and putative peptide binding sites. Eterna – The Platypus (Ornithorhynchus anatinus) is a semi-aquatic mammal endemic toneastern Australia, including Tasmania. Together with the four species of echidna, it is one of the five extant species of monotrrmes, the only mammalas that lay eggs instead od give birth to live young. 
 502. FAM46B – protein FAM46B also known as family with sequence similarity 46 member B is a protein that in humans is encoded by the FAM46B gene: 
 503. FAM46c – gene of the species macaca namestina
 504. FAM47E-STBD1 – FAM47E-STBD1 readthrough is a protein that in himans is encoded by the FAM47E-STBD1 gene. 
 505. FAM49A – Family with sequence similarity 49, member A – is a protein …Fam49A is located on human chromosome 2, at 2p24.3. It has 1512 base pairs in the reference sequence mRNA transcript. 
 506. FAM76A – In Homo saliens, tge FAM76A gene produces 9 differwnt mRNAs, 7 of which are alternatively spliced and 2 of which are unspliced. Of the alternatively spliced mRNAs, isoform 1 is the longest variant of the gene and is the subject of this article. 
 507. FAM78B – Family with Sequence Similarity 78-Memebrr B 
 508. FAM98A – Family with sequence similarity 98, member A is a gene that in the human genome encodes protein
 509. FAM107A – is a protein that in himans is encoded by the FAM107A gene – chromosome 3 
 510. FAM114A1 – Protein FAM114A1 also konw as nervous system overexpressed protein 20 (NOXP20) is a protein that in humans is encoded by the FAM114A1 gene. Orthologs of FAM114A1!can be found in organism as taxonomically distant from Homo sapiens as Drosophila. 
 511. FAM129C – Protein Niban
 512. FAM136A – is a protein that in himans is encoded by the …
 513. FAM149A – Family with sequence similarity 149, member A is a protein that in humans is encoded by the FAM149A gene (also known as MSTP119, MST119 and DKFZP564J102. 
 514. FAM193A – Family with sequence similarity 193 member A is a protein that in humans is encoded by the FAM193A gene located on locus p16.3 of chromosome 4. 
 515. FAM221B – is a protein that in humans is encoded by the FAM221B gene. 
 516. FASH – anandamid – molekula blogosci 
 517. FASTKD1 – FAST kinease domain-containing protein 1 is a protein …
 518. FASTKD3 – FAST kinaza zawierajaca domene 3 (FASTKD3) jest bialkiem, ktore u kudzi jest kodowane przez gen FASTKD3 na chromosomie 5. Bialko to jest czescia domeny kinazy seryny/treoniny, ktora jest znana z regulowania bialnsu energetycznego mitochondriow pod wplywem stresu. Obecnie FASTKD3 nie został powiązany z żadną chorobą. 
 519. FBN2 – Zesół Bealsa, przyczyną choroby jest mutacja w genie FBN2 na chromosomie 5q23. Choroba ta wymaga różnicowania z zespołem Narfana; fenotypy tych dwóch schorzeń nakładają sie na siebie …
 520. FBXL2 – F-box/LRR-repeat protein 2 is a protein that in himans is encoded by the FBXL2 gene. # This gene encodes a member of the F-box protein family which is characterized by a approximately 40 amono acid motif, the F-box. 
 521. FBXL4 – F-box i bogate w leucynę białko powtórzeń 4 to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen FBXL4 – degradacja i recykling białek przy uzyciu ubikwityny 
 522. FBXL7  – Białko F-box/LRR-repeat 7 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FBXL7. Ten gen koduje cłonka rodziny białek F-box, który charakteryzuje się około 40-aminokwasowym motywem, F-box. Białka F-box stanowią jedną z czterech podjednostek kompleksu ligazy białkowej ubikwityny zwanych SCF (SKP1-cullin-F-box), które działają w ubikwitynacji zależnej od fosforylacji. 
 523. FBXO2 – (Chr 1:11.64-11.66) F-box only protein 2 
 524. FBXO11- F-box only protein 11 is a protein …
 525. FBXO28 -F-box only protein 28 …40-amino acid F-box motif. 
 526. FBXO9 – Tylko białko F-box 9 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FBO9  … Ubikwityna jest małym (8,6 kDa) białkiem regulatorowym występującym w większości tkanek organizmów eukariotycznych, czyli występuje powszechnie. Została odkryta w 1975 r. przez Gideona Goldsteina … Four genes in the human genome code for ubiquityn: UBB, UBC, UBA52 and RPS27A
 527. FBXW7 – Translacja bialek 
 528. FCMR – FC receptors specifically bind to the Fc region of inmunoglobulins (lgs) to mediate 
 529. FCGR2B – Fc fragment of IgG receptor IIb (coded by FCGR2B gene) is a low affinity inhabitory receptor fir the Fc region of immunoglobinlin gamma (IgG), 
 530. FCHSD1 – Białko 1 z domenami FCH i podwójnymi SH3 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FCHSD1 
 531. FEB5 – drgawki gorączkowe 5 – konwulsje gorączkowe … Produkty Synthego CRISPR na FEB5: Zestawy CRISPR do samodzielnego wykoanania: zestaw do nokautu genów, syntetyczne sgRNA, Cas9 
 532. FECH – ma swijblocus na chromosomie 18 
 533. FGF1 – Czynnik wzrostu fibroblastów 1 (FGF1), znany również jako kwaśny czynniknwzrostu fibroblastów (aFGF), … białko czynnika wzrostu fibroblastow zostalonpo raz pierwszy oczyszczone w 1975 roku … fibroblasty odgrywaja kluczowa role w odpowiedzi inunologicznej …
 534. FGF2 – also known as basic fibroblast growth factow (bFGF) and FGF-β, is a growth factor and signaling protein encoded by the FGF2 gene. 
 535. FGFR1 – fibroblast growth factor receptor 1 The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor receptir (FGFR) family…
 536. FGFR2 – # Fibroblast growth factor …. 2020-11 # FibroblaFOXA1 – Forkhear box protein A1 (FOXA1), 
 537. FGFR3 – Fibroblast growth factor receptor 3 is a protein that in humans is encoded by the FGFR3 gene. 
 538. FGFR4 – Reveptor czynnika wzrostu fibroblastów 4 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FGFR4. FGFR4 został również oznaczony jako CD334 (skupisko różnicowania 334). Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny receptorów czynnika wzrostu fibroblastów, w której sekwencja aminokwasowa jest wysoce konserwatywna między członkami iw trakcie ewolucji. Członkowie rodziny FGFR różnią się między sobą powinowactwem do ligandów i rozmieszczeniem w tkanakch. 
 539. FGFRL1 – Fibroblast growth factor receptor-like 1  is a protein that in humans is encoded by the FGFRL1 gene. 
 540. FH – The FH gene provides instruction for making an enzyme called fumarase Fumarase participes in an important series of reaction knows as the citric acid cycle or Krebs cycle, which allows to use oxygen and generate energy. 
 541. FHAD1 – Forkhead-associated domain containing protein 1 (FHAD1) is a protein encoded by the FHAD1 gene. As the name suggests, it has a forehead-associated domain and an extensive coiled coil structure. It is predicted to have a function related to DNA transcription. It is predicted to have a function related to DNA transcription. It is licalized to the nucleus and has a nuclear localization signal. In humans, the FHAD1 gene is located on chromosome 1 (1p36.21) and the genomic sequence is on the plus strand starting from 15236559 bp and ending at 15 400 283 bp.  Eterna – In 2005, scientists at Purdue University proposed that Arafopsis possessed an alternative to previously known mechanism of DNA repair, which one scientist called a „parallel path of inheritance”. 
 542. FITN2 – Fat storage-inclueing transmembrane protein 2 is a protein ….Chromosom 20 jest jednym z najmniejszych ludzkich chromosomow ….
 543. FMO3 – Flavin-containing monooxygenase 3 (FMO3), also known as dimethylaniline …
 544. FMR1 # Białko FMRP, kodowane przez gen FMR1 jest niezbędne do prawidłowego rozwoju synaps między neuronami odpowiedzialnymi m.in. za procesy uczenia sie i zapamietywania. Jego brak powoduje opoznienie dojrzewania neuronow, ale prawdopodobnie ich nie uszkadza andi nie prowadzi do ich obumierania ci daje szanse na opracowanie lekow lagodzacych objawy cjoroby nawet u osob doroslych. 22-10 #   – mutacja w genie FMR1, odkrytym w 1991 i zlokalizowanym na chromosomie X (długie ramię, pozycja 27.3, między 147 911 951 a 147 951 125 parą zasad) Jest to mutacja dynamiczna – polega na powielaniu segmentu genu o sekwencji trzech nukleotydow CGG. 65-200 powtórzeń to tzw. premutacja, najczęściej nie dająca objawów chorobowych, ale mająca tendencję do wydłużania się” w kolejnych pokoleniach. — twarz na … instagram …
 545. FNBP1L – Formin-binding protein 1-like is a protein that in humans is encoded by the FNBP1L gene. The protein encoded by this gene binds to both CDC42 and N-WASP. 
 546. FOSB – Protein fosB, also known as FosB and G0/G1 switch regulatory protein 3 (G0S3), is a protein that in humans is encoded by the FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog B (FOSB) gene. role in addiction ? ….
 547. FOXD1 – zwiększa ryzyko poronienia 
 548. FOXO3 – Genetic variation in FOXO3 has been shown to be associated with healthspan and longevitu in himans. It is found in most centenarians carowa a variaty and longevitu in humans. 
 549. FOXP1 – Forehead box protein P1 is a protein that in humans is encoded by the FOXP1 gwne. Truskawka jest oktaploudem o liczbie chromosomow 2 n = 8 x = 56 i przybliżonej wielkości genomu = 708-720 Mb. 
 550. FOXP2 – expressed inter alia in braun – gen gramatyki
 551. FOXP4 – AS1 – Antysensowny RNA 1 FOXP4 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FOXP4-AS1 
 552. FPGT – Fucose -1-phosphate guanylyltransferase is an enzyme that in himans is encoded by the FPGT gene. 
 553. FRA1J – Fragile site, 5-azacytidine tupe, common, fra(1)(q12) is a protein ….
 554. FRA3A – Fragile site, aphidicolin type, common, fra(3)(p24.2) is a protein that in humans is encoded by the FRA3A gene …Genes of 5S rRNA – Difficulty Level 2 …
 555. FRAP # Kinaza mTOR, tzw. ssaczy cel repamycyny 2020-11 # – korujacy bialko mToR
 556. FRG1 – Protein FRG1 is an actin-building protein that in humans is encoded by the FRG1 gene. 
 557. FRMD4B – FERM domain containing 4B is a protein that in humans is encoded by the FRMD4B gene. eternagame.org – 598 – 2021-11-05 – 5S ribosomal RNA (5S rRNA) is a component of the large ribosomal subunit in both prokaryotes  and eukaryotes. 
 558. FTH1p5 – Ferritin, heavy polipeptide 1 pseudogene 5 is a protein that in humans is encoded by the FTH1 P5 gene.  Ferrytyna, ciężki polipeptyd 1 pseudogwn 5 jest białkiem, które u ludzi jest kodowan eprzez gen FTH1P5 
 559. FTO – # certain alleles of the FTO gene appear to be corelated with obesity of Humans 2020-11 # Fat mass and obesity-associated protein 
 560. FucM – FUOM Chromosom 10 
 561. FUBP1 – Far upstream element-binding protein 1 – is a protein that in humans is encoded by the FUBP1 gene. 
 562. FUS # RNA-binding  proteins may regulate the transcription of RNA, and post-transcriptional events, such as RNA splicing, editing. RNA-bibding protein FUS (Fused in Sarcoma) is a protein that in humans is encoded by the FUS gene. The C-terminal end of FUSE is involved in protein and RNA bindong . 2021-07 # RNA-bibding protein FUS/TLS (Fused in Sarcoma/Tranlicated in Liposarcoma), 
 563. FUT4 – Fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific), przy czytaniu o Heroeswirusach (łac. Herpesviridae, od gr. herpeton – pełzać) – rodzina dsDNA wirusów 
 564. FXN – Frataxim – is a protein that in humans is encoded by tve FXN gene – zwiazany z opisem q10 – utlenianie (oksydacja) – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utkeniania na wyższy, co jest równoznaczne z oddaniem elektronów. 
 565. FZD1 – Frizzled-1 is a protein that in humans is encoded by the FZD1 gene 
 566. FZD2 – is a protein that in humans is encoded by the FZD2 gene 
 567. FZD3 – Friszked-3 is a protein that in humans is encoded by the FZD3 gene
 568. FZD4 – Frizzled-4 is a protein that in humans is encoded by the FZD4 gene – Chr 11: 86.95-86.96 Mb
 569. FZD5 – Frizzled-5 is a protein that in humans is encoded by the FZD4 gene – Chr 2:207.76-207.77 Mb
 570. FZR1 – Fizzy-related protein homolog, also known hCDH1, is protein that in humans is encoded by the FZR1 gene
 571. G3BP1 – Ras GTPase-activating protein-binding protein 1 is an enzyme that in humans is encoded by the G3BP1 gene {gaaaa} 
 572. G6B – Białko G6b jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen G6B lub C6orf25. This gene is a member of the immunoglobulin (lg) superfamily and is located in the major histocompatibly complex (MHC) class III region. The protein encoded by this gene is a glycosylated, plasma membrane-bound cell surface receptor, but soluble isoforms encoded by some transcript varianta have been found in the endoplasmativ reticulim and golgi before being secreted. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. 
 573. G6PD – artykuł Sardynia – gen kodujacy enzym odgrywajacy istotna role w ochronie komorki przed stresem oksydacyjnym…
 574. GADD45A – Growth arrest and DNA-damge-inducible protein… ncreased following stresfull growth arrest conditions and treatment with DNA-damaging agents (mytagenes) 
 575. GALE – UDP-glucose 4-epinerase .. The enzyme UDO-glucose 4-epinerase 
 576. GAP43 – paralemmin protein family (akcja PALM gene- palma biurkiem) 
 577. Gar – zapewnia odpornosc na antybiotyki aminoglikolzydowe
 578. GARIN3 – Rodzina o podobieństwie sekwencji 71 element B jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FAM71B.
 579. GAPDH – referencyjny gen ? 
 580. GAPDHS – Gluceraldehyde-3-phospohate dehydrogenase, spermatogenic …. is an ezyme – 
 581. GASK1B – FAM 198B – Protein ENDED is a protein that in humans is encoded by the FAM198B gene. 
 582. GATA1 – bibding factor 1 or GATA-1 (also termed Erythroid transcription factor) is the founding member of the GATA family of transcription factors. 
 583. GATA3 – jest czynnikiem transkrypcyjnym, ktory u ludzi jest kodowany przez gen GATA3. Badania na modleadh zwierzecych i ludizach wksasuja, ze kontroluje on ekspresje szerokieho zakresu genow waznych biologivznje i klinicznie. 
 584. Gag – retrotranspozon 
 585. GBA – β-Glucocerebrosidase … enzyme Gaucher disease? 
 586. GBAP1 – Glucosidase, beta; acid, pseudogen, also known as GBAP, is a human gene
 587. GBP1 -Guanylane bibding protein expression is included by interferon …
 588. GBP2 – Function: Interferona are cytokines that have antiviral effects and inhabit tumor cell proliferation. 
 589. GBP5 – Guanylate binding protein 5 is a protein in humans that is encoded by the GBp5 gene. 
 590. GCNT2 – N-acetylolaktozamid beta-1,6-N-acetyloglukozaminoly-transferaza jest enzymem… Gen ten koduje enzym odpowiedzialny za tworzenie antygenu grupy krwi I. 
 591. GEN1 – Holliday junction 5’ flap endonuclease …protein
 592. GFAP – Kwaśne białko włókienkowe (GFAP z ang. Glial fibrially acidic protein) – białko filamentów pośrednich, występujące w komórkach glejowych, m.in. w astrocytach, ale również w innych typach komórek, takich jak komórki Leydiga jądra … Chromosom 17 – jeden z 23 parzystych chromosomów człowieka. DNA chromosomu 17 liczy ponad 81 milionów par nukleotydów, 
 593. GFP – # The label GFP traditionally refers to the protein first isolated from the jellyfish Aequorea victoria and is sometimes called avGFP. However, GFPs have been found in the other organisms including corals, sea anemones, zoanithids, copepods and lancelets. 021-08# The green fluorescant protein (GFP) is protein that echibits bright green fluorescence when exposed to ligh in the blue to ultraviviolet range. Eternagames- Populations of Macaca mulatta (regus monkeys) are most commonly found in western Afganistan, through India to northern Thailand. W 2001 urodzil sie pierwszy transgeniczny przedstawiciel naczelnych, zwany Andi – rezus niosacy gen GFP pochodzacy od meduzy. w 2007 poznano jego genom … Mamak krolewski jako jeden z jiewielu gatunkkw nacswlneudj rozpxznaje swoej odbicie w lustrze co moze swiaczyc o samoswiadomosci …
 594. GFPT1 – glucosamine-fluctoase -6 phosophte aminotranfere isomerizing 1 …enzyme …
 595. GH1 – Growth hormone 1 somatropin ….
 596. GH2 – Growth hormone 2 (GH2), also known more commonly as placental growth hormone (PGH) or as growth hormone variant (GH-V) is a protein that in humans is encoded ….
 597. GHR – Growth hormone receptor is a protein that in humans is encoded by the GHR gene … „śmiech ma po Matce ….”Carl Zimmer…0544459(
 598. GIGYF2 – PERQ amono acid-rich with GYF domain-containing protein 2 is a protein that in himans is encoded 
 599. GJB3 – This gee si  amember of th econnexin gene family. 
 600. GLMN – This gene encodes a phosphorylated protein that is a member of a Skp1-Cullin-F-box-like complex. 
 601. GKN1 – Gastrokine- is a protein that in humans …Thia protein encoded by this gene is found to be down-regulated in human gastric cancer tissue as comparer to normal gastric mucosa. Eternagame – [ Tutorial][Scripetd] aka turketorial Editor’s note: What we refer to as boost in Eterna correspond, in nature, to the same kind of hydrogen bonds between nucleic acids that from base pairs. They are sonewhat weaker because the geometry isb’t quite as advantageous as cannonical base pairing, and they are harder to represent in the game because they are more varied. But they really do act to stabilize the loop they are in, and this are expected to be very relevant to stablilizing mRNA against termal degradation. 
 602. GM2A – Aktywator gangliozydu GM2, znany również jako GM2A, jest białkiem kodowanym u ludzi przez gen GM2A. … GM2A jest białkiem przenoszàcym lipidy, które stymuluje enzymatyczne przetwarzanie gangliozydów, a także aktywację komórek T poprzez prezentację lipidów. 
 603. GMDS – Dehydrataza GDP-mannosy 4,6 
 604. GMPPB – Mannose-1-phosphate guanyltranserase beta is an enzyme…RNA world book- All know rRNA are obviously related (that’ how we align them to make a tree), so they must join at the center. 
 605. GNL2 – Nucleolar GTP-binding protein 2 is a protein that in humans is encoded by the GNL2 gene. 
 606. GNRH1 – odpowiedzialny za produkcję ganadoliberyny, znajduje się na chromosomie 8. Ganadoliberyna, luliberyna, GnRH (od ang. gonadotropin-releasing …
 607. GON4L – GON-4-like protein is a protein 
 608. GPA33 – Cell surface A33 antigen is a protein … 
 609. GOR37L1 – Endothelin B receptor-like protein 2 is a protein that in humans 
 610. GPAT3 – Glycerol-3-phosphate acyltransferase 3 (GPAt-3) is an enzyme that in humans is encoded by the 
 611. GPATCH1 – neandertalskie geny ? Nesforne DNA Smiech ma po Matce …page 230 
 612. GPATCH11 – is a protein that in humans is encoded by the G-patch domain containing protein 11 gene. Eterna – RNA-binding protein FUS – DL 2 RNA-binding proteins are typically cytoplasmic and nuclear proteins that associate with (bind)?double-strand or single-strained RNAs through RNA recognition motif (RRM). 
 613. GPBP1 – Vasculin jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen GPBP1 
 614. Gpr49/Lgr5 – Marker genowy dojrzalych komorek macierzystych 
 615. GRB2 – in 1992, Joseph Schlessinger, a biochemiest at the Yale Univeristy School of Medicine in New Heven, Connecticut, showed …. 
 616. GRB10 – Growth factor receptor-bound protein 10 also known as insulin receptor-binding protein Grb-IR is a protein that in himans is encoded by the GRB10 gene. 
 617. GRIA1 – wmieszany w naklanianie do poszukiwania narkotyku
 618. GSTM1  # Function: Cytosolic and membrane-bound forms of glutathione S-transferase are encoded by two distinct supergene families. The mu class of enzymes functions in the detoxification of electrophilic compunds, including carcinogenes, therapeutic drugs, environmental toxins, – warianty tego genu moga zmianiaç naszą podatność na tomsyny … a nawt leki .::
 619. GTF2A1L – TFIIA-alpha and beta-like factor is a protein that in humans is encoded by the GTF2 A1L gene. 
 620. GUF1 homolog, GTPase is a protein that in humans is encoded by the GUF1 gene. It is the mitochondrial homolog of elongation factor 4.
 621. GYG1 – Glycogenin- is an enzyme that is involved in the biosynthesis of glycogen. Eterna P. patens is an wxcellent model in which to analyze repair od DNA
 622. GYPA- Glycophorin A (MNS blood group), also known as GYPA, is protein 
 623. GYPB – Glycophorin B (MNS blood group) (gene desigantion GYPB) also known as sialoglycoprotein delta and SS-active 
 624. GYPE – Glycophorin-E …This encoded protein might carry the M blood group antogen. 
 625. H19 – is a gene for a ling noncodibg RNA, found in humans and elsewhere. H19 has a role in the negative regulation (or limiting) of body weight and cell proliferation. Małgorzata Wilkowska – dietetyczka pisze ze H19 należy do genów stanowiących około 1% wszystkich, dziedziczone sa wylacznie od ojaca lub matki? {haaaaaa
 626. HACD2 – 3-hydroxyacyl-CoA dehydratase 2 is protein that in humans is wncided by the HCD2 gene – eterna – Medicago trunvatule (Barrel Meduc or Barrel Medic or Barrel Clover) is a small legume nativenyo the Mediterranean region that is isednin genomic research. (lucerna – nalezy do rodziny bobowatych – fasola, soja, groch lucerna) It is a low-growing, clover-like plant 10-60 cm tall with trifoliate leaves. Each leaflet is rounded, 1-2 cm long, often with a dark spot in the center. The flowersnare yellow, produced singly or in a small infloresence of 2-5 together; the fryit is a small spiny pod. In Medicago trancatula, roots are able to develop a de novo meristem through the symbiotic interaction with nitrogenfixing rhizobia. 
 627. HACE1 – HECT domain and ankyrin repeat containing E3!ubiquitin protein lugase 1 …. proteasomal degradation 
 628. HADHA – Trifunctional enzyme subunit alpha, mitochondrial also known as hydroxyacyl-CoA dehydrogenase/3-ketoacyl-CoA … is a protein …
 629. HADHB – Trifunctional enzyme subunit beta, mitochondrial (TP-beta) also known as 3-ketoacyl-CoA thiolase, acetyl-CoA ascyltransferase, or beta-ketothiolase is an enzyme that in humans os encoded by the HADB gene. 
 630. HAO2 – This gene is one of three related genes that have 2-hydroxyacid oxidase activity. 
 631. HAUS1 – HAUS augmin-like complex subunit 1 is a protein that in humans is encoded by the ….
 632. HBA1 – Hemoglobin, alpha 1 , also known as HBA1, is a hemoglobin protein that in humans is encoded by the HBA1 gene
 633. HBB – „wykorzystali CRISPER do namierzania i przecinania zmutowanwgo genu kodujacego beta-globone co katqlizowalo zmiane blednej litery A w pozycji 17 …..zdrowa osoba mila w poz. 17 lieter T a u chorej w tym samym miejscu znajdowala sie litera A 2021-01 # Sickle cell – film Human Nature 2020-12 # Chromosome 11 Doudna 2020-11 # Anemia sierpiwatokrwinkowa (badanie genu HBB) Genesis Centra Genetyki Medycznej  # Beta globin # poslugujac sie metodą CRISPR/Cas9, naprawili wadliwy ge HBB, zapobiegając beta-talasemii
 634. HCG4p11 HLA complex group 4  Ciaza reprezentuje naturalne istaniejacy przeszczep w ktorym uklad odpornosfiowy matki musi byc immunilogivznie tolerancyjny wobec rozeijajacego sie plodu 
 635. HCK2 – encoding hair color 2 (red) protein 
 636. HEMK1 – HemK methyltransferase family member 1 is a protein that in humans is encoded … Eternageme.org  593 2021-11-08 – Bombyx mori – Research on the genome raises the possibility of genetically engineering silkworms to produce proteins, including pharmacogical drugs, in the place of silk proteins. 
 637. HD – The huntingtin gene, also called the HTT or HD (Huntington disease) gene, is the IT15 …
 638. HDAC1 – Histone acetylation and deacetylatoon, catalized by multisubunit complex, play a key role in the regulation of eukaryotic gene expression. 
 639. HDAC2 – Ksiazka: „Wiecej niz DNA „… + Internet copy: Aktualne badania koncentrowały się na zastosowaniu terapii HDI depresji po badaniach dotyczących pacjentów z depresją w środku epizodu depresyjnego stwierdzono zwiększoną ekspresję HDAC2 i HDAC5 mRNA w porównaniu do grupy kontrolnej i pacjentów w remisji.
 640. HDEC2 – ponadprzecietna wytrzymalosc i odpornosc na brak snu 
 641. HDL3 – Huntington-like neurodegenerative disorder 2 is a protein that in humans is encoded by the HDL3 gene.
 642. HEATR1 – HEST repeat-containing protain 1 is a protein 
 643. HEBP2 – Białko wiążące hen 2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen HEBP2 
 644. HELQ – Helicase, POLQ-like, also known as helicase Q, hel308 and Holliday junction migration protein, encode by the HELQ1, is a DNA helicase found in humans, archea and many other organism. 
 645. HERC2 – (ang. hect domain and RCC1-like domain-containing protein) … ludzki gen regilujący ekspresje geny OCA2. 
 646. HES3 – Hes family bHLH transcription factor 3 is a protein that in himans is encoded by the HES3 gene. Gene ontology …
 647. HEXA –  Hexosaminidase A (alpha polipeptyde), also known as HEXA is an enzyme ..Tay Sachs disease …. from Śmiech ma po matce” Zimmera book
 648. HEXB # Podjednostka beta-heksozoaminidazt jest enzymem, ktory u ludzi jest kodowany przez gen HEXB. 
 649. – Beta-hexosaminidase subunit beta …
 650. HDHD2 – Haloacid dehalogenenaae-like hydrolase domain-containing protein 2 is an enzyme that in humans is encoded by the HDHD2 gene
 651. HES3 – (Chr 1:6.24-6.25) Hes family bHLH transcription factor 3 is a protein that in humans is encoded by the HES3 gene. 
 652. HFE – Ludzkie białko horostatyczne, regulator żelaza… białko wystepuje glownie w kmorkach wchalniajacych jelita cienkiego 21-06 # Human homeostatic iron regulator protein 
 653. HFE – Ludzkie homeostatyczne białko regulatorowe żelaza 
 654. HIST1H2AH – H2AC12 – Histon H2A typu 1-H jest białkiem, które u kudzi jest kodowan przez gen HIST1H2AH – w biologii histony sa wysoce zasadowymi białkami, obfitujacymi w reszty lizyny i argininy, ktore znajdu sie w jadrach komorek eukariotycznycja sie w jadrac konrek wykariotycznych Dzialaja jak szpule wokol ktorych owija sie DNA
 655. HLA-A to grupa kudzkich antygenow leukocytarbych (HLA) ktore sa kodowan wprzez locus HLA-A…W normalnych warunkach cytotoksyczne limfocyty T, ktore normalnie patroluja organizm we krwi odczytuja peptyd prezentowany przez kompleks. Lumfocyty T, jesli dzialaha prawidlowo wiaza sie tylko z peptydami innymi niz wlasne. Jesli nastapi wiazanie, rozpoczyna sie seria zdarzen, ktorych kulminacja jest smierc komorki przez apoptoze. … zmniejsza to proadopodobienstowo, ze pojedynczt patogen jest w stanie zniszczyc cala populacje ludzka . 
 656. HLA-C należy do receptorów ciężkich łańcuchów klasy I MHC (ludzki = HLA). Receptor C jest heterodinerem składającym się z produktu genu dojrzałego HLA-C i β2-mikroglobuliny. Dojrzały łańcuch C jest zakotwiczony w błonie. Cząsteczki MHC klasy I, takie jak HLA-C ullegają ekspresji w prawie wszystkich komórkach i prezentują małe peptydy układowi odporonościowemu, który szyka peptydów innych niż własne. 
 657. HMGA1 – przy poszukiwaniu  Sulforobus – organizmow zyjacych w temperaturach ok 80 stopni C … High-mobility group protein HMG-I/HMG-Y is a protein that in humans is encoded by the HMGA1 gene …
 658. HLA-B (główny kompleks zgodności tjankoweh, klasa I, B) to ludzki gen, jtory zawiera instrukcje dotyczve wytwarzania bialka, ktore odgrywa kluczowa role w ukladzie pdpornosciowym: 
 659. HLA-C należy do receptorów cieżkich łańcuchów klasy I … The major histocompatibly complex (MHC) is a large locus on vertebrate DNA kręgowców zawierajacy zestaw scisle powiazanych genow polimorficznych …
 660. HLA- DP – jest białkowym/peptydowym receptorem antygenu i antygenem choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, który składa sie  2 podjenostek …
 661. HLA- DPA1 – Główny kompleks zgodności tkankowej klasy II, DP alfa 1 …Białko kodowane przez ten gen należy do paralogów łańcucha alfa HLA klasy II. Narządy limfatyczne, narządy limfoidalne – u ssaków miejsce powstawania, dojrzewania, uzsykiwania własności odpornościowych i współdziałania komórek układu odpornościowego w celu rozpoznawajia antygenów ….
 662. HLA-DPB1 – Antygen zgodności tkankowej HLA klasy II, łańcuch beta DP(W2) jest białkiem … Odgrywają kluczową rolę w układzie odpornościowym prezentując peptydy pochodzące z białek zewnętrznokomórkowych. 
 663. HLA-DR – jest receptorem powierzchniowym komórki MHC klasy II, kodowanym przez kompleks antygenu ludzkich leukocytów w regionie 6p21.31 chromosomu 6. System lub kompleks ludzkich antygenów leukocytarnych (HLA) to zespół genów na chromosomie 6 u ludzi, które kodują białka powierzchniowe komórki odpowiedzialne za regulację układu odpornościowego. 
 664. HLA-DRB1 – Antygen zgodności tkankowej HLA klasy II, łańcuch beta DRB1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen HLA-DRB1. DRB1 koduje najabrdziej rozpowszechnioną podjednostke HLA-DR. Allele DRB1, zwałaszcza te kodujàce zmiany sekwencji amonkowasow w pozycjach 11 i 13 sa zwiazane z ryzykiem reumatoidalnego zapalenia stawow. Komórki pomocnicze T (komórki T h) znane rôwnież jako komórki CD4 lub komôrki CD4-dodatnie, sà rodzajem komorek T ktore odgrywaja wazna role w adaptacyjnym ukladzie odporonosciowym Wspomagaja aktywnosc innych konorek odporbosciowych przez uwalnia ie cytokin 
 665. HLA-DRB3 – Antygen zgodności tkankowej HLA klasy II, łańcuch beta DRB3-1 jest białkiem, ktôre u ludzi jest kodowane przez gen HLA-DBR3 Antygen antigen = antibodygenerator – generator przeciwciał – subastancja, która wykazuje antygenowość (właściwość wiazajia sie ze swoistymi przeciwciałami) oraz immunogenność (właściwośc wywoływania przeciw sobie odpowiedzi odporonościowej) 
 666. HLA-DRB4 – główny kompleks zgodności tkankowej klasy II, DR beta 4, … jest ludzkim genem …Białko kodowane przez ten gen nalezy do paralogow łańcuch beta HLA klasy II. Geny paraligiczne to geny, ktore sa spokrewnione poprzez zdarzenia duplikacji u ostatniego wspolnego przodka LCA porownywalnego gatunku  – last common ancestor – The last universal common abcestor  LUCA ….
 667. HLA-DRB5 – Antygen zgodności tkankowej HLA klasy II, łańcuch beta DRB5 … Odgrywa kluczową rolę w ukaładzie odpornościowym prezentując peptydy pochdzace z bialek zewnątrzkomorkowych Czasteczki klasy II ulegaja ekspresji w komorkach prezentujacych antygen (APC: linfocyty B, komorki debdryczne, makrofagi) 
 668. HLA-DQ – jest białkiem receptorowym na powierzchni komorki wystepujacym na komorkach prezentujacych antygen.  celiakia gluten etc
 669. HLA-DQA1 Major histocompatibly complex, class II, DQ alpha 1 … Główny kompleks zgodności tkankowej, klasa II, DQ alfa 1, znany również jako HLA-DQA1, jest ludzkim genem obecnym na krótkim ramieniu chromosomu 6 (6p21.3) i również oznacza miejsce genetyczne . 
 670. HLA-DQB1 – główny kompleks zgodności tkankowej, klasa II, DQbeta 1, znany również …Białko kodowane przez ten gen jest jednym z dwóch bialek ktore jest jednym z dwich bialek ktore sa wymagane do utrozenia heterodimeru DQ, receptora powierzchniowego komorki niezbednego do funkcjnowania ukaladu odpornosciowego. Kilka allelu HLA-DQB1 wiaze sie ze zwiekszonym ruzykiemrozeoju cukrzycy typu 1 
 671. HGD – Homogentisate 1,2-diodygenase (homogentistic acid odidase, homogentistate odidase, homogentistsicase is an enzyme which catalizesbtge conversion of homogentistsate to 4-maleylactoacettate. Eterna – The flowersnare yellow, produced singly or in a small inflorescence of 2-5 together;,the fruit is a skall spiny pod. 
 672. HGMA2 – wykryto pierwszy powszechnej gen wzrostu po raz pierwszy naukowy om uda lo sie zidebtyfikowac jeden z wieku genow powszechnej – daiala jak hamuke wplywajaych na wzrost ….
 673. HIF1A – Hypoxia-inducable factor 1-alpha … The Nobel Prize in Physiology or Medicyne 2019 was awared for discovery of HIF … Y RanA – Dl-3 YRNAs are small non-coding RNA components of the Ro ribonucleoprotein particle (Ro RNP). 
 674. HIGD1A – domain family member 1A (HIGD1A), also known as hypoglycemia/hypoxia indycie mitochondrial protein-1-a (HIMP-a) and hypoxia inducted gene 1 (HIG1), is a protein …
 675. HIST2H2AB – Histone H2A tupe 2-B is a protein …
 676. HIST2H2BF – Histone H2B tupe 2-F is a protein …
 677. HIST2H3PS2 – Histone cluster 2, H3, pseudogene 2, also known HIST2H3PS2 – is a human gene. 
 678. HIST3H2A – Histone H2A type 3 is a protein 
 679. HIST3H2BB – Histone H2B type 3-B is a protein 
 680. HLA-A – is a group of human leukocyte antigenes (HLA) that are encoded by the HLA-A locus, which is located at human chromosome 6p21.3 eterna -440 Populus trichocarpa (black cottonwood; also known as western balsam poplar or California poplar is a decidious broadleaf reenspecies 
 681. HLA-B – is part of a family of genes called the human leukocyte antigen (HLA) 
 682. HLA-A # przy poszukiwaniu ‚Ricky &Morty genes – The HLA-A gene is located on the short atm of chromosome 6 and encodes the larger, α-chain, constituted of HLA-A. 2021-02 # belongs to the HLA class I heavy chain paraligues. 
 683. HLA-C – belongs to the MHC (human = HLA) class I heavy chain receptors. Eterna – Synthetic RNA Crystal Structure of SRP19 components are used to regulate gene expression in bacteria and yeast. Synthetic RNAs allow scientists to program callular behavior. 
 684. HLA-DRA – HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain is a protein that in humans is encoded HLA-DRA gene. 
 685. HLA-DRB1 # Podatniśç na stwardnienie rozsiane jest silnie uwarunowana czynnikami geetycznymi.. W latach 1972-1975 naukowcy odkryli, że wariant antygenu leukocytu ludzkiego (HLA-DRB1) zwieksza nawet czyerokrotnej prawdopodobienstwo zachorowania. 2021-01 # – (2340 citations top 20) major histomopatibitlity – HLA class II histocompatibility antigen, 
 686. HLA- DQ is a cell sufrace receptor protein found on antigen-presenting cells. It is an αβ heterodimer of type MHC class II. 5S ribosomal RNA is an integral component of the large subunit of all cytoplasmic and most organellar ribosomes. 
 687. HLA-E – znaczenie polimorfizmu HLA-E w odpowiedzi immunologicznej 
 688. HMGA2 – wariant genu odpowiezialny za wzrost 
 689. HMGXB3 – HMG-box zawierający 3 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen HMGXB3. Funkcja- ten gen jest jednym z niekanonicznych genow grupy wysokiej ruchliwosci (HMG) 
 690. HMGCL – The HMGCL protein plays an essential role in breaking down dietary proteins and fats for energy. 
 691. HP1BP3 – (Chr 1:20.74-29.79) Heterochromatin protein 1, binding protein 3 is a protein that in humans is encoded by the HO1BP3 gene. It has been identified as a novel subtype of the linker histone H1, involved in the structure of heterochromatin Modem organisms Model organism have been used in the study of HP1bP3 function. 
 692. HRC – Sarcoplasmic reticulum histirine-rich calcium-binding protein is a protein that in humans is encoded by the HRC gene. Hard Rock Caffe – powiazane z haslem hrc w wiki – sic! 
 693. HRM2 – Hair, curly is a protein that in humans HSPA1A – Heat shock 70 kDa protein 1, also trener Hsp72, is a protein that in humans is encoded by the HSPA1A gene. Effects of sauna anthony on stres-related genes. Heat stresa indycza the expression of genes encoding heat-shock proteins and immune respinse mediators. 
 694. HSD3B1 – is a human gene that encodes for a 3beta-hydroxysteroid dehydrogenase/delta(5)-dekta(4)isomerase type I …eterna – Xenopus tropucalis is a genus of highly aquatic frogs native to Sub-Sagaran Africa. ….Humans have two copies of chromosome 1, as they do with all of the autosomes, which are the non-sec chromosomes. 
 695. HSPA5 – Biding Immunoglobulin protein (BiP) ….
 696. HTT – Huntingtin (HTT) is the protein coded for in humans by the HTT gene, also known as the IT15 („interesting transcript 15’n) gene. 2022-09 #  – # also known as the IT15  interesting transcript 15 … 2021-04 # te same trzy litery kodu powtarzaja sie zbyt wiele razy 2020-11 # Na przykład gen HTT  koduje białko nazwane hutingtyną, a jego mutacja powoduje chorobę Hutingtona. IDH1 – # badanie wykonywane metoda PCR i sekwencjonownai 2020-10 # metabolizm  … skopiowano – IT15 – # Doudna – zmutowana kopia genu HTT praktycznie gwarantuje poczatek otepienia starczego 2020-11 # Huntington Disease  (HTT gene) 
 697. HSPC159 – Galectin-related protein, alao known as HSPC159, is a human gene.
 698. HTR1A – The serotonin 1A recwptor (or 5-HT1A receptor) is a subtype of serotonin receptor, or 5-HT receptor, that binds serotonin, also known as 5-HT, a neurotransmiter. 
 699. HTR1B – 5-hydroxytryptamine receptor 1B also known as the ….
 700. HTR1D – 5-hydroxytrqmine  (serotonin) receptor 1D, also known as HataR1D, is a 5-HT receptor …. eternagames – IRES_Bip – This family represents the bip internal ribosome entry site (IRES) . BiP protein /::
 701. HTR2A – # receptor serotoninowy 2A – białko transbłonkowe kodowane u człowieka genem HTR2A w chromosomie 13  2021-01# The 5-HT2A receptors is cided by the HTR2A gene. 
 702. HTR2B – 5-Hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2B) also known as serotonin receptor 2B is a protein that in humans is encoded by the HTR2B gene. 
 703. HTR2C – The 5-HT2C receptor is a subtupe of 5-HT receptor that bibds the endrigenus neurotransmiter seritonin ….{hzzzzzzz} 
 704. IDDM8 – cukrzyca insulinozalezna 8 Homo Sapiens 6q25-q27 
 705. IDDM15 – cukrzyca insulinozlaeżna 15 
 706. IDH2 – Isocitrate dehydrogenase [NADO], mitochondial is an enzyme that in humans is encoded by the IDH2 gene. 
 707. lEPOR- (Chr 19:11.38-11.38 Mb) 2020-10 # wytwarza czerw. krwinki
 708. IFI6 – This gene was first identified as one of the many genes included by interferon.
 709. IFNGR1 – Receptor intrferonu gamma Kompleks białkowy interferonu receptora gamma jest heterodimerem dwóch łańcuchów IFNGR1 i IFNGR2 Wiąże interferon-γ, jedyny składjim interferonu tupu II. 
 710. IFT122- intraflagellar transport gene 122 – nie opisany … the gene encodes a member of the WD repeat protein family …eterna – 2022-04-18-312 ranking – oriza sativa 2 df 3 it is renowed for being easy to genetically modify and is a model organism fo celeral biology. 
 711. ΙGF2R – Receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu 2 (IGF2R) zwany także niezależnym od kationów receptorem mannoso-6-fosforany (CI-MPR) jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen IGF2R. IGF2R jest wielofunkcyjnym receotorem białkowym, który wiąże insulinopodobny czynnik wzrostu 2 (IGF2) na powierzchni komorki i bialka znajowane manozo-6-fosforanem (M6P) w sieci trans – Golgiego. Struktura: Struktura IGF2R jest białkiem transbłonowym typu I ( to znaczy ma pojedyncza domene transvlonowa z C-koncem po cytoplasmatycznej stronie błon lipidowych) z duza domena zewnątrzkomórkową/prześwitowąbi stosunkowo krótki ogonem cytoplasmatycznym. IGF2R functions to clear IGF2 from the cell surface to attenuate signaling, and to transport lysosomal acid hydrolase precursors from the Golgi apparatus to the lysosome. After binding IGF2 at the cell sufrace, IGF2Rs accumulate in forming clathrin-ciatwd vesucles and are internalized. 
 712. IGSF8 – Immunoglobin superfamily member 8 is a protein …
 713. IK – Protein Red to białko ktore u ludzi jest kodowane przez gen IK Bialko kodowane przez ten gen zidentyfikowano na podstaiwie jego powtorzenia RED, odcinka powtarzajacych soe reszt arganiny, kwasu glutaminowego i kwasu asparginowego. …Jego funkcja jest nieznana 
 714. IL22RA1 – (Chr 1:24.12-24.14) Interkeukin 22 receptor, alpha 1 is a protein that in humans is encoded  by the IL22RA1 gene. Function: The protein encoded by this gene belongs to the class II cytokine receptor family, and has been show  to be a receptor for interleukin 22 (IL22). 
 715. IL-6 – # Facebook first wpis genes …. is an interleukin that acts as both a pro-inflammatory cytokine and an anti-inflammatory myokine 2021-01- # According Kerpedjiev, the top-10 most-studied genes no 8  2020-10 #  zlokalizowany jest na chromosomie 7p21 
 716. IL2RA – koduje białko CD25  – chromosom 10 – w poszukiwaniu Maorysów ….jako link z Netflix’a … 
 717. IL7R-Interleukin-7 ..:Interleukiny IL – grupa cytokines biota a udzialy w prices ach umladung odpornosciowego i krwiitwirczych …
 718. IL9 – Interlukin 9, also kniwn as IL-9
 719. IGF2 – Insulin-like growth factor 2 (IGF-2) is one of three protein hormones that share structural similarity to insulin. Hongerwinter ? 
 720. IHH – Indian hedgehog homolog (Drosophila), also known as IHH, is a protein which in humans is encoded by the IHH gene. 
 721. IMP4 – U3 small nucleolar ribonucloprotein IMP4 is a protein that in humans ….
 722. IMPG1 – Interphotoreceptor matrix proteoglycan 1 is a protein that in humans is encoded by the IMPG1 gene …..Proteoglikan 1 macierzy międzyfotoreceptorowej jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen IMPG1  { immmmmmm
 723. INAVA – sonetimes referred to as hypothetical protein LOC55765 is a protein 
 724. INPP1 – Inositol polyphospate 1-phosphatase is enzyme that in humans 
 725. INPP4A – Type I inositol-3,4 phospophate 4-phosphatase is an enzyme ..:
 726. INS – The preproinsulin precursor of insulin is encoded by the INS gene, .::.
 727. INTS3 – Integratir complex subunit 3 is a protein 
 728. INTS11- Integratir complex subunit 11 is a protein that in humans is encoded by the CPSF3L gene. 
 729. INTS12 – Integrator complex subunit 12 (Int12) also known as PHD finger protein 22 …
 730. IRF6 – Interferon regulatory factor 6 is a protein 
 731. IRS1 – Insulin receptor substrate Zakopane wpis instagram Relax ….
 732. IRX1 – białko homeodomeny klasy Irokezow IRX-1, znane rôwniez jako bialkonhomebox Irokezow – jest bialkiwm, ktore u ludzi jest kodowan eprzez gen IRX1z … Wiadomo ze czlonkowie tej rodziny odgrywaja liczne role we wczesnym modelowaniu zarodkow. 
 733. ITM2C – Integral membrane protein 2C is a protein that in humans is encoded by the ….
 734. JAK1 – is a human turosine kinease protein essential signaling for 
 735. JAK2 – This gene product is a protein tyrosine kinease involved in a specific subject of cytosine receptor signaling pathways. 
 736. JARID1A – KDM5A gene
 737. JCHAIN – A J chain is a protein component of the antibodies IgN and IgA. It is a 137 residue polipeptyde, encoded by the IGJ gene. … Przepisac polska wersje – Łańcuch J (ang. J. Chain, J od joining – łączący) – białko stanowiące element struktury polimerycznych form immunoglobulin IgM i IgA. Zbudownay jest z 137 amonokwasow i kodowany przez gen JCHAIN. 
 738. JUN – c-Jun is a protein that in humans is encoded by the JUN gene
 739. KANSL3 – or KAT8 regulatory NSL complex subunit 3 is a protein that in humans ….
 740. KCNA5 – potasu bramkowane napieciem kanaly …
 741. KCNH1 – Pitassium boltage-gated chanel subfamily H member is a protein 
 742. KCNK18 – migrena 
 743. KCNQ4 – The protein encoded by this gene forms a potassium chanel that is thought to play a ceitical role in the regulation of neuronal exitabilliyy ..::
 744. KDR – # Kinease insert domain receptor has been shown to interact with SHC2, Annexin A5 and ShC1. … You take a glow gene out of a ciral or a jellyfish and you strick it in a zebrafish and puff they glow. … 22-09 #  Kinase insert domain receptor (KDR, a tupe IV receptor tyrisine kinease) also known as vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR-2) is a VEGF receptor. KDR is the himan gene encoding it. Gen kdr pochodzący od danio pregowanego koduje receptor vascular endotheliel growth factor-2. Zmiany mutogenne w tym genie zostały indukowane przeznnukleazy z mitywem palców cynkowych przez badaczy pochodzących z UsA. Zaugerowali oni, że technologia nukeaz z motywem palców cynkowych umożliwia utworzenie w prosty sposob lucznych generacji zmutowanych alleli; nie opiera się na istniejących specyficznych liniach zarodkowych i ma zastosownaie do innych kręgowców, zwłaszcza tych, których zarodki są łatwo dostępne; 
 745. KEAP1 – encoded Kelch-like ECH-associated protein 1 
 746. KDM5C – Lysine-specific demethylase 5C 
 747. KIAA0930 – is a protein that in humans is encoded by the KIAA0930 gene 
 748. KIAA0408 – Gene KIAA0408 is located on chromosome Chr 6orf174, which is considered to be a complex locus” as it merges two NCBI genes and produces multiple proteins that jave no sequence overlap.  – Gen znajduje sie na chromosomoe 6, ktory jest uwazany za locus zlozony poniewaz laczy dea geny NCBI i wytwarza wiele bialek, ktore nie zachdza na siebie/
 749. KIAA1211L – is a protein that in humans … It is highly expressed in the brain (Cerebral Cortex) 
 750. KIAA1257 – is a protein that in humans is encoded bycthe KIAA1257 gene. Eterna – [lab tutorial] Classic lab errors – Uneven energy distribution – Score 54% About the Puzzle. This puzzle is based on a design by the robot algoritm Vienna in the lab The Finger. Design with even energy distribution or even distribution of the basepairs across the design, is nevessary to make the design fold correct. Keeping a relatively even balance of energy in a design will be a steo on the road to success. So stems of a similar lenght should also have similar toral base energy per stem. You can find the total energy per stem by adding together the energy of all the bases in the stem. 
 751. KIF14 – Kinesin-like protein KIF14 is a protein that in humans is encoded by the …
 752. KIF1B – (chr 1:10.21-10.38
 753. KITLG – SCF – stem cell factor 2020-11 # encodes the ligand of theb tyrosine-kinease encoded byvthe KIT locus. 
 754. KL – Klotho – bialko i enzym opozniajacy starzenie 
 755. KLF1 – Krueppel-like 
 756. KRAS – the KRAS gene provides instruction for making a protein called K-Ras that is prat of a signaling pathway known as the RAS/MAPK patway. 
 757. L1TD1 – LINE-1 type transpostase domain containing 1 is an RNA-binding protein that involved with self-renewak of undeffirential human embryonung stem cells … {laaaaa}
 758. LAMA1 – Laminin subunit alpha-1 is a protein that in himans is encoded by the LAMA1 gene 
 759. LAMA2 – Laminin subunit alpha-2 is a protein that in humans is wncoded by the LAMA2 gene …Laminin an extracellular matrix protein, is a major component of the bazememnt membrane. 
 760. LAMC1 – Laminin subunit gamma-1 is a protein that in humans is encoded by the LAMC1 gene …
 761. LANCL1 – LanC like 1 is a protein that in humans …eterna – Zinc fingers are small protein structrual motions that can coordinatebone or more zinc ions help stanilizate their folds. 
 762. LARP1 – Białko zwiazane z La 1 (LARP1) to białkono masie 150 kDa, ktôre is ludzi kodowane jest przez gen LARP1. LARP1 jest nowym celem szlaku syganlowegp ssavzegl celu komplksu rapamycyny 1(mTORC1) zespolu obwodow czesto hiperaktywnego w raku, ktoru reguluje poligerabcje komorek glownie poprze zregulacje synteszu bialek. 
 763. LARS2 – Probable leucyl-tRNA synthetase, mitochondrial is enzyme that in gumans is encoded … p-arm licated on p-arm (short arm) of human chromosome 3 …etgame – Homo sapiens 2 series – Difficulty Level 3 – About the Puzzle – MicroRNAs (miRNA) are post-transcriptional regilators that bibd to cimplementary sequences in the three prime untranalated regions (3’ UTRs) of target …
 764. LEFTY1 – Left-right determination  factor 1 
 765. LEPQTL1 – Leptin, serum levels of, also known as LSL, is a human gene. 
 766. LCK – (or lumphocyte-specific protein tyrosine kinase) is a 56 kDa protein that is found inside specialized cells of the immune system called lymphocytes. 
 767. LCT – lactose a gene responsible for encoding lactase  
 768. LCORL – Ligand dependent nuclear receptor corepressor like – is a protein that in humans is encoded by the LCORL gene. This gene ancoded a transcription factor that appears to function in spermatogenesis. Czynnik transkrypcyjny – jest bialkie wiazacym DNA na obszarze promotora badz sekwencj wzmacniajacej w specyficznum miejsci w regionie, gdzie reguluje proces transjrypcji. Eterna We have {} brackets beyond our normal dot brackets for making pseudoknot puzzles. But he also had []. He said there was first and second order pseudoknots. And in theory there was also third order pseudoknots. 
 769. LDB2 – LIM domain-binding protein 2 is a protein that in humans is encoded by the LDB2 gene. 
 770. LDLRAP1 – Low-density lipoprotein receptor adapter protein 1 is a protein that in humans is encoded …The PTB domain has been found to interact with the cytoplasmiv tail od the LDL receptir. Mutations in this gene lead to LdL receptor malfunctions and cause the dosordedr autosomal reccesivw hyperchesterolaemia: 
 771. LEPR – tworzy bialko LEP-R bedace receptorem leptyny – grubasowej
 772. LFNG – Lunatic Fringle – unusual …
 773. LGALS1 – Galectin-1 is a protein that in humans is encoded by the LGALS1 gene (link myślowy z „Biochemia Harpera …) 
 774. LGI2 – Leucine-rich repeat LGI family member 2 is a protein that in humans is encoded by the LGI2 gene. 
 775. LGSN – Lengsyna jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen LGSN. Lengsin jest ocalałym ze starożytnej rodziny synataz glutaminy klasy I u eukariotów, która przeszla eweolucyjna przebudowe w celu uzyskania specyficznej tkankowo, niekalitycznej roli w soczewce oka kregowca. Lengsyna jest wynikiem rekrutacji starożytnego enzymu, który moze dzialac jako skladnik cytoszkieletu lub jako bialko opiekuncze w reorganizacji bialek filamentoe posrednich podczas koncowego roznicowania w soczewce.  Wydaje sie ze nie ma aktywnosci enzymatycznej: 
 776. LHX9 – LIM homebox 9 is a protein 
 777. LIMD1 – LIM domain-containing protein 1 is a protein that in humans is encoded by the LIMD1 gene. Eternagame – Arabidopsis Thaliana 2 RNA – Difficulty Level 2 – About the Puzzle ….
 778. LIN28B – Homolog B Lin-28 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen LIN28B – Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny lin-28, która charakteryzuje sie obecnoscia domeny szoku zimnego (uwaza sie ze tak zwane bialka szoku zimna pomagaja komorce przetrwac w temperaturach nizszych niz optymalna temperatura wzrostu  … gen ten ulega silnej ekspresji w jadrach, watrobie płodu, łozysku oraz w pierowtnych ludzkich guzach ….
 779. LINCo1279 – Long intergenic non-protein ciding RNA is a protein that in humans is encoded by the LIBC01279 gene. Eterna [Lab tutorial] Classic lab errors – Optical Illusion – Score 40% About th ePuzzle This puzzle is based on the lab design fron the lab The Finger. Designs solved with mainly GU’s and Au’s are called Optical illusions. They won’t do well in lab. 
 780. LINC00312 – Long intergenetic non-protein coding RNA 312 is a protein that in humans is encoded by the ….gene drive” – nadpisywarka genów, nadpisywanie genów, dosłownie napęd genowy) – …wiki …
 781. LMAN2 – Białko integralnej błony pęcherzykowej VIP36 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen LMAN2 
 782. LMLN – Leishmanolysin-like (metallopeotidase M8 family) is a protein that in humans is encoded by the LNLN gene. Eterna – Physcomitrium patens, (synonym: Physcomitrella patens) the spreadung earthmoss, is a moss (bryophyte) used as a model organism fir studies on plany evolution, devolopment, and physiology. The standard laboratory strain is the „Gransden” isolate, collected by H. Whitehouse from Grandsen Wood, in Cambridgeshire in 1962. These knockout mosses are used to produce complex biopharmaceuticals in a profess called molecular farming. The genome of P. patens with about 500 megabase pairs organized into 27 chromosomes, was completely sequenced in2008. 
 783. LMNA – also known as Lamin A/C is a protein …DNA double-stand damages can be repaired by euther homologus recombination (HR) or non-homologus and joining (NHEJ) LMNA promotes stanility by maintaining the levesl of proteins that have key roles in HR and NHEJ. 
 784. LNCR3 – Podatność na raka płuc 3 to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen LNCR3.
 785. LNCR5 – Lubg cancer susceptibility 5 is a protein that in humans is encoded by the LNCR5 gene. Eterna – [Lab tutorial] Clasic lab errors – Chrismas Tree … Based on idea fron Dimension9. 
 786. LOC100132287 – #Gene list The following is a partialnlist of genes on human chromosome 1 22-05 eterna – Science cover Normal and developmentally defective inflorescences of Arabidoptis thaliana. # # Identifiers Aliases … External IDs, Species, Entrez, Ensembl, n/a – not applicable – nie dotyczy 2021-03 # encoded uncharacterized LOC100132287 protein ….Chromosome 1 is the desigantion for the largest rhuman chromosome. 
 787. LOC100505912 – Ubcharacterized LOC100505912 is a protein that in humans is encoded by the LOC100505912 gene.
 788. LOC100533655 – Pseudogen receptora węglowodorów arylowych to białko …. Chromosom 6 zawiera główny kompleks zgodności tkankowej,  który zawiera ponad 100 genów związanych z odpowiedzią immunologiczną i odgrywa istotną rolę w transplantacji narządów. 
 789. LOC6451166 – Lymphocyte-specific protein 1 pseudo gene is a protein that in humans is encoded by the ….
 790. LOX – Kysyl oxidase – Lizyna niezbedna przy budowie baialek wchlania wapn poprawia koncentarcje umywloswa -2020-11-18 start czytania „Edycja genow” Doudna J. 06:05
 791. LPCAT1 – Acylotransferaza Lizodostatydylochiny 1 jest ludzkim białkiem kodowanym przez gen LPCAT1. 
 792. LPHN3 – gen kodujący latrofilinę 3 (LPHN3) jest zaangazowany w rozwij zespolu napodbudliwosci psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) 
 793. LRIF1 – Ligand-dependent nuclear receptor-interacting factor 1 (LRIF1) also known as receptor-interacting factor 1 (RIF1) is a protein that in humans is encoded by the LRIF1 gene. LRIF1 has been shown to interact with SMXHD1 protein, mutation of which causes facioscapulohumeral muscular distropy type 2 (FSHD2) Eterna – Base Pairs 2 – Swapping and the AU zipper technique. About the Puzzle. In this puzzle, we will discuss the directionality of RNA. Within Eterna, you can see numbers next to the bases counting from 1 – the „start” of the RNA – upward until the „end” of the RNA. You can toggle whether you want to view these base numbers or not through an option in-game settings menu. Even though the two ends of the RNA may „look” tge same within Eterna, in real life they behave slightly differently due to the underying chemistry. 
 794. LRP5 -# u czesci osob majacy mutacje jest taka gestosc ze wrecz uniemizliwia zlama ie 2020-10 -15 #  mutacja genu reguluje gestosc mineralna kosci 
 795. LRP8 – odgrywa istotną role w metabolizmie „złego” cholesterolu LDL….
 796. LRRC15 – Leucine rich repeat containing 15 …protein … eterna – [lab tutorial] … scire 19% – Failed to synthesise …# There is preliminary evidence that expression may be related to the severity of COVID-19 and that it os inhibitory accessory factor for SARS-CoV-2 entry to cells. 22-07# 
 797. LRRC39 – Keucine-rich repeat-cintaining protein 39 is a protein that in humans is encided by the LRRC39 gene
 798. LRRC40 – Leucine rich repeat cintaining 40 (LRatC40) is a protein that in humans is encoded by the LRRC40 gene. 
 799. LRRC41 – Leucine-rich repeat-containing pritein 41 is a pritein that in humans is encoded by the LRRC41 gene. 
 800. LRRC8D – Leucine-ruch repeat-containing protein 8D 
 801. LRRIQ3 (Leucine-rich repeta and I motif containing 3), which is also known as LRRC43 is a protein that in himans id wncoded by the LRRIQ3 – eterna – [Lab Tutorial] Limited by nature – Learn about the GC swet spot Winner About the Puzzle This lab toutorial is about optimal amount of GC base pairs for a lab puzzle. RNA lab shapes often have a prefered GC ratio. This GC ratio will change depending on the shape of a design. In this design I have locked all the GC pairs in that winner from The Branches lab which had the highest percentage of GC pairs. This design „A real attemot” have 67% GC pairs and scired 96% on folding. Find out the rest with AU base pairs. What will be an optimal range of base pairs, will depend on things like length of stems. Design with long stems can handlema much higher AU ratio than designs with short stems. They are alao more firgiving in both ends od the GC ratio spectre, tolerating both kow and high GC content. Below you can see the winners (Design scoring 94% correct folds and above) from The Branches kab. Notice that all the winning design land in the range of 45 to 67% of GC pairs. But mist of the winners are present in the much nareowerbwindownwith a 52 to 55% GC ratio, havibg 17 or 18 GC base pairs. This is what I think of as the true GC sweet spot. It could be possible to make winners ouside of the 45 to 67% GC ratio range, hiwewer it will be much rarernan dless likely to happen. You can read more about what nature wants. 
 802. LRRK2 – # W 2004 r. dr Zimprich wras z zespolem odkryl inny, dominujacy gen o nazwie LRRk2, ktory odpowiada za “sporadyczna” forme choroby Parkinsona 2020-10-08 #  ten gen koduje enzym kineazy – bogaty w leucynę powtarzalna kinaza 2, znana rowniz jako dardain i PARK8 – # pucie kawy zmniejsza ryzyko choroby Parkinsona mawet u isib genetycznie predysponowanych 2020-10 # substancja aminokwasowa w tym enzymie zwiazana jest z rozwojem choroby Parkinsona 
 803. LSG1 – Large subunit GTPase 1 homolog is an enzyme that in humans is wncoded 
 804. LSM6 – U6 snRNA-associated Sm-lije protein LSm6 is a protein that in humans is encoded by the LSM6 gene. Sm-like proteins were identified in a variety of organism based on sequence homology with the Sm protein family (see SNRPD2; MIM 601061) 
 805. LSP1P5 – Lymphocyte-specific protein 1 pseudogene is a protein 
 806. LST1 – Białko transkryptu 1 specyficzne dla leukocytów jest białkiem, które u ludzi kodowane jest przez gen LST1 
 807. LY6G6E – Kompleks antygenu limfocytów 6, locus G6E (pseudogen) jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen LY6G6E… Chromosom 6 jest jedną z 23 par chromosomów u ludzi. Ludzie zwykle mają dwie kopie tego chromosomu. 
 808. LYAR – Cell growth-regulating nucleolar protein is a protein that in humans is encoded by the LYAR gene (Ly-1!antibody reactive clone). 
 809. LYST – gen zeiazaby z pigmentacja – niedzwiedzie polarne …Behe Dewolucja …Ursus maritimus tak dewoluowal.:.
 810. LZTFL1 – Leucine zipper transcription factor like 1 also known as LZTFL1 is a ubiquitously expressed protein which licalizes to the cytoplasm and in humans is wncided by the …eternagame – RNA researcher have proved that plants and animals share miRNAs of the miR854 family. 
 811. LYPLAL1 # The protein is a α/β-hydrolase of uncharacterized metabololic function. Genome-wide association studies in humans have linked the gene to fat distribution and waist-to-hip ratio. 2021-06 # gene – Lysophospholipase-like 1 is a protein ….{lzzzzz} 
 812. LYRM7 – Motyw LYR zawierajacy 7? znany rowniez jako czynnik składania Complex III LYRM7 lub hiałko 7 zawierające motyw LYR jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen LYRM7 Białko kodowane przez ten gen jest kodowanym w jądrze białkiem macierzy mitochkndrialnej 
 813. LYSMD3 – LysM i domniemane białkonzawierające domenę wiążącą peptydoglikan jest bialkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen LYSMD3. 
 814. MB21D2 – 491 aminokwaso 55 800 masa molekularna 2022-06# – Man-21 domain containing 2 is a protein in humans that is encoded …eterna Human Integrated Adenovirus df4 – Adwnoviruses are medium-sized (90-100nm), noneveloped icosahedrak viruses composed of nucleocapsid and a double-standard linearngenome. There are 53 described seritypes in humans, which are respinsible fo 5-10% of upoer respiratory infecyions in children, and many infections in adults as well.  {maaaa}
 815. MALL – Mal-like is a protein 
 816. MAN1A1 – Mannozylo-oligosacharyd 1,2-alfa-mannozydaza IA jste enzymem, ktory u ludzi jest kodowany przez gen Man1A1 . Gen ten koduje ssaca 1,2-mannozydaze Golgiego klasy I, która jest bialkiem transblonowym typu II. Bialko to katalizuje usuwanie 3 odrebnych reszt mannozy ze zwiazanych znpeptydem oligosacharysow Man(9) This gene encodes a class I mammalian Golgi 1,2-mannosidase which is a type II transmembrane protein. This protein catalyzes the removal of 3!distinct mannose residues from peptide-bound Man(9)-GlcNAc(2) oligosaccharidesnand belongs to family 47 of glocosyl hydrolases. 
 817. MAB21L2 – Mab-21-lije 2 (C.elegans) is a protein that in himans is encoded by the MAB21L2 gene. This gene is similar to the C. elegans MAB-21 cell fate-determinig gene…
 818. MAML3 – Mastermind-like 3 (Drosophila) is a protein that in humans is encoded by the MML3 gene
 819. MAN1A2 – Mannos-oligosacharide 1,2-alpha-mannosidase IB is an enzyme that in humans is encoded by the MAN1A2 gene. 
 820. MAN2A1 – Alfa-mannozydaza 2 jest enzymem ktory u ludzi jest kodowany przez gen MAN2A1 … Wykazano ze mutacje w mysim homologu tego genu powoduja ogolnoustrojowa chorobe autoimunologiczna podobna do ludzkiego tocznia … lupus … 
 821. MAOA- # Anerykanscy naukowcy odkryli gen odpowiadajacy za szczescie # gen wojowniczosci – koduje izoenzym oksydaze- odpowiada za rozklad neuroprzekaznikow… dopaminy seritoniny tyraminy adrenaliny 
 822. MAP2K1 – The protein encoded by this gene is a member of the dual specificity protein kinease family, which acts as a mitigen-activated protein (MAP) kinease: 
 823. MAP2K4 – Dual-specificity mitogen-activated protein kinease kinease 4 
 824. MAP3K1 – Mitogen-activated protein kinease kinease kinease 1 
 825. MAPK1 – Mitogrn-activated protein kinease 1, also known as MAPK1, p42MAPK, and ERK2, is an enzyme that in humans is encoded by the MAPK1 gene
 826. MaPKAPK2 – # This gene encodes a member of the Ser/Thr protein kinease family. 2021-06 # MAP kinease-activated protein kinase 2 is an enzyme …
 827. MARCHF1 – gen ktorego nazwe zmieniono gdyz w excelu zmienial nazwe na “1-mar”
 828. MARCKS-like 1 is a protein in humans that is encoded by the Marcksl1 gene.. activation may induce versicle transport in brain neurons …
 829. MASS1 – monogenicana, audiogenna podatność na napady 1 homolog (mysz) 
 830. MC1R – # Naukowcy zidentyfikowli gen młodości Odnalezienie sposobu na zachowanie młodości jest od wieków pożądane przez człowieka. Niektóre analizy przemawiają za tum ze wiek człowieka oceniany na podstaiwe jego wyglądu może odzwierciedlac ogólne zdrowie, a nawet ryzyko śmierci. 2021-03  # melanokortyna – rude 2020-12 # mutacja tego genu może mieć związek z tym, że osoby posiadające rudy kolor włosów mogą wyglądać statystycznie o 2 lata młodziej niż w rzeczywistości. Naukowcy potwierdzają, że pierwsza część kodu DNA zdaje się mieć wpływ na to, w jaki sposob ludzie sie starzeją. (melanokortyna-1 receptor wpływający na produkcję melaniny …
 831. MC3R – Melanocortin receptor 3 is a protein that in himans is encoded by the MC3R gene
 832. MC4R #-Romain Barres, biolog z Uniwerytetu Kopehaskiego, postanowił w 2015 roku sprawdzić, czy masa ciała wpływa na ekspresję genów ludzkich plemników. Badał metylację DNA próbek nasienia ofiarowanych przez mężczyzn szczupłych o ityłych. Okazało się że plemniki rózniły sie metylacja ponad dziewieciu tysiecy genow. Sporo, a na liscie znalazly  sie niektore z podejrzanyfh o sterownie apetytem, między innymi MC4R. 2022-12 #,Melanocortin 4 receptor is a melanocortin receptor # MC4Rwytwarza hormon sytości
 833. MC1R – melanokortyna – rude 
 834. MCAT – chromosome 22 – Malontyl CoA-acryl
 835. MCC – Colorectal mutant cancer is a protein that in humans is encoded by the MCC gene. This gene is a candidate colorectal tumor suppressor gene that is thought to negative regulate cell cycle progression. This orthologus gene is the mouse expresses a phosphoprotein associated with the plasma memebrane and membrane organells ….
 836. MCC1 gene has 21 exons and resides on chromosome 3 at q27
 837. MCCC1 – Methylcrotonyl-CoA carboxylase (EC 6.4.1.4, MCC) (3-methyllcrotonyl CoA carboxylase, methylcrotonoul-CoA carboxylase) is a biotin-requiring enzyme licated in the mitochondria. 
 838. MCCC2 – Karboksylaza metylokrotonylo-CoA (EC 6.4.1.4,MCC) (karboksylaza 3-metylokrotonyko-CoA, karboksylaza metylokrotonylo-CoA) jest enzymem wymagającym biotyny zlokalizowanym w mitochondriach. 
 839. MCDR1 – dystrofia plamko zoltej siatkowki 1 – GeneCards The human gene darabase – dsytrofia plamki w Karolinie Polnocnej jest sposowdodowan dysregulacja czynnik a transkrypcyjbegi siatkowki PRDN13  … 4167 uid 
 840. MCEF – lub Major Cdk9 -interacting elongation factor to czynnik transkrypcyjny związany z Af4. 
 841. MCl1 – regulacja apaptozy 
 842. MCPH1 – zespil chinskich badaczy dodak do genomu embrionow malp ludzkich wariant tego genu … gen bierze udizal w rozwoju mozgu 
 843. MCUB – Coiled-coil domaincintaining 109B (CCDC109B) is a potential calcium uniporter protein found in the membrane od himan cells abd is encoded by the CCDC109B gene. Cellular proteins: CCDC109B interacts with ZBTB16, which is a zinc-finger transcription factor and has a probapablenrole in protein degradation. 
 844. MDM2 – Mouse double minute 2 homolog (MD2M) also known as E3 ubiquitin-protein 
 845. MDN1 – homolog midasyby (drozdze) jest bialkiem ktore u ludzi jest kodowane przez gen MDN1 . So badania funkcji MDN1 wykorzystano organizmy modelowe. Linia myszy z warunkowum nokautem zwanan Mdn1 
 846. MEAF5 – Chromatin modification-related protein 
 847. MEAF6 is a protein that in humans is encoded by the MEAF6 gene
 848. MECR – mtFas is co-factor for several mitochondrial enzynes that synthetize lipoic acid that is essential for aerobic metabolism. 
 849. MED12  – Mediator of RNA – X chromosome 
 850. MEF2C – Specyficzny dla mitocytów czynnik wzmacniający 2C, znany również jako czynnik wzmacniający transkrypcję MADS box 2, polipeptyd C jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen MEF2C
 851. MEF2C-AS1 -antysensowny RNA 1 jest białkiem które u kudzi jest kodowane przez gen NEF2C-AS1 
 852. MEFV – # Rodzinna goraczka srodziemnomorksa, rezulatat mutacji w gene MEFV powoduje ze ludzi wcierpia na bolesna zapalenia w jamie brzusznej i plucach i stawach 2021-05 # Mediterranean fever is a human gene that provides instruction for making a protein called pyrin 
 853. MEG3 – (maternally expressed 3) is a maternally expressed, inprinted long non-coding RNA gene. IG-DMR? 
 854. MEMO1 – Mediator of cell motilitu is a protein that in humans is encoded by the … Eterna – The SPR RNA – Difficulty Level 2 …The signal recognition particle (SRP) is a universally conserved ribonucloprotein that directs the traffic of proteins within the cell and allows them to besecreted. 
 855. MET – tyrosine kinease 
 856. MFAP2 – (Chr 1:16.97-16.98) Microfibrillar-associated protein 2 
 857. MFN2 – (Chr 1:11.98-12.01) – Mitofusin-2 
 858. MFNG – Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase manic fringle is .::.
 859. MFSD7 – Major facilitator superfamily domain containg 7 is a protein that in humans is encoded by the MFSD7 gene. 
 860. MGAT1 – Alfa-1,3-mannozylo-glikoproteina 2-beta-N-acetyloglukozaminyottansferaza jest enzymem, ktory u ludzi jest kodowany przez gen MGAT1z 
 861. MGAT5 – Alpha-1,6-mannosylglycoprotein 6-beta-N-acetylgucosaminyltransferse A …
 862. MIB2 – (Chr 1:1.62-1.63) first ? 
 863. MIER1 – Mesoderm introduction early responsible protein 1 is a protein that in humans is encoded by the MIER gene. 
 864. MINDY1 – FAM63A – Family with sequence similarity 63, 
 865. MIR85 – MicroRNA 95 is a small non-coding RNA that in humans is encoded by the MIE95 gene. microRNAs (miRNAs) are short (20-24 nt) non-coding RNAs that are involved in post-transcriptional regulation of gene expression in multicellular organism by affectong both stability and translation of mRNAs. 
 866. MIR4640 MicroRNA 4640 to niekodujący RNA u ludzi który jest kodowany przez gen … microRNAs (miRNAs) are short (20-24 nt) non-coding RNAs that are involved in post-transcriptional regulation of gene expression in multicellular organism by affecting both the stability and translation of mRNAs. 
 867. MIR146A – MikroRNA 146a to maly niekodujacy RNA, ktory u ludzi jest kodowany przez gen MIR146A 
 868. MIR194-1 – # microRNAs (miRNAs) are short (20-24 nt) non-coding RNAs that are involved in post-transcriptional regulation of gene expression in multiular organism by affecting both the stability and translation of mRNAs. 2021-06 # MicroRNA 194-1 is a jon-coding RNA that in himans is encoded by the MIR194-1 gene…
 869. MIR1269A – MicroRNA 1269 is a protein that in humans is encoded by the MIR1269 gene. 
 870. MIR1271 – MicroRNA 1271 to mikroRNA, które u ludzi jest kodowane przez gen MIR1271. mikroRNA (miRNA) to krótkie (wp-24 nt) niekodujące RNA, które biorą udział w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów w organizmach wielokomorkowych, wplywajac zarówno na stabilnosc jak i translacje mRNA. 
 871. MIR5008 – is a protein that in humans is encoded by the …Function: MicroRNAs (miRNAs) are short (20-24 nt) non-coding RNAs that are involved in post-transcriptional regulation of gene wxpression in multicellular organism by affecting both the stability and transcription of mRNAs. 
 872. MIR6079 – MicroRNA is a protein that in humans … non-coding RNAs…
 873. MITF – Microphthalmia-associated transcription factor also known as class E basic helix-loop-helix protein 32 or bHLHe32 is a protein that in humans is encoded ….MITF is a basic helix-loop-helix leucine zipper transcription factor involved in lineage-specyfic patway regulation of many types of cells including mealanocytes, osteoclasts, and mast cells. Eternageme.org – 2021-11-18 558  RANK Arabidpopsis Thaliana RNA – Difficulty Level 4 – # box jellyfish … essential for creating melanin 2021-03 # Microphthalmia-associated transcription factor 
 874. MMEL1 – (Chr 1:2.59-2.63) second genes ? in HGP 
 875. MMTAP2 – encoding protein Multiple myeloma tunor-associated protein 2  { mnnnnnn 
 876. MLH1 – # MLH1 (hMLH1, MutL homolog 1) – ludzki … 2020-11 # located on chromosome 3. # MLH1 – gen ten oraz jemu podobne ma kluczowe znaczenie dla zdolosci p53 do zapobiegania rozwojowi r. …
 877. MLH2 – 
 878. MLIP – Mięśniowe białko oddziałujące z LMNA … Istnieją dowody na to, że MLIP moze brac udzial w utrzymaniu homeostazy serca i poczatkowej reakcji na zmiany obciazenia pracą. 
 879. MLL – Metykotrqnsferasy histonów chromatyny 
 880. MLL2 – KMT2D
 881. MML3 – KMT2C gene 
 882. MMAA – # Function – The protein encoded by this gene is involved in the translocation of cobalamin into the mitochondrion, where it is used in the final steps of adenosylcobalamin synthesis. 2022-10#  – Rey … egzamin Methylmalonic acidura tupe A protein, mitochondrial also known as MMAA is a protein ….Ontogeneza rozwij od poczęcia do śmierci ….
 883. MOXD1 – Białko monooksygenazy podkbne do DBH1, znane rôwnież jako monooksygenaza X, jest enzymem kodowanym u ludzi przez gen MOXD1. DBH-like 1 zachowuje wiele cech strukturalnych beta-monooksygenazy dopaminy DNH. Ponieważ monooksygenaza alfa-hydroksylyjąca peptydyloglicyny (PHN; EC 1.14.17.3) jest homologiczna do beta-monooksygenazy dopaminy dotyczy to podstaw strukturalnych dla nowej rodziny miedzi typu II, znaczenie specyficzne dla monooksygenaz zaleznych od askorbinianu w oparciu o odpowiedni mysi homolog: Szlak syntezy katecholamin jest możliwym szlakiem metaboliczbym miedzi wiążącym katecholaminy domena enzymatyczna, podobna do neuronu właściwość kodująca MOX bez sekwencji sygnalowej metabolizm enzymatyczny rozwiazyjacy szlak chemiczny monooksygenazy X nieznanego substratu, egzogenny MOX nie jest wydzielany i lokalizuje sie w retikulum endoplazmatycznym, zarowno w komorkach endokrynnych jak i nieendijrynnych. Niedobór pierśnicy był skutecznie leczony L-treo-3,4-dihydroksyfenyloseryną (DOPS) …eng … DBH-like 1 maintains many of the structural features of dopamine beta-monooxygenase DBH. Since Peptidylglycine alpha-gydroxylating monooxygenase (PHM) is homologus to dopamine beta-monooxygenase (DBM; EC 1.14.17.1) this concerns a structural basis for a new family of copper type II, significantly specific for ascorbate-dependent monooxygenases based on the corresponding mouse homolog. The pathway of catecholomine synthesis is a possible catecholamine-binding metabolic copper enzyme domain, a neuron-like property encoding MOX without a signal sequence enzyme merabolism resolving the monooxygenase X chemical pathway of an uncnown substrate, exogenus MOX is not secreted, and it licalizes throughout the endoplasmic reticulum, in both endocrine or nonendicrine cells. Deficincy: DBH deficiency has been treated effectively with L-threo-3,4-dihydroxyphenylserune (DOPS) 
 884. MPC2 – Mitochondrial puruvate carrier 2 – also known as brain protein This protein is involved in transport of puruvate across the inner membrane of mytochondria in preparation for the pyryvate dehydrigenase reaction.   {mppppp} 
 885. MPHOSPH10 – M-phase phosohoprotein 10 – U3 small nucleoar ribonuceoprotein protein MPP10 is a protein that in humans is encoded by the …Genome-wide analysis for discovery of rice microRNAs reveals natural antisence microRNAs (nat-miRNAs) 
 886. MPZ – Myelin protein zero is a single membrane glycoprotein which in humans is encoded by the MPZ gene.
 887. MRE11 – double stran break repair protein – enzyme —- niesporczaki – 150 stopni C 
 888. MRPS18B – Białko rybosomalne 28S S18b, mitochondrialne jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen MRPS18B. Mitochondialne białka rybosomalne ssakow sa kodowane przez geny jadrowe i pomagaja w syntezie bialek w mitochondrium. MSH – Integralność genomu 
 889. MSH2 – # DNA mismatch repair protein Msh2 jeden z 6 genow związanych z zespołem Lyncha … szukałem genu związanego ze szczeka Habsburska ….
 890. MSH6 – or mutS homolog 6 is a gene that codes DNA mismatch repair protein Msh6 in the budding yeast Saccharomyces cerevisiae. 
 891. MSTN – koduje  białko odpowiedzilane w organizmie za ograniczenie rozwoju miesni ? przy wylaczonym tym genie miesnie zaczynaja przyrastac szybciej …
 892. MSTO1 – Protein misato homolog 1 is a protein that in humans ….The MSTO1 gwne is 5134 base pairs …and the MSTO1 protein is 570 aminoacids in lenght…
 893. MTARC1 – Mitochondrial amidoxime-reducing component 1 (also known as MOCO sulphurase C-terminal domain containin 1, MOSC1 or MARC1) is an enzyme which in humans is encoded by tge MISC1 gene. MOCO stands for molybdenum cofactor. 
 894. MatARC2 – MOSC domain-containing protein 2, mitochondrial is a protein that in humans is encoded by the MISC2 gene. 
 895. MRT18 – mitochondrial tRNA translation optimization 1 (6q13) MRT18: mental retardation, non-syndronic, autosomal recessive MRT28:!…
 896. MRT28: mental retardation non-syndromic, autoskomal in wikipedia Search for „MRT18” in existing articles 
 897. MTFR1L – Chr 1:25.82-25.83) 
 898. MTHFD2 – Bifuntional methylenetetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolaze, mitochondrial is an enzyme 
 899. MTHFD2L – NAD-dependent methylenetetrahydrofolate dehydrogenase 2-like protein (MTHFD2L), also known as bifincional … Structure/ The MTHFD2L gene consists of nine exons and is conserved among mammals. Ererna – Symmetry 101 – When you open the puzzle itself, you’ll find that both states have this same appearance. 
 900. MTIF2 – Translation initiation factor IF-2 mitochondrial is a protein ….
 901. MTHFR – # mutacje genow kodujacych MTHFR powodujace niedobór kwasu lewomefiowego zostaly powiazane z predyspozycjami m.in. do chroby niedokrwiennej serca kwas foliowy pelni istotna role w syntezie DNA ….– (Chr 1:11.79-11.81) Reduktaza metylenotetrahydrofolianu (ang. methylenettrahydrofolate reductase, MTHFR) – enzym (EC 1.5.1.20) katalizujący reakcję redukcji 5,10-metylenotetrahydrifolianu do 5-metylotetrahudrofolianu 2020-10 # wariant C677T/A12986c – badanie waruantu C677T… genu … zalecane jest dla kobiet w ciasy kwas foliowy ..:
 902. MTO1 – Protein MTO1 homolog, mitochondrial is a protein that in humans is encoded by the MTO1 gene. … mitochondrialna optymalizacja translacji 1 homolog (S.cerevisiae) – genenames.org HGNC HUGO Gene Nomenckature Committee
 903. MTOR – The mechanistic target of rap amy in (mTOR), biotechnologia.pl – “Nowi odkryte biala kotwiczàce kompleksowa TSC….
 904. MTR – # # Methionine synthase, coded bt MTR gene is a methyltransferase enzyme which uses the MeB12 and rection tyle 2 to transfer a methyl group from 5-methyltetrahydrifolate to homocysteine … Witamina B12 produkowana jest głównie przez bakterie żyjące w układzie pokarmowym zwierząt. U człowieka powstaje w symbiozie z bakteriami układu pokarmowego. 2020-11 # Metylotransferaza homocysteinowa (5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase, MTR, EC 2.1.1.13) to enzym katalizujący końcowy etap biosyntezy metiininy. 
 905. MTRF1L – Mitochondrial translational release factor 1-like is a protein that in humans is encoded by the MTRF1L gene. Mitochondrial DNA encodes 13 protein that play essebtial roles in the respiratory chain, while all proteins involved in mitochondrial translation are encodee by nuclear genes that are importaedbfrom the cytoplsm. 
 906. MTRR – #Reduktaza syntazy metioniny znana równiż jako MSR, jest enzymem kodowanym u ludzi przez gen MTRR. Metionina jest niezbędnym aninokwasem niezbędnym do syntezy białek i metabolizmu jednowęglowego. 22-12 # – # to enzym katalizujący reakcję metylacji kofaktora enzymu syntazy metionowej, którym jest kobalamina. Donorem grupy metylowej jest S-adenozylometionina (SAM) 2020-11 # Redukacja syntezy metioninowej (ang. methionine synthase reductase, EC 1.16.1.8) to enzym katalizujący reakcję metylacji kofaktora enzymu …. 
 907. MUL1 – (Chr 1 20.5-20.51
 908. MMUT  – Mutaza metylomalonylo-CoA (EC. 5.4.99.2 MCM), mitochondrialna, znana również jako izomeraza metylomalonylo-CoA, jest bialkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen MUT. Ten enzym zalezny od witaminy B12 katalizuje izomeryzacjęnmetylomalono – CoA do sukvynylo- CoA u ludzi. 
 909. MUTYH – (E. coli MutY homolog) – gen kodujący glikozylazę DNA zaangażowaną w proces naprawy uszkodzeń oksydacyjnych DNA. Ten tup naprawy określa się jako naprawe przez wycinanie zasady. Białko MUTH lokalizuje sie w jądrze komórkowym i mitochondriach. Gen MUTYH znajduje sie w licus 1p34.3-31.1.
 910. MYLK – Telokin (also known as kinease-related protein or KRP) is an abundant protein found in smooth-muscle. 
 911. MYB – Myb genes are part of a large gene family of transcription factors found in animal and plants. Eternagames – Zea Maize …
 912. MYC – inne czynniki transkrypcyjne 
 913. MYD88 – Sygnalizacja NF-kB
 914. MYH7 – jeden z genow kodujących białka budujące serce 
 915. MYL5 – Myosin light chain 5 is a protein that, in humans, is encoded by the MYL5 gene. Finction – This gene encodes one of the myosin light chains, a componenet of tge hexameriv ATPase cellular motor protein myosin. 
 916. MYLK – the gene MYLK, a muszle member of the immunoglobulin gene supersamolot, wncodes myosin lichy chain kinease which is …. „’Science'” – Physimitrella patens is a miss (bryophyta) …. Mszaki – grupa roslin charakteryzująca sie przemiana pokolen z dominacja gametofitu…mszaki charakteryzują sie znacznym zróżnicowaniem morfologicznym o wiele większym niz stojące niżej plechowce .. aparaty szparkow – kontrolowana wymiana gazowa miedzy tajniakami wewnętrznymi rosliny i atmosfera …
 917. MYO6 – Niekonwencjonalna miozyna-IV jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez MYO6. Niekonwencjonalna miozyna-IV jest wyjątkowa ponieważ przemieszcza sie w kierunku przeciwnym do innych miozyn, w kierunku ujemnego konca wlokien aktupowych. Mutacje w genie MYO6 sa zwiazane z utrata sluchu. MYOC – Myocolilin, trabecular meshwork incucible glucocirticoid respinse, … is protein
 918. MYRIP – Myosin VIIA and Rab interacting protein is a protein that in humans is encoded by the MYRIP gene. Eternagame.org – Solve Puzzles. Invent Medicine – miRNA in Homo Sapiens – Difficulty Level 4 
 919. MZB1 – Białko specyficzne dla komórek strefy brzeżnej B i B1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowan eprzez gen MZB1 . …National Center for Biotechnology Information ..Fałdowanie białek zawierających wiązania dwusiarczkowe w retikulum endoplazmatycznym (ER) jest złożonym procesem, który wymaga czynników fałdowania białek, z których niemtóre są specyficzne dla białka. Rezydujące w ER białko podobne do sapizyny pERp1 (MZB1, CNPY5) ma kluczowe znaczenie dla prawidlowego faldowania IgA, IgM …
 920. NASA – N-acylethanolamine-hydrolyzing acid amidase is an enzyme that in humans is encoded by the NAAA gene.   {Naaaaaa
 921. NaaBP1 – Nuceliv acid binding protein 1 
 922. NAV1 – Neuron navigator 1 is protein …This gene belongs to the neuron navigator family and is expressed predominantly in the nervous system. The encoded protein contains coiled-coil domains and a conserved AAA domain characteristic for ATPAses associated with a variety of cellular avtivities. This gene is similar to unc-53, a Caenorhabditisis elegangs gene involved in axon guidance. 
 923. NAXD – Carbohydrate kinease domain containing protein (abbreviated as CARKD), encoded by CARKD gene, is a human protein of unkniw  function. 
 924. NBEAL2 # 2021-11-20 Neurobeachin-like 2 is a protein that in humans is encided by the …. # Eternagames – L-myc IRES „Science” This family represents the L-myc internal ribosome entry site (IRES).  – jest dysfunkcyjnym w zespole szarych płytyek 
 925. NBPF3 – (chr 1:21.43-21.49
 926. NBPF15 – Neuroblastoma breakpoint family, member 15 also known as NBPF15 is a protein which in himans os encoded by the NBPF15 gene. Oryza Sativia is a primary source of food for more than half of the world’s popularion an dis considered the most inportant crop. 
 927. NCK1 – Cytoplasmic protein NCK1 is a protein that in humans is encoded by the NCK1 gene. (Dock means dreadlocks-ortholog) 
 928. NCL – Nucleonin is a protein that in humans is encoded by the ….
 929. NDEL1 – Nuclear distribution protein nudE-like 1 is a protein …
 930. NDUFAF3 #  NDUFAF3 is located on the p arm of chromosome 3 in position 21.31 and has 7 exons. Tye NDUFAF3 gene produces a 20.4 kDa protein composed of 184 amino acids. 2022-07 # – NADH dehydrogenase [ubiquionone] 1 alpha subcomex assembly factor 3, also knowb as 2P1, E3-3, Or C3orf60 is a protein…
 931. NELFB – Cofactor of BRCA1 also known as COBRA1, is a human gene that encodes NELF-B 
 932. NEURL3 – Neuralized E3 ubiquitin protein ligase 3 is a protein …
 933. NEPRO – Nucleous and neural progenitornprotein (NEPRO) is a protein that in humans is encoded by the NEPRO gene. Eterna – Listeria SnRNA, maly jądrowy RNA (ang. small nuclear RNA) – występujący w jądrze komórkowym niekodujący RNA pełniący funkcję rybosomu w procesie wycinania intronówb(splicing). Małe jądrowe RNA można podzieliç na dwie klasy, Sm i Lsm. snRNA klasy Sm są transkrybować przez polimerazębRNA II i mają na końcu 5′ 7-metyloguanozynowąb(7nG) czapeczkę, sekwencje wiążącą białka Sm oraz strukturę typu łodyżka i pętla (ang. stem-loop) na końcu 3′. Listeria snRNA 2 – Difficulty Level 3 – Puzle info: $ -800 , 554 09 May 2011 Clearedb
 934. NF1 – NF1 jest dużym genem, zawierającym ponad 350 kpz i 60 eksonów. DNA genu NF1 podlega tjankowo zróżnicowanej alternatywnej transkrypcji. 2020-12# Sygnalizacja kinaz aktywowanych mitogenami (MAPK signalizing) (geny supresorowe) 2020-08-26 # uzalezniene alkoholowe 
 935. NFE2L2- Nuclear factor erythroid 
 936. NFKBIA – gene provides instruction fir making one piece (the alpha subunit) of the IKK protein complex…
 937. NFKBIZ – NF-kappa-B inhibitor zeta (IкВζ) is a protein  that in humans is encoded by the NFKBIZ gene. Eterna – SnR84 – Difficulty Level 4 About the Puzzle Vienna 1000 543 13 Feb 2011 Cleared „Difficulty Level”’ Welcome to the difficulty level 4 of the snR84 series. „’Science'” Small nuclear ribonucleic acid (snRNA) is a class of small RNA molecules that are found within the nucleus of eukaryiotic cells. They are transcribed by RNA polymerase II or RNA polymerase III and are involved in a variety of important processes such as RNA splicing (removal of introns from hnRNA), regulation of transcription factors (7SK RNA) or RNA polymerase II (B2 RNA), and maintaing the telomerers. They are aleays assiciated with specific proteins, and the completely are referend to as small nuclear ribonucleoproteins (snRNP) or sonetowa as sznurów. These elementy are rich in urodzone content. A large group of snRNAs are known as small nucleolar RNAs (snoRNSs). These are small RNA molecules that play an essential role in RNA biogeneseis and guide chemikaliów modifications of ribosomal RNAs (rRNAs) and other RNA genes (tRNA and snRNAs). 
 938. NGF – Nerve growth factor NGF is neurotropiv factor and neuropeptide ..
 939. NHLRC1 – Białko 1 zawierajace powtorzenia NHL jest białkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen NHLRC1 … Chromosome 6 is one of the 23 pairs of chromosomes in humans. People normally have two copies of this chromosome. 
 940. NIPBL # Nipped-B-lik protein (NIPBL), znany również jako SCC2 lub delangin jest białkiem, które u ludzi jest kodowane prze gen NIPBL. 2022-12# – około połowa przypadków zespołu Cornelli de Lange (CdLS1) jest spowodowana mutacją w położonym na chromosomie 5 genie NIPBL, który koduje białko wchodzące w skład kohezyny – kompleksu łączącego siostrzane chromatydy podczas mitozy.
 941. NKX21 – # NKX2-1 – this gene encodes a protein initially identified as a thyroid-specific transcription factor. 2020-10 # homebox protein
 942. NKTR – NK-tumor recognition protein is a protein … Eterna – Chlamydomonas reinhardtii 1 – id a single cell green alga about 10 micrometres in diameter that swims with two flagella…
 943. NKX3.1 – Homebox protein Nkx-3.1
 944. NOA1 – Nitruc oxide associated 1 is a protein in himans that is encoded by the NOA1 gene. {Nooooo nmmmmmm } 
 945. NOC2L – Nuclear complex protein 2 homolog …EternaGame- Aquilegia is an emerging model organism that is phylogenetically intermediate bwtween the core eudocot and monocot models, Arabidoptis and Oeyza: 
 946. NOD2 – (nucleotide-bibding oligomerization domain containing 2) znane także jako caspase receuitment domain family, member 15 (CARD15)) – białko odgrywające role w regulacjibukładu odpornościowego. 
 947. NOL7 – Nucleolar protein 7 is a protein  that in humans is encoded by the NOL7 gene. 
 948. NOL9 (Chr 1:6.52-6.65) – Nucleolar protein 9 
 949. NOTCH1 – Sygnalizacja Notch
 950. NOTCH2 – Notch Receptor 2 
 951. NOTH3 – białko receptorowe odgrywa ono rolę w utrzymaniu i rozwoju komòrek mięśni gładkich. U człowieka locus genu NOTCh3 
 952. NPC1 – Niemann-Pick disease, type C1 (NPC1) is a disease of a membrane protein that mediates intercellilar cholesterol trafficking in mammals. Chromosom 18 – jeden z 23 parzystych chromosomów człowieka. DNA chromosomu 18 liczy około 76 milionów par nukleotydów, 
 953. NPRL2 – Nitrogen permease regulator 2-like protein also known as rumor suppressor candidate 4 is a protein … RNA in Zea Maise (Corn) – Difficulty Level 2 …
 954. NRSN1 – Neurezyna-1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen NRSN1 ….Neuresin-1 is a protein that in humans is wncoded by the NRSN1 gene 
 955. NQO2 – Dehydrogenaza NAD(P) H, chinon 2, znana również jako QR2 … jego mechanizm redukcji polega na mechanizmoe ping-ponga 
 956. NRAS – The NRAS gene provides instruction for making a protein called N-Ras that is involved primary in regulation cell dicision. 
 957. NRBP1 – Nuclear receptor-bindong protein is a proyein 
 958. NREP – Neuronal protein 3.1 is a protein that in humans is encoded by the NREP gene. It is highly expressed in the brain. 
 959. NSD1 # NSD1 (ang. Nuclear receptor binding SET Domain Protein 1) jest białkiem koregulującym transkrypcję, które koduje metulotransfetaze histonową i jest zeiązane z zespołem Sorosa i zespołem Wavera. 2022-12 # Sotos syndrome
 960. NSD3 WHSC1L1 gene 
 961. NSUN2 – Rodzina domen NOP2/Sun, członek 2, jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen NSUN2. Dla tego genu odnotowano warianty transkryotu z alternatywnym splucingiem, kodyjace rozme izoformy. 
 962. NR2F1 – COUp -Taf1 (COUP Transkrypcja F ajtora 1) anany rowniez jako NR2F1 (podrodzina receptora jadrowego 2, grupa F, czlonek1) … 
 963. NR3CI – koduje receptor glukokortykoidowy wychwytujacy hormon stresu (kortyzol) 
 964. NR4A2 – The nuclear receptor 4A2 (nuclear receptor subfamily 4 group A member 2) also known as nuclear receptir related 1 is a protein
 965. NUCKS1 – Niclear ubiquitous casein and cyclin-dependent kinases substrate …eternagame.org – Ochrobactrum is a gram-negative genus of bacteria similar to Alcaligenes and Pseudomanas spp. in their distribution in environmental and water sources and their ctire characteristics. 
 966. NUDCD2 – Białko 2 zawierające domenę NudC jest białkiem, które u ludzi jest kodownae przez gen NUDCD2 
 967. NUDT3 – Fosfohydrolaza 1 polifosforanu digosfinozytolu jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przez gen NUDT3. NUDT3 należy do rodziny białek MutY lub Nudix. Białka Nudix działają jako homeostatyczne produkty kontrolne na ważnych etapach szlaków metabolicznych fosforanów nikleozydów, chroniąc przed podwyższonym poziomem potencjalnie niebezpiecznych zwiazkow posrendich takich jak 8-okso-dGDP, ktory promije transfersje AT-do-CG przez OMIM] 
 968. NUDT6 – Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 6 is a protein that in humans is encoded by the NUDT6 gene. 
 969. NUDT9 – ADP-ribose pyrophosphatase mitochondrial is an enzyme that in humans is encoded by the NUDT9 gene. 
 970. NVL – Nuclear valosin-containing protein like eternagames.org- Methanobrevibactwr smithii os the dominant archeon in the human gut. [oo}
 971. OA3 – bielactwo oczne 3 … ocular albinism 3  {oaaaa
 972. OCA1 – ten gen znajduje sie pomiedzy pasemkiem czwartrym a pasmie pierwszyma pasemkiem pierwszym w pasmie drugim, na dlugin ranieniu chromosomu jedenastego 
 973. OCA2 # Osoby u ktorych nastapila mutacja w tum grnie traca zdolnosc do wytwarzania molekularnego pigmentu – melaniny w teczowkach 2022-11-19 Behe … Dewolucja !# # Kozmik found the jellyfish version of human gene called Oca2 (ang. oculocutaneous albinism II) ludzki gen w locus 15q11.2-q12  odpowiedzialny za dostawe substratów do tyrozynazy w biosyntezie melatoniny. Ma silny wpływ na kolor oczu. Jego ekspresję reguluje gen HERC2. 
 974. ODC1 – Ornithine decarboxylase is enzyme that in humans …This gene encodes the rate-limiting enzyme of the polyami e biosynthesis pathway whifh catalyzes ornithine to putrescine. 
 975. OLA1 – Obg-like ATPase 1 is enzyme 
 976. OLFML2B – Olfactomefin-like 2B is a protein eternagame.prg- Oryza sativia os a promary source of food for more than half of the world’s populatikn and is considered the most important crop. 
 977. OLFML3 – Olfactomedin-like protein 3 ..It has been shown to act as a proangiongenic factor …
 978. OLFR151 – gen kodujacy powstawanie receptorow OLFR151
 979. OMA1 – Metalloendopeptidase … mitochondrial 
 980. OPN3 – Opsin-3 also known as encephalopsin or panopsin is a protein that, in humans, is encoded by the OPN3 gene. Przy poszukiwaniu Netthusaleh-like proteins are a family of G protein-coupled receptors found in insects that play a role in aging and reproduction. 
 981. OPN4 – koduje światłoczuły pigment obecny w fotoreceptorach 
 982. OPTC – Opticon is a protein that in humans is encoded by the OPTC gene: 
 983. OPRM1 – Receptory opioidowe μ (MOR) to klasa receptorów opioidowych o wysokim powinowactwie do enkefalin i beta-endorfin, ale o niskim powinowactwie do dynorfin. … Prototypowym agonistą receptora opioidowego μ jest morfina, glówny alkaloid psychoaktywny w opium, od którego nazeano receptor, gdzie mu oznacza grecką litere m. Aktywacja receptora opioidowego μ przez agonistę, takiego jak morfina, powoduje działanie przeciwbólowe, uspokojenie, niznaczne obniżenie ciśnienia krwi ….
 984. OR10G9 – Olfactory receptor 10G9 is a protein that in humans is encoded by the OR10G9 gene. Eternagame.org – Bombyx mori 1 – DF 1 – The silkworm is the larva or caterpillar of the domesticated silkworn, Bombyx mori. 
 985. OR6A2 – Olfactory reveptors interact with odorabt molecules in mose, to innitate a nuronal response that tiggers the perceptionn of a smell. 
 986. OTSC7 – otoskleroza 7 …kwas rybonukleinowy wirusa odry wykryto w płytce strzemiączka u większości pacjemtow  z otosklerozą 
 987. Olfactory receptors interact with odprant molecules in the nose, to initiate a neuronal response that triggers the perception of a smell. 
 988. OTC – # Hiperamonemia – zaburzenie metaboliczne charakteryzujące sie zwiększonym ponad dopuszczalny poziom stężeniem amoniaku w surowicy krwi. 2021-01 # Ornithine …enzyme … Gelsinger Jesse ? 
 989. OTOF – Otoferlin is a protein that in humans ….Mutations in this gene are a cause of neurosebsory nonsyndromic recessive defness, DFNB9 
 990. OTUD4 – OTU domain-containing protein 4 is a protein that in humans is encoded by the OTUD4 gene. 
 991. ——–OTUD6B (NIH) is an oncogene and may serve as a new potential biomarker in various tumors. (Wiki) Domena OTU zawierająca 6B jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen OTUD6B. OTUD6B jest funkcjonalnym enzymem deubikwitynującym, klasą proteaz, która specyficznie rozszczepia wiązania ubikwityny, negując działanie ligaz ubikwityny. Phenotype …
 992. OTUD7B – OTU domain-containing protein 7B ….eternagames.org – Physcomitrella petens 4 DiL1 Physcomitrella patens is a moss (Bryophyta) used as a model organism fir studies on plant evolution, development and psyhology. 
 993. OVGP1 – Oviduct-specific glycoprotein also known as oviductal glycopritein (OGP) or estrogen-dependent oviduct protein (EGP) or mucin-9 (MUC9)?is a protein that in himans is encoded by the OVGP1 gene. 
 994. OXTR – The odytocin receptor, also known as OXTR, is a protein which functions as receptor for the hormone and neurotransmitter oxytocin. Oxytocyna …. organiczny związek chemiczny, makrocykliczny hormon peptydowy złożony z 9 aminokwasów …eternag- Brassica napus 2 – Difficulty Level 2 – rzepak (mustard or cabbage family) …
 995. P21 – # Cyin-dependent kinease inhibitor 1, … P21 is a cell cycke inhibitor …. 2020-11 # to pojedynczy gen, który może odgrywać główną role w procesie starzejia sie {paaaa} Paaaa paaaaaaa
 996. P4HA2 – Podjednostka alfa-2 4-hydroksylazy proliliowej jest enzymem, który u ludzi jest kodownay prz gen P4HA2 Geb ten koduje składnik 4-hydroksylazy proliliowej, kluczowego enzymu w syntezie kolagenu…
 997. P53 – Białko p53 – czynnik transkrypcyjny o właściwościach supresora nowotworowego. Białko p53 jest zaangażowane w regulację wielu procesów komórkowych, a w szczególności aktywacji naprawy DNA lub indukcji apoptozy w odpowiedzi na uszkodzenia DNA. 
 998. PABPC4L – Poly(A) binding protein, cytoplasmic 4-like is a protein that in humans is encoded by the PABPC4L gene. 
 999. PACERR – PTGS2 antisense NFKB1 complex-mediated expression regulator RNA is a protein … eternagene.org Tribolium Castaneum DL1 Rhe confused floyr beetle (Tribolium confusum), a tupe of darkling beetle know as a flour beetle, is a common pest insect known for attacking an dinfesting stored flour and grain. 
 1000. PAH – # dwie zmutowane kopie genu PAH spoiwodutj PKU  2021-07 # 2987W naszych wàtrobach komorki domonuja translacji geny PAH w enzym, ktory nastepnie moze rozkladac fenyloalanine – # phenylalanine (F) – is an essential α-amino acid …PKU the genetic disorder phenylketonuria 2021-04# 
 1001. PALM – Paralemmin is protein that in humans is encided by the PALM gene. Chromosom 19 – jeden z 23 parzystych chromosomów człowieka. DNA chromosomu 19 liczy ponad 63 miliony par nukleotydów, co stanowi około 2-5% materiału genetycznego ludzkiej komórki. 
 1002. PARD3B – Partioning defective 3 homolog B ie a protein …
 1003. PARK3 – Parkinson disease 3 (autosomal dominant, Lewy body) is a protein ….
 1004. PARK7 – # Function: Under an oxidative condition, protein degltcase DJ-1 inhibits the aggregation of α-synucleun via its chaperone activity, thus functioning as a redox-swnsitive chaperone and as a sensor for oxidative stress 2021-04 #  (Chr 1:7.95 -7.99) Protein deglycase …
 1005. PCBD2 – Dehydrataza pteryno-4-alfa-karbinoloaminy 2 jest enzymem kodoowanym u ludzi przez gen PCBD2 
 1006. PARK2 – Parkin jest ligazą ubikwityny E3 o długości 465 aminokwasów, białkiem, które u ludzi i myszy jest kodowane przez gen PARK2. Parkina odgrywa kluczową rolę w ubikwitynacji. Ubikwitynacja (znana również jako ubikwitynacja lub ibikwitynacja) jest enzymatyczną modyfikacją potranslacyjną, w której białkonubikwityny jest przyłączane do białka substratu. Ubiquitylation (also known as ubiquitination or ubiquitinylation) is an enzymatic post-translational modification in which a ubiuitin protein is attached to a substrate protein.  Dokładna funkcja parkiny nie jest znana…jednak nie jest jasne w jaki sposob utrata funkcji białka parkin prowadzi do smierci komorek dopamineragicznych w tej chorobie. Dominujaca hipoteza jest to ze parkin pomaga dehradiwac jedno lub wiecej bialek toksycznych …Domniemane struktury parkiny obejmuje …wykazano ze parkina wiaze sie w sposob zlaezny od PDZ … chciaz zmiany struktiralne po fosforylacji sa niepewne 
 1007. PARM1 – or Prostate androgen-regulated mucin-lime protein 1, is a human gene. 
 1008. PBCRA1 – … postępujące dwuogniskowe …..The product is a large pBRCA1 protein(220kDa) 
 1009. PCMT1 – Białko-L-izoasparagin (D-asparaginian) O-metylotrnsferaza jest enzymem….PCMT (EC 2.1.77) jest enzymem naprawy białek, który inicjuje konwersję nieprawidłowych reszt D-aspartylu ….
 1010. PERP – Efektor apoptozy p53 spokrewniony z PMP-22 jest białkiem błony komórkowej, które u ludzi jest kodowane przez gen PERP. PERP is a direct transcriptional target of p53, but its transcription can also be regulated by ither transcriptions factors. 
 1011. PKIB – Zależny od cAMP inhibitor kinazy białkowej beta jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PKIB. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny inhibitorów kinazy białkowej zlaeżnej od cAMP. … At least three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported. 
 1012. PLAGL1 – Białko palca cynkowego PLAGL1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PLAGL1 
 1013. PPHOX2B – ludzki gen zlokalizowany na chromosomie 4 w locus 4p12. PHOX2B jest genem homeotycznym kodujacym homeodomene bialka pelniacego funkcje czynnika transkrypcyjnego. 
 1014. PPBP – Chemiokine (C-X-C motif) ligand 7 is a human gene. EteRNA – The project is supported by the Bill and Melinda Gates Foundation, Stanford University, and the National Institutes of Helath. 
 1015. PRP14 – Poly(Adp-ribose) polymerase family memmber 14 is a protein that, in humans is encoded by the PARP14 genes Eterna – It is the sole living representative of its family (Ornithorynchidae) and genus (Ornithorhynchidae) through a niner of rlewted species have been found in the fossil recird.
 1016. PARP14 – Poly(adp-robose) polymerase family member 14. Poly(ADP-ribose) polymerase family member 14 is a protein that, in humans, is encoded by the PARP14 gene. Eterna – In this puzzle, we saw hos surprisingly strong* GU pairs can be closing stacjs. There does not exist a „one size first all” strategy for solving all RNA designs. Sure, we can give you some guidance and some „rules” that will work a lot of the time. But no set of rules can ever replace the power of your mind-your creativity, your ingenuity, and your willlings to (sometimes) break the rules. And that’s why Eterna needs you. By combing the creativity of thiusands of people, our community makes truly groundbreaking discoveries. And with that, let’s continue…* At least with the Vienna1 folding algoritm that we’ve used this far. Diffrent algorithms have different predictions for how base pairs behave.
 1017. PAX3 – The PAX3 (paired box gene 3) gene encodes a member of the paired box or PAX family of transcription factors. The PAX family consists of ninę human (PAX1-PAX9) and ninę mouse (Pax1-Pax9) member arranged into four subfamilies. 
 1018. PAC8 – Paired box gene 8 also known as PAX8 eterna – Aradopsis th. – Scince cover – Normal and developmenatally defective inflorescences of Aradopsis thalians. 
 1019. PBRM1 – Protein polybromo-
 1020. PBX1 – Pre-B-cell leukemia transcription factor 1 is a protein … eternagames.org – Equus Caballus (Horse) DF0- The inportance of microRNA ar tve post-traditional regulation lecel has recentrly been recognized in both animals and plants :
 1021. PCCB – # Propinyl-CoA carboxylase (EC 6.4.1.3 PCC) catalyses the carboxylation reaction of propionyl-CoA in the mitochondrial matrix. 2022-07# propionyl Coenzyme A carboxyyase, beta pilipeptyde – catalyses the carboxylation reaction of priopionyl-CoA in the mitochondrial matrix. Eterna – Small RNA pathways play evolutionairly conserved roles in gene regilation and defense from parastic nucleid acids. The character and expression patterns od small RNAs show conservation throughout animal lineages, but specific animal clades also show variations on these rescuing themes, including species-specific small RNAs. The monotremes, with only platypus and four species of echidna as extant members, represent the basal branch of the mammalian lineage. 
 1022. PCK1 – from index Harper’ Biochemistry PEPCK This enzyme is a main control point fir the regulation of gluconeogenesis 
 1023. PCSK9 – #PCSK9 has a medical importance because it acts in lipoprotein homeostasis  „DNA The story of the Genetic Revolution” James D. Watson 2021-03  # delecja tego genu zmnisza pozion chilestrolu LDL020-10-13 # chrom. 1 – Cholesterol
 1024. PCYOX1 – Prenylcysteine oxidaseb1 is an enzyme that in humans is encoded by the …
 1025. PDCD10 – Programmwd cell death protein 10 is a protein that in himans is encoded by the PDCD10 gene- eterna – Letrospirosis is a widely spread disease of global concern. Infecion cause flu- like episodes with ftrequency severe rnwal and hapativ dmaamge, such as heamorrhage and jaundice. 
 1026. PDE4DIP – Myomegalin also known as phosphodiesterase 4D-interacting protein or cardiomyopathy-associated protei 2 – eterna – Oryza sativia 7 – dl 1 . Rice has the smallest cereral genome consisting of just 430Mb 
 1027. PDG-FRA – surafce 
 1028. ——–PDP1 – Pyruvate dehydrogenase phosphatase catalytic subunit 1 (PDPC 1),
 1029. PDSS2 #24-04: En* Decaprenyl-diphoshate synthase subunit 2 (PDSS2) is a protein that in humans is encoded by the PDSS2 gene. Podjednostka 2 syntazy dekaprenylodifosforanu (PDSS2) jet białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PDSS2. # –  the ludzi  mutacje tego genu komorki slabiej radza sobie z rozkladem kofeiny 
 1030. PEA15 – Astrocytic phosphoprotein PEA-15 is a protein …Eternagame.org – Homo Sapiens 3 Dl1 About the Puzzle „Dufficulty Level’” Welcome to the difficult level 1 from the RNA in Homo Saliens 3 Series
 1031. PELI1 – Protein pelkino homolog 1 is a protein that in himans is encoded by the …
 1032. PEŁ0 – Białko homolog prlota to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen PELO. Ten gen koduje białko, które zawiera konserwatywny sygnal lokalizacji jadrowej. Kodowane białko może odgrywać rolę w spermatogenezie, kontroli cyklu komorkowego i podziale komorek mejotycznych. 
 1033. PER3 – protein Period3 – wczesbe zasypianeie 
 1034. PFDN1 – Podjednostka 1 ptefoldyny jest białkiem, które u lidzi jest kodowabe przez gen PFDN. Ten gen koduje członka rodziny podjednostek beta prefoldyny. Kodowane białko jest jedna z szesciu podhednostek prefoldyny, molekularnego kompleksu opiekunczego, ktory wiaze i stabilzuje nowo zsyntezowane polipeptydy (peptydy, polipeptydy, bialka….) 
 1035. PICALM – certain alleles of this gene have been … Alzheimer’s 
 1036. PIK3CA – Sygnalizacja PI3K – # 22-05 the phosphatidylinositol-4,5-biosphosphate 3-kinease, catalytic subunit alpha (the HUGO-approved …
 1037. PIK3R1 – Phosophoinositide—3-Kinease Regulatory Submit 1. A mode of inheritance that is observed for traits related to a gene encoded on one of the autosomes (i.e. the hunan chromosomes 1-22) in which a trait manifests in heterozygotes.
 1038. PI4K2B – Phosphatidylinositol 4-kinease tupe 2-beta is an enzyme that in himans is encoded by the ….
 1039. PINK1 –  # PINK1 is intimately involved with mitochondrial quality control by identyfing damaged mitochondria and targeting specyfing mitochondria for degradation . 2021-04 # (Chr 1:20.63-20.65)PTRN-induced kinease 1 is a mitochondrial serine/threonine-protein kinease encoded by the PINK1 gene
 1040. PISRT1 – (polled intersex syndrome regulated transcript 1) is a lobg non- coding RNA. Eterna – Ochrobactrum is a gran-negative genus of bacteria similar to Alcaligenes and Pseudomonas spp. in their distribution in environmental and water sources and their culture characterustic. 
 1041. PBFOX1 – nizsze ilosci RBFOX1 w mizgu wydaja sie byc zwuazane ze zwiejszonym amyloidem i globalnym spadkiem funkcjibpiznawvzych w ciaguvzycia
 1042. PF4 – Platelet factor 4 (PF4) is a small chemiokine family that is also known as chemiokine (C-X-C motif) ligand 4 (CXCL4) 
 1043. PFDN6 – Podjednostka 6 prefoldyny …. Prefoldin subunit 6 is protein that in humans is encoded by the PFDN6 genes. 
 1044. PGBD5 – PiggyBac Transposible Element Derived 5 is an enzyme that in humans is encoded by the PGBD5 gene. Eternag – Cattle (colloqiially cows) are tbe most common type of large domestical ungulates. 
 1045. PGGT1B – Podjednostka beta geranylogeranylotransferazy typu I jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PGHT1B
 1046. PHAX – Białko eksportowe fosforylowanego adoptorowego RNA jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PHAX. 
 1047. PHF7 – PHD  finger protein 7 is a protein that in humans is encoded by …Eternaga- SARS and related coronaviruses and astroviruses all possess a motif at the 3’ end of their RNA genomes, called the s2m, whose pathogenic inportance is interfered from its rigorys sequence conservation 
 1048. PHKA2 – Phosphorylase b kinase regulatory subunit alpha, liver isiform is an enzyme that in humans is wncoded by the PHKA2 gene. Bioinformatyka – Python – interdyscyplinarna dIedzina łącząca nauki biologiczne i informatyczne. 
 1049. PHOX2B – ludzki gen zlokalizowany na chromosomie 4 w locus 4p12. homeotyczny gen – scilicet kontroluja rozwoj morfogiczny poszczegolnych czesci ciala w poczatkowych stadiach rozwoju zarodkowego …
 1050. PI4KB – Phosphatidylinositol 4-kinase beta …Listeria snRNA 1 -L 0  … Listeria monocytogenes jest jednym z najbardziej zjadliwych patogenow przenoszonych przez ywnosc  USA 2500 zachorowan i 500 zgonow rocznie …snRNA small nuclear RNA maly jadrowy pełniacy funkcje rynozymu w procesie wycinanoa intronow (splucingu) 
 1051. PIAS3 – E3 SUMO-protein ligease PIS3 is an enzyme that in humans is encoded … eternagem – „‚Science’” This RNA was identified by screening for RNA molecules which co-immunoprecipitated with the RNA chaperone Hfq. Listeria Hgq binding LhrA is a ncRNA that was identified by screening for RNA molecules which coimmunoprecipitatet with RNA chaperone Hfq. 
 1052. PKD2 – Polycystin-2 is a protein that in humans is encoded by the PKD2 gene. 
 1053. PKHD1 – Fibrofystyna jest dużym, podobnym do receptora białkiem, o którym uważa się, że bierze udział w tubolgenezie i/lub utrzymaniu architektury kanalików nabłonka. 
 1054. PLA2G4A – Cytostic phospholipase A2 is an enzyme ….eternagames.org – Listeria monocytogenes is a gram positive bacterium and cause many food-borne infections such as Listeriosis. This bacteria is ubiquitous in the envirnonment where it can act as either a saprophyte when free living with th eenvirnonment: 
 1055. PLAC8 – Placenta specific 8 is a protein that in humans is encoded by the PLCA8 gene. 
 1056. PLAT – Tkankowy aktywator plazminogenu, w skrocie tPA, to białko, które ułatwia rozklad skrzepów krwi. Działa jak enzym przekształcający plazminogem w aktywną formę plazminy, głównego enzymu odpowiedzialnego za rozkład skrzepów.
 1057. PLK4 – Serine/threnine-protein kinease PLK4 also known as polio-like kinease 4 is an enzyme that in humans is encoded by the PLK4 gene. 
 1058. PLG – Plazmina jest ważnym enzymem (EC 3.4.21.7) obecnym we krwi, który rozkłada wiele białek osocza krwi, w tym skrzepy fibrynowe. Degradacja fibryny nazywana jest fibrylozą U ludzi białko plazminy (w formie zymogenu plazminogenu ) jest kodowane przez gwn PLG. 
 1059. PLGLB2 – Plasminogen-related protein B is a protein that in humans …{ pmmmmmmmmmmmm
 1060. POLR1A – DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA1 is an enzyme that in humans is encoded by the POLR1A gene: {pooooo
 1061. POLR1B – DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA2 is an enzyme ….eter – RNA-binding protein FUS ….
 1062. POLR3G – Polimeraza (RNA) III (kierowana DNA) polipeptyd G (32kD) jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen POLR3G. 
 1063. POMC – produkty POMC odgrywają role w tak różnorodnych zjawiającym jak otyłość, depresja ….# POMC koduje hormon odpowiedizalny za zmniejsznie apetytu
 1064. POP5K1A – Phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase tupe-1 alpha is an enzyme …Rybosymu – substancje zbudowna wz kwasu rynonukleinowego (RNA) zdolne do katalizowania pewnych reakcjo cjemicznych. Spelniaja zatem funkvje analigiczn edo enzymow boalkowych . eternagame.org – Hammerhear ribozyme -DF2 
 1065. PLOD1 – Lysyl hydroxylases (or procolagen-lysine 5-diodygenases) are alpha-jetogrytarate-dependednt shydroxylases enzymes that catalize the hydroxylation of ltsine to hydroxylusine
 1066. PLPP3 – Fosfohydrolaza fosforanowo-lipidowa 3 – Instagram 5C_DNA – pierwszy gen – link z „komputer DNA” 
 1067. PMP22 # Growth arrestic-specific protein 3 (GAS-3), also called peripheriak myelib protein 22 (PMP22), is a protein which in humans is encoded by the PMP22 gene. Eterna – [EFOLD]CMT/HNPP[PuzzleJamScince] About the Pizzle. This week’s puzzle is a celebration of Eternacon 2020. The puzzle, created by wateronthemoon, was a submission to Brourd’s first annual Puzzle Jam. Wateronthemoon also read the very koving poem she had written and posted in memory of Malcolm. Even if you read there, I thing you will want to listen to her reading of it when the recording of Adtroman’s „In Memory of Malcolm” session is put on-line.  Coming out of a bit of a closer: I have a rare from of Charcot-Marie-Tooth disease, HNPP, diagnosted by a mutation by deletion of the PMP22 gene, found on chromosome 17x This gene codes for myelib in Scwann cells, which are all tge nerve cells in the body, excluding the brain, spinal cord, and optic nerve. Having only one copy of this gene, instead of the usual 2, has been shown to produce inferior and far less mylenin. We can inherit the mutation directly (it is of course dominant) from one parent or it can sometines be de novo. Symptoms are very variable, ranging from few (perhaps foot drop and some pressure) to severe (not often, but sone in wheelchairs; many in pain; mild to severe and extensive nerve damage). Ny hearing loss may be connected. (This is very generalized description: there are point mutations; also anitger disease, CMT1, marked by a doubling of the gene; CNS complications, despite little research.) Definetely relevant is all our work with ribosomes and protein translation. When CRISPR was first anounced, it seemed to hild sone promise for us. Am putting this out as a seed. Perhaps sone young researcher might want to work with a gene and its RNA that is a relatively straightforwardbcausative factor in what can be a miserable disablibg disease. We are a smallish and discrette group, worldwide with no geographic or etnic commonalities we can see. (The FB support group i use most has 893 members.) When i first came to EteRNA (by coincidence actually–love NOVA and puzzles), Nando was kind enough to find the sequence for PMP22 for me.  – Białko stanowiące składnik mieliny zbitej, stanowiącej 2-5% wszystkich białek mieliny. 
 1068. PNB1 – Izomeraza glukamino-6-fosforanowa 1 jest enzymem kodoanym u ludzi przez gen GNPDA1 
 1069. PPIP5K2 – Kinaza pentakisfosforanu difosfoinozytolu 2 jest białkiem … Funkcja: Fosforany 
 1070. PPOX – Protoporphyrinogen oxidase or protox is an enzyme …Saragasso Sea Bacterioplankton – Difficulty Level 0    About the Puzzle   „‚Difficulty Level’” Welcome to the easiest puzzle of the Saragasso Sea Bacterioplankton Series. 
 1071. PR11-267C16.1 – Uncharacterized LOC100287225 is a protein that in humans is encoded by the RP11-267C16.1 gene.
 1072. PRCC – Proline-rich protein PRCC is a protein …Drospohilia Melanogaster 3- Difficulty Level 2 … Welcome to the Difficulty level 2 of the RNA profile of Drospohila Melanogaster 3 Series. 
 1073. PRCC1 – Proline Rich Coiled Coil-q (PRCC1) to powszecnie idebtyfikowana nazaa białka CAD38605. Gen PRCC1 znajduje się na długok ramieniu chromosomu 5. Kodyne 445 aminokwasów, co daje łàcznie 6 eksonôw. Przewidywana masa czàsteczkowa wynosi 46,7 kDA, 
 1074. PREPL – Prolyl endopeptidase-like is an enzyme that in humans is encoded 
 1075. PRICKLE4 – Prickle-like protein 4 … Identifiers: PRICKLE4, C6orf49, OBTP, OEBT, TOMM6, prickle planar cell polarity protein 4, 
 1076. Proser1 – PROSER1 is a protein that in humans is encoded by the PROSER1 gene – Location (UCSC) Ch 3: 53.37 – 53.39 Mb
 1077. PRR9 – Proline rich 9 os a protein … eternegame.org Homo Sapiens – MicroRNAs (miRNAs) are post-transcriptional regulators that bibd to complementary sequences in the three prime untranslated regions (3, UTRs) of target messenger RNA transcripts (mRNSs), usually resulting in gene siliencing: 
 1078. PRR16 – Bogate w prolinę białko 16 (PRR16) jest genem kodującym białko u Homo sapiens. Białko jest znane pod pseudonimem Largen. 1 Gen 1.1 Umiejscowienie 1.1.1, Sąsiedztwo genów – Rozmiar 2 mRNA  2.1 Warianty łączenia 2.2 izoformy 3 Białko 3.1 Struktura  3.1.1 Struktura podstawowa, 3.1.2 – Struktura drugorzędowa, 3.1.3 Steuktura trzeciorzędowa 3.2 Modyfikacje potranslacyjne 4 Lokalizacja subkonórkowa 5 Wyrażenie  6 Białka oddziałujące 7 Homologia 
 1079. PRR21- Proline-rich protein 21 is a protein or the family od proline-rich proteins …. 
 1080. PRDX1 – Peroxiredoxin-1 – is a protein that in humans is encoded by the PRDX1 gene. This gene encodes a member of the peroxiredoxin family of antooxidqnt enzymes, which reduce hydrogen peroxide and alkyl hudroperoxides. 
 1081. PRDX2 – Peroxiredoxin-2 is a protein that in humans is encoded by the …. gene 
 1082. PRMT6 – protein arginibe N-methyltransferase 6 
 1083. PRNP – odkrycie geny PRanP u czlowieka i naligicznych genow (Prn-p) u wiekszosci zwierzat wyzszych przyniosko wniosek ze kodowane przez ten gen bialko jest niezbeden w funkcjinownaiu niepoznanych jeszcze fizjologicznych procesow u tych organizmow. 
 1084. PRPF4 – U4/U2 small nuclear ribonucleoprotein Prp4 is protein that in humans is encided by tve PRPF4 gene
 1085. PRPF40B – Pre-mRNA-processing factor 40 homolog B is a protein that in humans that is encoded by the PRPF40B gene
 1086. PRSS16 – Specyficzna dla grasicy proteaza serynowa jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przez gen PRSS16. Proteazy, enzymy proteolittczne – podklasa enzymów z klasy hydroliz katalizujaca proteolize czyli hydrolize wiazan peptydowych.  Gen ten koduje proteaze serynową wyrażoną wyłącznie w grasicy. Uwaza sie ze odgrywa role w alternatywnym szlaku prezentacji antygenu wykorzytywanym przez komorki nablonka kory hrasicy podczas pozotswtynej selekcji limfocytow T. Gen znajduje sie w duzym klastrze genow histonow na chromosomoe 6 w poblizu regionuvglownego kompleksu zgodnosci tkankowej (MHC) klasy . Opisano drugi wariant transkryptu, ale jego pelnej dlufosci charakter nie zostal jeszcze okreslony . 
 1087. PRSS56 – Putative Serine Protease 56 is a serine protease 
 1088. PSAPL1 – Proactivator polypeptide-like 1 is a protein in humans that is encoded by the PSAPL1 gene. 
 1089. PSEN2 – Presenilin-2 is a protein that ….Transfer RNA (tRNA) is a small RNA molecule (usually about 74-96 nucleotides) that transfers a specific active amino acid to a growing polypeptide chain at the ribosomal site of protein synthesis during translation. 
 1090. PSNB8 – antysensowny RNA 1 (head to head) jest białkiem, które u ludzi jest kodowan eprzez gen PSMB* -AS1
 1091. PTCH1 – Protein patched homolog 1 is a proteinnthat is the member of the patched family and in humans is encoded by the PTCH1 gene … en.wikipedia.org List of unusual biological names „Patched” 
 1092. PTEN- # (ang. phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten, MMAC1 … 2020-11 # # ta sama grupa naukowcow w 1997 roku prowadzona przez dr Michaela Wingleta zidentyfikowali jeden z innych genow supresorowych 2020-10 po# (and. phosphate and tensin # Stgnalizacja PI3K (geny supresorowe) 
 1093. PTGS1 – COX-1 – Cyclooxygenase 1  VOLTREN Diclofenacum diethylammonium …. Diklofenak 
 1094. PTGS2 – # Cox-2 (cyklooksygeneza indukowna, cyklooksygenaza wzbudzona) … COX-2 jest aktywowana pod wpływem czynników zwiazanych ze stanem zapalnym …. eternagame – Ribosomal ribonucleic acid (rRNA) is the RNA component of the ribosome, the protein manufacturing machinery of all living cells. 2021-07 # Prostagladin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandyn G/H synthase and cyclooxygenase) (The HUGO official symbol is PTGS2; HGNC ID, HGNC:9605), also known as cyclooxygenase-2 or COX-2, is an enzyme that in humans encoded by the PTGS2 gene. 
 1095. PRPN7 – Protein tyrosine phosphatase non-receptor type 7 is an enzyme ….eternagame – Drosophila melanigaster (fruit fly) is used to study genes associated with disease in humans 
 1096. PTH1R – Parathyroid hormone/parathyroid hormone-related peptide receptor, is a protein … eternagame – Zebra Finch – Difficulty Level 1 – Taeniopugia guttaya Series 
 1097. PTPN14 – Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 14 …eterna – Spronzl tRNA RF9331 – df 1 
 1098. PURA – Pur-alfa jest białkiem, ktore u ludzi jest kodowan eprzez gen PURa znajdujacy sie na chromosomie 5, proazek q31.
 1099. PVT1 – Onkogen Pvt1 (kodujący bez białek), zany rownież jako PVT1 lub Plastymacytoma Variant Translocation 1 to długi niekodujący gen RNA.
  PWWP2A – Domena PWWP zawierajaca 2A jest bialkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen PWWP2A. – beter understand: Pvt1 oncogene (non-protein coding), also known as PVT1 or Plasmocytoma Variant Translocation 1 is a long non-coding RNA gene.
 1100. PXDN – Peroxidasin homolog is a protein that in humans is encoded by the PXDN gene. Peroxidasin requires ionic bromine as a co-factor, making bromine an essential element fir human life. 
 1101. RANBP3L – Białko wiazace RAN podobne do 3 jest bialekiem u ludzi kodowanym przez gen RANBP3L
 1102. RPP14 – Ribonuclease P protein subunit p14 is an ezyme that …Et – The house mouse (Mus musculus) is a small rodent, a mouse, one of the most numerous species of the genus Mus. 
 1103. QDPR – (quinoid digydropteridine reductase) is a human gene that produces the enzyme quinoid dihydropteridyne redutase. This enzyme is part of the pathway that recycles a substance called tetrahydrobiopterin, also known BH4.The QDPR gene is located on the short (p) arm of chromosome 4 at position 15.31, from base pair 17,164,291 to base 17,189,981. 
 1104. QPCT – Glutaminyl-peptide cyclotransferase is an enzyme …This gene encoded human pituitary glutaminyl cyclase, whifh is responsible for the presence of pyroglutamin residues in many neuroendocrine peptides. 
 1105. QRUCh1 – also kniwn as Glutamine-rich protein 1, is a protein that in humans is encoded …Eterna – the zebra finch is an important model organizm in several felds with unique relevance to human neuroscience. 
 1106. RAB44 – regulates murije mast cell-driven anaphylaxis through kinesin-1-dependent secretory granule translocation.  {raaaa Raaaaa
 1107. RAB7A – Ras-related protein Rab-7a is a protein that in humans is encoded by the RAB7A gene. Ras-related protein Rab-7a is involded in endocytosis, which is a process that brongs substances into a cell. 
 1108. RABIF – Guanine nucleotide exchange factor MSS4 is a protein ….eternagme – Hammerhear RNAs are RNA that sekf-cleave via small conserved secondary structural mitif termed a hammerhear because of its shape. 
 1109. RAC1 – ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 
 1110. RAC2 – ras-related C3 botulinum toxin substrate 2 
 1111. RAD51 # is a eukaryotic gene 2021-01 # – gen bedący homologiem prokariotycznego genu RecA. 2020-12 # – …Podobne strukturalne białka zostały zgrupowane w rodzinie białe RAd51, zaangażowanych w mechanizm naprawy DNA
 1112. RAG1 – z Filmu Netflix – Eli – Recombinatiin acrivating gene 1 also known as RAG-1 is a protein that in humans is encoded by the RAG1 gene. The RAG1 and RAG2 genes are largely conserved in humans. 55.99 % and 55.98% of the encoded … immun esystem …
 1113. RAG2 – Recombination activating gene 2 protein (also known as RAG-2) is a lymphocyte-specific protein 
 1114. RAS – A family of genes that make proteins involved in cell signaling pathways that control cell growth and cell death. 
 1115. RASGRP1 – dyenina jest bialkiwm motorycznym, ktorego zadanie polega na transportowaniu organelii wewnatrz komorek
 1116. RASSF5 – Ras association domain-containing protein 5 is a protein that …eternagame – Pseudomonas putida is a gran-negative rod-shaped saprotrophic soul bacterium. 
 1117. RELN – Reelina (relina) – białko występujące głwnie w mózgu… w mózgu dorosłym moduluje plastycznośç synaptyczną poprzez indukcję i utrzymanie dłgotrwałego wzmocnienia synaptycznego. 
 1118. RB1 # (pRb, Rb) – białko kodowane przez gen supresorowy RB1. # Antyonkogen, inaczej gen supresorowy – gen działajacy hamujaco na procesy proluferacji komòrkoweh 2020-10 # – gen suoresorowy – dzialajacy jak strzelec wyborowy – wykrywa zdradliwa konorke i zabija
 1119. RBBp8 – koduje białko CtIP 
 1120. RBFOX1 – Fox-1 homolog A, also known as ataxin 2-binding protein 1 …
 1121. RBM6 – RNA-binding protein 6 is a protein that in humans is encoded by the RBM6 gene. ETernagame – Mus musculus ….
 1122. RCC2 (Chr 1:17.41 -17.44) – Protein RCC2 also known as telophase disk …
 1123. RCD1 – w wikipedii pusta pozycja (23-05) – (wg. Czat-Bibg – opcja – precyzyjne …. ” can refer to different genes depending on the context. In Aradopsis, RCD1 (Radial-Induced Cell Death1) is a gene involved in ROS (Reactive Odygen Species) signaling. In humans, RCD1 (Retinal Cone Dystrophy 1 ia a genetic locu asaociatedbwith diseases such as Retinal Cone Dystrophy … RECQL – ATP-dependent DNA helicase Q1 is an enzyme ….
 1124. RET – (Multiple Endocrine Neoplasia And Medullary Tyroid Carcinoma1, Hirschsprung Disease) 
 1125. RETNLB – Resistin-like beta is a protein that in humans is encoded by the RETNLB gene. Ch 3: 108.74 108.76 Mb 
 1126. RETSAT – In enzymology, an all-trans-retinol 13,14-reductase …the gene has also bennn  called PPARalpha…
 1127. RFNG – Beta-1,3-N- list of unusual 
 1128. RFPL4B – Białko palca Ret, takie jak 4B, jest białkiem …. bing.com Czat – bardziej kreatywny Gene RFPL4B is a protein coding gene that is located on chromosome 6 in humans. It is also kniwn as RNF211 or ret finger proteun like 4B. It is related to another gene called RFPL1 Disesesbassociatedbwith RFPL4B include facioscapulohumeralnmuslscularbdystrophy 1 . It is expressed in various tissues such as placebta, testicle, kidney gallbadder and smooth muscle tissue. (bardziej zrównoważony … RFPL4B is a protein coding gene that is associate with Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy 1 ….
 1129. RG9MTD2 – RNA (guanine-9-) methyltransferase domain containing 2 is a protein that in humans is encoded by the RG9MTD2 gene. RHD – Rh blood group, D antigen also known as Rh polypeptide 1 (RhPI) or cluster of different ikm 240D (CD240D) is a protein that in humans is encoded by the RHD gene. 
 1130. RHCE – Blood group Rh(CE) polypeptide is a protein that in humans is encoded by the RHCE gene. 
 1131. RHAG – Rh-associated glycoproteins (RHAG) is an ammonia transporter protein that in humans is encoded by the RHAG gene. 
 1132. RHBG – Rh family, B glycoproteins, also known as RHBG, is an ammonia transporter protein which in humans is encoded 
 1133. RHCG – Rh family, C glycoproteins, also known as RHCG, is a protein that in humans is encoded …
 1134. RHO – Rhodopsin, also known as visual purple, is a light-sensitive receptor protein involved in visual phototransduction. Its name derives from Ancient Greek (rhódon) for „rose”, due to its punkish color, and (opsia) for „sight”. Eterna – Supercomputer Level 8 of 18 – Use the open bases to create a design lane that will bind to the oligo in state 2 and disput the MS2 harpin in state 1 
 1135. RHOC -RhoC (Ras homolog gene family, member C) is small (~21 kDa) 
 1136. RIF1 – Telomerase-associated protein is a protein 
 1137. RIOX2 – Ribosomal oxygene 2 is a protein that in himans is encoded by the RIOX2 gene. Eterna – A Tutorial for A/B Ramp-up Puzzles Omei abd Eli – This is guide which describes a method for designing riboswitches of the type we are testing for Eterna Medicine. 
 1138. RIPOR2 – Rodzina RHO wchodzących w interakcję z regulatorem polaryzacji komórek 2 jest białkiem ….Białkonkodowane przez ten gen stymuluje tworzenie niemitotycznego syncytium wielojądrzastego z proliferujących cytotrofoblastów podczas różnicowania trofoblastów.  RIPOR2 (chat-gpt-bing) is a protein coding gene that is associated with deafness. It is also known as RHO family interacting cell polarization regulator. The protein encoded by this gene is involved in the regulation of cell polarity and migration. 
 1139. RLF -Zinc finger pritein Rlf is a protein that in himans is encided by the RLF gene. 
 1140. RN5S1@ – RNA, 5S cluster 1, also known as RN5S@, is a human gene .:: The C0719 RNA is a bacterial non-coding RNA of 222 nucleotides in lenght that is found between the yghK and glcB genes in the genomes of Eschericha coli and Shigella flexneri.
 1141. RN7SL1 – SRP RNA ETERNAgames The signal recognition partie RNA, (also known as 7SL, 6S, ffs or 4.5S RNA) 
 1142. RNA5S1 – Approved symbol, Approved name: RNA, 5S ribosomal 1, HGNC:34362, eternagame.org- 5S ribosomal RNA (5S rRNA) is a component of the large ribosomal subunit in both prokaryotes and eukaryotes. 
 1143. RNF220 – RING finger protein 220 is a protein that in himans is necoded by the RNF220 gene Function: metal ion binding 
 1144. RNU4ATAC – RNA, U4atac small nuclear (U12-dependent splicing is a small nuclear RNA that in humans is encoded by the … gene 
 1145. RMND5B – wymagany dla homologu mejotycznego podzialu jadrowego 5 B (S. cerevisiae) znanego rowniez jako RMND5B, jest bialkiem, ktore u ludzi jest kodowan eprzez gen RMND5B. Ma domene palca cynkwoego i jest wysoce konserwatywna w wileu organizmach eukariotycznych. 
 1146. RP63 barwnikowe zwyrodjieniowensiatkówki 63 … retinis pigmentosa 63,  Chromosome 6 is one of the 23 pairs chromosomes in humans… 
 1147. RPA2 – Replication protein A 32 kDa subunit is a protein that in himans is encoded by the RPA2 gene 
 1148. RPE65 – Leber congenial amaurosis
 1149. RPL37A – 60S ribosomal protein L37a is protein that in humans ….
 1150. ROBO1 – Roundabout homolog 1 – 
 1151. ROBO2- Roundabout homolog 2 
 1152. RPE65 – Film Unnatural Selection (TV series) Unnatural Slection October 2019 r. Joe Egender – (chr 1: 68.43-68.35) Retinal pigment epithelium-specific 65 kDa protein, also known as retinold isomerohydrolase, is an enzyme of the vertebrate visual 
 1153. RPL10A – Rybosomalne białko L60a 10S jest białkiem, które u ludzi … Rybosomy, organelle, które katalizują syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają sie z 4 gatunków RNA i około 80 steukturalnie odrębnych białek. RPL10A (Bing czat Bing AI (aka Bing Chat) RPL10A is a protein cofing gene that encodes a ribosomal protein that is a component of the 60S subunit. It belongs to the L1P family of ribosomal proteins and is located in the cytoplasm. 
 1154. RPS27 – 40S ribosomal protein S27 also known as metallopan-stimulin 1 or MPS-1 is a protein ….eternagame -HIV Primer Binding Site – DF3 Welcome to the hardrst puzzle from the HIV Promer Binding Site RNA series . The HIV primer binding site is a structure RNA element in the genomes of retroviruses to which tRNA binds to initiate reverse transcription. 
 1155. RPS4X – 40S ribosomel protein S4, X isoform is a protein that in humans is encoded by the RPS4X gene. 
 1156. RPS4Y1 # na chromosomie Y … from father to son? 2021-03#  – 40S ribosimal protein S4, Y isoform 1 is a protein that in humans is encoded by the ROS4Y1 gene
 1157. RPS4Y2 – Ribosomal protein S4, Y-linked 2 also known as RPS4Y2 is a protein which in humans is encoded by the RPS4Y2 gene which resudes on the Y chromosome…
 1158. RPS6KA4 – Ribosomal protein S6 kinase alpha-4 is an enzyme that in humans is encoded by the RPS6KA4 gene – Kinazy (EC 2.7) – grupa enzymôw należacych do transferaz, kataluzujacych reakcje przeniesienia grupy fosforanoweh ze zwiazku wysokoenergetycznego (np. ATP) na właściwà czasteczke docelowa. Fosforylavja bialek przez kinazy stanowu drigenregulacji ich aktywnosci biologivznej, a przez to regulacji wszustkoch funkcji zywej komorki. 
 1159. RPS6KA5 – Ribosomal protein S6 kinase alpha-5 is an enzyme that in gumans is encoded by the RPS6KA5 gene. 
 1160. RS4702 – umożliwia koronawirusowi szybką replikację
 1161. RSPO1 – R-spondin-1 is a secreted protein that in humans is encoded by the Rspo1 gene, found on chromosome 1.
 1162. RBM47 – RNA binding motif protein 47 – is a protein in humans that is encoded by the RBM47 gene in chromosome 4. Midel organism have been used in the study of RBM47 function. A conditional knockout mouse line called Rbm47 was generated at the Wellcom Trust Sanger Institute. 
 1163. RUNX1 – Runt-related transcription factor 1 also known as acute myeloid leukemia 1 protein or core-binding factor subundit alpha-2 is a protein that in humans is encoded by the  RUNX1 gene.
 1164. RUNX3 – (Chr 1:24.9 – 24.97 … Runt-related transcription factor 3 is a protein that in humans is encoded by the RUNX3 gene. 
 1165. S100A1 – also known as S100 calcium-binding protein A1 is a protein in humans s encoded by the S100A1 gene.  {saaaaaaa
 1166. SASH1 – (bing czat) koduje białko o funkcji scaffoldowej zaanagazowane w sygnalizacjębNF-kappa-B. Białko to bierze udział w odpowiedzi zapalenj na infekcje patogenami oraz w regulacji ruchliwosci komorkowej. (wikiped) Białko 3 zawierające domene SAM i SH1 …. 
 1167. SATB2 – Special AT-rich sequence-bibding protein 2 also known DNA-binding protein SATB2 is a protein that in himans is encoded byvthe ….
 1168. SCAMP3 – Secretory carrier-assocuated membrane protein 3 …eterna – Aradopsos Thaliana 3 RNA DL0 – Welcome to the difficulty level 0 from the Aradoppsis Thaliana 3 RNA Series 
 1169. SCN5A – Nav1.5 – is an integral membrane protein and tetrodoxin-resietant voltage-gated sodium chanelk subunit. Aedes aegypty – interferencja wyciszenie lyb wlacznie ekspresji genow …
 1170. SCN9A – odpowiada za czesciowa lub calkowita redukcje odczuwania bolu … 
 1171. SCT – Secretin is a hormine that regulates water homeostasis throughout the body and influences the environment of the duodeum byvregulating secretions in the stomach, pancreas, and luver. 
 1172. SCZD5 (wiki brak opisu) bibg czat – … niektore badania sugeruja ze w lokusie SCZD5 moze znajdowac sie gen TASR6, ktory koduje receptor amin sladowyfh 6, bioracy idzial w sygnalizacji dopaminergicznej i serotoniniergicznej w mozgu 
 1173. SDAD1 – Protein SDA1 homolog is a protein that in humans is encoded by the SDAD1 gene. 
 1174. SDC3 – Sydecan-3 is a protein that in humans is encoded by the SDC3 gene. 
 1175. SDHB – (Chr 1:17.02-17.05) – Succinate dehydrogenase …
 1176. SDHC – Succinate dehydrigenese complex subunit C, ….
 1177. SDPR – Cavin-2 or Serim deprivation- response protein SDPR is a protein 
 1178. SEC24B – Protein transport protein Sec24B is a protein that in humans is encoded by the SEC24B gene. 
 1179. SEC24D – Protein transport protein Sec24D is a protein that in humans is encoded by the SEC24D gene. The protein encoded by this gene is a member of the SEC24 subfamily of the SEC23/SEC24 family, which is involved in vesicle trafficking. 
 1180. SEN6 – związane ze starzeniem sie (komorkowym) 6 (gptBing): is a locus for SV40- mediated immotalization of himans cells located on chromosoem 6 in the region 6q26-27 It may be involved in the regulation of cellular sensence which is the process of cells losing their abilitybto divide and grow. 
 1181. SENP6 – (bingCzat) is a gene that encodes an enzyme called sebtrin-specific protease 6 This enzyme belongs to a family of proteases that can remove a small protein called SUMO from other protein. (bełkot wiki: Cząsteczki podobne do ubikwityny (UBL) takie jak SUMO sa strukturalnie związane z ubikwityną i moga byc podwiazane do bialek docelowych w poodbny sposob jak ubikwityna…
 1182. SEPT11 – is a protein that in humans is encoded by the SEPT11 gene. 
 1183. SERAC1 
 1184. SERP1- Stress-associated endoplasmic reticulum protein 1 is a protein that in humans is encoded by the SERP1 gene. 
 1185. SELE – E-sekectin, also known as CD62 antigen-like family member E – S-Element DF3 The S-element is an RNA element found in p42d and related plasmids. 
 1186. SELT – Selenoprotein T, also known as SELT, is a protein that in humans is encoded by the SELT gene. 
 1187. SEMA3A – Semaphorin-3A 
 1188. SEMA3E – semaphorin 3E 
 1189. SENP7 – Sentrin-specific protease 7 is an enzyme that in humans is encoded by the SENp7 gene. 
 1190. SEPT3 – Neuronal-specific swptin-3 is a protein that in humans is encoded by the SEPT3 gene
 1191. SEPT-5– is a protein that in humans is encoded by the SEPT5 gene. 
 1192. SERPINA1 – Alfa1-antytrypsyna (alfa1-antytrypsyna, A1AT) – białko osocza krwi (frakcji alaf1-globulin), będące jednym z najsilniejszych krążących inhibitorów proteaz serynowych (serpin). 
 1193. SERPINA3 – Alpha 1-antichymotrypsin is an alpha globulin glycoprotein that is a number of the serpin superfamily.
 1194. SERPINC1 – Antithrombin – is a small protein mecule – HGNC … Osrodek Nowoczesnej Diagnostyki … Krakowski Szpital … Jana Pawla Ii 
 1195. SERPINI1 – Neuroserpina jest białkiem … Jest to związane z rodzinną encefalopatią z ciałami inkluzyjnymi neurosepriny ::: Neuroserpina zostala po raz pierwszy zidentyfikowna aw 1989 r. na nia wskazal chat-got-4 w zwiazku z genem RCD1 ….
 1196. SETD5 – SET domain containing 5 is a protein … Eternagame – 2021-12-03 -517 – Welcome to the Difficulty Level 3 of the RNA profile of Drosophila Melanigaster 1 Series. ….
 1197. SF3A1 – Splicing factor 3 submit 1 is a protein that in himans is encoded by the SF3A1 gene. 
 1198. SF3B1 – Splicing factor 3B subunit 1 is a protein that in humans is encoded by the SF3B1 gene. 
 1199. SFMBT1 – Scm-like with four mbt domain 1 is a pritein that in himans is wncoded by …this gene shares high similaruty with the Drosophila Scm …. small interfering RNA …
 1200. SFPQ – Splicing factor, proline- and glutamine-rich is a protein that in humans is wncoded by the SFPQ gene. 
 1201. SFRS7 – Serine/arginine-rich splicing factor 7 (SRSF7) also known as splicing factor, arginine/serine-rich 7 (SFRS7) or splicing factor 9G8 …
 1202. SFTPC – białko powierzchniowo czynne C (Sp-C) jest jednym z płucnych białek powierzchniowo czynnych.
 1203. SFXN1 – Sideroflexin-1 jest białkiem, ktore u ludzi jest kodowan eprzez gen SFXN1. 
 1204. SGIP1 – SH3-containing GRB2-like protein 3-interacting protein1 is a protein that in humans is encoded by the SGIP1 gene
 1205. SGOL2 – Shugoshin-like 2 (S. pombe) also known as SGOL2, is a protein which in humans is encoded …
 1206. SH2D3C – SH2 domain containing 3C ..:
 1207. SH3BGRL3 – SH3 domain-binding glutamic acid-rich-like protein 3 is a protein that in humans is encoded by the SH3BGRL3 gene. 
 1208. SH3BP4 – SH3 domain-bibding protein 4 is a protein that in humans is encoded by the ….
 1209. SH3TC2 – Domena SH3 i białko 2 zawierące powtórzenia tetratripeptydowe jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen SH3TC2. Uwaza sie, ze ulega ekspresji w komorkach Schwanna, ktore owijaja oslonke mielinową wokół nerwów. 
 1210. SH3YL1 – SH3 and SYLF domain containing 1 is a protein that in humans is encoded by the SH3YL1 gene. 
 1211. SHBG # Sex hormone-binding globulin (SHBG) or sex steroid-binding globulin(SSBG) is a glycoprotein that binds to androgensband wstrogens Androgeny – hormony płciowe … 2021-03 # – stężenie SHBG jest obniżone m.in. w zespole policystycznych jajników. 
 1212. SHC1 – # eternagames – Rice has the smallest cereal genome consisting of just 430’MB across 12 chromosomes 2021-07 # SHC-tranforming protein 1 ….
 1213. SHH – Homolog sonic hedghog – jedno z trzech białek z rodziny HH występujące w genach kręgowców. Nazwa tego białka pochodzi od bohatera gier komupterowych i wideo firmy Sega, niebieskiego jeża Sonica 
 1214. SHISA4 – Shisa family member 4 is a protein that in humans is encoded by the SHISA4 gene. (lew chinski? ) 
 1215. SHOX2 – im wyzsza jego ekspresja tym girsze rokowania gleiaka
 1216. SIRT1 – # Sirtuin 1, also known as NAD-dependent deacetylase sirtuin-1, is a protein that in humans is encoded by the SIRT1 gene…. Elucidating mechanisms of SIRT1 activation … Sinclair, David A. Harvard Medical School, Boston MA, United State… SIRT1 is the best studied and coordinates central procesaes including DNA repair, fatty acid and glucose metabolism, mitochondiral finction, hypoxix resoinses, autophagy, and anti-apoptotic mechanism. Over 100 SIRT1 activating molecules (STACs) including resveratol and SIRT1720 have been described … 2021-10 # as  # A 2015 GWAS study in Han Chinese women positively identified two varianta region near SIRT and LHOO with a genome-wide significant assiciatoon. 2020-11# encoded protein Sirtun 1, also onown as NAD-dependent deacetylase sirtuin-1 
 1217. SIRT2 – NAD-dependent deacetylase sieruin 2 is an enzyme that in  humans is encoded by the SIRT2 gene. 
 1218. SIRT3 – NAD-dependent deacetylase sietuin-3, mitochondrial also known as SIRT3 is a protein that in humans is wncoded by the SIRT3 gene [sirtuin(silent mating type information regulation 2 homolog)3(S. cerevisiae)].  Etarnagame – 2021-10-02 -698 Oryza sativia … Micro RNAs play regulatory roles in the development of rice plants…
 1219. SIRT4 – Sirtuin 4, also known as SIarat4, iw a mitochondrial protein which in humans is encoded by the SIRT4 gene. SIRT4 is member of the mammalian sirtuin family of proteins, which are homologs to the yeast Sir2 protein. Eternagame.org – szulceuph1 – 684 rank – 184735 points … Molecular and genetic resources for rice have grown significantly in recent years. Initialy 138 Micro RNAs representing 20 families were annotated as rice Micro RNA genes, primary based on sequence conservarion with Aradopsis. 
 1220. SIRT6 – Sirtuin 6 (SIRT6 or Sirt6) os a stresa responsove protein deacetylase and mono-ADL 
 1221. SKIV2L2 – Aktywnosc wirusobojcza tupu superkiller 2-like 2 jest bialkiem, ktore u ludzi jest kodowan eprzez gen SKIV2L2
 1222. SLC10A4 – Solute carrier family 10 member 4 – Solute carrier family 10 member 4 is a protein that in humans is encoded by the SLC10A4 gene. In mice, it appears to promote acidification of synaptic vesicles …
 1223. SLC13A5 – Indy gene – Solute carrier family 13 (sodium-dependent citrate transporter), member 5 also known as the Na+/citrate cotransporter or mlndy is a protein that in humans is encoded by the SKC13A5 gene. 
 1224. SLC16A1 – Monocarboxylate transporter 1 is a ubiquitous protein that in humans is encoded by the SLC16A1 gene (also known as MCT1). It is a proton coupled monocarboxylate transporter. 
 1225. SLC1A1 – Excitatory amino acid transpoeter 3 (EAAT3) is a protein Eretnagames- The Gammaretrovirus core encapsidation signal is an RNA element known to be esenti fir stable dinerisationand efficent gwnome packaging during virus assembly. 
 1226. SLC20A2 – zależny od sodu transporter fosforanów 2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen SLAC20A2.
 1227. SLC22A5 – jest białkiem transportujacym błone zwiazanym z pierwotnym niedoborem karnityny. Karnityna jest czwartorzedowym zwiazkiem aminowym bioracym udziel w metabolizmie wiekszosci ssakow, roslin i niemtorych bakterii. Wspierajac metabolizm energetyczny, karnityna transportuje dlugolancichowr kwasy tluszczoee do mitochondriow w celu ifh utlenoania w celu wyrworzenia energii, a takze uczeatniczy w usuwaniu produktor przemiany materii z komorek. 
 1228. SLC24A5 -# Carl Zimmer – Niektóre ze starożytnych waruantów odpowiesialnych za jasna skóre trafiały do jasnoskórych populacji Azji i Europy. Obok tego spadku z Afryki Obok tego spadku z Afryki …21-06  # Wykryto dwie odmiany różniące się jedną zasadą, jedna wersja występuje u Europejczyków, a deuga jest typowa dla czarnoskórych mieszkanscow Afeyki 2020-12 #,Danio – gen czesciowo odpowiedzialny za kolor skóry czlowieka (w pietnastym chromosomie) 
 1229. SLC25A20 – Carnitine-acylcarnitine translocase (CACT) is responsive transport of carnitine and carnitine-fatty acid complex – Eterna – miRNA are small, non-coding RNAs that play essential roles in corn plant growth, development, and stresa response. 
 1230. SLC26A – Transporter siarczanoe jest bialkiem z rodziny nosnikow substancjo rozpuszczonych, ktore u ludzi jest kodowan eprzez gen SLC26A2. SLC26A2 jest rowniez nazywant diastroficznym transporterem siarczanu dysplazji (DTDST) i zostal opisany przez Hastbacka i in. w 1994 r. 
 1231. SLC2A2 – #22-04 błąd w książce „Wiecej niz DNA”  tam jest slca2? „SLCa2” (błąd?) – „Wiecej nic DNA Sullivan – gen odpowiedzialna za sięganie po dwie kostki cukru zamiast jednej’  # Glucose transporter 2 (GLUT2) also known as solute carrier family 2 
 1232. SLC26A2 – Transporter siarczaanu jest rozpuszczalnym bialkiem z rodziny nosnikow, ktore u ludzi jest kodowane przez gne SLC26A2
 1233. SLC35F6 – is a protein that in humans is encoded …eterna ryfa RNA This family consists of a number of bacterial RNA genes of 305 bases in length. 
 1234. SLC39A1 – Zinc transporter ZIP1 is a protein that in humans is encoded by the SLC39A1 gene. The protein ZIP1 is responsible for the active transport of zinc into prostate cells. In many prostate cancers SLC39A1 is silienced causing prostate cancer cells to be low in zinc. 
 1235. SLC40A1 – Ferroportain also known as solute carrier family 40 member 1 or Iron-regulated ….
 1236. SLC50A1 – Sugar transporter SWEET1 
 1237. SLC6A3 – # second gene in Instagram 2021-01# dat1? the dopamine transporter ia a membrane-spanning protein …
 1238. SLC6A4 – Function: The seritonin transporter removes seritonin from synaptic cleft back into the synaptic boutons. Thus, it terminates the effects of serotonin and simultaneously enables its reuse by the presinaptic neuron. Neurons comunicate by using chemical messengers like serotonin between cells. The transporter protein, by recycling seritonin, regulates its concentration in a gap, or synapse, and thus its effects on a receiving neuron’s receptors. Medical studies have shown that changes in seritonin transporter metabolism appear to be associated with many different phenomena, including alcoholism, clinical depression, obsessive-compulsive disorder (OCD), romantic love, hypertension and generalized social phobia. 2021-04 # …  ….5-HTTLPR (ang. seritonin-transporter-linked polymorphic region) – obszar polimorficzny zlokalizowany w obrębie genu SKC6A4 kodującego transporter serotoniny. The serotonin transporter (SERT or 5-HTT) also known as the sodium-dependent … 2021-01#  gen kodujący transporter seritonint 
 1239. SLC6A8 – białko kodowane przez ten gen jest białkiem błony komórkowej, kreatyny … kreatyna wplywa na zdolnosc tegeneracji naszyhc wlokien miesniowych oraz gojenie sie ran. 
 1240. SLC6A20 – chromosom 3 – artykuł TVP info o korelacji genow w zwiazku z podatniscia oraz przebiegiem COViD 19
 1241. SLC9A4 – Splute carrier family 9 member A4 is a protein ….
 1242. SLC9B2 – Solute carrier family 9, subfamily B (NHA2, cation proton antiporter 2), member 2 is a protein that in humans is encoded by the SLC9B2 gene. Nimeclature system – Names of individual SLC members have following format: SLCnXm where: SLC is the root name (SoLute Carrier) n = an integrerbreprwsenting a family (e.g., 1-52) • X = a single letter (A, B, C, …) denoting a sybfamily • m 
 1243. SLCO4C1 – Solute carrier organic anion transporter family member 4c1 – Solute carrier organic anion transporter family member 4C1 is a protein that in humans is encoded by the SLCO4C1 gene, which is located on SLCO4C1 gene, which is located on chromosome 5q21. The OATP4C1 protein is expressed in the basoletarial membrane of the nephron of human kidney, where it is involved in the uptake of organic anins for eleimination in the  urine. The drug digoxin is an important substrate of this transporter. Czlonek rodziny transporterow anionów organicznych nośników rozpuszczalnych, 4C1….
 1244. SLU7 – Czynnik splucingu pre-mRNA SLU7 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen SLU7. Splicing pre-mRNA zachodzi w dwóch kolejnych etapach transestrykacji. It associates with the splicesome and contains a zinc knuckle motif that is found in other splicing factors and is involved in protein-nucleic acid and protein-protein interactions. 
 1245. SMCP – Sperm mitochondrial-associated cysteine-rich protein is a protein that in humans is encoded by the SmCP gene. {smmmmmmm
 1246. SMIM20 – Small integral membrane protein (SMIM) 20 is a protein that in humans is wncoded by the SMIM20 gene. SMIM20 acts as a prohormone to the peptide hormone phoenixim which was discovered for the first time in 2013 in rodent sensory gangalia. 
 1247. SMN1 – Przetrwanie neuronu ruchowego 1 (SMN1) znanego rowniez jako skladnik klejnowtow 1 lub GEMINI1 …Survival of motor neuron 1 (SNN1) also known as component of gems 1 or GEMINI1, is a gene … SMN1 is the telomeric copy of the gene encoding the SmN protein; the centromeric copy is termed SMN2. 
 1248. SMN2 – Przeżycie neuronu ruchowego 2 (SMN2) to geb kodujacy bialko SMN (pelne  i skrocone) u ludzi. 
 1249. SMO – Smoothend is a protein in humans is encoded by the SMO gene. 
 1250. SNCAIP – Sybphilin -1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowan eprzez gen SNCAIP. Mutacja w tym genie zostala powiazana z choroba Parkinsona. 
 1251. SOD1 – Superoxide dismutase [Cu-Zn] also known as superoxide dismutase 1 or SOF1 is an enzyme that in humans is encoded by the SOD1 gene, located on chromosome 21. apoptosis …
 1252. SORL1 – białko transportowe SORL1 – siedmioosobowa rodzina austriacka leczona przez wiele lat w Klinice Neurologii Szpitala Ogolnego w Linzu 
 1253. SOX2 – SRY (sex determining region Y)-box 2, also known as SOX2, is a transcription factor that is essential for maintenaing self-renewal, or pluripotency {blastocysta 6 dni?) of undifferential embryonic stem cells. Sox2 has a critical role in maintnenace of embryonic and neural stem cells.
 1254. SOX2-IT – SOX2 overlappingvtranscript (SOX2OT) is a long non-coding RNA, containing at least 5 exons. The SOX2 gene, an important regulator of neurogenesis, lies within one of the introns of SOX2OT. 
 1255. SOX9 – Transcription factor SOX-9 is a protein that in humans is encoded by the SOX9 gene
 1256. SOX10 – Transcription factor SOX-10 – Chr 22:37.97
 1257. SPAG11B – Antygen 11B związany z plemnikami jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen SPAG11B
 1258. SPG14 – Spastic paralegia 14 (autosomal recessive) is a protein that in himans is encoded by the SPG14 gene. 
 1259. SKIV2L – Helikaza SIkI2W jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przez gen SKIV2L. Enzym ten jest ludzkim homologiem drożdży SKI2, które mogą brać udział w aktywności przeciwirusowej 
 1260. SLC6A3 – The dopamine transporter DAT (also dopamine active transporter, DAT.SLC6A3) is membrane-spanning protein that pumps the meurotrnsmitter dopamine 
 1261. SLC6A4 – genencoded protein seritonina 
 1262. SLIT2 – Slit homolog 2 protein 
 1263. SMAD2 – Stgnalizacja TGF-б (geny supresorowe) 
 1264. SMAD4 – This gene encodes a member of the Smad family of signal transduction proteins. 
 1265. SMARCA1 – Kompleks SWI/SNF
 1266. SMARCA4 – # ludzki gen kodujacy bialko AtPazy SMARCA4. Gen SMARCA4 znajduje sie w kocus 19p13.3 2020-10 # Transcripcion activator BRG1 
 1267. SMCP – Sperm mitochondrial-associated cystine-rich protein is a protein that in humans is encoded …MicroRNA (miRNAs) are post-transcriptional regulators that bind to complementary sequences in the three prime untranslated regions (3’ ITRs) of target messenger RNA transcriptors (mRNAs), usually resulting in gene siliencing. 
 1268. SMG7 – # Available structures PDB: Ortholog search: PDBe RCSB …eternagame.org – Equus Caballus (Horse) df1  The importance of microRNAs at the post-transcriptional regulation level has revently been recognized in both animals and plants. 2021-07 # Protein SMG7 is a protein that in humans is encoded by tge SMG7 gene. 
 1269. SMN1 – is a telomeric copy of the gene encoding SMN protein …spinal musczn antropy
 1270. SMN2 – białko SMN jest produkowane nie tylko przez SMN1, lecz także przez drugi, bliźniaczo podobny gen – SMN2. Od liczby kopii SMN2 zależy nasilenie objawów klinicznych SMA. W rdzeniowym zaniku mięśni, spowodowanym delecją SMN1, gen SMN2 jest jedynym źródłem białka SMN (inspiracja Netflix) 
 1271. SMPD4 – Sphingomyelin phosphodiesterase 4 – is enzyme that in humans is encoded 
 1272. SMYD3 – lysine – jej niedobór skutkuje objawami zmęczenia i rozdraznienia, powoduje anemie …
 1273. SNAP25 – Synaptosomal-Associated protein – asociated ADHD 
 1274. SNCA – Alpha-synuclein is a protein that, in humans, is encoded by the SNCA gene. Alpha-synucleon is a neuronal protein that regualtes synaptic vesicle trafficing and subsequwnt neurotarnsmiter release. <sss>
 1275. SOX-2 – czynniki transkrypcyjne
 1276. SP140 – SP140 nuclear body protein is a protein that in ..
 1277. SPATA5 – Spermatogenesis-associated protein 5 is a protein that in human sis encoded by the SPATA5 gene. 
 1278. SPATS2L – like protein (spermatogenesis associated, serine-rich 2-like protein) or DNAPTP6 ….
 1279. SPEF2 – Białko wiciowe 2 plemników, które u ludzi jest kodowane przez gen SPEF2. SPEF2 odgrywa wazna role w spermatogenezie i montazu wici. 
 1280. SPG23 – Spastic paraplegia 23 (SPG autosomal recessive)?is a 25cM gene locus at 1q24-q32. HSP heredity spastic paralegia …
 1281. SPINK5 – Limfo-nabłonkowy inhibitor typu Kazala (LEKTI), znany również jako inhibitor proteazy sertnowej Kazal typu 5 ..
 1282. SPINK6 – Inhibitor proteazy serynowej Kazal typu 6 (SPINK6) jest białkiem kodowanym przez gen SPINK6 u ludzi. 
 1283. SPINK9 – Lympho-epithelial Kazal-type related inhibitor 2 (LEKTI-2) Zewnętrzna warstwa naskórka nazywana jest warstwą rogową naskórka. W warstwie rogowej końcowk zróżnicowane korneicyty są utrzymywane przez korneodesmosomy. 
 1284. SPOP # Speckle-type POZ protein 2021-02 # – Translation/protein homeostatis/ubiquitition
 1285. SPR – is an wnzyme that in humans is wncoded – Eternag – SPR RNA – Difficulty Level 2 „Science’” The SPR RNA, also known as 7SL, 6S, or 4,5s RNA, is the RNA component of the signal recognition particle SRP) ribonucleoprotein complex. 
 1286. SPRED1 – Sprouty-related, … has seven coding exons …
 1287. SPRR1A – Cornifin-A is a protein that in humans is encoded by the SPRar1A gene. W poszukiwaniu najkrótszego genu (Chr 1:152.99-152.99 Mb
 1288. SPRR1B – Cornifin-B is a protein that in humans is encoded by the SPRT1B gene (Chr 1: 153.03 -153.03 Mb 
 1289. SPRR2A – Small proline-ruch protein 2A 
 1290. SPRR2B – brak opisu w wikipedii … Small proline-rich protein 2B Homo sapiens (Human) Cross-linked envelope protein of keratinocytes. 
 1291. SPRR2C – Small proline-rich protein 2C, pseudogene
 1292. SPRY # SPRY domain-containing SOCS box protein 1 is a protein that in humans is wncoded by the SPSB1 gene 2021-94 #  (Chr 1:9.29-9.37) SPRY domain-containing SOCS box protein 1 is a protein that in humans is encoded by the …
 1293. SSB – Sjogren syndrome type B antigen (SS-B) also known as Lupus La protein
 1294. SST – Samatostain, also known as growth hormone-inhabiting hormone (GHIH)?or by several other names, is a peptide hormone that regulates the endorcine system and afects … Among the verteblates, Zebrafish have all six. 
 1295. SPZ1 – Spermatogenne białko suwaka leucynowego 1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen SPZ1 
 1296. STATH – Statherin is a protein in humans that is encoded by the STTH gene. It prevents the precipitation of calcium phosphate in silva, maintaining a high calcium level in silva aviliae for remineralisatio  of tooth enamel and high phosphate levels for buffering. 
 1297. SFRS2 – Splicing factor, arginine/serine-rich 2 
 1298. SLC18A1 – Pęcherzykowy transporter monoamin 1 (VMAT1), znany również jako transporter granulek chromochłonnych. # 2024-05-02 Rak trzustki Ekspresję VMAT1 w zdrowych komorkach endokrynnych porównano z ekspresją VMAT1 u niemowląt z hipoglikemią i dorosłych z guzami endokrynnymi trustki.
 1299. SLURP1 – Wydzielone białko związane z Ly-6/uPAR 1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen SLURP1. Wywiera dzialanie przeciwzapalne, dziala jako supresor nowotworów i antagonizuje receptory nikotynowe. ANGEL DNA
 1300. SLITRK6 – homosexuality – ekspresja tego genu w miedzynizgowiu
 1301. SMAD2 – Matki przeciw decplentaetic 
 1302. SMAD4– Serine/arginine-rich splicing factor 1
 1303. SFRS2 – Splicing factor, arginine/serinne-rich 2 is a protein that in himans is encoded by the SFRS2 gene
 1304. SNAI2 – Białko palca cynkowego SNAI2 jest czynnikiem transkrypcyjnym, który ludzi jest kodowany przez gen SNAI2. Promuje rożnicowanie i migrację niektórych komórek oraz odgrywa rolę w inicjowaniu gastrulacji.
 1305. SPRTN – Spartan (SPRTN) is a protein that in humans is encoded by the SPRTN gene. It is involved in DNA repair. 
 1306. SPSB1 – SPRY domain-containing SOCS box protein 1 is a protein that in humans is wncoded by the SPSB1 gene. 
 1307. ST8  – supresja – stlumienie nowotworowosci 8 )jaknika) jest bialekime, ktore u kudoz jest kodowna eprzez gen ST8. 
 1308. STC2 – Gen ten koduje wydzielaną homodimeryczną glikoproteinę, która ulega ekspresji w wielu różnych tkanakch i może pełnić funkcje autokrynne lub parakrynne. 2023-01 # Stanniocalcin-2 is a protein that in hunans is encided by …dwa warianty tego genu to allele te zwiekszaja ich wzrost srodenio onprawie czyeey centymetey … na wzrost wplywa ok … 
 1309. STIL – SCL-interrupting locus protein is a protein that in humans is encoded by the STIL gene. This gene encodes a cytoplasmic protein implicated in regulation of the mitotic spindle checkpoint, a regilatory pathway …
 1310. STK11 – Serine/threonine kinease 11 (STK11) also known as liver kinease B1 (LKB1) or reneal carcioma antigen NY-REN-19 is a protein kinease that in humans is encoded by the STK11 gene. 
 1311. SRPRB – Sgnal recognition particle receptor subunit beta – is a protein that in humans is encoded by the SRPRB gene. 
 1312. SRSF10 – FUSIP1 – FUS-Interacting serine-argine-rich protein 1 is a protein eternagame – RNA-bibding protein FUS Series. RNA-bibding proteins are typically cytoplasmic and nuclear proteins ….
 1313. SRY –  # gen SRY – gen znajdujący się na chromosomie Y, kodujący białko czynnik determinujący rozwój jądra (TDF, ang. testów-determinuje factor ), inicjujący płeć męską. W 1992 r. MKOL wprowadzil krzepisz who ktorego sportiest z genen STY nie moge starogard jako kobiety 2021-01 #   (ang. sex-determininh regionY), 2020-10 # SRY – determine maleness responsible … # male sex – w chromosomie Y zawierajacym 58 milionow par zasad (58mbp) i zawiera 78 genow – 0 38 calkowitej zawaetosci DNA
 1314. SSFA2 – Sperm-specific antigen 2 is a protein that in himans …
 1315. SSR1 – Podjednostka białkowa alfa związana z tranlokonem jest białkiem …Ten gen jest niezwykły poniewaź wykorzystuje tablice sekwencji sygnałowych poliA, które są wyłącznie niekanoniczne. .. Translokon jest kompleksem białek związanych z translokacją polipeptydównprzez błony. U eukariontów termin translokon najczęściej odnosi się do …. czat gpt …. 
 1316. STK11 – Serine/threonine kinease 11 (STK11) ludzki antyonkogen w locus 19p13.3, kodujący białko kinazy treoninowo-serynowej (EC 2.7.11.1) .
 1317. STT3B – Dolichyl-diphosphooligesaccharide – protein glycosyltranaferase subunit STT3B is an enzyme – Eternagame – 492 – 2021-12-10 – Methanobrevibacter FMBK1 – Difficulty Level 1 
 1318. SYCP1 – Synaptemal complex protein 1 is a protein involved in the synaptonemal complex during meiosis, 
 1319. SYNJ2 – Synaptojanin 2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen SYNJ2 Gen należy do rodziny 5-fosfatazy inozytol-polifosforanu. According to the search results, gene SYNJ2 is a human gene that belongs to the inositol-polyphosphate 5-phosphate family. 
 1320. SYNPR – Synaptoporin – is a protein that in humans is wncoded – eterna – Aguilegia coerulea – aguil – orzeł – eternagme – 487 – 2021-12-14 – 
 1321. SZT2 – Seizure threshold 2 is a proteinnthat in humans is encoded by the SZT2 gene. {szzzzzzzz} 
 1322. TAAR1 gene – Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1) is a tracę anime-associated receptor protein # jest białkiem receptora śladowego związanego z aminą TAAR1 odgrywa znacząca rolę w regulacji neurotransmisji w neuronach dopaminy, noradreanliny i seritoniny w OUN….{taaaaaa} 
 1323. TAAR2 – Trace amine-associated receptor 2 wczeaniej znany jako … receptor zwiazany z aminą śladową … Transdukcja sygnalu to proces w ktorym sygnal chemiczny lub fizyczny jest przesylany przez komorke jako seria zdarzen molekularnych najczesciej fosforyzacja bialek jest katalizowan przez kinazy bialkowe …
 1324. TACC3 – Transforming acidic coiled-coil-containing protein 3 is a protein that in humans is encoded by the TACC3 gene. The function of this gene has not yet been determined; however, it is speculated that it may be involved in cell growth and differention. Expression of this gene is up-regulated in sone cancer cell lines, ans in embroyonic day 15 in mice. 
 1325. TACSTD2 – Tumor-associated calcium signal transducer 2, also known as Trop-2 and as epithelial glycopritei-1 antigen …
 1326. TAL1 – T-cell acute lymphocytic leukemia protein 1
 1327. TARBP1 – Probable methyltransferase TARBP1 – is an enzyme that in humans is encoded by the TARBP1 gene. 
 1328. TAS1R3 – Taste receptor tupe 1 member 3 
 1329. TAS2R38* #22-05 kubki smakowe # 2022-04 Taste receptor 2 member 38 is a protein that in humans … is bitter taste receptor … Sullivan „Wuecej niz Dna” # (Chr 7 : 141.97-141.97 Mb) 2020-10 – # propylotiouracyl 2020-10-09 # odpowiedzialny za recepcje smaku gorzkiego
 1330. TAS2R50 – belongs to the TAS2R receptor family
 1331. TBCA – Specyficzny dla tubuliny charpeon A jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gne TBCA. 
 1332. TBCE – Tubulin-specific chaperone E is a protein . The TBCE gene is either deleted or mutated in Sanjad-Sakati Stndrome …
 1333. TBR1 – T-box, brain, 1 is a transcription factor protein important in vertebrate embryo development. 
 1334. TBXT – Czynnik transkrypcyjny T-box T, znany rowniez jako białko Brachyury, jest kodowany przez gen TBXT. Homologi brachyury znaleziono u wszystkich zwierzat bilateralnych 
 1335. TCAIM # The gene is located on chromosome 3, at position 3p21.31, and is 71,333 bases long. A graphic of the image is show below in Fig. 1.2 The TCAIN protein is 496 residues long and weighs 57925 Da. – is a protein that in humans is encoded bt the TCAIM gene (T-cell activation inhibitor, mitochondrial). This gene is located on chronosome3, …Eternagame -694 – snoRNS psi28S-3327 About the Puzzle
 1336. TCF19 – czynnik transkrypcyjny 19 jest białkiem … Czat … It is expressed in various tissues, but especially in the lymph node, the ganglionic eminence, and the bone marrow…
 1337. TCOF1 – Białko z melasy jest białkiem, ktôre u ludzi jest kodowane przez gen TCOF1. Ten gen koduje białko jąderkowe z domenà homologii LIS1. TCOF1 to gen, który zawiera instrukcje wytwarzania białka zwanego melasą. Białko to jest aktywne podczas wczesnego rozwoju enbrionalnego w strukturach, ktore staja sie koscmi i innymi tkanakmi twarzy. 
 1338. TCP11 – Homolog białka T-complex 11 … TDGF1 – Teratocarcinoma-derived growth factor 1 is a protein – eternagame – Physcomitrea patens 3 – mech …according to the serach results, Tcp11 is a gene they encodes a protein called T-complex protein 11, which is involved in spermatogenesis and sperm motity. A conditional knockout mouse line called ….
 1339. TENM3 – Teneurin-3, also known as Ten-m3, Odz3, Ten-m/Odz3, Tenascin-like molecule major 3 or Teneurin transmembrane protein 3, is a protein that, in humans, is encoded by the TENM3, or ODZ3, gene. Ten-m3 is a ~300 kDa type II transmembrane glycoprotein …
 1340. TERF1 – Telomeric repeat-bibding factor 1 is a protein that is ….
 1341. TERT – Proces starzenia się powinien zostaç uznany za chorobę. art. SPider’sWeb 2020-09-28 # Telomere stability 2020-09–21 # BioViva – dluzsze telimery Elizabeth Parish – terapia abty age 
 1342. TET2 – Tet methylocytosine dixygenase 2 
 1343. TEX35 – is a protein that in humans is encoded by the TEX35 gene. 
 1344. TEX55 – is a human protein that is encoded by the C3of30 gene located on the foreard stand of human hromosone three, open reading frame 30 (3q13.32) 
 1345. TG – kodujący tyreoglobulinę # Tyreoglobulina, # Tg – jest glikoproteiną, hormonalnym białkiem produkowanym wyłącznie przez komórki pęcherzykowe tarczycy….2022-08-01 # 
 1346. TGFBI # Transformujący czynnik wzrostu, indukowany beta, 68kDa, znany również jako TGFBI (początkowo nazwany BIGH3, BIG-H3), jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen TGFBI, locus 5q31. Funkcja: Gen ten koduje białko zawierające RGD, które wiąże się z kolagenami typu I, II i IV. (RGD – Kwas arginyloglicylaosparginowy jest najczęstszym motywem peptydowym odpowiedzialnym za adhezję komórek macierzy pozakomórkowej (ECM) # Odkryto związek między otyłością a infekcjami skóry … biotechnologia.pl … School of Pharnaceutical Science na Ximen University … opublikowano w „Science Translational Medicine” ujawniają mwchanizmy łączące otyłość i infekcje skóry …”Otyłość wiąże się ze zwięszonym ryzykiem infekcji skóry, ale nie jest jasne, w jaki sposob osłabia nasz układ odpornościowy.  Odkryliśmy, że kiedy myszy są karmione dietą wysokotłuszczową i stają się  otyłe, adipocyty skóry ulegają powiększeniu i tracą zdolnośç do walki z inwazją bakterii podczas infekcji skóry – wyjaśnia dr Ling-juan Zang ze School of Pharmaceutical Science na Ximen University. Jak się okazało zwiększona liczba dojrzałych adipocytów (komórek tłuszczowych) zwiększa sygnalizację TGFβ, co z kolei zmniejsza liczbę komôrek progenitorowych adipocytów skóry, które wytwarzają peptyd przeciwdrobnoustrojowy zwany katelicydyną. Jego brak sprawia że naskórek jest podatny na infekcje Staphylococcus aureus… …” – Transfforming growth factor, beta-inducted, 68kDa, also known as TGFBI, 
 1347. TGFBR2 – transforming growth factor beta receptor 2 
 1348. TGOLN2 – Trans-Golgi network integral membrane protein 2 is a protein that in humans ….
 1349. THADA – Tryroid adenoma associated is a protein that in humans is encoded 
 1350. THAP1 – Białko 1 zawierające domenę THAP jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen THAP1. Synonimem jest DYT6 (Dystrofia6).
 1351. THAP4 – THAP domain-cintaining protein 4 is a protein that in humans os encoded by the TahAP4 gene. 
 1352. THAP6 – THAP domain-containing protein 6 is a protein that in humans is wncoded by the THAP6 gene.
 1353. THBS3 – Thrombospondin-3 (TSP3) is a protein that in humans is encoded by the THBS3 gene. 
 1354. THG1L – Prawdopodobna guanylilotransferaza tRNA(His) jest enzymem kodowanym u ludzi przez gen THG1L. 
 1355. THRAP3 – Thyroid hormone receptor-assocuated protein 3 is a protein that in himans is encoded by the THRAP3 gene
 1356. TIA1 – cytotoxic granule-associated rna binding protein is a 3’UTR mRNA binding protein that can bind the 5’TOP sequence of 5’TOP mRNA. It is assiciated with programned cell deatg (apoptosis) and regulates alterantive splucing of the gene encoding the Fas receptor, an apoptosis-promoting protein. 
 1357. TICAM2 – Cząsteczka adaptera 2 zawierająca domenę TIR jest białkiem, które u kudzi jest kodeane ….TIE1 – Function: TIE1 is a cell surface protein expressed exclusivelly in endothelial cells, 
 1358. TIMMDC1 – is a protein that in humans is encoded by the TIMMDC1 gene. Eterna – Chlamydomonas reinhardtii is a single called green alga about 10 micrometers in dimeter that swims with two flagella. They have a cell wall made of hydroxyproline-rich glycoproteins, a large cup-shaped chloroplast, a large pyrenoid, and an “eyespot” that senses light. 
 1359. TINAGL1 – Tubulointerstitial nephrits antigen-like is a protein thata in humans is encoded by the TINAGL1 gene – eteran Leptospira interrogans df4 – Leptospirosis is a widely spread disease of global concern. Infection causes flu-like episodes with frequent severe renal and hepatic damage, such as haemorrhage and jundice. ..Unique physilogical and pathogenic features of Leptospira interrogans revealed by whole-genome sequencing, RNA Soft
 1360. TINP1 – Białko jądrowe 1 indukowane przez TGF beta jest białkiem, które u ludzi jest kodowne przez gen NSA2 
 1361. TJAP1 – Białko związane ciasnym złączem 1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen TJAP1 czat gpt : TJAP1 is a gene that encodes a tight junction- associated protein. It is located on chromosome 6 in humans and on chromosome 17 in mice. It is involved in Golgi organization and vesicle trafficking. It is expressed in various tissues such a skelatal muscle, thyroid gland, optic nerve, and sperm. 
 1362. TJP1 – ZO-1 – szczep Escherichia coli Nissle 1917 reguluje ekspresję genu ZO-1, co skutkuje stabilizacją połączeń ścisłych między enterocytami i zwiększa szczeknośç bariery jelitowej. 
 1363. TLR1 – is a member of the troll-like receptor family 
 1364. TLR4 bialkonprzezblonowe, ktore nalezy do rodziny receptorow toll-podobnych. W immunologii jest zaliczane do szerokiej klasy receptoro rozpoznajacych wzorce, stanowiacych wazna czesc ukladu odporonosciowego nieswoistego. 
 1365. TLR9 – Toll-like receptor 9 is a protein that in humans is encoded by the … prebiotyki, probiotyki, farmabiotyki – ekspresja genow …Naukowcy analizowali też alterantywną strategię wzmocnienia odpowiedzi odpornościowej, mianowicie oddziaływanie z receptorami troll-like (TLR), uczestniczącymi we wrodzonej odpowiedzi odpornościowej. Udało się z powodzeniem zmodyfikowaç genetycznie adenowirus onkologiczny w taki sposób, aby stymulował receptor TLR9 na komórkach dendrytycznych i wywoływał aktywację limfocytów T. Bardziej dalekosiężnym celem będzie wytworzenie metodami inżynierii genetycznej „superwirusa” do leczenia chorób nowotworowych. 
 1366. TM4SF1 – Transmembrane 4 L6 family member 1 is a protein that in humans is encided by tge TM4SF1 gene {tmmmmmm
 1367. TMBIM1 – Transmembrane BAX inhibitor motif-containing protein 1 is a protein that in humans is encoded by the ….
 1368. TMCO4 – There are twenty mRNA transcript variants (X1-X20) produced through different combinations of sixteen different exons. The mist common variants is X1, which includes all exons and spans the entire 118,172 base pairs
 1369. TMEM151B – Białko transblonowe gen znajduje sie na dodatniej nici chromosomu 6 w miejscu 6p21 lacza dlugosc 8 995 par zasad …151B jest 
 1370. TMEM155 – Tansmembrane protein 155 is a protein that in humans is encoded by the TMEM155 gene. It is located on human chromosoem 4, span ing 6,497 bases. It is also refered to as FLJ30834 and LOC132332. ….The function and structure of this protein is still not well understood, but its level of wxpression has been studied pertaining to various pathologies. Locus: TMEM155 is licated on the minus strand of human chromosome 4 (4q27) and spans 13,611 base pairs. Genetic Neighborhood: Cytogenetic band: 4q27. THEM155 is neighbored by TMEM155 is neighbored on chromosome 4 by CCNA2, a gene encoding for cyclin A2, and ANXA5, which encodes annexin A5. It is also neighbored by PP12613 located on the positive strand. Size: The gene on chromosome 4 encoding for TMEM155 spans 6,487 nucleotides. 
 1371. TMEM44 – Transmembrane protein 44 – Tansmembrane protein 44 is a protein that in humans is encided by the TMEM44 gene. Contents: Gene , Locus, Protein, expression, transcripts, Transmembraen Region Allocation, Interacting protein
 1372. TMEM165 – Transmembrane protein 165 is a protein that in humans is encoded by the TMEM165 gene. The gene is also known as TOARK and TMPT27. Model organisms: Model organism have been used in the study of TMEM165 function. A conditional knockout mouse line, called Tmem165 was generated as part of the International Knockout Mouse Consortium program – a high-throughput mutagenesis project to generate and distirbe animal models of disease tl interssted scientists. 
 1373. TMEM171 – Białko transbłonowe 171 jest białkiem, które u ludzi jest kodowne przez gen TMEM171. TMEM171 wykazuje umiarkowaną i zróżnicowaną ekspresję, co wykazuje że nie jest to ani gen metabolizmu podstawowego ani gen wzbogacajcy tkanke. 
 1374. TMEM200A – Białko transbłonowe 200A …..The TMEM200A gene has a paralog, which is a gene that shares a common ancestor and has a similar function called TMEM200C – człowiek moze np. poprzez medytacje sterowac ekspresja – aktywnoscia swiuch genow ….
 1375. TMEM243 – Transmembrane protein 243 is a protein that in humans is wncoded by tve TMEM243 gene. 
 1376. TMPRSs11D – Trasmembrane protease, serine 11D is an enzyme that i  humans is encoded by the TMPRSs11D 
 1377. TMPRRSS11F – Transmembrane serine protease 11F is a protein that in hans is encoded by tge TMPRSS11F gene. 
 1378. TMIE – transmembrane inner  ear – na czerwono gen w wikipedii … protein studies in mouse suggest that this gene is required for normal postanatial mutation of sensory hair cells in the cochlea including ..
 1379. TMEM48 – Nucleoprotein NDC1 is a protein that in humans is encoded by the TME48 gene. It anchors aladin to nuclear pore complex 
 1380. TMEM50A – Its mRNA sequence is 2284 base pairs in length and includes seven exons.
 1381. TMEM59 – Transmembrane protein 59 is a protein that in humans …a membrane bound protein that is localized to the Golgi apparatus. 
 1382. TMEM63A – Transmembrane protein 63A is a protein that in himans is encoded by the TMEM63A gene. The maturę human protein is approxumaly 92.1 kilodaltons
 1383. TMEM67 – Mekkelin jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen TMEM67. Białko kodowane przez ten gen lokalizuje się w rzęsce pierwotnej i błonie komórkowej.
 1384. TMEM69 – also known as Transmembrane protein 69, is a protein that in himans is encoded by the TamEM69 gene
 1385. TMEM9 – Transmembrane protein 9 is a protein …In 2005, scientists at Purdue University proposed that Aradopsis possesed an alternative to pevuously known mechanism of DNS repair, wchich one sciencist called a „paralleel path of inheritance”.
 1386. TMEM81 – Transmembrane Protein 81 or TamEM81 is a protein that in humans is encoded by the TMEM81 gene. 
 1387. TMEM150 – Transmembrane protein 150A is a protein that, in humans, is encoded by the ..::
 1388. TMEM158 – Transmembrane protein 158 is a protein … the encoded protein is similar to a rat cell surface receptor proposed to function in a neuronal survival pathway. Physcomitrella patens – Difficulty Level 3 … Is a moss (Bryophyta) 
 1389. TMEM201 – ( Chr 1.9) is a protein transmemebrane protein 201 
 1390. TMEM222 – Transmembrane protein 222 is protein that in humans is encoded by the TMEM222 gene. 
 1391. TMEM9 – Transmembrane protein 9 is a proyein thta in humans is encoded by the TMEM9 gene 
 1392. TMEM242 – Białko transbłonowe 242 TMEM242) jest białkiem kodowanym u ludzi przez gen … Gen tmem242 znajduje sie na chromosomie 6, na długim ramieniu w prazku 2 sekcja 5.3. Bialko to jest rowniez powszechnie nazywane C6orf35 ….
 1393. ——–TMEM249 … białko transbłonowe 249, TMEM249 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen C8orfk29 Paralogi – homologi (białka lub fragmenty DNA/RNA o wspólnym pichodzeniu ewilucyjnym) którychbpowstabieb(rozdział ) nastąpiło w wyniku duplikacji
 1394. TMORRSS2 – gen kodyjact enzym potrzbny wirusowi do zkazania – COVID-19 
 1395. TNFRSF11B – Osteoprotegeryna (OPG), znana również jako czynnik hamujący osteoklastogenezę (OCIF) lub członek nadrodziny receptora czynnika martwicy nowotworów 11B (TNFRSF11B) ….
 1396. TMPRSS7 – Transmembrane serine protease 7 is a protein that in humans is encoded by the TMPRSS7 gene
 1397. TNFSF18 – Tumor necrosis factor ligand superfamily member 18 is a protein that in humans is encoded by the TNFS18 gene
 1398. TNF – (6) – zostal sklonowany w 1985 r. cytokina 
 1399. TNFAIP8 – Czynnik martwicy nowotworu, białko indukowane alfa 8 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen TNFAIP8. Jest preferencyjnie wyrażany w typach ludzkich komórek odporonościowych. 
 1400. TNIP2 – TNFAIP3-interacting proteinn2 is a protein that in humans is encoded by the TNIP2 gene. TNIP2 contains multiple amino acid sites that are phosphortlated and ubiquitinated. Proces przylaczenia reszty kwasu fosforowego do okreslonych zwiazkow chemicznych zachodzi w organizmach zywych. Jest katalizowany przez enzymy zwane kineazami, ktore transportuja reszty fosfiranowe na bialka, nukleozydy i nukleotydy, cukry, lipidy i inne zeiazki. Szcegolnymi przypadkami fisfiryzacji sa reakcje powstawania wysokoenergetycznych czasteczek ATP…
 1401. TNN – tenscin N – brak opisu na wikipedii 2021-02 …charakterization of a nobel member of the tenscin family that meditates neurotransmiter repulsion from hippocampal explants …. 
 1402. TNNT2 – Cardiac muscle troponin T (cTnT) is a protein that in humans is encoded by the TNNT2 gene
 1403. TNXB – tenasycyna Struktura tego genu jest niezwykla poniewaz naklada sie na geny CarEBL i CayP21A2 odpowiednio na koncach 5′ i 3′ + pseudogen TNXA …. 
 1404. TOE1 – Target of EGR1 protein 1 is a protein that in humans is encoded by the TOE1 gene.  {tooooo
 1405. TONSL – Podobne do Tonsoku białko naprawy DNA jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen TONSL. Uważa się że białko kodowane przez ten gen jest negatywnym regulatorem transkrypcji, w ktorej pośredniczy NF-kappa-B. Zakodowane białko może wiązać kompleksy NF-kappa-B i uwięzić je w cytoplazmie, zapobiegając ich przedostaniu się do jądra i interakcji z DNA.
 1406. TOR1A – ludzkie białko dodowane przez gen TOR1A (DYT1) w locus 9q34. Białko to należy do rodziny ATapas związanych z różnymi aktywnościami komórkowymi (ATPases Associated with diverse cellural Activities), 
 1407. TOR1AIP – Torsin-1A-interacting protein 1 is a protein that in humans is encoded by the TOR1AIP1 gene. It’s deletion from mouse hepatocytes lends to defected very-low density lipoprotein secretion and causes non-alcoholic fatty liver disease …
 1408. TP53 – # Białko p53 – czynnik trankrypcyjny o właściwościach supresora nowotworowego. Białko p53 jest zaangażowane w rwgulację wielu procesów komórkowych, a w szczególności aktywacji naprawy DNA lub indukcji apoptosy w odpowiedzi na uszkodzenia DNA. 2021-04 #  koduje bialko p53 TRPC2 – wspiera rozpoznawanie feromonow # bialko – p53 – # Genome integrity 2020-09-21 # Guardian of the genome 
 1409. TP53COR1 – jest genem kodującym RNA niebędącym białkiem (IncRNA) który jest związany z drogą sygnałową białka p53. Białko p53 jest ważnym czynnikiem transkrypcyjnym, który reguluje cykl komorkowy, apaptoze i naprawę DNA. 
 1410. TP53I3 – Putative quanione oxidoreductase is an enzyme that in humans is encoded by the Tap53I3 gene. The protein encoded by this gene is similar to oxidoreductases, whifh are enzymes involved in cellilar responses to oxidative stress and irradiation. This gene is inducted by the tumor suppressor p53 and is though to be involved in p53-mediated cell death. 
 1411. TP63 – # The TO63 gene was discovered 20 years after the discovery of the p53 tumor suppressor gene and along with p73 constitites the p53 gene family based on their structural similarity. 22-08 # Tumor protein p63, typically refered to as p63, also known as transformation-related protein 63 – Eternagame.0rg – Homo Sapiens 3 dl1 MicroRNA (miRNAs) are post-transcription regulators that bind to complementary sequences in the three prime untranslated regins (3’ UTRs) of target messenger RNA transcriptions (mRNAs), usually resulting in gene siliencing. 
 1412. TPBP1 – dawnej C6orf10 Stwierdzono, że gen ten jest powiązany z chorbami neurodegeneracyjnymi jak i autoimmunologicznymi – jego ekspresja jest bajwyzsza w jadrach …
 1413. TPO – Thyroid peroxidase, also called thyroperexidase (TPO) or iodie peroxidase, is an enzyme expressed mainly in the thyroid where it is secreted into colloid. Eternagmw.org – Synthetic RNA-Difficulty Level 4 – About the Puzzle – This POTW harks back to the early days of Eterna, before players were able to create puzzles themsleves. The dev team created all the puzzles and organized them into loose collections, with the puzzles within a collection progressively harder. “‘Difficulty Level’” Welcome to the difficultyblevel 4 from the Synthetic RNA Crystal Steucture of SRP19z 
 1414. TO53BP2 – Apoptosis-stimulating of p53 protein 2 (ASPP2) also known as Bcl2a1-binding 
 1415. TPA – kodujący tkanowy aktywator plazminogenu #  TPA – Tkankowy aktywator plazminogenu (ang. tissue plasminogen activator, PLAT, tPA) ..
 1416. TRAK1 – Trafficking kinesin- binding protein is a protein ….eterna RNase P – Difficulty Level 2 
 1417. TRAM2 gene – is a gene that encodes for the Translocating chain-association membrane protein 
 1418. TRANK1 – Tetratricopeptide repeat and ankyrin repeat containing 1 is a protein ….eterna – ryfa RNA – the family consist of a number of bacterial RNA gen
 1419. TRAT1 – T-cell receptor-asociated transmembrane adapter 1 is a protein that in humans is encoded by the TRAT1 gene. 
 1420. TRIL – KIA0644, also known as TRIL or TLR4 interactir with lucine rich repeats, is a protein that in humans is encided … The extract function is nit known 1382. TRIM38 – Moty trójdzielny zawierający 38 jest białkiem, które u ludzi jest kodowanw przez gen TRIM38. Gen ten koduje członka rodziny motywów trójdzielnych (TRIM). Zakodowane białko zawiera palec cynkowy typu RING, palec cynkowy typu B i domene SPRY. Finkcja tego białka nie została zidentyfikowana. Pseudogen tego genu znajduje sie na długim ramieniu chromosomu 4 Bing czat … pseudogenes – „dead genes”
 1421. TRIM38 – Moty trójdzielny zawierający 38 jest białkiem, które u ludzi jest kodowanw przez gen TRIM38. Gen ten koduje członka rodziny motywów trójdzielnych (TRIM). Zakodowane białko zawiera palec cynkowy typu RING, palec cynkowy typu B i domene SPRY. Finkcja tego białka nie została zidentyfikowana. Pseudogen tego genu znajduje sie na długim ramieniu chromosomu 4 Bing czat … pseudogenes – „dead genes” 
 1422. TRL9 – Toll-like receptor 9 is a protein that in humans is encoded by the TRL9 gene. TLR9 has also been desiganted as CD289 (cluster of differention 289) It os a member of the tool-like receptor (TLR) family. TRL9 is an important receptor expressed in immune system cells, macrophages, natural killer cells, and other antigen presenting cells. 
 1423. TRMT12 – Homolog białka 2 syntetyzującego wybutozynę tRNA jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen TRMT12. Chr 8: 124.45-124.46 Mb
 1424. TRPM7 – (ang. transient receptor potential cation channel,,subfamily M, member7) – ludzki gen w locus 15q21, kodujacy bialkonkanalu jonowego. Nelesy do rodsiny kanalow jonowych TRPC,,bedacych homologami bialka trptrondrizofili.! – Biochemia Harpera – p.22 Niektore roslinene L-α aminokwasy miga wplywac niekorzytnie na zrodie czlowika …
 1425. TRPV1 – capsacin receptor … papryka book Wiecej niz DNA …+ gorąco … oglópiały mozg uznaje ze jest upal … poci sie ..::
 1426. TRTRAPPC3 – Trafficking protein particel complex subunit 3 is a protein that in humans is encoded by the TRAPPC3 gene. 
 1427. TRE-CTC1-5 – is a protein that in humans is encoded by the TRE-CTC1-5 gene 
 1428. TRIT1 – tRNA isopentenylotransferase,, mitochondrial is an enzyme that in humans is encoded by the TRIT1 gene.
 1429. TRPS1 – Czynnik transkrypcyjny palca cynkowego Trps1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen TRPS1. Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny {w biologii molekularnej czynnik transkrypcyjny (TF) (lub specyficzny dla sekwencji czynnik wiążący DNA) ….kontroluje szybkość transkrypcji infomacji genetycznej z DNA do informacyjnego RNA ….
 1430. TSC1 # Hamaratynw – białko człowieka kodowane przez gen TSac1 w locus 9q34. 2020-11#- Sygnalizacja mTOR (geny supresorowe) 
 1431. TSC2 – TSC2 człowieka odpowiada genowi Tsc2 u zwierząt 2020-12 # Tuberous Sclerosis Complex 2 (TSC2), also known as Tuberin, is a pritein 
 1432. TSGA10 – Testis specific 10 is a protein that in himans is encoded by the 
 1433. TSHB – Thyrotropin-stimulating hormone (TSH) is a noncovalently linked – wiazanie kowalencyjne – istotà wiazanie kowal cyjnego jest istanienje pary elektronobktore sa wspoldzilone ….
 1434. TSHZ3 – pojedynczy gen decyduje o wrodzonej umiejętności oddychania i sprawia ze dziecko robi pierwszy wdech …
 1435. TSPYL1 – Sepcyficzne dla jądra białko podobne do Y 1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowan wprzez gen….
 1436. TSPYL5 – jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen TSPYL5. Mejoza – skrót R! (R – od redukcji) – proces podziału redukcyjnego jądra komórkowego, z ktorego powstają 4 jądra o połowie chromosomów (po jednym z każdej pary) komórki wyjściowej. Mejoza jest wykorzytywana w ludzkim ciele do produkcji gamet – komórek plciowych: plemników i komórek jajowych. Jej celem jest stworzenie komórek potomnych z dokladnie połową liczby chromosomów komórki macierzystej. Inczej ujmując, mejoza u ludzi jest procesem podziału, który przeprowadza nas od komórki diploidalnej (tej z dwoma zestawami chromosomów), do komórek haploidalnych (tych z pojedynczym zestawem chromosomów).
 1437. TSSK1B  – kodujący … Kinaza serynowa 1B specyficzna dla jąder jest białkiem które u ludzi jest kodowane przez gen TSSK1B … należy do rodziny kinaz serynowo/treoninowych silnie eksprymowanych w jądrach …Kinaza (EC 2.7) – grupa enzymów należących do transferaz, katalizujących reakcję przeniesienia grupy fosforanowej ze związku wysokoenergetycznego (np. ATP) na właściwaą cząsteczkę docelową. 
 1438. TTBK1 – Kinaza tubulianowa tau jest bialkiem Tau tubulin kinase 1 
 1439. TTC37 – (Tetratricopeptyd repeat domain 37) jest białkiem które u ludzi jest kodowane przez gen TTC37 zlokaliowany na chromosomie 5 
 1440. TTC39A – Homology: TTC39A found in eukaryotes, archea and bacteria ….
 1441. TTC7A – Tetrateicopeptidae repeat domain 7A is a protein that in humans is encoded by the TYC7A gene. 
 1442. TTI2- Białko oddziałujące TELO2 2 jest bialkiem kodowanym przez gen TTI2 u ludzi. Funkcja: Gen ten koduje regulator odpowiedzi na uszkodzenie DNA. ….2024-04 #
 1443. TTN – # 2- # Titin is a giant protein, greater than 1 цm in length, (mikrometr 1 milionowa metra) Tytyna (konektyna) – długie, włôkniste białko mięśni poprzecznie prążkowanych u kręgowców, łączy filiametry # TTN – Titin also known as connectin, is a protein a giant protein …2020-11    # TTN (najdłuższa sekwencja kodująca w ludzkim organizmoe piczaca poand 240 kilopar zasad, gen kodujący białko tytunę) 2020-10 # gen kodujacy Tytyne – bialko 3 najczesciej wystepujace
 1444. TUBA4B – Tubulin alpha 4b is a protein that in humans is wncoded by the 
 1445. TUSC2 – Tumir suppressor candidate 2 is a protein that in humans is encoded by the …eternagame 472 2021-12-31 – The ryfA RNA gene is present in E. coli, Shigella flexneri and Salmonella species where it is found between the ydaN and dbpA genes. 
 1446. TYR – # mutacje genu TYR prowadzą do niedoboru tyronazy i powoduja albinizm typu I, schorzenie genetyczne związane z bladą skórą pozbawioną pigmentacji i czerwonym zabarwieniem oczu 2021-03 social media 2021-03 #Tyrozynaza – produkowanie melaniny In humans the tyrosinase enzyme is encoded by the TYR gene 21-03#  powstały przeszło pół miliarda lat temu, jest szeroko rozpowszechniony wśród zwierząt, roślin  i grzybów. Umożliwia wytwarzanie białka zwanego tyrozyną, biorącego udział w syntezie melatoniny, waznego barwnika.. U ludzi mutacje genu TYR prowadzą do niedoboru tyronazyny i powodują albinizm typu I, schorzenie genetyczne związane z zaburzeniami widzenia 
 1447. TYROBP – protein tyrosine kinease-binding protein is an adapeter protein …EternaGame – Ciliate telomerase Telomerase RNA component, also known as TERC, is an RNA gene found in eukaryotes, that is a component of telomerase used to extend telomers. 
 1448. U2AF1 – Splicing factor U2AF 35 kDa subunit is a protein that in humans is encoded by the U2AF1 gene {uuu}
 1449. U2AF2 – Splicing factor U2AF 65 kDa subunit 
 1450. UAP1 – UDP-N-ascetylhexosamine pyrophosphorylase is an enzyme that in humans is encoded by the UAP1 gene 
 1451. UBB – Ubiquitin is one of the most conserved proteins known in eukaryotic organism. (Eternagam The Lysine riboswitch is a metabolite binding RNA element found within certain messenger RNAs that serve as a precision sensor for the amino acid lysine. 
 1452. UBC – encoded a protein Polyubiquitin-c 
 1453. UBE3A – is gene therapy ready to treat some forms of autism? Allyson Berent UTX – Demetylazy histonòw chromatyny 
 1454. UBR2 – Ligaza ubikwitynowo-białkowa E3 UBR2 jest enzymem, który u ludzi jest …. Proteoliza przez układ ubikwityna-proteasom kontroluje stężenie wileu białek regulatorowych. Selektrynows ubikwitacji jest okreslana przez ligazy E3 ubikwityny, które rozpoznaja sygnal destabilizacji substratu lub degron. 
 1455. UBR4 – (Chr 1: 19) E3 ubiqutin-protein ligase enzyme 
 1456. UBXD2 – UBXD2 domain-containing protein 4 is a protein that in humans is encoded by the ….
 1457. UCHL1 – Ubiquitin carboxy-terminal hudrolase L1 (EC 3.1.2.15 ubiquitin C-terminal hydrolase, UCH-L1) is a deubiquitining enzyme. 
 1458. UGT8 – 2-hydroxyacylsphingosine 1-beta-galactosyltransferase is an enzyme that in humans is encoded by the UGT8 gene. Cerebrozydy – grupa organicznych zwiazkow chemicznych zaliczanych do glikolipidow, zbudowanych z galaktozy (rzadziej z glukozy) sfingozyny i kwasow tluszcowych. Wystepuja w duzej ilosci w mozgu (glownie w aksonacg) oraz we krwi. Sfingolipidy – grupa organicznych zeiazkow chemicznych, lipidowych pochodnych aminoalkoholu sfingozyny. Sfingozyna posiada dwie grupy hydroksylowe …Sfingolipidy sa obecne w blonie komorek nerwowych, gdzie uczestnicza w mechanizmie przekazywnaia sygnalow elektrycznych i rozpoznawani molekularnym. 
 1459. UCN2 – Urocortin-2 is a protein that in humans …This gene is a member od the sauvagine/corticotropin-releasing factor/urotensin I family. LhrA – „Science” This RNA was identified by sceeening for RNA molecules which co-immunoprecipitated with the RNA chaperone Hfq. 
 1460. ULK4 – UNC-51 like kinease 4 – ULK1; ULK2; ULK3; ULK4 …eterna – 5S ribosomal RNA is an integral component of the large subunit of all cytoplasmic and most organellar ribosomes. Its small size and association with ribosomal as well as non-ribosomal proteins made it an ideal model RNA molecule for studies of RNA structure and RNA-protein interactions. 
 1461. UNC5C – Netrin receptor UNC5C is a protein that in humans is encoded by the UNC5C gene. This gene product belongs to the UNC-5 family of netrin receptors. Netrin are secreted proteins that dieect axon extension and cell migration during neutral. 
 1462. UNC5CL – Unc-5 homolog C (C. elegans) – podobny …. 
 1463. UNC93A – Homolog A Unc-93 (C.elegans) jest białkiem, które u ludzi jest … Unc93A jest główną nadrodziną ułatwiającą (MFS) i przypuszczalnym niśnikiem substancji rozpuszczonej  u ludzi. ulega deprawacji aminokwasow w hodowlach kory komorkowej i glodzeniu w probkach in vivo    
 1464. {ummmmmmmmmm
 1465. UPF0602 is a protein in humans that is encoded by the chromosome 4 open reading frame 47 (c4orf47) gene. The gene is made up of 12 exons and 11 introns. 
 1466. UROD -Uroporphyriogen III decarboxylase is a homodimeric enzyme … eliminatio  carboxyl groups …
 1467. USF1 – This gene encodes a member of the basic helix-loop-helix leucine zipper family and can ….
 1468. USH1C – jeden z 10 genow ktorych zmutowanie jest typowe dla zespołu Ushera – białko Harmonina … eternagames – RNA in Zea Maize (Corn) – df 1 … Welcome to the difficulty level 1 from RNA in Corn Series miRNa
 1469. USH2A – # Usher syndrome 2A – Zespół Ushera – względnie rzadka choroba genetyczna, która powstaje w wyniku mutacji jednego z 10 genow typowych dla tej choroby. 2021-07 # Usherin is a protein that in himans is encoded by the USH2A gene. Laminina – białko … składnik błony podstawowej …. 
 1470. USP1 – Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 1 is an enzyme that in humans is encoded by the USP1 gene.  This gene encodes a member of the – ubikwityna (Ub) małoczasteczkowe białko obecne we wazystkich komorkach eukaruitucznych i – Proteoliza – hydrolityvzby rozkład wiazania peptydowego za pomoca proteaz . Prowadzi do rozkladu bialek na peptydy i aminokwasy: 
 1471. USP38 – Ubiquitin specific peptidase 38 is a protein that in humans is encoded by the USP38 gene. 
 1472. USP48 – (Chr 1:21 ) – encoded enzyme Ubiqutin carboxyl …USP38 Avaable structures PDB Ortholog search: PDBe RCSB … List of PDB id codes 4RXX …References 1. ^ a b c GRCh38: Ensemblrelase 89: ENSG0000170185 – Ensembl, May 2016 
 1473. USP53 – Inactive ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 53 is a protein that in humans is encoded by the USP53 gene. Although USP53 is classified as a deubiquitinating enzyme based on sequence homology to other proteases from this group, it lacks a functionally essential histidine in the catalytic domaine and activity assays suggest that UDP53 is catalytically inactive. 
 1474. UTP3 – Sonething about siliencin protein 10 is a protein that in himans is encoded by the UTP3 gene. 
 1475. UTX – chromosom 10 utx to istotny komponent systemu kontroli transjrypcji
 1476. UTY – Histone demethylase UTY is … 
 1477. UVSSA – KIAA1530 – is a protein that in humans is encoded by the KIAA1530 gene, also known as UVSSA. Mutation in this gene have been identified to cause UV-sensitive syndrome and recently, its important role i Transcription-couple repair has been identified. Eterna – [NuPACK]Second order paeudoknot .About the Puzzle – Naturally occurring RNA has possibilities for folding that aren’t fully (or at all) implemented in the game. Pseudoknots are one such type of structure. If you’re familiar with them, check out Nando’s blog post on the Wiki. This week’s puzzle was created by Eli. I was asking Andy about what the extra brackets in his tutorial paeudoknots video tutorial were called. 
 1478. UXS1 – UDP-glucuronic acid decarboxylase 1 is an enzyme that in himans is encoded 
 1479. V1aR  – #24-04 Koewolucja drobnoustrojów i ich gospodarzy doprowadzila do powstania symbiotycnzych relacji, które umożliwiają zwierzętom przystosowanie się do środowiska i ochronę przed patogenami. Ostatnie badania pokazuą, że kontakt z drobnoustrojami tolerogenenymi jest ważny doa proawidłowego funkcjonowania obwodów immunoregulacyjnych wplywających na zachowanie, emocjonalność i zdrowie. 24-04 # jeśli gen produkuje duże ilości wazopresyny – nornini górskie zmieniły sie z łajdakow w czułych partneriw 2021-01# wplywa na produkcje hormonu wiernosci wazooresyny ….VEGF – czynnik wzrostu śródnabłonka naczyniowego, pierowtnie znany jako czynnik przepuszcalnosci naczyn (VPF) jest bialkiem sygnalowym wytwarzabyn przez wiele komorek ktore atymuluje tworzenie bzaczyn krwionosnyfh {vaaaaaa} 
 1480. VAV3 – Guanine nucleotide exchange factor VAV3 is a protein that in humans is encoded by the VAV3 gene. This gene is a member of the VAV gene family. The VAV proteins are guanine nucleotide exchange factors (GEFs) for Rho family GTPases 
 1481. VCPIP1 – Białko deubikwitynujące VCIP135 to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen VCPiP1. {Nomenklatura genów to naukowe nazewnictwo genów, jednostek dziedziczności w organizamach żywych. Jest również ściśle związany z nimenklaturą bialek, ponieważ geny i białka, które kodują, zwykle mają podobną nomenklaturę. W 1957 r. międzynarodowy komitet opublikował zalecenia dotyczace symboli genetycznych i nazewnictwa. … Ontologia genów (GO) to ważna inicjatywa bioinfomatyczna mająca na celu ujednolicenie reprezentacji genów i aterybutow produktów genowych u wszystkich gatunków. Według stanu na lipiec 2019 r. GO zawiera 44 945 terminów; Istnieje 6 408 283 adnotacje do 4 467 różnych organizmow biologicznych. Bioinformatyka – to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która opracowuje metody i narzędzia programowe do zrozumienia danych biologicnzych….
 1482. VDR – wpływ polimorfizmiów genu VDR n aotyłość, zmiany metaboliczne, zaburzenia masy kostnej …
 1483. VEGFA – czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego, 
 1484. VEGF – Vascular endothelial growth factor A – is a protein that in humans is encided by the VEGFA gene 2022-01 # Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego, VEGF (z ang. vascular endothelial growth factor) – czynnik wzrostu biorący udział w tworzeniu sieci naczyń krwionośnych zaarodka oraz w angiogenezie. 
 1485. VHL – # białko VHL, pVHL – znajdujacy się na chromosomie 3. 2020-11 # Białko von Hipa-Lindaua, 
 1486. VNN1 – Panteteinaza jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przez gen VNN1 Ten produkt genowy nalezy do rodziny bialek Vanin, ktore maja duze podobienstwo sekwencji do siebie, a takze do biotynidazy – enzym ten pozwalala organizmowi wykorzystywac i przetwarzac biotyne witaminy B 
 1487. VNN2 – Naczyniowa czasteczka niezapalna 2 ten produkt genowy nalezy do rodziny bialek Vanin
 1488. VPS13B – Międzybłonowe białko transferu lipidów VPS13B, znane rownież jako białko wakuolarne związane z sortowaniem 13B, oraz białko zespołu Cohena 1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen VPS13B. Jest to gigantyczne białko związane z aparatem Golgiego, ktore, jak się uważa, bierze udział w sortowaniu i transporcie po aparacie Golgiego. Ze względu na swoje duże rozmiary i charakterystyczną budowę aparta Golgiego był jednym z pierwszych organelli, ktore zostały odkryte i szczegółowo zaobserwowane. Został odkryty w 1898 roku przez włoskiego lekarza Camillo Golgiego podczas badań nad układem nerwowym.
 1489. VPS13D – # Vascuolar protein sorting-associated protein 13D is a protein that in humans is encoded by the VPS13D gene. 2021-04 # ( Chr 1.12) 
 1490. Vacar protein sorting-assiciated protein 13D is a protei  that in humans is encoded by the … 
 1491. VEGFA – Vascular endothellal growth factor A (VEGF-A) is a protein that in humans is …IRES_VEGF_A – DL0
 1492. VGLL3… Vestigal-like family member 3 Chromosome 3 … eterna psenomonas puttidia ? Paeudomonas putida is a gram-negative rod-shaped saprotronic soil bacterium. Besed on 16S analysis, P. putida has been placed in the P. putida group which it lends its name. 
 1493. VHL – The Von Hippel-Lindau tumor suppressor also known as pVHL is a protein that…..eternagame.org 2022-01-10- 461 – TERC – Telomerase …. 
 1494. VPS35 – gen ten ma wplyw na chorobe Parkinsona Amarican Jurnal of Human Genetics
 1495. VPS37A – Chr8 – Sortowanie bialek wakuolarnych 37 homolog A (S. cerevisae) jest białkiem u ludzi, które jest kodowane przez gen VPS37A. Jest członkiem systemu sortowania endosomalnego wymaganego do transportu (ESCRT)
 1496. VPS45 – Vesicles mediated protein sorting plays ….
 1497. VPS52 – Homolog białka 52 związanegonz sortowaniem białek wakuolarnych jest białkiem …..Gen ten koduje białko podobne do supresora drożdży genu mutacji aktyny Białko drożdzy tworzy oodjednostke tetramerycznego kompleksu wstecznego bialka zwiazanego z Golgim, ktory bierze udzial w transprcie pecherzykow zarowno z wczesnych jak i poznych endosomoe z pwooritem do sieci trans- Golgiego. 
 1498. VPS72 – Vacular protein sorting 
 1499. VTS1 – Białko związane z sortowaniem białek wakiolarnych Homolog VTA1 got4 – odgrywa kluczowa role w transporcie opartym na pecherzykach i ruchu blonnpomiedzy roznymi kompartmenatmi komorkowymi. 
 1500. VTCN1 – V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1 VWF – Czynnik von Willebranda, VWF (z ang. von Willebrand factor) – niezbędny składnik krwi biorący udział w
  procesie jej krzepnięcia, duża glikoproteina zbudowana z kilku podjednostek kodowanych przez gen położony na chromosomie 12. 
 1501. VXN – jest bialkiem kodowanym przez gen VXN. Stwierdzono, że VXN ulega silnej ekspresji w regionach mózgu i rdzenia kręgowego. Ortologi – Vexin występuje we wszystkich klasach kręgowców, w tym ssakach, ptakach, rybach,… Najodleglejszy ortolog VXN znajduje się w Callorhinchus milli, który oddzielił się od ludzkiej wersji genu około 482,9 miliona lat temu.
 1502. WARS2 – Tryptophanyl-tRNA syntheatase, mitochondrial is an enzyme that in humans 
 1503. ——–WASHC5 – KIAA0196 – produkt jest białkiem wchodzącym w skład kompleksu WASH, który reguluje składanie aktyny na pęcherzykach wewnątrzkomórkowych.
 1504. WBP1 – WW domain-binding protein 1 is a protein that in humans is encoded by the WBP1 gene. 
 1505. WDR35 (IFT121: TULP4): intraflagellar transport 121 ..p-arm Chromosome 2 is one of the twenty-three pairs of chromosomes in humans. 
 1506. WDR77 – Nethylosome protein 50 is a protein that in himans is encoded by the WDR77 gene. 
 1507. WFS1 – Wolframin is a protein that in humans is encoded by the WFS1 gene. This gene encodes a transmembrane protein, which is located primarily in the endoplasmic riticulum and ubiquitously expressed with highest levels in brain, pancreas, heart, and insulinona beta-cell lines. Wolfran appears to function as a cation-sekective ion channel. 
 1508. Wrap53 – wytwarza molekułę “antysens RNA”, ktora jest potrzbnea do produkcji bialka p53
 1509. WWP1 – WW-domain containg proteins are founds in all eukariontes 
 1510. ZRSR2 – U2 small nuclear ribonucleoprotein auxiliary factor 35 kDa …
 1511. XBP1 – X-box binding protein 1 
 1512. XIRP2 – Xin actin-binding repeat-containing protein 2 is a protein that in humans is encoded by the XIRP2 gene
 1513. XRCC6 – Ku70 os a protein that, in humans, is encoded by the XRCC6 gene – chromosome 22
 1514. Xq28 – sexual orientation – pederastian
 1515. YBX1 – Y box binding protein 1 also known as Y-box transcryption factor nuclease-sensitivenelement-binding protein 1 is a protein that in humans is encoded by tge UBX1 gene. 
 1516. YIPF1 – Rodzina domen Yip1 to grupa białek zaangażowanych w regulację ruchu wydzielniczego u eukariontów. Członkowie rodziny domeny Yip1 znajdują się we wszystkich eukariontach. 
 1517. YPS72 – Vacuolar protein sorting-associated protein 72 holokol is a protein …eternagame – The prion pseudoknot is predicted RNA pseudoknot structure found in prion protein mRNA. 
 1518. YTHDC2 – Domena YTH zawierajaca 2 … wyszukiwanie ortologuczne PDBe .. domain – a specyfic phisical region or amino acid sequence in a protein which is associated with particular function or correspobding segment of DNA ….
 1519. YY1AP1 – YY1-associated protein 1 
 1520. ZBED3 – Białko 3 zawierające domenę BED palaca cynkowego, znane roniez jako bialko oddzialujace z aksyną.  {zaaaaaaaa} 
 1521. ZBED2 – Zinc finger bed-type containing 2 is a protein that in humans is encoded by the ZBED2 gene. {zzz} 
 1522. ZBED6 – Zinc finger, BED-type containing 6 is a protein that in himans is encoded by the ZBED6 gene
 1523. Zbtb7 – Pokemon – zinc finger stranger name ….
 1524. ZC2HC1B – Palec cynkowy typu C2HC zawierający 1B jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen ZC2HC1B … jest genem kodujacym bialko, ktore wiaze sie z jonami metali ….
 1525. ZC3H11A – Zinc finger CCCH domain-containing protein 11A is a protein that in humans is encoded by the ZC3H11A gene
 1526. ZCCHC17 – Nucleolar protein of 40 kDa is a protein that in humans is encoded by the ZCCHC17 gene. 
 1527. ZDHHC14 – Palec cynkowy typ DHHC zawierajacy 14 jest bialkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen ZDHHC14 – jest genem kodyjacym enzym, ktory katalizuje przylaczenie keasu palmitynowego do roznych bialek. 
 1528. ZFHX3 – Zinc finger homebox protein 3 is a protein that in humans is encoded by the ZFHX3 gene. 
 1529. ZFY – # This gene encodes a zinc fingehr-containing protein ….2021-01 # Zinc finger Y-chromosomal protein is a protein that in humans is encoded by the ZFY gene of the Chromosome Y 
 1530. ZGRF1 – is a protein in humans that is encoded by the ZGRF1 gene that has a weight of 236.6 kDa. Gene: The entire gene is 97,663 base pairs long and has an inprocessedbmRNA that is 6,740 nucleotides in lenght. Locus: ZGRF1 is located on the fourth chromosome on the 4q25 positions near the LARP7 gene. Homology and evolution Homologus domains: ZGRF1 contains a DUF2439 domain (domain of unknown function), zf-GRF domain, and AAA_11 and an AAA_12 domain (ATPases associated with diverse cellular activitis). Paralogs There are 9!moderately-related proteins in humans that are paralogousbto the ATP-dependent helicasebcontaining domains in the C-terminusbofbc4orf21 after the 1612th amino acid. 
 1531. ZKSCAN4 – Palec cynkowy z domenami KRAB i SCAN4 jest białkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen ZKSCAN4 – Palciki cynkowe to małe atruktury białkowe, które moga wiozac sie z DNAi RNA, a takze bialkami. Sa jednym z najczestszych typow motywow wiazacych DNA
 1532. ZMYM1 – Zinc finger MYM-type containing 1 is a protein that in humans is wncoded by the ZMYM1 gene. 
 1533. ZMYND10 – Zinc finger MYND domain-containing protein 10 is a protein eternagame – 2022-01-12-459 rank – 300 185  ..Telomerase RNAs differ greatly in sequence and structure between vertebrates, ciliates and yeasts, but they share a 5’ pseudoknot strycture close to the template sequence. 
 1534. ZNF76 – Białko palca cynkowego … ZNF76, also known as Zinc Finger Protein 76 is a protein – coding in humans As of my tranning data up to  September 2021, there is not a large volume of research the ZNF76 gene and its protein …
 1535. ZNF142 – Zinc finger protein 142 is a protein that in humans is wncoded by the ZNF142 gene
 1536. ZNF157 – Chr X – This gene product is a likely zinc finger family transcription factor. 
 1537. ZNF236 – Zinc finger h 236 is a protein that in humans is encoded by the ZNF236
 1538. ZNF341 – zinc finger protein 341 
 1539. ZNF436 – ( Chr 1: 23.26 – 23.37 ) Zinc finger protein 436 is a protein that in humans is encoded by the ZNF436 gene.   #      
 1540. ZNF502 – Zinc finger protein 502 is a protein that in humans is encoded by ZNF502 – p-arm – eterna – This family represents the bip internal ribosome entey site (IRES). 
 1541. ZNF521 – Zinc finger protein 521 is a protein that in humans is encoded by the ZNF521 gene. Gene with protein product  HGNC: 24605 
 1542. ZNF532 – Zinc finger protein 532 is a protein that in humans is encoded by the ZNF532 gene. 
 1543. ZNF544 – zinc finger protein 544 Homo sapiens
 1544. ZNF608 – białko palca cynkowego jest białkiem, które u ludzi jest kodowne przez gen ZNF608
 1545. ZNF621 – # W spisie w wikipedii znajduje sie pod koniec listy chromosome 4 2022-10 # Zinc finger protein 621 is a protein that in humans is encoded by the – chromosome 3 p-arm eterna – The Hepatists C virus internal ribosome entey site or HCV IRES is an RNA structure within the 5’UTR of the HCV genome that mediates cap-independet translation initiation. Eterna – Ribosome Challenge 1.1 About the Puzzle Welcome to the first Weekly Challenge Puzzle! This particular puzzle is the start of our efforts to re-design the 235 ribosome and is intended to break the much larger 235 RNA into more managable (and hopefully solvable), bite-sized pieces. 
 1546. ZNF648 – Zinc finger protein 648 is a protein that in humans is encoded by the ZNF648 gene. 
 1547. ZNF687 – Zinc finger protein 687 is a zinc finger protein ../ palec cynkowy, motyw palca cynkowego (ang. zinc finger domain) – rodzaj domeny białkowej występującej w białkach wiążących DNA 
 1548. ZNF695 – Zinc finger protein 695 is a protein that in humans is encoded by the ZNF695 gene. Entrez  57116 
 1549. ZSCAN9 – białko pakca cynkowego 193 jest białkiem ktore u ludzi jest kodowan eprzez gen ZNF193 … ZSCAN9 moze byc połaczony z tagiem FLAG na swoim 3′ koncu za pomoca wejtora dawcy o nazwie pFETCh_ZSCAN9, który umozliwia łatwa derwkcje i oczyszczanie bialka . Podjednostka polimerazy I RPA12 ukierunkowanej na DNA jest enzymem ktory u ludzi jest kodowany przez gen ZNRD1 …Paralogi – homologi (bialka lub fragmenty DNA/RNA o wapolnym pochodzeniu ewolucyjnym) ktorych powstanie (rodAol) astapilo w wyniku dipladko 
 1550. ZZNF880 – Zinc finger protein 880 os a protein that in humans is encoded by the ZNF880 gene
 1551. ZYG11B – Zyg-11 family member B, cell cycle regulator is a protein that in humans is encoded by the ZYG11B gene.
 1552. ZYX – # Focal adhesions are actin-rich structures that enable cells to adhere to the extracellular matrix and at which protein complexes involved in signal transduction assemble. 2020-12 # Zyxin is a protein that in himans is encoded by ZYX gene
 1553. ZZZ3 – ZZ-type finger-containing protein 3 
 1554. ZZZZZZZZZZZZZZZZ. $$$end weryfication !
 1555. SERINC1 – koduje białko rstrykcyjn chrom 6 
 1556. SF3B5 – 
 1557. SMAP1
 1558. SPG25 – chr6 
 1559. {z$zzzzzzz}        
  end$
  Chromosome 1 – is the designation fir the largest human chromosome. 

Howard David Murdock

 1. $zzzzzzzz
 2. endzzzzzzzzzzzzz end$ 
 3. MECP2- X chromosome
 4. SRY- gene determine maleness
 5. SRY- gene determine maleness
 6. SV40 – simian virus 
 7. MICE: 
 8. Gt(ROSA)26Sor – This gene produces a long non-coding RNA(incRNS) that is under the control of a constitutibe prompter. -3-ci naczesciej 
 9. 5% GC pairs and scired 100% ob folding. Fill out the rest with AU base pairs. # Homologene a tool of the United States National Center for Biotechnology Information IArtlactamide deacetylase-like 3 is a protein … Chromosome 1 is a the designation for the largest human chromosome. – eternagame „Your have to design the patens with following specifications: 
 10. ADHFE1 – –2000. Chromosome 8 start 2023-11-21 – Degydrogeneza alkoholowa, żelazo zawierające 1 jest białkiem, które u kudzi jest kodowane przez gen ADHFE1 … gen z produktem białkowym
 11. ANK1 – Ankyrin 1 znany również jako ANK-1 i erytocyty ankyryna to białko …Białko kodowane przez ten gen, Ankyrin 1, jest prototypem rodziny ankyryn, zostało po raz pierwszy odkryte w erytrocytach, ale od tego czasu zbaleziono je również w mózgu i mieśniach
 12. APBB2 – Amyloid beta A4!precursor protein-bibding family B memeber 2 is a protein that in humans is encoded by the APBB2 gene. The protein encoded by this gene interacts with the cytoplasmic domains of amyloid beta (A4) precursor protein and amyloid beta (A4) precyrsor-like protein 2.
 13. APBB3 – Amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 3 … It is thought that the protein encoded by this gene may modulate the internalization of APP.
 14. …………………………… weryfication$$ endgenes end$$

28.

 • W genomie człowieka występuje około 21 tysięcy genów – podobną ich liczbę mają myszy czy jeżowce. Mniej niż 2 procent informacji genetycznej, którą posiadamy to sekwencje kodujące białka. Ludzki DNA w jądrze komórkowym ma długość około 2 metrów

 1. ART3 – Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 is an enzyme that in himans is encoded by the ART3 gene. Chr 4: 76.01 – 76.11 
 2. ART3 – Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 is an enzyme that in himans is encoded by the ART3 gene. Chr 4: 76.01 – 76.11
 3. ARID1A – AT-rich interactive domain-containing protein 1 A …
 4. ART3 – Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 is an enzyme that in himans is encoded by the ART3 gene. Chr 4: 76.01 – 76.11 
 5. ATM – Kinaza ATM (ataxia telangiectasia mutated) kinaza białkowa serynowo-treoninowa (EC 2.7.1.11) aktywiwana przez przerwania obu nici pidwójnej helisy DNA.
 6. ATR – Serine/threonine-protein kinease ATR also known as ataxia
 7. ATXN7L2 – Ataxin 7-like 2 is a protein in humans that is encoded by the ATXN7L2 gene. Symbol report for ATXN7L2 AHGNC
 8. AZI2 – 5-azacitidyne-inducted protein2 – is a protein …chr 3 …
 9. AZIN2 – Antizyme inhibitor 2 (Azl2) also know as arginine decarboxylase (ADC) end$$
 10. BCAP29 – Białko związane z receptorem limfocytów B29 – oznacza białko związane z receptorem komorek B29 Jest to bialko, ktore bierze udzial w transporcie bialek blonowych z siateczki srodplazmowej do aparatu Golgiego.
 11. BCAS2 – Breast carcinoma amplifed sequence 2 – Pre-mRNA-splicing factor SPF27 is a protein …Identifiers…
 12. BCC6 – is a protein that in hunans is encoded by the BCC6 gene It is assocuated with Basal cell carcinoma susceptibility to 6
 13. AADACL3 – # Arylacetamide deacetylase-like 3 is a protein in humans that is wncoded by the AADACL3 gene (W ukrainska bardzo dobrze opisany) 22-06 – eternagame – Limited by nature – This design „Cyborg 1” have 45% GC pairs and scired 100% ob folding. Fill out the rest with AU base pairs. # Homologene a tool of the United States National Center for Biotechnology Information IArtlactamide deacetylase-like 3 is a protein … Chromosome 1 is a the designation for the largest human chromosome. – eternagame „Your have to design the patens with following specifications: 
 14. AADACL4 – Arylacetamide deacetylase-like 4 is a protein in humans that is encoded by the AADACL4 gene. 
 15. AASDH – Ch 4: 56.34 – 56.39 – Aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase 
 16. AAVS1 -* gene in the species Homo sapiens (Wikidata) 2021-04 #  – Adeno-associated virus integration site 1 – is a viral integration site that in humans is encoded by the AAVS1 gene located on chromosome 19. 
 17. ABAT -*  # Function: 4-Aminobutyrate aminotransferase (ABAT) is responsible for catabolism of gamma-aminobutyric acid (GABA), an important, mostly inhibiatory neurotransmitter in the central nervous system, into succinic semialdehyde.  2021-04 # 4-aminobutyrate aminotransferase – The ABAT gene provides instructions for making the GABA-transaminase enzyme. 
 18. ABCA1 -* # Function: The membrane-associated protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters.  2021-04 # ATP binding cassette subfamily A member 1 
 19. ABCA3 -* ATP-binding casette sub-family A member 3 (‘m3 transporter ABC podrodziny A”) – białko kodowane u człowieka genem ABCA3. 2021-04 . #The ABCA3 gene provides instruction for making a protein involved in surfactant production. 
 20. ABCA12 – ATP-binding cassette sub-family A member 12 also known as ATP-binding cassette transporter 12 is a protein that in himans is wncoded by the ABCA12 gene. 
 21. ABCB1 – Glikoproteina P usuwa obce substancje w tum leki s wnetrza komorek …Transporter ABC ATP jest wykorzystywana do przemieszczania roznego rodzaju substrator przez blone …ABCD1 # is a protein that transfers fatty acids into peroxisomers. – Olej ACTN3 – białko in mięśnie sprinterów – 
 22. ABCG5 – genes encode for two proteins sterolin1 and -2, respectovely. etenra – Arabidoptis Th. A spring annyal with a relatively  short lufe cycle, AThal. is popular as a model organis in plant biology and genetics. 
 23. ABI3 – członek rodziny genów ABI 3 (ABI3), znany również jako nowa cząsteczka, w tym SH3 (Nesh) to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen ABI3. Kodowane białko hamuje etopowe przerzuty komórek n. oraz migracje komorek. 
 24. ABL1 # BRCA1 has been shown to interact with the following proteins … 2021-03 #  (9 chromosom) koduje ludzie białko Abl, 
 25. ABL2 – Tyrosine-protein kinease ABL2 also known as Abelson-related gee  (Arg) is an enzyme that in humans is encoded by the ABL2 gene. ABL2 is a cytoplasmic tyrosine kinease which is closely related to but distinct from ABL1. 
 26. ABLIM3 # Ten gen koduje członka rodziny białek wiążących aktynę LIM (abLIM). Białka te charakteryzują się N-końcową domeną LIN i C- końcowa domena podobna do dematyny. Baza National Library of Madifine ma wszusykie 861 geny …..  – Acting-bonding LIM protein 3 … The LIM domain is a double zinc finger structure promotes protein-protein interactions. Eterna – Ribosome Challenge 1.2 This puzzle involves nearly all of Domain III, one of six major domains of the large ribosomal subunit. This part constitutes a big part of the „exit tunnel” of the ribosome – that’s the tunnel through which the protein is extruded after synthesis. By solving this puzzle, you’ll become better prepared to face future challenges where we will try to remove or stabilize this entire domain, to help simplify the ribosome and even let it accomodate different polymers that we’ll try to get the ribosome synthesie. We may also seek to redesign part of Domain III that recruit other molecular machines to the ribosome that help captire nascent proteins and fold them. 
 27. ABO # Gen ABO koduje białko (antygen) które znajduje się na powierzchni czerwonych ciałek krwi. Najczęstrzymi wariantami sa A, B i 0. Zarówno A, jak i B sa dominujace w stosunku do 0 … 2021-04 # ABO determines the ABO blood group of an individual by modyfying the oligosaccharides on cell surface glycoproteins. The ABO locus encoded three alleles. – Histo-blood group ABO system transferase is an enzyme with glycosyltransferase activity, which is encoded by the ABO gene in humans. 
 28. ACADM – # przeczytalem calosc z wilipedii – nic prawie nie rozumiem … no – moze .:. an enzyme called acryl-coenzyme A dehydrogenase that is inportant for breaking down (degrading) a ceratin group of fates called medium-chain fatty acids. 22-06 # (acryl-Cornzyme A dehydrogenase, C-4 to C-12 straighy chain) is a gene that provides instruction for making an enzyme called .:: 3- ci ? gen w koljnosci w genotypie? 
 29. ACE – # Gen ACE zwany tez „genem wytrzymałości jest związany z wydolnością naszego organizmu2021-01 # – (ang. Angiotensin-Converting Enzyme – glimoproteina, enzym z grupa 
 30. ACE2 – Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) is an enzyme attached to … ACE2 also serca tea as the entry point into cells for some corona viruses, including …SARS-CoV-2. ….ACE2 – warianty tego genu miga wplywac na podatnisc na infekce koronawirusmai ludzkimi 
 31. ACOT12 – acrylo-CoA tioesteraza 12 .::. Umożliwia identyczną aktywność wiązania białek. Przewiduje się, że będzie zaangażowany w proces metaboliczny acylo-CoA i proces metaboliczny kwasów tłuszcowych. – niea baza danych zawierajaca wszytskie geny? 
 32. ACOX3 – Peroxisomal acryl-coenzyme A odidase 3 is an enzyme that in himans is encoded by tge ACOX3 gene: 
 33. ACTL8 – Actin-like 8 is a protein in himans that is encoded by the ACtL8 gene. 
 34. ACTG1P6 – Actin, gamma 1 pseudogene 6 is a protein that in himans is encoded by the ACTG1P6 gene.
 35. ACTL8 – Actin-like 8 is a protein in humans that is wncoded by the ACTL8 gene. It is a protein that is used in making the intercellular architecture of cells.  … ACTL8 – Acrin-like 8 is a protein in humans that is encoded by the ACTL8 gene. 
 36. ACTN2 – koduje izoforme alfa-aktyniny 
 37. ACTN3 – # Badania genetyczne oceniajace predyspozycje do sportow są prowadzone w kierunku 4 genow – ACTN3, ACE 2021-01  # z bible list … białko in mięśnie sprintero …2020-12# wariacja tego genu pomaga ciału w budowie białka Alpha-actini-3, które kontroluje prace szybko kurczliwych wlokien miesniowych. 
 38. ACTR1B – Beta-centractin is a protein that …
 39. ACTR2 – pierwszy gen z chromosou 2 – Actin-related protein 2 is a protein …eterna – Smal RNSs ranging is size between 20 and 30 nucleotides are involved in different types of regulation of gene expression including mRNA degradation, traslational repression, and chromatin modification. 
 40. ACTR3B – Białko zeiązane z aktyną 3B znane rowniez jakono ARP3- beta jest białkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen ACTR3B Gen ten koduje czlonka bialek zwiazanych z aktyna (ARP) ktore tworza komleksy wiloboalkowe i dziela 35-55% tozsamosci aminokwasowej z konwencjonalna aktuna 
 41. ACVR1 – Activin A receptor, type I (ACVR1) is a protein which in humans is encoded by tye ACVR1 gene; also known as ALK-2 (activin receptor-like kinease-2) ACVR1 has been linked to the 2q23-24 region of the genome. This protein is important in the bone morphogenic protein (BMP) pathway which is responsible for the development and repair of the skeletal system. Eterna – 5S ribosomal RNA is an approximately 120 nucleotide-long ribosomal RNA molecule with a mass of 40 kDa. It is a structural and functional component of the large subunit of the ribosome in all domains of life (bacteria, archea, and eukaryotes), with the exception of mitochondial robosomes of fungi and animals. 
 42. ADA – #,dostarcza enzymu deaminy adenozyny LimfocytyT B NK, 2020-11 # chorobotwórcza mutacja genu ADA – sanoistnie skorygowana przez komorki pacjentow – SCID – wg.  „Edycji Genów” Doudny … Wiki: Adrnosine deaninase (also known as adenosine aminohydrosine, ADA) is an enzyme (EC 3.5.4.4) involved in purine metabolism. 
 43. ADAM2 – Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 2 or Beta-fertilin is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM2 gene. 
 44. ADAM7 – Sisintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 7 is a protein that in humans is encoded by tve ADAM7 gene 
 45. ADAM9 – jeden  5 genow najbardIj aktywnych przy ciezkim  stanie COViD
 46. ADAM15 – Disintegrin and metalloproteinase domain-conraining protein 15 is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM15 gene. 
 47. ADAM17 – A disintegrin and metalloprotease 17 (ADAM17), also called TACE (tumor necrosis factor-a-converting enzyme), is a 70-kDa enzyme that belongs to the ADAM protein family of diaintegris and metalloproteases. Evolution  of thinking from EternaFold is the RNA engine that Eterna is currentlu using to improve the degradation of Covid vaccines and other mrnas. 
 48. ADAMTS1 – A disintegrin and metalloproteine with thrombospindin mortufs 1 – is an enzyme that in humans is encoded … Chromosome 21 is both the smallest human autosome 48 baze pairs – 1,5 percent 
 49. ADAMTS2 – A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 2 (ADAM-TS2) also known as procollagen I N-proteinase (PC I-NP) is an enzyme that in humans is encoded by the ADAMTS2 gene. ADAMTS2 is responsible for processing several types of procoagen proteins. 
 50. ADCY5- # na liscie Bible1EL …2020-12 # Chromosome 3
 51. ADGRL2 – # Latrophilin2 is a protein that in gimans is encoded by the ADGR2 gene et- [Lab Tutorial] Limited by nature – Optimal amount of GUbpairs – Winner About the Puzzle
  This lab tutorial is about optimal amount of GU base pairs.
  As you can see in the picture of the lab winners below, they have from 0 to 4 GU base pairs. So tge lab design can be solved without use of GU’s. However when so many of the winners contains 1 or several GU’s, it do suggest that this shape actualky benefits from it.
  Design with lobg stems have a much higher greater tokerance for GU base pairs than designs with shorter stems. The Star lab has relatively long strms – 6 base pairs each. Notice the most of the winners land in the area with 2 GU’s or 6%. In the design I have locked all the GC and AU pairs in the winner from The Star lab which have the highest percrntage of GU pairs. This design „Mat – Modnif Deep_Thought 91% design”. by Mat747, have 4GU pairs or 13% GU pairs abd scired 95% on folding. Fill in the GU base pairs. (1p31.1): adhesion G protein-coupled receptor L2 
 52. ADIPOR1 – Adiponectin receptor 1 (AdipoR1) is a protein which in humans is encoded by the ADIPOR1 gene.  IT is a member of the progestin and adipoQ receptor (PAQR) family, and is also known as PAQR1. The adiponectin receptors, AdipoR1 and AdipoR2, serve as receptors for globular and full-length adiponectin and mediate increasedbAMPK and PPAR-α ligand activiteies …
 53. ADM2 – is a protein that in humans is encoded by tve ADM2 gene.
 54. ADPRHL2 – (ADP-ribosyl)hydrolase 3 (ARH3) is enzyme 22-07 #  ADP-ribose glycohydrolase 3 (ARH3) is an enzyme that in humans is wncoded by the ADPRH2 gene. ET- Roll Your Own Pseudoknot Design – About the Puzzle – Here is an example structure made by arnuvmodh for the Roll Your Own Pseudoknot lab puzzle that involves the internal loop of a stem in the pseudoknot. 
 55. ADCY8 – (adenylate cyclades 8) which encodes a membrane bound enzyme that catalyze the formation of cyclic AMP … Cykliczny adenozyno-3’, 5’-monofisforan – stymuluje wzrist ruchliwości plemników ….(cAMP) – organiczny zwiazek chemiczny z grupy nukleotydów, 
 56. ADH4 – koduje dehyrogenaze alkoholiw
 57. ADI1 – encodes the enzyme, 1,2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene dioxygenase . eterna miRNA in Homo Sapiens – MicroRNSs (miRNSs) are post-transcriptional regulators that bind to complementary sequence in the three ttnslated regions (3’ UTRs) of target messenger RNS transcripts (mRNAs), usually resulting in gene siliencing. miRNAs are short ribonucleic acid (RNA) molecules, on average only 22 nucleotides long. 
 58. AMOTL2 – Angimotin – like protein 2 is a protein that in humans is wncoded by the AMOTL2 gene. eterna – ryfa RNA – Difficulty Level 3 – wiki – The ryfA gene is a non-coding RNA present in E. coli, Shigella flexneri and Salmonella species where it is found between the ydaN and dbpA genes. 
 59. ADIPOQ – q-arm – Partail list of the genes licated on q-arm (long arm) of human chromosome 3 – Adiponectin (also refered to as GBP-28, apM1, AdipoQ and Acro30 is a protein hormone and adipokine, which is involved in regulating glucose levels as well as fatty acid brekdown. Eterna …IREs_VEGF_A – Difficulty Level 1 .. This family represents the vascular endothelial growth factor (VEGF) internal ribosome entry site (IRESs) A. VEGF is an endotheliel cell mitogen with many crucial function such aa embryogenic development and wound healing. 
 60. ADTRP – Zależne od androgenów białko regulujące TFPI …. 
 61. AEBP1 – Białko wiążące AE1 jest bialkiem ktore u ludzi jest kodowane przez gen AEBP1 nalezy do rodziny karboksypeptydazy A. Bialko moze dzialc jakonrepresor transkrypcji i odgrywac role w adipogenezie i roznicowaniu komorek miesni gladkich Witaj to jet Bing. Chcesz sie dowiedziec kilka ciekawostek o AEBP1? AEBP1 to skrot od Adipocyte Enhancer Bibding Protein 1 czyli bialka wiazacego sie z enhanceramibadiopocytow Adiopocyty to komorki tluszczoe ktore magazynija energei ei regulaija metabolizm Engancery to sekwencje DNA krore zwiekszaja metabolizm 
 62. AFF3 – chusome 2 
 63. AFTPH – Aftiphilin is a protein 
 64. AGA – N(4)-(beta-N-acetylglucodaminyl)-L-asparaginase is an enzyme that in humans is encoded by the AGA gene. 
 65. AGK – ludzki gen koduje enzym mitochondrialna kinaze acyloglicerolowa Bialkokodoeane przez ten gen jest bialkiem blony mitochondrialnej zaangazowanym w metabolizm lipidow i gliverolipidow/ … teojglicerydy sa glwonymi skaldanikami tkanki tluszcoaej u ludzi i innhych kregowcow  a takze tluszcsem roslinnym . 
 66. AGXT – Serine-pyruvate aminotransferase is an enzyme 
 67. AGXT2 – The human AGXT2 gene encodes the protein Alaine-glyoxate aminotransferase 2. It catalyzes the conversion of glyoxylate to glycine using L-alanine as the amino donor. 
 68. AHCTF1 – Protein ELYS is a protein that in humans is encoded by the AHCTF1 gene… The AT-hook is a DNA-bibding motif present in many proteins, including the high mobilitu group …
 69. AIG1 – Białko indukowane przez androgeny 1 – ramię q – długie ramię ludzkiego chromosomu 6 
 70. Akirin-2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen AKIRIN2 – ramię q – długie ramię ludzkiego chromosomu 6 
 71. AKT3 – RAC-gamma serine/threonine-protein kinease is an enzyme that in humans is encoded by the AKT3 gene. Function: The protein encoded by this gene is a member 
 72. ALAS1 – Delta-aminolevulinate synthase 1 is protein – pierwszy gen na wiki – w chromosome 3 
 73. ALMS1 – Alstrom syndrome 1 known as ALMS1 is a protein – eternagmae- Oryza – It is renowed for being easy to genetically modyfy and is a model organism for celeral biology …
 74. AMELY – Y isoform AMELY is licated on the Y chromosome and encodes a form of amelogenin 
 75. AMPD2 – deaminase 2 is an enzyme that in humans is encoded by the AMPD2 gene. High AMPD2 expression levels correlate poor patient outcome # and a proliferative tumor phenotype in undifferentiated pleonorphic sarcoma (UPS) ETerna – Simple Pseudoknot in 3D, About the Puzzle – During the last town hall, questions came up about what pseudoknots are and why we are studying them. Are they natural RNA or synthetic creations? Pseudoknots naturally occur in the RNA elements of many if not most organisms. Since the study of RNA is a relatively new field, not much is known about exactly how common pseudoknots are. They aren’t highly defined structure that form when part of the RNA within a stem folds with part of the RNA outside of the stem. Put another way, a pseudoknot is a 3D structure containing two stem-loop structures in which the first sten’s loop forms part of the second stem. They aren’t a specific motif but rather a general structure. You might also think of it as crossing base pairs. Pseudoknots can play a role in the biological function of RNA. An example is ribosomal frameshifting; the formation of a complex pseudoknot pauses the ribosome to change the reading frane. Pseudoknots also are known to be present in telomerase and many viruses. 
 76. ANKRD31 – Ankyrin repeat domain 31 is a protein that in humans is encoded by the ANKRD31 – Eternagame.org – [CONTRA][Lab Tutorial] ContraFold falls for symetry and repet elements – Six-Corned Snowflake M2 About the Puzzle Many stems of the same length, makes for unstanle RNA. This puzzle Based on Six-Corned Snowflake M2 by Merryskies. It contains 18 stems of the lenggh 4 basepairs and 6 stems of 7 basepairs. Similar it holds 5 identical arms. Many stems of the same length – especially if shorter – will eventually provoke identical solves. Stems solved the same way, will easier mispair, and not help make a RNA static and stable. 
 77. AHCTF1 – Protein ELYS is protein that in humans is encoded by tve AHCTF1 gene. 
 78. AHR – #Narine – książka 2021-01#  The aryl hydrocarbon receptor (AhR) is a protein that in himans is encoded byvthe AGR gene. Mikrobiom, mikrobiota – 
 79. AIC – Aicardi syndrome is a protein that in humans is encoded by the AIC gene. 
 80. AIP – AH receptor-interacting protein (AIP) also known as aryl hydrocarbon receptor-interacting protein, immunophilin homolog ARA9 is a protein …. FKBP family….białko ktorego ktoregu funkcja nadal nie jest dla naukowcow do konca jasna ….
 81. AMFR – Autocrine motility factor receptor, isiform 2 is protein that in kumają is encoded by the AMFR gene. 
 82. AMOTL2 – Anginomotin-like protein 2 is a protein that in humans is encoded by the ANOTL2 gene Eterna – IRES_HCV – Protein translation of most eukaryiotic mRNAsnrequires association of Met-
  tRNA, several initiation factors, and GTP with the 40S ribosomal subunit. The ribosome can only bind the capped mRNA after binding the initiator tRNA. Transltion of hepatitis C virus (HCV) mRNA is initiated by a diffrent mechanism from the usuaal 5’ cap-binding model. This alternate mechanism relies on the direct binding of the 40S ribosomal subunit by the internal ribosome entey site (IRES) in the 5’ UTR of HCV RNA. HCV IRES adopts a complexbstructure, and may differ significantly from IRES elements identifiedbin picornaviruses. A small number of eukaryiotic mRNA habe been shown to be translated by internal rivosome entry. 
 83. ANGPL1 – Anginopoietins are member of the vascular endothelical growth factor family and the only known growth factors largely specific for vascular endothelium. 
 84. ANK2 – Ankyrin-2, also known as Ankyrin-B, and Brain anykyrin, is a protein which in humans is encoded by the ANk2 gene. Ankyrin-protein 2 is ubiquitously expressed, but shows high expression in cardiac muscle. Eterna – Anti-Q RNA (wcześniej zwany Qa RNA) – mały niekodujący RNA obecny w podlegającym koniugcji plazmoidzie pCF10 bakterii Enterococcus feacalis. Należy do elementów cis-regulacyjnych swojego targetu prgQ, choć moze takze dzialac w sposob trans. Anti-Q znany jest z interakcji czastevzkami pelniacymi funkcje intristic terminator badz atenajtorem, zabezpieczajac dlaej lezace geny przed transkrypcja. 
 85. APBB2 – Amyloid beta A4!precursor protein-bibding family B memeber 2 is a protein that in humans is encoded by the APBB2 gene. The protein encoded by this gene interacts with the cytoplasmic domains of amyloid beta (A4) precursor protein and amyloid beta (A4) precyrsor-like protein 2. 
 86. APBB3 – Amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 3 … It is thought that the protein encoded by this gene may modulate the internalization of APP. 
 87. ART3 – Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 is an enzyme that in himans is encoded by the ART3 gene. Chr 4: 76.01 – 76.11 
 88. ATM – Kinaza ATM (ataxia telangiectasia mutated) kinaza białkowa serynowo-treoninowa (EC 2.7.1.11) aktywiwana przez przerwania obu nici pidwójnej helisy DNA.
 89. ATR – Serine/threonine-protein kinease ATR also known as ataxia 
 90. ATXN7L2 – Ataxin 7-like 2 is a protein in humans that is encoded by the ATXN7L2 gene. Symbol report for ATXN7L2 AHGNC 
 91. AZI2 – 5-azacitidyne-inducted protein2 – is a protein …chr 3 …
 92. AZIN2 – Antizyme inhibitor 2 (Azl2) also know as arginine decarboxylase (ADC) 


 93. PURG – Purine-rich element binding protein G is a protein that in humans is encoded by the PURG gene.
 • 16.
16.

17. 1. ……..
 2. weryfication$$
 3.  
 4. ABCA1 -* # Function: The membrane-associated protein encoded by this gene is a 
 5. AADACL3 – # Arylacetamide deacetylase-like 3 is a protein in humans that is wncoded by the AADACL3 gene (W ukrainska bardzo dobrze opisany) 22-06 – eternagame – Limited by nature – This design „Cyborg 1” have 45% GC pairs and scired 100% ob folding. Fill out the rest with AU base pairs. # Homologene a tool of the United States National Center for Biotechnology Information IArtlactamide deacetylase-like 3 is a protein … Chromosome 1 is a the designation for the largest human chromosome. – eternagame „Your have to design the patens with following specifications: 
 6. ADHFE1 – –2000. Chromosome 8 start 2023-11-21 – Degydrogeneza alkoholowa, żelazo zawierające 1 jest białkiem, które u kudzi jest kodowane przez gen ADHFE1 … gen z produktem białkowym $$end weryfication !
 7. ANK1 – Ankyrin 1 znany również jako ANK-1 i erytocyty ankyryna to białko …Białko kodowane przez ten gen, Ankyrin 1, jest prototypem rodziny ankyryn, zostało po raz pierwszy odkryte w erytrocytach, ale od tego czasu zbaleziono je również w mózgu i mieśniach
 8. APBB2 – Amyloid beta A4!precursor protein-bibding family B memeber 2 is a protein that in humans is encoded by the APBB2 gene. The protein encoded by this gene interacts with the cytoplasmic domains of amyloid beta (A4) precursor protein and amyloid beta (A4) precyrsor-like protein 2.
 9. APBB3 – Amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 3 … It is thought that the protein encoded by this gene may modulate the internalization of APP.
 10. ARHGAP31 – The Rho GTPase activating protein 31 is encoded in humans by the ARHGAP31 gene.
 11. ART3 – Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 is an enzyme that in himans is encoded by the ART3 gene. Chr 4: 76.01 – 76.11
 12. ATM – Kinaza ATM (ataxia telangiectasia mutated) kinaza białkowa serynowo-treoninowa (EC 2.7.1.11) aktywiwana przez przerwania obu nici pidwójnej helisy DNA.
 13. ATR – Serine/threonine-protein kinease ATR also known as ataxia
 14. ATXN7L2 – Ataxin 7-like 2 is a protein in humans that is encoded by the ATXN7L2 gene. Symbol report for ATXN7L2 AHGNC
 15. AZI2 – 5-azacitidyne-inducted protein2 – is a protein …chr 3 …
 16. AZIN2 – Antizyme inhibitor 2 (Azl2) also know as arginine decarboxylase (ADC) end$$
 17. BCAP29 – Białko związane z receptorem limfocytów B29 – oznacza białko związane z receptorem komorek B29 Jest to bialko, ktore bierze udzial w transporcie bialek blonowych z siateczki srodplazmowej do aparatu Golgiego.
 18. BCAS2 – Breast carcinoma amplifed sequence 2 – Pre-mRNA-splicing factor SPF27 is a protein …Identifiers…
 19. BCC6 – is a protein that in hunans is encoded by the BCC6 gene It is assocuated with Basal cell carcinoma susceptibility to 6
 20. AADACL3 – # Arylacetamide deacetylase-like 3 is a protein in humans that is wncoded by the AADACL3 gene (W ukrainska bardzo dobrze opisany) 22-06 – eternagame – Limited by nature – This design „Cyborg 1” have 45% GC pairs and scired 100% ob folding. Fill out the rest with AU base pairs. # Homologene a tool of the United States National Center for Biotechnology Information IArtlactamide deacetylase-like 3 is a protein … Chromosome 1 is a the designation for the largest human chromosome. – eternagame „Your have to design the patens with following specifications: 
 21. AADACL4 – Arylacetamide deacetylase-like 4 is a protein in humans that is encoded by the AADACL4 gene. 
 22. AASDH – Ch 4: 56.34 – 56.39 – Aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase 
 23. AAVS1 -* gene in the species Homo sapiens (Wikidata) 2021-04 #  – Adeno-associated virus integration site 1 – is a viral integration site that in humans is encoded by the AAVS1 gene located on chromosome 19. 
 24. ABAT -*  # Function: 4-Aminobutyrate aminotransferase (ABAT) is responsible for catabolism of gamma-aminobutyric acid (GABA), an important, mostly inhibiatory neurotransmitter in the central nervous system, into succinic semialdehyde.  2021-04 # 4-aminobutyrate aminotransferase – The ABAT gene provides instructions for making the GABA-transaminase enzyme. 
 25. ABCA1 -* # Function: The membrane-associated protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters.  2021-04 # ATP binding cassette subfamily A member 1 
 26. ABCA3 -* ATP-binding casette sub-family A member 3 (‘m3 transporter ABC podrodziny A”) – białko kodowane u człowieka genem ABCA3. 2021-04 . #The ABCA3 gene provides instruction for making a protein involved in surfactant production. 
 27. ABCA12 – ATP-binding cassette sub-family A member 12 also known as ATP-binding cassette transporter 12 is a protein that in himans is wncoded by the ABCA12 gene. 
 28. ABCB1 – Glikoproteina P usuwa obce substancje w tum leki s wnetrza komorek …Transporter ABC ATP jest wykorzystywana do przemieszczania roznego rodzaju substrator przez blone …ABCD1 # is a protein that transfers fatty acids into peroxisomers. – Olej ACTN3 – białko in mięśnie sprinterów – 
 29. ABCG5 – genes encode for two proteins sterolin1 and -2, respectovely. etenra – Arabidoptis Th. A spring annyal with a relatively  short lufe cycle, AThal. is popular as a model organis in plant biology and genetics. 
 30. ABI3 – członek rodziny genów ABI 3 (ABI3), znany również jako nowa cząsteczka, w tym SH3 (Nesh) to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen ABI3. Kodowane białko hamuje etopowe przerzuty komórek n. oraz migracje komorek. 
 31. ABL1 # BRCA1 has been shown to interact with the following proteins … 2021-03 #  (9 chromosom) koduje ludzie białko Abl, 
 32. ABL2 – Tyrosine-protein kinease ABL2 also known as Abelson-related gee  (Arg) is an enzyme that in humans is encoded by the ABL2 gene. ABL2 is a cytoplasmic tyrosine kinease which is closely related to but distinct from ABL1. 
 33. ABLIM3 # Ten gen koduje członka rodziny białek wiążących aktynę LIM (abLIM). Białka te charakteryzują się N-końcową domeną LIN i C- końcowa domena podobna do dematyny. Baza National Library of Madifine ma wszusykie 861 geny …..  – Acting-bonding LIM protein 3 … The LIM domain is a double zinc finger structure promotes protein-protein interactions. Eterna – Ribosome Challenge 1.2 This puzzle involves nearly all of Domain III, one of six major domains of the large ribosomal subunit. This part constitutes a big part of the „exit tunnel” of the ribosome – that’s the tunnel through which the protein is extruded after synthesis. By solving this puzzle, you’ll become better prepared to face future challenges where we will try to remove or stabilize this entire domain, to help simplify the ribosome and even let it accomodate different polymers that we’ll try to get the ribosome synthesie. We may also seek to redesign part of Domain III that recruit other molecular machines to the ribosome that help captire nascent proteins and fold them. 
 34. ABO # Gen ABO koduje białko (antygen) które znajduje się na powierzchni czerwonych ciałek krwi. Najczęstrzymi wariantami sa A, B i 0. Zarówno A, jak i B sa dominujace w stosunku do 0 … 2021-04 # ABO determines the ABO blood group of an individual by modyfying the oligosaccharides on cell surface glycoproteins. The ABO locus encoded three alleles. – Histo-blood group ABO system transferase is an enzyme with glycosyltransferase activity, which is encoded by the ABO gene in humans. 
 35. ACADM – # przeczytalem calosc z wilipedii – nic prawie nie rozumiem … no – moze .:. an enzyme called acryl-coenzyme A dehydrogenase that is inportant for breaking down (degrading) a ceratin group of fates called medium-chain fatty acids. 22-06 # (acryl-Cornzyme A dehydrogenase, C-4 to C-12 straighy chain) is a gene that provides instruction for making an enzyme called .:: 3- ci ? gen w koljnosci w genotypie? 
 36. ACE – # Gen ACE zwany tez „genem wytrzymałości jest związany z wydolnością naszego organizmu2021-01 # – (ang. Angiotensin-Converting Enzyme – glimoproteina, enzym z grupa 
 37. ACE2 – Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) is an enzyme attached to … ACE2 also serca tea as the entry point into cells for some corona viruses, including …SARS-CoV-2. ….ACE2 – warianty tego genu miga wplywac na podatnisc na infekce koronawirusmai ludzkimi 
 38. ACOT12 – acrylo-CoA tioesteraza 12 .::. Umożliwia identyczną aktywność wiązania białek. Przewiduje się, że będzie zaangażowany w proces metaboliczny acylo-CoA i proces metaboliczny kwasów tłuszcowych. – niea baza danych zawierajaca wszytskie geny? 
 39. ACOX3 – Peroxisomal acryl-coenzyme A odidase 3 is an enzyme that in himans is encoded by tge ACOX3 gene: 
 40. ACTL8 – Actin-like 8 is a protein in himans that is encoded by the ACtL8 gene. 
 41. ACTG1P6 – Actin, gamma 1 pseudogene 6 is a protein that in himans is encoded by the ACTG1P6 gene.
 42. ACTL8 – Actin-like 8 is a protein in humans that is wncoded by the ACTL8 gene. It is a protein that is used in making the intercellular architecture of cells.  … ACTL8 – Acrin-like 8 is a protein in humans that is encoded by the ACTL8 gene. 
 43. ACTN2 – koduje izoforme alfa-aktyniny 
 44. ACTN3 – # Badania genetyczne oceniajace predyspozycje do sportow są prowadzone w kierunku 4 genow – ACTN3, ACE 2021-01  # z bible list … białko in mięśnie sprintero …2020-12# wariacja tego genu pomaga ciału w budowie białka Alpha-actini-3, które kontroluje prace szybko kurczliwych wlokien miesniowych. 
 45. ACTR1B – Beta-centractin is a protein that …
 46. ACTR2 – pierwszy gen z chromosou 2 – Actin-related protein 2 is a protein …eterna – Smal RNSs ranging is size between 20 and 30 nucleotides are involved in different types of regulation of gene expression including mRNA degradation, traslational repression, and chromatin modification. 
 47. ACTR3B – Białko zeiązane z aktyną 3B znane rowniez jakono ARP3- beta jest białkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen ACTR3B Gen ten koduje czlonka bialek zwiazanych z aktyna (ARP) ktore tworza komleksy wiloboalkowe i dziela 35-55% tozsamosci aminokwasowej z konwencjonalna aktuna 
 48. ACVR1 – Activin A receptor, type I (ACVR1) is a protein which in humans is encoded by tye ACVR1 gene; also known as ALK-2 (activin receptor-like kinease-2) ACVR1 has been linked to the 2q23-24 region of the genome. This protein is important in the bone morphogenic protein (BMP) pathway which is responsible for the development and repair of the skeletal system. Eterna – 5S ribosomal RNA is an approximately 120 nucleotide-long ribosomal RNA molecule with a mass of 40 kDa. It is a structural and functional component of the large subunit of the ribosome in all domains of life (bacteria, archea, and eukaryotes), with the exception of mitochondial robosomes of fungi and animals. 
 49. ADA – #,dostarcza enzymu deaminy adenozyny LimfocytyT B NK, 2020-11 # chorobotwórcza mutacja genu ADA – sanoistnie skorygowana przez komorki pacjentow – SCID – wg.  „Edycji Genów” Doudny … Wiki: Adrnosine deaninase (also known as adenosine aminohydrosine, ADA) is an enzyme (EC 3.5.4.4) involved in purine metabolism. 
 50. ADAM2 – Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 2 or Beta-fertilin is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM2 gene. 
 51. ADAM7 – Sisintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 7 is a protein that in humans is encoded by tve ADAM7 gene 
 52. ADAM9 – jeden  5 genow najbardIj aktywnych przy ciezkim  stanie COViD
 53. ADAM15 – Disintegrin and metalloproteinase domain-conraining protein 15 is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM15 gene. 
 54. ADAM17 – A disintegrin and metalloprotease 17 (ADAM17), also called TACE (tumor necrosis factor-a-converting enzyme), is a 70-kDa enzyme that belongs to the ADAM protein family of diaintegris and metalloproteases. Evolution  of thinking from EternaFold is the RNA engine that Eterna is currentlu using to improve the degradation of Covid vaccines and other mrnas. 
 55. ADAMTS1 – A disintegrin and metalloproteine with thrombospindin mortufs 1 – is an enzyme that in humans is encoded … Chromosome 21 is both the smallest human autosome 48 baze pairs – 1,5 percent 
 56. ADAMTS2 – A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 2 (ADAM-TS2) also known as procollagen I N-proteinase (PC I-NP) is an enzyme that in humans is encoded by the ADAMTS2 gene. ADAMTS2 is responsible for processing several types of procoagen proteins. 
 57. ADCY5- # na liscie Bible1EL …2020-12 # Chromosome 3
 58. ADGRL2 – # Latrophilin2 is a protein that in gimans is encoded by the ADGR2 gene et- [Lab Tutorial] Limited by nature – Optimal amount of GUbpairs – Winner About the Puzzle
  This lab tutorial is about optimal amount of GU base pairs.
  As you can see in the picture of the lab winners below, they have from 0 to 4 GU base pairs. So tge lab design can be solved without use of GU’s. However when so many of the winners contains 1 or several GU’s, it do suggest that this shape actualky benefits from it.
  Design with lobg stems have a much higher greater tokerance for GU base pairs than designs with shorter stems. The Star lab has relatively long strms – 6 base pairs each. Notice the most of the winners land in the area with 2 GU’s or 6%. In the design I have locked all the GC and AU pairs in the winner from The Star lab which have the highest percrntage of GU pairs. This design „Mat – Modnif Deep_Thought 91% design”. by Mat747, have 4GU pairs or 13% GU pairs abd scired 95% on folding. Fill in the GU base pairs. (1p31.1): adhesion G protein-coupled receptor L2 
 59. ADIPOR1 – Adiponectin receptor 1 (AdipoR1) is a protein which in humans is encoded by the ADIPOR1 gene.  IT is a member of the progestin and adipoQ receptor (PAQR) family, and is also known as PAQR1. The adiponectin receptors, AdipoR1 and AdipoR2, serve as receptors for globular and full-length adiponectin and mediate increasedbAMPK and PPAR-α ligand activiteies …
 60. ADM2 – is a protein that in humans is encoded by tve ADM2 gene.
 61. ADPRHL2 – (ADP-ribosyl)hydrolase 3 (ARH3) is enzyme 22-07 #  ADP-ribose glycohydrolase 3 (ARH3) is an enzyme that in humans is wncoded by the ADPRH2 gene. ET- Roll Your Own Pseudoknot Design – About the Puzzle – Here is an example structure made by arnuvmodh for the Roll Your Own Pseudoknot lab puzzle that involves the internal loop of a stem in the pseudoknot. 
 62. ADCY8 – (adenylate cyclades 8) which encodes a membrane bound enzyme that catalyze the formation of cyclic AMP … Cykliczny adenozyno-3’, 5’-monofisforan – stymuluje wzrist ruchliwości plemników ….(cAMP) – organiczny zwiazek chemiczny z grupy nukleotydów, 
 63. ADH4 – koduje dehyrogenaze alkoholiw
 64. ADI1 – encodes the enzyme, 1,2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene dioxygenase . eterna miRNA in Homo Sapiens – MicroRNSs (miRNSs) are post-transcriptional regulators that bind to complementary sequence in the three ttnslated regions (3’ UTRs) of target messenger RNS transcripts (mRNAs), usually resulting in gene siliencing. miRNAs are short ribonucleic acid (RNA) molecules, on average only 22 nucleotides long. 
 65. AMOTL2 – Angimotin – like protein 2 is a protein that in humans is wncoded by the AMOTL2 gene. eterna – ryfa RNA – Difficulty Level 3 – wiki – The ryfA gene is a non-coding RNA present in E. coli, Shigella flexneri and Salmonella species where it is found between the ydaN and dbpA genes. 
 66. ADIPOQ – q-arm – Partail list of the genes licated on q-arm (long arm) of human chromosome 3 – Adiponectin (also refered to as GBP-28, apM1, AdipoQ and Acro30 is a protein hormone and adipokine, which is involved in regulating glucose levels as well as fatty acid brekdown. Eterna …IREs_VEGF_A – Difficulty Level 1 .. This family represents the vascular endothelial growth factor (VEGF) internal ribosome entry site (IRESs) A. VEGF is an endotheliel cell mitogen with many crucial function such aa embryogenic development and wound healing. 
 67. ADTRP – Zależne od androgenów białko regulujące TFPI …. 
 68. AEBP1 – Białko wiążące AE1 jest bialkiem ktore u ludzi jest kodowane przez gen AEBP1 nalezy do rodziny karboksypeptydazy A. Bialko moze dzialc jakonrepresor transkrypcji i odgrywac role w adipogenezie i roznicowaniu komorek miesni gladkich Witaj to jet Bing. Chcesz sie dowiedziec kilka ciekawostek o AEBP1? AEBP1 to skrot od Adipocyte Enhancer Bibding Protein 1 czyli bialka wiazacego sie z enhanceramibadiopocytow Adiopocyty to komorki tluszczoe ktore magazynija energei ei regulaija metabolizm Engancery to sekwencje DNA krore zwiekszaja metabolizm 
 69. AFF3 – chusome 2 
 70. AFTPH – Aftiphilin is a protein 
 71. AGA – N(4)-(beta-N-acetylglucodaminyl)-L-asparaginase is an enzyme that in humans is encoded by the AGA gene. 
 72. AGK – ludzki gen koduje enzym mitochondrialna kinaze acyloglicerolowa Bialkokodoeane przez ten gen jest bialkiem blony mitochondrialnej zaangazowanym w metabolizm lipidow i gliverolipidow/ … teojglicerydy sa glwonymi skaldanikami tkanki tluszcoaej u ludzi i innhych kregowcow  a takze tluszcsem roslinnym . 
 73. AGXT – Serine-pyruvate aminotransferase is an enzyme 
 74. AGXT2 – The human AGXT2 gene encodes the protein Alaine-glyoxate aminotransferase 2. It catalyzes the conversion of glyoxylate to glycine using L-alanine as the amino donor. 
 75. AHCTF1 – Protein ELYS is a protein that in humans is encoded by the AHCTF1 gene… The AT-hook is a DNA-bibding motif present in many proteins, including the high mobilitu group …
 76. AIG1 – Białko indukowane przez androgeny 1 – ramię q – długie ramię ludzkiego chromosomu 6 
 77. Akirin-2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen AKIRIN2 – ramię q – długie ramię ludzkiego chromosomu 6 
 78. AKT3 – RAC-gamma serine/threonine-protein kinease is an enzyme that in humans is encoded by the AKT3 gene. Function: The protein encoded by this gene is a member 
 79. ALAS1 – Delta-aminolevulinate synthase 1 is protein – pierwszy gen na wiki – w chromosome 3 
 80. ALMS1 – Alstrom syndrome 1 known as ALMS1 is a protein – eternagmae- Oryza – It is renowed for being easy to genetically modyfy and is a model organism for celeral biology …
 81. AMELY – Y isoform AMELY is licated on the Y chromosome and encodes a form of amelogenin 
 82. AMPD2 – deaminase 2 is an enzyme that in humans is encoded by the AMPD2 gene. High AMPD2 expression levels correlate poor patient outcome # and a proliferative tumor phenotype in undifferentiated pleonorphic sarcoma (UPS) ETerna – Simple Pseudoknot in 3D, About the Puzzle – During the last town hall, questions came up about what pseudoknots are and why we are studying them. Are they natural RNA or synthetic creations? Pseudoknots naturally occur in the RNA elements of many if not most organisms. Since the study of RNA is a relatively new field, not much is known about exactly how common pseudoknots are. They aren’t highly defined structure that form when part of the RNA within a stem folds with part of the RNA outside of the stem. Put another way, a pseudoknot is a 3D structure containing two stem-loop structures in which the first sten’s loop forms part of the second stem. They aren’t a specific motif but rather a general structure. You might also think of it as crossing base pairs. Pseudoknots can play a role in the biological function of RNA. An example is ribosomal frameshifting; the formation of a complex pseudoknot pauses the ribosome to change the reading frane. Pseudoknots also are known to be present in telomerase and many viruses. 
 83. ANKRD31 – Ankyrin repeat domain 31 is a protein that in humans is encoded by the ANKRD31 – Eternagame.org – [CONTRA][Lab Tutorial] ContraFold falls for symetry and repet elements – Six-Corned Snowflake M2 About the Puzzle Many stems of the same length, makes for unstanle RNA. This puzzle Based on Six-Corned Snowflake M2 by Merryskies. It contains 18 stems of the lenggh 4 basepairs and 6 stems of 7 basepairs. Similar it holds 5 identical arms. Many stems of the same length – especially if shorter – will eventually provoke identical solves. Stems solved the same way, will easier mispair, and not help make a RNA static and stable. 
 84. AHCTF1 – Protein ELYS is protein that in humans is encoded by tve AHCTF1 gene. 
 85. AHR – #Narine – książka 2021-01#  The aryl hydrocarbon receptor (AhR) is a protein that in himans is encoded byvthe AGR gene. Mikrobiom, mikrobiota – 
 86. AIC – Aicardi syndrome is a protein that in humans is encoded by the AIC gene. 
 87. AIP – AH receptor-interacting protein (AIP) also known as aryl hydrocarbon receptor-interacting protein, immunophilin homolog ARA9 is a protein …. FKBP family….białko ktorego ktoregu funkcja nadal nie jest dla naukowcow do konca jasna ….
 88. AMFR – Autocrine motility factor receptor, isiform 2 is protein that in kumają is encoded by the AMFR gene. 
 89. AMOTL2 – Anginomotin-like protein 2 is a protein that in humans is encoded by the ANOTL2 gene Eterna – IRES_HCV – Protein translation of most eukaryiotic mRNAsnrequires association of Met-
  tRNA, several initiation factors, and GTP with the 40S ribosomal subunit. The ribosome can only bind the capped mRNA after binding the initiator tRNA. Transltion of hepatitis C virus (HCV) mRNA is initiated by a diffrent mechanism from the usuaal 5’ cap-binding model. This alternate mechanism relies on the direct binding of the 40S ribosomal subunit by the internal ribosome entey site (IRES) in the 5’ UTR of HCV RNA. HCV IRES adopts a complexbstructure, and may differ significantly from IRES elements identifiedbin picornaviruses. A small number of eukaryiotic mRNA habe been shown to be translated by internal rivosome entry. 
 90. ANGPL1 – Anginopoietins are member of the vascular endothelical growth factor family and the only known growth factors largely specific for vascular endothelium. 
 91. ANK2 – Ankyrin-2, also known as Ankyrin-B, and Brain anykyrin, is a protein which in humans is encoded by the ANk2 gene. Ankyrin-protein 2 is ubiquitously expressed, but shows high expression in cardiac muscle. Eterna – Anti-Q RNA (wcześniej zwany Qa RNA) – mały niekodujący RNA obecny w podlegającym koniugcji plazmoidzie pCF10 bakterii Enterococcus feacalis. Należy do elementów cis-regulacyjnych swojego targetu prgQ, choć moze takze dzialac w sposob trans. Anti-Q znany jest z interakcji czastevzkami pelniacymi funkcje intristic terminator badz atenajtorem, zabezpieczajac dlaej lezace geny przed transkrypcja. 
 92. APBB2 – Amyloid beta A4!precursor protein-bibding family B memeber 2 is a protein that in humans is encoded by the APBB2 gene. The protein encoded by this gene interacts with the cytoplasmic domains of amyloid beta (A4) precursor protein and amyloid beta (A4) precyrsor-like protein 2. 
 93. APBB3 – Amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 3 … It is thought that the protein encoded by this gene may modulate the internalization of APP. 
 94. ARHGAP31 – The Rho GTPase activating protein 31 is encoded in humans by the ARHGAP31 gene. 
 95. ARID1A – AT-rich interactive domain-containing protein 1 A …
 96. ART3 – Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 is an enzyme that in himans is encoded by the ART3 gene. Chr 4: 76.01 – 76.11 
 97. ATM – Kinaza ATM (ataxia telangiectasia mutated) kinaza białkowa serynowo-treoninowa (EC 2.7.1.11) aktywiwana przez przerwania obu nici pidwójnej helisy DNA.
 98. ATR – Serine/threonine-protein kinease ATR also known as ataxia 
 99. ATXN7L2 – Ataxin 7-like 2 is a protein in humans that is encoded by the ATXN7L2 gene. Symbol report for ATXN7L2 AHGNC 
 100. AZI2 – 5-azacitidyne-inducted protein2 – is a protein …chr 3 …
 101. AZIN2 – Antizyme inhibitor 2 (Azl2) also know as arginine decarboxylase (ADC) 


 1. AAS – Synteza semialdehydu alfa-aminoadypinowego jest enzymem kodowanym przez gen AAAS u ludzi bierze udzial w ich głownym szlaku degradacji lizyny. $$end ….
 2. AADACL3 – # Arylacetamide deacetylase-like 3 is a protein in humans that is wncoded by the AADACL3 gene (W ukrainska bardzo dobrze opisany) 22-06 – eternagame – Limited by nature – This design „Cyborg 1” have 45% GC pairs and scired 100% ob folding. Fill out the rest with AU base pairs. # Homologene a tool of the United States National Center for Biotechnology Information IArtlactamide deacetylase-like 3 is a protein … Chromosome 1 is a the designation for the largest human chromosome. – eternagame „Your have to design the patens with following specifications: AADACL4 – Arylacetamide deacetylase-like 4 is a protein in humans that is encoded by the AADACL4 gene. AASDH – Ch 4: 56.34 – 56.39 – Aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase
  –2000. ADHFE1 – Chromosome 8 start 2023-11-21 – Degydrogeneza alkoholowa, żelazo zawierające 1 jest białkiem, które u kudzi jest kodowane przez gen ADHFE1 … gen z produktem białkowym
 3. –ANK1 – Ankyrin 1 znany również jako ANK-1 i erytocyty ankyryna to białko …Białko kodowane przez ten gen, Ankyrin 1, jest prototypem rodziny ankyryn, zostało po raz pierwszy odkryte w erytrocytach, ale od tego czasu zbaleziono je również w mózgu i mieśniach
 4. APBB2 – Amyloid beta A4!precursor protein-bibding family B memeber 2 is a protein that in humans is encoded by the APBB2 gene. The protein encoded by this gene interacts with the cytoplasmic domains of amyloid beta (A4) precursor protein and amyloid beta (A4) precyrsor-like protein 2.
 5. APBB3 – Amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 3 … It is thought that the protein encoded by this gene may modulate the internalization of APP.
 6. ARHGAP31 – The Rho GTPase activating protein 31 is encoded in humans by the ARHGAP31 gene.
 7. ARID1A – AT-rich interactive domain-containing protein 1 A …
 8. ART3 – Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 is an enzyme that in himans is encoded by the ART3 gene. Chr 4: 76.01 – 76.11
 9. ATM – Kinaza ATM (ataxia telangiectasia mutated) kinaza białkowa serynowo-treoninowa (EC 2.7.1.11) aktywiwana przez przerwania obu nici pidwójnej helisy DNA.
 10. ATR – Serine/threonine-protein kinease ATR also known as ataxia
 11. ATXN7L2 – Ataxin 7-like 2 is a protein in humans that is encoded by the ATXN7L2 gene. Symbol report for ATXN7L2 AHGNC
 12. AZI2 – 5-azacitidyne-inducted protein2 – is a protein …chr 3 …
 13. AZIN2 – Antizyme inhibitor 2 (Azl2) also know as arginine decarboxylase (ADC)
 14. DNA$ …..Kirkegard  35
 15. genes list: .
 16. Chromosom 5 jest jedną z 23 par chromosomów u ludzi. Ludzie zwykle mają dwie kopie tego chromosomu.  p, q, r 
 17. AAS – Synteza semialdehydu alfa-aminoadypinowego jest enzymem kodowanym przez gen AAAS u ludzi bierze udzial w ich glownym szlaku degradacji lizyny. 
 18. AADAC -* # Arylacetamide deacetylase is an enzyme that in humans is encoded by the AADAC gene. Microsomal arylacetamide deacetylase competes against the activity of cytosolic arylamine N-acetyltransfere, 2021-03# 17 numer HGNC:17
 19. AADACL3 – # Arylacetamide deacetylase-like 3 is a protein in humans that is wncoded by the AADACL3 gene (W ukrainska bardzo dobrze opisany) 22-06 – eternagame – Limited by nature – This design „Cyborg 1” have 45% GC pairs and scired 100% ob folding. Fill out the rest with AU base pairs. # Homologene a tool of the United States National Center for Biotechnology Information IArtlactamide deacetylase-like 3 is a protein … Chromosome 1 is a the designation for the largest human chromosome. – eternagame „Your have to design the patens with following specifications: 
 20. AADACL4 – Arylacetamide deacetylase-like 4 is a protein in humans that is encoded by the AADACL4 gene. 
 21. AASDH – Ch 4: 56.34 – 56.39 – Aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase 
 22. AAVS1 -* gene in the species Homo sapiens (Wikidata) 2021-04 #  – Adeno-associated virus integration site 1 – is a viral integration site that in humans is encoded by the AAVS1 gene located on chromosome 19. 
 23. ABAT -*  # Function: 4-Aminobutyrate aminotransferase (ABAT) is responsible for catabolism of gamma-aminobutyric acid (GABA), an important, mostly inhibiatory neurotransmitter in the central nervous system, into succinic semialdehyde.  2021-04 # 4-aminobutyrate aminotransferase – The ABAT gene provides instructions for making the GABA-transaminase enzyme. 
 24. ABCA1 -* # Function: The membrane-associated protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters.  2021-04 # ATP binding cassette subfamily A member 1 
 25. ABCA3 -* ATP-binding casette sub-family A member 3 (‘m3 transporter ABC podrodziny A”) – białko kodowane u człowieka genem ABCA3. 2021-04 . #The ABCA3 gene provides instruction for making a protein involved in surfactant production. 
 26. ABCA12 – ATP-binding cassette sub-family A member 12 also known as ATP-binding cassette transporter 12 is a protein that in himans is wncoded by the ABCA12 gene. 
 27. ABCB1 – Glikoproteina P usuwa obce substancje w tum leki s wnetrza komorek …Transporter ABC ATP jest wykorzystywana do przemieszczania roznego rodzaju substrator przez blone …ABCD1 # is a protein that transfers fatty acids into peroxisomers. – Olej ACTN3 – białko in mięśnie sprinterów – 
 28. ABCG5 – genes encode for two proteins sterolin1 and -2, respectovely. etenra – Arabidoptis Th. A spring annyal with a relatively  short lufe cycle, AThal. is popular as a model organis in plant biology and genetics. 
 29. ABI3 – członek rodziny genów ABI 3 (ABI3), znany również jako nowa cząsteczka, w tym SH3 (Nesh) to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen ABI3. Kodowane białko hamuje etopowe przerzuty komórek n. oraz migracje komorek. 
 30. ABL1 # BRCA1 has been shown to interact with the following proteins … 2021-03 #  (9 chromosom) koduje ludzie białko Abl, 
 31. ABL2 – Tyrosine-protein kinease ABL2 also known as Abelson-related gee  (Arg) is an enzyme that in humans is encoded by the ABL2 gene. ABL2 is a cytoplasmic tyrosine kinease which is closely related to but distinct from ABL1. 
 32. ABLIM3 # Ten gen koduje członka rodziny białek wiążących aktynę LIM (abLIM). Białka te charakteryzują się N-końcową domeną LIN i C- końcowa domena podobna do dematyny. Baza National Library of Madifine ma wszusykie 861 geny …..  – Acting-bonding LIM protein 3 … The LIM domain is a double zinc finger structure promotes protein-protein interactions. Eterna – Ribosome Challenge 1.2 This puzzle involves nearly all of Domain III, one of six major domains of the large ribosomal subunit. This part constitutes a big part of the „exit tunnel” of the ribosome – that’s the tunnel through which the protein is extruded after synthesis. By solving this puzzle, you’ll become better prepared to face future challenges where we will try to remove or stabilize this entire domain, to help simplify the ribosome and even let it accomodate different polymers that we’ll try to get the ribosome synthesie. We may also seek to redesign part of Domain III that recruit other molecular machines to the ribosome that help captire nascent proteins and fold them. 
 33. ABO # Gen ABO koduje białko (antygen) które znajduje się na powierzchni czerwonych ciałek krwi. Najczęstrzymi wariantami sa A, B i 0. Zarówno A, jak i B sa dominujace w stosunku do 0 … 2021-04 # ABO determines the ABO blood group of an individual by modyfying the oligosaccharides on cell surface glycoproteins. The ABO locus encoded three alleles. – Histo-blood group ABO system transferase is an enzyme with glycosyltransferase activity, which is encoded by the ABO gene in humans. 
 34. ACADM – # przeczytalem calosc z wilipedii – nic prawie nie rozumiem … no – moze .:. an enzyme called acryl-coenzyme A dehydrogenase that is inportant for breaking down (degrading) a ceratin group of fates called medium-chain fatty acids. 22-06 # (acryl-Cornzyme A dehydrogenase, C-4 to C-12 straighy chain) is a gene that provides instruction for making an enzyme called .:: 3- ci ? gen w koljnosci w genotypie? 
 35. ACE – # Gen ACE zwany tez „genem wytrzymałości jest związany z wydolnością naszego organizmu2021-01 # – (ang. Angiotensin-Converting Enzyme – glimoproteina, enzym z grupa 
 36. ACE2 – Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) is an enzyme attached to … ACE2 also serca tea as the entry point into cells for some corona viruses, including …SARS-CoV-2. ….ACE2 – warianty tego genu miga wplywac na podatnisc na infekce koronawirusmai ludzkimi 
 37. ACOT12 – acrylo-CoA tioesteraza 12 .::. Umożliwia identyczną aktywność wiązania białek. Przewiduje się, że będzie zaangażowany w proces metaboliczny acylo-CoA i proces metaboliczny kwasów tłuszcowych. – niea baza danych zawierajaca wszytskie geny? 
 38. ACOX3 – Peroxisomal acryl-coenzyme A odidase 3 is an enzyme that in himans is encoded by tge ACOX3 gene: 
 39. ACTL8 – Actin-like 8 is a protein in himans that is encoded by the ACtL8 gene. 
 40. ACTG1P6 – Actin, gamma 1 pseudogene 6 is a protein that in himans is encoded by the ACTG1P6 gene.
 41. ACTL8 – Actin-like 8 is a protein in humans that is wncoded by the ACTL8 gene. It is a protein that is used in making the intercellular architecture of cells.  … ACTL8 – Acrin-like 8 is a protein in humans that is encoded by the ACTL8 gene. 
 42. ACTN2 – koduje izoforme alfa-aktyniny 
 43. ACTN3 – # Badania genetyczne oceniajace predyspozycje do sportow są prowadzone w kierunku 4 genow – ACTN3, ACE 2021-01  # z bible list … białko in mięśnie sprintero …2020-12# wariacja tego genu pomaga ciału w budowie białka Alpha-actini-3, które kontroluje prace szybko kurczliwych wlokien miesniowych. 
 44. ACTR1B – Beta-centractin is a protein that …
 45. ACTR2 – pierwszy gen z chromosou 2 – Actin-related protein 2 is a protein …eterna – Smal RNSs ranging is size between 20 and 30 nucleotides are involved in different types of regulation of gene expression including mRNA degradation, traslational repression, and chromatin modification. 
 46. ACTR3B – Białko zeiązane z aktyną 3B znane rowniez jakono ARP3- beta jest białkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen ACTR3B Gen ten koduje czlonka bialek zwiazanych z aktyna (ARP) ktore tworza komleksy wiloboalkowe i dziela 35-55% tozsamosci aminokwasowej z konwencjonalna aktuna 
 47. ACVR1 – Activin A receptor, type I (ACVR1) is a protein which in humans is encoded by tye ACVR1 gene; also known as ALK-2 (activin receptor-like kinease-2) ACVR1 has been linked to the 2q23-24 region of the genome. This protein is important in the bone morphogenic protein (BMP) pathway which is responsible for the development and repair of the skeletal system. Eterna – 5S ribosomal RNA is an approximately 120 nucleotide-long ribosomal RNA molecule with a mass of 40 kDa. It is a structural and functional component of the large subunit of the ribosome in all domains of life (bacteria, archea, and eukaryotes), with the exception of mitochondial robosomes of fungi and animals. 
 48. ADA – #,dostarcza enzymu deaminy adenozyny LimfocytyT B NK, 2020-11 # chorobotwórcza mutacja genu ADA – sanoistnie skorygowana przez komorki pacjentow – SCID – wg.  „Edycji Genów” Doudny … Wiki: Adrnosine deaninase (also known as adenosine aminohydrosine, ADA) is an enzyme (EC 3.5.4.4) involved in purine metabolism. 
 49. ADAM2 – Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 2 or Beta-fertilin is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM2 gene. 
 50. ADAM7 – Sisintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 7 is a protein that in humans is encoded by tve ADAM7 gene 
 51. ADAM9 – jeden  5 genow najbardIj aktywnych przy ciezkim  stanie COViD
 52. ADAM15 – Disintegrin and metalloproteinase domain-conraining protein 15 is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM15 gene. 
 53. ADAM17 – A disintegrin and metalloprotease 17 (ADAM17), also called TACE (tumor necrosis factor-a-converting enzyme), is a 70-kDa enzyme that belongs to the ADAM protein family of diaintegris and metalloproteases. Evolution  of thinking from EternaFold is the RNA engine that Eterna is currentlu using to improve the degradation of Covid vaccines and other mrnas. 
 54. ADAMTS1 – A disintegrin and metalloproteine with thrombospindin mortufs 1 – is an enzyme that in humans is encoded … Chromosome 21 is both the smallest human autosome 48 baze pairs – 1,5 percent 
 55. ADAMTS2 – A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 2 (ADAM-TS2) also known as procollagen I N-proteinase (PC I-NP) is an enzyme that in humans is encoded by the ADAMTS2 gene. ADAMTS2 is responsible for processing several types of procoagen proteins. 
 56. ADCY5- # na liscie Bible1EL …2020-12 # Chromosome 3
 57. ADGRL2 – # Latrophilin2 is a protein that in gimans is encoded by the ADGR2 gene et- [Lab Tutorial] Limited by nature – Optimal amount of GUbpairs – Winner About the Puzzle
  This lab tutorial is about optimal amount of GU base pairs.
  As you can see in the picture of the lab winners below, they have from 0 to 4 GU base pairs. So tge lab design can be solved without use of GU’s. However when so many of the winners contains 1 or several GU’s, it do suggest that this shape actualky benefits from it. 
  Design with lobg stems have a much higher greater tokerance for GU base pairs than designs with shorter stems. The Star lab has relatively long strms – 6 base pairs each. Notice the most of the winners land in the area with 2 GU’s or 6%. In the design I have locked all the GC and AU pairs in the winner from The Star lab which have the highest percrntage of GU pairs. This design „Mat – Modnif Deep_Thought 91% design”. by Mat747, have 4GU pairs or 13% GU pairs abd scired 95% on folding. Fill in the GU base pairs. (1p31.1): adhesion G protein-coupled receptor L2 
 58. ADIPOR1 – Adiponectin receptor 1 (AdipoR1) is a protein which in humans is encoded by the ADIPOR1 gene.  IT is a member of the progestin and adipoQ receptor (PAQR) family, and is also known as PAQR1. The adiponectin receptors, AdipoR1 and AdipoR2, serve as receptors for globular and full-length adiponectin and mediate increasedbAMPK and PPAR-α ligand activiteies …
 59. ADM2 – is a protein that in humans is encoded by tve ADM2 gene.
 60. ADPRHL2 – (ADP-ribosyl)hydrolase 3 (ARH3) is enzyme 22-07 #  ADP-ribose glycohydrolase 3 (ARH3) is an enzyme that in humans is wncoded by the ADPRH2 gene. ET- Roll Your Own Pseudoknot Design – About the Puzzle – Here is an example structure made by arnuvmodh for the Roll Your Own Pseudoknot lab puzzle that involves the internal loop of a stem in the pseudoknot. 
 61. ADCY8 – (adenylate cyclades 8) which encodes a membrane bound enzyme that catalyze the formation of cyclic AMP … Cykliczny adenozyno-3’, 5’-monofisforan – stymuluje wzrist ruchliwości plemników ….(cAMP) – organiczny zwiazek chemiczny z grupy nukleotydów, 
 62. ADH4 – koduje dehyrogenaze alkoholiw
 63. ADI1 – encodes the enzyme, 1,2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene dioxygenase . eterna miRNA in Homo Sapiens – MicroRNSs (miRNSs) are post-transcriptional regulators that bind to complementary sequence in the three ttnslated regions (3’ UTRs) of target messenger RNS transcripts (mRNAs), usually resulting in gene siliencing. miRNAs are short ribonucleic acid (RNA) molecules, on average only 22 nucleotides long. 
 64. AMOTL2 – Angimotin – like protein 2 is a protein that in humans is wncoded by the AMOTL2 gene. eterna – ryfa RNA – Difficulty Level 3 – wiki – The ryfA gene is a non-coding RNA present in E. coli, Shigella flexneri and Salmonella species where it is found between the ydaN and dbpA genes. 
 65. ADIPOQ – q-arm – Partail list of the genes licated on q-arm (long arm) of human chromosome 3 – Adiponectin (also refered to as GBP-28, apM1, AdipoQ and Acro30 is a protein hormone and adipokine, which is involved in regulating glucose levels as well as fatty acid brekdown. Eterna …IREs_VEGF_A – Difficulty Level 1 .. This family represents the vascular endothelial growth factor (VEGF) internal ribosome entry site (IRESs) A. VEGF is an endotheliel cell mitogen with many crucial function such aa embryogenic development and wound healing. 
 66. ADTRP – Zależne od androgenów białko regulujące TFPI …. 
 67. AEBP1 – Białko wiążące AE1 jest bialkiem ktore u ludzi jest kodowane przez gen AEBP1 nalezy do rodziny karboksypeptydazy A. Bialko moze dzialc jakonrepresor transkrypcji i odgrywac role w adipogenezie i roznicowaniu komorek miesni gladkich Witaj to jet Bing. Chcesz sie dowiedziec kilka ciekawostek o AEBP1? AEBP1 to skrot od Adipocyte Enhancer Bibding Protein 1 czyli bialka wiazacego sie z enhanceramibadiopocytow Adiopocyty to komorki tluszczoe ktore magazynija energei ei regulaija metabolizm Engancery to sekwencje DNA krore zwiekszaja metabolizm 
 68. AFF3 – chusome 2 
 69. AFTPH – Aftiphilin is a protein 
 70. AGA – N(4)-(beta-N-acetylglucodaminyl)-L-asparaginase is an enzyme that in humans is encoded by the AGA gene. 
 71. AGK – ludzki gen koduje enzym mitochondrialna kinaze acyloglicerolowa Bialkokodoeane przez ten gen jest bialkiem blony mitochondrialnej zaangazowanym w metabolizm lipidow i gliverolipidow/ … teojglicerydy sa glwonymi skaldanikami tkanki tluszcoaej u ludzi i innhych kregowcow  a takze tluszcsem roslinnym . 
 72. AGXT – Serine-pyruvate aminotransferase is an enzyme 
 73. AGXT2 – The human AGXT2 gene encodes the protein Alaine-glyoxate aminotransferase 2. It catalyzes the conversion of glyoxylate to glycine using L-alanine as the amino donor. 
 74. AHCTF1 – Protein ELYS is a protein that in humans is encoded by the AHCTF1 gene… The AT-hook is a DNA-bibding motif present in many proteins, including the high mobilitu group …
 75. AIG1 – Białko indukowane przez androgeny 1 – ramię q – długie ramię ludzkiego chromosomu 6 
 76. Akirin-2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen AKIRIN2 – ramię q – długie ramię ludzkiego chromosomu 6 
 77. AKT3 – RAC-gamma serine/threonine-protein kinease is an enzyme that in humans is encoded by the AKT3 gene. Function: The protein encoded by this gene is a member 
 78. ALAS1 – Delta-aminolevulinate synthase 1 is protein – pierwszy gen na wiki – w chromosome 3 
 79. ALMS1 – Alstrom syndrome 1 known as ALMS1 is a protein – eternagmae- Oryza – It is renowed for being easy to genetically modyfy and is a model organism for celeral biology …
 80. AMELY – Y isoform AMELY is licated on the Y chromosome and encodes a form of amelogenin 
 81. AMPD2 – deaminase 2 is an enzyme that in humans is encoded by the AMPD2 gene. High AMPD2 expression levels correlate poor patient outcome # and a proliferative tumor phenotype in undifferentiated pleonorphic sarcoma (UPS) ETerna – Simple Pseudoknot in 3D, About the Puzzle – During the last town hall, questions came up about what pseudoknots are and why we are studying them. Are they natural RNA or synthetic creations? Pseudoknots naturally occur in the RNA elements of many if not most organisms. Since the study of RNA is a relatively new field, not much is known about exactly how common pseudoknots are. They aren’t highly defined structure that form when part of the RNA within a stem folds with part of the RNA outside of the stem. Put another way, a pseudoknot is a 3D structure containing two stem-loop structures in which the first sten’s loop forms part of the second stem. They aren’t a specific motif but rather a general structure. You might also think of it as crossing base pairs. Pseudoknots can play a role in the biological function of RNA. An example is ribosomal frameshifting; the formation of a complex pseudoknot pauses the ribosome to change the reading frane. Pseudoknots also are known to be present in telomerase and many viruses. 
 82. ANKRD31 – Ankyrin repeat domain 31 is a protein that in humans is encoded by the ANKRD31 – Eternagame.org – [CONTRA][Lab Tutorial] ContraFold falls for symetry and repet elements – Six-Corned Snowflake M2 About the Puzzle Many stems of the same length, makes for unstanle RNA. This puzzle Based on Six-Corned Snowflake M2 by Merryskies. It contains 18 stems of the lenggh 4 basepairs and 6 stems of 7 basepairs. Similar it holds 5 identical arms. Many stems of the same length – especially if shorter – will eventually provoke identical solves. Stems solved the same way, will easier mispair, and not help make a RNA static and stable. 
 83. AHCTF1 – Protein ELYS is protein that in humans is encoded by tve AHCTF1 gene. 
 84. AHR – #Narine – książka 2021-01#  The aryl hydrocarbon receptor (AhR) is a protein that in himans is encoded byvthe AGR gene. Mikrobiom, mikrobiota – 
 85. AIC – Aicardi syndrome is a protein that in humans is encoded by the AIC gene. 
 86. AIP – AH receptor-interacting protein (AIP) also known as aryl hydrocarbon receptor-interacting protein, immunophilin homolog ARA9 is a protein …. FKBP family….białko ktorego ktoregu funkcja nadal nie jest dla naukowcow do konca jasna ….
 87. AMFR – Autocrine motility factor receptor, isiform 2 is protein that in kumają is encoded by the AMFR gene. 
 88. AMOTL2 – Anginomotin-like protein 2 is a protein that in humans is encoded by the ANOTL2 gene Eterna – IRES_HCV – Protein translation of most eukaryiotic mRNAsnrequires association of Met-
  tRNA, several initiation factors, and GTP with the 40S ribosomal subunit. The ribosome can only bind the capped mRNA after binding the initiator tRNA. Transltion of hepatitis C virus (HCV) mRNA is initiated by a diffrent mechanism from the usuaal 5’ cap-binding model. This alternate mechanism relies on the direct binding of the 40S ribosomal subunit by the internal ribosome entey site (IRES) in the 5’ UTR of HCV RNA. HCV IRES adopts a complexbstructure, and may differ significantly from IRES elements identifiedbin picornaviruses. A small number of eukaryiotic mRNA habe been shown to be translated by internal rivosome entry. 
 89. ANGPL1 – Anginopoietins are member of the vascular endothelical growth factor family and the only known growth factors largely specific for vascular endothelium. 
 90. ANK2 – Ankyrin-2, also known as Ankyrin-B, and Brain anykyrin, is a protein which in humans is encoded by the ANk2 gene. Ankyrin-protein 2 is ubiquitously expressed, but shows high expression in cardiac muscle. Eterna – Anti-Q RNA (wcześniej zwany Qa RNA) – mały niekodujący RNA obecny w podlegającym koniugcji plazmoidzie pCF10 bakterii Enterococcus feacalis. Należy do elementów cis-regulacyjnych swojego targetu prgQ, choć moze takze dzialac w sposob trans. Anti-Q znany jest z interakcji czastevzkami pelniacymi funkcje intristic terminator badz atenajtorem, zabezpieczajac dlaej lezace geny przed transkrypcja. 
 91. APBB2 – Amyloid beta A4!precursor protein-bibding family B memeber 2 is a protein that in humans is encoded by the APBB2 gene. The protein encoded by this gene interacts with the cytoplasmic domains of amyloid beta (A4) precursor protein and amyloid beta (A4) precyrsor-like protein 2. 
 92. APBB3 – Amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 3 … It is thought that the protein encoded by this gene may modulate the internalization of APP. 
 93. ARG1 – koduje arginazę białkową. Arginaza katalizuje hydrolizę argininy do ornityny i mocznika. Wrodzony niedobór tego enzymu powoduje argininemię. 
 94. ARHGAP31 – The Rho GTPase activating protein 31 is encoded in humans by the ARHGAP31 gene. 
 95. ARID1A – AT-rich interactive domain-containing protein 1 A …
 96. ART3 – Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 is an enzyme that in himans is encoded by the ART3 gene. Chr 4: 76.01 – 76.11 
 97. ATM – Kinaza ATM (ataxia telangiectasia mutated) kinaza białkowa serynowo-treoninowa (EC 2.7.1.11) aktywiwana przez przerwania obu nici pidwójnej helisy DNA.
 98. ATR – Serine/threonine-protein kinease ATR also known as ataxia 
 99. ATXN7L2 – Ataxin 7-like 2 is a protein in humans that is encoded by the ATXN7L2 gene. Symbol report for ATXN7L2 AHGNC 
 100. AZI2 – 5-azacitidyne-inducted protein2 – is a protein …chr 3 …
 101. AZIN2 – Antizyme inhibitor 2 (Azl2) also know as arginine decarboxylase (ADC) 
 102. BCAP29 – Białko związane z receptorem limfocytów B29 – oznacza białko związane z receptorem komorek B29 Jest to bialko, ktore bierze udzial w transporcie bialek blonowych z siateczki srodplazmowej do aparatu Golgiego. 
 103. BCAS2 – Breast carcinoma amplifed sequence 2 – Pre-mRNA-splicing factor SPF27 is a protein …Identifiers…
 104. BCC6 – is a protein that in hunans is encoded by the BCC6 gene It is assocuated with Basal cell carcinoma susceptibility to 6 
 105. BCKDHB – 2-Oxoisovalerate dehydrogenase subunit beta, mitochondrial is an enzyme that in humans is encoded by the BCKDHB gene. Function: Branched-chain keto acid dehydrogenase is a multienzyme complex associated with the inner membrane of mitochondria, and functions in the catabolism of branched-chain amino acids. The complex consists of multiple copies of 3 components: branched-chain alpha-keto acid decarboxylase (E1), lipoamide acytransferaze (E2) and lipoamide dehydrogenase (E3) This gene encodes the E1 beta subunit, and mutations therein have been associated with mapke syrup urine disease (MSUD), type 1B. 
 106. BCL10 -B-cell lymphoma/leukemia 10 is a protein that in himans is wncoded by the BCL10 gene. 
 107. BCL2L15 – Protein Coding – Chromosome 1 Open Readin Frame 178 – 1p13 The Bcl-2 family consist of a number of evolutionarily-conserved proteins that share Bcl-2 homology (BH) domains. ET – Intro 2 – My First Base Pairs  About the Puzzle In this puzzle, we learn about the 3 types of base pairs that can be found in RNA: AU pairs, GU pairs, and GC pairs. We also take a closer look at the user ibterface within puzzles, particularly objectives and the palette. Remember – if you ever forget what base pairs are possible in RNA, take a look at the palette at the bittom of the screen. Within the palette, the bases (colored circles labled with letters) that can pair with each other will be adjacent to each otger will have bright triangles pointing to each other. 
 108. BEX1 – Protein BEX1 also known as brain-expressed X-linked protein 1 is a protein that in humans is encoded by the BEX1 gene
 109. BEX2 – chromosome X z, wystèpuje w płucafh. 
 110. AKT3 – encoded enzyme RAC-gamma serine/the
 111. ALDH2 – Aldehyde dehydrigenase is the second enzyme od the major oxidative pateay of alkohol metabolism. – artykuł Drospophila melanogaster – mały owad, wielkie możliwości …abiogeneza …
 112. ALK -# W kolejnych tetsach na myszach i muszkach owocowych ofkryti ze zwiedzeta ktore milay wylaczony gen postasaky szcuplejsze nawet gdy yly karjione dieta s Mcdonalds 2020-10 # # Disease-relevant genes with no reportable alternations 2020-10-08  # kontrola uzycia energii przez nasz orgnizm 2020-10-05 # odgrywa znaczącą rokę w przeciwadziałaniu przyrostowi masy ciała 2020-09-29 # provides instructions for making a protein called ALK receptor tyrosine kinease, which is part of a family of proteins called receptor tyrosine kineases (RTKs)
 113. ALS2  – Alsin is a protein that in humans is encoded by the ALS2 gene. Etern- The Alfalfa mosaic virus (ANV) coat protein binding (CPB) RNA is an RNA element which is found in the 3’ UTR of the genome. AMV CPB can stimulaye the translation of AMV RNA by between 50 and 100-fold. 
 114. ALS2CR2 – nazwa genu wziela sie stad, ze znajduje sie w locus domniemanego genu zmutowanego … ALS.
 115. ALS2CR8 – Amyotropic lateral scierosis 2 chromosomal region candidate gene 8 protein also known as calcium-response factor … is a protein 
 116. AMBN – Amekiblastyna (ang. ameliblastin), znana także jako amelina (ang. amelin) – białko szkliwa. 
 117. AMELY – Amelogenin Y isoform – is a protein that in humans is encoded by the AMELY gene – Chromosom Y – obecnosc chromosomu Y wraz z chromosomem C w jadrze komorki determinuje u czlowieka plec meska .::
 118. APEH – Acylamino-acid-releasing enzyme is an enzyme thta in humans is enceded by the APEH gene
 119. APOBEC3B – Probable DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3B is protein that in humans is encoded by the APOBEC3B gene – Chromosome 22 is one of the 23 pairs of chromosomes in himan cells. Humans normally have teo copies of chromosome 22 in each cells. Chromosome 22 ia the second smallest human chromosome, spanning about 49 million DNA baze pairs an drepresbting btewenn 1.5 and 2% of the toralDNA in cells. 
 120. APOE – # jednak chromosom 19? … 2020-12 # (3445 citations) apolipoprotein E – list the top 20 most popular genes, 2020-10-27# # inzybieria tego genu  pozwolilaby wyeliminosac jego wiazacy sie z podwyszszonym ryzykoem  alzhaimera warinat E4 2020-10-13 # Apolipoproteina E 2020-10 #  chromosom 
 121. APOO – Apoliproteim O also known as protein FAN121B is a protein that in humans is encoded by the APOO gene. The X chromosome in humans spans more than 153 million base pairs (the building material of DNA) It represents about 800 protein-coding genes ..
 122. APTX – zwiazany z opisem Q10 – Arpataxin is a protein that in humans is encoded by the APTX gene. 
 123. ARMC9 – LisH domain-containing protein ARMC9 is a protein ..:
 124. ARMCC6 – Armadillo repeat containing X-linked 6 is a protein that in humans is encoded bycthe ARMCX6 gene located on the X-chromosome. 
 125. ARHGAP44- GTPazy Rho białko aktywujące 44 …Białko Rho – kluczowe regulatiry cytoszkieletu w przebiegu mitozy i cytokinezy ….
 126. ARID1A – AT-rich interactive domain-containing protein 1A
 127. ARID1B – AT-rich interactive domain-containing protein 1B
 128. ARID2 – AT-rich Interactive domain-containing protein 2 – limfocyty T 
 129. ARID4 – AT-rich interactive domain-containing protein 4B is a protein that … This gene encodes a protein with sequence similarity to retonoblastoma-binding protein-1
 130. ARHGAP11B – powoduje ze komorki macierzyste mozgu moga sie namnazac, co umizliwia powstanei wiekszego mozgu 
 131. ARHGAP31 – The Rho GtPase activating protein31 is encided in humans by the … q-arm … VEGF is an endotheliel cell mitogen with many crucial functions such as embryogenic 
 132. ARHGEF35 – Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 35 jest bialkiem …
 133. ARL15 – ADP-ribosylation factor-like 15 is a protein in humans that is encoded by the ARL15 gene. Eternagame – 196 – Ribosome Challenge1.2 About the Puzzle – This puzzle involves nearly all of Domain III, one of six major domains of the large ribosomal subunit. This part constitutes a big part of the „exit tunnel” of the ribosome – that’s the tunnel through which the protein is extruded after synthesis. By solving this puzzle, you’ll become beter prepared to face future challenges where we will try to remove or stabilize this entire domain, to help simplify the ribosome and even let it accomodate different polymers that we’ll try to get the ribosome synthesize. 
 134. ARNT – encodes the aryl hydrocarbon receptor nuclear translatir protein that forms a complex with ligand-bound aryl hydrocarbon receptor (AhR) and is required for receptor function. 
 135. ARPP-21 -Cyclic AMP-regulated phosphoprotein, 21 kD, also known ARPP-21, is a human gene. 
 136. ARV1 – Acryl-coA acyltranferase-related enzyme 2 required for viability is a protein….
 137. ASIP # Aguti signalin proyein Sullivan wiecej niz DNA 21-06 # w poszukiwaniu yellow gene 2020-12 # – melannin pigments – aguti?
 138. ASPM – Abnormal spindle-like microcephaly-associated protein…
 139. ASXL3 – Additional  sex combs lime 3 – chromosom 18 
 140. APOB – bierze udzial w merabolizmie tłuszczow u ssakow – najczestsze mutacje w tym genie nastapily  u niedzwiedzi polarnych …w stosunku np. w stosunku u do niedzwiedzi brunatnych ..Behe Dewolucja 2022-11-19 
 141. ATF3 -Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3 …
 142. ATM – # białko enzymu kodowane jest przez gen ATM w locus 11q22.3. Kinaza ATM fosforyluje szereg białek, odgrywających rolebw zatrzymaniu cyklu komorkowego, apoptozie i naprawie DNA. # zespół ataksa-teleangiektazja 2020-10-06 # gene with protein product
 143. ATP-aza ATP7B – (ATP-aza transportująca Cu2+, EC 3.6,3.4) – enzym błonowy obecny głównie w hepatocytach. 
 144. ATP2B4 – Plasma membrane calcium-transporting ATPase 4 
 145. ATR is activated in respinse to persistent single-stranded DNA, which is a common intermediate formed during SNA damwage detection and repair. 
 146. ATRAID – Apoptosis-related protein 3 – is a protein …eternagames – Oryza sativia 10 – Micro RNAs play regulatory roles in the development of rice plants. 
 147. ATXN1 – Ataxin-1 is a DNA-bibding protein which in humans is encoded by the ATXN1 gene.
 148. AURKA – Kinaza Aurora A (AURKA) – enzym kodowany przez gen AURKA w locus 20q13 (wcześniej określany STK15 albo STK6) należący do kinaz serynowo-treoninowych. 
 149. AVIL – odpowiada za utrzymanie przez komorki prawidlowego ksztaltu i rozmiarow 
 150. AVL9 – Migracja komorek – Hello, this is Bing. Here are some interesting facts about the AVL9 gene. AVL9 stands for AVL9 cell migration associated. It is a protein codibg gene that is involved in cell migration and is located in recycling endosomes. The AVL9 gene is located on chromosome 7 in humans at position 7q35. It spans about 9.8 kilobases and consists of 10 exons.. Wielkosc genu to liczba par zasad nukleotydowych, ktore tworza jego swkwencje DNA. Gene AVL9 ma okolo 32 000 par zasad Jest to stosunkowo maly gen w porownaniu z niektorymi innymi genami ludzkimi takimi jak gene CFTR, ktory ma okolo 310 000 par zasad …. 
 151. AVP – Vasopressin – Sapiens … Arginine …proteiliza – rozkład białek na proteiny i aminokwasy 
 152. AZI1- Białko 1 indukowane przez 5-azacytynę 
 153. AZIN2 – Antizyme inhibitator 2 (AzI2) also known as arginine decarboxylase (ADC) is an enzyme that in humans is encoded by the AZIN2 gene. Humans have two copies of chromosome 1 as they dobwith all of the autosomes, which are the non-sex chromosomes. {azzzzz} 
 154. B2M – B2 microglobulin also known as B2M is a component of MHC class I  kolecules, MHC class I molecules have €1, €2 … Doudna p.48
 155. B3GNT7 – UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3N-acetylglucosaminyltransferase 7 is a protein 
 156. BACE2 – Beta-secretase 2 is an enzyme that cleaves Glu-VAl-Asn-Leu! – Eternagame/ The Zebra Finch (Taenipygia guttata) is the most common an dfamilar estrildid finch of Central Australia and tages over most of the continent, avoidihg only gbe soll moist south an sthe teopical far north. 
 157. BAX – # białko z rodziny białek Bcl-2, przyspiesza apoptozę, poprzez tworzenie porów w błonie zewnętrznen mitochondrium, przez co zwiększa jego przepuszczalność. 2021-04 # Ekspresja geny BAX jest reguloeana  przez bilanz p53 
 158. BCAS2 gene – Pre-mRNA-splicing factor SPF27 is a protein that in humans is wngoded by the BCAS2 gene. BCAS2 – Pre-mRNA-splicing factor SPF27 is a protein that in humans is encoded by the BCAS2 gene 
 159. BCL-2 – heterogenna grupa białek, regulująca uwalnianie cytochromu c i AIF z mitochondrow.
 160. BCL2 – apaptosis … Sulston John (2018-04-06 + ) 
 161. BCL2A1- Bcl-2-related protein A1 is a protein that in humans is encoded by ghe BCL2A1 gene
 162. BCL2L1 – is a human gene # długowiczność ….2021-01
 163. BCL2L2 – This gene encodes a pro-survival (anti-apoptic) member of thevbcl-2 protein family..
 164. BCL3 – B-cell lymphoma 3-encoded protein 
 165. BCL6 – B-cell lymphoma 6 protein is a protein that in humans is encoded by the BCL6 gene 
 166. BCL9 – B-cell CLL/lymphoma 9 protein that in humans is encoded by the BCL9 gene – „To co pochodzi ode mnie – nawet najglubsze i najdluzej, nieudolnie robione ma sens – to co pochodzi od innych ludzi … jest tylko przyczyna choroby u smierci – I) piersze prawo genetyczne ! … do  ksiazki Wery i do telefonu Kniazia … wszystko miało sens ! 
 167. BCL10 # Like BCL2, BCL3, BCL5, BCL6, BCL7A, and BCL9, it has clinical significance in lymphoma. 2021-03 # – B-cell lymphoma/leukemia 10 is a protein that in humans is encided by the BCL10 gene. Entrez 8915
 168. BCS1L – Mitochondrial chaperone BCSL, also kniwn as BCSq homolog, ubiquinolcytochrome c reductase complex chaperone (h-BCS1), is a protein …
 169. BDNF –  # Rs6265, also called Val66Met or G196A, is a gene variation, a single nucleotide polymorphism (SNP) in the BDNF gene that codes for brain-deribered neurotropuc factor. 2021-04 # Neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF, z ang. brain-derived neurotrophic factor) – białko wydzielane przez neurony, należące do rodziny czynników wzrostu nerwów.  2020-11 # 2020-11 #  jako biomarker w w przebiegu i leczeniu schizy 
 170. BHLHE41 – „Basic helic-loop-helic family, member e41”, is a gene that encodes a basic helic-loop-helix transcription factor repressor protein in various tissues of both human and mice. Eternagames – Rapeswed (Brassica napus), also known as rape, oilseed rape, rapa, rappi, rapased (and in the case of one particular group of cultivars, canola) is a bright yelllow flowering member of the family Brassicae (mustard or cabbage family). 
 171. BIRC2 – Baculoviral ISP repeat-containing protein 2 
 172. BMIQ3 – Ilościowy wskaznik masy ciala Body mass index QTL3 – Zwiazane tkanki obejmuja serce i pluca 
 173. BMPR2 – Bone morphogenic protein receotor type II or BMPR2 is a serine/threonine receptor kinease. ETG – The C0719 RNA is A bacteroal non-coding RNA of 222 nucleotides in lenght that is found between the yghK and glvB genes in the genomes of Escheruchia coli and Shigella flexneru. Tjis nin-coding RNS was orginally indentified in E.coli using high-density oligoncleotide probe arrays (microrray.) The function of this ncRNA is unknown. 
 174. BRAF is a human gene that encodes a protein called B-Raf. 
 175. BRCA1- # ludzka gen supresorowy znajdujący się na długim ramieniu 17 chromosomu w locus 17q21. Jest to bardzo duży gen – obejmuje 80 kpz DNA i zawiera 24 egzony. 2021-01 # breast cancer chromosome17 – from base pair
 176. BRCA2– # Białko kodowane przez BRCA2 jest zaangażowane w naprawę DNA (naprawę przez rekombinację uszkodzeń obu nici DNA) 2020-11# chromosome 13 –  bialko – naprawa DNA 
 177. BRAF – # wracam przy analizie Q10 – is a human gene that encodes a protein called B-Raf. 2020-11 Sygnalizacja kinaz aktywiwanych mitigenami (MTK signaling) 
 178. BRD4 encoded protein bronodomain-cintaining protein 4 
 179. BRIP1 – jego mutacje zwiazane sa ze zwiekszeniem  ryzyka … piersi ….
 180. BRK1 – is a putative micropeptide protein that in humans is encoded by the C3orf10gene
 181. Brpf1 – Peregrin also known as bromodomain and PHD finger-containing protein 1 is a protein that in humans is encoded by the BRPF1 gene licated on 3p26-p25. # 2022-07 Zebrafish BROF1, which is coordinated by its particular set of PWWP domain, mediated Moz-dependent histone acetylation and maintains Hod genes expression throughout vertebrate development, hence determines tye proper pharyngeak segmental identities. 
 182. BRX1 – Ribosome biogenesis protein BRX1 homolog (BRIX1) also known as brid domaib-containing protein 2 (BXDC2) is a protein that in humans is encoded by the BRIX1 gene. Eterna – How to makr a Pseudoknot in the lab- RNA World – All the same, it is interesting to work out how much might be said in a genome all tokd-the maximum amount of information stored in a genome-if only as an exercise in grasping the ulitimate complexity that has appeared over 4 gigayears of change. So we provisionally take all nucleotides as equivalent- an approximation, but one that allows us to say some things clearly. A genomic nucleotide is about 2 bits of information-a choice between 4 (=2do2potegi) roughly equally probable altwrnatives (A, C, G T/U). Thus a haploid (single maternal or parental copy) human or mammalian genome is about 2x3x10do9potegi=6 American billion bits. A „fruit fly” is 2x10x0,12x10do9pitegi=0,24 bits = 0,24 billion bits, and our sometimes-friendly colon bacteria Escherichia coli is 0,0092 billion bits. To help us grasp the numbers , I call on our familiarity with the digital information stored in a portable music playrr-an iPod, Archos, or Zune. 
 183. BTD – Biotinifase (EC 3.5.1.12 amidohydrolasenbiotinidase, BTD) is an enzyme that in humans is encoded by the BTD gene. 
 184. C1orf21 – Function – is most likely involved in the growth od cells, especially in the nucleus where replication of DNA occirs.  {ccc}  {caaaaaaaaa
 185. C1orf27 – Uncharacterized protein Chromosomes 1 Open Reading Frame 27 is a protein in humans, encoded by the C1orf27 gene. Eterna – Multicolor 2:!Dangling Ends About the Puzzle- Here’s a Drake tutorial for PORW, created on March 27, 2015. „Dangling ends arennucleotides that stack on the ends of helices. In secondary structures, they occur in multibranch and exterior loops. They occur as euther 5′ dangling ends (an unpaired nucleotides 5′ to the helix end) or 3′ dangling ends (an unpaired nucleotide 3′ to the helix end.) In RNA,3′ dangling ends are generally more stabilizinhvthan 5′ dangling ends.” —Turner, 1999
 186. C1orf38 – Chromosome 1 open reading frame 38 is a protein that in humans is encoded by the C1orf38 gene. Knockout mouse ….Eterna – [EFOLD][Lab Tutorial] The Snowfake 2:2/3 – EternaFold falls for synetry and repeat elements
 187. C1orf74 – C1orf74 is transcribed into an mRNA that is 1642 nucleotides long in humans. 
 188. C1orf109 gene – Chromosome 1 open reading frame 109 is a protein – This gene may play role in cancer cell proliferation – Eterna – Even though the two ends of the RNA may look the same within Eterna, in real life they behave slightly differently due to the underying chemistry. Thus changing the direction of the basebpair can something help to solve a structure/puzzle. 'AU zippers’ are one example of where base pair direction matters – adjacent AU pairs are usually stabler when the pairs alternate (like a zipper) rather than all facing the sam editectiob. Use your Seap tool to make all of the AU pairs alternate. 
 189. C10rf112 – Chromosome 1 open reading frame 112, is a protein that in himans is encoded by the C1orf112 gene, and is located at position 1q24.2. C1orf112 encoded for seventeen variants of mRNA, figteen of which are functional proteins. Methanobrevibacter FMBK1 – DF 4 Methanobrevibacter sithii is the dominant archaeon in tge human gut. It is important for the efficient digestion of polysaccharides (complex sugars) because it consumes and products of bacterial fermentation. 
 190. C1orf127 – uncharacterizedbprotein C1orf 127 is a protein that in humans is wncoded by the C1orf127 gene, the structure and function of which is poorly understood by the scientific community. Eterna – Saccharomyces Cerevisiae – DF 4 – is a species of budding yeast. It is the microorganism behind the most common type of fermentation. S. cerevisaiae cells are round to ovoid, 5-10 micrometerrs in diameter. It reproduces by a division process known as budding. 
 191. C1QL1 – 17q21.31 jest to białko wydzielane o dlugosci 258 aminokwasów … Pre-mRNA tego białka podlega edycji RNA
 192. C1QTNF3 – Complement C1q tumor necrosis factor-related protein 3 is a protein that in humans is encoded by the C1QTNF3 gene. Eterna [Lab Tutorial] Energy – Hit a good energy range For this puzzle, watch the energy meter (top left) and try hit an energy value sonewhere between 24 and 31 Kcal. Vart the content of GC and AU to archive this. It will be posaible to male winners outside this range, however the likelyhood of it will rapidly decrease the further you move away from the lab design optimal energy range. Just as with optimal base pair ratio, tve optimal ratio changes with shape. You can watch old lab data fron at similar design, to get an idea od what range will limy be good. 
 193. C2CD4D – or C2 calcium-dependent domain-conatining protein 4D is a protein product of the human genome. 
 194. C2orf16 – is a protein that in humans is encoded by the C2orf16 gene. Isoform 2 of this protein (NCBI ID: CAH18189.1 henceforth referred to as C2orf16) is 1,984 amino acids long. 
 195. C3orf14 – The human gene Chronosome 3 open reading frame 14 is a gene of ubcertain finction licated at 3p14.2!near fragile site FRBA3-which falls between this gene and the centromere. #2022-07-22 Orthologs have been identified in all of the majoe animal groups, minus amphibians and insects, tracing as afr back as the sea anemone; indicating an origin of over 1000 myya, highlighting its importance in the animal genome. 
 196. C3orf62 – Chromosome 3 Open Reading Frame 62 is a protein that in humans is encoded by the … C3orf62 is a glycine depleted protein relative to the amount of glycine in proteins in the rest of the genome. 
 197. C3orf70 – also known as Chromosome 3 Open Reading Frame 70, is a 250aa protein in humans that is encoded by the C3orf70 gene. Eternagame – A plasmid is a DNA molecule that is separate from, and can replicate independly of, the chromosomal DNA. 
 198. C4 – schizofrenia 
 199. C5orf45 – Chromosome 5 open reading frame 45 is a protein … The orthologue in mice is 3010026O09Rik
 200. C6orf58 jest kudzkim genem zlokalizowanym w locus 6q22.33 chromosomu 6 i koduje UPF0762, białko … protein which is subsequently secreted after cleavage of a signal peptide. DUF781, która jest pojedyncza identyfikowalną domeną w UPF0762, jest powiazana z rozwojem wątroby w ortologicznym białku danio pręgowanego. Funkcja ludzkiego UPF0762 nie jest jeszcze dobrze scharakteryzowana: 
 201. C6orf62 – Chromosome 6 open reading frame 62 (C6orf62) also known as X-trans-activated protein 12 (XTP12), is a gene that encodes a protein of the same name… cytosol
 202. C6orf89 – Uncharactized protein C6orf89 is a protein that in humans is encoded by the C6orf89 gene. 
 203. C7ORF25 białkon C7orf25 UPG0415 (UPF0415) jest białkiem kodowanym na chromosomie 7, w otwartej ramce odczytu 25 (C7orf25 ) i znajduje sie w domenie nieznanej funkcjin1308. Otwarta ramka odczytu (ORF) to czesc sekwencji nukleotydow miedzy kodonem StrT (AUG) a kodonem stop jtora potencjalnie moze ulec translafji na biallko ….
 204. C8orf33 – UPFo488 – jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen C8orf33 (otwarta ramka odczytu chromosomu 8 33). Chromosom 8 otwarta ramaka odczytu 33 (C8orf33) to ludzki gen kodujący białko o obecnie niznanej funkcji. Dystrybucja tkankowa i subkomórkowa. Białko UPF0488 ulega ekspresji na niskim lub umiarkowanym poziomie w wiekszosci tkanek znpewnymi wyjątkami. 
 205. C9orf72 – (chromosome 9 open reading frame 72) is a rotwein which in humans is encoded by the gene C9….
 206. c-Fos – komórkowy protoonkogen, należacy do genów wczesnej odpowiedzi komórkowej. Koduje czynnik transjrypcyjny FOS, który (podobnie jak pozostałe białka z rodziny Fos – FosB, Fra-1 i Fra-2)?zawiera motyw suwaka leucynowego umożliwiający im tworzenie z białkami z rodziny Jun, a także Maf, Nrl oraz ATF, heterodinerów funkcjonujących jakonjądriwy czynnik transkrypcyjny AP-1 (ang. activator protein-1). 
 207. CABLES1 – CDK5 and ABL1 enzyme substrate 1 is a protein that in humans is encoded by … Chromosom 18 – jeden z 23 parzystych chromosomow człowieka. DNA chromosomu 18 liczy około 76 milionów par nukleotydów, 
 208. CABYR – Calcium-binding tyrosine phosphorylation-regulated protein – na locus chromosomie 18 – is one of the 23 pairs of chromosomes in humans. People normally have two copies of this chromosome. Cgromosome 18 spans about 80 million base pairs (the building material of DNA) and represents about 2.5 percent of the total DNA in cells.
 209. CACNA2D3 – Calcium channel, voltage-dependent, alpha 2/delta subunit 3 is a protein that in humans is … # encoded by the CACNAD2D3 gene on chromosome 3 (locus 3p21.1). This gene encodes a member of the alpha-2/delta subunit family, a protein in the voltage-dependent calcium chanel complex. Top expressd in: middle temporal gyrus, Brodmann area 23, sperm. 2022-07 # eterna – Sprinzl tRNA RF9331 – Difficulty Level 3  About the Puzzle 
 210. CACHD1 – This gene has 4 transcripts (splice variants) 65 orthologues, 4 paralogues is a member of 1 Ensembl protein family and is associated with 2 phenotypes. 2022-07 # Cache domain containing 1 is a protein in humans that is encoded by the CACHD1 gene. Eterna – Secondary structure is just fancy phrasing for the shapes you have seen – it describes his RNA folds with itself. It is important to know about different types of secondary structures because different structur are 'solved’ in different wats. The most basic categorisatiob of secondary structure is stacks versus loops. 
 211. CAMPD1 – Camptodactyly – Kamptodajtylia – Eterna – The structure for this 3D model is from part of a harpin ribozyme. Notice the shape of the internal loop and harpin loop and the different position of the bases that don’t form pairs. Some even point outwards. 
 212. CAMTA1 # Calmodulin-binding transcription actovator 1 is a protein that in hunans is encoded by the CANTA1 gene 2022-07 # – Calmodulin-binding …chromosom 1 – na ktorym jest ok? 3141 genów ? Eterna – Stacks are base-baired of RNA (if helps you remember the name, imagine that each base pair is a pancake and you’re making a stavk of pancakes). Stacks that are long (wuth a lot of base pairs) are usually a lit eaiser ti design to fils cirrectly comapred to stack that are short. 
 213. CAPG – Macrophage-capping protein (CAPG) also known as actin regulatory protein CAP-G is a protein ….
 214. CARD10 – Caspase recruitment domain-containing protein 10 is a protein in the CARD-CC protein family that in humans is encoded by the CARD10 gene. 
 215. CARD11 – Caspase – Entrez 84433
 216. CARD14 – BCL10 has been shown to interact with CARD14 ….
 217. CASP3 – The protein encoded by this gene is a cysteine-aspartif acid protease that plays a central role in the ececution-phase of cell apoptosis: 
 218. CASP9 – (Chr 1:15.49-15.53) Caspase-9 is an enzyme that in humans is encoded by the CASP9 gene. # It is an initiator caspase, critical to the apoptotic pathway found in mamy tisues. Caspase-9 homologs have been identifed in all mammals for which are known to exist, such as Mus musculus and Pan Troglodytes. 22-07# Eterna – It is possible to have AU pairs or GU pairs close stacks – feel free to experiment in your own designs! Also remember that base pair direction can matter – if you have a stack filled in with base pairs and the end of the stack is not closing, try swapping the direction of the end pair and see if thet helps. 
 219. CAST – Calpastratin is a protein that in humans is encoded by the CAST gene. The protein encoded by this gene is an endogenous calpain (calcium-dependednt cystine protease) inhibitor. kalpaina? 
 220. CASZ1 – # Castor zinc finger 1 – ukrainsk awersja bigatsza od angielskkiej – moze przez Dozbanskiego? 22-07 # – (Chr 1:19.64-10.8) – Outative survival-related protein is a protein that in humans is encoded by the CASZ1 gene. Eterna – Remember how GU pairs like to be aliged togetherbwhen they pair? Inagine if you alugned them opposite to each other, like a zipper. In this situation, the Gvbases *relky* want to pair with the U bases but are not quite strong enough. Thus, the result is a strong attractive force that is enough to close adjacent stacks but not enough to create pairs within the 2-2 loop. 
 221. CCDC142 – The coiled-coil domain containing 142 (CCDC142) is a gene which in humans encodes the CCDC142 protein. The CCDC142 gene is located on chromosome 2 (at 2p13), spans 4339 base pairs and contains 9 exons. Eterna – Aquilegia caeulea – orlik niebieski . Aquilegia is an emerging model organism that is phylogenetically intermediate between the core eudicot and monocot models, Aradopsis and Oryza….
 222. CCR4 – C-C chemokine receptor type 4 is protein 
 223. CD5L- antigen-lik is a protein that in humans is encoded by the …
 224. CSDE1 – Cold shock domain-containing protein E1 is a protein that inn humans is encoded by the CSDE1 gene
 225. CBL  z eternagames – Casitas B-lineagne Lymphoma) ia a mammalian gene encoding the protein CBL which is an E3 ubiquitin-protein ligease involved in cell signaliling an dprotein ubiquitation.  Cobalamin riboswitch is a cis-regulatory element which is widely disturbed in 5’ untranslated regions of vitamin B12 (Colbalamin) related genes in bacyeria. Riboswitches are metabolite binding domains within cerratin messeges RNAs (mRNAs) that serve as precisiom sensira for their corresponding targets.
 226. CBS- B-Syntaza cystationinowa – enzym katalizujacy reakcję porydoksynozależnego przekształcenia homocysteiny i seryny w cystotaine. Białko enzymu ma trzy podjednostki i domene hemowa. Reakcja katalowana przez CBS … chromosom 21 najmniejszy z ludzkich chromosomow – 225 genow i 59 pseudogenow .
 227. CCDC144A – białko 144a skręconych helis zawierającycdomenę …
 228. CCDC40 – Ten gen koduje białko niebędne do funkcjonowania rzęsek ruchliwych …
 229. CCDC47 – funkcja tego bialka jest nienza ale zaproponowano ze bierze udoAl w homostazoe jonow wapnoa …
 230. CCDC57 – Białko 57 zawiearjące domenę coiled-coil jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen …jw. 
 231. CCDC80 – Coiled-coil domain-containing protein 80 is a protein that in humans is encoded by the CCDC80 gene. Etergame – The double helix forms between two of the stems whwn the lignad is bouns. See if you can identify the tertiary contacts between the two loops. 
 232. CCDC88A – Girdin is a protein that in humans is encoded by the 
 233. CCDC93 – Coiled-coil domain-conatining protein 93 is a protein 
 234. CCDC138 – Couled-coil domain-containing protein 138, also known as CCDC138 is a human protein encoded by the 
 235. CCDC181 – encoding protein Coiled-coil domain-containing protein 181 (CCDC181) is a protein that in humans is encoded by C1orf114) which is located at the Chromosome 1 at 1q24.2. Eternagames – A „dangle” is an unpaired base next to a stack in a multiloop. I call them „preceding” or „folowing” (or „forward”) because i find the terms 3′ and 5′ nondescriptive. They are probably clearly understandable to a qualified biologist or chemist, and likely mean nothing to anyone else. Oryza sativa – Difficulty Level 4 About the Puzzle „Dificulty level 3 from Oryza sativa Series. „’Science'” Oryza sativa is a primary source of food for more than half of the world’s population and is considered the most important crop. Rice has the smallest cereal genome consisting of just 430Mb across 12 chromosomes. …Molecular and genetic resources for rice have grown significantly in recent years. Initially, 138 Micro RNAs represebting 20 families were anotated as rice Micro RNA genes, primary based on sequence conservation with Aradopsis. 
 236. CCL1 – Chmokine (C-C motif) ligand 1 (CCL1) is alao known as small inducible cutokine A1 and I-309 in humans. CCL1 is a small  glycoprotein that belongs to the CC chemikine family. Ligand – atom czasteczka lub anion w związkach kompleksowych, który jest przylacoNy bezposrednio do atomu centralnego lub katoonu centralnego…
 237. CCL2 – The chemokine (C-C motif) ligand 2 .:..
 238. CCL21 (ang. Chemokine (C-C motif) ligand 21) – białko, niewielka cytokina ….
 239. CCL22 ( C-C motif chemiokine 22) – 
 240. CCL3 – Chemokine (CC motif) ligand 3 – Gene ID: 6348 
 241. CCL4 – Geny chemokin …
 242. CCL5 – (ang. C-C motif chemokine ligand 5), inna nazwa, RANTES (ang. Regulated on Activation, Normal T-cell 
 243. CCL6 – Gene type – protein coding – 20 305
 244. CCL7 – is a small cytokine known as a chemiokine 
 245. CCL8 – Chemokine (C-C motif) ligand 8 (CCL8), also known as monicyte chemoattrqctant protein 2 (MCP2), is a protein that in humans is encoded by the CCl8 gene. The CCL8 protein is produced as a precursor containing 109 amino acids, which is cleaved to produce mature CCL8 containing 75 amino acids. 
 246. CCL9 – Chemokine (C-C motif) ligand 9 (CCL9) is a small cytokine belonging to the CC chemokine family. It is also called macrophafe inflammatory 
 247. CCND1 – Cell cycle 
 248. CCNE1 – gene encoded in humans a protein G1/S-specific cyclin-E1
 249. CCR5 – # Wykazano np. że osoby, które mają określony wariant genu CCR5 są częściowo lub całkowicie odporne na HIV-1 … ale takie osoby mogą mieç ciężki przebieg grupy 2021-05 # W trwających badaniach klinicznych stwierdzono, że nukleazy z domeną palca cynkowego mogą zaburzać aktuwność genu CCR5 ludzkich limfocyty T typu CD4+, co może mieć zastosowanie w leczeniu AIDS. 2021-01 # C-C chemokine receptor type 5, also known as CCR5 or CD125, is a protein on the surface of white blood cells … 2020-11# Receptor C-C chemokin typu 5, CCR5, CD195 – białko kodowane u ludzi przez gen CCR5. CCR5 jest jednym z receptorów beta-chemokin, podobnym do receptorów sprzężonych z białkami G, i jak one będącymi integralnym białkiem błonowym osadzonym w niej motywem siedmiu alfa helis. U ludzi gen CCR5 jest położony na krótkim (p) ramieniu chromosomu 3 w pizycji 21. … wiki 2020-11 # mutacja w tym receptorze zwieksza tez ryzyko zakazenia gorzaczka zachdniego Nilu 2020-10 # mutacja w genie kodujacyn receptor CCR5 czyni osoby mniej podatnyni na zakazenie HIV 2020-10-02 # Receptor C-C chemokin typu 5, CCR5, CD195 – białko kodowane u ludzi przez gen CCR5. Artykuł Bartnik – osoby poznawione obu kopii tego genu uważane są za odporne na zakażenie wirusem HIV.
 250. CCR5 – C-C chemiokine receptor type 5, also known as CCR5 or CD195, is a protein on the surface of white blood cells that is involved in the immune system as it acts as a receptor for chemokines. eterna … Transfer RNA(tRNA) is a small RNA molecule that transfers a specific active amino acid to a growing polypeptide chain at the ribosomal site of protein synthesis during translation. … 
 251. CD200R1 – transmembrane glycoprotein CD200 receptor 1 is a protein that in humans is encoded by the CD200R1 gene. eterna – Other Ribosomal RNA – Ribosomal ribonucleic acid (rRNA) is the RNA component of the ribosone, the protein manufaturing machinery of all living cells. Ribosomal RNA provides a mechanism for decodijg mRNA into amino acids and interacts with tRNAs during translation by providing peptidyl transferase acrivity. The tRNAs bring the nevessary amino acids correspondig to the apprioriate mRNA codon.  rRNA is the target of several clinically relevant antibiotics: chloramphenicol, erythromycin, kasugamycin, …RiGCZ – rozum i godnosc czlowieka 
 252. CD4 – (ang. cluster of differentiin 4, synonimy: Leu-3, L3T4, T4) – glimoproteina 
 253. CD82 – (Cluster of Differention 82), or KAI1, is a himan protein encoded by the CD82 gene
 254. CDH9 – A 2009 pair of genome-wide association studies found an association between autism ….
 255. CDH10 – and six single-nucleotide polymorphism in an intergenic region between CDH10 … This genes encode neuronal cell-adhesion molecules, implicating these molecules in the mechanism of autism.
 256. CDH13 – bialka adhezyjne
 257. CDKAL1 – (białko związane z regulatorem Cdk5 1-like 1) to gen z rodziny   metylotransferazy. Pełna funkcja fizjologiczna i implikacje tego nie zostały w pełni określone. 
 258. Widaomo, że
 259. CDKAL1  koduje CDK5, białko związane z podjednostką regulatorową. To białko 1 związane z podhednostką regulacyjną CDK5 występuje szeroko we wszystkich typach tkanek, w tym w tkanakach neuronowych i komórkach beta trzustki.   
 260. CDKN1A – p21, WAF1 (także inhibitor kinaz zależnych od cyklin lub białko oddziałujące z CDK 1) – białko, które u człowieka kodowane jest przez gen CDKN1A, zlokalizowany na chromosomie 6 (6p21.2) Białko p21 jest silnym inhibitorem kinaz zależnych od cyklin ….
 261. CDKN1B – Cyclin-dependednt kinease inhabitor 1B is an enzyme inhabitor that in humans is encoded by this gene? 
 262. CDKN2A – Cykl komórkowy (geny supresorowe) 
 263. CDKN2B – Cyclin-dependent kinease 4 inhabitor B 
 264. CDC42 – Pozostałe sygnalizacje
 265. CDH1 – Cadherin-1 (not to be confused with APC/C activatir protein CDH1) also known as CAM 120/80 or epithelial cadherin (E-cadherin) or uvomorulin is a protein that in humans is encoded by the CDH1 gene. 
 266. CDK5 – Li-Huei Tsai – „Wiecej niz DNA” Bill Suliwan p.251 
 267. CDK12 – niedawno zidentyfikowany gen, ktory kontroluje ekspresje genow niezbednyfh w procesie naprawy DNA.
 268. CDX2 – powoduje upośledzenie roznicownaia sie komorek progenitorowych 
 269. CDY1 – Testis-specific chromodomain protein Y1 is a protein that in humans is encoded by the CDY1 gene. The human chromosome Y has teo identical copies of this gene within a palindronic regin;,this record represents the more telomeric copy. 
 270. CEBPB # czynnik transkrypcyjny ( jest białkiem wiążącyn DNA na obszaeze promotora badź sekwencji wzmacnjającej w specyficznym miejscu lub regionie ….drospohilia mealanogaster (wspolne geny dla wszystkich zwierzat) 2021-04 # – CCAAT/enhancer-binding protein beta ….
 271. CELSR1 – Cadherin EagF LAG seven-pass G-tupe receptor 1 also known as flamingo homolog 2 – EtErnagames- Octopus Spring is an alkaine hot spring in the Lower Geyaer Basin of Yellowstone National Park. 
 272. CENPL – Centromere protein L is a …
 273. CENPF – function – is part or thebnuclear matrix during the G2 phase or the cell cycle (the phase of rapid protein synthesis on prepraratiob for mitosis) 
 274. CENPU – Centromere protein U is a protein that in humans is encoded by the CENPU gene. Eterna – [switch2.5][2 states] Symetry 101 – KOMENTARZ$ – This week’s POTW is a highly distilled study in RNA symmetry, as it expressed itself in switch puzzles. This puzzle has an unusually large set of symmetries. The thumbnail above has an obvious 3-way rotational symmetey, with a breaking of the symetry only at the neck. When you open the puzzle itself, you’ll find that both states have this same apperance. 
 275. CEP350 – Zimmer strona 230 
 276. CETP – linked to exceptional longevity …
 277. CFAP20DC – Chromosome 3 open reading frame 67 or C3orf67 is a protein that in humans is encoded byvthe gene C3orf67z The function of C3ofr67 is not yet fully understood.  CFAP20DC – 689 aminokwasow? 76 271 Molecular mass 
 278. CFAP206 – Cilia And Flagella Associatwd Protein 206 (CFAP206) to gen, który u ludzi koduje białko „DUF3508” Białko to ma funkcję, która nie jest obecnie dobrze poznana. U ludzi sekwencja kodująca gen ma długość 2215 par zasad, z mRNA o długości 2215 par zasad i sekwencją białkowa o długości 622 aminokwasow. 
 279. CFH – Chromosome 1 Mutacja w tym genie Tyr402His (chromosom 1) … patologiczna realcja w plmce zoltej Smiech ma po Matce 
 280. CFI – F1 – # Czynnik I (ang. Complement factor I, CFI) – białko biorące udział w regulacji działania dopełniacz. Jego działanie polega na rozcianiu …22-08#  Complement factor I – Gen dla czynnika I i ludzi zlokaliowany jest na chromosome 4 …
 281. CFTR # W 1989 roku zespół naukowców kierowany przez dr. Lap-Chee Tsui … cystic fibrosis transmembrane condutance regulator, błonowy regulator przewodnictwa białko tworzace kanal chlorkowy w blonie komorkowej, 21-06  # Opróc tego we wspomnianym genie częstochowa dochodzi do in tvn delecjo, a także do zamiany aminokwasów in inne lub przedecz es who pojawiania się koronowo STOP (mustacje częste zwłaszcza u Żydów Aszkenazyjskich) – Genesis X w. 3 2021-01 # delecje trzech liter kodu genetycznego w genie CFTR skytkują powstaniem białka pozbawionego waznego aninokwasy – (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, regulator przewodnictwa) – białko tworzące kanał chlorkowy w błonie komórkowej, … 2020-11 # mukowiscydoza
 282. CGAS (MB21D1] Cykliczna syntaza GMP-AMP jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen CGAS. To enzym nukleotydylotransferaza … niektóre enzymy moga sprawic ze ich konwersja substaru w produkt zachodzi wiele milionow razy szybciej Ekstremalnym przykladem jest dekarboksylaza 5′ – fosforanu orotydyny, ktors pozelaa na zajscie reakcji, ktora w przeciwnym razie zajelaby mioliony lat w ciagu milisekund. 
 283. CGGBP1 – CGG triplet repet-binding protein 1 is a protein that in humans is encoded by the …eterna … Genome-wide analysis for discovery of rice microRNAs reveals natural antisense microRNAs (nat-miRNAs).. Small RNAs (21-24 nt) are involved in gene regulation through translation inhibition, mRNA cleavage, or directing chromatin modifications. 
 284. CHD1 – Chromatin (other) 
 285. CHD2 – Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 2 
 286. CHD4 – Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 
 287. CHD5 – (Chr 1:6.1-6.18 Mb) 
 288. CHEK1 – checkpoint kinease 1 … serine/threonine ….
 289. ChEK2 – ludzki gen kodujący białko ChEK2, będące kinazą efektorową zaangażowaną w naprawę DNA. 
 290. CHPF – Chondroitin sulfate synthase 2 is an enzyme that in humans.:::
 291. CHST13 – sulfotransferase 13 is a protein that is encided in humans by the CHST13 gene . eterna – snR84 – Small nuclear ribonucleic acid (snRNA) is a class of small RNA molecules that are found within the nucleus of eukaryotic cells. They are transcribed by RNA polymerase II or RNA polymerase IiI and are involved in a variety of important procesaes such as RNA splicing (removal or introns from hnRNA), regulation of transcription factors (7SK RNA) or RNA polymerase II (B2 RNA), and maintaining the telomeres. 
 292. CHTOP – This gene encodes a small nuclear protein that os charaktized by an arginine and glycine rich region. 
 293. CLDND1 – Claudin domain-containing protein 1 is a protein that in humans is encoded by the CLDND1 gene. eterna – [364] Small and Ugly #1 About the Puzzle …This week’s puzzle was created by Quasispecies in April of 2012 . It’s nit clear why Quasispecies disliked the puzzle. It’s relly quite informative because in order to get the combination of loops and bulges to all form as the mist stable filding of your sequence, you need to focus on weakening a stronger structure instead of strengtgening a weaker one. 
 294. CLIC4 – Chloride intercelliral chanel 4 is a eukaryotic gene 
 295. CLNK – Cytokine dependent hematopoietic cell linker is a protein that in humans is encoded by the CLInK gene. Function: MIST is a member of the SLP76 family of adaptors (see LCP2, MIM 601693; BLNK, MIM 604515). 
 296. CLUH – Skupione mitochondriami (cluA/CLU1) homolog 
 297. CLOCK – CarcadiannLocomotor Output Cycles Kaput) or Clock is a gene encoding a basic hic-loop-helix-PAS transcryptions factor that is beliwved to affect both the pesisywwnand perod orf cardian rhythms
 298. CLRN1 – Clarin-1 is a protein that in humans is encoded by the CLRN1 gene. 
 299. CLSPN – protein … Xenopus claspin is an essential upstream regulator of checkpoint kinease 1 
 300. CLTA – Douda: „zdecydowalismy z Martinem, że zaprogramujemy CRISPER do wziecia na cel ludzkiegk genu CLTA kodujacego lekki lancuch A klatryny odgrywajevg pena role w procesie endocytozy w ktorej komorki wchlaniaja skladniki odzywvze i hormony.
 301. CMPK – UMP-CMP kinease is enzyme that …uridine monophosphate (UMP/cytidine monophosphate 
 302. CMTM7 – CKLF like MARVEL – Ensembl ENSG0000015351 … External IDs …OMIM: 607890 MGI: 
 303. CNBP – Cellular nucleic acid-binding protein is a protein that in humans is encoded by the CNBP gene. The ZNF9 protein contains 7 zinc finger domains and is beliced to function as an RNA-binding protein. A CCTG expansion in intron 1 of the ZNF9 gene results in myotonic dystropy type 2 (MM 602668).[supplied by OMIM] 
 304. CNIH4 – Protein cornichon homolog 4 is a protein that in humans is wncoded by the CNIH4 gene
 305. CNST – Consortin (CNST) is a protein that in humans is encoded by the CNST gene. Molecular function: phosphatase binding
 306. CNTN4 – Contactin-4 is a protein that in himans is encided 
 307. CNTNAP2 – Contain-associated protein-like 2 – Tourette syndrome – Obajtek ? 2021-03-08 ….
 308. COL1A1 # Facebook Function: Collagen is a protein that strengthens and supports many tissues in the body, including cartilage, bone, tendon, skin and the white part of the eye (sclera). 2021-03# Collagen, type I  – artykuul geny i golf … w facebooku moim – kolagen bialko 
 309. COL1A2 – Function: Collagen alpha-2(I) żelatyna – białko uzyskieane z gotowania kości i skór …
 310. COL2A1 – Collagen, type II, alpha 1 (primary osteoarthritis, 
 311. COL3A1 – Type III Collagen is a homotrimer, or a protein composed of three identical peptide chains (monomers), each called an alpha 1 chaon of type III collagen. Formally, the monomers are called collagen type III, alpha1 chain and in humans are encoded byvthe COL3A1 gene: 
 312. COL4A3 – Collagen alpha-3(IV) chain is a protein that in humans is encoded …
 313. COL5A1 – # Elboe tendinopathy is a common pathology of the upper extremity that impacts both athletes and  workwrs „Influence of genetic factors …” 2021-01 # Collagen alpha-1(V) chain is a protein that in humans is encoded by the COL5A1 gene. This gene encoded an alpha chain for one of the low abundance finrillar collagens. 
 314. COL5A2 – Collagen alpha-2(V) chain is a protein that in humans is encoded by the …This gene encodes an alpha chain for one of the low abundance fibillar collagens. 
 315. COL7A1 – Collagen, type VII, alpha 1 (epidermolysis bullosa, dystrophic, dominant and recessive) 
 316. COL11A1 – Collagen alpha-1 (XI) chain is a protein that in humans is encoded by the COL11A1 gene 
 317. COL11A2 – Łańcuch alfa-2(XI) kolagenu jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen COL11A2. Kolagen typu XI dodaje struktury i siły tkankom, które wspierają mięśnie, stawy, narządy i skórę (tkanka łączna). 
 318. 2.. sss
 319. 3…
 • 2dcxc


 1. Olfactory receptors interact with odprant molecules in the nose, to initiate a neuronal response that triggers the perception of a smell.
 2. OTC – # Hiperamonemia – zaburzenie metaboliczne charakteryzujące sie zwiększonym ponad dopuszczalny poziom stężeniem amoniaku w surowicy krwi. 2021-01 # Ornithine …enzyme … Gelsinger Jesse ?
 3. OTOF – Otoferlin is a protein that in humans ….Mutations in this gene are a cause of neurosebsory nonsyndromic recessive defness, DFNB9
 4. OTUD7B – OTU domain-containing protein 7B ….eternagames.org – Physcomitrella petens 4 DiL1 Physcomitrella patens is a moss (Bryophyta) used as a model organism fir studies on plant evolution, development and psyhology.
 5. OVGP1 – Oviduct-specific glycoprotein also known as oviductal glycopritein (OGP) or estrogen-dependent oviduct protein (EGP) or mucin-9 (MUC9)?is a protein that in himans is encoded by the OVGP1 gene.
 6. OXTR – The odytocin receptor, also known as OXTR, is a protein which functions as receptor for the hormone and neurotransmitter oxytocin. Oxytocyna …. organiczny związek chemiczny, makrocykliczny hormon peptydowy złożony z 9 aminokwasów …eternag- Brassica napus 2 – Difficulty Level 2 – rzepak (mustard or cabbage family) …
 7. P21 – # Cyin-dependent kinease inhibitor 1, … P21 is a cell cycke inhibitor …. 2020-11 # to pojedynczy gen, który może odgrywać główną role w procesie starzejia sie {paaaa} Paaaa paaaaaaa
 8. paaaaaaa
 9. P4HA2 – Podjednostka alfa-2 4-hydroksylazy proliliowej jest enzymem, który u ludzi jest kodownay prz gen P4HA2 Geb ten koduje składnik 4-hydroksylazy proliliowej, kluczowego enzymu w syntezie kolagenu…soko0228 tiktok
 10. P53 – Białko p53 – czynnik transkrypcyjny o właściwościach supresora nowotworowego. Białko p53 jest zaangażowane w regulację wielu procesów komórkowych, a w szczególności aktywacji naprawy DNA lub indukcji apoptozy w odpowiedzi na uszkodzenia DNA.
 11. PABPC4L – Poly(A) binding protein, cytoplasmic 4-like is a protein that in humans is encoded by the PABPC4L gene.
 12. PACERR – PTGS2 antisense NFKB1 complex-mediated expression regulator RNA is a protein … eternagene.org Tribolium Castaneum DL1 Rhe confused floyr beetle (Tribolium confusum), a tupe of darkling beetle know as a flour beetle, is a common pest insect known for attacking an dinfesting stored flour and grain.
  — Pacer 20 208 2023-09-29 norma 5000
 13. PAH – # dwie zmutowane kopie genu PAH spoiwodutj PKU 2021-07 # 2987W naszych wàtrobach komorki domonuja translacji geny PAH w enzym, ktory nastepnie moze rozkladac fenyloalanine – # phenylalanine (F) – is an essential α-amino acid …PKU the genetic disorder phenylketonuria 2021-04#
 14. PALM – Paralemmin is protein that in humans is encided by the PALM gene. Chromosom 19 – jeden z 23 parzystych chromosomów człowieka. DNA chromosomu 19 liczy ponad 63 miliony par nukleotydów, co stanowi około 2-5% materiału genetycznego ludzkiej komórki.
 15. PARD3B – Partioning defective 3 homolog B ie a protein …
 16. PARK3 – Parkinson disease 3 (autosomal dominant, Lewy body) is a protein ….
 17. PARK7 – # Function: Under an oxidative condition, protein degltcase DJ-1 inhibits the aggregation of α-synucleun via its chaperone activity, thus functioning as a redox-swnsitive chaperone and as a sensor for oxidative stress 2021-04 # (Chr 1:7.95 -7.99) Protein deglycase …
 18. PCBD2 – Dehydrataza pteryno-4-alfa-karbinoloaminy 2 jest enzymem kodoowanym u ludzi przez gen PCBD2
 19. PARK2 – Parkin jest ligazą ubikwityny E3 o długości 465 aminokwasów, białkiem, które u ludzi i myszy jest kodowane przez gen PARK2. Parkina odgrywa kluczową rolę w ubikwitynacji. Ubikwitynacja (znana również jako ubikwitynacja lub ibikwitynacja) jest enzymatyczną modyfikacją potranslacyjną, w której białkonubikwityny jest przyłączane do białka substratu. Ubiquitylation (also known as ubiquitination or ubiquitinylation) is an enzymatic post-translational modification in which a ubiuitin protein is attached to a substrate protein. Dokładna funkcja parkiny nie jest znana…jednak nie jest jasne w jaki sposob utrata funkcji białka parkin prowadzi do smierci komorek dopamineragicznych w tej chorobie. Dominujaca hipoteza jest to ze parkin pomaga dehradiwac jedno lub wiecej bialek toksycznych …Domniemane struktury parkiny obejmuje …wykazano ze parkina wiaze sie w sposob zlaezny od PDZ … chciaz zmiany struktiralne po fosforylacji sa niepewne
 20. PARM1 – or Prostate androgen-regulated mucin-lime protein 1, is a human gene.
 21. PBCRA1 – … postępujące dwuogniskowe …..The product is a large pBRCA1 protein(220kDa)
 22. PCMT1 – Białko-L-izoasparagin (D-asparaginian) O-metylotrnsferaza jest enzymem….PCMT (EC 2.1.77) jest enzymem naprawy białek, który inicjuje konwersję nieprawidłowych reszt D-aspartylu ….
 23. PERP – Efektor apoptozy p53 spokrewniony z PMP-22 jest białkiem błony komórkowej, które u ludzi jest kodowane przez gen PERP. PERP is a direct transcriptional target of p53, but its transcription can also be regulated by ither transcriptions factors.
 24. PERP – Efektor apoptozy p53 spokrewniony z PMP-22 jest białkiem błony komórkowej, które u ludzi jest kodowane przez gen PERP. PERP is a direct transcriptional target of p53, but its transcription can also be regulated by ither transcriptions factors.
 25. PKIB – Zależny od cAMP inhibitor kinazy białkowej beta jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PKIB. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny inhibitorów kinazy białkowej zlaeżnej od cAMP. … At least three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported.
 26. PLAGL1 – Białko palca cynkowego PLAGL1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PLAGL1
  —2000. PLOD3 – Prokolagen-lizyna,2-oksoglutarian 5-dioksygenezy3 …białko kodowaneprzez ten gen jest związanym z błoną enzymem homodimerycznym, który jest zlokalizowany w cysternach szorstkiej retikulum
  —-2000. POM121 – Białko błony porowej otoczki jądrowej POM121 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen POM121. Alternatywnie opisano warianty splicingowe, które kodują różne izoformy białek, ale określono pełną długość tylko jednego. Otoczka jądrowa tworzy odrębne przedziały jądrowe i cutoplazmatyczne w komórkach eukariotycznych. Składa się z dwóch koncentrycznych błon perforowanych porami jądrowymi, dużych kompleksów białkowych, które tworzą kanałey wodne regulujące przepływ makrocząsteczek między jądrem a cytoplazmą.
 27. PLEC – Plectin is a giant protein found in nearly all mammalian cells which acts as a link between the three main components of the cytoskeleton: actin microfilaments, microtubules and intermediate filaments. Ponadto pektyna łączy cytoszkielet ze złączami znajdującymi się w błonie komórkowej, które strukturalnie łączą różne komórki. Utrzymując te różne sieci razem, pektyna odgrywa ważną rolę w utrzymaniu integralności mechanicznej i właściwości lepkosprężystych tkanek. {2024-03-18 pon. – after Decada in sobota}
 1. PPHOX2B – ludzki gen zlokalizowany na chromosomie 4 w locus 4p12. PHOX2B jest genem homeotycznym kodujacym homeodomene bialka pelniacego funkcje czynnika transkrypcyjnego.
 2. PPBP – Chemiokine (C-X-C motif) ligand 7 is a human gene. EteRNA – The project is supported by the Bill and Melinda Gates Foundation, Stanford University, and the National Institutes of Helath.
 3. PRP14 – Poly(Adp-ribose) polymerase family memmber 14 is a protein that, in humans is encoded by the PARP14 genes Eterna – It is the sole living representative of its family (Ornithorynchidae) and genus (Ornithorhynchidae) through a niner of rlewted species have been found in the fossil recird.
 4. PARP14 – Poly(adp-robose) polymerase family member 14. Poly(ADP-ribose) polymerase family member 14 is a protein that, in humans, is encoded by the PARP14 gene. Eterna – In this puzzle, we saw hos surprisingly strong* GU pairs can be closing stacjs. There does not exist a „one size first all” strategy for solving all RNA designs. Sure, we can give you some guidance and some „rules” that will work a lot of the time. But no set of rules can ever replace the power of your mind-your creativity, your ingenuity, and your willlings to (sometimes) break the rules. And that’s why Eterna needs you. By combing the creativity of thiusands of people, our community makes truly groundbreaking discoveries. And with that, let’s continue…* At least with the Vienna1 folding algoritm that we’ve used this far. Diffrent algorithms have different predictions for how base pairs behave.
 5. PAX3 – The PAX3 (paired box gene 3) gene encodes a member of the paired box or PAX family of transcription factors. The PAX family consists of ninę human (PAX1-PAX9) and ninę mouse (Pax1-Pax9) member arranged into four subfamilies.
 6. PAC8 – Paired box gene 8 also known as PAX8 eterna – Aradopsis th. – Scince cover – Normal and developmenatally defective inflorescences of Aradopsis thalians.
 7. PBRM1 – Protein polybromo-
 8. PBX1 – Pre-B-cell leukemia transcription factor 1 is a protein … eternagames.org – Equus Caballus (Horse) DF0- The inportance of microRNA ar tve post-traditional regulation lecel has recentrly been recognized in both animals and plants :
 9. PCCB – # Propinyl-CoA carboxylase (EC 6.4.1.3 PCC) catalyses the carboxylation reaction of propionyl-CoA in the mitochondrial matrix. 2022-07# propionyl Coenzyme A carboxyyase, beta pilipeptyde – catalyses the carboxylation reaction of priopionyl-CoA in the mitochondrial matrix. Eterna – Small RNA pathways play evolutionairly conserved roles in gene regilation and defense from parastic nucleid acids. The character and expression patterns od small RNAs show conservation throughout animal lineages, but specific animal clades also show variations on these rescuing themes, including species-specific small RNAs. The monotremes, with only platypus and four species of echidna as extant members, represent the basal branch of the mammalian lineage.
 10. PCK1 – from index Harper’ Biochemistry PEPCK This enzyme is a main control point fir the regulation of gluconeogenesis
 11. PCSK9 – #PCSK9 has a medical importance because it acts in lipoprotein homeostasis „DNA The story of the Genetic Revolution” James D. Watson 2021-03 # delecja tego genu zmnisza pozion chilestrolu LDL020-10-13 # chrom. 1 – Cholesterol
 12. PCYOX1 – Prenylcysteine oxidaseb1 is an enzyme that in humans is encoded by the …
  —2000. PDAP1 Fosfoproteina stabilna termicznie i kwasowo 28 kDa
 13. PDCD10 – Programmwd cell death protein 10 is a protein that in himans is encoded by the PDCD10 gene- eterna – Letrospirosis is a widely spread disease of global concern. Infecion cause flu- like episodes with ftrequency severe rnwal and hapativ dmaamge, such as heamorrhage and jaundice.
 14. PDE4DIP – Myomegalin also known as phosphodiesterase 4D-interacting protein or cardiomyopathy-associated protei 2 – eterna – Oryza sativia 7 – dl 1 . Rice has the smallest cereral genome consisting of just 430Mb
 15. PDG-FRA – surafce
 16. PDSS2 – the ludzi mutacje tego genu komorki slabiej radza sobie z rozkladem kofeiny
 17. PEA15 – Astrocytic phosphoprotein PEA-15 is a protein …Eternagame.org – Homo Sapiens 3 Dl1 About the Puzzle „Dufficulty Level’” Welcome to the difficult level 1 from the RNA in Homo Saliens 3 Series
 18. PELI1 – Protein pelkino homolog 1 is a protein that in himans is encoded by the …
 19. PEŁ0 – Białko homolog prlota to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen PELO. Ten gen koduje białko, które zawiera konserwatywny sygnal lokalizacji jadrowej. Kodowane białko może odgrywać rolę w spermatogenezie, kontroli cyklu komorkowego i podziale komorek mejotycznych.
 20. PER3 – protein Period3 – wczesbe zasypianeie
 21. PFDN1 – Podjednostka 1 ptefoldyny jest białkiem, które u lidzi jest kodowabe przez gen PFDN. Ten gen koduje członka rodziny podjednostek beta prefoldyny. Kodowane białko jest jedna z szesciu podhednostek prefoldyny, molekularnego kompleksu opiekunczego, ktory wiaze i stabilzuje nowo zsyntezowane polipeptydy (peptydy, polipeptydy, bialka….)
  —–2000. PHTF2 – Przypuszczalny homeodomenowy czynnik transkrypcyjny 2 OMIM – Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) stale aktualizowany katalog ludzkich genów oraz zaburzeń i cech genetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji gen-fenityp.
 22. PICALM – certain alleles of this gene have been … Alzheimer’s
 23. PIK3CA – Sygnalizacja PI3K – # 22-05 the phosphatidylinositol-4,5-biosphosphate 3-kinease, catalytic subunit alpha (the HUGO-approved …
 24. PIK3R1 – Phosophoinositide—3-Kinease Regulatory Submit 1. A mode of inheritance that is observed for traits related to a gene encoded on one of the autosomes (i.e. the hunan chromosomes 1-22) in which a trait manifests in heterozygotes.
 25. PIK3CA – Sygnalizacja PI3K – # 22-05 the phosphatidylinositol-4,5-biosphosphate 3-kinease, catalytic subunit alpha (the HUGO-approved …
 26. PIK3R1 – Phosophoinositide—3-Kinease Regulatory Submit 1. A mode of inheritance that is observed for traits related to a gene encoded on one of the autosomes (i.e. the hunan chromosomes 1-22) in which a trait manifests in heterozygotes.
 27. PI4K2B – Phosphatidylinositol 4-kinease tupe 2-beta is an enzyme that in himans is encoded by the ….
 28. PINK1 – # PINK1 is intimately involved with mitochondrial quality control by identyfing damaged mitochondria and targeting specyfing mitochondria for degradation . 2021-04 # (Chr 1:20.63-20.65)PTRN-induced kinease 1 is a mitochondrial serine/threonine-protein kinease encoded by the PINK1 gene
 29. PISRT1 – (polled intersex syndrome regulated transcript 1) is a lobg non- coding RNA. Eterna – Ochrobactrum is a gran-negative genus of bacteria similar to Alcaligenes and Pseudomonas spp. in their distribution in environmental and water sources and their culture characterustic.
 30. PBFOX1 – nizsze ilosci RBFOX1 w mizgu wydaja sie byc zwuazane ze zwiejszonym amyloidem i globalnym spadkiem funkcjibpiznawvzych w ciaguvzycia
 31. PF4 – Platelet factor 4 (PF4) is a small chemiokine family that is also known as chemiokine (C-X-C motif) ligand 4 (CXCL4)
 32. PFDN6 – Podjednostka 6 prefoldyny …. Prefoldin subunit 6 is protein that in humans is encoded by the PFDN6 genes.
 33. PGBD5 – PiggyBac Transposible Element Derived 5 is an enzyme that in humans is encoded by the PGBD5 gene. Eternag – Cattle (colloqiially cows) are tbe most common type of large domestical ungulates.
 34. PGGT1B – Podjednostka beta geranylogeranylotransferazy typu I jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PGHT1B
 35. PHAX – Białko eksportowe fosforylowanego adoptorowego RNA jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PHAX.
 36. PHF7 – PHD finger protein 7 is a protein that in humans is encoded by …Eternaga- SARS and related coronaviruses and astroviruses all possess a motif at the 3’ end of their RNA genomes, called the s2m, whose pathogenic inportance is interfered from its rigorys sequence conservation
 37. PHKA2 – Phosphorylase b kinase regulatory subunit alpha, liver isiform is an enzyme that in humans is wncoded by the PHKA2 gene. Bioinformatyka – Python – interdyscyplinarna dIedzina łącząca nauki biologiczne i informatyczne.
 38. PHOX2B – ludzki gen zlokalizowany na chromosomie 4 w locus 4p12. homeotyczny gen – scilicet kontroluja rozwoj morfogiczny poszczegolnych czesci ciala w poczatkowych stadiach rozwoju zarodkowego …
 39. PI4KB – Phosphatidylinositol 4-kinase beta …Listeria snRNA 1 -L 0 … Listeria monocytogenes jest jednym z najbardziej zjadliwych patogenow przenoszonych przez ywnosc USA 2500 zachorowan i 500 zgonow rocznie …snRNA small nuclear RNA maly jadrowy pełniacy funkcje rynozymu w procesie wycinanoa intronow (splucingu)
 40. PIAS3 – E3 SUMO-protein ligease PIS3 is an enzyme that in humans is encoded … eternagem – „‚Science’” This RNA was identified by screening for RNA molecules which co-immunoprecipitated with the RNA chaperone Hfq. Listeria Hgq binding LhrA is a ncRNA that was identified by screening for RNA molecules which coimmunoprecipitatet with RNA chaperone Hfq.
 41. PKD2 – Polycystin-2 is a protein that in humans is encoded by the PKD2 gene.
 42. PKHD1 – Fibrofystyna jest dużym, podobnym do receptora białkiem, o którym uważa się, że bierze udział w tubolgenezie i/lub utrzymaniu architektury kanalików nabłonka.
 43. PKIA – {chromosome 8} cAMP-dependent protein kinase inhibitor alpha is a protein that in humans is encoded by the PKIA gene. Zależny od cAMP inhibitor kinazy białkowej alfa jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PKIA.

PLA2G4A – Cytostic phospholipase A2 is an enzyme ….eternagames.org – Listeria monocytogenes is a gram positive bacterium and cause many food-borne infections such as Listeriosis. This bacteria is ubiquitous in the envirnonment where it can act as either a saprophyte when free living with theenvirnonment:

1020. PLAC8 – Placenta specific 8 is a protein that in humans is encoded by the PLCA8 gene.

1015. PLK4 – Serine/threnine-protein kinease PLK4 also known as polio-like kinease 4 is an enzyme that in humans is encoded by the PLK4 gene.

1016. PLG – Plazmina jest ważnym enzymem (EC 3.4.21.7) obecnym we krwi, który rozkłada wiele białek osocza krwi, w tym skrzepy fibrynowe. Degradacja fibryny nazywana jest fibrylozą U ludzi białko plazminy (w formie zymogenu plazminogenu ) jest kodowane przez gwn PLG.

1017. a

1018. PLGLB2 – Plasminogen-related protein B is a protein that in humans …{ pmmmmmmmmmmmm

1019. PNMA2 – {chr 8} Paraneoplastic antigen Ma2 is a protein that in humans is encoded by the PNMA2 gene. Właściciel i prezez Dole Food Company, David Murdock, ogłosił zobowiązanie w wysokości 15 milionów dolarów rocznie na rzecz Instytutu Badawczego Davida H. Murdocka … Technologie „omiczne” są stosunkowo nową dziedziną badań. Należy do nich genomika (ocena genomu), transkryptomika (ocena mRNA), proteomika (ocena białek) i metabolomika (ocena matabolitów). Skopiowane: „W badaniach tych analizuje się bardzo duże ilości danych. Można oceniać całe genomy, proteomy lub metabolomy. Z tego powodu kluczowym elementem technologii „omicznych” są systemy informatyczne i matematyczno-analityczne. Oprócz zespołów badawczych zatrudniających biologów, biotechnologów, chemików, inżynierów biomedycznych równolegle pracują informatycy i matematycy tworzący programy do oceny danych. Metabolomika z proteomiką, transkryptomiką i genomiką stanowią element biologii systemowej ”

1020. POLR1A – DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA1 is an enzyme that in humans is encoded by the POLR1A gene: {pooooo

 1. POLR1B – DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA2 is an enzyme ….eter – RNA-binding protein FUS ….
 2. POLR3G – Polimeraza (RNA) III (kierowana DNA) polipeptyd G (32kD) jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen POLR3G.
 3. POMC – produkty POMC odgrywają role w tak różnorodnych zjawiającym jak otyłość, depresja ….# POMC koduje hormon odpowiedizalny za zmniejsznie apetytu
 4. POP5K1A – Phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase tupe-1 alpha is an enzyme …Rybosymu – substancje zbudowna wz kwasu rynonukleinowego (RNA) zdolne do katalizowania pewnych reakcjo cjemicznych. Spelniaja zatem funkvje analigiczn edo enzymow boalkowych . eternagame.org – Hammerhear ribozyme -DF2
 5. PLOD1 – Lysyl hydroxylases (or procolagen-lysine 5-diodygenases) are alpha-jetogrytarate-dependednt shydroxylases enzymes that catalize the hydroxylation of ltsine to hydroxylusine
 6. PLPP3 – Fosfohydrolaza fosforanowo-lipidowa 3 – Instagram 5C_DNA – pierwszy gen – link z „komputer DNA”
 7. PMP22 # Growth arrestic-specific protein 3 (GAS-3), also called peripheriak myelib protein 22 (PMP22), is a protein which in humans is encoded by the PMP22 gene. Eterna – [EFOLD]CMT/HNPP[PuzzleJamScince] About the Pizzle. This week’s puzzle is a celebration of Eternacon 2020. The puzzle, created by wateronthemoon, was a submission to Brourd’s first annual Puzzle Jam. Wateronthemoon also read the very koving poem she had written and posted in memory of Malcolm. Even if you read there, I thing you will want to listen to her reading of it when the recording of Adtroman’s „In Memory of Malcolm” session is put on-line. Coming out of a bit of a closer: I have a rare from of Charcot-Marie-Tooth disease, HNPP, diagnosted by a mutation by deletion of the PMP22 gene, found on chromosome 17x This gene codes for myelib in Scwann cells, which are all tge nerve cells in the body, excluding the brain, spinal cord, and optic nerve. Having only one copy of this gene, instead of the usual 2, has been shown to produce inferior and far less mylenin. We can inherit the mutation directly (it is of course dominant) from one parent or it can sometines be de novo. Symptoms are very variable, ranging from few (perhaps foot drop and some pressure) to severe (not often, but sone in wheelchairs; many in pain; mild to severe and extensive nerve damage). Ny hearing loss may be connected. (This is very generalized description: there are point mutations; also anitger disease, CMT1, marked by a doubling of the gene; CNS complications, despite little research.) Definetely relevant is all our work with ribosomes and protein translation. When CRISPR was first anounced, it seemed to hild sone promise for us. Am putting this out as a seed. Perhaps sone young researcher might want to work with a gene and its RNA that is a relatively straightforwardbcausative factor in what can be a miserable disablibg disease. We are a smallish and discrette group, worldwide with no geographic or etnic commonalities we can see. (The FB support group i use most has 893 members.) When i first came to EteRNA (by coincidence actually–love NOVA and puzzles), Nando was kind enough to find the sequence for PMP22 for me. – Białko stanowiące składnik mieliny zbitej, stanowiącej 2-5% wszystkich białek mieliny.
 8. PNB1 – Izomeraza glukamino-6-fosforanowa 1 jest enzymem kodoanym u ludzi przez gen GNPDA1
 9. PPIP5K2 – Kinaza pentakisfosforanu difosfoinozytolu 2 jest białkiem … Funkcja: Fosforany
  —-2000. POP7 – Podjednostka białka rybonukleazy P p20 jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przezngen POP7
 10. PPOX – Protoporphyrinogen oxidase or protox is an enzyme …Saragasso Sea Bacterioplankton – Difficulty Level 0 About the Puzzle „‚Difficulty Level’” Welcome to the easiest puzzle of the Saragasso Sea Bacterioplankton Series.
  –2000. PVRIG – Domena immuglobuliny związana z receptorem polio zawiera białko, które u ludzi jest … Nomenklatura genów to naukowe nazewnictwo genów, jednostek dziedziczności w żywych organizmach osnaczenia białek są takie same jak symbol genu ale nie pisane kuryswą {alfabet$ PQR … XYZ }
 11. PR11-267C16.1 – Uncharacterized LOC100287225 is a protein that in humans is encoded by the RP11-267C16.1 gene.
 12. PRCC – Proline-rich protein PRCC is a protein …Drospohilia Melanogaster 3- Difficulty Level 2 … Welcome to the Difficulty level 2 of the RNA profile of Drospohila Melanogaster 3 Series.
 13. PRCC1 – Proline Rich Coiled Coil-q (PRCC1) to powszecnie idebtyfikowana nazaa białka CAD38605. Gen PRCC1 znajduje się na długok ramieniu chromosomu 5. Kodyne 445 aminokwasów, co daje łàcznie 6 eksonôw. Przewidywana masa czàsteczkowa wynosi 46,7 kDA,
 14. PREPL – Prolyl endopeptidase-like is an enzyme that in humans is encoded
 15. PREX2 – Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate-dependent rac exchange factor 2 is a protein that in humans is encoded by the PREX2 gene – Czynnik wymiany Rac zależny of fosfatydyloinozytolu-3,4,5-trifosforanu 2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PREX2
Reproducibility in Cancer Biology: Melanoma mystery | eLife
 1. PRICKLE4 – Prickle-like protein 4 … Identifiers: PRICKLE4, C6orf49, OBTP, OEBT, TOMM6, prickle planar cell polarity protein 4,
 2. PROSC – Współtranskrybowane białko homologu bakteryjnego syntetazy proliny jest białkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen PROSC.
 3. Proser1 – PROSER1 is a protein that in humans is encoded by the PROSER1 gene – Location (UCSC) Ch 3: 53.37 – 53.39 Mb
 4. PRR9 – Proline rich 9 os a protein … eternegame.org Homo Sapiens – MicroRNAs (miRNAs) are post-transcriptional regulators that bibd to complementary sequences in the three prime untranslated regions (3, UTRs) of target messenger RNA transcripts (mRNSs), usually resulting in gene siliencing:
 5. PRR16 – Bogate w prolinę białko 16 (PRR16) jest genem kodującym białko u Homo sapiens. Białko jest znane pod pseudonimem Largen. 1 Gen 1.1 Umiejscowienie 1.1.1, Sąsiedztwo genów – Rozmiar 2 mRNA 2.1 Warianty łączenia 2.2 izoformy 3 Białko 3.1 Struktura 3.1.1 Struktura podstawowa, 3.1.2 – Struktura drugorzędowa, 3.1.3 Steuktura trzeciorzędowa 3.2 Modyfikacje potranslacyjne 4 Lokalizacja subkonórkowa 5 Wyrażenie 6 Białka oddziałujące 7 Homologia
 6. PRR21- Proline-rich protein 21 is a protein or the family od proline-rich proteins ….
 7. PRDX1 – Peroxiredoxin-1 – is a protein that in humans is encoded by the PRDX1 gene. This gene encodes a member of the peroxiredoxin family of antooxidqnt enzymes, which reduce hydrogen peroxide and alkyl hudroperoxides.
 8. PRDX2 – Peroxiredoxin-2 is a protein that in humans is encoded by the …. gene
 9. PRMT6 – protein arginibe N-methyltransferase 6
 10. PRNP – odkrycie geny PRanP u czlowieka i naligicznych genow (Prn-p) u wiekszosci zwierzat wyzszych przyniosko wniosek ze kodowane przez ten gen bialko jest niezbeden w funkcjinownaiu niepoznanych jeszcze fizjologicznych procesow u tych organizmow.
 11. PRPF4 – U4/U2 small nuclear ribonucleoprotein Prp4 is protein that in humans is encided by tve PRPF4 gene
 12. PRPF40B – Pre-mRNA-processing factor 40 homolog B is a protein that in humans that is encoded by the PRPF40B gene
 13. PRSS16 – Specyficzna dla grasicy proteaza serynowa jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przez gen PRSS16. Proteazy, enzymy proteolittczne – podklasa enzymów z klasy hydroliz katalizujaca proteolize czyli hydrolize wiazan peptydowych. Gen ten koduje proteaze serynową wyrażoną wyłącznie w grasicy. Uwaza sie ze odgrywa role w alternatywnym szlaku prezentacji antygenu wykorzytywanym przez komorki nablonka kory hrasicy podczas pozotswtynej selekcji limfocytow T. Gen znajduje sie w duzym klastrze genow histonow na chromosomoe 6 w poblizu regionuvglownego kompleksu zgodnosci tkankowej (MHC) klasy . Opisano drugi wariant transkryptu, ale jego pelnej dlufosci charakter nie zostal jeszcze okreslony .
 14. PRSS56 – Putative Serine Protease 56 is a serine protease
 15. PSAPL1 – Proactivator polypeptide-like 1 is a protein in humans that is encoded by the PSAPL1 gene.
 16. PSEN2 – Presenilin-2 is a protein that ….Transfer RNA (tRNA) is a small RNA molecule (usually about 74-96 nucleotides) that transfers a specific active amino acid to a growing polypeptide chain at the ribosomal site of protein synthesis during translation.
 17. PSNB8 – antysensowny RNA 1 (head to head) jest białkiem, które u ludzi jest kodowan eprzez gen PSMB* -AS1
  –2000. PSPH – fosferazyna fosfatazy – jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przez gen PSPH … fototransferazy są kategorią ezymów, które katalizują reakcje fosforylacji
 18. PTCH1 – Protein patched homolog 1 is a proteinnthat is the member of the patched family and in humans is encoded by the PTCH1 gene … en.wikipedia.org List of unusual biological names „Patched”
 19. PTEN- # (ang. phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten, MMAC1 … 2020-11 # # ta sama grupa naukowcow w 1997 roku prowadzona przez dr Michaela Wingleta zidentyfikowali jeden z innych genow supresorowych 2020-10 po# (and. phosphate and tensin # Stgnalizacja PI3K (geny supresorowe)
 20. PTGS1 – COX-1 – Cyclooxygenase 1 VOLTREN Diclofenacum diethylammonium …. Diklofenak
 21. PTGS2 – # Cox-2 (cyklooksygeneza indukowna, cyklooksygenaza wzbudzona) … COX-2 jest aktywowana pod wpływem czynników zwiazanych ze stanem zapalnym …. eternagame – Ribosomal ribonucleic acid (rRNA) is the RNA component of the ribosome, the protein manufacturing machinery of all living cells. 2021-07 # Prostagladin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandyn G/H synthase and cyclooxygenase) (The HUGO official symbol is PTGS2; HGNC ID, HGNC:9605), also known as cyclooxygenase-2 or COX-2, is an enzyme that in humans encoded by the PTGS2 gene.
 22. PRPN7 – Protein tyrosine phosphatase non-receptor type 7 is an enzyme ….eternagame – Drosophila melanigaster (fruit fly) is used to study genes associated with disease in humans
 23. PTH1R – Parathyroid hormone/parathyroid hormone-related peptide receptor, is a protein … eternagame – Zebra Finch – Difficulty Level 1 – Taeniopugia guttaya Series
 24. PTPN14 – Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 14 …eterna – Spronzl tRNA RF9331 – df 1
 25. PURA – Pur-alfa jest białkiem, ktore u ludzi jest kodowan eprzez gen PURa znajdujacy sie na chromosomie 5, proazek q31.

An Intimate History Siddhartha Mukherjee

page 574 x2 … INDEX – „Christian belief on Adam as First Parent …
Bioinformatyka – obejmuje rozwój metod obliczeniowych służących do badania i symulacji struktury, funkcji i ewolucji genów, genomów i białek.

 • Genes 2he 1el*  geny ….jusyta 2 10 gpt
 • The Gene$$ 🧬🧬🧬🧬🧬🧬🧬🧬genes$  

DNA$ …..Kirkegard  35

genes list: .

Chromosom 5 jest jedną z 23 par chromosomów u ludzi. Ludzie zwykle mają dwie kopie tego chromosomu.  p, q, r 

 1. AAS – Synteza semialdehydu alfa-aminoadypinowego jest enzymem kodowanym przez gen AAAS u ludzi bierze udzial w ich glownym szlaku degradacji lizyny. 
 2. AADAC -* # Arylacetamide deacetylase is an enzyme that in humans is encoded by the AADAC gene. Microsomal arylacetamide deacetylase competes against the activity of cytosolic arylamine N-acetyltransfere, 2021-03# 17 numer HGNC:17
 3. AADACL3 – # Arylacetamide deacetylase-like 3 is a protein in humans that is wncoded by the AADACL3 gene (W ukrainska bardzo dobrze opisany) 22-06 – eternagame – Limited by nature – This design „Cyborg 1” have 45% GC pairs and scired 100% ob folding. Fill out the rest with AU base pairs. # Homologene a tool of the United States National Center for Biotechnology Information IArtlactamide deacetylase-like 3 is a protein … Chromosome 1 is a the designation for the largest human chromosome. – eternagame „Your have to design the patens with following specifications: 
 4. AADACL4 – Arylacetamide deacetylase-like 4 is a protein in humans that is encoded by the AADACL4 gene. 
 5. AASDH – Ch 4: 56.34 – 56.39 – Aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase 
 6. AAVS1 -* gene in the species Homo sapiens (Wikidata) 2021-04 #  – Adeno-associated virus integration site 1 – is a viral integration site that in humans is encoded by the AAVS1 gene located on chromosome 19. 
 7. ABAT -*  # Function: 4-Aminobutyrate aminotransferase (ABAT) is responsible for catabolism of gamma-aminobutyric acid (GABA), an important, mostly inhibiatory neurotransmitter in the central nervous system, into succinic semialdehyde.  2021-04 # 4-aminobutyrate aminotransferase – The ABAT gene provides instructions for making the GABA-transaminase enzyme. 
 8. ABCA1 -* # Function: The membrane-associated protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters.  2021-04 # ATP binding cassette subfamily A member 1 
 9. ABCA3 -* ATP-binding casette sub-family A member 3 (‘m3 transporter ABC podrodziny A”) – białko kodowane u człowieka genem ABCA3. 2021-04 . #The ABCA3 gene provides instruction for making a protein involved in surfactant production. 
 10. ABCA12 – ATP-binding cassette sub-family A member 12 also known as ATP-binding cassette transporter 12 is a protein that in himans is wncoded by the ABCA12 gene. 
 11. ABCB1 – Glikoproteina P usuwa obce substancje w tum leki s wnetrza komorek …Transporter ABC ATP jest wykorzystywana do przemieszczania roznego rodzaju substrator przez blone …ABCD1 # is a protein that transfers fatty acids into peroxisomers. – Olej ACTN3 – białko in mięśnie sprinterów – 
 12. ABCG5 – genes encode for two proteins sterolin1 and -2, respectovely. etenra – Arabidoptis Th. A spring annyal with a relatively  short lufe cycle, AThal. is popular as a model organis in plant biology and genetics. 
 13. ABI3 – członek rodziny genów ABI 3 (ABI3), znany również jako nowa cząsteczka, w tym SH3 (Nesh) to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen ABI3. Kodowane białko hamuje etopowe przerzuty komórek n. oraz migracje komorek. 
 14. ABL1 # BRCA1 has been shown to interact with the following proteins … 2021-03 #  (9 chromosom) koduje ludzie białko Abl, 
 15. ABL2 – Tyrosine-protein kinease ABL2 also known as Abelson-related gee  (Arg) is an enzyme that in humans is encoded by the ABL2 gene. ABL2 is a cytoplasmic tyrosine kinease which is closely related to but distinct from ABL1. 
 16. ABLIM3 # Ten gen koduje członka rodziny białek wiążących aktynę LIM (abLIM). Białka te charakteryzują się N-końcową domeną LIN i C- końcowa domena podobna do dematyny. Baza National Library of Madifine ma wszusykie 861 geny …..  – Acting-bonding LIM protein 3 … The LIM domain is a double zinc finger structure promotes protein-protein interactions. Eterna – Ribosome Challenge 1.2 This puzzle involves nearly all of Domain III, one of six major domains of the large ribosomal subunit. This part constitutes a big part of the „exit tunnel” of the ribosome – that’s the tunnel through which the protein is extruded after synthesis. By solving this puzzle, you’ll become better prepared to face future challenges where we will try to remove or stabilize this entire domain, to help simplify the ribosome and even let it accomodate different polymers that we’ll try to get the ribosome synthesie. We may also seek to redesign part of Domain III that recruit other molecular machines to the ribosome that help captire nascent proteins and fold them. 
 17. ABO # Gen ABO koduje białko (antygen) które znajduje się na powierzchni czerwonych ciałek krwi. Najczęstrzymi wariantami sa A, B i 0. Zarówno A, jak i B sa dominujace w stosunku do 0 … 2021-04 # ABO determines the ABO blood group of an individual by modyfying the oligosaccharides on cell surface glycoproteins. The ABO locus encoded three alleles. – Histo-blood group ABO system transferase is an enzyme with glycosyltransferase activity, which is encoded by the ABO gene in humans. 
 18. ACADM – # przeczytalem calosc z wilipedii – nic prawie nie rozumiem … no – moze .:. an enzyme called acryl-coenzyme A dehydrogenase that is inportant for breaking down (degrading) a ceratin group of fates called medium-chain fatty acids. 22-06 # (acryl-Cornzyme A dehydrogenase, C-4 to C-12 straighy chain) is a gene that provides instruction for making an enzyme called .:: 3- ci ? gen w koljnosci w genotypie? 
 19. ACE – # Gen ACE zwany tez „genem wytrzymałości jest związany z wydolnością naszego organizmu2021-01 # – (ang. Angiotensin-Converting Enzyme – glimoproteina, enzym z grupa 
 20. ACE2 – Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) is an enzyme attached to … ACE2 also serca tea as the entry point into cells for some corona viruses, including …SARS-CoV-2. ….ACE2 – warianty tego genu miga wplywac na podatnisc na infekce koronawirusmai ludzkimi 
 21. ACOT12 – acrylo-CoA tioesteraza 12 .::. Umożliwia identyczną aktywność wiązania białek. Przewiduje się, że będzie zaangażowany w proces metaboliczny acylo-CoA i proces metaboliczny kwasów tłuszcowych. – niea baza danych zawierajaca wszytskie geny? 
 22. ACOX3 – Peroxisomal acryl-coenzyme A odidase 3 is an enzyme that in himans is encoded by tge ACOX3 gene: 
 23. ACTL8 – Actin-like 8 is a protein in himans that is encoded by the ACtL8 gene. 
 24. ACTG1P6 – Actin, gamma 1 pseudogene 6 is a protein that in himans is encoded by the ACTG1P6 gene.
 25. ACTL8 – Actin-like 8 is a protein in humans that is wncoded by the ACTL8 gene. It is a protein that is used in making the intercellular architecture of cells.  … ACTL8 – Acrin-like 8 is a protein in humans that is encoded by the ACTL8 gene. 
 26. ACTN2 – koduje izoforme alfa-aktyniny 
 27. ACTN3 – # Badania genetyczne oceniajace predyspozycje do sportow są prowadzone w kierunku 4 genow – ACTN3, ACE 2021-01  # z bible list … białko in mięśnie sprintero …2020-12# wariacja tego genu pomaga ciału w budowie białka Alpha-actini-3, które kontroluje prace szybko kurczliwych wlokien miesniowych. 
 28. ACTR1B – Beta-centractin is a protein that …
 29. ACTR2 – pierwszy gen z chromosou 2 – Actin-related protein 2 is a protein …eterna – Smal RNSs ranging is size between 20 and 30 nucleotides are involved in different types of regulation of gene expression including mRNA degradation, traslational repression, and chromatin modification. 
 30. ACTR3B – Białko zeiązane z aktyną 3B znane rowniez jakono ARP3- beta jest białkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen ACTR3B Gen ten koduje czlonka bialek zwiazanych z aktyna (ARP) ktore tworza komleksy wiloboalkowe i dziela 35-55% tozsamosci aminokwasowej z konwencjonalna aktuna 
 31. ACVR1 – Activin A receptor, type I (ACVR1) is a protein which in humans is encoded by tye ACVR1 gene; also known as ALK-2 (activin receptor-like kinease-2) ACVR1 has been linked to the 2q23-24 region of the genome. This protein is important in the bone morphogenic protein (BMP) pathway which is responsible for the development and repair of the skeletal system. Eterna – 5S ribosomal RNA is an approximately 120 nucleotide-long ribosomal RNA molecule with a mass of 40 kDa. It is a structural and functional component of the large subunit of the ribosome in all domains of life (bacteria, archea, and eukaryotes), with the exception of mitochondial robosomes of fungi and animals. 
 32. ADA – #,dostarcza enzymu deaminy adenozyny LimfocytyT B NK, 2020-11 # chorobotwórcza mutacja genu ADA – sanoistnie skorygowana przez komorki pacjentow – SCID – wg.  „Edycji Genów” Doudny … Wiki: Adrnosine deaninase (also known as adenosine aminohydrosine, ADA) is an enzyme (EC 3.5.4.4) involved in purine metabolism. 
 33. ADAM2 – Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 2 or Beta-fertilin is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM2 gene. 
 34. ADAM7 – Sisintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 7 is a protein that in humans is encoded by tve ADAM7 gene 
 35. ADAM9 – jeden  5 genow najbardIj aktywnych przy ciezkim  stanie COViD
 36. ADAM15 – Disintegrin and metalloproteinase domain-conraining protein 15 is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM15 gene. 
 37. ADAM17 – A disintegrin and metalloprotease 17 (ADAM17), also called TACE (tumor necrosis factor-a-converting enzyme), is a 70-kDa enzyme that belongs to the ADAM protein family of diaintegris and metalloproteases. Evolution  of thinking from EternaFold is the RNA engine that Eterna is currentlu using to improve the degradation of Covid vaccines and other mrnas. 
 38. ADAMTS1 – A disintegrin and metalloproteine with thrombospindin mortufs 1 – is an enzyme that in humans is encoded … Chromosome 21 is both the smallest human autosome 48 baze pairs – 1,5 percent 
 39. ADAMTS2 – A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 2 (ADAM-TS2) also known as procollagen I N-proteinase (PC I-NP) is an enzyme that in humans is encoded by the ADAMTS2 gene. ADAMTS2 is responsible for processing several types of procoagen proteins. 
 40. ADCY5- # na liscie Bible1EL …2020-12 # Chromosome 3
 41. ADGRL2 – # Latrophilin2 is a protein that in gimans is encoded by the ADGR2 gene et- [Lab Tutorial] Limited by nature – Optimal amount of GUbpairs – Winner About the Puzzle
  This lab tutorial is about optimal amount of GU base pairs.
  As you can see in the picture of the lab winners below, they have from 0 to 4 GU base pairs. So tge lab design can be solved without use of GU’s. However when so many of the winners contains 1 or several GU’s, it do suggest that this shape actualky benefits from it.
  Design with lobg stems have a much higher greater tokerance for GU base pairs than designs with shorter stems. The Star lab has relatively long strms – 6 base pairs each. Notice the most of the winners land in the area with 2 GU’s or 6%. In the design I have locked all the GC and AU pairs in the winner from The Star lab which have the highest percrntage of GU pairs. This design „Mat – Modnif Deep_Thought 91% design”. by Mat747, have 4GU pairs or 13% GU pairs abd scired 95% on folding. Fill in the GU base pairs. (1p31.1): adhesion G protein-coupled receptor L2 
 42. ADIPOR1 – Adiponectin receptor 1 (AdipoR1) is a protein which in humans is encoded by the ADIPOR1 gene.  IT is a member of the progestin and adipoQ receptor (PAQR) family, and is also known as PAQR1. The adiponectin receptors, AdipoR1 and AdipoR2, serve as receptors for globular and full-length adiponectin and mediate increasedbAMPK and PPAR-α ligand activiteies …
 43. ADM2 – is a protein that in humans is encoded by tve ADM2 gene.
 44. ADPRHL2 – (ADP-ribosyl)hydrolase 3 (ARH3) is enzyme 22-07 #  ADP-ribose glycohydrolase 3 (ARH3) is an enzyme that in humans is wncoded by the ADPRH2 gene. ET- Roll Your Own Pseudoknot Design – About the Puzzle – Here is an example structure made by arnuvmodh for the Roll Your Own Pseudoknot lab puzzle that involves the internal loop of a stem in the pseudoknot. 
 45. ADCY8 – (adenylate cyclades 8) which encodes a membrane bound enzyme that catalyze the formation of cyclic AMP … Cykliczny adenozyno-3’, 5’-monofisforan – stymuluje wzrist ruchliwości plemników ….(cAMP) – organiczny zwiazek chemiczny z grupy nukleotydów, 
 46. ADH4 – koduje dehyrogenaze alkoholiw
 47. ADI1 – encodes the enzyme, 1,2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene dioxygenase . eterna miRNA in Homo Sapiens – MicroRNSs (miRNSs) are post-transcriptional regulators that bind to complementary sequence in the three ttnslated regions (3’ UTRs) of target messenger RNS transcripts (mRNAs), usually resulting in gene siliencing. miRNAs are short ribonucleic acid (RNA) molecules, on average only 22 nucleotides long. 
 48. AMOTL2 – Angimotin – like protein 2 is a protein that in humans is wncoded by the AMOTL2 gene. eterna – ryfa RNA – Difficulty Level 3 – wiki – The ryfA gene is a non-coding RNA present in E. coli, Shigella flexneri and Salmonella species where it is found between the ydaN and dbpA genes. 
 49. ADIPOQ – q-arm – Partail list of the genes licated on q-arm (long arm) of human chromosome 3 – Adiponectin (also refered to as GBP-28, apM1, AdipoQ and Acro30 is a protein hormone and adipokine, which is involved in regulating glucose levels as well as fatty acid brekdown. Eterna …IREs_VEGF_A – Difficulty Level 1 .. This family represents the vascular endothelial growth factor (VEGF) internal ribosome entry site (IRESs) A. VEGF is an endotheliel cell mitogen with many crucial function such aa embryogenic development and wound healing. 
 50. ADTRP – Zależne od androgenów białko regulujące TFPI …. 
 51. AEBP1 – Białko wiążące AE1 jest bialkiem ktore u ludzi jest kodowane przez gen AEBP1 nalezy do rodziny karboksypeptydazy A. Bialko moze dzialc jakonrepresor transkrypcji i odgrywac role w adipogenezie i roznicowaniu komorek miesni gladkich Witaj to jet Bing. Chcesz sie dowiedziec kilka ciekawostek o AEBP1? AEBP1 to skrot od Adipocyte Enhancer Bibding Protein 1 czyli bialka wiazacego sie z enhanceramibadiopocytow Adiopocyty to komorki tluszczoe ktore magazynija energei ei regulaija metabolizm Engancery to sekwencje DNA krore zwiekszaja metabolizm 
 52. AFF3 – chusome 2 
 53. AFTPH – Aftiphilin is a protein 
 54. AGA – N(4)-(beta-N-acetylglucodaminyl)-L-asparaginase is an enzyme that in humans is encoded by the AGA gene. 
 55. AGK – ludzki gen koduje enzym mitochondrialna kinaze acyloglicerolowa Bialkokodoeane przez ten gen jest bialkiem blony mitochondrialnej zaangazowanym w metabolizm lipidow i gliverolipidow/ … teojglicerydy sa glwonymi skaldanikami tkanki tluszcoaej u ludzi i innhych kregowcow  a takze tluszcsem roslinnym . 
 56. AGXT – Serine-pyruvate aminotransferase is an enzyme 
 57. AGXT2 – The human AGXT2 gene encodes the protein Alaine-glyoxate aminotransferase 2. It catalyzes the conversion of glyoxylate to glycine using L-alanine as the amino donor. 
 58. AHCTF1 – Protein ELYS is a protein that in humans is encoded by the AHCTF1 gene… The AT-hook is a DNA-bibding motif present in many proteins, including the high mobilitu group …
 59. AIG1 – Białko indukowane przez androgeny 1 – ramię q – długie ramię ludzkiego chromosomu 6 
 60. Akirin-2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen AKIRIN2 – ramię q – długie ramię ludzkiego chromosomu 6 
 61. AKT3 – RAC-gamma serine/threonine-protein kinease is an enzyme that in humans is encoded by the AKT3 gene. Function: The protein encoded by this gene is a member 
 62. ALAS1 – Delta-aminolevulinate synthase 1 is protein – pierwszy gen na wiki – w chromosome 3 
 63. ALMS1 – Alstrom syndrome 1 known as ALMS1 is a protein – eternagmae- Oryza – It is renowed for being easy to genetically modyfy and is a model organism for celeral biology …
 64. AMELY – Y isoform AMELY is licated on the Y chromosome and encodes a form of amelogenin 
 65. AMPD2 – deaminase 2 is an enzyme that in humans is encoded by the AMPD2 gene. High AMPD2 expression levels correlate poor patient outcome # and a proliferative tumor phenotype in undifferentiated pleonorphic sarcoma (UPS) ETerna – Simple Pseudoknot in 3D, About the Puzzle – During the last town hall, questions came up about what pseudoknots are and why we are studying them. Are they natural RNA or synthetic creations? Pseudoknots naturally occur in the RNA elements of many if not most organisms. Since the study of RNA is a relatively new field, not much is known about exactly how common pseudoknots are. They aren’t highly defined structure that form when part of the RNA within a stem folds with part of the RNA outside of the stem. Put another way, a pseudoknot is a 3D structure containing two stem-loop structures in which the first sten’s loop forms part of the second stem. They aren’t a specific motif but rather a general structure. You might also think of it as crossing base pairs. Pseudoknots can play a role in the biological function of RNA. An example is ribosomal frameshifting; the formation of a complex pseudoknot pauses the ribosome to change the reading frane. Pseudoknots also are known to be present in telomerase and many viruses. 
 66. ANKRD31 – Ankyrin repeat domain 31 is a protein that in humans is encoded by the ANKRD31 – Eternagame.org – [CONTRA][Lab Tutorial] ContraFold falls for symetry and repet elements – Six-Corned Snowflake M2 About the Puzzle Many stems of the same length, makes for unstanle RNA. This puzzle Based on Six-Corned Snowflake M2 by Merryskies. It contains 18 stems of the lenggh 4 basepairs and 6 stems of 7 basepairs. Similar it holds 5 identical arms. Many stems of the same length – especially if shorter – will eventually provoke identical solves. Stems solved the same way, will easier mispair, and not help make a RNA static and stable. 
 67. AHCTF1 – Protein ELYS is protein that in humans is encoded by tve AHCTF1 gene. 
 68. AHR – #Narine – książka 2021-01#  The aryl hydrocarbon receptor (AhR) is a protein that in himans is encoded byvthe AGR gene. Mikrobiom, mikrobiota – 
 69. AIC – Aicardi syndrome is a protein that in humans is encoded by the AIC gene. 
 70. AIP – AH receptor-interacting protein (AIP) also known as aryl hydrocarbon receptor-interacting protein, immunophilin homolog ARA9 is a protein …. FKBP family….białko ktorego ktoregu funkcja nadal nie jest dla naukowcow do konca jasna ….
 71. AMFR – Autocrine motility factor receptor, isiform 2 is protein that in kumają is encoded by the AMFR gene. 
 72. AMOTL2 – Anginomotin-like protein 2 is a protein that in humans is encoded by the ANOTL2 gene Eterna – IRES_HCV – Protein translation of most eukaryiotic mRNAsnrequires association of Met-
  tRNA, several initiation factors, and GTP with the 40S ribosomal subunit. The ribosome can only bind the capped mRNA after binding the initiator tRNA. Transltion of hepatitis C virus (HCV) mRNA is initiated by a diffrent mechanism from the usuaal 5’ cap-binding model. This alternate mechanism relies on the direct binding of the 40S ribosomal subunit by the internal ribosome entey site (IRES) in the 5’ UTR of HCV RNA. HCV IRES adopts a complexbstructure, and may differ significantly from IRES elements identifiedbin picornaviruses. A small number of eukaryiotic mRNA habe been shown to be translated by internal rivosome entry. 
 73. ANGPL1 – Anginopoietins are member of the vascular endothelical growth factor family and the only known growth factors largely specific for vascular endothelium. 
 74. ANK2 – Ankyrin-2, also known as Ankyrin-B, and Brain anykyrin, is a protein which in humans is encoded by the ANk2 gene. Ankyrin-protein 2 is ubiquitously expressed, but shows high expression in cardiac muscle. Eterna – Anti-Q RNA (wcześniej zwany Qa RNA) – mały niekodujący RNA obecny w podlegającym koniugcji plazmoidzie pCF10 bakterii Enterococcus feacalis. Należy do elementów cis-regulacyjnych swojego targetu prgQ, choć moze takze dzialac w sposob trans. Anti-Q znany jest z interakcji czastevzkami pelniacymi funkcje intristic terminator badz atenajtorem, zabezpieczajac dlaej lezace geny przed transkrypcja. 
 75. APBB2 – Amyloid beta A4!precursor protein-bibding family B memeber 2 is a protein that in humans is encoded by the APBB2 gene. The protein encoded by this gene interacts with the cytoplasmic domains of amyloid beta (A4) precursor protein and amyloid beta (A4) precyrsor-like protein 2. 
 76. APBB3 – Amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 3 … It is thought that the protein encoded by this gene may modulate the internalization of APP. 
 77. ARHGAP31 – The Rho GTPase activating protein 31 is encoded in humans by the ARHGAP31 gene. 
 78. ARID1A – AT-rich interactive domain-containing protein 1 A …
 79. ART3 – Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 is an enzyme that in himans is encoded by the ART3 gene. Chr 4: 76.01 – 76.11 
 80. ATM – Kinaza ATM (ataxia telangiectasia mutated) kinaza białkowa serynowo-treoninowa (EC 2.7.1.11) aktywiwana przez przerwania obu nici pidwójnej helisy DNA.
 81. ATR – Serine/threonine-protein kinease ATR also known as ataxia 
 82. ATXN7L2 – Ataxin 7-like 2 is a protein in humans that is encoded by the ATXN7L2 gene. Symbol report for ATXN7L2 AHGNC 
 83. AZI2 – 5-azacitidyne-inducted protein2 – is a protein …chr 3 …
 84. AZIN2 – Antizyme inhibitor 2 (Azl2) also know as arginine decarboxylase (ADC) 
 85. BCAP29 – Białko związane z receptorem limfocytów B29 – oznacza białko związane z receptorem komorek B29 Jest to bialko, ktore bierze udzial w transporcie bialek blonowych z siateczki srodplazmowej do aparatu Golgiego. 
 86. BCAS2 – Breast carcinoma amplifed sequence 2 – Pre-mRNA-splicing factor SPF27 is a protein …Identifiers…
 87. BCC6 – is a protein that in hunans is encoded by the BCC6 gene It is assocuated with Basal cell carcinoma susceptibility to 6 
 1. BCKDHB – 2-Oxoisovalerate dehydrogenase subunit beta, mitochondrial is an enzyme that in humans is encoded by the BCKDHB gene. Function: Branched-chain keto acid dehydrogenase is a multienzyme complex associated with the inner membrane of mitochondria, and functions in the catabolism of branched-chain amino acids. The complex consists of multiple copies of 3 components: branched-chain alpha-keto acid decarboxylase (E1), lipoamide acytransferaze (E2) and lipoamide dehydrogenase (E3) This gene encodes the E1 beta subunit, and mutations therein have been associated with mapke syrup urine disease (MSUD), type 1B. 
 2. BCL10 -B-cell lymphoma/leukemia 10 is a protein that in himans is wncoded by the BCL10 gene. 
 3. BCL2L15 – Protein Coding – Chromosome 1 Open Readin Frame 178 – 1p13 The Bcl-2 family consist of a number of evolutionarily-conserved proteins that share Bcl-2 homology (BH) domains. ET – Intro 2 – My First Base Pairs  About the Puzzle In this puzzle, we learn about the 3 types of base pairs that can be found in RNA: AU pairs, GU pairs, and GC pairs. We also take a closer look at the user ibterface within puzzles, particularly objectives and the palette. Remember – if you ever forget what base pairs are possible in RNA, take a look at the palette at the bittom of the screen. Within the palette, the bases (colored circles labled with letters) that can pair with each other will be adjacent to each otger will have bright triangles pointing to each other. 
 4. BEX1 – Protein BEX1 also known as brain-expressed X-linked protein 1 is a protein that in humans is encoded by the BEX1 gene
 5. BEX2 – chromosome X z, wystèpuje w płucafh. 
 6. ALDH2 – Aldehyde dehydrigenase is the second enzyme od the major oxidative pateay of alkohol metabolism. – artykuł Drospophila melanogaster – mały owad, wielkie możliwości …abiogeneza …
 7. ALK -# W kolejnych tetsach na myszach i muszkach owocowych ofkryti ze zwiedzeta ktore milay wylaczony gen postasaky szcuplejsze nawet gdy yly karjione dieta s Mcdonalds 2020-10 # # Disease-relevant genes with no reportable alternations 2020-10-08  # kontrola uzycia energii przez nasz orgnizm 2020-10-05 # odgrywa znaczącą rokę w przeciwadziałaniu przyrostowi masy ciała 2020-09-29 # provides instructions for making a protein called ALK receptor tyrosine kinease, which is part of a family of proteins called receptor tyrosine kineases (RTKs)
 8. ALS2  – Alsin is a protein that in humans is encoded by the ALS2 gene. Etern- The Alfalfa mosaic virus (ANV) coat protein binding (CPB) RNA is an RNA element which is found in the 3’ UTR of the genome. AMV CPB can stimulaye the translation of AMV RNA by between 50 and 100-fold. 
 9. ALS2CR2 – nazwa genu wziela sie stad, ze znajduje sie w locus domniemanego genu zmutowanego … ALS.
 10. ALS2CR8 – Amyotropic lateral scierosis 2 chromosomal region candidate gene 8 protein also known as calcium-response factor … is a protein 
 11. AMBN – Amekiblastyna (ang. ameliblastin), znana także jako amelina (ang. amelin) – białko szkliwa. 
 12. AMELY – Amelogenin Y isoform – is a protein that in humans is encoded by the AMELY gene – Chromosom Y – obecnosc chromosomu Y wraz z chromosomem C w jadrze komorki determinuje u czlowieka plec meska .::
 13. APEH – Acylamino-acid-releasing enzyme is an enzyme thta in humans is enceded by the APEH gene
 14. APOBEC3B – Probable DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3B is protein that in humans is encoded by the APOBEC3B gene – Chromosome 22 is one of the 23 pairs of chromosomes in himan cells. Humans normally have teo copies of chromosome 22 in each cells. Chromosome 22 ia the second smallest human chromosome, spanning about 49 million DNA baze pairs an drepresbting btewenn 1.5 and 2% of the toralDNA in cells. 
 15. APOE – # jednak chromosom 19? … 2020-12 # (3445 citations) apolipoprotein E – list the top 20 most popular genes, 2020-10-27# # inzybieria tego genu  pozwolilaby wyeliminosac jego wiazacy sie z podwyszszonym ryzykoem  alzhaimera warinat E4 2020-10-13 # Apolipoproteina E 2020-10 #  chromosom
 16. APOO – Apoliproteim O also known as protein FAN121B is a protein that in humans is encoded by the APOO gene. The X chromosome in humans spans more than 153 million base pairs (the building material of DNA) It represents about 800 protein-coding genes ..
 17. APTX – zwiazany z opisem Q10 – Arpataxin is a protein that in humans is encoded by the APTX gene. 
 18. ARMC9 – LisH domain-containing protein ARMC9 is a protein ..:
 19. ARMCC6 – Armadillo repeat containing X-linked 6 is a protein that in humans is encoded bycthe ARMCX6 gene located on the X-chromosome. 
 20. ARHGAP44- GTPazy Rho białko aktywujące 44 …Białko Rho – kluczowe regulatiry cytoszkieletu w przebiegu mitozy i cytokinezy ….
 21. ARID1A – AT-rich interactive domain-containing protein 1A
 22. ARID1B – AT-rich interactive domain-containing protein 1B
 23. ARID2 – AT-rich Interactive domain-containing protein 2 – limfocyty T 
 24. ARID4 – AT-rich interactive domain-containing protein 4B is a protein that … This gene encodes a protein with sequence similarity to retonoblastoma-binding protein-1
 25. ARHGAP11B – powoduje ze komorki macierzyste mozgu moga sie namnazac, co umizliwia powstanei wiekszego mozgu 
 26. ARHGAP31 – The Rho GtPase activating protein31 is encided in humans by the … q-arm … VEGF is an endotheliel cell mitogen with many crucial functions such as embryogenic 
 27. ARHGEF35 – Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 35 jest bialkiem …
 28. ARL15 – ADP-ribosylation factor-like 15 is a protein in humans that is encoded by the ARL15 gene. Eternagame – 196 – Ribosome Challenge1.2 About the Puzzle – This puzzle involves nearly all of Domain III, one of six major domains of the large ribosomal subunit. This part constitutes a big part of the „exit tunnel” of the ribosome – that’s the tunnel through which the protein is extruded after synthesis. By solving this puzzle, you’ll become beter prepared to face future challenges where we will try to remove or stabilize this entire domain, to help simplify the ribosome and even let it accomodate different polymers that we’ll try to get the ribosome synthesize. 
 29. ARNT – encodes the aryl hydrocarbon receptor nuclear translatir protein that forms a complex with ligand-bound aryl hydrocarbon receptor (AhR) and is required for receptor function. 
 30. ARPP-21 -Cyclic AMP-regulated phosphoprotein, 21 kD, also known ARPP-21, is a human gene. 
 31. ARV1 – Acryl-coA acyltranferase-related enzyme 2 required for viability is a protein….
 32. ASIP # Aguti signalin proyein Sullivan wiecej niz DNA 21-06 # w poszukiwaniu yellow gene 2020-12 # – melannin pigments – aguti?
 33. ASPM – Abnormal spindle-like microcephaly-associated protein…
 34. ASXL3 – Additional  sex combs lime 3 – chromosom 18 
 35. APOB – bierze udzial w merabolizmie tłuszczow u ssakow – najczestsze mutacje w tym genie nastapily  u niedzwiedzi polarnych …w stosunku np. w stosunku u do niedzwiedzi brunatnych ..Behe Dewolucja 2022-11-19 
 36. ATF3 -Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3 …
 37. ATM – # białko enzymu kodowane jest przez gen ATM w locus 11q22.3. Kinaza ATM fosforyluje szereg białek, odgrywających rolebw zatrzymaniu cyklu komorkowego, apoptozie i naprawie DNA. # zespół ataksa-teleangiektazja 2020-10-06 # gene with protein product
 38. ATP-aza ATP7B – (ATP-aza transportująca Cu2+, EC 3.6,3.4) – enzym błonowy obecny głównie w hepatocytach. 
 39. ATP2B4 – Plasma membrane calcium-transporting ATPase 4 
 40. ATR is activated in respinse to persistent single-stranded DNA, which is a common intermediate formed during SNA damwage detection and repair. 
 41. ATRAID – Apoptosis-related protein 3 – is a protein …eternagames – Oryza sativia 10 – Micro RNAs play regulatory roles in the development of rice plants. 
 42. ATXN1 – Ataxin-1 is a DNA-bibding protein which in humans is encoded by the ATXN1 gene.
 43. AURKA – Kinaza Aurora A (AURKA) – enzym kodowany przez gen AURKA w locus 20q13 (wcześniej określany STK15 albo STK6) należący do kinaz serynowo-treoninowych. 
 44. AVIL – odpowiada za utrzymanie przez komorki prawidlowego ksztaltu i rozmiarow 
 45. AVL9 – Migracja komorek – Hello, this is Bing. Here are some interesting facts about the AVL9 gene. AVL9 stands for AVL9 cell migration associated. It is a protein codibg gene that is involved in cell migration and is located in recycling endosomes. The AVL9 gene is located on chromosome 7 in humans at position 7q35. It spans about 9.8 kilobases and consists of 10 exons.. Wielkosc genu to liczba par zasad nukleotydowych, ktore tworza jego swkwencje DNA. Gene AVL9 ma okolo 32 000 par zasad Jest to stosunkowo maly gen w porownaniu z niektorymi innymi genami ludzkimi takimi jak gene CFTR, ktory ma okolo 310 000 par zasad …. 
 46. AVP – Vasopressin – Sapiens … Arginine …proteiliza – rozkład białek na proteiny i aminokwasy 
 47. AZI1- Białko 1 indukowane przez 5-azacytynę 
 48. AZIN2 – Antizyme inhibitator 2 (AzI2) also known as arginine decarboxylase (ADC) is an enzyme that in humans is encoded by the AZIN2 gene. Humans have two copies of chromosome 1 as they dobwith all of the autosomes, which are the non-sex chromosomes. {azzzzz} 
 49. B2M – B2 microglobulin also known as B2M is a component of MHC class I  kolecules, MHC class I molecules have €1, €2 … Doudna p.48
 50. B3GNT7 – UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3N-acetylglucosaminyltransferase 7 is a protein 
 51. BACE2 – Beta-secretase 2 is an enzyme that cleaves Glu-VAl-Asn-Leu! – Eternagame/ The Zebra Finch (Taenipygia guttata) is the most common an dfamilar estrildid finch of Central Australia and tages over most of the continent, avoidihg only gbe soll moist south an sthe teopical far north. 
 52. BAX – # białko z rodziny białek Bcl-2, przyspiesza apoptozę, poprzez tworzenie porów w błonie zewnętrznen mitochondrium, przez co zwiększa jego przepuszczalność. 2021-04 # Ekspresja geny BAX jest reguloeana  przez bilanz p53 
 53. BCAS2 gene – Pre-mRNA-splicing factor SPF27 is a protein that in humans is wngoded by the BCAS2 gene. BCAS2 – Pre-mRNA-splicing factor SPF27 is a protein that in humans is encoded by the BCAS2 gene 
 54. BCL-2 – heterogenna grupa białek, regulująca uwalnianie cytochromu c i AIF z mitochondrow.
 55. BCL2 – apaptosis … Sulston John (2018-04-06 + ) 
 56. BCL2A1- Bcl-2-related protein A1 is a protein that in humans is encoded by ghe BCL2A1 gene
 57. BCL2L1 – is a human gene # długowiczność ….2021-01
 58. BCL2L2 – This gene encodes a pro-survival (anti-apoptic) member of thevbcl-2 protein family..
 59. BCL3 – B-cell lymphoma 3-encoded protein 
 60. BCL6 – B-cell lymphoma 6 protein is a protein that in humans is encoded by the BCL6 gene 
 61. BCL9 – B-cell CLL/lymphoma 9 protein that in humans is encoded by the BCL9 gene – „To co pochodzi ode mnie – nawet najglubsze i najdluzej, nieudolnie robione ma sens – to co pochodzi od innych ludzi … jest tylko przyczyna choroby u smierci – I) piersze prawo genetyczne ! … do  ksiazki Wery i do telefonu Kniazia … wszystko miało sens ! 
 62. BCL10 # Like BCL2, BCL3, BCL5, BCL6, BCL7A, and BCL9, it has clinical significance in lymphoma. 2021-03 # – B-cell lymphoma/leukemia 10 is a protein that in humans is encided by the BCL10 gene. Entrez 8915
 63. BCS1L – Mitochondrial chaperone BCSL, also kniwn as BCSq homolog, ubiquinolcytochrome c reductase complex chaperone (h-BCS1), is a protein …
 64. BDNF –  # Rs6265, also called Val66Met or G196A, is a gene variation, a single nucleotide polymorphism (SNP) in the BDNF gene that codes for brain-deribered neurotropuc factor. 2021-04 # Neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF, z ang. brain-derived neurotrophic factor) – białko wydzielane przez neurony, należące do rodziny czynników wzrostu nerwów.  2020-11 # 2020-11 #  jako biomarker w w przebiegu i leczeniu schizy 
 65. BHLHE41 – „Basic helic-loop-helic family, member e41”, is a gene that encodes a basic helic-loop-helix transcription factor repressor protein in various tissues of both human and mice. Eternagames – Rapeswed (Brassica napus), also known as rape, oilseed rape, rapa, rappi, rapased (and in the case of one particular group of cultivars, canola) is a bright yelllow flowering member of the family Brassicae (mustard or cabbage family). 
 66. BIRC2 – Baculoviral ISP repeat-containing protein 2 
 67. BMIQ3 – Ilościowy wskaznik masy ciala Body mass index QTL3 – Zwiazane tkanki obejmuja serce i pluca 
 68. BMPR2 – Bone morphogenic protein receotor type II or BMPR2 is a serine/threonine receptor kinease. ETG – The C0719 RNA is A bacteroal non-coding RNA of 222 nucleotides in lenght that is found between the yghK and glvB genes in the genomes of Escheruchia coli and Shigella flexneru. Tjis nin-coding RNS was orginally indentified in E.coli using high-density oligoncleotide probe arrays (microrray.) The function of this ncRNA is unknown. 
 69. BRAF is a human gene that encodes a protein called B-Raf. 
 70. BRCA1- # ludzka gen supresorowy znajdujący się na długim ramieniu 17 chromosomu w locus 17q21. Jest to bardzo duży gen – obejmuje 80 kpz DNA i zawiera 24 egzony. 2021-01 # breast cancer chromosome17 – from base pair
 71. BRCA2– # Białko kodowane przez BRCA2 jest zaangażowane w naprawę DNA (naprawę przez rekombinację uszkodzeń obu nici DNA) 2020-11# chromosome 13 –  bialko – naprawa DNA 
 72. BRAF – # wracam przy analizie Q10 – is a human gene that encodes a protein called B-Raf. 2020-11 Sygnalizacja kinaz aktywiwanych mitigenami (MTK signaling) 
 73. BRD4 encoded protein bronodomain-cintaining protein 4 
 74. BRIP1 – jego mutacje zwiazane sa ze zwiekszeniem  ryzyka … piersi ….
 75. BRK1 – is a putative micropeptide protein that in humans is encoded by the C3orf10gene
 76. Brpf1 – Peregrin also known as bromodomain and PHD finger-containing protein 1 is a protein that in humans is encoded by the BRPF1 gene licated on 3p26-p25. # 2022-07 Zebrafish BROF1, which is coordinated by its particular set of PWWP domain, mediated Moz-dependent histone acetylation and maintains Hod genes expression throughout vertebrate development, hence determines tye proper pharyngeak segmental identities. 
 77. BRX1 – Ribosome biogenesis protein BRX1 homolog (BRIX1) also known as brid domaib-containing protein 2 (BXDC2) is a protein that in humans is encoded by the BRIX1 gene. Eterna – How to makr a Pseudoknot in the lab- RNA World – All the same, it is interesting to work out how much might be said in a genome all tokd-the maximum amount of information stored in a genome-if only as an exercise in grasping the ulitimate complexity that has appeared over 4 gigayears of change. So we provisionally take all nucleotides as equivalent- an approximation, but one that allows us to say some things clearly. A genomic nucleotide is about 2 bits of information-a choice between 4 (=2do2potegi) roughly equally probable altwrnatives (A, C, G T/U). Thus a haploid (single maternal or parental copy) human or mammalian genome is about 2x3x10do9potegi=6 American billion bits. A „fruit fly” is 2x10x0,12x10do9pitegi=0,24 bits = 0,24 billion bits, and our sometimes-friendly colon bacteria Escherichia coli is 0,0092 billion bits. To help us grasp the numbers , I call on our familiarity with the digital information stored in a portable music playrr-an iPod, Archos, or Zune. 
 78. BTD – Biotinifase (EC 3.5.1.12 amidohydrolasenbiotinidase, BTD) is an enzyme that in humans is encoded by the BTD gene. 
 79. C1orf21 – Function – is most likely involved in the growth od cells, especially in the nucleus where replication of DNA occirs.  {ccc}  {caaaaaaaaa
 80. C1orf27 – Uncharacterized protein Chromosomes 1 Open Reading Frame 27 is a protein in humans, encoded by the C1orf27 gene. Eterna – Multicolor 2:!Dangling Ends About the Puzzle- Here’s a Drake tutorial for PORW, created on March 27, 2015. „Dangling ends arennucleotides that stack on the ends of helices. In secondary structures, they occur in multibranch and exterior loops. They occur as euther 5′ dangling ends (an unpaired nucleotides 5′ to the helix end) or 3′ dangling ends (an unpaired nucleotide 3′ to the helix end.) In RNA,3′ dangling ends are generally more stabilizinhvthan 5′ dangling ends.” —Turner, 1999
 81. C1orf38 – Chromosome 1 open reading frame 38 is a protein that in humans is encoded by the C1orf38 gene. Knockout mouse ….Eterna – [EFOLD][Lab Tutorial] The Snowfake 2:2/3 – EternaFold falls for synetry and repeat elements
 82. C1orf74 – C1orf74 is transcribed into an mRNA that is 1642 nucleotides long in humans. 
 83. C1orf109 gene – Chromosome 1 open reading frame 109 is a protein – This gene may play role in cancer cell proliferation – Eterna – Even though the two ends of the RNA may look the same within Eterna, in real life they behave slightly differently due to the underying chemistry. Thus changing the direction of the basebpair can something help to solve a structure/puzzle. 'AU zippers’ are one example of where base pair direction matters – adjacent AU pairs are usually stabler when the pairs alternate (like a zipper) rather than all facing the sam editectiob. Use your Seap tool to make all of the AU pairs alternate. 
 84. C10rf112 – Chromosome 1 open reading frame 112, is a protein that in himans is encoded by the C1orf112 gene, and is located at position 1q24.2. C1orf112 encoded for seventeen variants of mRNA, figteen of which are functional proteins. Methanobrevibacter FMBK1 – DF 4 Methanobrevibacter sithii is the dominant archaeon in tge human gut. It is important for the efficient digestion of polysaccharides (complex sugars) because it consumes and products of bacterial fermentation. 
 85. C1orf127 – uncharacterizedbprotein C1orf 127 is a protein that in humans is wncoded by the C1orf127 gene, the structure and function of which is poorly understood by the scientific community. Eterna – Saccharomyces Cerevisiae – DF 4 – is a species of budding yeast. It is the microorganism behind the most common type of fermentation. S. cerevisaiae cells are round to ovoid, 5-10 micrometerrs in diameter. It reproduces by a division process known as budding. 
 86. C1QL1 – 17q21.31 jest to białko wydzielane o dlugosci 258 aminokwasów … Pre-mRNA tego białka podlega edycji RNA
 87. C1QTNF3 – Complement C1q tumor necrosis factor-related protein 3 is a protein that in humans is encoded by the C1QTNF3 gene. Eterna [Lab Tutorial] Energy – Hit a good energy range For this puzzle, watch the energy meter (top left) and try hit an energy value sonewhere between 24 and 31 Kcal. Vart the content of GC and AU to archive this. It will be posaible to male winners outside this range, however the likelyhood of it will rapidly decrease the further you move away from the lab design optimal energy range. Just as with optimal base pair ratio, tve optimal ratio changes with shape. You can watch old lab data fron at similar design, to get an idea od what range will limy be good. 
 88. C2CD4D – or C2 calcium-dependent domain-conatining protein 4D is a protein product of the human genome. 
 89. C2orf16 – is a protein that in humans is encoded by the C2orf16 gene. Isoform 2 of this protein (NCBI ID: CAH18189.1 henceforth referred to as C2orf16) is 1,984 amino acids long. 
 90. C3orf14 – The human gene Chronosome 3 open reading frame 14 is a gene of ubcertain finction licated at 3p14.2!near fragile site FRBA3-which falls between this gene and the centromere. #2022-07-22 Orthologs have been identified in all of the majoe animal groups, minus amphibians and insects, tracing as afr back as the sea anemone; indicating an origin of over 1000 myya, highlighting its importance in the animal genome. 
 91. C3orf62 – Chromosome 3 Open Reading Frame 62 is a protein that in humans is encoded by the … C3orf62 is a glycine depleted protein relative to the amount of glycine in proteins in the rest of the genome. 
 92. C3orf70 – also known as Chromosome 3 Open Reading Frame 70, is a 250aa protein in humans that is encoded by the C3orf70 gene. Eternagame – A plasmid is a DNA molecule that is separate from, and can replicate independly of, the chromosomal DNA. 
 93. C4 – schizofrenia 
 94. C5orf45 – Chromosome 5 open reading frame 45 is a protein … The orthologue in mice is 3010026O09Rik
 95. C6orf58 jest kudzkim genem zlokalizowanym w locus 6q22.33 chromosomu 6 i koduje UPF0762, białko … protein which is subsequently secreted after cleavage of a signal peptide. DUF781, która jest pojedyncza identyfikowalną domeną w UPF0762, jest powiazana z rozwojem wątroby w ortologicznym białku danio pręgowanego. Funkcja ludzkiego UPF0762 nie jest jeszcze dobrze scharakteryzowana: 
 96. C6orf62 – Chromosome 6 open reading frame 62 (C6orf62) also known as X-trans-activated protein 12 (XTP12), is a gene that encodes a protein of the same name… cytosol
 97. C6orf89 – Uncharactized protein C6orf89 is a protein that in humans is encoded by the C6orf89 gene. 
 98. C7ORF25 białkon C7orf25 UPG0415 (UPF0415) jest białkiem kodowanym na chromosomie 7, w otwartej ramce odczytu 25 (C7orf25 ) i znajduje sie w domenie nieznanej funkcjin1308. Otwarta ramka odczytu (ORF) to czesc sekwencji nukleotydow miedzy kodonem StrT (AUG) a kodonem stop jtora potencjalnie moze ulec translafji na biallko ….
 99. C8orf33 – UPFo488 – jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen C8orf33 (otwarta ramka odczytu chromosomu 8 33). Chromosom 8 otwarta ramaka odczytu 33 (C8orf33) to ludzki gen kodujący białko o obecnie niznanej funkcji. Dystrybucja tkankowa i subkomórkowa. Białko UPF0488 ulega ekspresji na niskim lub umiarkowanym poziomie w wiekszosci tkanek znpewnymi wyjątkami. 
 100. C9orf72 – (chromosome 9 open reading frame 72) is a rotwein which in humans is encoded by the gene C9….
 101. c-Fos – komórkowy protoonkogen, należacy do genów wczesnej odpowiedzi komórkowej. Koduje czynnik transjrypcyjny FOS, który (podobnie jak pozostałe białka z rodziny Fos – FosB, Fra-1 i Fra-2)?zawiera motyw suwaka leucynowego umożliwiający im tworzenie z białkami z rodziny Jun, a także Maf, Nrl oraz ATF, heterodinerów funkcjonujących jakonjądriwy czynnik transkrypcyjny AP-1 (ang. activator protein-1). 
 102. CABLES1 – CDK5 and ABL1 enzyme substrate 1 is a protein that in humans is encoded by … Chromosom 18 – jeden z 23 parzystych chromosomow człowieka. DNA chromosomu 18 liczy około 76 milionów par nukleotydów, 
 103. CABYR – Calcium-binding tyrosine phosphorylation-regulated protein – na locus chromosomie 18 – is one of the 23 pairs of chromosomes in humans. People normally have two copies of this chromosome. Cgromosome 18 spans about 80 million base pairs (the building material of DNA) and represents about 2.5 percent of the total DNA in cells.
 104. CACNA2D3 – Calcium channel, voltage-dependent, alpha 2/delta subunit 3 is a protein that in humans is … # encoded by the CACNAD2D3 gene on chromosome 3 (locus 3p21.1). This gene encodes a member of the alpha-2/delta subunit family, a protein in the voltage-dependent calcium chanel complex. Top expressd in: middle temporal gyrus, Brodmann area 23, sperm. 2022-07 # eterna – Sprinzl tRNA RF9331 – Difficulty Level 3  About the Puzzle 
 105. CACHD1 – This gene has 4 transcripts (splice variants) 65 orthologues, 4 paralogues is a member of 1 Ensembl protein family and is associated with 2 phenotypes. 2022-07 # Cache domain containing 1 is a protein in humans that is encoded by the CACHD1 gene. Eterna – Secondary structure is just fancy phrasing for the shapes you have seen – it describes his RNA folds with itself. It is important to know about different types of secondary structures because different structur are 'solved’ in different wats. The most basic categorisatiob of secondary structure is stacks versus loops. 
 106. CAMPD1 – Camptodactyly – Kamptodajtylia – Eterna – The structure for this 3D model is from part of a harpin ribozyme. Notice the shape of the internal loop and harpin loop and the different position of the bases that don’t form pairs. Some even point outwards. 
 107. CAMTA1 # Calmodulin-binding transcription actovator 1 is a protein that in hunans is encoded by the CANTA1 gene 2022-07 # – Calmodulin-binding …chromosom 1 – na ktorym jest ok? 3141 genów ? Eterna – Stacks are base-baired of RNA (if helps you remember the name, imagine that each base pair is a pancake and you’re making a stavk of pancakes). Stacks that are long (wuth a lot of base pairs) are usually a lit eaiser ti design to fils cirrectly comapred to stack that are short. 
 108. CAPG – Macrophage-capping protein (CAPG) also known as actin regulatory protein CAP-G is a protein ….
 109. CARD10 – Caspase recruitment domain-containing protein 10 is a protein in the CARD-CC protein family that in humans is encoded by the CARD10 gene. 
 110. CARD11 – Caspase – Entrez 84433
 111. CARD14 – BCL10 has been shown to interact with CARD14 ….
 112. CASP3 – The protein encoded by this gene is a cysteine-aspartif acid protease that plays a central role in the ececution-phase of cell apoptosis: 
 113. CASP9 – (Chr 1:15.49-15.53) Caspase-9 is an enzyme that in humans is encoded by the CASP9 gene. # It is an initiator caspase, critical to the apoptotic pathway found in mamy tisues. Caspase-9 homologs have been identifed in all mammals for which are known to exist, such as Mus musculus and Pan Troglodytes. 22-07# Eterna – It is possible to have AU pairs or GU pairs close stacks – feel free to experiment in your own designs! Also remember that base pair direction can matter – if you have a stack filled in with base pairs and the end of the stack is not closing, try swapping the direction of the end pair and see if thet helps. 
 114. CAST – Calpastratin is a protein that in humans is encoded by the CAST gene. The protein encoded by this gene is an endogenous calpain (calcium-dependednt cystine protease) inhibitor. kalpaina? 
 115. CASZ1 – # Castor zinc finger 1 – ukrainsk awersja bigatsza od angielskkiej – moze przez Dozbanskiego? 22-07 # – (Chr 1:19.64-10.8) – Outative survival-related protein is a protein that in humans is encoded by the CASZ1 gene. Eterna – Remember how GU pairs like to be aliged togetherbwhen they pair? Inagine if you alugned them opposite to each other, like a zipper. In this situation, the Gvbases *relky* want to pair with the U bases but are not quite strong enough. Thus, the result is a strong attractive force that is enough to close adjacent stacks but not enough to create pairs within the 2-2 loop. 
 116. CCDC142 – The coiled-coil domain containing 142 (CCDC142) is a gene which in humans encodes the CCDC142 protein. The CCDC142 gene is located on chromosome 2 (at 2p13), spans 4339 base pairs and contains 9 exons. Eterna – Aquilegia caeulea – orlik niebieski . Aquilegia is an emerging model organism that is phylogenetically intermediate between the core eudicot and monocot models, Aradopsis and Oryza….
 117. CCR4 – C-C chemokine receptor type 4 is protein 
 118. CD5L- antigen-lik is a protein that in humans is encoded by the …
 119. CSDE1 – Cold shock domain-containing protein E1 is a protein that inn humans is encoded by the CSDE1 gene
 120. CBL  z eternagames – Casitas B-lineagne Lymphoma) ia a mammalian gene encoding the protein CBL which is an E3 ubiquitin-protein ligease involved in cell signaliling an dprotein ubiquitation.  Cobalamin riboswitch is a cis-regulatory element which is widely disturbed in 5’ untranslated regions of vitamin B12 (Colbalamin) related genes in bacyeria. Riboswitches are metabolite binding domains within cerratin messeges RNAs (mRNAs) that serve as precisiom sensira for their corresponding targets.
 121. CBS- B-Syntaza cystationinowa – enzym katalizujacy reakcję porydoksynozależnego przekształcenia homocysteiny i seryny w cystotaine. Białko enzymu ma trzy podjednostki i domene hemowa. Reakcja katalowana przez CBS … chromosom 21 najmniejszy z ludzkich chromosomow – 225 genow i 59 pseudogenow .
 122. CCDC144A – białko 144a skręconych helis zawierającycdomenę …
 123. CCDC40 – Ten gen koduje białko niebędne do funkcjonowania rzęsek ruchliwych …
 124. CCDC47 – funkcja tego bialka jest nienza ale zaproponowano ze bierze udoAl w homostazoe jonow wapnoa …
 125. CCDC57 – Białko 57 zawiearjące domenę coiled-coil jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen …jw. 
 126. CCDC80 – Coiled-coil domain-containing protein 80 is a protein that in humans is encoded by the CCDC80 gene. Etergame – The double helix forms between two of the stems whwn the lignad is bouns. See if you can identify the tertiary contacts between the two loops. 
 127. CCDC88A – Girdin is a protein that in humans is encoded by the 
 128. CCDC93 – Coiled-coil domain-conatining protein 93 is a protein 
 129. CCDC138 – Couled-coil domain-containing protein 138, also known as CCDC138 is a human protein encoded by the 
 130. CCDC181 – encoding protein Coiled-coil domain-containing protein 181 (CCDC181) is a protein that in humans is encoded by C1orf114) which is located at the Chromosome 1 at 1q24.2. Eternagames – A „dangle” is an unpaired base next to a stack in a multiloop. I call them „preceding” or „folowing” (or „forward”) because i find the terms 3′ and 5′ nondescriptive. They are probably clearly understandable to a qualified biologist or chemist, and likely mean nothing to anyone else. Oryza sativa – Difficulty Level 4 About the Puzzle „Dificulty level 3 from Oryza sativa Series. „’Science'” Oryza sativa is a primary source of food for more than half of the world’s population and is considered the most important crop. Rice has the smallest cereal genome consisting of just 430Mb across 12 chromosomes. …Molecular and genetic resources for rice have grown significantly in recent years. Initially, 138 Micro RNAs represebting 20 families were anotated as rice Micro RNA genes, primary based on sequence conservation with Aradopsis. 
 131. CCL1 – Chmokine (C-C motif) ligand 1 (CCL1) is alao known as small inducible cutokine A1 and I-309 in humans. CCL1 is a small  glycoprotein that belongs to the CC chemikine family. Ligand – atom czasteczka lub anion w związkach kompleksowych, który jest przylacoNy bezposrednio do atomu centralnego lub katoonu centralnego…
 132. CCL2 – The chemokine (C-C motif) ligand 2 .:..
 133. CCL21 (ang. Chemokine (C-C motif) ligand 21) – białko, niewielka cytokina ….
 134. CCL22 ( C-C motif chemiokine 22) – 
 135. CCL3 – Chemokine (CC motif) ligand 3 – Gene ID: 6348 
 136. CCL4 – Geny chemokin …
 137. CCL5 – (ang. C-C motif chemokine ligand 5), inna nazwa, RANTES (ang. Regulated on Activation, Normal T-cell 
 138. CCL6 – Gene type – protein coding – 20 305
 139. CCL7 – is a small cytokine known as a chemiokine 
 140. CCL8 – Chemokine (C-C motif) ligand 8 (CCL8), also known as monicyte chemoattrqctant protein 2 (MCP2), is a protein that in humans is encoded by the CCl8 gene. The CCL8 protein is produced as a precursor containing 109 amino acids, which is cleaved to produce mature CCL8 containing 75 amino acids. 
 141. CCL9 – Chemokine (C-C motif) ligand 9 (CCL9) is a small cytokine belonging to the CC chemokine family. It is also called macrophafe inflammatory 
 142. CCND1 – Cell cycle 
 143. CCNE1 – gene encoded in humans a protein G1/S-specific cyclin-E1
 144. CCR5 – # Wykazano np. że osoby, które mają określony wariant genu CCR5 są częściowo lub całkowicie odporne na HIV-1 … ale takie osoby mogą mieç ciężki przebieg grupy 2021-05 # W trwających badaniach klinicznych stwierdzono, że nukleazy z domeną palca cynkowego mogą zaburzać aktuwność genu CCR5 ludzkich limfocyty T typu CD4+, co może mieć zastosowanie w leczeniu AIDS. 2021-01 # C-C chemokine receptor type 5, also known as CCR5 or CD125, is a protein on the surface of white blood cells … 2020-11# Receptor C-C chemokin typu 5, CCR5, CD195 – białko kodowane u ludzi przez gen CCR5. CCR5 jest jednym z receptorów beta-chemokin, podobnym do receptorów sprzężonych z białkami G, i jak one będącymi integralnym białkiem błonowym osadzonym w niej motywem siedmiu alfa helis. U ludzi gen CCR5 jest położony na krótkim (p) ramieniu chromosomu 3 w pizycji 21. … wiki 2020-11 # mutacja w tym receptorze zwieksza tez ryzyko zakazenia gorzaczka zachdniego Nilu 2020-10 # mutacja w genie kodujacyn receptor CCR5 czyni osoby mniej podatnyni na zakazenie HIV 2020-10-02 # Receptor C-C chemokin typu 5, CCR5, CD195 – białko kodowane u ludzi przez gen CCR5. Artykuł Bartnik – osoby poznawione obu kopii tego genu uważane są za odporne na zakażenie wirusem HIV.
 145. CCR5 – C-C chemiokine receptor type 5, also known as CCR5 or CD195, is a protein on the surface of white blood cells that is involved in the immune system as it acts as a receptor for chemokines. eterna … Transfer RNA(tRNA) is a small RNA molecule that transfers a specific active amino acid to a growing polypeptide chain at the ribosomal site of protein synthesis during translation. … 
 146. CD200R1 – transmembrane glycoprotein CD200 receptor 1 is a protein that in humans is encoded by the CD200R1 gene. eterna – Other Ribosomal RNA – Ribosomal ribonucleic acid (rRNA) is the RNA component of the ribosone, the protein manufaturing machinery of all living cells. Ribosomal RNA provides a mechanism for decodijg mRNA into amino acids and interacts with tRNAs during translation by providing peptidyl transferase acrivity. The tRNAs bring the nevessary amino acids correspondig to the apprioriate mRNA codon.  rRNA is the target of several clinically relevant antibiotics: chloramphenicol, erythromycin, kasugamycin, …RiGCZ – rozum i godnosc czlowieka 
 147. CD4 – (ang. cluster of differentiin 4, synonimy: Leu-3, L3T4, T4) – glimoproteina 
 148. CD82 – (Cluster of Differention 82), or KAI1, is a himan protein encoded by the CD82 gene
 149. CDH9 – A 2009 pair of genome-wide association studies found an association between autism ….
 150. CDH10 – and six single-nucleotide polymorphism in an intergenic region between CDH10 … This genes encode neuronal cell-adhesion molecules, implicating these molecules in the mechanism of autism.
 151. CDH13 – bialka adhezyjne
 152. CDKAL1 – (białko związane z regulatorem Cdk5 1-like 1) to gen z rodziny   metylotransferazy. Pełna funkcja fizjologiczna i implikacje tego nie zostały w pełni określone. 

Widaomo, że

CDKAL1  koduje CDK5, białko związane z podjednostką regulatorową. To białko 1 związane z podhednostką regulacyjną CDK5 występuje szeroko we wszystkich typach tkanek, w tym w tkanakach neuronowych i komórkach beta trzustki.   

 1. CDKN1A – p21, WAF1 (także inhibitor kinaz zależnych od cyklin lub białko oddziałujące z CDK 1) – białko, które u człowieka kodowane jest przez gen CDKN1A, zlokalizowany na chromosomie 6 (6p21.2) Białko p21 jest silnym inhibitorem kinaz zależnych od cyklin ….
 2. CDKN1B – Cyclin-dependednt kinease inhabitor 1B is an enzyme inhabitor that in humans is encoded by this gene? 
 3. CDKN2A – Cykl komórkowy (geny supresorowe) 
 4. CDKN2B – Cyclin-dependent kinease 4 inhabitor B 
 5. CDC42 – Pozostałe sygnalizacje
 6. CDH1 – Cadherin-1 (not to be confused with APC/C activatir protein CDH1) also known as CAM 120/80 or epithelial cadherin (E-cadherin) or uvomorulin is a protein that in humans is encoded by the CDH1 gene. 
 7. CDK5 – Li-Huei Tsai – „Wiecej niz DNA” Bill Suliwan p.251 
 8. CDK12 – niedawno zidentyfikowany gen, ktory kontroluje ekspresje genow niezbednyfh w procesie naprawy DNA.
 9. CDX2 – powoduje upośledzenie roznicownaia sie komorek progenitorowych 
 10. CDY1 – Testis-specific chromodomain protein Y1 is a protein that in humans is encoded by the CDY1 gene. The human chromosome Y has teo identical copies of this gene within a palindronic regin;,this record represents the more telomeric copy. 
 11. CEBPB # czynnik transkrypcyjny ( jest białkiem wiążącyn DNA na obszaeze promotora badź sekwencji wzmacnjającej w specyficznym miejscu lub regionie ….drospohilia mealanogaster (wspolne geny dla wszystkich zwierzat) 2021-04 # – CCAAT/enhancer-binding protein beta ….
 12. CELSR1 – Cadherin EagF LAG seven-pass G-tupe receptor 1 also known as flamingo homolog 2 – EtErnagames- Octopus Spring is an alkaine hot spring in the Lower Geyaer Basin of Yellowstone National Park. 
 13. CENPL – Centromere protein L is a …
 14. CENPF – function – is part or thebnuclear matrix during the G2 phase or the cell cycle (the phase of rapid protein synthesis on prepraratiob for mitosis) 
 15. CENPU – Centromere protein U is a protein that in humans is encoded by the CENPU gene. Eterna – [switch2.5][2 states] Symetry 101 – KOMENTARZ$ – This week’s POTW is a highly distilled study in RNA symmetry, as it expressed itself in switch puzzles. This puzzle has an unusually large set of symmetries. The thumbnail above has an obvious 3-way rotational symmetey, with a breaking of the symetry only at the neck. When you open the puzzle itself, you’ll find that both states have this same apperance. 
 16. CEP350 – Zimmer strona 230 
 17. CETP – linked to exceptional longevity …
 18. CFAP20DC – Chromosome 3 open reading frame 67 or C3orf67 is a protein that in humans is encoded byvthe gene C3orf67z The function of C3ofr67 is not yet fully understood.  CFAP20DC – 689 aminokwasow? 76 271 Molecular mass 
 19. CFAP206 – Cilia And Flagella Associatwd Protein 206 (CFAP206) to gen, który u ludzi koduje białko „DUF3508” Białko to ma funkcję, która nie jest obecnie dobrze poznana. U ludzi sekwencja kodująca gen ma długość 2215 par zasad, z mRNA o długości 2215 par zasad i sekwencją białkowa o długości 622 aminokwasow. 
 20. CFH – Chromosome 1 Mutacja w tym genie Tyr402His (chromosom 1) … patologiczna realcja w plmce zoltej Smiech ma po Matce 
 21. CFI – F1 – # Czynnik I (ang. Complement factor I, CFI) – białko biorące udział w regulacji działania dopełniacz. Jego działanie polega na rozcianiu …22-08#  Complement factor I – Gen dla czynnika I i ludzi zlokaliowany jest na chromosome 4 …
 22. CFTR # W 1989 roku zespół naukowców kierowany przez dr. Lap-Chee Tsui … cystic fibrosis transmembrane condutance regulator, błonowy regulator przewodnictwa białko tworzace kanal chlorkowy w blonie komorkowej, 21-06  # Opróc tego we wspomnianym genie częstochowa dochodzi do in tvn delecjo, a także do zamiany aminokwasów in inne lub przedecz es who pojawiania się koronowo STOP (mustacje częste zwłaszcza u Żydów Aszkenazyjskich) – Genesis X w. 3 2021-01 # delecje trzech liter kodu genetycznego w genie CFTR skytkują powstaniem białka pozbawionego waznego aninokwasy – (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, regulator przewodnictwa) – białko tworzące kanał chlorkowy w błonie komórkowej, … 2020-11 # mukowiscydoza
 23. CGAS (MB21D1] Cykliczna syntaza GMP-AMP jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen CGAS. To enzym nukleotydylotransferaza … niektóre enzymy moga sprawic ze ich konwersja substaru w produkt zachodzi wiele milionow razy szybciej Ekstremalnym przykladem jest dekarboksylaza 5′ – fosforanu orotydyny, ktors pozelaa na zajscie reakcji, ktora w przeciwnym razie zajelaby mioliony lat w ciagu milisekund. 
 24. CGGBP1 – CGG triplet repet-binding protein 1 is a protein that in humans is encoded by the …eterna … Genome-wide analysis for discovery of rice microRNAs reveals natural antisense microRNAs (nat-miRNAs).. Small RNAs (21-24 nt) are involved in gene regulation through translation inhibition, mRNA cleavage, or directing chromatin modifications. 
 25. CHD1 – Chromatin (other) 
 26. CHD2 – Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 2 
 27. CHD4 – Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 
 28. CHD5 – (Chr 1:6.1-6.18 Mb) 
 29. CHEK1 – checkpoint kinease 1 … serine/threonine ….
 30. ChEK2 – ludzki gen kodujący białko ChEK2, będące kinazą efektorową zaangażowaną w naprawę DNA. 
 31. CHPF – Chondroitin sulfate synthase 2 is an enzyme that in humans.:::
 32. CHST13 – sulfotransferase 13 is a protein that is encided in humans by the CHST13 gene . eterna – snR84 – Small nuclear ribonucleic acid (snRNA) is a class of small RNA molecules that are found within the nucleus of eukaryotic cells. They are transcribed by RNA polymerase II or RNA polymerase IiI and are involved in a variety of important procesaes such as RNA splicing (removal or introns from hnRNA), regulation of transcription factors (7SK RNA) or RNA polymerase II (B2 RNA), and maintaining the telomeres. 
 33. CHTOP – This gene encodes a small nuclear protein that os charaktized by an arginine and glycine rich region. 
 34. CLDND1 – Claudin domain-containing protein 1 is a protein that in humans is encoded by the CLDND1 gene. eterna – [364] Small and Ugly #1 About the Puzzle …This week’s puzzle was created by Quasispecies in April of 2012 . It’s nit clear why Quasispecies disliked the puzzle. It’s relly quite informative because in order to get the combination of loops and bulges to all form as the mist stable filding of your sequence, you need to focus on weakening a stronger structure instead of strengtgening a weaker one. 
 35. CLIC4 – Chloride intercelliral chanel 4 is a eukaryotic gene 
 36. CLNK – Cytokine dependent hematopoietic cell linker is a protein that in humans is encoded by the CLInK gene. Function: MIST is a member of the SLP76 family of adaptors (see LCP2, MIM 601693; BLNK, MIM 604515). 
 37. CLUH – Skupione mitochondriami (cluA/CLU1) homolog 
 38. CLOCK – CarcadiannLocomotor Output Cycles Kaput) or Clock is a gene encoding a basic hic-loop-helix-PAS transcryptions factor that is beliwved to affect both the pesisywwnand perod orf cardian rhythms
 39. CLRN1 – Clarin-1 is a protein that in humans is encoded by the CLRN1 gene. 
 40. CLSPN – protein … Xenopus claspin is an essential upstream regulator of checkpoint kinease 1 
 41. CLTA – Douda: „zdecydowalismy z Martinem, że zaprogramujemy CRISPER do wziecia na cel ludzkiegk genu CLTA kodujacego lekki lancuch A klatryny odgrywajevg pena role w procesie endocytozy w ktorej komorki wchlaniaja skladniki odzywvze i hormony.
 42. CMPK – UMP-CMP kinease is enzyme that …uridine monophosphate (UMP/cytidine monophosphate 
 43. CMTM7 – CKLF like MARVEL – Ensembl ENSG0000015351 … External IDs …OMIM: 607890 MGI: 
 44. CNBP – Cellular nucleic acid-binding protein is a protein that in humans is encoded by the CNBP gene. The ZNF9 protein contains 7 zinc finger domains and is beliced to function as an RNA-binding protein. A CCTG expansion in intron 1 of the ZNF9 gene results in myotonic dystropy type 2 (MM 602668).[supplied by OMIM] 
 45. CNIH4 – Protein cornichon homolog 4 is a protein that in humans is wncoded by the CNIH4 gene
 46. CNST – Consortin (CNST) is a protein that in humans is encoded by the CNST gene. Molecular function: phosphatase binding
 47. CNTN4 – Contactin-4 is a protein that in himans is encided 
 48. CNTNAP2 – Contain-associated protein-like 2 – Tourette syndrome – Obajtek ? 2021-03-08 ….
 49. COL1A1 # Facebook Function: Collagen is a protein that strengthens and supports many tissues in the body, including cartilage, bone, tendon, skin and the white part of the eye (sclera). 2021-03# Collagen, type I  – artykuul geny i golf … w facebooku moim – kolagen bialko 
 50. COL1A2 – Function: Collagen alpha-2(I) żelatyna – białko uzyskieane z gotowania kości i skór …
 51. COL2A1 – Collagen, type II, alpha 1 (primary osteoarthritis, 
 52. COL3A1 – Type III Collagen is a homotrimer, or a protein composed of three identical peptide chains (monomers), each called an alpha 1 chaon of type III collagen. Formally, the monomers are called collagen type III, alpha1 chain and in humans are encoded byvthe COL3A1 gene: 
 53. COL4A3 – Collagen alpha-3(IV) chain is a protein that in humans is encoded …
 54. COL5A1 – # Elboe tendinopathy is a common pathology of the upper extremity that impacts both athletes and  workwrs „Influence of genetic factors …” 2021-01 # Collagen alpha-1(V) chain is a protein that in humans is encoded by the COL5A1 gene. This gene encoded an alpha chain for one of the low abundance finrillar collagens. 
 55. COL5A2 – Collagen alpha-2(V) chain is a protein that in humans is encoded by the …This gene encodes an alpha chain for one of the low abundance fibillar collagens. 
 56. COL7A1 – Collagen, type VII, alpha 1 (epidermolysis bullosa, dystrophic, dominant and recessive) 
 57. COL11A1 – Collagen alpha-1 (XI) chain is a protein that in humans is encoded by the COL11A1 gene 
 58. COL11A2 – Łańcuch alfa-2(XI) kolagenu jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen COL11A2. Kolagen typu XI dodaje struktury i siły tkankom, które wspierają mięśnie, stawy, narządy i skórę (tkanka łączna). 
 1. COMT – # A marker (rs4680) in the COMT gene also known as the warrior/strategist gene, may influence a person’a ability to maintain focus and emotional control while  under stresa. In regatdsnto gold this may be the difference between laying up on a Par 5, or risk going for a green fir a posaible eagle putt 2021-01-14 # Catechol-O-methyltransferase is one several enzymes that degradate catcholamines… katechilaminy 2020-10 #  rozklada domaniemethylt
 2. COQ6 – Coenzyme Q6 monoodygenase is a protein that in humans is encoded by the COQ6 gene. The protein encoded by this gene belongs to the ubiH/COQ6 family. It is evolutionarly conserved monoodygenase required for the biosynthesies of coenzyme Q10 (or uniquinone), which is an essential component of the mitochindrial electron transport chain, and one of the most potent lipophilic antioxidants implicated in the protection of cell dameg by reactive oxygen species. Ubichinon, kornzym Q10 – organiczny związek chemiczny z grupy chinonów, wystepujący w mitochondriach komórek roślinnych i zwierzęcych. Po przyłączeniu elektronów swobodnie porusza się w wenwętrznej błonie mitochondrialnej umożliwiając transport elektronów między komplekasami białek łańcucha oddechowego, które wbudowane są w wewnętrzną błonę mitochondrialną. 
 3. CPLNE1 – protein … Ciliogenesis And Planar Polarity Effector 1 
 4. CPLX2 – Complexin-2 is a protein that in humans is encoded by the CPLX2 gene. Proteins encoded by the complexin/synaphin gene family are cytosolic proteins that finction in synaptic vesicle exocytosis. 
 5. CPN2 -# 2022-07 – Chr 3: 194.34 194.35 MB – 545 Aminokwasy 60 557 molekularna massa # Carboxypeptidase N subunit 2 is an enzyme that in humans is encoded by the CON2 gene. eterna – Saccharomyces cerevisiae is a species od budding yeast. It is perhaps the most useful teast ownibg to its use since ancient times in beaking and brewing. 
 6. CPOX – Coproporphyrinogen III oxidase, mitochndrial (abbreviatedbas CPOX) is an enzyme that in humans is encoded by the CPOX gene. eterna [357-2022-03-18] Ribonulease Pn(RNase P) is a type of Ribonuclease withbclaves RNA. RNase P is unique from ither RNases in that it is a ribozyme – a ribonucleic acid that acts as a catalyst in thesame way that anprotein based enzyme would. Its function is to cleace ofd an extra, or precursir, sequence of RNA on tRNA molecules. In humans and yeast, most RNAse P consists of an RNA chain that is structurally siliklar to that found in bacteria. 
 7. CRBN – Celebron is a protein that in himans is encoded …
 8. CREB – is a cellular transcription factor 
 9. CREB1 – CAMP responsive element binding protein 1, also known as CREB-1, is a protein that in humans is encodednby the CREB1 gene. 
 10. CREBBP # or CBP [Eternagam/ The Alfalfa mosaic virus (AMV) coat protein binding (CBP) RNA is an RNA element which is found in the 3, UTR of the genome. 2021-06# – CREB-bibding protein, also known as CREBBP or CBP, is a protein that in humans is encoded by th eCREBBP gene. 2020-11 # CREBP Acetylotanferazy histonòw chronatyny 
 11. CREBRF – CREB3 regulatory factor is a protein that in humans is encoded by the CREBRF gene. 
 12. CREG1 – (Cellular Repressor of E1A-stinulated Genes 1 
 13. CRH – Corticotropin-relasing hormone (CRH) …. is a peptide hormone involved in the stress response….
 14. CRHR1 – Corticotropin-releasing hotmone receptor 1 is a protein …
 15. CRYBG1 – Absent in melanoma 1 protein is a protein that in humans is encoded by the AIM1 gene. q-arm „The following are sone of the genes located on q-arm (long arm) of human chromosome 6
 1. CRKL – This gene encodes a protein kinease containing SH2 and SH3 (src homology) domains which has been shown to activate RAD and JUN kinease signaling pathways 
 2. CRMP1 – Collapsin response mediator protein 1, encoded by the CRMP1 gene, is a himan protein of the CRNP family. 
 3. CRP – # 24-04 Białko C-reaktywne (CRP) jest pierścieniowym (pierścieniowatym) białkiem pentametrycznym występującym w osoczu krawi, którego stężenie we krawi wzrastwa w odpowiedzi na stan zapalny. # poziom kontrola stezenia bialka C-reaktywnego, pojawiajacego sie we krwi jako konsekwencja stanu zapalnwgo …21-96 #  C-reactive protein (CRP) is an annular (ring-shaped) pantameric proteinfound in blood plasma
 4. CRTC2 – CREB regulated transcription coactovator 2, also known as CRTC2
 5. CSDE1 #22-07 – 798 aminokuclot ….molekulala maca 88 885 uk wersion . Eterna – Boosting 6 -2-2 Loops About the Puzle Anither „special loop” with „special” boosts i the 2-2 loop- an internal loop with 2 bases on one side and 2 bases on the other side. # – Cold shock domain containing E1 eternagme – „Your Mission” You have to design the Physcomitrella patens with folowing specificatikns: Minimum 55 GU Pairs Maximum 26 GC Pairs …”More Information” about the   patens :  visit …Cloning and characterization of micro-RNAs from moss …Abstract Micro-RNAs (miRNAs) are oneclass of endogenus tiny RNAs that play important regulatory roles in plant development and responses to external stimulu. To date, miRNAs have been cloned from higher plants such as Aradopsis, rice and , and there is limited informatin on their identity in lower plants including Bryophytes. 
 6. CSN2 – Beta-casein is protein …It is in the class of phosphoproteins and generally occurs in mammalian milk. 
 7. CSRP1 – Cysteine and glycine-rich protein 1 
 8. CSRP2  … important for development and cellular differention. 
 9. CTDNEP1 – CTD koperta jądrowego fosfatazy 1 … CTD nuclear envelope phosophate 1 
 10. CTLA-4 # or CTLA4 2021-07 # (ang. cytotoxic T cell antigen 4, także: CD152, cluater of differention 152, inne synonimy: CELIAC3, GRD4, GSE, IDDM12) … link z horoby Hashimoto z ksiazki Narine….
 11. CTNNB1 – Sygnalizacja wnt/B-katenina (geny supresorowe) – driga do Lichenia +R2 stacja BP ryba i kawa z karmelem – na skutery ….2020-09-01 
 12. CTNND2 – teraz badacze z Uniwersytetu Johna Hopkinsa mowia ze u 13 dziewczat wykryli kilkanasciebwaznych dla autyzmu genow w tym naistotniehszy CTNND2
 13. CYP1A2 # Wariant tego genu CYPIA2*1F – jego nosiciele wolniej metabolizuja kawe 22-05 #  # Wiecej niz DNa – „gen ten koduje enzym (scislej izoenzym P450 1 A2 zwany cytochromem # 22-05 – koduje białka z rodziny cytochromu p450, które metabolizują składniki odżywcze i leki. Jednym z najlepiej rozpoznawanych substratów CYP1A2 jest kofeina. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) w obrebie CYP1A2 (rs762551) wpływa na szybkość metabolizmu kofeiny przez układ enzymatyczny cytochromu P450. Wykrycie polimorfizmu warunkije zmniejsoną wydajnośç procesu enzymatycznego, a tym samym wilniejsze rozkładanie kofeiny …
 14. CYP27A1 – is a gene encoding a cytochromu P450 oxidase, and is common known as sterole 27-hydroxylase. (poszukiwałem baracuda – ryba ….
 15. CYTL1 – Cytokine-like 1 (CYTL1) is a protein that in humans is encoded by the CYTL1 gene. 
 16. CXCL1 – The chemiokine (C-X-C motif) ligand 1 (CXCL1) is a small peptide belonging to the CXC chemiokine family that acts as a chemiattractabt fir several immune cells, especiallyvneutrophilsnor other non- hematopoietic cells to the site of injury or infectionand plays an important role in regulation of ummune and inflammatory responses.
 17. CXCL6 – Chemiokine (C-X-C motif) ligand 6 (CXCL6) is a small cytokine belonging to the CXC chemokine family that is also known as granulocyte chemotactic protein 2!(GCP-2). Eterna is a browser-based „game with a purpose”, developed by scientists at Carnegie Mellon University and Stanford University, that engages users to solve puzzles related to the folding of RNA molecules. 
 18. CYP2E1 – upijanie sie – oraz mutacja -‚serotonina -nauroprzekazmik – nastroj 
 19. CXCL8 – # (chemotaktyczny – chemotaksja – reakcja ruchowa calego organizmu Działanie interleukiny 8?polega na stymulowaniu migraji neutrofilów, monocytów i limfocytów T powoduje adhezję neurofitów do śródbłonka i uwalnianie histaminy z bazoditów. 2022-08 # Interlukina 8 (IL-8), … najsilniejszy czynnik chemitajtyczny u człowieka. 
 20. CXCC5 – Białko palca cynkowego tupu CXXC 5 jest białkiem kodowanym przez gen CXXC5 u ludzi. Jak wskazuje jego nazwa, CXXC5 odgrywa rolę jako czynnik transkrypcyjny w jądrze komórkowym i bierze udział w melopeozie, różnicowaniu śródbłonka, tworzeniu naczyń i różnicowaniu oligodendrocytów. 
 21. CCCL9 – Chemokine (C-X-C motif) ligand 9 (CXCL9) is a small cytokine belonging to the CXC chemokine family that also known as monokine indyced by gamma interferon (MIG). 
 22. CMD1K – Faktor dilatirane kardiomiopatije jest protein koji je kod ljudi kordian genom  … cardiomyopathis dilatativa, cardiomyoathis congestiva 
 1. C-X-C motif chemokine ligand 10 (CXCL19) also known as Interferob gamma-infycted protein 10 (IP-10) or small-inducible cytokine B10 is an 8.7 kDa protein that in humans is wncoded by the CXL10 gene. 
 2. CNR1 – Receptor kannabinoidowy typu 1 (CB1) ….THC ……
 1. CXCR4 – # Doudna WHIM – jeste dzidziczna w sposob dominujacy 2020-11 # Doudna zaspół WHIM rzadkie schorzenie: warts, hypogammaglobulinemia, infections, myelojathexis …. # Polityka „Te uniarkowaną optymistyczną historię wypada zakończyç informacja o tum, że CCR5 jest recptorem, za pomocą którego do komórki wnika tylko jeden typ wirusa HIV. Zarówno pacjent z Berlina, jak i Londynu byli własnie nim zakażeni. Muszą przyjmować lek blokujący inny receptor CXCR4 … 2020-11 # „kiedy wyłączyliśmy CXR4 sposowodowobtl powstanie stresu oksydacyjnego 2020-10-05 # jest niezbedny komorkom macierzystym białaczki do przetrwania
 2. CXCL9 – Chemokine (C-X-C motif) ligand 9 (CXCL9) is a small cytokine belonging to the CXC chemokine family that is also known as monokine included by gamma interferon (MIG). 
 3. CXCL10 – C-X-C motif chemokine ligand 10 (CXCL10) also known as Interferon gamma-inducted protein 10 (IP-10) or small-inducible cytokine B10 is an 8.7 kDa protein that in humans is encoded by the XXCL10 gene. 
 4. CXCL11 – C-X-C mitif chemokine 11 (CXCL11) is a protein that in humans is encoded by the CXCL11 gene. 
 5. CXCL12 – The steomal cell-derived factor 1 SDF … poszukiwalem ‚gene siliencing’ 
 6. CXCL13 – Chemokine (C-X-C motif) ligand 13 (CXCL13), also known as B lynphocyte chemoattractant (BLC) or B cell-attracting chemokine 1 (BCA-1), is a protein lignad that in humans is encoded by the CXCL13 gene. 
 7. CXCL2 – Chemokine (C-X-C motif) ligand 2 (CXCL2) is a small cytokine belonging to the CXC chemokine family that is also called macrophage inflammatory protein 2-alpha), Growth-regilated protein beta (Gro-beta) and Gro oncogene-2 (Gro-2) 
 8. CXCL3 – Chemiokine (C-X-C motif) lignad 3 (CXCL3) is small cytokine belonging to the CXC chemiokine family that is also known as GRO3 oncogene (GRO3), GRO protein gamma (GROg) and macrophage inflammatory protein-2-beta (MIP2b). 
 9. CXCL5 – C-X-C motif chemiokine 5 (CCCL5 or ENA78) is a protein that in humans is encoded by the CXCL5 gene. 
 10. CYP21A2 – 21-hydroksylaza steroidowa (znana również jako 21 – monooksygenaza steroidowa, cytochrom P450 … bierze udzial w biosyntezie … inter alia kortyzolu . 
 1. CYP2A22 – cytochrome p450, family 4, subfamily A, polipeptyde 22) also known as fatty acid onega-hydroxylase is a protein which in humans is encoded by the … The cytochormw P450 proteins aee monooxygenases which catalize many reactions involved in drug metabolism and syntesia of chrolesyrol , sterouds abd irher lipisds …
 2. CZIB – encodes the protein CXXC motif containg zinc bonding protein. CZIB has many orthologs in close and distant species including primates, mammals, repules, birds, invertebrates, moss and yeast. Ererna – BasebPairs 3 Fixing misfolds 
 3. D4DR – The Dopamine receptor D4 is a dopamine D2-like G protein-coupled {daaaaaaa
 4. DBC2 – Deleted in breast cancer 2 – Naukowcy z Cold Spring Harbor Laboratory i z University of Washington odkryli nowy gen supresorowy now. jtory jest nieobecny lub niekatuwny w ok 60% z r. piers. 
 5. DBH – Dopamine beta-hydroxylase … Dopamine beta-hydroxylase catalizes the conversion of dopamine to norepinephrine …..tkwi doslownie na szczycie grupy krwi …
 6. DBT – (Chr 1:100.18-109.25) 
 7. DCKRE1B – DNA cross-link repair 1B protein
 8. DCLK3 – Doublecortin like kinease 3 is a protein that in humans is encoded by the …
 9. DCUN1D4 – DCN1-like protein 4 is a protein that in humans is encoded by the DCUN1D4 gene. ETerna – [switch2.5][2 states] RNA Simple remake About the Puzzle This week’s puzzle fearures a recently created switch by JorgeLC. Based on Simple RNA Switch puzzle. The objective of this puzzle is: 1) that the RnA should fold into when it’s aline, and 2) that the RNA should fold into when it’s with Flavin monoucleotide (FMN) mokecule (with 30uM concentration), Flacin monoucleotide (FMN), or riboflavin-5′-phosphate, is a biomolecule produced from riboflavin (vitamin B2) by the enzyme riboflavin kinease and finctions as the prosthetic group of various oxidoreductaees, includin NDH dehyrigenase, as weln as cofactor in biological blue-light photo receptors. 
 10. DDX3Y – ATP-dependent RNA helicase DDX3Y is an enzyme that in humans is encoded by the DDX3Y gene: DEAD box proteins… 
 11. DDX59 – Propable ATP-dependent RNA
 12. DEPDC1 – encoding protein DEP domain containing 1 – HGNC: 22949 
 13. DEL17P13.1 – Chroosome 17p13.1 deletion sundrome is a protein in humans that js encoded ….
 14. DENN1B # Clathrin (see MIM 118955) – meditated endocystosis is a major mechanism internalization of proteins and lipids– is a human gene, located on chromosome 1. The gene is hypothesued by Danish scientists … to be related to asthma. 
 15. DENND11 – Genetic variation newsy assiciated with tusk for childhood asthma …2andMe
 16. DEP domain containing 1 is a protein in humans thta is encoded by the DEPDC1 gene
 17. DES – CMD1F Desmina jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen DES … integruje sarkolemę z ….
 18. DFNB38 – deafness, autosomal recessive 38 
 1. DHH – Desert hedgehog, also Desert hedgehog homolog or Dhh, is a protein encoded by the DHH gene, and is a member of the hedgehog signaling patway. 
 2. DHX15 – Putative pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicasebDHX15 is an enzyme that in humans is encoded by the DHX15 gene. 
 3. DHX16 – Domniemany czynnik splicingu pre-mRNA ATP-zależna helikaza RNA DHX16 jest enzymem, ktôry u ludzi jest kodowany przez gen DHX16 Gen ten koduje białko DEAD box 
 1. DHX57 – Putative ATP-depended RNA helicase DHX57 is an enzyme …. eternagame – Aedes Aegypti – komar egipski …
 2. DIABLO – on chromosome 12 – mitochondrial protein 
 3. DIRAS3- GTO-binding Di-Ras3 … the gene is a member of the Ras superfamily and is expresswd in normal ovariannand breast wpithelial cells 
 4. DIS3L2 – DIS3 miotic control homolog (S. cerevisiae)-like 2 is a protein in humans that is encoded by the DIS3L2 gene.
 5. DISC1 – cukrzyca? – Disrupted in schzophrenia 1 is a protein that in humans is encoded by the DISC1 gene. 
 6. DISC2 – In moleular biology, disrupted in schizoprenia 2 (non- protein coding), also known as DISC2, is a long non-coding RNA molecule. 
 7. DKK2 – Dickkopf-related protein 2 is a protein in the Dickopf family that in humans is encoded by the DKK2 gene. 
 8. DLK1 – Protein delta homolog 1 is a protein that in humans is encoded by the DLK1 gene.  Ostatnie badania wykazały, że gen homologu 1 typu delta jest niezbedny do aktuwacji i regeneracji mezenchymalnych komorek macierzystych
 9. DMAC1 – Transmembrane protein 261 is a protein that in humans is encoded by the TMEM261 gene located on chromosome 9. 
 10. DMD – # DMD gene encoding the dystrophin protein … cicerona 2.3 megabases (bp – base pair) dystrofia mięśniowa Duchenne muskularny dystrophy ? 2021-01#   najdluzszy ludzki gen Dystrofina – 2,4 mln par zasad – 11 055- odcinki kodujace
 11. DNAH14- Dynein, axonemal, heavy chain 14 is a protein, that in humans is encoded by ten DNAH14 gene. 
 12. DNASE2 – Deoxyribonuclease II, lysosomal is a protein that in humans is encoded by the DNASE2 gene. 
 13. DNMT3A – Epigentyka
 14. DOCK2 – (Dedicatir of cytokinesis 2) lub konserwatywne poglasy 
 15. DOCK3 – index „The Gene” Siddhartha Mukherjee…Dedicator of cytokinesis 3), also known as MoCA   {{doooo
 16. DOM3Z – gen porządkujący? – w biologii milekularnej geny porządkowe są zazwyczaj genami konstruktywnymi, które są wymagane do utrzymania podstawowych funkcjo komorkowych i ulegaja ekspresji we wszystkich komorkach organizmy w normalnych i patofizjoloficznych warunkach 
 1. DPH1 – Białko biosyntezy diftamidu 1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen DPH1.  Diphthamide Biosynthesis 1 
 2. DPH5 – Diphthine synthase is an enzyme that in humans is encoded …
 3. DPPA2 – Developmental pluripotency-associated protein 2 is a protein that in humans is encoded by the DOPA2 gene. eter- Saccharomyces…It is one of the most intensively studied eukarotic model organisms in molecular and cell biology, much like Escherichia coli as the model prokaryote. 
 4. DPT – Dermatopontin also known as tyrosine-rich acidic matrix protein (TRAMP) 
 5. DPYSL3 – Białko 3 związane z dihydropirymidynazą jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przez gen DPYSL3 
 6. DPYSL5 – Dihydropyrimidinase-related protein 5 – is an enzyme 
 7. DRD1 – Dopamine receptor D1, is a protein that in humans is encoded by the DRD1 gene … hybrydyzacja northern ang. northen blot 
 8. DRD2 – bierz udIal w przekazywanih sygnalow w obrwboe ata czolowego 
 9. DRD3 – This gene encodes the D3 subtupe of the dopamine receptor. The D3 subtupe inhibits adenylyl cyckease through inhibitory G-proteins.
 10. DRD4 # mutation in this gene – disfunction autonomic nerouv system 2021-03 # – The dopamine receptor D4 is a dopamine D2-like D2-like G protein-coupled receptor encoded by the DRD4 gene on chromosome 11…  2020-11# DR4D – koduje powstawianie receptorów dopaminowych -liberalne l
 11. DRD5 – D5 rceptor is a subtype of the dopamine receptor that has a 10-fold higher affinity for dopamine than D1 subtype. 
 12. DSCF5 – w ksiezce „Smiech ma po Matce” – gen zwiazany z chorba wiencowa 
 13. DSP – Desmoplakina jest ludzkim białkiem kodowanym przez gen DSP. Desmoplkina jest kluczowym składnikiem struktur desmodomów w komórkach mięśnia sercowego i naskórka 
 14. DTDST – Dysplazja diastroficzna (ang. diastrophic dysplasia, DD, DTD) – choroba genetyczna o dziedziczeniu autosomlanum recesywnym, spowodowana mutacją w genie DTDST w licus 5q32-q33.1 kodującym transporter jonów siarczanowych SLC26A2. Mutacje w tym samym genie powoduja achondrogenezę typu 1B (ONIM#600972) …
 15. DTX3L – Deltex E3 ubiquitin ligease 3L is a protein that in humans is encoded by the DTX3L gene – Location (UCSC) chr 3: 122.56 -122.58 Mb
 16. DUSP10- Dual specify protein phosphatase 10 is an enzyme that in humans is wncoded by the DUSP10 gene. 
 17. DUP17Q12 – Chromosome 17q12 duplication syndrome is a protein in humans that is encoded by the DUP17Q12 gene
 18. DUX4 – Double homebox, 4 also known as DUX4 is a protein which in humans is encoded by the DUX4 gene. 
 19. DVL1 – (Chr 1:1.34-1.35) Segment polarity protein dishevelled homolog DVL-1 is a protein that in humans is encoded by the DVL1 gene. 
 20. DYX4 – podatność na dyslekcję 4 
 21. DZIP3 – Daz interacting zinc finger protein 3 is protein that in humans is encoded bycthe DZIP3 gene . eternagame – The SRP RNA – Difficulty Level 3 ..About the Puzzle … „‚Difficulty Level’” Welcome to the hardest puzle from the Signal Recognition Particle RNA Series. „‚Science’” The signal recognition particle (SRP) is a universally conserved ribonucloprotein that directs the traffic of proteins within the cell and allows them to besecreted. The SRP RNA, together with one or more SRP proteins contributes to the binding and release of the signal peptide: 
 22. EAF1 – ELL-associated factor 1 is a protein that, in humans, is encoded by the EAF1 gene. It is part of the EAF family of proteins. eterna Tribolium Castaneum – Difficulty Level 3 Trojszczyk gryzący- chrząszcz, Rodzina: czarnuchowate – Darkling beetle …# 268 amino…/29 042 masa 22-09# {eaaaaaa
 23. EAF2 – ELL-associated factor 2 is a protein that in humans is encoded by the EAF2 gene. Itcis part of the EAF family of proteins. [eternagame.org – 350 ..340385…] Lysine riboswitch – Level 3 – About the Puzzle Difficulty Level – Welcome to the difficulty level 3 of Lysine riboswitch!  Science
  The lysine riboswitch is a metabolite binding RNA element found within certain messenger RNAs that serve as a precision sensor fir the amino acid lysine. Allosteriv rerrangement of mRNA structure is meditated by ligand binding, and this results in modulatikn of gene expression. This riboswitch is found in a number of genes involved in lysine metabolism, including lysC. 
 24. ECEL1 – Endothelin-converting enzyme-like 1 is a protein that in humans is encoded by the ECRL1 gene
 25. ECM1 – This gene encodes an extracellural protein containing motifs with a cysteine pattern characterustic of the cysteine pattern of the ligand-binding „double loop” domains of the albumin protein family. 
 26. ECT2L – Sekwencja tranformujaca komorki nabloka 2 podobna do onkogenu jest bialkiem ktore u ludzi jest kodowan eprzez gen ECT2L 
 27. EDAR – development ecodermal tissues
 28. EDEM3 – ER degradation-enhancing alpha-mannosidase-like 3 is an enzyme that in humans is encoded by the EdEM3 gene.
 29. EFCC1 # Chr 3: 129 – 128.04 Mb 598 aminokiclot 65 701 masa molekularna 2022-07 #  – EF-hand and coiked-coil domain containing 1 is a protein that in humans is encoded by the EFCC1 gene. wterna [switch2.5][2 states] Switch Tutorial – lesson 1: Introducibg the Molecule About the Puzzle This tutorial is made for the players new to switches that want to understand how they wiek and to practice on simple puzzles. 
 30. EGLN1 – PHD2 is an enzyme encoded by the ..
 31. ELOA – Elogin A is a protein that in humans is encoded by the ELOA gene.
 32. ELOVL5 – Wydłużanie bardzo długich łańcuchów keasów tłuszczowych Białko 5 jest białkiem, które u ludzi jest kodowna eprzez gen ELOVL5 
 33. EGFLAM – Pikachuryna, znana również jako AGRINL i podobna do EgF, fibronektuna tupu III i białko zawierające domenę podobnà do laminy G (EGFLAM), jest białkiem, które u ludzi jest kodowan eprzez gen EGFLAM Pikachuryna to białko siatkówki podobne do macierzy pozakomorkowej, odkryte po raz pierwszy w 2008 r. w Japonii przez Shigeru Sato i nazwana na czesc Pikachu, gatunku z serii Pokemon. 
 34. EGFR – # (3410 citations top 20 popular genes 2020-10-27 # according Kerpedjiev, the top-10 most-studied genes 2020-10 # 7p11.2 2020-01-03 Sygnalizacja receptorowych kinaz …RTK
 35. EGR-1 – # (białko odpowiedzi wczesnego wzrostu 1 ) znane również jako ZNF268 (białko palca cynkowego 268) kub NGFI-A (białko indukowane przez czynnik wzrostu nerwów) jest biaikiem, które u ludzi jest kodowane przez gen EGR1. EGR- jest ssaczym czynnokim transjrypcyjnym. Birdsong and human speech share both neurobiological and behavioural similarites. – Acta Biochemia Polonigia 2021-05 # (Early grown response protein) – ZNF268 ….
 36. EIF4E1B – Członek 1B rodziny eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 4E jest bialkiem u ludzi które jest kodowane przez gen EIF4E1B. Eukaryotic translation initiation factor 4E family member 1B is a protein in humans that is encoded by the EIF4E1B gene. 
 37. ELMO1 – # ELMO1 is located on chromosome  number seven … 2020-11# Engulfment and cell motility protein 1 
 38. ELMO2 – Engulfment an dcell motility protein 2 
 39. ELMO3 – Chr. 16 q22.1 
 40. ELMOD2 – ELMO domain containing 2 is a protein that in humans is encoded by the ELMOD2 gene. Mutations in this gene may be involved in the cause of familial idiopathic pulmonary fibrosis. 
 41. EMCN – Endomucin is a protein that in humans is encoded by the EMCN gene. 
 42. ENAH – gene has been shown to interact with ABl1 and ZYX
 43. ENAM – Enamelina – białko wchodzące w skład szkliwa. 
 44. ENO1 – ( Chr 1:8.86-8.88) – Alfa-enolaza, enolaza 1 – enzym zaangażowany w glikolozę ulegający ekspresji w większości tkanek, jeden z izoenzymów enolazy. Jest homodimerem 2 podjednostek alfa. Związek z Nyc-bibding protein-1 Gen kodujący to białko, ENO1, koduje również białko zwane MBP1 (Myc-binding protein-1), odpowiedzialne z down-regulację aktywności protoonkogenu c-myc. Alfa-enolaza stanowi dłuższą formę, mierzącą 48 kDa, zlokalizowaną w cytoplazmie i jąsrze, podczas gdy krótsza MBP1 o masie 37 kDa spotykana jest głównie w jądrze. Znaczenie kliniczne: Alfa-enolaza zidentyfikowana została jako autoantygenem w encefalopatii Hashimoto. Pojedyncze badania identyfikowały także enolazęb1 jako autoantygen związany z ciężką astmą oraz domniemany cel antyendotelialnych przeciwciał spitykanych w chorobie Behçeta. Redukcja ekspresji enzymu w nabłonku rigówki stwierdzona została u ludzi chorujących na stożej rogówki. 
 45. ENTPD3 – Ectonucleoside triphosophate diphosphohydrolase 3 is an enzyme that in humans is encoded by the ENTPD3 gene. # ENTPD3 is similar to E-type nucleotidases (NYPases). NTPases, such as CD39, mediate catabolism of extracelkularbnucleotides. 2022-09#  Identifiers … Aliases.:. Etg – Fold-back secondary structures of Aradopsis miRNA predicted precyrsirs as determined by the RNA fold program. 
 46. EP300 – chromosome 22 (human) 
 47. EPAS1 – reguluje on ile cErwonych cialek krwi produkuja amazE ciala i jak transportuja one tlen. Zimmer Śmiech ma po Matce p.234 
 48. EPB41L5 – Erythrocyte membrane protein band 4.1 like 5 is a protein
 49. EPC2 – Enhancer of polycomb homolog 2 (Drosophilia) is a protein that in humans is encoded by the EPC2 gene. ETG- Possibly unsolvable series 2 -CsrB/RsmB
 50. EPHA2 – (Chr 1:16.12-16.16) EPH receptor A2 (ephrin type-A receptor 2) is a protein that in humans is encoded by the EPHA2 gene. 
 51. EPOR – wytwarza czerowne krwinki z Bible1EL* 
 52. EPS15 – Epidermal growth factor receptor substrate 15 
 53. ERAP1 – Regulator receptora czynnika martwicy nowotworu typu 1 wydzielający aminopeptydaza 1 retikulum endoplazmatycznego (ARTS-1) jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen ARTS-1. Aminopeptydaza 1 reticulum endoplazmatycznego jest aktywna w reticulum endoplazmatycznym, które bierze udział w przetwarzaniu i transporcoe białek. Eterna – Wyzwanie rybosomów 1,5 Ta łamigłówka łączy niektóre początkowe helisy domeny II (w przybliżeniu H27-H33) z niektórymi końcowymi helisami domeny II, a tym samym obejmuje miejsca wiązania kilku rybosmalnych białek: L21, L18, L15 i L14z 
 54. ERAP2 – Aninopeptydaza retikulum endoplazmatycznego 2 jest u ludzi aminopeptydazą zaanagżowaną w prezentację antygenu. O 2022 r. istnieją silne dowody empiryczne, że czarna śmierć ukształtowała różnorodność genetyczna w Europie, ponieważ ludzie, którzy mieli dwie wersje ERAP2 mili znacznie wieksze szanse na przezycie. 
 55. ErbB-1, also named epidermal growth factor receptor (EGFR) 
 56. ERBB2 – # Receptor turosine-protein kinease erbB-2, also known as CD340 2020-11 # kinazy …
 57. ErbB-3, also named HER3
 58. ErbB-4, also named HER4 – Receptor tyrosine-protein kinease erbB-4 is an enzyme that in humans is encoded by the ERBB4 gene. 
 59. ERCC8 – Białko naprawcze przez wycinanie DNA ERCC-8 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen ERCC8
 60. ERG – (ETS-related gene) is an oncogene. – devil? 
 61. ERICH2 – Glutamine Rich Protein 2 is a protein in 
 62. ERLEC1 – Endoplasmic reticulum lectin 1 is a protein ….
 63. ESM1 – Cząsteczka 1 specyficzna dla komórek śródbłonka – jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen ESM1. 
 64. ESPIN – (Chr 1:6.42-6.46) Espin, also known as autosomal recessive deafness type 36 protein or ectoplasmic specialization protein, is a protein that in himans is encoded by the ESpN gene. 
 65. ESR1 – estrogen receptor alpha (ERa), also known as NR3A1 # Receptor estrogenowy alfa (ERa), znany również jako NR3A1 (receptor jądrowy podrodziny 3, … jest jednym z dwóch głównych typów receptora estrogenowego (występującym głównie jako białko wiążące chronatynę …
 66. ESRRG – Estrogen-related receptor gamma 
 67. ETFDH – # This shortening of neurotransmiter can be rektorem by riboflavin, carnitine, or Coenzyme q10 suplementa 2021-02# związany z  Coenzyme Q10 – Elektron transfer flavoprotein-ubiquinone oxidoreductase, mitochondrial is an enzyme that in  himans is encoded by the ETFDH gene. This gene encodes a component of the electron-transfer system in mitochindria and is essential for electron transfer from a number of mitochindrial flavin-cintaining dehydrogenes to the main respiratory chain. 
 68. ETM1 # Drżenie samoistne, choroba Minora (łac. tremor essentialis, tremor sensilis) – najczestsze zaburzenie układu pozapiranidowego. Jak dotad mutacje dwoch genow powiazano z objawami choroby FET1 w licus 3q13 i ETM w locus 2p22-25 2022-07 # is a gene associated with essential tremor. Eterna – Fir Switch puzzles, the concept is that we want the rna to fold into 2 different shapes. The first shape is called the Unbound shape, where the rna is in an aqueous solution and therefore no outside influences will affectcfolding. The second shape is called the Bouns shape, where molecules are inteoduced to the solution and will bind to the rna strand. The Molecule binds to the pulsating bases around the rotating molecule image and forces the bases that itctouches into an internal loop. The molecule is able to firce the bases into this loop shape by transfering some of its own energy to the rna bases that its own energy to the rna bases thavit touches. The molecule directly affects the immediate bases that it touches. Since it can alter which bases are used to close the loop, other base pairing outside of the loop may also be affected. This can  case a roppe effect of bases pairing differently in the Bound shape than they did in the Unbound shape. This can lead to the 2 shapes looking drarsticly different. 
 69. ETV1 – gen kodujacy białko
 70. ETV5 – Ets variant 5 (ETV5) also named ERM transcription factor )?is a transcription factor that in humans is encoded byvthe ETV5 gene. eterna – switch2.5 – In the lesson 1 puzzles, we will concentrate on switches where the closing pairs of the Bound shape are paired the same as in the Unbound shape. This is the simolest type od switch, which I ca Type 1 motif. Also I call Tupe 1 motif. Also, I call this a Freeform switch, since a generic mokecule is being used, as opposed to usin a licked base sequence thayis deignated to attract a specific molecule. Play – …Puzzle maker 
 71. EVA1A – Eva-1 homolog A (C.elegans) is a protein …
 72. EVC – is a gene associted with Ellis-van Creveld syndrome. 
 73. EVC2 – Limbin (LBN) is a protein that is part of the EvC complex that consists of EvC and EvC2 genes, the activity of which is critical in bone formation and skeletal development. A mutation in these genes is associated with The Ellis-van Creveled (EvC) syndrome. 
 74. EVI5 – Ecotrolic viral integration site 5 protein homolog …
 75. EXTL1 – Exostosin-kike 1 is a protein that in humans is encoded by the … This gene is a member of the multiple exostoses (EXT) family of glycosyltranferases, 
 76. EXTL2 – Exostosin-like 2 is a protein that in humans is encoded by the … siarczan heparanu …
 77. EYA4 – Eyes absent homolog 4 is a protein that in humans is encoded …The encoded protein may act as a transcriptional activatir and be inportant fir cintunued function of the marure organ of Corti. 
 78. EZH1 – Histone-lysine …enzyme ..
 79. EZH2 Enhancer of zeste homolog 2
 80. EZR – Ezryna (cytowilina, vilin-2; symbile: EZR, CVL i VIL2) – białko występujące w ludzkim organizmie … {ezzzzz} 
 81. F2 – Protombina – jedno z białek osocza ktore biorą udział w procesie krzepnięcia krwi – Enel – Badania gentyczne dla sportowców … {faaaaaa} 
 82. F5 – Mutacja w genie F5 (mutacja leiden czynnika v). Enel 
 83. F8 – gene – # Czynnik VIII, czynnik antyhemofilowy, 2021-01 # Factor VIII (FVIII) is anto -hemophilic factor (AHG) Defects in this gene results in hemophilia A, a recesaive X-linked coagulation disorder. 2021-01 # factor 
 84. F9 – # Czynnik IX (czynnik Christmasa) (EC 3.4.21.22) coagulation factor IX – Symbil report for F9 Report HGNC data for F9 Approved symbol F9 … gene with protein product 
 85. F10 – Factor X, also known by the eponym pod nazwą czynnika Stuarta-Power, jest enzymem (EC 3.4.21.6) kaskady krzepnięcia. Jest to endopeptydaza serynowa (grupa proteaz S1, klan PA). Syntetyzowany jest w wątrobie, a do jego syntezy potrzbna jest witamina K.  
 86. F11 – Czynnik XI, FXI – zymigenna postać czynnika XIa, jednego z enzymów kaskady krzepniecia krwi. Podobnie jak wiele innych czynników krzepniecia jest proteaza serynowa. U ludzi jest kodowany przez gen F11.
 87. FAAH – # Fatty acid amide hydrolase or FASH anadamid – molekula blogosci – enzym – matabolizm
 88. FAKTR1 – PHACTR1 – Regulator fosfatazy i aktuny … białko to zostało powiązane z choroba wiencowa i migrenami …
 89. FAF2 – # Członek rodziny czynników powiązanych z Fas 2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FAF2. Białko kodowane przez ten gen jest silnie wyrażane we krwi obwodowej pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS) w porównaniu z osobami zdrowymi. Może odgrywaç rolę w regulacji odporności na apaptozę, którą obserwuje się w limfocytach T i eozynofitach u pacjentów z AD. …22-11#  – ten gen zwiększa ryzyko alkoholowej marskosci watroby # ELL-associated factor 2 is protein that in humans is encoded by the EAF2 gene. 
 90. FAH – Niedobór hydrolasy funaryloacetoictanu jest sporowdowany mutacją genu FAH (15q23-q25) 
 91. FAM105B – Rodzina o podobieństwie sekwencji 105, członek B jest białkiem u ludzi, które jest kodowane przez gen FAM105B. 
 92. FAM107A – Protein FAM107A is a protein that in humans is encoded by the FAM107A gene. 
 93. FAM114A2 – (otwarta ramka odczytu 3 chromosomu 5) to gen na chromosomie 5 u ludzi, który koduje białko FAM114A2. 
 94. FAM162A – Human growth and transformation-dependent protein (HGTD-P), also called E2-induced gene 5 protein (E2IG5), is a protein that in himans is wncoded by the FAM162A gene on chromosoem 3 – eternagame – Telomerase RNA component, also known as TERC, is an RNA gene found in eukaryotes, that is a compinent of telomerase used to extend telomerases. 
 95. FAM172A – Białko UPF0528 FAM172A jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FAM172A …Tupecik …
 96. FAM19A1 – is a protein that in humans …# This gene is a member of the TAFA family which is composed of five highly homologus genes that encode small secreted proteins. 22-09# etg- Ricr embryogenic calli express a unique set of microRNAs, sugesting regulatory roles of microRNAs in plant post-embryogenic development. 
 97. FAM20B – protein that in humans encoded ..:
 98. FAM3D – Family with sequence similarity 3, member Dxis a protein that in humans is encoded by the FAM3D gene – eterna  (((((….))))) is the structure fir the Unbound shape .((.((….)).)) is the structure fir the Bound shape. For this puzzle, we see that the shape is only different at bases 3 and 12 
 99. FAM43A – The family with sequwncw similarity 43 member A (FAN43A) gene, also known as;,GCO3P195887, …located on the long arm of Chromosome 3 at 3q29, FAM43A consists of 2,493 bases; ans the translated protein contains a phosphotyrosine interaction domain, putative phosphoinisitide binding site and putative peptide binding sites. Eterna – The Platypus (Ornithorhynchus anatinus) is a semi-aquatic mammal endemic toneastern Australia, including Tasmania. Together with the four species of echidna, it is one of the five extant species of monotrrmes, the only mammalas that lay eggs instead od give birth to live young. 
 100. FAM46B – protein FAM46B also known as family with sequence similarity 46 member B is a protein that in humans is encoded by the FAM46B gene: 
 101. FAM46c – gene of the species macaca namestina
 102. FAM47E-STBD1 – FAM47E-STBD1 readthrough is a protein that in himans is encoded by the FAM47E-STBD1 gene. 
 103. FAM49A – Family with sequence similarity 49, member A – is a protein …Fam49A is located on human chromosome 2, at 2p24.3. It has 1512 base pairs in the reference sequence mRNA transcript. 
 104. FAM76A – In Homo saliens, tge FAM76A gene produces 9 differwnt mRNAs, 7 of which are alternatively spliced and 2 of which are unspliced. Of the alternatively spliced mRNAs, isoform 1 is the longest variant of the gene and is the subject of this article. 
 105. FAM78B – Family with Sequence Similarity 78-Memebrr B 
 106. FAM98A – Family with sequence similarity 98, member A is a gene that in the human genome encodes protein
 107. FAM107A – is a protein that in himans is encoded by the FAM107A gene – chromosome 3 
 108. FAM114A1 – Protein FAM114A1 also konw as nervous system overexpressed protein 20 (NOXP20) is a protein that in humans is encoded by the FAM114A1 gene. Orthologs of FAM114A1!can be found in organism as taxonomically distant from Homo sapiens as Drosophila. 
 109. FAM129C – Protein Niban
 110. FAM136A – is a protein that in himans is encoded by the …
 111. FAM149A – Family with sequence similarity 149, member A is a protein that in humans is encoded by the FAM149A gene (also known as MSTP119, MST119 and DKFZP564J102. 
 112. FAM193A – Family with sequence similarity 193 member A is a protein that in humans is encoded by the FAM193A gene located on locus p16.3 of chromosome 4. 
 113. FAM221B – is a protein that in humans is encoded by the FAM221B gene. 
 114. FASH – anandamid – molekula blogosci 
 115. FASTKD1 – FAST kinease domain-containing protein 1 is a protein …
 116. FASTKD3 – FAST kinaza zawierajaca domene 3 (FASTKD3) jest bialkiem, ktore u kudzi jest kodowane przez gen FASTKD3 na chromosomie 5. Bialko to jest czescia domeny kinazy seryny/treoniny, ktora jest znana z regulowania bialnsu energetycznego mitochondriow pod wplywem stresu. Obecnie FASTKD3 nie został powiązany z żadną chorobą. 
 117. FBN2 – Zesół Bealsa, przyczyną choroby jest mutacja w genie FBN2 na chromosomie 5q23. Choroba ta wymaga różnicowania z zespołem Narfana; fenotypy tych dwóch schorzeń nakładają sie na siebie …
 118. FBXL2 – F-box/LRR-repeat protein 2 is a protein that in himans is encoded by the FBXL2 gene. # This gene encodes a member of the F-box protein family which is characterized by a approximately 40 amono acid motif, the F-box. 
 119. FBXL4 – F-box i bogate w leucynę białko powtórzeń 4 to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen FBXL4 – degradacja i recykling białek przy uzyciu ubikwityny 
 120. FBXL7  – Białko F-box/LRR-repeat 7 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FBXL7. Ten gen koduje cłonka rodziny białek F-box, który charakteryzuje się około 40-aminokwasowym motywem, F-box. Białka F-box stanowią jedną z czterech podjednostek kompleksu ligazy białkowej ubikwityny zwanych SCF (SKP1-cullin-F-box), które działają w ubikwitynacji zależnej od fosforylacji. 
 121. FBXO2 – (Chr 1:11.64-11.66) F-box only protein 2 
 122. FBXO11- F-box only protein 11 is a protein …
 123. FBXO28 -F-box only protein 28 …40-amino acid F-box motif. 
 124. FBXO9 – Tylko białko F-box 9 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FBO9  … Ubikwityna jest małym (8,6 kDa) białkiem regulatorowym występującym w większości tkanek organizmów eukariotycznych, czyli występuje powszechnie. Została odkryta w 1975 r. przez Gideona Goldsteina … Four genes in the human genome code for ubiquityn: UBB, UBC, UBA52 and RPS27A
 125. FBXW7 – Translacja bialek 
 126. FCMR – FC receptors specifically bind to the Fc region of inmunoglobulins (lgs) to mediate 
 127. FCGR2B – Fc fragment of IgG receptor IIb (coded by FCGR2B gene) is a low affinity inhabitory receptor fir the Fc region of immunoglobinlin gamma (IgG), 
 128. FCHSD1 – Białko 1 z domenami FCH i podwójnymi SH3 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FCHSD1 
 129. FEB5 – drgawki gorączkowe 5 – konwulsje gorączkowe … Produkty Synthego CRISPR na FEB5: Zestawy CRISPR do samodzielnego wykoanania: zestaw do nokautu genów, syntetyczne sgRNA, Cas9 
 1. FECH – ma swijblocus na chromosomie 18 
 2. FGF1 – Czynnik wzrostu fibroblastów 1 (FGF1), znany również jako kwaśny czynniknwzrostu fibroblastów (aFGF), … białko czynnika wzrostu fibroblastow zostalonpo raz pierwszy oczyszczone w 1975 roku … fibroblasty odgrywaja kluczowa role w odpowiedzi inunologicznej …
 3. FGF2 – also known as basic fibroblast growth factow (bFGF) and FGF-β, is a growth factor and signaling protein encoded by the FGF2 gene. 
 4. FGFR1 – fibroblast growth factor receptor 1 The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor receptir (FGFR) family…
 5. FGFR2 – # Fibroblast growth factor …. 2020-11 # FibroblaFOXA1 – Forkhear box protein A1 (FOXA1), 
 6. FGFR3 – Fibroblast growth factor receptor 3 is a protein that in humans is encoded by the FGFR3 gene. 
 7. FGFR4 – Reveptor czynnika wzrostu fibroblastów 4 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FGFR4. FGFR4 został również oznaczony jako CD334 (skupisko różnicowania 334). Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny receptorów czynnika wzrostu fibroblastów, w której sekwencja aminokwasowa jest wysoce konserwatywna między członkami iw trakcie ewolucji. Członkowie rodziny FGFR różnią się między sobą powinowactwem do ligandów i rozmieszczeniem w tkanakch. 
 8. FGFRL1 – Fibroblast growth factor receptor-like 1  is a protein that in humans is encoded by the FGFRL1 gene. 
 9. FH – The FH gene provides instruction for making an enzyme called fumarase Fumarase participes in an important series of reaction knows as the citric acid cycle or Krebs cycle, which allows to use oxygen and generate energy. 
 10. FHAD1 – Forkhead-associated domain containing protein 1 (FHAD1) is a protein encoded by the FHAD1 gene. As the name suggests, it has a forehead-associated domain and an extensive coiled coil structure. It is predicted to have a function related to DNA transcription. It is predicted to have a function related to DNA transcription. It is licalized to the nucleus and has a nuclear localization signal. In humans, the FHAD1 gene is located on chromosome 1 (1p36.21) and the genomic sequence is on the plus strand starting from 15236559 bp and ending at 15 400 283 bp.  Eterna – In 2005, scientists at Purdue University proposed that Arafopsis possessed an alternative to previously known mechanism of DNA repair, which one scientist called a „parallel path of inheritance”. 
 11. FITN2 – Fat storage-inclueing transmembrane protein 2 is a protein ….Chromosom 20 jest jednym z najmniejszych ludzkich chromosomow ….
 12. FMO3 – Flavin-containing monooxygenase 3 (FMO3), also known as dimethylaniline …
 13. FMR1 # Białko FMRP, kodowane przez gen FMR1 jest niezbędne do prawidłowego rozwoju synaps między neuronami odpowiedzialnymi m.in. za procesy uczenia sie i zapamietywania. Jego brak powoduje opoznienie dojrzewania neuronow, ale prawdopodobnie ich nie uszkadza andi nie prowadzi do ich obumierania ci daje szanse na opracowanie lekow lagodzacych objawy cjoroby nawet u osob doroslych. 22-10 #   – mutacja w genie FMR1, odkrytym w 1991 i zlokalizowanym na chromosomie X (długie ramię, pozycja 27.3, między 147 911 951 a 147 951 125 parą zasad) Jest to mutacja dynamiczna – polega na powielaniu segmentu genu o sekwencji trzech nukleotydow CGG. 65-200 powtórzeń to tzw. premutacja, najczęściej nie dająca objawów chorobowych, ale mająca tendencję do wydłużania się” w kolejnych pokoleniach. — twarz na … instagram …
 14. FNBP1L – Formin-binding protein 1-like is a protein that in humans is encoded by the FNBP1L gene. The protein encoded by this gene binds to both CDC42 and N-WASP. 
 15. FOSB – Protein fosB, also known as FosB and G0/G1 switch regulatory protein 3 (G0S3), is a protein that in humans is encoded by the FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog B (FOSB) gene. role in addiction ? ….
 16. FOXD1 – zwiększa ryzyko poronienia 
 17. FOXO3 – Genetic variation in FOXO3 has been shown to be associated with healthspan and longevitu in himans. It is found in most centenarians carowa a variaty and longevitu in humans. 
 18. FOXP1 – Forehead box protein P1 is a protein that in humans is encoded by the FOXP1 gwne. Truskawka jest oktaploudem o liczbie chromosomow 2 n = 8 x = 56 i przybliżonej wielkości genomu = 708-720 Mb. 
 19. FOXP2 – expressed inter alia in braun – gen gramatyki
 20. FOXP4 – AS1 – Antysensowny RNA 1 FOXP4 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FOXP4-AS1 
 21. FPGT – Fucose -1-phosphate guanylyltransferase is an enzyme that in himans is encoded by the FPGT gene. 
 22. FRA1J – Fragile site, 5-azacytidine tupe, common, fra(1)(q12) is a protein ….
 23. FRA3A – Fragile site, aphidicolin type, common, fra(3)(p24.2) is a protein that in humans is encoded by the FRA3A gene …Genes of 5S rRNA – Difficulty Level 2 …
 24. FRAP # Kinaza mTOR, tzw. ssaczy cel repamycyny 2020-11 # – korujacy bialko mToR
 25. FRG1 – Protein FRG1 is an actin-building protein that in humans is encoded by the FRG1 gene. 
 26. FRMD4B – FERM domain containing 4B is a protein that in humans is encoded by the FRMD4B gene. eternagame.org – 598 – 2021-11-05 – 5S ribosomal RNA (5S rRNA) is a component of the large ribosomal subunit in both prokaryotes  and eukaryotes. 
 27. FTH1p5 – Ferritin, heavy polipeptide 1 pseudogene 5 is a protein that in humans is encoded by the FTH1 P5 gene.  Ferrytyna, ciężki polipeptyd 1 pseudogwn 5 jest białkiem, które u ludzi jest kodowan eprzez gen FTH1P5 
 28. FTO – # certain alleles of the FTO gene appear to be corelated with obesity of Humans 2020-11 # Fat mass and obesity-associated protein 
 29. FucM – FUOM Chromosom 10 
 30. FUBP1 – Far upstream element-binding protein 1 – is a protein that in humans is encoded by the FUBP1 gene. 
 31. FUS # RNA-binding  proteins may regulate the transcription of RNA, and post-transcriptional events, such as RNA splicing, editing. RNA-bibding protein FUS (Fused in Sarcoma) is a protein that in humans is encoded by the FUS gene. The C-terminal end of FUSE is involved in protein and RNA bindong . 2021-07 # RNA-bibding protein FUS/TLS (Fused in Sarcoma/Tranlicated in Liposarcoma), 
 32. FUT4 – Fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific), przy czytaniu o Heroeswirusach (łac. Herpesviridae, od gr. herpeton – pełzać) – rodzina dsDNA wirusów 
 33. FXN – Frataxim – is a protein that in humans is encoded by tve FXN gene – zwiazany z opisem q10 – utlenianie (oksydacja) – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utkeniania na wyższy, co jest równoznaczne z oddaniem elektronów. 
 34. FZD1 – Frizzled-1 is a protein that in humans is encoded by the FZD1 gene 
 35. FZD2 – is a protein that in humans is encoded by the FZD2 gene 
 36. FZD3 – Friszked-3 is a protein that in humans is encoded by the FZD3 gene
 37. FZD4 – Frizzled-4 is a protein that in humans is encoded by the FZD4 gene – Chr 11: 86.95-86.96 Mb
 38. FZD5 – Frizzled-5 is a protein that in humans is encoded by the FZD4 gene – Chr 2:207.76-207.77 Mb
 39. FZR1 – Fizzy-related protein homolog, also known hCDH1, is protein that in humans is encoded by the FZR1 gene
 40. G3BP1 – Ras GTPase-activating protein-binding protein 1 is an enzyme that in humans is encoded by the G3BP1 gene {gaaaa} 
 41. G6B – Białko G6b jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen G6B lub C6orf25. This gene is a member of the immunoglobulin (lg) superfamily and is located in the major histocompatibly complex (MHC) class III region. The protein encoded by this gene is a glycosylated, plasma membrane-bound cell surface receptor, but soluble isoforms encoded by some transcript varianta have been found in the endoplasmativ reticulim and golgi before being secreted. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. 
 42. G6PD – artykuł Sardynia – gen kodujacy enzym odgrywajacy istotna role w ochronie komorki przed stresem oksydacyjnym…
 43. GADD45A – Growth arrest and DNA-damge-inducible protein… ncreased following stresfull growth arrest conditions and treatment with DNA-damaging agents (mytagenes) 
 44. GALE – UDP-glucose 4-epinerase .. The enzyme UDO-glucose 4-epinerase 
 45. GAP43 – paralemmin protein family (akcja PALM gene- palma biurkiem) 
 46. Gar – zapewnia odpornosc na antybiotyki aminoglikolzydowe
 47. GARIN3 – Rodzina o podobieństwie sekwencji 71 element B jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FAM71B.
 48. GAPDH – referencyjny gen ? 
 49. GAPDHS – Gluceraldehyde-3-phospohate dehydrogenase, spermatogenic …. is an ezyme – 
 50. GASK1B – FAM 198B – Protein ENDED is a protein that in humans is encoded by the FAM198B gene. 
 51. GATA1 – bibding factor 1 or GATA-1 (also termed Erythroid transcription factor) is the founding member of the GATA family of transcription factors. 
 52. GATA3 – jest czynnikiem transkrypcyjnym, ktory u ludzi jest kodowany przez gen GATA3. Badania na modleadh zwierzecych i ludizach wksasuja, ze kontroluje on ekspresje szerokieho zakresu genow waznych biologivznje i klinicznie. 
 53. Gag – retrotranspozon 
 54. GBA – β-Glucocerebrosidase … enzyme Gaucher disease? 
 55. GBAP1 – Glucosidase, beta; acid, pseudogen, also known as GBAP, is a human gene
 56. GBP1 -Guanylane bibding protein expression is included by interferon …
 57. GBP2 – Function: Interferona are cytokines that have antiviral effects and inhabit tumor cell proliferation. 
 58. GBP5 – Guanylate binding protein 5 is a protein in humans that is encoded by the GBp5 gene. 
 59. GCNT2 – N-acetylolaktozamid beta-1,6-N-acetyloglukozaminoly-transferaza jest enzymem… Gen ten koduje enzym odpowiedzialny za tworzenie antygenu grupy krwi I. 
 60. GEN1 – Holliday junction 5’ flap endonuclease …protein
 61. GFAP – Kwaśne białko włókienkowe (GFAP z ang. Glial fibrially acidic protein) – białko filamentów pośrednich, występujące w komórkach glejowych, m.in. w astrocytach, ale również w innych typach komórek, takich jak komórki Leydiga jądra … Chromosom 17 – jeden z 23 parzystych chromosomów człowieka. DNA chromosomu 17 liczy ponad 81 milionów par nukleotydów, 
 62. GFP – # The label GFP traditionally refers to the protein first isolated from the jellyfish Aequorea victoria and is sometimes called avGFP. However, GFPs have been found in the other organisms including corals, sea anemones, zoanithids, copepods and lancelets. 021-08# The green fluorescant protein (GFP) is protein that echibits bright green fluorescence when exposed to ligh in the blue to ultraviviolet range. Eternagames- Populations of Macaca mulatta (regus monkeys) are most commonly found in western Afganistan, through India to northern Thailand. W 2001 urodzil sie pierwszy transgeniczny przedstawiciel naczelnych, zwany Andi – rezus niosacy gen GFP pochodzacy od meduzy. w 2007 poznano jego genom … Mamak krolewski jako jeden z jiewielu gatunkkw nacswlneudj rozpxznaje swoej odbicie w lustrze co moze swiaczyc o samoswiadomosci …
 63. GFPT1 – glucosamine-fluctoase -6 phosophte aminotranfere isomerizing 1 …enzyme …
 64. GH1 – Growth hormone 1 somatropin ….
 65. GH2 – Growth hormone 2 (GH2), also known more commonly as placental growth hormone (PGH) or as growth hormone variant (GH-V) is a protein that in humans is encoded ….
 66. GHR – Growth hormone receptor is a protein that in humans is encoded by the GHR gene … „śmiech ma po Matce ….”Carl Zimmer…0544459(
 67. GIGYF2 – PERQ amono acid-rich with GYF domain-containing protein 2 is a protein that in himans is encoded 
 68. GJB3 – This gee si  amember of th econnexin gene family. 
 69. GLMN – This gene encodes a phosphorylated protein that is a member of a Skp1-Cullin-F-box-like complex. 
 70. GKN1 – Gastrokine- is a protein that in humans …Thia protein encoded by this gene is found to be down-regulated in human gastric cancer tissue as comparer to normal gastric mucosa. Eternagame – [ Tutorial][Scripetd] aka turketorial Editor’s note: What we refer to as boost in Eterna correspond, in nature, to the same kind of hydrogen bonds between nucleic acids that from base pairs. They are sonewhat weaker because the geometry isb’t quite as advantageous as cannonical base pairing, and they are harder to represent in the game because they are more varied. But they really do act to stabilize the loop they are in, and this are expected to be very relevant to stablilizing mRNA against termal degradation. 
 71. GM2A – Aktywator gangliozydu GM2, znany również jako GM2A, jest białkiem kodowanym u ludzi przez gen GM2A. … GM2A jest białkiem przenoszàcym lipidy, które stymuluje enzymatyczne przetwarzanie gangliozydów, a także aktywację komórek T poprzez prezentację lipidów. 
 72. GMDS – Dehydrataza GDP-mannosy 4,6 
 1. GMPPB – Mannose-1-phosphate guanyltranserase beta is an enzyme…RNA world book- All know rRNA are obviously related (that’ how we align them to make a tree), so they must join at the center. 
 2. GNL2 – Nucleolar GTP-binding protein 2 is a protein that in humans is encoded by the GNL2 gene. 
 3. GNRH1 – odpowiedzialny za produkcję ganadoliberyny, znajduje się na chromosomie 8. Ganadoliberyna, luliberyna, GnRH (od ang. gonadotropin-releasing …
 4. GON4L – GON-4-like protein is a protein 
 5. GPA33 – Cell surface A33 antigen is a protein … 
 6. GOR37L1 – Endothelin B receptor-like protein 2 is a protein that in humans 
 7. GPAT3 – Glycerol-3-phosphate acyltransferase 3 (GPAt-3) is an enzyme that in humans is encoded by the 
 8. GPATCH1 – neandertalskie geny ? Nesforne DNA Smiech ma po Matce …page 230 
 9. GPATCH11 – is a protein that in humans is encoded by the G-patch domain containing protein 11 gene. Eterna – RNA-binding protein FUS – DL 2 RNA-binding proteins are typically cytoplasmic and nuclear proteins that associate with (bind)?double-strand or single-strained RNAs through RNA recognition motif (RRM). 
 10. GPBP1 – Vasculin jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen GPBP1 
 11. Gpr49/Lgr5 – Marker genowy dojrzalych komorek macierzystych 
 12. GRB2 – in 1992, Joseph Schlessinger, a biochemiest at the Yale Univeristy School of Medicine in New Heven, Connecticut, showed …. 
 13. GRB10 – Growth factor receptor-bound protein 10 also known as insulin receptor-binding protein Grb-IR is a protein that in himans is encoded by the GRB10 gene. 
 14. GRIA1 – wmieszany w naklanianie do poszukiwania narkotyku
 15. GSTM1  # Function: Cytosolic and membrane-bound forms of glutathione S-transferase are encoded by two distinct supergene families. The mu class of enzymes functions in the detoxification of electrophilic compunds, including carcinogenes, therapeutic drugs, environmental toxins, – warianty tego genu moga zmianiaç naszą podatność na tomsyny … a nawt leki .::
 16. GTF2A1L – TFIIA-alpha and beta-like factor is a protein that in humans is encoded by the GTF2 A1L gene. 
 17. GUF1 homolog, GTPase is a protein that in humans is encoded by the GUF1 gene. It is the mitochondrial homolog of elongation factor 4.
 18. GYG1 – Glycogenin- is an enzyme that is involved in the biosynthesis of glycogen. Eterna P. patens is an wxcellent model in which to analyze repair od DNA
 19. GYPA- Glycophorin A (MNS blood group), also known as GYPA, is protein 
 20. GYPB – Glycophorin B (MNS blood group) (gene desigantion GYPB) also known as sialoglycoprotein delta and SS-active 
 21. GYPE – Glycophorin-E …This encoded protein might carry the M blood group antogen. 
 22. H19 – is a gene for a ling noncodibg RNA, found in humans and elsewhere. H19 has a role in the negative regulation (or limiting) of body weight and cell proliferation. Małgorzata Wilkowska – dietetyczka pisze ze H19 należy do genów stanowiących około 1% wszystkich, dziedziczone sa wylacznie od ojaca lub matki? {haaaaaa
 23. HACD2 – 3-hydroxyacyl-CoA dehydratase 2 is protein that in humans is wncided by the HCD2 gene – eterna – Medicago trunvatule (Barrel Meduc or Barrel Medic or Barrel Clover) is a small legume nativenyo the Mediterranean region that is isednin genomic research. (lucerna – nalezy do rodziny bobowatych – fasola, soja, groch lucerna) It is a low-growing, clover-like plant 10-60 cm tall with trifoliate leaves. Each leaflet is rounded, 1-2 cm long, often with a dark spot in the center. The flowersnare yellow, produced singly or in a small infloresence of 2-5 together; the fryit is a small spiny pod. In Medicago trancatula, roots are able to develop a de novo meristem through the symbiotic interaction with nitrogenfixing rhizobia. 
 24. HACE1 – HECT domain and ankyrin repeat containing E3!ubiquitin protein lugase 1 …. proteasomal degradation 
 1. HADHA – Trifunctional enzyme subunit alpha, mitochondrial also known as hydroxyacyl-CoA dehydrogenase/3-ketoacyl-CoA … is a protein …
 2. HADHB – Trifunctional enzyme subunit beta, mitochondrial (TP-beta) also known as 3-ketoacyl-CoA thiolase, acetyl-CoA ascyltransferase, or beta-ketothiolase is an enzyme that in humans os encoded by the HADB gene. 
 3. HAO2 – This gene is one of three related genes that have 2-hydroxyacid oxidase activity. 
 4. HAUS1 – HAUS augmin-like complex subunit 1 is a protein that in humans is encoded by the ….
 5. HBA1 – Hemoglobin, alpha 1 , also known as HBA1, is a hemoglobin protein that in humans is encoded by the HBA1 gene
 6. HBB – „wykorzystali CRISPER do namierzania i przecinania zmutowanwgo genu kodujacego beta-globone co katqlizowalo zmiane blednej litery A w pozycji 17 …..zdrowa osoba mila w poz. 17 lieter T a u chorej w tym samym miejscu znajdowala sie litera A 2021-01 # Sickle cell – film Human Nature 2020-12 # Chromosome 11 Doudna 2020-11 # Anemia sierpiwatokrwinkowa (badanie genu HBB) Genesis Centra Genetyki Medycznej  # Beta globin # poslugujac sie metodą CRISPR/Cas9, naprawili wadliwy ge HBB, zapobiegając beta-talasemii
 7. HCG4p11 HLA complex group 4  Ciaza reprezentuje naturalne istaniejacy przeszczep w ktorym uklad odpornosfiowy matki musi byc immunilogivznie tolerancyjny wobec rozeijajacego sie plodu 
 8. HCK2 – encoding hair color 2 (red) protein 
 9. HEMK1 – HemK methyltransferase family member 1 is a protein that in humans is encoded … Eternageme.org  593 2021-11-08 – Bombyx mori – Research on the genome raises the possibility of genetically engineering silkworms to produce proteins, including pharmacogical drugs, in the place of silk proteins. 
 10. HD – The huntingtin gene, also called the HTT or HD (Huntington disease) gene, is the IT15 …
 11. HDAC1 – Histone acetylation and deacetylatoon, catalized by multisubunit complex, play a key role in the regulation of eukaryotic gene expression. 
 12. HDAC2 – Ksiazka: „Wiecej niz DNA „… + Internet copy: Aktualne badania koncentrowały się na zastosowaniu terapii HDI depresji po badaniach dotyczących pacjentów z depresją w środku epizodu depresyjnego stwierdzono zwiększoną ekspresję HDAC2 i HDAC5 mRNA w porównaniu do grupy kontrolnej i pacjentów w remisji.
 13. HDEC2 – ponadprzecietna wytrzymalosc i odpornosc na brak snu 
 14. HDL3 – Huntington-like neurodegenerative disorder 2 is a protein that in humans is encoded by the HDL3 gene.
 15. HEATR1 – HEST repeat-containing protain 1 is a protein 
 16. HEBP2 – Białko wiążące hen 2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen HEBP2 
 17. HELQ – Helicase, POLQ-like, also known as helicase Q, hel308 and Holliday junction migration protein, encode by the HELQ1, is a DNA helicase found in humans, archea and many other organism. 
 18. HERC2 – (ang. hect domain and RCC1-like domain-containing protein) … ludzki gen regilujący ekspresje geny OCA2. 
 19. HES3 – Hes family bHLH transcription factor 3 is a protein that in himans is encoded by the HES3 gene. Gene ontology …
 20. HEXA –  Hexosaminidase A (alpha polipeptyde), also known as HEXA is an enzyme ..Tay Sachs disease …. from Śmiech ma po matce” Zimmera book
 21. HEXB # Podjednostka beta-heksozoaminidazt jest enzymem, ktory u ludzi jest kodowany przez gen HEXB. 
 22. – Beta-hexosaminidase subunit beta …
 23. HDHD2 – Haloacid dehalogenenaae-like hydrolase domain-containing protein 2 is an enzyme that in humans is encoded by the HDHD2 gene
 24. HES3 – (Chr 1:6.24-6.25) Hes family bHLH transcription factor 3 is a protein that in humans is encoded by the HES3 gene. 
 25. HFE – Ludzkie białko horostatyczne, regulator żelaza… białko wystepuje glownie w kmorkach wchalniajacych jelita cienkiego 21-06 # Human homeostatic iron regulator protein 
 26. HFE – Ludzkie homeostatyczne białko regulatorowe żelaza 
 27. HIST1H2AH – H2AC12 – Histon H2A typu 1-H jest białkiem, które u kudzi jest kodowan przez gen HIST1H2AH – w biologii histony sa wysoce zasadowymi białkami, obfitujacymi w reszty lizyny i argininy, ktore znajdu sie w jadrach komorek eukariotycznycja sie w jadrac konrek wykariotycznych Dzialaja jak szpule wokol ktorych owija sie DNA
 28. HLA-A to grupa kudzkich antygenow leukocytarbych (HLA) ktore sa kodowan wprzez locus HLA-A…W normalnych warunkach cytotoksyczne limfocyty T, ktore normalnie patroluja organizm we krwi odczytuja peptyd prezentowany przez kompleks. Lumfocyty T, jesli dzialaha prawidlowo wiaza sie tylko z peptydami innymi niz wlasne. Jesli nastapi wiazanie, rozpoczyna sie seria zdarzen, ktorych kulminacja jest smierc komorki przez apoptoze. … zmniejsza to proadopodobienstowo, ze pojedynczt patogen jest w stanie zniszczyc cala populacje ludzka . 
 1. HLA-C należy do receptorów ciężkich łańcuchów klasy I MHC (ludzki = HLA). Receptor C jest heterodinerem składającym się z produktu genu dojrzałego HLA-C i β2-mikroglobuliny. Dojrzały łańcuch C jest zakotwiczony w błonie. Cząsteczki MHC klasy I, takie jak HLA-C ullegają ekspresji w prawie wszystkich komórkach i prezentują małe peptydy układowi odporonościowemu, który szyka peptydów innych niż własne. 
 1. HMGA1 – przy poszukiwaniu  Sulforobus – organizmow zyjacych w temperaturach ok 80 stopni C … High-mobility group protein HMG-I/HMG-Y is a protein that in humans is encoded by the HMGA1 gene …
 2. HLA-B (główny kompleks zgodności tjankoweh, klasa I, B) to ludzki gen, jtory zawiera instrukcje dotyczve wytwarzania bialka, ktore odgrywa kluczowa role w ukladzie pdpornosciowym: 
 3. HLA-C należy do receptorów cieżkich łańcuchów klasy I … The major histocompatibly complex (MHC) is a large locus on vertebrate DNA kręgowców zawierajacy zestaw scisle powiazanych genow polimorficznych …
 4. HLA- DP – jest białkowym/peptydowym receptorem antygenu i antygenem choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, który składa sie  2 podjenostek …
 1. HLA- DPA1 – Główny kompleks zgodności tkankowej klasy II, DP alfa 1 …Białko kodowane przez ten gen należy do paralogów łańcucha alfa HLA klasy II. Narządy limfatyczne, narządy limfoidalne – u ssaków miejsce powstawania, dojrzewania, uzsykiwania własności odpornościowych i współdziałania komórek układu odpornościowego w celu rozpoznawajia antygenów ….
 1. HLA-DPB1 – Antygen zgodności tkankowej HLA klasy II, łańcuch beta DP(W2) jest białkiem … Odgrywają kluczową rolę w układzie odpornościowym prezentując peptydy pochodzące z białek zewnętrznokomórkowych. 
 2. HLA-DR – jest receptorem powierzchniowym komórki MHC klasy II, kodowanym przez kompleks antygenu ludzkich leukocytów w regionie 6p21.31 chromosomu 6. System lub kompleks ludzkich antygenów leukocytarnych (HLA) to zespół genów na chromosomie 6 u ludzi, które kodują białka powierzchniowe komórki odpowiedzialne za regulację układu odpornościowego. 
 1. HLA-DRB1 – Antygen zgodności tkankowej HLA klasy II, łańcuch beta DRB1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen HLA-DRB1. DRB1 koduje najabrdziej rozpowszechnioną podjednostke HLA-DR. Allele DRB1, zwałaszcza te kodujàce zmiany sekwencji amonkowasow w pozycjach 11 i 13 sa zwiazane z ryzykiem reumatoidalnego zapalenia stawow. Komórki pomocnicze T (komórki T h) znane rôwnież jako komórki CD4 lub komôrki CD4-dodatnie, sà rodzajem komorek T ktore odgrywaja wazna role w adaptacyjnym ukladzie odporonosciowym Wspomagaja aktywnosc innych konorek odporbosciowych przez uwalnia ie cytokin 
 2. HLA-DRB3 – Antygen zgodności tkankowej HLA klasy II, łańcuch beta DRB3-1 jest białkiem, ktôre u ludzi jest kodowane przez gen HLA-DBR3 Antygen antigen = antibodygenerator – generator przeciwciał – subastancja, która wykazuje antygenowość (właściwość wiazajia sie ze swoistymi przeciwciałami) oraz immunogenność (właściwośc wywoływania przeciw sobie odpowiedzi odporonościowej) 
 3. HLA-DRB4 – główny kompleks zgodności tkankowej klasy II, DR beta 4, … jest ludzkim genem …Białko kodowane przez ten gen nalezy do paralogow łańcuch beta HLA klasy II. Geny paraligiczne to geny, ktore sa spokrewnione poprzez zdarzenia duplikacji u ostatniego wspolnego przodka LCA porownywalnego gatunku  – last common ancestor – The last universal common abcestor  LUCA ….
 4. HLA-DRB5 – Antygen zgodności tkankowej HLA klasy II, łańcuch beta DRB5 … Odgrywa kluczową rolę w ukaładzie odpornościowym prezentując peptydy pochdzace z bialek zewnątrzkomorkowych Czasteczki klasy II ulegaja ekspresji w komorkach prezentujacych antygen (APC: linfocyty B, komorki debdryczne, makrofagi) 
 1. HLA-DQ – jest białkiem receptorowym na powierzchni komorki wystepujacym na komorkach prezentujacych antygen.  celiakia gluten etc
 1. HLA-DQA1 Major histocompatibly complex, class II, DQ alpha 1 … Główny kompleks zgodności tkankowej, klasa II, DQ alfa 1, znany również jako HLA-DQA1, jest ludzkim genem obecnym na krótkim ramieniu chromosomu 6 (6p21.3) i również oznacza miejsce genetyczne . 
 1. HLA-DQB1 – główny kompleks zgodności tkankowej, klasa II, DQbeta 1, znany również …Białko kodowane przez ten gen jest jednym z dwóch bialek ktore jest jednym z dwich bialek ktore sa wymagane do utrozenia heterodimeru DQ, receptora powierzchniowego komorki niezbednego do funkcjnowania ukaladu odpornosciowego. Kilka allelu HLA-DQB1 wiaze sie ze zwiekszonym ruzykiemrozeoju cukrzycy typu 1 
 2. HGD – Homogentisate 1,2-diodygenase (homogentistic acid odidase, homogentistate odidase, homogentistsicase is an enzyme which catalizesbtge conversion of homogentistsate to 4-maleylactoacettate. Eterna – The flowersnare yellow, produced singly or in a small inflorescence of 2-5 together;,the fruit is a skall spiny pod. 
 3. HGMA2 – wykryto pierwszy powszechnej gen wzrostu po raz pierwszy naukowy om uda lo sie zidebtyfikowac jeden z wieku genow powszechnej – daiala jak hamuke wplywajaych na wzrost ….
 4. HIF1A – Hypoxia-inducable factor 1-alpha … The Nobel Prize in Physiology or Medicyne 2019 was awared for discovery of HIF … Y RanA – Dl-3 YRNAs are small non-coding RNA components of the Ro ribonucleoprotein particle (Ro RNP). 
 5. HIGD1A – domain family member 1A (HIGD1A), also known as hypoglycemia/hypoxia indycie mitochondrial protein-1-a (HIMP-a) and hypoxia inducted gene 1 (HIG1), is a protein …
 6. HIST2H2AB – Histone H2A tupe 2-B is a protein …
 7. HIST2H2BF – Histone H2B tupe 2-F is a protein …
 8. HIST2H3PS2 – Histone cluster 2, H3, pseudogene 2, also known HIST2H3PS2 – is a human gene. 
 9. HIST3H2A – Histone H2A type 3 is a protein 
 10. HIST3H2BB – Histone H2B type 3-B is a protein 
 11. HLA-A – is a group of human leukocyte antigenes (HLA) that are encoded by the HLA-A locus, which is located at human chromosome 6p21.3 eterna -440 Populus trichocarpa (black cottonwood; also known as western balsam poplar or California poplar is a decidious broadleaf reenspecies 
 12. HLA-B – is part of a family of genes called the human leukocyte antigen (HLA) 
 13. HLA-A # przy poszukiwaniu ‚Ricky &Morty genes – The HLA-A gene is located on the short atm of chromosome 6 and encodes the larger, α-chain, constituted of HLA-A. 2021-02 # belongs to the HLA class I heavy chain paraligues. 
 14. HLA-C – belongs to the MHC (human = HLA) class I heavy chain receptors. Eterna – Synthetic RNA Crystal Structure of SRP19 components are used to regulate gene expression in bacteria and yeast. Synthetic RNAs allow scientists to program callular behavior. 
 15. HLA-DRA – HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain is a protein that in humans is encoded HLA-DRA gene. 
 16. HLA-DRB1 # Podatniśç na stwardnienie rozsiane jest silnie uwarunowana czynnikami geetycznymi.. W latach 1972-1975 naukowcy odkryli, że wariant antygenu leukocytu ludzkiego (HLA-DRB1) zwieksza nawet czyerokrotnej prawdopodobienstwo zachorowania. 2021-01 # – (2340 citations top 20) major histomopatibitlity – HLA class II histocompatibility antigen, 
 17. HLA- DQ is a cell sufrace receptor protein found on antigen-presenting cells. It is an αβ heterodimer of type MHC class II. 5S ribosomal RNA is an integral component of the large subunit of all cytoplasmic and most organellar ribosomes. 
 18. HLA-E – znaczenie polimorfizmu HLA-E w odpowiedzi immunologicznej 
 19. HMGA2 – wariant genu odpowiezialny za wzrost 
 20. HMGXB3 – HMG-box zawierający 3 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen HMGXB3. Funkcja- ten gen jest jednym z niekanonicznych genow grupy wysokiej ruchliwosci (HMG) 
 21. HMGCL – The HMGCL protein plays an essential role in breaking down dietary proteins and fats for energy. 
 22. HP1BP3 – (Chr 1:20.74-29.79) Heterochromatin protein 1, binding protein 3 is a protein that in humans is encoded by the HO1BP3 gene. It has been identified as a novel subtype of the linker histone H1, involved in the structure of heterochromatin Modem organisms Model organism have been used in the study of HP1bP3 function. 
 23. HRC – Sarcoplasmic reticulum histirine-rich calcium-binding protein is a protein that in humans is encoded by the HRC gene. Hard Rock Caffe – powiazane z haslem hrc w wiki – sic! 
 24. HRM2 – Hair, curly is a protein that in humans HSPA1A – Heat shock 70 kDa protein 1, also trener Hsp72, is a protein that in humans is encoded by the HSPA1A gene. Effects of sauna anthony on stres-related genes. Heat stresa indycza the expression of genes encoding heat-shock proteins and immune respinse mediators. 
 25. HSD3B1 – is a human gene that encodes for a 3beta-hydroxysteroid dehydrogenase/delta(5)-dekta(4)isomerase type I …eterna – Xenopus tropucalis is a genus of highly aquatic frogs native to Sub-Sagaran Africa. ….Humans have two copies of chromosome 1, as they do with all of the autosomes, which are the non-sec chromosomes. 
 26. HSPA5 – Biding Immunoglobulin protein (BiP) ….
 27. HTT – Huntingtin (HTT) is the protein coded for in humans by the HTT gene, also known as the IT15 („interesting transcript 15’n) gene. 2022-09 #  – # also known as the IT15  interesting transcript 15 … 2021-04 # te same trzy litery kodu powtarzaja sie zbyt wiele razy 2020-11 # Na przykład gen HTT  koduje białko nazwane hutingtyną, a jego mutacja powoduje chorobę Hutingtona. IDH1 – # badanie wykonywane metoda PCR i sekwencjonownai 2020-10 # metabolizm  … skopiowano – IT15 – # Doudna – zmutowana kopia genu HTT praktycznie gwarantuje poczatek otepienia starczego 2020-11 # Huntington Disease  (HTT gene) 
 28. HSPC159 – Galectin-related protein, alao known as HSPC159, is a human gene.
 29. HTR1A – The serotonin 1A recwptor (or 5-HT1A receptor) is a subtype of serotonin receptor, or 5-HT receptor, that binds serotonin, also known as 5-HT, a neurotransmiter. 
 30. HTR1B – 5-hydroxytryptamine receptor 1B also known as the ….
 31. HTR1D – 5-hydroxytrqmine  (serotonin) receptor 1D, also known as HataR1D, is a 5-HT receptor …. eternagames – IRES_Bip – This family represents the bip internal ribosome entry site (IRES) . BiP protein /::
 32. HTR2A – # receptor serotoninowy 2A – białko transbłonkowe kodowane u człowieka genem HTR2A w chromosomie 13  2021-01# The 5-HT2A receptors is cided by the HTR2A gene. 
 33. HTR2B – 5-Hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2B) also known as serotonin receptor 2B is a protein that in humans is encoded by the HTR2B gene. 
 34. HTR2C – The 5-HT2C receptor is a subtupe of 5-HT receptor that bibds the endrigenus neurotransmiter seritonin ….{hzzzzzzz} 
 35. IDDM8 – cukrzyca insulinozalezna 8 Homo Sapiens 6q25-q27 
 36. IDDM15 – cukrzyca insulinozlaeżna 15 
 37. IDH2 – Isocitrate dehydrogenase [NADO], mitochondial is an enzyme that in humans is encoded by the IDH2 gene. 
 38. lEPOR- (Chr 19:11.38-11.38 Mb) 2020-10 # wytwarza czerw. krwinki
 39. IFI6 – This gene was first identified as one of the many genes included by interferon.
 40. IFNGR1 – Receptor intrferonu gamma Kompleks białkowy interferonu receptora gamma jest heterodimerem dwóch łańcuchów IFNGR1 i IFNGR2 Wiąże interferon-γ, jedyny składjim interferonu tupu II. 
 41. IFT122- intraflagellar transport gene 122 – nie opisany … the gene encodes a member of the WD repeat protein family …eterna – 2022-04-18-312 ranking – oriza sativa 2 df 3 it is renowed for being easy to genetically modify and is a model organism fo celeral biology. 
 42. ΙGF2R – Receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu 2 (IGF2R) zwany także niezależnym od kationów receptorem mannoso-6-fosforany (CI-MPR) jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen IGF2R. IGF2R jest wielofunkcyjnym receotorem białkowym, który wiąże insulinopodobny czynnik wzrostu 2 (IGF2) na powierzchni komorki i bialka znajowane manozo-6-fosforanem (M6P) w sieci trans – Golgiego. Struktura: Struktura IGF2R jest białkiem transbłonowym typu I ( to znaczy ma pojedyncza domene transvlonowa z C-koncem po cytoplasmatycznej stronie błon lipidowych) z duza domena zewnątrzkomórkową/prześwitowąbi stosunkowo krótki ogonem cytoplasmatycznym. IGF2R functions to clear IGF2 from the cell surface to attenuate signaling, and to transport lysosomal acid hydrolase precursors from the Golgi apparatus to the lysosome. After binding IGF2 at the cell sufrace, IGF2Rs accumulate in forming clathrin-ciatwd vesucles and are internalized. 
 43. IGSF8 – Immunoglobin superfamily member 8 is a protein …
 44. IK – Protein Red to białko ktore u ludzi jest kodowane przez gen IK Bialko kodowane przez ten gen zidentyfikowano na podstaiwie jego powtorzenia RED, odcinka powtarzajacych soe reszt arganiny, kwasu glutaminowego i kwasu asparginowego. …Jego funkcja jest nieznana 
 45. IL22RA1 – (Chr 1:24.12-24.14) Interkeukin 22 receptor, alpha 1 is a protein that in humans is encoded  by the IL22RA1 gene. Function: The protein encoded by this gene belongs to the class II cytokine receptor family, and has been show  to be a receptor for interleukin 22 (IL22). 
 46. IL-6 – # Facebook first wpis genes …. is an interleukin that acts as both a pro-inflammatory cytokine and an anti-inflammatory myokine 2021-01- # According Kerpedjiev, the top-10 most-studied genes no 8  2020-10 #  zlokalizowany jest na chromosomie 7p21 
 47. IL2RA – koduje białko CD25  – chromosom 10 – w poszukiwaniu Maorysów ….jako link z Netflix’a … 
 48. IL7R-Interleukin-7 ..:Interleukiny IL – grupa cytokines biota a udzialy w prices ach umladung odpornosciowego i krwiitwirczych …
 49. IL9 – Interlukin 9, also kniwn as IL-9
 50. IGF2 – Insulin-like growth factor 2 (IGF-2) is one of three protein hormones that share structural similarity to insulin. Hongerwinter ? 
 51. IHH – Indian hedgehog homolog (Drosophila), also known as IHH, is a protein which in humans is encoded by the IHH gene. 
 52. IMP4 – U3 small nucleolar ribonucloprotein IMP4 is a protein that in humans ….
 53. IMPG1 – Interphotoreceptor matrix proteoglycan 1 is a protein that in humans is encoded by the IMPG1 gene …..Proteoglikan 1 macierzy międzyfotoreceptorowej jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen IMPG1  { immmmmmm
 54. INAVA – sonetimes referred to as hypothetical protein LOC55765 is a protein 
 55. INPP1 – Inositol polyphospate 1-phosphatase is enzyme that in humans 
 56. INPP4A – Type I inositol-3,4 phospophate 4-phosphatase is an enzyme ..:
 57. INS – The preproinsulin precursor of insulin is encoded by the INS gene, .::.
 58. INTS3 – Integratir complex subunit 3 is a protein 
 59. INTS11- Integratir complex subunit 11 is a protein that in humans is encoded by the CPSF3L gene. 
 60. INTS12 – Integrator complex subunit 12 (Int12) also known as PHD finger protein 22 …
 61. IRF6 – Interferon regulatory factor 6 is a protein 
 62. IRS1 – Insulin receptor substrate Zakopane wpis instagram Relax ….
 63. IRX1 – białko homeodomeny klasy Irokezow IRX-1, znane rôwniez jako bialkonhomebox Irokezow – jest bialkiwm, ktore u ludzi jest kodowan eprzez gen IRX1z … Wiadomo ze czlonkowie tej rodziny odgrywaja liczne role we wczesnym modelowaniu zarodkow. 
 64. ITM2C – Integral membrane protein 2C is a protein that in humans is encoded by the ….
 65. JAK1 – is a human turosine kinease protein essential signaling for 
 66. JAK2 – This gene product is a protein tyrosine kinease involved in a specific subject of cytosine receptor signaling pathways. 
 67. JARID1A – KDM5A gene
 68. JCHAIN – A J chain is a protein component of the antibodies IgN and IgA. It is a 137 residue polipeptyde, encoded by the IGJ gene. … Przepisac polska wersje – Łańcuch J (ang. J. Chain, J od joining – łączący) – białko stanowiące element struktury polimerycznych form immunoglobulin IgM i IgA. Zbudownay jest z 137 amonokwasow i kodowany przez gen JCHAIN. 
 69. JUN – c-Jun is a protein that in humans is encoded by the JUN gene
 70. KANSL3 – or KAT8 regulatory NSL complex subunit 3 is a protein that in humans ….
 71. KCNA5 – potasu bramkowane napieciem kanaly …
 72. KCNH1 – Pitassium boltage-gated chanel subfamily H member is a protein 
 73. KCNK18 – migrena 
 74. KCNQ4 – The protein encoded by this gene forms a potassium chanel that is thought to play a ceitical role in the regulation of neuronal exitabilliyy ..::
 75. KDR – # Kinease insert domain receptor has been shown to interact with SHC2, Annexin A5 and ShC1. … You take a glow gene out of a ciral or a jellyfish and you strick it in a zebrafish and puff they glow. … 22-09 #  Kinase insert domain receptor (KDR, a tupe IV receptor tyrisine kinease) also known as vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR-2) is a VEGF receptor. KDR is the himan gene encoding it. Gen kdr pochodzący od danio pregowanego koduje receptor vascular endotheliel growth factor-2. Zmiany mutogenne w tym genie zostały indukowane przeznnukleazy z mitywem palców cynkowych przez badaczy pochodzących z UsA. Zaugerowali oni, że technologia nukeaz z motywem palców cynkowych umożliwia utworzenie w prosty sposob lucznych generacji zmutowanych alleli; nie opiera się na istniejących specyficznych liniach zarodkowych i ma zastosownaie do innych kręgowców, zwłaszcza tych, których zarodki są łatwo dostępne; 
 76. KEAP1 – encoded Kelch-like ECH-associated protein 1 
 77. KDM5C – Lysine-specific demethylase 5C 
 78. KIAA0930 – is a protein that in humans is encoded by the KIAA0930 gene 
 79. KIAA0408 – Gene KIAA0408 is located on chromosome Chr 6orf174, which is considered to be a complex locus” as it merges two NCBI genes and produces multiple proteins that jave no sequence overlap.  – Gen znajduje sie na chromosomoe 6, ktory jest uwazany za locus zlozony poniewaz laczy dea geny NCBI i wytwarza wiele bialek, ktore nie zachdza na siebie/
 1. KIAA1211L – is a protein that in humans … It is highly expressed in the brain (Cerebral Cortex) 
 2. KIAA1257 – is a protein that in humans is encoded bycthe KIAA1257 gene. Eterna – [lab tutorial] Classic lab errors – Uneven energy distribution – Score 54% About the Puzzle. This puzzle is based on a design by the robot algoritm Vienna in the lab The Finger. Design with even energy distribution or even distribution of the basepairs across the design, is nevessary to make the design fold correct. Keeping a relatively even balance of energy in a design will be a steo on the road to success. So stems of a similar lenght should also have similar toral base energy per stem. You can find the total energy per stem by adding together the energy of all the bases in the stem. 
 3. KIF14 – Kinesin-like protein KIF14 is a protein that in humans is encoded by the …
 4. KIF1B – (chr 1:10.21-10.38
 5. KITLG – SCF – stem cell factor 2020-11 # encodes the ligand of theb tyrosine-kinease encoded byvthe KIT locus. 
 6. KL – Klotho – bialko i enzym opozniajacy starzenie 
 7. KLF1 – Krueppel-like 
 8. KRAS – the KRAS gene provides instruction for making a protein called K-Ras that is prat of a signaling pathway known as the RAS/MAPK patway. 
 9. L1TD1 – LINE-1 type transpostase domain containing 1 is an RNA-binding protein that involved with self-renewak of undeffirential human embryonung stem cells … {laaaaa}
 10. LAMA1 – Laminin subunit alpha-1 is a protein that in himans is encoded by the LAMA1 gene 
 11. LAMA2 – Laminin subunit alpha-2 is a protein that in humans is wncoded by the LAMA2 gene …Laminin an extracellular matrix protein, is a major component of the bazememnt membrane. 
 12. LAMC1 – Laminin subunit gamma-1 is a protein that in humans is encoded by the LAMC1 gene …
 13. LANCL1 – LanC like 1 is a protein that in humans …eterna – Zinc fingers are small protein structrual motions that can coordinatebone or more zinc ions help stanilizate their folds. 
 14. LARP1 – Białko zwiazane z La 1 (LARP1) to białkono masie 150 kDa, ktôre is ludzi kodowane jest przez gen LARP1. LARP1 jest nowym celem szlaku syganlowegp ssavzegl celu komplksu rapamycyny 1(mTORC1) zespolu obwodow czesto hiperaktywnego w raku, ktoru reguluje poligerabcje komorek glownie poprze zregulacje synteszu bialek. 
 15. LARS2 – Probable leucyl-tRNA synthetase, mitochondrial is enzyme that in gumans is encoded … p-arm licated on p-arm (short arm) of human chromosome 3 …etgame – Homo sapiens 2 series – Difficulty Level 3 – About the Puzzle – MicroRNAs (miRNA) are post-transcriptional regilators that bibd to cimplementary sequences in the three prime untranalated regions (3’ UTRs) of target …
 16. LEFTY1 – Left-right determination  factor 1 
 17. LEPQTL1 – Leptin, serum levels of, also known as LSL, is a human gene. 
 18. LCK – (or lumphocyte-specific protein tyrosine kinase) is a 56 kDa protein that is found inside specialized cells of the immune system called lymphocytes. 
 19. LCT – lactose a gene responsible for encoding lactase  
 20. LCORL – Ligand dependent nuclear receptor corepressor like – is a protein that in humans is encoded by the LCORL gene. This gene ancoded a transcription factor that appears to function in spermatogenesis. Czynnik transkrypcyjny – jest bialkie wiazacym DNA na obszarze promotora badz sekwencj wzmacniajacej w specyficznum miejsci w regionie, gdzie reguluje proces transjrypcji. Eterna We have {} brackets beyond our normal dot brackets for making pseudoknot puzzles. But he also had []. He said there was first and second order pseudoknots. And in theory there was also third order pseudoknots. 
 21. LDB2 – LIM domain-binding protein 2 is a protein that in humans is encoded by the LDB2 gene. 
 22. LDLRAP1 – Low-density lipoprotein receptor adapter protein 1 is a protein that in humans is encoded …The PTB domain has been found to interact with the cytoplasmiv tail od the LDL receptir. Mutations in this gene lead to LdL receptor malfunctions and cause the dosordedr autosomal reccesivw hyperchesterolaemia: 
 23. LEPR – tworzy bialko LEP-R bedace receptorem leptyny – grubasowej
 24. LFNG – Lunatic Fringle – unusual …
 25. LGALS1 – Galectin-1 is a protein that in humans is encoded by the LGALS1 gene (link myślowy z „Biochemia Harpera …) 
 26. LGI2 – Leucine-rich repeat LGI family member 2 is a protein that in humans is encoded by the LGI2 gene. 
 27. LGSN – Lengsyna jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen LGSN. Lengsin jest ocalałym ze starożytnej rodziny synataz glutaminy klasy I u eukariotów, która przeszla eweolucyjna przebudowe w celu uzyskania specyficznej tkankowo, niekalitycznej roli w soczewce oka kregowca. Lengsyna jest wynikiem rekrutacji starożytnego enzymu, który moze dzialac jako skladnik cytoszkieletu lub jako bialko opiekuncze w reorganizacji bialek filamentoe posrednich podczas koncowego roznicowania w soczewce.  Wydaje sie ze nie ma aktywnosci enzymatycznej: 
 28. LHX9 – LIM homebox 9 is a protein 
 29. LIMD1 – LIM domain-containing protein 1 is a protein that in humans is encoded by the LIMD1 gene. Eternagame – Arabidopsis Thaliana 2 RNA – Difficulty Level 2 – About the Puzzle ….
 30. LIN28B – Homolog B Lin-28 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen LIN28B – Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny lin-28, która charakteryzuje sie obecnoscia domeny szoku zimnego (uwaza sie ze tak zwane bialka szoku zimna pomagaja komorce przetrwac w temperaturach nizszych niz optymalna temperatura wzrostu  … gen ten ulega silnej ekspresji w jadrach, watrobie płodu, łozysku oraz w pierowtnych ludzkich guzach ….
 31. LINCo1279 – Long intergenic non-protein ciding RNA is a protein that in humans is encoded by the LIBC01279 gene. Eterna [Lab tutorial] Classic lab errors – Optical Illusion – Score 40% About th ePuzzle This puzzle is based on the lab design fron the lab The Finger. Designs solved with mainly GU’s and Au’s are called Optical illusions. They won’t do well in lab. 
 32. LINC00312 – Long intergenetic non-protein coding RNA 312 is a protein that in humans is encoded by the ….gene drive” – nadpisywarka genów, nadpisywanie genów, dosłownie napęd genowy) – …wiki …
 33. LMAN2 – Białko integralnej błony pęcherzykowej VIP36 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen LMAN2 
 34. LMLN – Leishmanolysin-like (metallopeotidase M8 family) is a protein that in humans is encoded by the LNLN gene. Eterna – Physcomitrium patens, (synonym: Physcomitrella patens) the spreadung earthmoss, is a moss (bryophyte) used as a model organism fir studies on plany evolution, devolopment, and physiology. The standard laboratory strain is the „Gransden” isolate, collected by H. Whitehouse from Grandsen Wood, in Cambridgeshire in 1962. These knockout mosses are used to produce complex biopharmaceuticals in a profess called molecular farming. The genome of P. patens with about 500 megabase pairs organized into 27 chromosomes, was completely sequenced in2008. 
 35. LMNA – also known as Lamin A/C is a protein …DNA double-stand damages can be repaired by euther homologus recombination (HR) or non-homologus and joining (NHEJ) LMNA promotes stanility by maintaining the levesl of proteins that have key roles in HR and NHEJ. 
 36. LNCR3 – Podatność na raka płuc 3 to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen LNCR3.
 37. LNCR5 – Lubg cancer susceptibility 5 is a protein that in humans is encoded by the LNCR5 gene. Eterna – [Lab tutorial] Clasic lab errors – Chrismas Tree … Based on idea fron Dimension9. 
 38. LOC100132287 – #Gene list The following is a partialnlist of genes on human chromosome 1 22-05 eterna – Science cover Normal and developmentally defective inflorescences of Arabidoptis thaliana. # # Identifiers Aliases … External IDs, Species, Entrez, Ensembl, n/a – not applicable – nie dotyczy 2021-03 # encoded uncharacterized LOC100132287 protein ….Chromosome 1 is the desigantion for the largest rhuman chromosome. 
 39. LOC100505912 – Ubcharacterized LOC100505912 is a protein that in humans is encoded by the LOC100505912 gene.
 40. LOC100533655 – Pseudogen receptora węglowodorów arylowych to białko …. Chromosom 6 zawiera główny kompleks zgodności tkankowej,  który zawiera ponad 100 genów związanych z odpowiedzią immunologiczną i odgrywa istotną rolę w transplantacji narządów. 
 41. LOC6451166 – Lymphocyte-specific protein 1 pseudo gene is a protein that in humans is encoded by the ….
 42. LOX – Kysyl oxidase – Lizyna niezbedna przy budowie baialek wchlania wapn poprawia koncentarcje umywloswa -2020-11-18 start czytania „Edycja genow” Doudna J. 06:05
 43. LPCAT1 – Acylotransferaza Lizodostatydylochiny 1 jest ludzkim białkiem kodowanym przez gen LPCAT1. 
 44. LPHN3 – gen kodujący latrofilinę 3 (LPHN3) jest zaangazowany w rozwij zespolu napodbudliwosci psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) 
 45. LRIF1 – Ligand-dependent nuclear receptor-interacting factor 1 (LRIF1) also known as receptor-interacting factor 1 (RIF1) is a protein that in humans is encoded by the LRIF1 gene. LRIF1 has been shown to interact with SMXHD1 protein, mutation of which causes facioscapulohumeral muscular distropy type 2 (FSHD2) Eterna – Base Pairs 2 – Swapping and the AU zipper technique. About the Puzzle. In this puzzle, we will discuss the directionality of RNA. Within Eterna, you can see numbers next to the bases counting from 1 – the „start” of the RNA – upward until the „end” of the RNA. You can toggle whether you want to view these base numbers or not through an option in-game settings menu. Even though the two ends of the RNA may „look” tge same within Eterna, in real life they behave slightly differently due to the underying chemistry. 
 46. LRP5 -# u czesci osob majacy mutacje jest taka gestosc ze wrecz uniemizliwia zlama ie 2020-10 -15 #  mutacja genu reguluje gestosc mineralna kosci 
 47. LRP8 – odgrywa istotną role w metabolizmie „złego” cholesterolu LDL….
 48. LRRC15 – Leucine rich repeat containing 15 …protein … eterna – [lab tutorial] … scire 19% – Failed to synthesise …# There is preliminary evidence that expression may be related to the severity of COVID-19 and that it os inhibitory accessory factor for SARS-CoV-2 entry to cells. 22-07# 
 49. LRRC39 – Keucine-rich repeat-cintaining protein 39 is a protein that in humans is encided by the LRRC39 gene
 50. LRRC40 – Leucine rich repeat cintaining 40 (LRatC40) is a protein that in humans is encoded by the LRRC40 gene. 
 51. LRRC41 – Leucine-rich repeat-containing pritein 41 is a pritein that in humans is encoded by the LRRC41 gene. 
 52. LRRC8D – Leucine-ruch repeat-containing protein 8D 
 53. LRRIQ3 (Leucine-rich repeta and I motif containing 3), which is also known as LRRC43 is a protein that in himans id wncoded by the LRRIQ3 – eterna – [Lab Tutorial] Limited by nature – Learn about the GC swet spot Winner About the Puzzle This lab toutorial is about optimal amount of GC base pairs for a lab puzzle. RNA lab shapes often have a prefered GC ratio. This GC ratio will change depending on the shape of a design. In this design I have locked all the GC pairs in that winner from The Branches lab which had the highest percentage of GC pairs. This design „A real attemot” have 67% GC pairs and scired 96% on folding. Find out the rest with AU base pairs. What will be an optimal range of base pairs, will depend on things like length of stems. Design with long stems can handlema much higher AU ratio than designs with short stems. They are alao more firgiving in both ends od the GC ratio spectre, tolerating both kow and high GC content. Below you can see the winners (Design scoring 94% correct folds and above) from The Branches kab. Notice that all the winning design land in the range of 45 to 67% of GC pairs. But mist of the winners are present in the much nareowerbwindownwith a 52 to 55% GC ratio, havibg 17 or 18 GC base pairs. This is what I think of as the true GC sweet spot. It could be possible to make winners ouside of the 45 to 67% GC ratio range, hiwewer it will be much rarernan dless likely to happen. You can read more about what nature wants. 
 54. LRRK2 – # W 2004 r. dr Zimprich wras z zespolem odkryl inny, dominujacy gen o nazwie LRRk2, ktory odpowiada za “sporadyczna” forme choroby Parkinsona 2020-10-08 #  ten gen koduje enzym kineazy – bogaty w leucynę powtarzalna kinaza 2, znana rowniz jako dardain i PARK8 – # pucie kawy zmniejsza ryzyko choroby Parkinsona mawet u isib genetycznie predysponowanych 2020-10 # substancja aminokwasowa w tym enzymie zwiazana jest z rozwojem choroby Parkinsona 
 55. LSG1 – Large subunit GTPase 1 homolog is an enzyme that in humans is wncoded 
 56. LSM6 – U6 snRNA-associated Sm-lije protein LSm6 is a protein that in humans is encoded by the LSM6 gene. Sm-like proteins were identified in a variety of organism based on sequence homology with the Sm protein family (see SNRPD2; MIM 601061) 
 57. LSP1P5 – Lymphocyte-specific protein 1 pseudogene is a protein 
 58. LST1 – Białko transkryptu 1 specyficzne dla leukocytów jest białkiem, które u ludzi kodowane jest przez gen LST1 
 59. LY6G6E – Kompleks antygenu limfocytów 6, locus G6E (pseudogen) jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen LY6G6E… Chromosom 6 jest jedną z 23 par chromosomów u ludzi. Ludzie zwykle mają dwie kopie tego chromosomu. 
 60. LYAR – Cell growth-regulating nucleolar protein is a protein that in humans is encoded by the LYAR gene (Ly-1!antibody reactive clone). 
 61. LYST – gen zeiazaby z pigmentacja – niedzwiedzie polarne …Behe Dewolucja …Ursus maritimus tak dewoluowal.:.
 62. LZTFL1 – Leucine zipper transcription factor like 1 also known as LZTFL1 is a ubiquitously expressed protein which licalizes to the cytoplasm and in humans is wncided by the …eternagame – RNA researcher have proved that plants and animals share miRNAs of the miR854 family. 
 63. LYPLAL1 # The protein is a α/β-hydrolase of uncharacterized metabololic function. Genome-wide association studies in humans have linked the gene to fat distribution and waist-to-hip ratio. 2021-06 # gene – Lysophospholipase-like 1 is a protein ….{lzzzzz} 
 64. LYRM7 – Motyw LYR zawierajacy 7? znany rowniez jako czynnik składania Complex III LYRM7 lub hiałko 7 zawierające motyw LYR jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen LYRM7 Białko kodowane przez ten gen jest kodowanym w jądrze białkiem macierzy mitochkndrialnej 
 65. LYSMD3 – LysM i domniemane białkonzawierające domenę wiążącą peptydoglikan jest bialkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen LYSMD3. 
 66. MB21D2 – 491 aminokwaso 55 800 masa molekularna 2022-06# – Man-21 domain containing 2 is a protein in humans that is encoded …eterna Human Integrated Adenovirus df4 – Adwnoviruses are medium-sized (90-100nm), noneveloped icosahedrak viruses composed of nucleocapsid and a double-standard linearngenome. There are 53 described seritypes in humans, which are respinsible fo 5-10% of upoer respiratory infecyions in children, and many infections in adults as well.  {maaaa}
 67. MALL – Mal-like is a protein 
 68. MAN1A1 – Mannozylo-oligosacharyd 1,2-alfa-mannozydaza IA jste enzymem, ktory u ludzi jest kodowany przez gen Man1A1 . Gen ten koduje ssaca 1,2-mannozydaze Golgiego klasy I, która jest bialkiem transblonowym typu II. Bialko to katalizuje usuwanie 3 odrebnych reszt mannozy ze zwiazanych znpeptydem oligosacharysow Man(9) This gene encodes a class I mammalian Golgi 1,2-mannosidase which is a type II transmembrane protein. This protein catalyzes the removal of 3!distinct mannose residues from peptide-bound Man(9)-GlcNAc(2) oligosaccharidesnand belongs to family 47 of glocosyl hydrolases. 
 69. MAB21L2 – Mab-21-lije 2 (C.elegans) is a protein that in himans is encoded by the MAB21L2 gene. This gene is similar to the C. elegans MAB-21 cell fate-determinig gene…
 70. MAML3 – Mastermind-like 3 (Drosophila) is a protein that in humans is encoded by the MML3 gene
 71. MAN1A2 – Mannos-oligosacharide 1,2-alpha-mannosidase IB is an enzyme that in humans is encoded by the MAN1A2 gene. 
 72. MAN2A1 – Alfa-mannozydaza 2 jest enzymem ktory u ludzi jest kodowany przez gen MAN2A1 … Wykazano ze mutacje w mysim homologu tego genu powoduja ogolnoustrojowa chorobe autoimunologiczna podobna do ludzkiego tocznia … lupus … 
 73. MAOA- # Anerykanscy naukowcy odkryli gen odpowiadajacy za szczescie # gen wojowniczosci – koduje izoenzym oksydaze- odpowiada za rozklad neuroprzekaznikow… dopaminy seritoniny tyraminy adrenaliny 
 74. MAP2K1 – The protein encoded by this gene is a member of the dual specificity protein kinease family, which acts as a mitigen-activated protein (MAP) kinease: 
 75. MAP2K4 – Dual-specificity mitogen-activated protein kinease kinease 4 
 76. MAP3K1 – Mitogen-activated protein kinease kinease kinease 1 
 77. MAPK1 – Mitogrn-activated protein kinease 1, also known as MAPK1, p42MAPK, and ERK2, is an enzyme that in humans is encoded by the MAPK1 gene
 78. MaPKAPK2 – # This gene encodes a member of the Ser/Thr protein kinease family. 2021-06 # MAP kinease-activated protein kinase 2 is an enzyme …
 79. MARCHF1 – gen ktorego nazwe zmieniono gdyz w excelu zmienial nazwe na “1-mar”
 80. MARCKS-like 1 is a protein in humans that is encoded by the Marcksl1 gene.. activation may induce versicle transport in brain neurons …
 81. MASS1 – monogenicana, audiogenna podatność na napady 1 homolog (mysz) 
 82. MC1R – # Naukowcy zidentyfikowli gen młodości Odnalezienie sposobu na zachowanie młodości jest od wieków pożądane przez człowieka. Niektóre analizy przemawiają za tum ze wiek człowieka oceniany na podstaiwe jego wyglądu może odzwierciedlac ogólne zdrowie, a nawet ryzyko śmierci. 2021-03  # melanokortyna – rude 2020-12 # mutacja tego genu może mieć związek z tym, że osoby posiadające rudy kolor włosów mogą wyglądać statystycznie o 2 lata młodziej niż w rzeczywistości. Naukowcy potwierdzają, że pierwsza część kodu DNA zdaje się mieć wpływ na to, w jaki sposob ludzie sie starzeją. (melanokortyna-1 receptor wpływający na produkcję melaniny …
 83. MC3R – Melanocortin receptor 3 is a protein that in himans is encoded by the MC3R gene
 84. MC4R #-Romain Barres, biolog z Uniwerytetu Kopehaskiego, postanowił w 2015 roku sprawdzić, czy masa ciała wpływa na ekspresję genów ludzkich plemników. Badał metylację DNA próbek nasienia ofiarowanych przez mężczyzn szczupłych o ityłych. Okazało się że plemniki rózniły sie metylacja ponad dziewieciu tysiecy genow. Sporo, a na liscie znalazly  sie niektore z podejrzanyfh o sterownie apetytem, między innymi MC4R. 2022-12 #,Melanocortin 4 receptor is a melanocortin receptor # MC4Rwytwarza hormon sytości
 85. MC1R – melanokortyna – rude 
 86. MCAT – chromosome 22 – Malontyl CoA-acryl
 87. MCC – Colorectal mutant cancer is a protein that in humans is encoded by the MCC gene. This gene is a candidate colorectal tumor suppressor gene that is thought to negative regulate cell cycle progression. This orthologus gene is the mouse expresses a phosphoprotein associated with the plasma memebrane and membrane organells ….
 88. MCC1 gene has 21 exons and resides on chromosome 3 at q27
 89. MCCC1 – Methylcrotonyl-CoA carboxylase (EC 6.4.1.4, MCC) (3-methyllcrotonyl CoA carboxylase, methylcrotonoul-CoA carboxylase) is a biotin-requiring enzyme licated in the mitochondria. 
 90. MCCC2 – Karboksylaza metylokrotonylo-CoA (EC 6.4.1.4,MCC) (karboksylaza 3-metylokrotonyko-CoA, karboksylaza metylokrotonylo-CoA) jest enzymem wymagającym biotyny zlokalizowanym w mitochondriach. 
 91. MCDR1 – dystrofia plamko zoltej siatkowki 1 – GeneCards The human gene darabase – dsytrofia plamki w Karolinie Polnocnej jest sposowdodowan dysregulacja czynnik a transkrypcyjbegi siatkowki PRDN13  … 4167 uid 
 92. MCEF – lub Major Cdk9 -interacting elongation factor to czynnik transkrypcyjny związany z Af4. 
 93. MCl1 – regulacja apaptozy 
 94. MCPH1 – zespil chinskich badaczy dodak do genomu embrionow malp ludzkich wariant tego genu … gen bierze udizal w rozwoju mozgu 
 95. MCUB – Coiled-coil domaincintaining 109B (CCDC109B) is a potential calcium uniporter protein found in the membrane od himan cells abd is encoded by the CCDC109B gene. Cellular proteins: CCDC109B interacts with ZBTB16, which is a zinc-finger transcription factor and has a probapablenrole in protein degradation. 
 96. MDM2 – Mouse double minute 2 homolog (MD2M) also known as E3 ubiquitin-protein 
 97. MDN1 – homolog midasyby (drozdze) jest bialkiem ktore u ludzi jest kodowane przez gen MDN1 . So badania funkcji MDN1 wykorzystano organizmy modelowe. Linia myszy z warunkowum nokautem zwanan Mdn1 
 98. MEAF5 – Chromatin modification-related protein 
 99. MEAF6 is a protein that in humans is encoded by the MEAF6 gene
 100. MECR – mtFas is co-factor for several mitochondrial enzynes that synthetize lipoic acid that is essential for aerobic metabolism. 
 101. MED12  – Mediator of RNA – X chromosome 
 102. MEF2C – Specyficzny dla mitocytów czynnik wzmacniający 2C, znany również jako czynnik wzmacniający transkrypcję MADS box 2, polipeptyd C jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen MEF2C
 103. MEF2C-AS1 -antysensowny RNA 1 jest białkiem które u kudzi jest kodowane przez gen NEF2C-AS1 
 104. MEFV – # Rodzinna goraczka srodziemnomorksa, rezulatat mutacji w gene MEFV powoduje ze ludzi wcierpia na bolesna zapalenia w jamie brzusznej i plucach i stawach 2021-05 # Mediterranean fever is a human gene that provides instruction for making a protein called pyrin 
 105. MEG3 – (maternally expressed 3) is a maternally expressed, inprinted long non-coding RNA gene. IG-DMR? 
 106. MEMO1 – Mediator of cell motilitu is a protein that in humans is encoded by the … Eterna – The SPR RNA – Difficulty Level 2 …The signal recognition particle (SRP) is a universally conserved ribonucloprotein that directs the traffic of proteins within the cell and allows them to besecreted. 
 107. MET – tyrosine kinease 
 108. MFAP2 – (Chr 1:16.97-16.98) Microfibrillar-associated protein 2 
 109. MFN2 – (Chr 1:11.98-12.01) – Mitofusin-2 
 110. MFNG – Beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase manic fringle is .::.
 111. MFSD7 – Major facilitator superfamily domain containg 7 is a protein that in humans is encoded by the MFSD7 gene. 
 112. MGAT1 – Alfa-1,3-mannozylo-glikoproteina 2-beta-N-acetyloglukozaminyottansferaza jest enzymem, ktory u ludzi jest kodowany przez gen MGAT1z 
 113. MGAT5 – Alpha-1,6-mannosylglycoprotein 6-beta-N-acetylgucosaminyltransferse A …
 114. MIB2 – (Chr 1:1.62-1.63) first ? 
 115. MIER1 – Mesoderm introduction early responsible protein 1 is a protein that in humans is encoded by the MIER gene. 
 116. MINDY1 – FAM63A – Family with sequence similarity 63, 
 117. MIR85 – MicroRNA 95 is a small non-coding RNA that in humans is encoded by the MIE95 gene. microRNAs (miRNAs) are short (20-24 nt) non-coding RNAs that are involved in post-transcriptional regulation of gene expression in multicellular organism by affectong both stability and translation of mRNAs. 
 118. MIR4640 MicroRNA 4640 to niekodujący RNA u ludzi który jest kodowany przez gen … microRNAs (miRNAs) are short (20-24 nt) non-coding RNAs that are involved in post-transcriptional regulation of gene expression in multicellular organism by affecting both the stability and translation of mRNAs. 
 119. MIR146A – MikroRNA 146a to maly niekodujacy RNA, ktory u ludzi jest kodowany przez gen MIR146A 
 120. MIR194-1 – # microRNAs (miRNAs) are short (20-24 nt) non-coding RNAs that are involved in post-transcriptional regulation of gene expression in multiular organism by affecting both the stability and translation of mRNAs. 2021-06 # MicroRNA 194-1 is a jon-coding RNA that in himans is encoded by the MIR194-1 gene…
 121. MIR1269A – MicroRNA 1269 is a protein that in humans is encoded by the MIR1269 gene. 
 122. MIR1271 – MicroRNA 1271 to mikroRNA, które u ludzi jest kodowane przez gen MIR1271. mikroRNA (miRNA) to krótkie (wp-24 nt) niekodujące RNA, które biorą udział w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów w organizmach wielokomorkowych, wplywajac zarówno na stabilnosc jak i translacje mRNA. 
 123. MIR5008 – is a protein that in humans is encoded by the …Function: MicroRNAs (miRNAs) are short (20-24 nt) non-coding RNAs that are involved in post-transcriptional regulation of gene wxpression in multicellular organism by affecting both the stability and transcription of mRNAs. 
 124. MIR6079 – MicroRNA is a protein that in humans … non-coding RNAs…
 125. MITF – Microphthalmia-associated transcription factor also known as class E basic helix-loop-helix protein 32 or bHLHe32 is a protein that in humans is encoded ….MITF is a basic helix-loop-helix leucine zipper transcription factor involved in lineage-specyfic patway regulation of many types of cells including mealanocytes, osteoclasts, and mast cells. Eternageme.org – 2021-11-18 558  RANK Arabidpopsis Thaliana RNA – Difficulty Level 4 – # box jellyfish … essential for creating melanin 2021-03 # Microphthalmia-associated transcription factor 
 126. MMEL1 – (Chr 1:2.59-2.63) second genes ? in HGP 
 127. MMTAP2 – encoding protein Multiple myeloma tunor-associated protein 2  { mnnnnnn 
 128. MLH1 – # MLH1 (hMLH1, MutL homolog 1) – ludzki … 2020-11 # located on chromosome 3. # MLH1 – gen ten oraz jemu podobne ma kluczowe znaczenie dla zdolosci p53 do zapobiegania rozwojowi r. …
 129. MLH2 – 
 130. MLIP – Mięśniowe białko oddziałujące z LMNA … Istnieją dowody na to, że MLIP moze brac udzial w utrzymaniu homeostazy serca i poczatkowej reakcji na zmiany obciazenia pracą. 
 131. MLL – Metykotrqnsferasy histonów chromatyny 
 132. MLL2 – KMT2D
 133. MML3 – KMT2C gene 
 134. MMAA – # Function – The protein encoded by this gene is involved in the translocation of cobalamin into the mitochondrion, where it is used in the final steps of adenosylcobalamin synthesis. 2022-10#  – Rey … egzamin Methylmalonic acidura tupe A protein, mitochondrial also known as MMAA is a protein ….Ontogeneza rozwij od poczęcia do śmierci ….
 135. MOXD1 – Białko monooksygenazy podkbne do DBH1, znane rôwnież jako monooksygenaza X, jest enzymem kodowanym u ludzi przez gen MOXD1. DBH-like 1 zachowuje wiele cech strukturalnych beta-monooksygenazy dopaminy DNH. Ponieważ monooksygenaza alfa-hydroksylyjąca peptydyloglicyny (PHN; EC 1.14.17.3) jest homologiczna do beta-monooksygenazy dopaminy dotyczy to podstaw strukturalnych dla nowej rodziny miedzi typu II, znaczenie specyficzne dla monooksygenaz zaleznych od askorbinianu w oparciu o odpowiedni mysi homolog: Szlak syntezy katecholamin jest możliwym szlakiem metaboliczbym miedzi wiążącym katecholaminy domena enzymatyczna, podobna do neuronu właściwość kodująca MOX bez sekwencji sygnalowej metabolizm enzymatyczny rozwiazyjacy szlak chemiczny monooksygenazy X nieznanego substratu, egzogenny MOX nie jest wydzielany i lokalizuje sie w retikulum endoplazmatycznym, zarowno w komorkach endokrynnych jak i nieendijrynnych. Niedobór pierśnicy był skutecznie leczony L-treo-3,4-dihydroksyfenyloseryną (DOPS) …eng … DBH-like 1 maintains many of the structural features of dopamine beta-monooxygenase DBH. Since Peptidylglycine alpha-gydroxylating monooxygenase (PHM) is homologus to dopamine beta-monooxygenase (DBM; EC 1.14.17.1) this concerns a structural basis for a new family of copper type II, significantly specific for ascorbate-dependent monooxygenases based on the corresponding mouse homolog. The pathway of catecholomine synthesis is a possible catecholamine-binding metabolic copper enzyme domain, a neuron-like property encoding MOX without a signal sequence enzyme merabolism resolving the monooxygenase X chemical pathway of an uncnown substrate, exogenus MOX is not secreted, and it licalizes throughout the endoplasmic reticulum, in both endocrine or nonendicrine cells. Deficincy: DBH deficiency has been treated effectively with L-threo-3,4-dihydroxyphenylserune (DOPS) 
 136. MPC2 – Mitochondrial puruvate carrier 2 – also known as brain protein This protein is involved in transport of puruvate across the inner membrane of mytochondria in preparation for the pyryvate dehydrigenase reaction.   {mppppp} 
 137. MPHOSPH10 – M-phase phosohoprotein 10 – U3 small nucleoar ribonuceoprotein protein MPP10 is a protein that in humans is encoded by the …Genome-wide analysis for discovery of rice microRNAs reveals natural antisence microRNAs (nat-miRNAs) 
 138. MPZ – Myelin protein zero is a single membrane glycoprotein which in humans is encoded by the MPZ gene.
 139. MRE11 – double stran break repair protein – enzyme —- niesporczaki – 150 stopni C 
 140. MRPS18B – Białko rybosomalne 28S S18b, mitochondrialne jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen MRPS18B. Mitochondialne białka rybosomalne ssakow sa kodowane przez geny jadrowe i pomagaja w syntezie bialek w mitochondrium. MSH – Integralność genomu 
 141. MSH2 – # DNA mismatch repair protein Msh2 jeden z 6 genow związanych z zespołem Lyncha … szukałem genu związanego ze szczeka Habsburska ….
 142. MSH6 – or mutS homolog 6 is a gene that codes DNA mismatch repair protein Msh6 in the budding yeast Saccharomyces cerevisiae. 
 143. MSTN – koduje  białko odpowiedzilane w organizmie za ograniczenie rozwoju miesni ? przy wylaczonym tym genie miesnie zaczynaja przyrastac szybciej …
 144. MSTO1 – Protein misato homolog 1 is a protein that in humans ….The MSTO1 gwne is 5134 base pairs …and the MSTO1 protein is 570 aminoacids in lenght…
 145. MTARC1 – Mitochondrial amidoxime-reducing component 1 (also known as MOCO sulphurase C-terminal domain containin 1, MOSC1 or MARC1) is an enzyme which in humans is encoded by tge MISC1 gene. MOCO stands for molybdenum cofactor. 
 146. MatARC2 – MOSC domain-containing protein 2, mitochondrial is a protein that in humans is encoded by the MISC2 gene. 
 147. MRT18 – mitochondrial tRNA translation optimization 1 (6q13) MRT18: mental retardation, non-syndronic, autosomal recessive MRT28:!…
 148. MRT28: mental retardation non-syndromic, autoskomal in wikipedia Search for „MRT18” in existing articles 
 149. MTFR1L – Chr 1:25.82-25.83) 
 150. MTHFD2 – Bifuntional methylenetetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolaze, mitochondrial is an enzyme 
 151. MTHFD2L – NAD-dependent methylenetetrahydrofolate dehydrogenase 2-like protein (MTHFD2L), also known as bifincional … Structure/ The MTHFD2L gene consists of nine exons and is conserved among mammals. Ererna – Symmetry 101 – When you open the puzzle itself, you’ll find that both states have this same appearance. 
 152. MTIF2 – Translation initiation factor IF-2 mitochondrial is a protein ….
 153. MTHFR – # mutacje genow kodujacych MTHFR powodujace niedobór kwasu lewomefiowego zostaly powiazane z predyspozycjami m.in. do chroby niedokrwiennej serca kwas foliowy pelni istotna role w syntezie DNA ….– (Chr 1:11.79-11.81) Reduktaza metylenotetrahydrofolianu (ang. methylenettrahydrofolate reductase, MTHFR) – enzym (EC 1.5.1.20) katalizujący reakcję redukcji 5,10-metylenotetrahydrifolianu do 5-metylotetrahudrofolianu 2020-10 # wariant C677T/A12986c – badanie waruantu C677T… genu … zalecane jest dla kobiet w ciasy kwas foliowy ..:
 154. MTO1 – Protein MTO1 homolog, mitochondrial is a protein that in humans is encoded by the MTO1 gene. … mitochondrialna optymalizacja translacji 1 homolog (S.cerevisiae) – genenames.org HGNC HUGO Gene Nomenckature Committee
 155. MTOR – The mechanistic target of rap amy in (mTOR), biotechnologia.pl – “Nowi odkryte biala kotwiczàce kompleksowa TSC….
 156. MTR – # # Methionine synthase, coded bt MTR gene is a methyltransferase enzyme which uses the MeB12 and rection tyle 2 to transfer a methyl group from 5-methyltetrahydrifolate to homocysteine … Witamina B12 produkowana jest głównie przez bakterie żyjące w układzie pokarmowym zwierząt. U człowieka powstaje w symbiozie z bakteriami układu pokarmowego. 2020-11 # Metylotransferaza homocysteinowa (5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase, MTR, EC 2.1.1.13) to enzym katalizujący końcowy etap biosyntezy metiininy. 
 157. MTRF1L – Mitochondrial translational release factor 1-like is a protein that in humans is encoded by the MTRF1L gene. Mitochondrial DNA encodes 13 protein that play essebtial roles in the respiratory chain, while all proteins involved in mitochondrial translation are encodee by nuclear genes that are importaedbfrom the cytoplsm. 
 158. MTRR – #Reduktaza syntazy metioniny znana równiż jako MSR, jest enzymem kodowanym u ludzi przez gen MTRR. Metionina jest niezbędnym aninokwasem niezbędnym do syntezy białek i metabolizmu jednowęglowego. 22-12 # – # to enzym katalizujący reakcję metylacji kofaktora enzymu syntazy metionowej, którym jest kobalamina. Donorem grupy metylowej jest S-adenozylometionina (SAM) 2020-11 # Redukacja syntezy metioninowej (ang. methionine synthase reductase, EC 1.16.1.8) to enzym katalizujący reakcję metylacji kofaktora enzymu …. 
 159. MUL1 – (Chr 1 20.5-20.51
 160. MMUT  – Mutaza metylomalonylo-CoA (EC. 5.4.99.2 MCM), mitochondrialna, znana również jako izomeraza metylomalonylo-CoA, jest bialkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen MUT. Ten enzym zalezny od witaminy B12 katalizuje izomeryzacjęnmetylomalono – CoA do sukvynylo- CoA u ludzi. 
 161. MUTYH – (E. coli MutY homolog) – gen kodujący glikozylazę DNA zaangażowaną w proces naprawy uszkodzeń oksydacyjnych DNA. Ten tup naprawy określa się jako naprawe przez wycinanie zasady. Białko MUTH lokalizuje sie w jądrze komórkowym i mitochondriach. Gen MUTYH znajduje sie w licus 1p34.3-31.1.
 162. MYLK – Telokin (also known as kinease-related protein or KRP) is an abundant protein found in smooth-muscle. 
 163. MYB – Myb genes are part of a large gene family of transcription factors found in animal and plants. Eternagames – Zea Maize …
 164. MYC – inne czynniki transkrypcyjne 
 165. MYD88 – Sygnalizacja NF-kB
 166. MYH7 – jeden z genow kodujących białka budujące serce 
 167. MYL5 – Myosin light chain 5 is a protein that, in humans, is encoded by the MYL5 gene. Finction – This gene encodes one of the myosin light chains, a componenet of tge hexameriv ATPase cellular motor protein myosin. 
 168. MYLK – the gene MYLK, a muszle member of the immunoglobulin gene supersamolot, wncodes myosin lichy chain kinease which is …. „’Science'” – Physimitrella patens is a miss (bryophyta) …. Mszaki – grupa roslin charakteryzująca sie przemiana pokolen z dominacja gametofitu…mszaki charakteryzują sie znacznym zróżnicowaniem morfologicznym o wiele większym niz stojące niżej plechowce .. aparaty szparkow – kontrolowana wymiana gazowa miedzy tajniakami wewnętrznymi rosliny i atmosfera …
 169. MYO6 – Niekonwencjonalna miozyna-IV jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez MYO6. Niekonwencjonalna miozyna-IV jest wyjątkowa ponieważ przemieszcza sie w kierunku przeciwnym do innych miozyn, w kierunku ujemnego konca wlokien aktupowych. Mutacje w genie MYO6 sa zwiazane z utrata sluchu. MYOC – Myocolilin, trabecular meshwork incucible glucocirticoid respinse, … is protein
 170. MYRIP – Myosin VIIA and Rab interacting protein is a protein that in humans is encoded by the MYRIP gene. Eternagame.org – Solve Puzzles. Invent Medicine – miRNA in Homo Sapiens – Difficulty Level 4 
 171. MZB1 – Białko specyficzne dla komórek strefy brzeżnej B i B1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowan eprzez gen MZB1 . …National Center for Biotechnology Information ..Fałdowanie białek zawierających wiązania dwusiarczkowe w retikulum endoplazmatycznym (ER) jest złożonym procesem, który wymaga czynników fałdowania białek, z których niemtóre są specyficzne dla białka. Rezydujące w ER białko podobne do sapizyny pERp1 (MZB1, CNPY5) ma kluczowe znaczenie dla prawidlowego faldowania IgA, IgM …
 172. NASA – N-acylethanolamine-hydrolyzing acid amidase is an enzyme that in humans is encoded by the NAAA gene.   {Naaaaaa
 173. NaaBP1 – Nuceliv acid binding protein 1 
 174. NAV1 – Neuron navigator 1 is protein …This gene belongs to the neuron navigator family and is expressed predominantly in the nervous system. The encoded protein contains coiled-coil domains and a conserved AAA domain characteristic for ATPAses associated with a variety of cellular avtivities. This gene is similar to unc-53, a Caenorhabditisis elegangs gene involved in axon guidance. 
 175. NAXD – Carbohydrate kinease domain containing protein (abbreviated as CARKD), encoded by CARKD gene, is a human protein of unkniw  function. 
 176. NBEAL2 # 2021-11-20 Neurobeachin-like 2 is a protein that in humans is encided by the …. # Eternagames – L-myc IRES „Science” This family represents the L-myc internal ribosome entry site (IRES).  – jest dysfunkcyjnym w zespole szarych płytyek 
 177. NBPF3 – (chr 1:21.43-21.49
 178. NBPF15 – Neuroblastoma breakpoint family, member 15 also known as NBPF15 is a protein which in himans os encoded by the NBPF15 gene. Oryza Sativia is a primary source of food for more than half of the world’s popularion an dis considered the most inportant crop. 
 179. NCK1 – Cytoplasmic protein NCK1 is a protein that in humans is encoded by the NCK1 gene. (Dock means dreadlocks-ortholog) 
 180. NCL – Nucleonin is a protein that in humans is encoded by the ….
 181. NDEL1 – Nuclear distribution protein nudE-like 1 is a protein …
 182. NDUFAF3 #  NDUFAF3 is located on the p arm of chromosome 3 in position 21.31 and has 7 exons. Tye NDUFAF3 gene produces a 20.4 kDa protein composed of 184 amino acids. 2022-07 # – NADH dehydrogenase [ubiquionone] 1 alpha subcomex assembly factor 3, also knowb as 2P1, E3-3, Or C3orf60 is a protein…
 183. NELFB – Cofactor of BRCA1 also known as COBRA1, is a human gene that encodes NELF-B 
 184. NEURL3 – Neuralized E3 ubiquitin protein ligase 3 is a protein …
 185. NEPRO – Nucleous and neural progenitornprotein (NEPRO) is a protein that in humans is encoded by the NEPRO gene. Eterna – Listeria SnRNA, maly jądrowy RNA (ang. small nuclear RNA) – występujący w jądrze komórkowym niekodujący RNA pełniący funkcję rybosomu w procesie wycinania intronówb(splicing). Małe jądrowe RNA można podzieliç na dwie klasy, Sm i Lsm. snRNA klasy Sm są transkrybować przez polimerazębRNA II i mają na końcu 5′ 7-metyloguanozynowąb(7nG) czapeczkę, sekwencje wiążącą białka Sm oraz strukturę typu łodyżka i pętla (ang. stem-loop) na końcu 3′. Listeria snRNA 2 – Difficulty Level 3 – Puzle info: $ -800 , 554 09 May 2011 Clearedb
 186. NF1 – NF1 jest dużym genem, zawierającym ponad 350 kpz i 60 eksonów. DNA genu NF1 podlega tjankowo zróżnicowanej alternatywnej transkrypcji. 2020-12# Sygnalizacja kinaz aktywowanych mitogenami (MAPK signalizing) (geny supresorowe) 2020-08-26 # uzalezniene alkoholowe 
 187. NFE2L2- Nuclear factor erythroid 
 188. NFKBIA – gene provides instruction fir making one piece (the alpha subunit) of the IKK protein complex…
 189. NFKBIZ – NF-kappa-B inhibitor zeta (IкВζ) is a protein  that in humans is encoded by the NFKBIZ gene. Eterna – SnR84 – Difficulty Level 4 About the Puzzle Vienna 1000 543 13 Feb 2011 Cleared „Difficulty Level”’ Welcome to the difficulty level 4 of the snR84 series. „’Science'” Small nuclear ribonucleic acid (snRNA) is a class of small RNA molecules that are found within the nucleus of eukaryiotic cells. They are transcribed by RNA polymerase II or RNA polymerase III and are involved in a variety of important processes such as RNA splicing (removal of introns from hnRNA), regulation of transcription factors (7SK RNA) or RNA polymerase II (B2 RNA), and maintaing the telomerers. They are aleays assiciated with specific proteins, and the completely are referend to as small nuclear ribonucleoproteins (snRNP) or sonetowa as sznurów. These elementy are rich in urodzone content. A large group of snRNAs are known as small nucleolar RNAs (snoRNSs). These are small RNA molecules that play an essential role in RNA biogeneseis and guide chemikaliów modifications of ribosomal RNAs (rRNAs) and other RNA genes (tRNA and snRNAs). 
 190. NGF – Nerve growth factor NGF is neurotropiv factor and neuropeptide ..
 191. NHLRC1 – Białko 1 zawierajace powtorzenia NHL jest białkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen NHLRC1 … Chromosome 6 is one of the 23 pairs of chromosomes in humans. People normally have two copies of this chromosome. 
 192. NIPBL # Nipped-B-lik protein (NIPBL), znany również jako SCC2 lub delangin jest białkiem, które u ludzi jest kodowane prze gen NIPBL. 2022-12# – około połowa przypadków zespołu Cornelli de Lange (CdLS1) jest spowodowana mutacją w położonym na chromosomie 5 genie NIPBL, który koduje białko wchodzące w skład kohezyny – kompleksu łączącego siostrzane chromatydy podczas mitozy.
 193. NKX21 – # NKX2-1 – this gene encodes a protein initially identified as a thyroid-specific transcription factor. 2020-10 # homebox protein
 194. NKTR – NK-tumor recognition protein is a protein … Eterna – Chlamydomonas reinhardtii 1 – id a single cell green alga about 10 micrometres in diameter that swims with two flagella…
 195. NKX3.1 – Homebox protein Nkx-3.1
 196. NOA1 – Nitruc oxide associated 1 is a protein in himans that is encoded by the NOA1 gene. {Nooooo nmmmmmm } 
 197. NOC2L – Nuclear complex protein 2 homolog …EternaGame- Aquilegia is an emerging model organism that is phylogenetically intermediate bwtween the core eudocot and monocot models, Arabidoptis and Oeyza: 
 198. NOD2 – (nucleotide-bibding oligomerization domain containing 2) znane także jako caspase receuitment domain family, member 15 (CARD15)) – białko odgrywające role w regulacjibukładu odpornościowego. 
 199. NOL7 – Nucleolar protein 7 is a protein  that in humans is encoded by the NOL7 gene. 
 200. NOL9 (Chr 1:6.52-6.65) – Nucleolar protein 9 
 201. NOTCH1 – Sygnalizacja Notch
 202. NOTCH2 – Notch Receptor 2 
 203. NOTH3 – białko receptorowe odgrywa ono rolę w utrzymaniu i rozwoju komòrek mięśni gładkich. U człowieka locus genu NOTCh3 
 204. NPC1 – Niemann-Pick disease, type C1 (NPC1) is a disease of a membrane protein that mediates intercellilar cholesterol trafficking in mammals. Chromosom 18 – jeden z 23 parzystych chromosomów człowieka. DNA chromosomu 18 liczy około 76 milionów par nukleotydów, 
 205. NPRL2 – Nitrogen permease regulator 2-like protein also known as rumor suppressor candidate 4 is a protein … RNA in Zea Maise (Corn) – Difficulty Level 2 …
 206. NRSN1 – Neurezyna-1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen NRSN1 ….Neuresin-1 is a protein that in humans is wncoded by the NRSN1 gene 
 207. NQO2 – Dehydrogenaza NAD(P) H, chinon 2, znana również jako QR2 … jego mechanizm redukcji polega na mechanizmoe ping-ponga 
 208. NRAS – The NRAS gene provides instruction for making a protein called N-Ras that is involved primary in regulation cell dicision. 
 209. NRBP1 – Nuclear receptor-bindong protein is a proyein 
 210. NREP – Neuronal protein 3.1 is a protein that in humans is encoded by the NREP gene. It is highly expressed in the brain. 
 211. NSD1 # NSD1 (ang. Nuclear receptor binding SET Domain Protein 1) jest białkiem koregulującym transkrypcję, które koduje metulotransfetaze histonową i jest zeiązane z zespołem Sorosa i zespołem Wavera. 2022-12 # Sotos syndrome
 212. NSD3 WHSC1L1 gene 
 213. NSUN2 – Rodzina domen NOP2/Sun, członek 2, jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen NSUN2. Dla tego genu odnotowano warianty transkryotu z alternatywnym splucingiem, kodyjace rozme izoformy. 
 214. NR2F1 – COUp -Taf1 (COUP Transkrypcja F ajtora 1) anany rowniez jako NR2F1 (podrodzina receptora jadrowego 2, grupa F, czlonek1) … 
 215. NR3CI – koduje receptor glukokortykoidowy wychwytujacy hormon stresu (kortyzol) 
 216. NR4A2 – The nuclear receptor 4A2 (nuclear receptor subfamily 4 group A member 2) also known as nuclear receptir related 1 is a protein
 217. NUCKS1 – Niclear ubiquitous casein and cyclin-dependent kinases substrate …eternagame.org – Ochrobactrum is a gram-negative genus of bacteria similar to Alcaligenes and Pseudomanas spp. in their distribution in environmental and water sources and their ctire characteristics. 
 218. NUDCD2 – Białko 2 zawierające domenę NudC jest białkiem, które u ludzi jest kodownae przez gen NUDCD2 
 219. NUDT3 – Fosfohydrolaza 1 polifosforanu digosfinozytolu jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przez gen NUDT3. NUDT3 należy do rodziny białek MutY lub Nudix. Białka Nudix działają jako homeostatyczne produkty kontrolne na ważnych etapach szlaków metabolicznych fosforanów nikleozydów, chroniąc przed podwyższonym poziomem potencjalnie niebezpiecznych zwiazkow posrendich takich jak 8-okso-dGDP, ktory promije transfersje AT-do-CG przez OMIM] 
 220. NUDT6 – Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 6 is a protein that in humans is encoded by the NUDT6 gene. 
 221. NUDT9 – ADP-ribose pyrophosphatase mitochondrial is an enzyme that in humans is encoded by the NUDT9 gene. 
 222. NVL – Nuclear valosin-containing protein like eternagames.org- Methanobrevibactwr smithii os the dominant archeon in the human gut. [oo}
 223. OA3 – bielactwo oczne 3 … ocular albinism 3  {oaaaa
 1. OCA1 – ten gen znajduje sie pomiedzy pasemkiem czwartrym a pasmie pierwszyma pasemkiem pierwszym w pasmie drugim, na dlugin ranieniu chromosomu jedenastego 
 2. OCA2 # Osoby u ktorych nastapila mutacja w tum grnie traca zdolnosc do wytwarzania molekularnego pigmentu – melaniny w teczowkach 2022-11-19 Behe … Dewolucja !# # Kozmik found the jellyfish version of human gene called Oca2 (ang. oculocutaneous albinism II) ludzki gen w locus 15q11.2-q12  odpowiedzialny za dostawe substratów do tyrozynazy w biosyntezie melatoniny. Ma silny wpływ na kolor oczu. Jego ekspresję reguluje gen HERC2. 
 3. ODC1 – Ornithine decarboxylase is enzyme that in humans …This gene encodes the rate-limiting enzyme of the polyami e biosynthesis pathway whifh catalyzes ornithine to putrescine. 
 4. OLA1 – Obg-like ATPase 1 is enzyme 
 5. OLFML2B – Olfactomefin-like 2B is a protein eternagame.prg- Oryza sativia os a promary source of food for more than half of the world’s populatikn and is considered the most important crop. 
 6. OLFML3 – Olfactomedin-like protein 3 ..It has been shown to act as a proangiongenic factor …
 7. OLFR151 – gen kodujacy powstawanie receptorow OLFR151
 8. OMA1 – Metalloendopeptidase … mitochondrial 
 9. OPN3 – Opsin-3 also known as encephalopsin or panopsin is a protein that, in humans, is encoded by the OPN3 gene. Przy poszukiwaniu Netthusaleh-like proteins are a family of G protein-coupled receptors found in insects that play a role in aging and reproduction. 
 10. OPN4 – koduje światłoczuły pigment obecny w fotoreceptorach 
 11. OPTC – Opticon is a protein that in humans is encoded by the OPTC gene: 
 12. OPRM1 – Receptory opioidowe μ (MOR) to klasa receptorów opioidowych o wysokim powinowactwie do enkefalin i beta-endorfin, ale o niskim powinowactwie do dynorfin. … Prototypowym agonistą receptora opioidowego μ jest morfina, glówny alkaloid psychoaktywny w opium, od którego nazeano receptor, gdzie mu oznacza grecką litere m. Aktywacja receptora opioidowego μ przez agonistę, takiego jak morfina, powoduje działanie przeciwbólowe, uspokojenie, niznaczne obniżenie ciśnienia krwi ….
 1. OR10G9 – Olfactory receptor 10G9 is a protein that in humans is encoded by the OR10G9 gene. Eternagame.org – Bombyx mori 1 – DF 1 – The silkworm is the larva or caterpillar of the domesticated silkworn, Bombyx mori. 
 2. OR6A2 – Olfactory reveptors interact with odorabt molecules in mose, to innitate a nuronal response that tiggers the perceptionn of a smell. 
 3. OTSC7 – otoskleroza 7 …kwas rybonukleinowy wirusa odry wykryto w płytce strzemiączka u większości pacjemtow  z otosklerozą 
 1. Olfactory receptors interact with odprant molecules in the nose, to initiate a neuronal response that triggers the perception of a smell. 
 2. OTC – # Hiperamonemia – zaburzenie metaboliczne charakteryzujące sie zwiększonym ponad dopuszczalny poziom stężeniem amoniaku w surowicy krwi. 2021-01 # Ornithine …enzyme … Gelsinger Jesse ? 
 3. OTOF – Otoferlin is a protein that in humans ….Mutations in this gene are a cause of neurosebsory nonsyndromic recessive defness, DFNB9 
 4. OVGP1 – Oviduct-specific glycoprotein also known as oviductal glycopritein (OGP) or estrogen-dependent oviduct protein (EGP) or mucin-9 (MUC9)?is a protein that in himans is encoded by the OVGP1 gene. 
 5. OXTR – The odytocin receptor, also known as OXTR, is a protein which functions as receptor for the hormone and neurotransmitter oxytocin. Oxytocyna …. organiczny związek chemiczny, makrocykliczny hormon peptydowy złożony z 9 aminokwasów …eternag- Brassica napus 2 – Difficulty Level 2 – rzepak (mustard or cabbage family) …
 6. P21 – # Cyin-dependent kinease inhibitor 1, … P21 is a cell cycke inhibitor …. 2020-11 # to pojedynczy gen, który może odgrywać główną role w procesie starzejia sie {paaaa} Paaaa paaaaaaa
 7. P4HA2 – Podjednostka alfa-2 4-hydroksylazy proliliowej jest enzymem, który u ludzi jest kodownay prz gen P4HA2 Geb ten koduje składnik 4-hydroksylazy proliliowej, kluczowego enzymu w syntezie kolagenu…
 8. P53 – Białko p53 – czynnik transkrypcyjny o właściwościach supresora nowotworowego. Białko p53 jest zaangażowane w regulację wielu procesów komórkowych, a w szczególności aktywacji naprawy DNA lub indukcji apoptozy w odpowiedzi na uszkodzenia DNA. 
 9. PABPC4L – Poly(A) binding protein, cytoplasmic 4-like is a protein that in humans is encoded by the PABPC4L gene. 
 10. PACERR – PTGS2 antisense NFKB1 complex-mediated expression regulator RNA is a protein … eternagene.org Tribolium Castaneum DL1 Rhe confused floyr beetle (Tribolium confusum), a tupe of darkling beetle know as a flour beetle, is a common pest insect known for attacking an dinfesting stored flour and grain. 
 11. PAH – # dwie zmutowane kopie genu PAH spoiwodutj PKU  2021-07 # 2987W naszych wàtrobach komorki domonuja translacji geny PAH w enzym, ktory nastepnie moze rozkladac fenyloalanine – # phenylalanine (F) – is an essential α-amino acid …PKU the genetic disorder phenylketonuria 2021-04# 
 12. PALM – Paralemmin is protein that in humans is encided by the PALM gene. Chromosom 19 – jeden z 23 parzystych chromosomów człowieka. DNA chromosomu 19 liczy ponad 63 miliony par nukleotydów, co stanowi około 2-5% materiału genetycznego ludzkiej komórki. 
 13. PARD3B – Partioning defective 3 homolog B ie a protein …
 14. PARK3 – Parkinson disease 3 (autosomal dominant, Lewy body) is a protein ….
 15. PARK7 – # Function: Under an oxidative condition, protein degltcase DJ-1 inhibits the aggregation of α-synucleun via its chaperone activity, thus functioning as a redox-swnsitive chaperone and as a sensor for oxidative stress 2021-04 #  (Chr 1:7.95 -7.99) Protein deglycase …
 16. PCBD2 – Dehydrataza pteryno-4-alfa-karbinoloaminy 2 jest enzymem kodoowanym u ludzi przez gen PCBD2 
 17. PARK2 – Parkin jest ligazą ubikwityny E3 o długości 465 aminokwasów, białkiem, które u ludzi i myszy jest kodowane przez gen PARK2. Parkina odgrywa kluczową rolę w ubikwitynacji. Ubikwitynacja (znana również jako ubikwitynacja lub ibikwitynacja) jest enzymatyczną modyfikacją potranslacyjną, w której białkonubikwityny jest przyłączane do białka substratu. Ubiquitylation (also known as ubiquitination or ubiquitinylation) is an enzymatic post-translational modification in which a ubiuitin protein is attached to a substrate protein.  Dokładna funkcja parkiny nie jest znana…jednak nie jest jasne w jaki sposob utrata funkcji białka parkin prowadzi do smierci komorek dopamineragicznych w tej chorobie. Dominujaca hipoteza jest to ze parkin pomaga dehradiwac jedno lub wiecej bialek toksycznych …Domniemane struktury parkiny obejmuje …wykazano ze parkina wiaze sie w sposob zlaezny od PDZ … chciaz zmiany struktiralne po fosforylacji sa niepewne 
 1. PARM1 – or Prostate androgen-regulated mucin-lime protein 1, is a human gene. 
 2. PBCRA1 – … postępujące dwuogniskowe …..The product is a large pBRCA1 protein(220kDa) 
 3. PCMT1 – Białko-L-izoasparagin (D-asparaginian) O-metylotrnsferaza jest enzymem….PCMT (EC 2.1.77) jest enzymem naprawy białek, który inicjuje konwersję nieprawidłowych reszt D-aspartylu ….
 4. PERP – Efektor apoptozy p53 spokrewniony z PMP-22 jest białkiem błony komórkowej, które u ludzi jest kodowane przez gen PERP. PERP is a direct transcriptional target of p53, but its transcription can also be regulated by ither transcriptions factors. 
 5. PKIB – Zależny od cAMP inhibitor kinazy białkowej beta jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PKIB. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny inhibitorów kinazy białkowej zlaeżnej od cAMP. … At least three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported. 
 6. PLAGL1 – Białko palca cynkowego PLAGL1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PLAGL1 
 7. PPHOX2B – ludzki gen zlokalizowany na chromosomie 4 w locus 4p12. PHOX2B jest genem homeotycznym kodujacym homeodomene bialka pelniacego funkcje czynnika transkrypcyjnego. 
 8. PPBP – Chemiokine (C-X-C motif) ligand 7 is a human gene. EteRNA – The project is supported by the Bill and Melinda Gates Foundation, Stanford University, and the National Institutes of Helath. 
 9. PRP14 – Poly(Adp-ribose) polymerase family memmber 14 is a protein that, in humans is encoded by the PARP14 genes Eterna – It is the sole living representative of its family (Ornithorynchidae) and genus (Ornithorhynchidae) through a niner of rlewted species have been found in the fossil recird.
 10. PARP14 – Poly(adp-robose) polymerase family member 14. Poly(ADP-ribose) polymerase family member 14 is a protein that, in humans, is encoded by the PARP14 gene. Eterna – In this puzzle, we saw hos surprisingly strong* GU pairs can be closing stacjs. There does not exist a „one size first all” strategy for solving all RNA designs. Sure, we can give you some guidance and some „rules” that will work a lot of the time. But no set of rules can ever replace the power of your mind-your creativity, your ingenuity, and your willlings to (sometimes) break the rules. And that’s why Eterna needs you. By combing the creativity of thiusands of people, our community makes truly groundbreaking discoveries. And with that, let’s continue…* At least with the Vienna1 folding algoritm that we’ve used this far. Diffrent algorithms have different predictions for how base pairs behave.
 11. PAX3 – The PAX3 (paired box gene 3) gene encodes a member of the paired box or PAX family of transcription factors. The PAX family consists of ninę human (PAX1-PAX9) and ninę mouse (Pax1-Pax9) member arranged into four subfamilies. 
 12. PAC8 – Paired box gene 8 also known as PAX8 eterna – Aradopsis th. – Scince cover – Normal and developmenatally defective inflorescences of Aradopsis thalians. 
 13. PBRM1 – Protein polybromo-
 14. PBX1 – Pre-B-cell leukemia transcription factor 1 is a protein … eternagames.org – Equus Caballus (Horse) DF0- The inportance of microRNA ar tve post-traditional regulation lecel has recentrly been recognized in both animals and plants :
 15. PCCB – # Propinyl-CoA carboxylase (EC 6.4.1.3 PCC) catalyses the carboxylation reaction of propionyl-CoA in the mitochondrial matrix. 2022-07# propionyl Coenzyme A carboxyyase, beta pilipeptyde – catalyses the carboxylation reaction of priopionyl-CoA in the mitochondrial matrix. Eterna – Small RNA pathways play evolutionairly conserved roles in gene regilation and defense from parastic nucleid acids. The character and expression patterns od small RNAs show conservation throughout animal lineages, but specific animal clades also show variations on these rescuing themes, including species-specific small RNAs. The monotremes, with only platypus and four species of echidna as extant members, represent the basal branch of the mammalian lineage. 
 16. PCK1 – from index Harper’ Biochemistry PEPCK This enzyme is a main control point fir the regulation of gluconeogenesis 
 17. PCSK9 – #PCSK9 has a medical importance because it acts in lipoprotein homeostasis  „DNA The story of the Genetic Revolution” James D. Watson 2021-03  # delecja tego genu zmnisza pozion chilestrolu LDL020-10-13 # chrom. 1 – Cholesterol
 18. PCYOX1 – Prenylcysteine oxidaseb1 is an enzyme that in humans is encoded by the …
 19. PDCD10 – Programmwd cell death protein 10 is a protein that in himans is encoded by the PDCD10 gene- eterna – Letrospirosis is a widely spread disease of global concern. Infecion cause flu- like episodes with ftrequency severe rnwal and hapativ dmaamge, such as heamorrhage and jaundice. 
 20. PDE4DIP – Myomegalin also known as phosphodiesterase 4D-interacting protein or cardiomyopathy-associated protei 2 – eterna – Oryza sativia 7 – dl 1 . Rice has the smallest cereral genome consisting of just 430Mb 
 21. PDG-FRA – surafce 
 22. PDSS2 –  the ludzi  mutacje tego genu komorki slabiej radza sobie z rozkladem kofeiny 
 23. PEA15 – Astrocytic phosphoprotein PEA-15 is a protein …Eternagame.org – Homo Sapiens 3 Dl1 About the Puzzle „Dufficulty Level’” Welcome to the difficult level 1 from the RNA in Homo Saliens 3 Series
 24. PELI1 – Protein pelkino homolog 1 is a protein that in himans is encoded by the …
 25. PEŁ0 – Białko homolog prlota to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen PELO. Ten gen koduje białko, które zawiera konserwatywny sygnal lokalizacji jadrowej. Kodowane białko może odgrywać rolę w spermatogenezie, kontroli cyklu komorkowego i podziale komorek mejotycznych. 
 26. PER3 – protein Period3 – wczesbe zasypianeie 
 27. PFDN1 – Podjednostka 1 ptefoldyny jest białkiem, które u lidzi jest kodowabe przez gen PFDN. Ten gen koduje członka rodziny podjednostek beta prefoldyny. Kodowane białko jest jedna z szesciu podhednostek prefoldyny, molekularnego kompleksu opiekunczego, ktory wiaze i stabilzuje nowo zsyntezowane polipeptydy (peptydy, polipeptydy, bialka….) 
 28. PICALM – certain alleles of this gene have been … Alzheimer’s 
 29. PIK3CA – Sygnalizacja PI3K – # 22-05 the phosphatidylinositol-4,5-biosphosphate 3-kinease, catalytic subunit alpha (the HUGO-approved …
 30. PIK3R1 – Phosophoinositide—3-Kinease Regulatory Submit 1. A mode of inheritance that is observed for traits related to a gene encoded on one of the autosomes (i.e. the hunan chromosomes 1-22) in which a trait manifests in heterozygotes.
 31. PI4K2B – Phosphatidylinositol 4-kinease tupe 2-beta is an enzyme that in himans is encoded by the ….
 32. PINK1 –  # PINK1 is intimately involved with mitochondrial quality control by identyfing damaged mitochondria and targeting specyfing mitochondria for degradation . 2021-04 # (Chr 1:20.63-20.65)PTRN-induced kinease 1 is a mitochondrial serine/threonine-protein kinease encoded by the PINK1 gene
 33. PISRT1 – (polled intersex syndrome regulated transcript 1) is a lobg non- coding RNA. Eterna – Ochrobactrum is a gran-negative genus of bacteria similar to Alcaligenes and Pseudomonas spp. in their distribution in environmental and water sources and their culture characterustic. 
 34. PBFOX1 – nizsze ilosci RBFOX1 w mizgu wydaja sie byc zwuazane ze zwiejszonym amyloidem i globalnym spadkiem funkcjibpiznawvzych w ciaguvzycia
 35. PF4 – Platelet factor 4 (PF4) is a small chemiokine family that is also known as chemiokine (C-X-C motif) ligand 4 (CXCL4) 
 36. PFDN6 – Podjednostka 6 prefoldyny …. Prefoldin subunit 6 is protein that in humans is encoded by the PFDN6 genes. 
 37. PGBD5 – PiggyBac Transposible Element Derived 5 is an enzyme that in humans is encoded by the PGBD5 gene. Eternag – Cattle (colloqiially cows) are tbe most common type of large domestical ungulates. 
 38. PGGT1B – Podjednostka beta geranylogeranylotransferazy typu I jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PGHT1B
 39. PHAX – Białko eksportowe fosforylowanego adoptorowego RNA jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen PHAX. 
 40. PHF7 – PHD  finger protein 7 is a protein that in humans is encoded by …Eternaga- SARS and related coronaviruses and astroviruses all possess a motif at the 3’ end of their RNA genomes, called the s2m, whose pathogenic inportance is interfered from its rigorys sequence conservation 
 41. PHKA2 – Phosphorylase b kinase regulatory subunit alpha, liver isiform is an enzyme that in humans is wncoded by the PHKA2 gene. Bioinformatyka – Python – interdyscyplinarna dIedzina łącząca nauki biologiczne i informatyczne. 
 42. PHOX2B – ludzki gen zlokalizowany na chromosomie 4 w locus 4p12. homeotyczny gen – scilicet kontroluja rozwoj morfogiczny poszczegolnych czesci ciala w poczatkowych stadiach rozwoju zarodkowego …
 43. PI4KB – Phosphatidylinositol 4-kinase beta …Listeria snRNA 1 -L 0  … Listeria monocytogenes jest jednym z najbardziej zjadliwych patogenow przenoszonych przez ywnosc  USA 2500 zachorowan i 500 zgonow rocznie …snRNA small nuclear RNA maly jadrowy pełniacy funkcje rynozymu w procesie wycinanoa intronow (splucingu) 
 44. PIAS3 – E3 SUMO-protein ligease PIS3 is an enzyme that in humans is encoded … eternagem – „‚Science’” This RNA was identified by screening for RNA molecules which co-immunoprecipitated with the RNA chaperone Hfq. Listeria Hgq binding LhrA is a ncRNA that was identified by screening for RNA molecules which coimmunoprecipitatet with RNA chaperone Hfq. 
 45. PKD2 – Polycystin-2 is a protein that in humans is encoded by the PKD2 gene. 
 46. PKHD1 – Fibrofystyna jest dużym, podobnym do receptora białkiem, o którym uważa się, że bierze udział w tubolgenezie i/lub utrzymaniu architektury kanalików nabłonka. 
 47. PLA2G4A – Cytostic phospholipase A2 is an enzyme ….eternagames.org – Listeria monocytogenes is a gram positive bacterium and cause many food-borne infections such as Listeriosis. This bacteria is ubiquitous in the envirnonment where it can act as either a saprophyte when free living with th eenvirnonment: 
 48. PLAC8 – Placenta specific 8 is a protein that in humans is encoded by the PLCA8 gene. 
 49. PLK4 – Serine/threnine-protein kinease PLK4 also known as polio-like kinease 4 is an enzyme that in humans is encoded by the PLK4 gene. 
 50. PLG – Plazmina jest ważnym enzymem (EC 3.4.21.7) obecnym we krwi, który rozkłada wiele białek osocza krwi, w tym skrzepy fibrynowe. Degradacja fibryny nazywana jest fibrylozą U ludzi białko plazminy (w formie zymogenu plazminogenu ) jest kodowane przez gwn PLG. 
 51. PLGLB2 – Plasminogen-related protein B is a protein that in humans …{ pmmmmmmmmmmmm
 52. POLR1A – DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA1 is an enzyme that in humans is encoded by the POLR1A gene: {pooooo
 53. POLR1B – DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA2 is an enzyme ….eter – RNA-binding protein FUS ….
 54. POLR3G – Polimeraza (RNA) III (kierowana DNA) polipeptyd G (32kD) jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen POLR3G. 
 55. POMC – produkty POMC odgrywają role w tak różnorodnych zjawiającym jak otyłość, depresja ….# POMC koduje hormon odpowiedizalny za zmniejsznie apetytu
 56. POP5K1A – Phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase tupe-1 alpha is an enzyme …Rybosymu – substancje zbudowna wz kwasu rynonukleinowego (RNA) zdolne do katalizowania pewnych reakcjo cjemicznych. Spelniaja zatem funkvje analigiczn edo enzymow boalkowych . eternagame.org – Hammerhear ribozyme -DF2 
 57. PLOD1 – Lysyl hydroxylases (or procolagen-lysine 5-diodygenases) are alpha-jetogrytarate-dependednt shydroxylases enzymes that catalize the hydroxylation of ltsine to hydroxylusine
 58. PLPP3 – Fosfohydrolaza fosforanowo-lipidowa 3 – Instagram 5C_DNA – pierwszy gen – link z „komputer DNA” 
 59. PMP22 # Growth arrestic-specific protein 3 (GAS-3), also called peripheriak myelib protein 22 (PMP22), is a protein which in humans is encoded by the PMP22 gene. Eterna – [EFOLD]CMT/HNPP[PuzzleJamScince] About the Pizzle. This week’s puzzle is a celebration of Eternacon 2020. The puzzle, created by wateronthemoon, was a submission to Brourd’s first annual Puzzle Jam. Wateronthemoon also read the very koving poem she had written and posted in memory of Malcolm. Even if you read there, I thing you will want to listen to her reading of it when the recording of Adtroman’s „In Memory of Malcolm” session is put on-line.  Coming out of a bit of a closer: I have a rare from of Charcot-Marie-Tooth disease, HNPP, diagnosted by a mutation by deletion of the PMP22 gene, found on chromosome 17x This gene codes for myelib in Scwann cells, which are all tge nerve cells in the body, excluding the brain, spinal cord, and optic nerve. Having only one copy of this gene, instead of the usual 2, has been shown to produce inferior and far less mylenin. We can inherit the mutation directly (it is of course dominant) from one parent or it can sometines be de novo. Symptoms are very variable, ranging from few (perhaps foot drop and some pressure) to severe (not often, but sone in wheelchairs; many in pain; mild to severe and extensive nerve damage). Ny hearing loss may be connected. (This is very generalized description: there are point mutations; also anitger disease, CMT1, marked by a doubling of the gene; CNS complications, despite little research.) Definetely relevant is all our work with ribosomes and protein translation. When CRISPR was first anounced, it seemed to hild sone promise for us. Am putting this out as a seed. Perhaps sone young researcher might want to work with a gene and its RNA that is a relatively straightforwardbcausative factor in what can be a miserable disablibg disease. We are a smallish and discrette group, worldwide with no geographic or etnic commonalities we can see. (The FB support group i use most has 893 members.) When i first came to EteRNA (by coincidence actually–love NOVA and puzzles), Nando was kind enough to find the sequence for PMP22 for me.  – Białko stanowiące składnik mieliny zbitej, stanowiącej 2-5% wszystkich białek mieliny. 
 60. PNB1 – Izomeraza glukamino-6-fosforanowa 1 jest enzymem kodoanym u ludzi przez gen GNPDA1 
 61. PPIP5K2 – Kinaza pentakisfosforanu difosfoinozytolu 2 jest białkiem … Funkcja: Fosforany 
 62. PPOX – Protoporphyrinogen oxidase or protox is an enzyme …Saragasso Sea Bacterioplankton – Difficulty Level 0    About the Puzzle   „‚Difficulty Level’” Welcome to the easiest puzzle of the Saragasso Sea Bacterioplankton Series. 
 63. PR11-267C16.1 – Uncharacterized LOC100287225 is a protein that in humans is encoded by the RP11-267C16.1 gene.
 64. PRCC – Proline-rich protein PRCC is a protein …Drospohilia Melanogaster 3- Difficulty Level 2 … Welcome to the Difficulty level 2 of the RNA profile of Drospohila Melanogaster 3 Series. 
 65. PRCC1 – Proline Rich Coiled Coil-q (PRCC1) to powszecnie idebtyfikowana nazaa białka CAD38605. Gen PRCC1 znajduje się na długok ramieniu chromosomu 5. Kodyne 445 aminokwasów, co daje łàcznie 6 eksonôw. Przewidywana masa czàsteczkowa wynosi 46,7 kDA, 
 66. PREPL – Prolyl endopeptidase-like is an enzyme that in humans is encoded 
 67. PRICKLE4 – Prickle-like protein 4 … Identifiers: PRICKLE4, C6orf49, OBTP, OEBT, TOMM6, prickle planar cell polarity protein 4, 
 1. Proser1 – PROSER1 is a protein that in humans is encoded by the PROSER1 gene – Location (UCSC) Ch 3: 53.37 – 53.39 Mb
 2. PRR9 – Proline rich 9 os a protein … eternegame.org Homo Sapiens – MicroRNAs (miRNAs) are post-transcriptional regulators that bibd to complementary sequences in the three prime untranslated regions (3, UTRs) of target messenger RNA transcripts (mRNSs), usually resulting in gene siliencing: 
 3. PRR16 – Bogate w prolinę białko 16 (PRR16) jest genem kodującym białko u Homo sapiens. Białko jest znane pod pseudonimem Largen. 1 Gen 1.1 Umiejscowienie 1.1.1, Sąsiedztwo genów – Rozmiar 2 mRNA  2.1 Warianty łączenia 2.2 izoformy 3 Białko 3.1 Struktura  3.1.1 Struktura podstawowa, 3.1.2 – Struktura drugorzędowa, 3.1.3 Steuktura trzeciorzędowa 3.2 Modyfikacje potranslacyjne 4 Lokalizacja subkonórkowa 5 Wyrażenie  6 Białka oddziałujące 7 Homologia 
 4. PRR21- Proline-rich protein 21 is a protein or the family od proline-rich proteins …. 
 5. PRDX1 – Peroxiredoxin-1 – is a protein that in humans is encoded by the PRDX1 gene. This gene encodes a member of the peroxiredoxin family of antooxidqnt enzymes, which reduce hydrogen peroxide and alkyl hudroperoxides. 
 6. PRDX2 – Peroxiredoxin-2 is a protein that in humans is encoded by the …. gene 
 7. PRMT6 – protein arginibe N-methyltransferase 6 
 8. PRNP – odkrycie geny PRanP u czlowieka i naligicznych genow (Prn-p) u wiekszosci zwierzat wyzszych przyniosko wniosek ze kodowane przez ten gen bialko jest niezbeden w funkcjinownaiu niepoznanych jeszcze fizjologicznych procesow u tych organizmow. 
 9. PRPF4 – U4/U2 small nuclear ribonucleoprotein Prp4 is protein that in humans is encided by tve PRPF4 gene
 10. PRPF40B – Pre-mRNA-processing factor 40 homolog B is a protein that in humans that is encoded by the PRPF40B gene
 11. PRSS16 – Specyficzna dla grasicy proteaza serynowa jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przez gen PRSS16. Proteazy, enzymy proteolittczne – podklasa enzymów z klasy hydroliz katalizujaca proteolize czyli hydrolize wiazan peptydowych.  Gen ten koduje proteaze serynową wyrażoną wyłącznie w grasicy. Uwaza sie ze odgrywa role w alternatywnym szlaku prezentacji antygenu wykorzytywanym przez komorki nablonka kory hrasicy podczas pozotswtynej selekcji limfocytow T. Gen znajduje sie w duzym klastrze genow histonow na chromosomoe 6 w poblizu regionuvglownego kompleksu zgodnosci tkankowej (MHC) klasy . Opisano drugi wariant transkryptu, ale jego pelnej dlufosci charakter nie zostal jeszcze okreslony . 
 12. PRSS56 – Putative Serine Protease 56 is a serine protease 
 13. PSAPL1 – Proactivator polypeptide-like 1 is a protein in humans that is encoded by the PSAPL1 gene. 
 14. PSEN2 – Presenilin-2 is a protein that ….Transfer RNA (tRNA) is a small RNA molecule (usually about 74-96 nucleotides) that transfers a specific active amino acid to a growing polypeptide chain at the ribosomal site of protein synthesis during translation. 
 15. PSNB8 – antysensowny RNA 1 (head to head) jest białkiem, które u ludzi jest kodowan eprzez gen PSMB* -AS1
 16. PTCH1 – Protein patched homolog 1 is a proteinnthat is the member of the patched family and in humans is encoded by the PTCH1 gene … en.wikipedia.org List of unusual biological names „Patched” 
 17. PTEN- # (ang. phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten, MMAC1 … 2020-11 # # ta sama grupa naukowcow w 1997 roku prowadzona przez dr Michaela Wingleta zidentyfikowali jeden z innych genow supresorowych 2020-10 po# (and. phosphate and tensin # Stgnalizacja PI3K (geny supresorowe) 
 18. PTGS1 – COX-1 – Cyclooxygenase 1  VOLTREN Diclofenacum diethylammonium …. Diklofenak 
 19. PTGS2 – # Cox-2 (cyklooksygeneza indukowna, cyklooksygenaza wzbudzona) … COX-2 jest aktywowana pod wpływem czynników zwiazanych ze stanem zapalnym …. eternagame – Ribosomal ribonucleic acid (rRNA) is the RNA component of the ribosome, the protein manufacturing machinery of all living cells. 2021-07 # Prostagladin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandyn G/H synthase and cyclooxygenase) (The HUGO official symbol is PTGS2; HGNC ID, HGNC:9605), also known as cyclooxygenase-2 or COX-2, is an enzyme that in humans encoded by the PTGS2 gene. 
 20. PRPN7 – Protein tyrosine phosphatase non-receptor type 7 is an enzyme ….eternagame – Drosophila melanigaster (fruit fly) is used to study genes associated with disease in humans 
 21. PTH1R – Parathyroid hormone/parathyroid hormone-related peptide receptor, is a protein … eternagame – Zebra Finch – Difficulty Level 1 – Taeniopugia guttaya Series 
 22. PTPN14 – Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 14 …eterna – Spronzl tRNA RF9331 – df 1 
 23. PURA – Pur-alfa jest białkiem, ktore u ludzi jest kodowan eprzez gen PURa znajdujacy sie na chromosomie 5, proazek q31.
 24. PWWP2A – Domena PWWP zawierajaca 2A jest bialkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen PWWP2A. 
 25. PXDN – Peroxidasin homolog is a protein that in humans is encoded by the PXDN gene. Peroxidasin requires ionic bromine as a co-factor, making bromine an essential element fir human life. 
 26. RANBP3L – Białko wiazace RAN podobne do 3 jest bialekiem u ludzi kodowanym przez gen RANBP3L
 27. RPP14 – Ribonuclease P protein subunit p14 is an ezyme that …Et – The house mouse (Mus musculus) is a small rodent, a mouse, one of the most numerous species of the genus Mus. 
 28. QDPR – (quinoid digydropteridine reductase) is a human gene that produces the enzyme quinoid dihydropteridyne redutase. This enzyme is part of the pathway that recycles a substance called tetrahydrobiopterin, also known BH4.The QDPR gene is located on the short (p) arm of chromosome 4 at position 15.31, from base pair 17,164,291 to base 17,189,981. 
 29. QPCT – Glutaminyl-peptide cyclotransferase is an enzyme …This gene encoded human pituitary glutaminyl cyclase, whifh is responsible for the presence of pyroglutamin residues in many neuroendocrine peptides. 
 30. QRUCh1 – also kniwn as Glutamine-rich protein 1, is a protein that in humans is encoded …Eterna – the zebra finch is an important model organizm in several felds with unique relevance to human neuroscience. 
 31. RAB44 – regulates murije mast cell-driven anaphylaxis through kinesin-1-dependent secretory granule translocation.  {raaaa Raaaaa
 32. RAB7A – Ras-related protein Rab-7a is a protein that in humans is encoded by the RAB7A gene. Ras-related protein Rab-7a is involded in endocytosis, which is a process that brongs substances into a cell. 
 33. RABIF – Guanine nucleotide exchange factor MSS4 is a protein ….eternagme – Hammerhear RNAs are RNA that sekf-cleave via small conserved secondary structural mitif termed a hammerhear because of its shape. 
 34. RAC1 – ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 
 35. RAC2 – ras-related C3 botulinum toxin substrate 2 
 36. RAD51 # is a eukaryotic gene 2021-01 # – gen bedący homologiem prokariotycznego genu RecA. 2020-12 # – …Podobne strukturalne białka zostały zgrupowane w rodzinie białe RAd51, zaangażowanych w mechanizm naprawy DNA
 37. RAG1 – z Filmu Netflix – Eli – Recombinatiin acrivating gene 1 also known as RAG-1 is a protein that in humans is encoded by the RAG1 gene. The RAG1 and RAG2 genes are largely conserved in humans. 55.99 % and 55.98% of the encoded … immun esystem …
 38. RAG2 – Recombination activating gene 2 protein (also known as RAG-2) is a lymphocyte-specific protein 
 39. RAS – A family of genes that make proteins involved in cell signaling pathways that control cell growth and cell death. 
 40. RASGRP1 – dyenina jest bialkiwm motorycznym, ktorego zadanie polega na transportowaniu organelii wewnatrz komorek
 41. RASSF5 – Ras association domain-containing protein 5 is a protein that …eternagame – Pseudomonas putida is a gran-negative rod-shaped saprotrophic soul bacterium. 
 42. RELN – Reelina (relina) – białko występujące głwnie w mózgu… w mózgu dorosłym moduluje plastycznośç synaptyczną poprzez indukcję i utrzymanie dłgotrwałego wzmocnienia synaptycznego. 
 43. RB1 # (pRb, Rb) – białko kodowane przez gen supresorowy RB1. # Antyonkogen, inaczej gen supresorowy – gen działajacy hamujaco na procesy proluferacji komòrkoweh 2020-10 # – gen suoresorowy – dzialajacy jak strzelec wyborowy – wykrywa zdradliwa konorke i zabija
 44. RBBp8 – koduje białko CtIP 
 45. RBFOX1 – Fox-1 homolog A, also known as ataxin 2-binding protein 1 …
 46. RBM6 – RNA-binding protein 6 is a protein that in humans is encoded by the RBM6 gene. ETernagame – Mus musculus ….
 47. RCC2 (Chr 1:17.41 -17.44) – Protein RCC2 also known as telophase disk …
 48. RCD1 – w wikipedii pusta pozycja (23-05) – (wg. Czat-Bibg – opcja – precyzyjne …. ” can refer to different genes depending on the context. In Aradopsis, RCD1 (Radial-Induced Cell Death1) is a gene involved in ROS (Reactive Odygen Species) signaling. In humans, RCD1 (Retinal Cone Dystrophy 1 ia a genetic locu asaociatedbwith diseases such as Retinal Cone Dystrophy … RECQL – ATP-dependent DNA helicase Q1 is an enzyme ….
 49. RET – (Multiple Endocrine Neoplasia And Medullary Tyroid Carcinoma1, Hirschsprung Disease) 
 50. RETNLB – Resistin-like beta is a protein that in humans is encoded by the RETNLB gene. Ch 3: 108.74 108.76 Mb 
 51. RETSAT – In enzymology, an all-trans-retinol 13,14-reductase …the gene has also bennn  called PPARalpha…
 52. RFNG – Beta-1,3-N- list of unusual 
 53. RFPL4B – Białko palca Ret, takie jak 4B, jest białkiem …. bing.com Czat – bardziej kreatywny Gene RFPL4B is a protein coding gene that is located on chromosome 6 in humans. It is also kniwn as RNF211 or ret finger proteun like 4B. It is related to another gene called RFPL1 Disesesbassociatedbwith RFPL4B include facioscapulohumeralnmuslscularbdystrophy 1 . It is expressed in various tissues such as placebta, testicle, kidney gallbadder and smooth muscle tissue. (bardziej zrównoważony … RFPL4B is a protein coding gene that is associate with Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy 1 ….
 1. RG9MTD2 – RNA (guanine-9-) methyltransferase domain containing 2 is a protein that in humans is encoded by the RG9MTD2 gene. RHD – Rh blood group, D antigen also known as Rh polypeptide 1 (RhPI) or cluster of different ikm 240D (CD240D) is a protein that in humans is encoded by the RHD gene. 
 2. RHCE – Blood group Rh(CE) polypeptide is a protein that in humans is encoded by the RHCE gene. 
 3. RHAG – Rh-associated glycoproteins (RHAG) is an ammonia transporter protein that in humans is encoded by the RHAG gene. 
 4. RHBG – Rh family, B glycoproteins, also known as RHBG, is an ammonia transporter protein which in humans is encoded 
 5. RHCG – Rh family, C glycoproteins, also known as RHCG, is a protein that in humans is encoded …
 6. RHO – Rhodopsin, also known as visual purple, is a light-sensitive receptor protein involved in visual phototransduction. Its name derives from Ancient Greek (rhódon) for „rose”, due to its punkish color, and (opsia) for „sight”. Eterna – Supercomputer Level 8 of 18 – Use the open bases to create a design lane that will bind to the oligo in state 2 and disput the MS2 harpin in state 1 
 7. RHOC -RhoC (Ras homolog gene family, member C) is small (~21 kDa) 
 8. RIF1 – Telomerase-associated protein is a protein 
 9. RIOX2 – Ribosomal oxygene 2 is a protein that in himans is encoded by the RIOX2 gene. Eterna – A Tutorial for A/B Ramp-up Puzzles Omei abd Eli – This is guide which describes a method for designing riboswitches of the type we are testing for Eterna Medicine. 
 10. RIPOR2 – Rodzina RHO wchodzących w interakcję z regulatorem polaryzacji komórek 2 jest białkiem ….Białkonkodowane przez ten gen stymuluje tworzenie niemitotycznego syncytium wielojądrzastego z proliferujących cytotrofoblastów podczas różnicowania trofoblastów.  RIPOR2 (chat-gpt-bing) is a protein coding gene that is associated with deafness. It is also known as RHO family interacting cell polarization regulator. The protein encoded by this gene is involved in the regulation of cell polarity and migration. 
 11. RLF -Zinc finger pritein Rlf is a protein that in himans is encided by the RLF gene. 
 12. RN5S1@ – RNA, 5S cluster 1, also known as RN5S@, is a human gene .:: The C0719 RNA is a bacterial non-coding RNA of 222 nucleotides in lenght that is found between the yghK and glcB genes in the genomes of Eschericha coli and Shigella flexneri.
 13. RN7SL1 – SRP RNA ETERNAgames The signal recognition partie RNA, (also known as 7SL, 6S, ffs or 4.5S RNA) 
 14. RNA5S1 – Approved symbol, Approved name: RNA, 5S ribosomal 1, HGNC:34362, eternagame.org- 5S ribosomal RNA (5S rRNA) is a component of the large ribosomal subunit in both prokaryotes and eukaryotes. 
 15. RNF220 – RING finger protein 220 is a protein that in himans is necoded by the RNF220 gene Function: metal ion binding 
 16. RNU4ATAC – RNA, U4atac small nuclear (U12-dependent splicing is a small nuclear RNA that in humans is encoded by the … gene 
 17. RMND5B – wymagany dla homologu mejotycznego podzialu jadrowego 5 B (S. cerevisiae) znanego rowniez jako RMND5B, jest bialkiem, ktore u ludzi jest kodowan eprzez gen RMND5B. Ma domene palca cynkwoego i jest wysoce konserwatywna w wileu organizmach eukariotycznych. 
 18. RP63 barwnikowe zwyrodjieniowensiatkówki 63 … retinis pigmentosa 63,  Chromosome 6 is one of the 23 pairs chromosomes in humans… 
 1. RPA2 – Replication protein A 32 kDa subunit is a protein that in himans is encoded by the RPA2 gene 
 2. RPE65 – Leber congenial amaurosis
 3. RPL37A – 60S ribosomal protein L37a is protein that in humans ….
 4. ROBO1 – Roundabout homolog 1 – 
 5. ROBO2- Roundabout homolog 2 
 6. RPE65 – Film Unnatural Selection (TV series) Unnatural Slection October 2019 r. Joe Egender – (chr 1: 68.43-68.35) Retinal pigment epithelium-specific 65 kDa protein, also known as retinold isomerohydrolase, is an enzyme of the vertebrate visual 
 7. RPL10A – Rybosomalne białko L60a 10S jest białkiem, które u ludzi … Rybosomy, organelle, które katalizują syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają sie z 4 gatunków RNA i około 80 steukturalnie odrębnych białek. RPL10A (Bing czat Bing AI (aka Bing Chat) RPL10A is a protein cofing gene that encodes a ribosomal protein that is a component of the 60S subunit. It belongs to the L1P family of ribosomal proteins and is located in the cytoplasm. 
 8. RPS27 – 40S ribosomal protein S27 also known as metallopan-stimulin 1 or MPS-1 is a protein ….eternagame -HIV Primer Binding Site – DF3 Welcome to the hardrst puzzle from the HIV Promer Binding Site RNA series . The HIV primer binding site is a structure RNA element in the genomes of retroviruses to which tRNA binds to initiate reverse transcription. 
 9. RPS4X – 40S ribosomel protein S4, X isoform is a protein that in humans is encoded by the RPS4X gene. 
 10. RPS4Y1 # na chromosomie Y … from father to son? 2021-03#  – 40S ribosimal protein S4, Y isoform 1 is a protein that in humans is encoded by the ROS4Y1 gene
 11. RPS4Y2 – Ribosomal protein S4, Y-linked 2 also known as RPS4Y2 is a protein which in humans is encoded by the RPS4Y2 gene which resudes on the Y chromosome…
 12. RPS6KA4 – Ribosomal protein S6 kinase alpha-4 is an enzyme that in humans is encoded by the RPS6KA4 gene – Kinazy (EC 2.7) – grupa enzymôw należacych do transferaz, kataluzujacych reakcje przeniesienia grupy fosforanoweh ze zwiazku wysokoenergetycznego (np. ATP) na właściwà czasteczke docelowa. Fosforylavja bialek przez kinazy stanowu drigenregulacji ich aktywnosci biologivznej, a przez to regulacji wszustkoch funkcji zywej komorki. 
 13. RPS6KA5 – Ribosomal protein S6 kinase alpha-5 is an enzyme that in gumans is encoded by the RPS6KA5 gene. 
 14. RS4702 – umożliwia koronawirusowi szybką replikację
 15. RSPO1 – R-spondin-1 is a secreted protein that in humans is encoded by the Rspo1 gene, found on chromosome 1.
 16. RBM47 – RNA binding motif protein 47 – is a protein in humans that is encoded by the RBM47 gene in chromosome 4. Midel organism have been used in the study of RBM47 function. A conditional knockout mouse line called Rbm47 was generated at the Wellcom Trust Sanger Institute. 
 17. RUNX1 – Runt-related transcription factor 1 also known as acute myeloid leukemia 1 protein or core-binding factor subundit alpha-2 is a protein that in humans is encoded by the  RUNX1 gene.
 18. RUNX3 – (Chr 1:24.9 – 24.97 … Runt-related transcription factor 3 is a protein that in humans is encoded by the RUNX3 gene. 
 19. S100A1 – also known as S100 calcium-binding protein A1 is a protein in humans s encoded by the S100A1 gene.  {saaaaaaa
 20. SASH1 – (bing czat) koduje białko o funkcji scaffoldowej zaanagazowane w sygnalizacjębNF-kappa-B. Białko to bierze udział w odpowiedzi zapalenj na infekcje patogenami oraz w regulacji ruchliwosci komorkowej. (wikiped) Białko 3 zawierające domene SAM i SH1 …. 
 21. SATB2 – Special AT-rich sequence-bibding protein 2 also known DNA-binding protein SATB2 is a protein that in himans is encoded byvthe ….
 22. SCAMP3 – Secretory carrier-assocuated membrane protein 3 …eterna – Aradopsos Thaliana 3 RNA DL0 – Welcome to the difficulty level 0 from the Aradoppsis Thaliana 3 RNA Series 
 23. SCN5A – Nav1.5 – is an integral membrane protein and tetrodoxin-resietant voltage-gated sodium chanelk subunit. Aedes aegypty – interferencja wyciszenie lyb wlacznie ekspresji genow …
 24. SCN9A – odpowiada za czesciowa lub calkowita redukcje odczuwania bolu … 
 25. SCT – Secretin is a hormine that regulates water homeostasis throughout the body and influences the environment of the duodeum byvregulating secretions in the stomach, pancreas, and luver. 
 26. SCZD5 (wiki brak opisu) bibg czat – … niektore badania sugeruja ze w lokusie SCZD5 moze znajdowac sie gen TASR6, ktory koduje receptor amin sladowyfh 6, bioracy idzial w sygnalizacji dopaminergicznej i serotoniniergicznej w mozgu 
 27. SDAD1 – Protein SDA1 homolog is a protein that in humans is encoded by the SDAD1 gene. 
 28. SDC3 – Sydecan-3 is a protein that in humans is encoded by the SDC3 gene. 
 29. SDHB – (Chr 1:17.02-17.05) – Succinate dehydrogenase …
 30. SDHC – Succinate dehydrigenese complex subunit C, ….
 31. SDPR – Cavin-2 or Serim deprivation- response protein SDPR is a protein 
 32. SEC24B – Protein transport protein Sec24B is a protein that in humans is encoded by the SEC24B gene. 
 33. SEC24D – Protein transport protein Sec24D is a protein that in humans is encoded by the SEC24D gene. The protein encoded by this gene is a member of the SEC24 subfamily of the SEC23/SEC24 family, which is involved in vesicle trafficking. 
 34. SEN6 – związane ze starzeniem sie (komorkowym) 6 (gptBing): is a locus for SV40- mediated immotalization of himans cells located on chromosoem 6 in the region 6q26-27 It may be involved in the regulation of cellular sensence which is the process of cells losing their abilitybto divide and grow. 
 1. SENP6 – (bingCzat) is a gene that encodes an enzyme called sebtrin-specific protease 6 This enzyme belongs to a family of proteases that can remove a small protein called SUMO from other protein. (bełkot wiki: Cząsteczki podobne do ubikwityny (UBL) takie jak SUMO sa strukturalnie związane z ubikwityną i moga byc podwiazane do bialek docelowych w poodbny sposob jak ubikwityna…
 2. SEPT11 – is a protein that in humans is encoded by the SEPT11 gene. 
 3. SERAC1 

$zzzzzzzz

endzzzzzzzzzzzzz end$ 

 1. ..
 2. MECP2- X chromosome

SRY- gene determine maleness

SRY- gene determine maleness

SV40 – simian virus 

MICE: 

Gt(ROSA)26Sor – This gene produces a long non-coding RNA(incRNS) that is under the control of a constitutibe prompter. -3-ci naczesciej 

 1. Genes 2he 1el*  geny ….jusyta 2 10 gpt
 2. The Gene$$ 🧬🧬🧬🧬🧬🧬🧬🧬genes$  
 3. DNA$ …..Kirkegard  35
 4. genes list: .
 5. Chromosom 5 jest jedną z 23 par chromosomów u ludzi. Ludzie zwykle mają dwie kopie tego chromosomu.  p, q, r 
 6. AAS – Synteza semialdehydu alfa-aminoadypinowego jest enzymem kodowanym przez gen AAAS u ludzi bierze udzial w ich glownym szlaku degradacji lizyny. 
 7. AADAC -* # Arylacetamide deacetylase is an enzyme that in humans is encoded by the AADAC gene. Microsomal arylacetamide deacetylase competes against the activity of cytosolic arylamine N-acetyltransfere, 2021-03# 17 numer HGNC:17
 8. AADACL3 – # Arylacetamide deacetylase-like 3 is a protein in humans that is wncoded by the AADACL3 gene (W ukrainska bardzo dobrze opisany) 22-06 – eternagame – Limited by nature – This design „Cyborg 1” have 45% GC pairs and scired 100% ob folding. Fill out the rest with AU base pairs. # Homologene a tool of the United States National Center for Biotechnology Information IArtlactamide deacetylase-like 3 is a protein … Chromosome 1 is a the designation for the largest human chromosome. – eternagame „Your have to design the patens with following specifications: 
 9. AADACL4 – Arylacetamide deacetylase-like 4 is a protein in humans that is encoded by the AADACL4 gene. 
 10. AASDH – Ch 4: 56.34 – 56.39 – Aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase 
 11. AAVS1 -* gene in the species Homo sapiens (Wikidata) 2021-04 #  – Adeno-associated virus integration site 1 – is a viral integration site that in humans is encoded by the AAVS1 gene located on chromosome 19. 
 12. ABAT -*  # Function: 4-Aminobutyrate aminotransferase (ABAT) is responsible for catabolism of gamma-aminobutyric acid (GABA), an important, mostly inhibiatory neurotransmitter in the central nervous system, into succinic semialdehyde.  2021-04 # 4-aminobutyrate aminotransferase – The ABAT gene provides instructions for making the GABA-transaminase enzyme. 
 13. ABCA1 -* # Function: The membrane-associated protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters.  2021-04 # ATP binding cassette subfamily A member 1 
 14. ABCA3 -* ATP-binding casette sub-family A member 3 (‘m3 transporter ABC podrodziny A”) – białko kodowane u człowieka genem ABCA3. 2021-04 . #The ABCA3 gene provides instruction for making a protein involved in surfactant production. 
 15. ABCA12 – ATP-binding cassette sub-family A member 12 also known as ATP-binding cassette transporter 12 is a protein that in himans is wncoded by the ABCA12 gene. 
 16. ABCB1 – Glikoproteina P usuwa obce substancje w tum leki s wnetrza komorek …Transporter ABC ATP jest wykorzystywana do przemieszczania roznego rodzaju substrator przez blone …ABCD1 # is a protein that transfers fatty acids into peroxisomers. – Olej ACTN3 – białko in mięśnie sprinterów – 
 17. ABCG5 – genes encode for two proteins sterolin1 and -2, respectovely. etenra – Arabidoptis Th. A spring annyal with a relatively  short lufe cycle, AThal. is popular as a model organis in plant biology and genetics. 
 18. ABI3 – członek rodziny genów ABI 3 (ABI3), znany również jako nowa cząsteczka, w tym SH3 (Nesh) to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen ABI3. Kodowane białko hamuje etopowe przerzuty komórek n. oraz migracje komorek. 
 19. ABL1 # BRCA1 has been shown to interact with the following proteins … 2021-03 #  (9 chromosom) koduje ludzie białko Abl, 
 20. ABL2 – Tyrosine-protein kinease ABL2 also known as Abelson-related gee  (Arg) is an enzyme that in humans is encoded by the ABL2 gene. ABL2 is a cytoplasmic tyrosine kinease which is closely related to but distinct from ABL1. 
 21. ABLIM3 # Ten gen koduje członka rodziny białek wiążących aktynę LIM (abLIM). Białka te charakteryzują się N-końcową domeną LIN i C- końcowa domena podobna do dematyny. Baza National Library of Madifine ma wszusykie 861 geny …..  – Acting-bonding LIM protein 3 … The LIM domain is a double zinc finger structure promotes protein-protein interactions. Eterna – Ribosome Challenge 1.2 This puzzle involves nearly all of Domain III, one of six major domains of the large ribosomal subunit. This part constitutes a big part of the „exit tunnel” of the ribosome – that’s the tunnel through which the protein is extruded after synthesis. By solving this puzzle, you’ll become better prepared to face future challenges where we will try to remove or stabilize this entire domain, to help simplify the ribosome and even let it accomodate different polymers that we’ll try to get the ribosome synthesie. We may also seek to redesign part of Domain III that recruit other molecular machines to the ribosome that help captire nascent proteins and fold them. 
 22. ABO # Gen ABO koduje białko (antygen) które znajduje się na powierzchni czerwonych ciałek krwi. Najczęstrzymi wariantami sa A, B i 0. Zarówno A, jak i B sa dominujace w stosunku do 0 … 2021-04 # ABO determines the ABO blood group of an individual by modyfying the oligosaccharides on cell surface glycoproteins. The ABO locus encoded three alleles. – Histo-blood group ABO system transferase is an enzyme with glycosyltransferase activity, which is encoded by the ABO gene in humans. 
 23. ACADM – # przeczytalem calosc z wilipedii – nic prawie nie rozumiem … no – moze .:. an enzyme called acryl-coenzyme A dehydrogenase that is inportant for breaking down (degrading) a ceratin group of fates called medium-chain fatty acids. 22-06 # (acryl-Cornzyme A dehydrogenase, C-4 to C-12 straighy chain) is a gene that provides instruction for making an enzyme called .:: 3- ci ? gen w koljnosci w genotypie? 
 24. ACE – # Gen ACE zwany tez „genem wytrzymałości jest związany z wydolnością naszego organizmu2021-01 # – (ang. Angiotensin-Converting Enzyme – glimoproteina, enzym z grupa 
 25. ACE2 – Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) is an enzyme attached to … ACE2 also serca tea as the entry point into cells for some corona viruses, including …SARS-CoV-2. ….ACE2 – warianty tego genu miga wplywac na podatnisc na infekce koronawirusmai ludzkimi 
 26. ACOT12 – acrylo-CoA tioesteraza 12 .::. Umożliwia identyczną aktywność wiązania białek. Przewiduje się, że będzie zaangażowany w proces metaboliczny acylo-CoA i proces metaboliczny kwasów tłuszcowych. – niea baza danych zawierajaca wszytskie geny? 
 27. ACOX3 – Peroxisomal acryl-coenzyme A odidase 3 is an enzyme that in himans is encoded by tge ACOX3 gene: 
 28. ACTL8 – Actin-like 8 is a protein in himans that is encoded by the ACtL8 gene. 
 29. ACTG1P6 – Actin, gamma 1 pseudogene 6 is a protein that in himans is encoded by the ACTG1P6 gene.
 30. ACTL8 – Actin-like 8 is a protein in humans that is wncoded by the ACTL8 gene. It is a protein that is used in making the intercellular architecture of cells.  … ACTL8 – Acrin-like 8 is a protein in humans that is encoded by the ACTL8 gene. 
 31. ACTN2 – koduje izoforme alfa-aktyniny 
 32. ACTN3 – # Badania genetyczne oceniajace predyspozycje do sportow są prowadzone w kierunku 4 genow – ACTN3, ACE 2021-01  # z bible list … białko in mięśnie sprintero …2020-12# wariacja tego genu pomaga ciału w budowie białka Alpha-actini-3, które kontroluje prace szybko kurczliwych wlokien miesniowych. 
 33. ACTR1B – Beta-centractin is a protein that …
 34. ACTR2 – pierwszy gen z chromosou 2 – Actin-related protein 2 is a protein …eterna – Smal RNSs ranging is size between 20 and 30 nucleotides are involved in different types of regulation of gene expression including mRNA degradation, traslational repression, and chromatin modification. 
 35. ACTR3B – Białko zeiązane z aktyną 3B znane rowniez jakono ARP3- beta jest białkiem, ktore u ludzi jest kodowane przez gen ACTR3B Gen ten koduje czlonka bialek zwiazanych z aktyna (ARP) ktore tworza komleksy wiloboalkowe i dziela 35-55% tozsamosci aminokwasowej z konwencjonalna aktuna 
 36. ACVR1 – Activin A receptor, type I (ACVR1) is a protein which in humans is encoded by tye ACVR1 gene; also known as ALK-2 (activin receptor-like kinease-2) ACVR1 has been linked to the 2q23-24 region of the genome. This protein is important in the bone morphogenic protein (BMP) pathway which is responsible for the development and repair of the skeletal system. Eterna – 5S ribosomal RNA is an approximately 120 nucleotide-long ribosomal RNA molecule with a mass of 40 kDa. It is a structural and functional component of the large subunit of the ribosome in all domains of life (bacteria, archea, and eukaryotes), with the exception of mitochondial robosomes of fungi and animals. 
 37. ADA – #,dostarcza enzymu deaminy adenozyny LimfocytyT B NK, 2020-11 # chorobotwórcza mutacja genu ADA – sanoistnie skorygowana przez komorki pacjentow – SCID – wg.  „Edycji Genów” Doudny … Wiki: Adrnosine deaninase (also known as adenosine aminohydrosine, ADA) is an enzyme (EC 3.5.4.4) involved in purine metabolism. 
 38. ADAM2 – Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 2 or Beta-fertilin is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM2 gene. 
 39. ADAM7 – Sisintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 7 is a protein that in humans is encoded by tve ADAM7 gene 
 40. ADAM9 – jeden  5 genow najbardIj aktywnych przy ciezkim  stanie COViD
 41. ADAM15 – Disintegrin and metalloproteinase domain-conraining protein 15 is an enzyme that in humans is encoded by the ADAM15 gene. 
 42. ADAM17 – A disintegrin and metalloprotease 17 (ADAM17), also called TACE (tumor necrosis factor-a-converting enzyme), is a 70-kDa enzyme that belongs to the ADAM protein family of diaintegris and metalloproteases. Evolution  of thinking from EternaFold is the RNA engine that Eterna is currentlu using to improve the degradation of Covid vaccines and other mrnas. 
 43. ADAMTS1 – A disintegrin and metalloproteine with thrombospindin mortufs 1 – is an enzyme that in humans is encoded … Chromosome 21 is both the smallest human autosome 48 baze pairs – 1,5 percent 
 44. ADAMTS2 – A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 2 (ADAM-TS2) also known as procollagen I N-proteinase (PC I-NP) is an enzyme that in humans is encoded by the ADAMTS2 gene. ADAMTS2 is responsible for processing several types of procoagen proteins. 
 45. ADCY5- # na liscie Bible1EL …2020-12 # Chromosome 3
 46. ADGRL2 – # Latrophilin2 is a protein that in gimans is encoded by the ADGR2 gene et- [Lab Tutorial] Limited by nature – Optimal amount of GUbpairs – Winner About the Puzzle
  This lab tutorial is about optimal amount of GU base pairs.
  As you can see in the picture of the lab winners below, they have from 0 to 4 GU base pairs. So tge lab design can be solved without use of GU’s. However when so many of the winners contains 1 or several GU’s, it do suggest that this shape actualky benefits from it.
  Design with lobg stems have a much higher greater tokerance for GU base pairs than designs with shorter stems. The Star lab has relatively long strms – 6 base pairs each. Notice the most of the winners land in the area with 2 GU’s or 6%. In the design I have locked all the GC and AU pairs in the winner from The Star lab which have the highest percrntage of GU pairs. This design „Mat – Modnif Deep_Thought 91% design”. by Mat747, have 4GU pairs or 13% GU pairs abd scired 95% on folding. Fill in the GU base pairs. (1p31.1): adhesion G protein-coupled receptor L2 
 47. ADIPOR1 – Adiponectin receptor 1 (AdipoR1) is a protein which in humans is encoded by the ADIPOR1 gene.  IT is a member of the progestin and adipoQ receptor (PAQR) family, and is also known as PAQR1. The adiponectin receptors, AdipoR1 and AdipoR2, serve as receptors for globular and full-length adiponectin and mediate increasedbAMPK and PPAR-α ligand activiteies …
 48. ADM2 – is a protein that in humans is encoded by tve ADM2 gene.
  • ADPRHL2 – (ADP-ribosyl)hydrolase 3 (ARH3) is enzyme 22-07 #  ADP-ribose glycohydrolase 3 (ARH3) is an enzyme that in humans is wncoded by the ADPRH2 gene. ET- Roll Your Own Pseudoknot Design – About the Puzzle – Here is an example structure made by arnuvmodh for the Roll Your Own Pseudoknot lab puzzle that involves the internal loop of a stem in the pseudoknot. 
 49. ADCY8 – (adenylate cyclades 8) which encodes a membrane bound enzyme that catalyze the formation of cyclic AMP … Cykliczny adenozyno-3’, 5’-monofisforan – stymuluje wzrist ruchliwości plemników ….(cAMP) – organiczny zwiazek chemiczny z grupy nukleotydów, 
 50. ADH4 – koduje dehyrogenaze alkoholiw
 51. ADI1 – encodes the enzyme, 1,2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene dioxygenase . eterna miRNA in Homo Sapiens – MicroRNSs (miRNSs) are post-transcriptional regulators that bind to complementary sequence in the three ttnslated regions (3’ UTRs) of target messenger RNS transcripts (mRNAs), usually resulting in gene siliencing. miRNAs are short ribonucleic acid (RNA) molecules, on average only 22 nucleotides long. 
 52. AMOTL2 – Angimotin – like protein 2 is a protein that in humans is wncoded by the AMOTL2 gene. eterna – ryfa RNA – Difficulty Level 3 – wiki – The ryfA gene is a non-coding RNA present in E. coli, Shigella flexneri and Salmonella species where it is found between the ydaN and dbpA genes. 
 53. ADIPOQ – q-arm – Partail list of the genes licated on q-arm (long arm) of human chromosome 3 – Adiponectin (also refered to as GBP-28, apM1, AdipoQ and Acro30 is a protein hormone and adipokine, which is involved in regulating glucose levels as well as fatty acid brekdown. Eterna …IREs_VEGF_A – Difficulty Level 1 .. This family represents the vascular endothelial growth factor (VEGF) internal ribosome entry site (IRESs) A. VEGF is an endotheliel cell mitogen with many crucial function such aa embryogenic development and wound healing. 
 54. ADTRP – Zależne od androgenów białko regulujące TFPI …. 
 55. AEBP1 – Białko wiążące AE1 jest bialkiem ktore u ludzi jest kodowane przez gen AEBP1 nalezy do rodziny karboksypeptydazy A. Bialko moze dzialc jakonrepresor transkrypcji i odgrywac role w adipogenezie i roznicowaniu komorek miesni gladkich Witaj to jet Bing. Chcesz sie dowiedziec kilka ciekawostek o AEBP1? AEBP1 to skrot od Adipocyte Enhancer Bibding Protein 1 czyli bialka wiazacego sie z enhanceramibadiopocytow Adiopocyty to komorki tluszczoe ktore magazynija energei ei regulaija metabolizm Engancery to sekwencje DNA krore zwiekszaja metabolizm 
 56. AFF3 – chusome 2 
 57. AFTPH – Aftiphilin is a protein 
 58. AGA – N(4)-(beta-N-acetylglucodaminyl)-L-asparaginase is an enzyme that in humans is encoded by the AGA gene. 
 59. AGK – ludzki gen koduje enzym mitochondrialna kinaze acyloglicerolowa Bialkokodoeane przez ten gen jest bialkiem blony mitochondrialnej zaangazowanym w metabolizm lipidow i gliverolipidow/ … teojglicerydy sa glwonymi skaldanikami tkanki tluszcoaej u ludzi i innhych kregowcow  a takze tluszcsem roslinnym . 
 60. AGXT – Serine-pyruvate aminotransferase is an enzyme 
 61. AGXT2 – The human AGXT2 gene encodes the protein Alaine-glyoxate aminotransferase 2. It catalyzes the conversion of glyoxylate to glycine using L-alanine as the amino donor. 
 62. AHCTF1 – Protein ELYS is a protein that in humans is encoded by the AHCTF1 gene… The AT-hook is a DNA-bibding motif present in many proteins, including the high mobilitu group …
 63. AIG1 – Białko indukowane przez androgeny 1 – ramię q – długie ramię ludzkiego chromosomu 6 
 64. Akirin-2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen AKIRIN2 – ramię q – długie ramię ludzkiego chromosomu 6 
 65. AKT3 – RAC-gamma serine/threonine-protein kinease is an enzyme that in humans is encoded by the AKT3 gene. Function: The protein encoded by this gene is a member 
 66. ALAS1 – Delta-aminolevulinate synthase 1 is protein – pierwszy gen na wiki – w chromosome 3 
 67. ALMS1 – Alstrom syndrome 1 known as ALMS1 is a protein – eternagmae- Oryza – It is renowed for being easy to genetically modyfy and is a model organism for celeral biology …
 68. AMELY – Y isoform AMELY is licated on the Y chromosome and encodes a form of amelogenin 
 69. AMPD2 – deaminase 2 is an enzyme that in humans is encoded by the AMPD2 gene. High AMPD2 expression levels correlate poor patient outcome # and a proliferative tumor phenotype in undifferentiated pleonorphic sarcoma (UPS) ETerna – Simple Pseudoknot in 3D, About the Puzzle – During the last town hall, questions came up about what pseudoknots are and why we are studying them. Are they natural RNA or synthetic creations? Pseudoknots naturally occur in the RNA elements of many if not most organisms. Since the study of RNA is a relatively new field, not much is known about exactly how common pseudoknots are. They aren’t highly defined structure that form when part of the RNA within a stem folds with part of the RNA outside of the stem. Put another way, a pseudoknot is a 3D structure containing two stem-loop structures in which the first sten’s loop forms part of the second stem. They aren’t a specific motif but rather a general structure. You might also think of it as crossing base pairs. Pseudoknots can play a role in the biological function of RNA. An example is ribosomal frameshifting; the formation of a complex pseudoknot pauses the ribosome to change the reading frane. Pseudoknots also are known to be present in telomerase and many viruses. 
 70. ANKRD31 – Ankyrin repeat domain 31 is a protein that in humans is encoded by the ANKRD31 – Eternagame.org – [CONTRA][Lab Tutorial] ContraFold falls for symetry and repet elements – Six-Corned Snowflake M2 About the Puzzle Many stems of the same length, makes for unstanle RNA. This puzzle Based on Six-Corned Snowflake M2 by Merryskies. It contains 18 stems of the lenggh 4 basepairs and 6 stems of 7 basepairs. Similar it holds 5 identical arms. Many stems of the same length – especially if shorter – will eventually provoke identical solves. Stems solved the same way, will easier mispair, and not help make a RNA static and stable. 
 71. AHCTF1 – Protein ELYS is protein that in humans is encoded by tve AHCTF1 gene. 
 72. AHR – #Narine – książka 2021-01#  The aryl hydrocarbon receptor (AhR) is a protein that in himans is encoded byvthe AGR gene. Mikrobiom, mikrobiota – 
 73. AIC – Aicardi syndrome is a protein that in humans is encoded by the AIC gene. 
 74. AIP – AH receptor-interacting protein (AIP) also known as aryl hydrocarbon receptor-interacting protein, immunophilin homolog ARA9 is a protein …. FKBP family….białko ktorego ktoregu funkcja nadal nie jest dla naukowcow do konca jasna ….
 75. AMFR – Autocrine motility factor receptor, isiform 2 is protein that in kumają is encoded by the AMFR gene. 
 76. AMOTL2 – Anginomotin-like protein 2 is a protein that in humans is encoded by the ANOTL2 gene Eterna – IRES_HCV – Protein translation of most eukaryiotic mRNAsnrequires association of Met-
  tRNA, several initiation factors, and GTP with the 40S ribosomal subunit. The ribosome can only bind the capped mRNA after binding the initiator tRNA. Transltion of hepatitis C virus (HCV) mRNA is initiated by a diffrent mechanism from the usuaal 5’ cap-binding model. This alternate mechanism relies on the direct binding of the 40S ribosomal subunit by the internal ribosome entey site (IRES) in the 5’ UTR of HCV RNA. HCV IRES adopts a complexbstructure, and may differ significantly from IRES elements identifiedbin picornaviruses. A small number of eukaryiotic mRNA habe been shown to be translated by internal rivosome entry. 
 77. ANGPL1 – Anginopoietins are member of the vascular endothelical growth factor family and the only known growth factors largely specific for vascular endothelium. 
 78. ANK2 – Ankyrin-2, also known as Ankyrin-B, and Brain anykyrin, is a protein which in humans is encoded by the ANk2 gene. Ankyrin-protein 2 is ubiquitously expressed, but shows high expression in cardiac muscle. Eterna – Anti-Q RNA (wcześniej zwany Qa RNA) – mały niekodujący RNA obecny w podlegającym koniugcji plazmoidzie pCF10 bakterii Enterococcus feacalis. Należy do elementów cis-regulacyjnych swojego targetu prgQ, choć moze takze dzialac w sposob trans. Anti-Q znany jest z interakcji czastevzkami pelniacymi funkcje intristic terminator badz atenajtorem, zabezpieczajac dlaej lezace geny przed transkrypcja. 
 79. APBB2 – Amyloid beta A4!precursor protein-bibding family B memeber 2 is a protein that in humans is encoded by the APBB2 gene. The protein encoded by this gene interacts with the cytoplasmic domains of amyloid beta (A4) precursor protein and amyloid beta (A4) precyrsor-like protein 2. 
 80. APBB3 – Amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 3 … It is thought that the protein encoded by this gene may modulate the internalization of APP. 
 81. ARHGAP31 – The Rho GTPase activating protein 31 is encoded in humans by the ARHGAP31 gene. 
 82. ART3 – Ecto-ADP-ribosyltransferase 3 is an enzyme that in himans is encoded by the ART3 gene. Chr 4: 76.01 – 76.11 
 83. ATM – Kinaza ATM (ataxia telangiectasia mutated) kinaza białkowa serynowo-treoninowa (EC 2.7.1.11) aktywiwana przez przerwania obu nici pidwójnej helisy DNA.
 84. ATR – Serine/threonine-protein kinease ATR also known as ataxia 
 85. ATXN7L2 – Ataxin 7-like 2 is a protein in humans that is encoded by the ATXN7L2 gene. Symbol report for ATXN7L2 AHGNC 
 86. AZI2 – 5-azacitidyne-inducted protein2 – is a protein …chr 3 …
 87. AZIN2 – Antizyme inhibitor 2 (Azl2) also know as arginine decarboxylase (ADC) 
 88. BCAP29 – Białko związane z receptorem limfocytów B29 – oznacza białko związane z receptorem komorek B29 Jest to bialko, ktore bierze udzial w transporcie bialek blonowych z siateczki srodplazmowej do aparatu Golgiego. 
 89. BCAS2 – Breast carcinoma amplifed sequence 2 – Pre-mRNA-splicing factor SPF27 is a protein …Identifiers…
 90. BCC6 – is a protein that in hunans is encoded by the BCC6 gene It is assocuated with Basal cell carcinoma susceptibility to 6 
 91. BCKDHB – 2-Oxoisovalerate dehydrogenase subunit beta, mitochondrial is an enzyme that in humans is encoded by the BCKDHB gene. Function: Branched-chain keto acid dehydrogenase is a multienzyme complex associated with the inner membrane of mitochondria, and functions in the catabolism of branched-chain amino acids. The complex consists of multiple copies of 3 components: branched-chain alpha-keto acid decarboxylase (E1), lipoamide acytransferaze (E2) and lipoamide dehydrogenase (E3) This gene encodes the E1 beta subunit, and mutations therein have been associated with mapke syrup urine disease (MSUD), type 1B. 
 92. BCL10 -B-cell lymphoma/leukemia 10 is a protein that in himans is wncoded by the BCL10 gene. 
 93. BCL2L15 – Protein Coding – Chromosome 1 Open Readin Frame 178 – 1p13 The Bcl-2 family consist of a number of evolutionarily-conserved proteins that share Bcl-2 homology (BH) domains. ET – Intro 2 – My First Base Pairs  About the Puzzle In this puzzle, we learn about the 3 types of base pairs that can be found in RNA: AU pairs, GU pairs, and GC pairs. We also take a closer look at the user ibterface within puzzles, particularly objectives and the palette. Remember – if you ever forget what base pairs are possible in RNA, take a look at the palette at the bittom of the screen. Within the palette, the bases (colored circles labled with letters) that can pair with each other will be adjacent to each otger will have bright triangles pointing to each other. 
 94. BEX1 – Protein BEX1 also known as brain-expressed X-linked protein 1 is a protein that in humans is encoded by the BEX1 gene
 95. BEX2 – chromosome X z, wystèpuje w płucafh. 
 96. ALDH2 – Aldehyde dehydrigenase is the second enzyme od the major oxidative pateay of alkohol metabolism. – artykuł Drospophila melanogaster – mały owad, wielkie możliwości …abiogeneza …
 97. ALK -# W kolejnych tetsach na myszach i muszkach owocowych ofkryti ze zwiedzeta ktore milay wylaczony gen postasaky szcuplejsze nawet gdy yly karjione dieta s Mcdonalds 2020-10 # # Disease-relevant genes with no reportable alternations 2020-10-08  # kontrola uzycia energii przez nasz orgnizm 2020-10-05 # odgrywa znaczącą rokę w przeciwadziałaniu przyrostowi masy ciała 2020-09-29 # provides instructions for making a protein called ALK receptor tyrosine kinease, which is part of a family of proteins called receptor tyrosine kineases (RTKs)
 98. ALS2  – Alsin is a protein that in humans is encoded by the ALS2 gene. Etern- The Alfalfa mosaic virus (ANV) coat protein binding (CPB) RNA is an RNA element which is found in the 3’ UTR of the genome. AMV CPB can stimulaye the translation of AMV RNA by between 50 and 100-fold. 
 99. ALS2CR2 – nazwa genu wziela sie stad, ze znajduje sie w locus domniemanego genu zmutowanego … ALS.
 100. ALS2CR8 – Amyotropic lateral scierosis 2 chromosomal region candidate gene 8 protein also known as calcium-response factor … is a protein 
 101. AMBN – Amekiblastyna (ang. ameliblastin), znana także jako amelina (ang. amelin) – białko szkliwa. 
 102. AMELY – Amelogenin Y isoform – is a protein that in humans is encoded by the AMELY gene – Chromosom Y – obecnosc chromosomu Y wraz z chromosomem C w jadrze komorki determinuje u czlowieka plec meska .::
 103. APEH – Acylamino-acid-releasing enzyme is an enzyme thta in humans is enceded by the APEH gene
 104. APOBEC3B – Probable DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3B is protein that in humans is encoded by the APOBEC3B gene – Chromosome 22 is one of the 23 pairs of chromosomes in himan cells. Humans normally have teo copies of chromosome 22 in each cells. Chromosome 22 ia the second smallest human chromosome, spanning about 49 million DNA baze pairs an drepresbting btewenn 1.5 and 2% of the toralDNA in cells. 
 105. APOE – # jednak chromosom 19? … 2020-12 # (3445 citations) apolipoprotein E – list the top 20 most popular genes, 2020-10-27# # inzybieria tego genu  pozwolilaby wyeliminosac jego wiazacy sie z podwyszszonym ryzykoem  alzhaimera warinat E4 2020-10-13 # Apolipoproteina E 2020-10 #  chromosom
 106. APOO – Apoliproteim O also known as protein FAN121B is a protein that in humans is encoded by the APOO gene. The X chromosome in humans spans more than 153 million base pairs (the building material of DNA) It represents about 800 protein-coding genes ..
 107. APTX – zwiazany z opisem Q10 – Arpataxin is a protein that in humans is encoded by the APTX gene. 
 108. ARMC9 – LisH domain-containing protein ARMC9 is a protein ..:
 109. ARMCC6 – Armadillo repeat containing X-linked 6 is a protein that in humans is encoded bycthe ARMCX6 gene located on the X-chromosome. 
 110. ARHGAP44- GTPazy Rho białko aktywujące 44 …Białko Rho – kluczowe regulatiry cytoszkieletu w przebiegu mitozy i cytokinezy ….
 111. ARID2 – AT-rich Interactive domain-containing protein 2 – limfocyty T 
 112. ARID4 – AT-rich interactive domain-containing protein 4B is a protein that … This gene encodes a protein with sequence similarity to retonoblastoma-binding protein-1
 113. ARHGAP11B – powoduje ze komorki macierzyste mozgu moga sie namnazac, co umizliwia powstanei wiekszego mozgu 
 114. ARHGAP31 – The Rho GtPase activating protein31 is encided in humans by the … q-arm … VEGF is an endotheliel cell mitogen with many crucial functions such as embryogenic 
 115. ARHGEF35 – Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 35 jest bialkiem …
 116. ARL15 – ADP-ribosylation factor-like 15 is a protein in humans that is encoded by the ARL15 gene. Eternagame – 196 – Ribosome Challenge1.2 About the Puzzle – This puzzle involves nearly all of Domain III, one of six major domains of the large ribosomal subunit. This part constitutes a big part of the „exit tunnel” of the ribosome – that’s the tunnel through which the protein is extruded after synthesis. By solving this puzzle, you’ll become beter prepared to face future challenges where we will try to remove or stabilize this entire domain, to help simplify the ribosome and even let it accomodate different polymers that we’ll try to get the ribosome synthesize. 
 117. ARNT – encodes the aryl hydrocarbon receptor nuclear translatir protein that forms a complex with ligand-bound aryl hydrocarbon receptor (AhR) and is required for receptor function. 
 118. ARPP-21 -Cyclic AMP-regulated phosphoprotein, 21 kD, also known ARPP-21, is a human gene. 
 119. ARV1 – Acryl-coA acyltranferase-related enzyme 2 required for viability is a protein….
 120. ASIP # Aguti signalin proyein Sullivan wiecej niz DNA 21-06 # w poszukiwaniu yellow gene 2020-12 # – melannin pigments – aguti?
 121. ASPM – Abnormal spindle-like microcephaly-associated protein…
 122. ASXL3 – Additional  sex combs lime 3 – chromosom 18 
 123. APOB – bierze udzial w merabolizmie tłuszczow u ssakow – najczestsze mutacje w tym genie nastapily  u niedzwiedzi polarnych …w stosunku np. w stosunku u do niedzwiedzi brunatnych ..Behe Dewolucja 2022-11-19 
 124. ATF3 -Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3 …
 125. ATM – # białko enzymu kodowane jest przez gen ATM w locus 11q22.3. Kinaza ATM fosforyluje szereg białek, odgrywających rolebw zatrzymaniu cyklu komorkowego, apoptozie i naprawie DNA. # zespół ataksa-teleangiektazja 2020-10-06 # gene with protein product
 126. ATP-aza ATP7B – (ATP-aza transportująca Cu2+, EC 3.6,3.4) – enzym błonowy obecny głównie w hepatocytach. 
 127. ATP2B4 – Plasma membrane calcium-transporting ATPase 4 
 128. ATR is activated in respinse to persistent single-stranded DNA, which is a common intermediate formed during SNA damwage detection and repair. 
 129. ATRAID – Apoptosis-related protein 3 – is a protein …eternagames – Oryza sativia 10 – Micro RNAs play regulatory roles in the development of rice plants. 
 130. ATXN1 – Ataxin-1 is a DNA-bibding protein which in humans is encoded by the ATXN1 gene.
 131. AURKA – Kinaza Aurora A (AURKA) – enzym kodowany przez gen AURKA w locus 20q13 (wcześniej określany STK15 albo STK6) należący do kinaz serynowo-treoninowych. 
 132. AVIL – odpowiada za utrzymanie przez komorki prawidlowego ksztaltu i rozmiarow 
 133. AVL9 – Migracja komorek – Hello, this is Bing. Here are some interesting facts about the AVL9 gene. AVL9 stands for AVL9 cell migration associated. It is a protein codibg gene that is involved in cell migration and is located in recycling endosomes. The AVL9 gene is located on chromosome 7 in humans at position 7q35. It spans about 9.8 kilobases and consists of 10 exons.. Wielkosc genu to liczba par zasad nukleotydowych, ktore tworza jego swkwencje DNA. Gene AVL9 ma okolo 32 000 par zasad Jest to stosunkowo maly gen w porownaniu z niektorymi innymi genami ludzkimi takimi jak gene CFTR, ktory ma okolo 310 000 par zasad …. 
 134. AVP – Vasopressin – Sapiens … Arginine …proteiliza – rozkład białek na proteiny i aminokwasy 
 135. AZI1- Białko 1 indukowane przez 5-azacytynę 
 136. AZIN2 – Antizyme inhibitator 2 (AzI2) also known as arginine decarboxylase (ADC) is an enzyme that in humans is encoded by the AZIN2 gene. Humans have two copies of chromosome 1 as they dobwith all of the autosomes, which are the non-sex chromosomes. {azzzzz} 
 137. B2M – B2 microglobulin also known as B2M is a component of MHC class I  kolecules, MHC class I molecules have €1, €2 … Doudna p.48
 138. B3GNT7 – UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3N-acetylglucosaminyltransferase 7 is a protein 
 139. BACE2 – Beta-secretase 2 is an enzyme that cleaves Glu-VAl-Asn-Leu! – Eternagame/ The Zebra Finch (Taenipygia guttata) is the most common an dfamilar estrildid finch of Central Australia and tages over most of the continent, avoidihg only gbe soll moist south an sthe teopical far north. 
 140. BAX – # białko z rodziny białek Bcl-2, przyspiesza apoptozę, poprzez tworzenie porów w błonie zewnętrznen mitochondrium, przez co zwiększa jego przepuszczalność. 2021-04 # Ekspresja geny BAX jest reguloeana  przez bilanz p53 
 141. BCAS2 gene – Pre-mRNA-splicing factor SPF27 is a protein that in humans is wngoded by the BCAS2 gene. BCAS2 – Pre-mRNA-splicing factor SPF27 is a protein that in humans is encoded by the BCAS2 gene 
 142. BCL-2 – heterogenna grupa białek, regulująca uwalnianie cytochromu c i AIF z mitochondrow.
 143. BCL2 – apaptosis … Sulston John (2018-04-06 + ) 
 144. BCL2A1- Bcl-2-related protein A1 is a protein that in humans is encoded by ghe BCL2A1 gene
 145. BCL2L1 – is a human gene # długowiczność ….2021-01
 146. BCL2L2 – This gene encodes a pro-survival (anti-apoptic) member of thevbcl-2 protein family..
 147. BCL3 – B-cell lymphoma 3-encoded protein 
 148. BCL6 – B-cell lymphoma 6 protein is a protein that in humans is encoded by the BCL6 gene 
 149. BCL9 – B-cell CLL/lymphoma 9 protein that in humans is encoded by the BCL9 gene – „To co pochodzi ode mnie – nawet najglubsze i najdluzej, nieudolnie robione ma sens – to co pochodzi od innych ludzi … jest tylko przyczyna choroby u smierci – I) piersze prawo genetyczne ! … do  ksiazki Wery i do telefonu Kniazia … wszystko miało sens ! 
 150. BCL10 # Like BCL2, BCL3, BCL5, BCL6, BCL7A, and BCL9, it has clinical significance in lymphoma. 2021-03 # – B-cell lymphoma/leukemia 10 is a protein that in humans is encided by the BCL10 gene. Entrez 8915
 151. BCS1L – Mitochondrial chaperone BCSL, also kniwn as BCSq homolog, ubiquinolcytochrome c reductase complex chaperone (h-BCS1), is a protein …
 152. BDNF –  # Rs6265, also called Val66Met or G196A, is a gene variation, a single nucleotide polymorphism (SNP) in the BDNF gene that codes for brain-deribered neurotropuc factor. 2021-04 # Neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF, z ang. brain-derived neurotrophic factor) – białko wydzielane przez neurony, należące do rodziny czynników wzrostu nerwów.  2020-11 # 2020-11 #  jako biomarker w w przebiegu i leczeniu schizy 
 153. BHLHE41 – „Basic helic-loop-helic family, member e41”, is a gene that encodes a basic helic-loop-helix transcription factor repressor protein in various tissues of both human and mice. Eternagames – Rapeswed (Brassica napus), also known as rape, oilseed rape, rapa, rappi, rapased (and in the case of one particular group of cultivars, canola) is a bright yelllow flowering member of the family Brassicae (mustard or cabbage family). 
 154. BIRC2 – Baculoviral ISP repeat-containing protein 2 
 155. BMIQ3 – Ilościowy wskaznik masy ciala Body mass index QTL3 – Zwiazane tkanki obejmuja serce i pluca 
 156. BMPR2 – Bone morphogenic protein receotor type II or BMPR2 is a serine/threonine receptor kinease. ETG – The C0719 RNA is A bacteroal non-coding RNA of 222 nucleotides in lenght that is found between the yghK and glvB genes in the genomes of Escheruchia coli and Shigella flexneru. Tjis nin-coding RNS was orginally indentified in E.coli using high-density oligoncleotide probe arrays (microrray.) The function of this ncRNA is unknown. 
 157. BRAF is a human gene that encodes a protein called B-Raf. 
 158. BRCA1- # ludzka gen supresorowy znajdujący się na długim ramieniu 17 chromosomu w locus 17q21. Jest to bardzo duży gen – obejmuje 80 kpz DNA i zawiera 24 egzony. 2021-01 # breast cancer chromosome17 – from base pair
 159. BRCA2– # Białko kodowane przez BRCA2 jest zaangażowane w naprawę DNA (naprawę przez rekombinację uszkodzeń obu nici DNA) 2020-11# chromosome 13 –  bialko – naprawa DNA 
 160. BRAF – # wracam przy analizie Q10 – is a human gene that encodes a protein called B-Raf. 2020-11 Sygnalizacja kinaz aktywiwanych mitigenami (MTK signaling) 
 161. BRD4 encoded protein bronodomain-cintaining protein 4 
 162. BRIP1 – jego mutacje zwiazane sa ze zwiekszeniem  ryzyka … piersi ….
 163. BRK1 – is a putative micropeptide protein that in humans is encoded by the C3orf10gene
 164. Brpf1 – Peregrin also known as bromodomain and PHD finger-containing protein 1 is a protein that in humans is encoded by the BRPF1 gene licated on 3p26-p25. # 2022-07 Zebrafish BROF1, which is coordinated by its particular set of PWWP domain, mediated Moz-dependent histone acetylation and maintains Hod genes expression throughout vertebrate development, hence determines tye proper pharyngeak segmental identities. 
 165. BRX1 – Ribosome biogenesis protein BRX1 homolog (BRIX1) also known as brid domaib-containing protein 2 (BXDC2) is a protein that in humans is encoded by the BRIX1 gene. Eterna – How to makr a Pseudoknot in the lab- RNA World – All the same, it is interesting to work out how much might be said in a genome all tokd-the maximum amount of information stored in a genome-if only as an exercise in grasping the ulitimate complexity that has appeared over 4 gigayears of change. So we provisionally take all nucleotides as equivalent- an approximation, but one that allows us to say some things clearly. A genomic nucleotide is about 2 bits of information-a choice between 4 (=2do2potegi) roughly equally probable altwrnatives (A, C, G T/U). Thus a haploid (single maternal or parental copy) human or mammalian genome is about 2x3x10do9potegi=6 American billion bits. A „fruit fly” is 2x10x0,12x10do9pitegi=0,24 bits = 0,24 billion bits, and our sometimes-friendly colon bacteria Escherichia coli is 0,0092 billion bits. To help us grasp the numbers , I call on our familiarity with the digital information stored in a portable music playrr-an iPod, Archos, or Zune. 
 166. BTD – Biotinifase (EC 3.5.1.12 amidohydrolasenbiotinidase, BTD) is an enzyme that in humans is encoded by the BTD gene. 
 167. C1orf21 – Function – is most likely involved in the growth od cells, especially in the nucleus where replication of DNA occirs.  {ccc}  {caaaaaaaaa
 168. C1orf27 – Uncharacterized protein Chromosomes 1 Open Reading Frame 27 is a protein in humans, encoded by the C1orf27 gene. Eterna – Multicolor 2:!Dangling Ends About the Puzzle- Here’s a Drake tutorial for PORW, created on March 27, 2015. „Dangling ends arennucleotides that stack on the ends of helices. In secondary structures, they occur in multibranch and exterior loops. They occur as euther 5′ dangling ends (an unpaired nucleotides 5′ to the helix end) or 3′ dangling ends (an unpaired nucleotide 3′ to the helix end.) In RNA,3′ dangling ends are generally more stabilizinhvthan 5′ dangling ends.” —Turner, 1999
 169. C1orf38 – Chromosome 1 open reading frame 38 is a protein that in humans is encoded by the C1orf38 gene. Knockout mouse ….Eterna – [EFOLD][Lab Tutorial] The Snowfake 2:2/3 – EternaFold falls for synetry and repeat elements
 170. C1orf74 – C1orf74 is transcribed into an mRNA that is 1642 nucleotides long in humans. 
 171. C1orf109 gene – Chromosome 1 open reading frame 109 is a protein – This gene may play role in cancer cell proliferation – Eterna – Even though the two ends of the RNA may look the same within Eterna, in real life they behave slightly differently due to the underying chemistry. Thus changing the direction of the basebpair can something help to solve a structure/puzzle. 'AU zippers’ are one example of where base pair direction matters – adjacent AU pairs are usually stabler when the pairs alternate (like a zipper) rather than all facing the sam editectiob. Use your Seap tool to make all of the AU pairs alternate. 
 172. C10rf112 – Chromosome 1 open reading frame 112, is a protein that in himans is encoded by the C1orf112 gene, and is located at position 1q24.2. C1orf112 encoded for seventeen variants of mRNA, figteen of which are functional proteins. Methanobrevibacter FMBK1 – DF 4 Methanobrevibacter sithii is the dominant archaeon in tge human gut. It is important for the efficient digestion of polysaccharides (complex sugars) because it consumes and products of bacterial fermentation. 
 173. C1orf127 – uncharacterizedbprotein C1orf 127 is a protein that in humans is wncoded by the C1orf127 gene, the structure and function of which is poorly understood by the scientific community. Eterna – Saccharomyces Cerevisiae – DF 4 – is a species of budding yeast. It is the microorganism behind the most common type of fermentation. S. cerevisaiae cells are round to ovoid, 5-10 micrometerrs in diameter. It reproduces by a division process known as budding. 
 174. C1QL1 – 17q21.31 jest to białko wydzielane o dlugosci 258 aminokwasów … Pre-mRNA tego białka podlega edycji RNA
 175. C1QTNF3 – Complement C1q tumor necrosis factor-related protein 3 is a protein that in humans is encoded by the C1QTNF3 gene. Eterna [Lab Tutorial] Energy – Hit a good energy range For this puzzle, watch the energy meter (top left) and try hit an energy value sonewhere between 24 and 31 Kcal. Vart the content of GC and AU to archive this. It will be posaible to male winners outside this range, however the likelyhood of it will rapidly decrease the further you move away from the lab design optimal energy range. Just as with optimal base pair ratio, tve optimal ratio changes with shape. You can watch old lab data fron at similar design, to get an idea od what range will limy be good. 
 176. C2CD4D – or C2 calcium-dependent domain-conatining protein 4D is a protein product of the human genome. 
 177. C2orf16 – is a protein that in humans is encoded by the C2orf16 gene. Isoform 2 of this protein (NCBI ID: CAH18189.1 henceforth referred to as C2orf16) is 1,984 amino acids long. 
 178. C3orf14 – The human gene Chronosome 3 open reading frame 14 is a gene of ubcertain finction licated at 3p14.2!near fragile site FRBA3-which falls between this gene and the centromere. #2022-07-22 Orthologs have been identified in all of the majoe animal groups, minus amphibians and insects, tracing as afr back as the sea anemone; indicating an origin of over 1000 myya, highlighting its importance in the animal genome. 
 179. C3orf62 – Chromosome 3 Open Reading Frame 62 is a protein that in humans is encoded by the … C3orf62 is a glycine depleted protein relative to the amount of glycine in proteins in the rest of the genome. 
 180. C3orf70 – also known as Chromosome 3 Open Reading Frame 70, is a 250aa protein in humans that is encoded by the C3orf70 gene. Eternagame – A plasmid is a DNA molecule that is separate from, and can replicate independly of, the chromosomal DNA. 
 181. C4 – schizofrenia 
 182. C5orf45 – Chromosome 5 open reading frame 45 is a protein … The orthologue in mice is 3010026O09Rik
 183. C6orf58 jest kudzkim genem zlokalizowanym w locus 6q22.33 chromosomu 6 i koduje UPF0762, białko … protein which is subsequently secreted after cleavage of a signal peptide. DUF781, która jest pojedyncza identyfikowalną domeną w UPF0762, jest powiazana z rozwojem wątroby w ortologicznym białku danio pręgowanego. Funkcja ludzkiego UPF0762 nie jest jeszcze dobrze scharakteryzowana: 
 184. C6orf62 – Chromosome 6 open reading frame 62 (C6orf62) also known as X-trans-activated protein 12 (XTP12), is a gene that encodes a protein of the same name… cytosol
 185. C6orf89 – Uncharactized protein C6orf89 is a protein that in humans is encoded by the C6orf89 gene. 
 186. C7ORF25 białkon C7orf25 UPG0415 (UPF0415) jest białkiem kodowanym na chromosomie 7, w otwartej ramce odczytu 25 (C7orf25 ) i znajduje sie w domenie nieznanej funkcjin1308. Otwarta ramka odczytu (ORF) to czesc sekwencji nukleotydow miedzy kodonem StrT (AUG) a kodonem stop jtora potencjalnie moze ulec translafji na biallko ….
 187. C8orf33 – UPFo488 – jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen C8orf33 (otwarta ramka odczytu chromosomu 8 33). Chromosom 8 otwarta ramaka odczytu 33 (C8orf33) to ludzki gen kodujący białko o obecnie niznanej funkcji. Dystrybucja tkankowa i subkomórkowa. Białko UPF0488 ulega ekspresji na niskim lub umiarkowanym poziomie w wiekszosci tkanek znpewnymi wyjątkami. 
 188. C9orf72 – (chromosome 9 open reading frame 72) is a rotwein which in humans is encoded by the gene C9….
 189. c-Fos – komórkowy protoonkogen, należacy do genów wczesnej odpowiedzi komórkowej. Koduje czynnik transjrypcyjny FOS, który (podobnie jak pozostałe białka z rodziny Fos – FosB, Fra-1 i Fra-2)?zawiera motyw suwaka leucynowego umożliwiający im tworzenie z białkami z rodziny Jun, a także Maf, Nrl oraz ATF, heterodinerów funkcjonujących jakonjądriwy czynnik transkrypcyjny AP-1 (ang. activator protein-1). 
 190. CABLES1 – CDK5 and ABL1 enzyme substrate 1 is a protein that in humans is encoded by … Chromosom 18 – jeden z 23 parzystych chromosomow człowieka. DNA chromosomu 18 liczy około 76 milionów par nukleotydów, 
 191. CABYR – Calcium-binding tyrosine phosphorylation-regulated protein – na locus chromosomie 18 – is one of the 23 pairs of chromosomes in humans. People normally have two copies of this chromosome. Cgromosome 18 spans about 80 million base pairs (the building material of DNA) and represents about 2.5 percent of the total DNA in cells.
 192. CACNA2D3 – Calcium channel, voltage-dependent, alpha 2/delta subunit 3 is a protein that in humans is … # encoded by the CACNAD2D3 gene on chromosome 3 (locus 3p21.1). This gene encodes a member of the alpha-2/delta subunit family, a protein in the voltage-dependent calcium chanel complex. Top expressd in: middle temporal gyrus, Brodmann area 23, sperm. 2022-07 # eterna – Sprinzl tRNA RF9331 – Difficulty Level 3  About the Puzzle 
 193. CACHD1 – This gene has 4 transcripts (splice variants) 65 orthologues, 4 paralogues is a member of 1 Ensembl protein family and is associated with 2 phenotypes. 2022-07 # Cache domain containing 1 is a protein in humans that is encoded by the CACHD1 gene. Eterna – Secondary structure is just fancy phrasing for the shapes you have seen – it describes his RNA folds with itself. It is important to know about different types of secondary structures because different structur are 'solved’ in different wats. The most basic categorisatiob of secondary structure is stacks versus loops. 
 194. CAMPD1 – Camptodactyly – Kamptodajtylia – Eterna – The structure for this 3D model is from part of a harpin ribozyme. Notice the shape of the internal loop and harpin loop and the different position of the bases that don’t form pairs. Some even point outwards. 
 195. CAMTA1 # Calmodulin-binding transcription actovator 1 is a protein that in hunans is encoded by the CANTA1 gene 2022-07 # – Calmodulin-binding …chromosom 1 – na ktorym jest ok? 3141 genów ? Eterna – Stacks are base-baired of RNA (if helps you remember the name, imagine that each base pair is a pancake and you’re making a stavk of pancakes). Stacks that are long (wuth a lot of base pairs) are usually a lit eaiser ti design to fils cirrectly comapred to stack that are short. 
 196. CAPG – Macrophage-capping protein (CAPG) also known as actin regulatory protein CAP-G is a protein ….
 197. CARD10 – Caspase recruitment domain-containing protein 10 is a protein in the CARD-CC protein family that in humans is encoded by the CARD10 gene. 
 198. CARD11 – Caspase – Entrez 84433
 199. CARD14 – BCL10 has been shown to interact with CARD14 ….
 200. CASP3 – The protein encoded by this gene is a cysteine-aspartif acid protease that plays a central role in the ececution-phase of cell apoptosis: 
 201. CASP9 – (Chr 1:15.49-15.53) Caspase-9 is an enzyme that in humans is encoded by the CASP9 gene. # It is an initiator caspase, critical to the apoptotic pathway found in mamy tisues. Caspase-9 homologs have been identifed in all mammals for which are known to exist, such as Mus musculus and Pan Troglodytes. 22-07# Eterna – It is possible to have AU pairs or GU pairs close stacks – feel free to experiment in your own designs! Also remember that base pair direction can matter – if you have a stack filled in with base pairs and the end of the stack is not closing, try swapping the direction of the end pair and see if thet helps. 
 202. CAST – Calpastratin is a protein that in humans is encoded by the CAST gene. The protein encoded by this gene is an endogenous calpain (calcium-dependednt cystine protease) inhibitor. kalpaina? 
 203. CASZ1 – # Castor zinc finger 1 – ukrainsk awersja bigatsza od angielskkiej – moze przez Dozbanskiego? 22-07 # – (Chr 1:19.64-10.8) – Outative survival-related protein is a protein that in humans is encoded by the CASZ1 gene. Eterna – Remember how GU pairs like to be aliged togetherbwhen they pair? Inagine if you alugned them opposite to each other, like a zipper. In this situation, the Gvbases *relky* want to pair with the U bases but are not quite strong enough. Thus, the result is a strong attractive force that is enough to close adjacent stacks but not enough to create pairs within the 2-2 loop. 
 204. CCDC142 – The coiled-coil domain containing 142 (CCDC142) is a gene which in humans encodes the CCDC142 protein. The CCDC142 gene is located on chromosome 2 (at 2p13), spans 4339 base pairs and contains 9 exons. Eterna – Aquilegia caeulea – orlik niebieski . Aquilegia is an emerging model organism that is phylogenetically intermediate between the core eudicot and monocot models, Aradopsis and Oryza….
 205. CCR4 – C-C chemokine receptor type 4 is protein 
 206. CD5L- antigen-lik is a protein that in humans is encoded by the …
 207. CSDE1 – Cold shock domain-containing protein E1 is a protein that inn humans is encoded by the CSDE1 gene
 208. CBL  z eternagames – Casitas B-lineagne Lymphoma) ia a mammalian gene encoding the protein CBL which is an E3 ubiquitin-protein ligease involved in cell signaliling an dprotein ubiquitation.  Cobalamin riboswitch is a cis-regulatory element which is widely disturbed in 5’ untranslated regions of vitamin B12 (Colbalamin) related genes in bacyeria. Riboswitches are metabolite binding domains within cerratin messeges RNAs (mRNAs) that serve as precisiom sensira for their corresponding targets.
 209. CBS- B-Syntaza cystationinowa – enzym katalizujacy reakcję porydoksynozależnego przekształcenia homocysteiny i seryny w cystotaine. Białko enzymu ma trzy podjednostki i domene hemowa. Reakcja katalowana przez CBS … chromosom 21 najmniejszy z ludzkich chromosomow – 225 genow i 59 pseudogenow .
 210. CCDC144A – białko 144a skręconych helis zawierającycdomenę …
 211. CCDC40 – Ten gen koduje białko niebędne do funkcjonowania rzęsek ruchliwych …
 212. CCDC47 – funkcja tego bialka jest nienza ale zaproponowano ze bierze udoAl w homostazoe jonow wapnoa …
 213. CCDC57 – Białko 57 zawiearjące domenę coiled-coil jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen …jw. 
 214. CCDC80 – Coiled-coil domain-containing protein 80 is a protein that in humans is encoded by the CCDC80 gene. Etergame – The double helix forms between two of the stems whwn the lignad is bouns. See if you can identify the tertiary contacts between the two loops. 
 215. CCDC88A – Girdin is a protein that in humans is encoded by the 
 216. CCDC93 – Coiled-coil domain-conatining protein 93 is a protein 
 217. CCDC138 – Couled-coil domain-containing protein 138, also known as CCDC138 is a human protein encoded by the 
 218. CCDC181 – encoding protein Coiled-coil domain-containing protein 181 (CCDC181) is a protein that in humans is encoded by C1orf114) which is located at the Chromosome 1 at 1q24.2. Eternagames – A „dangle” is an unpaired base next to a stack in a multiloop. I call them „preceding” or „folowing” (or „forward”) because i find the terms 3′ and 5′ nondescriptive. They are probably clearly understandable to a qualified biologist or chemist, and likely mean nothing to anyone else. Oryza sativa – Difficulty Level 4 About the Puzzle „Dificulty level 3 from Oryza sativa Series. „’Science'” Oryza sativa is a primary source of food for more than half of the world’s population and is considered the most important crop. Rice has the smallest cereal genome consisting of just 430Mb across 12 chromosomes. …Molecular and genetic resources for rice have grown significantly in recent years. Initially, 138 Micro RNAs represebting 20 families were anotated as rice Micro RNA genes, primary based on sequence conservation with Aradopsis. 
 219. CCL1 – Chmokine (C-C motif) ligand 1 (CCL1) is alao known as small inducible cutokine A1 and I-309 in humans. CCL1 is a small  glycoprotein that belongs to the CC chemikine family. Ligand – atom czasteczka lub anion w związkach kompleksowych, który jest przylacoNy bezposrednio do atomu centralnego lub katoonu centralnego…
 220. CCL2 – The chemokine (C-C motif) ligand 2 .:..
 221. CCL21 (ang. Chemokine (C-C motif) ligand 21) – białko, niewielka cytokina ….
 222. CCL22 ( C-C motif chemiokine 22) – 
 223. CCL3 – Chemokine (CC motif) ligand 3 – Gene ID: 6348 
 224. CCL4 – Geny chemokin …
 225. CCL5 – (ang. C-C motif chemokine ligand 5), inna nazwa, RANTES (ang. Regulated on Activation, Normal T-cell 
 226. CCL6 – Gene type – protein coding – 20 305
 227. CCL7 – is a small cytokine known as a chemiokine 
 228. CCL8 – Chemokine (C-C motif) ligand 8 (CCL8), also known as monicyte chemoattrqctant protein 2 (MCP2), is a protein that in humans is encoded by the CCl8 gene. The CCL8 protein is produced as a precursor containing 109 amino acids, which is cleaved to produce mature CCL8 containing 75 amino acids. 
 229. CCL9 – Chemokine (C-C motif) ligand 9 (CCL9) is a small cytokine belonging to the CC chemokine family. It is also called macrophafe inflammatory 
 230. CCND1 – Cell cycle 
 231. CCNE1 – gene encoded in humans a protein G1/S-specific cyclin-E1
 232. CCR5 – # Wykazano np. że osoby, które mają określony wariant genu CCR5 są częściowo lub całkowicie odporne na HIV-1 … ale takie osoby mogą mieç ciężki przebieg grupy 2021-05 # W trwających badaniach klinicznych stwierdzono, że nukleazy z domeną palca cynkowego mogą zaburzać aktuwność genu CCR5 ludzkich limfocyty T typu CD4+, co może mieć zastosowanie w leczeniu AIDS. 2021-01 # C-C chemokine receptor type 5, also known as CCR5 or CD125, is a protein on the surface of white blood cells … 2020-11# Receptor C-C chemokin typu 5, CCR5, CD195 – białko kodowane u ludzi przez gen CCR5. CCR5 jest jednym z receptorów beta-chemokin, podobnym do receptorów sprzężonych z białkami G, i jak one będącymi integralnym białkiem błonowym osadzonym w niej motywem siedmiu alfa helis. U ludzi gen CCR5 jest położony na krótkim (p) ramieniu chromosomu 3 w pizycji 21. … wiki 2020-11 # mutacja w tym receptorze zwieksza tez ryzyko zakazenia gorzaczka zachdniego Nilu 2020-10 # mutacja w genie kodujacyn receptor CCR5 czyni osoby mniej podatnyni na zakazenie HIV 2020-10-02 # Receptor C-C chemokin typu 5, CCR5, CD195 – białko kodowane u ludzi przez gen CCR5. Artykuł Bartnik – osoby poznawione obu kopii tego genu uważane są za odporne na zakażenie wirusem HIV.
 233. CCR5 – C-C chemiokine receptor type 5, also known as CCR5 or CD195, is a protein on the surface of white blood cells that is involved in the immune system as it acts as a receptor for chemokines. eterna … Transfer RNA(tRNA) is a small RNA molecule that transfers a specific active amino acid to a growing polypeptide chain at the ribosomal site of protein synthesis during translation. … 
 234. CD200R1 – transmembrane glycoprotein CD200 receptor 1 is a protein that in humans is encoded by the CD200R1 gene. eterna – Other Ribosomal RNA – Ribosomal ribonucleic acid (rRNA) is the RNA component of the ribosone, the protein manufaturing machinery of all living cells. Ribosomal RNA provides a mechanism for decodijg mRNA into amino acids and interacts with tRNAs during translation by providing peptidyl transferase acrivity. The tRNAs bring the nevessary amino acids correspondig to the apprioriate mRNA codon.  rRNA is the target of several clinically relevant antibiotics: chloramphenicol, erythromycin, kasugamycin, …RiGCZ – rozum i godnosc czlowieka 
 235. CD4 – (ang. cluster of differentiin 4, synonimy: Leu-3, L3T4, T4) – glimoproteina 
 236. CD82 – (Cluster of Differention 82), or KAI1, is a himan protein encoded by the CD82 gene
 237. CDH9 – A 2009 pair of genome-wide association studies found an association between autism ….
 238. CDH10 – and six single-nucleotide polymorphism in an intergenic region between CDH10 … This genes encode neuronal cell-adhesion molecules, implicating these molecules in the mechanism of autism.
 239. CDH13 – bialka adhezyjne
 240. CDKAL1 – (białko związane z regulatorem Cdk5 1-like 1) to gen z rodziny   metylotransferazy. Pełna funkcja fizjologiczna i implikacje tego nie zostały w pełni określone. 
 241. Widaomo, że
 242. CDKAL1  koduje CDK5, białko związane z podjednostką regulatorową. To białko 1 związane z podhednostką regulacyjną CDK5 występuje szeroko we wszystkich typach tkanek, w tym w tkanakach neuronowych i komórkach beta trzustki.   
 243. CDKN1A – p21, WAF1 (także inhibitor kinaz zależnych od cyklin lub białko oddziałujące z CDK 1) – białko, które u człowieka kodowane jest przez gen CDKN1A, zlokalizowany na chromosomie 6 (6p21.2) Białko p21 jest silnym inhibitorem kinaz zależnych od cyklin ….
 244. CDKN1B – Cyclin-dependednt kinease inhabitor 1B is an enzyme inhabitor that in humans is encoded by this gene? 
 245. CDKN2A – Cykl komórkowy (geny supresorowe) 
 246. CDKN2B – Cyclin-dependent kinease 4 inhabitor B 
 247. CDC42 – Pozostałe sygnalizacje
 248. CDH1 – Cadherin-1 (not to be confused with APC/C activatir protein CDH1) also known as CAM 120/80 or epithelial cadherin (E-cadherin) or uvomorulin is a protein that in humans is encoded by the CDH1 gene. 
 249. CDK5 – Li-Huei Tsai – „Wiecej niz DNA” Bill Suliwan p.251 
 250. CDK12 – niedawno zidentyfikowany gen, ktory kontroluje ekspresje genow niezbednyfh w procesie naprawy DNA.
 251. CDX2 – powoduje upośledzenie roznicownaia sie komorek progenitorowych 
 252. CDY1 – Testis-specific chromodomain protein Y1 is a protein that in humans is encoded by the CDY1 gene. The human chromosome Y has teo identical copies of this gene within a palindronic regin;,this record represents the more telomeric copy. 
 253. CEBPB # czynnik transkrypcyjny ( jest białkiem wiążącyn DNA na obszaeze promotora badź sekwencji wzmacnjającej w specyficznym miejscu lub regionie ….drospohilia mealanogaster (wspolne geny dla wszystkich zwierzat) 2021-04 # – CCAAT/enhancer-binding protein beta ….
 254. CELSR1 – Cadherin EagF LAG seven-pass G-tupe receptor 1 also known as flamingo homolog 2 – EtErnagames- Octopus Spring is an alkaine hot spring in the Lower Geyaer Basin of Yellowstone National Park. 
 255. CENPL – Centromere protein L is a …
 256. CENPF – function – is part or thebnuclear matrix during the G2 phase or the cell cycle (the phase of rapid protein synthesis on prepraratiob for mitosis) 
 257. CENPU – Centromere protein U is a protein that in humans is encoded by the CENPU gene. Eterna – [switch2.5][2 states] Symetry 101 – KOMENTARZ$ – This week’s POTW is a highly distilled study in RNA symmetry, as it expressed itself in switch puzzles. This puzzle has an unusually large set of symmetries. The thumbnail above has an obvious 3-way rotational symmetey, with a breaking of the symetry only at the neck. When you open the puzzle itself, you’ll find that both states have this same apperance. 
 258. CEP350 – Zimmer strona 230 
 259. CETP – linked to exceptional longevity …
 260. CFAP20DC – Chromosome 3 open reading frame 67 or C3orf67 is a protein that in humans is encoded byvthe gene C3orf67z The function of C3ofr67 is not yet fully understood.  CFAP20DC – 689 aminokwasow? 76 271 Molecular mass 
 261. CFAP206 – Cilia And Flagella Associatwd Protein 206 (CFAP206) to gen, który u ludzi koduje białko „DUF3508” Białko to ma funkcję, która nie jest obecnie dobrze poznana. U ludzi sekwencja kodująca gen ma długość 2215 par zasad, z mRNA o długości 2215 par zasad i sekwencją białkowa o długości 622 aminokwasow. 
 262. CFH – Chromosome 1 Mutacja w tym genie Tyr402His (chromosom 1) … patologiczna realcja w plmce zoltej Smiech ma po Matce 
 263. CFI – F1 – # Czynnik I (ang. Complement factor I, CFI) – białko biorące udział w regulacji działania dopełniacz. Jego działanie polega na rozcianiu …22-08#  Complement factor I – Gen dla czynnika I i ludzi zlokaliowany jest na chromosome 4 …
 264. CFTR # W 1989 roku zespół naukowców kierowany przez dr. Lap-Chee Tsui … cystic fibrosis transmembrane condutance regulator, błonowy regulator przewodnictwa białko tworzace kanal chlorkowy w blonie komorkowej, 21-06  # Opróc tego we wspomnianym genie częstochowa dochodzi do in tvn delecjo, a także do zamiany aminokwasów in inne lub przedecz es who pojawiania się koronowo STOP (mustacje częste zwłaszcza u Żydów Aszkenazyjskich) – Genesis X w. 3 2021-01 # delecje trzech liter kodu genetycznego w genie CFTR skytkują powstaniem białka pozbawionego waznego aninokwasy – (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, regulator przewodnictwa) – białko tworzące kanał chlorkowy w błonie komórkowej, … 2020-11 # mukowiscydoza
 265. CGAS (MB21D1] Cykliczna syntaza GMP-AMP jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen CGAS. To enzym nukleotydylotransferaza … niektóre enzymy moga sprawic ze ich konwersja substaru w produkt zachodzi wiele milionow razy szybciej Ekstremalnym przykladem jest dekarboksylaza 5′ – fosforanu orotydyny, ktors pozelaa na zajscie reakcji, ktora w przeciwnym razie zajelaby mioliony lat w ciagu milisekund. 
 266. CGGBP1 – CGG triplet repet-binding protein 1 is a protein that in humans is encoded by the …eterna … Genome-wide analysis for discovery of rice microRNAs reveals natural antisense microRNAs (nat-miRNAs).. Small RNAs (21-24 nt) are involved in gene regulation through translation inhibition, mRNA cleavage, or directing chromatin modifications. 
 267. CHD1 – Chromatin (other) 
 268. CHD2 – Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 2 
 269. CHD4 – Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4 
 270. CHD5 – (Chr 1:6.1-6.18 Mb) 
 271. CHEK1 – checkpoint kinease 1 … serine/threonine ….
 272. ChEK2 – ludzki gen kodujący białko ChEK2, będące kinazą efektorową zaangażowaną w naprawę DNA. 
 273. CHPF – Chondroitin sulfate synthase 2 is an enzyme that in humans.:::
 274. CHST13 – sulfotransferase 13 is a protein that is encided in humans by the CHST13 gene . eterna – snR84 – Small nuclear ribonucleic acid (snRNA) is a class of small RNA molecules that are found within the nucleus of eukaryotic cells. They are transcribed by RNA polymerase II or RNA polymerase IiI and are involved in a variety of important procesaes such as RNA splicing (removal or introns from hnRNA), regulation of transcription factors (7SK RNA) or RNA polymerase II (B2 RNA), and maintaining the telomeres. 
 275. CHTOP – This gene encodes a small nuclear protein that os charaktized by an arginine and glycine rich region. 
 276. CLDND1 – Claudin domain-containing protein 1 is a protein that in humans is encoded by the CLDND1 gene. eterna – [364] Small and Ugly #1 About the Puzzle …This week’s puzzle was created by Quasispecies in April of 2012 . It’s nit clear why Quasispecies disliked the puzzle. It’s relly quite informative because in order to get the combination of loops and bulges to all form as the mist stable filding of your sequence, you need to focus on weakening a stronger structure instead of strengtgening a weaker one. 
 277. CLIC4 – Chloride intercelliral chanel 4 is a eukaryotic gene 
 278. CLNK – Cytokine dependent hematopoietic cell linker is a protein that in humans is encoded by the CLInK gene. Function: MIST is a member of the SLP76 family of adaptors (see LCP2, MIM 601693; BLNK, MIM 604515). 
 279. CLUH – Skupione mitochondriami (cluA/CLU1) homolog 
 280. CLOCK – CarcadiannLocomotor Output Cycles Kaput) or Clock is a gene encoding a basic hic-loop-helix-PAS transcryptions factor that is beliwved to affect both the pesisywwnand perod orf cardian rhythms
 281. CLRN1 – Clarin-1 is a protein that in humans is encoded by the CLRN1 gene. 
 282. CLSPN – protein … Xenopus claspin is an essential upstream regulator of checkpoint kinease 1 
 283. CLTA – Douda: „zdecydowalismy z Martinem, że zaprogramujemy CRISPER do wziecia na cel ludzkiegk genu CLTA kodujacego lekki lancuch A klatryny odgrywajevg pena role w procesie endocytozy w ktorej komorki wchlaniaja skladniki odzywvze i hormony.
 284. CMPK – UMP-CMP kinease is enzyme that …uridine monophosphate (UMP/cytidine monophosphate 
 285. CMTM7 – CKLF like MARVEL – Ensembl ENSG0000015351 … External IDs …OMIM: 607890 MGI: 
 286. CNBP – Cellular nucleic acid-binding protein is a protein that in humans is encoded by the CNBP gene. The ZNF9 protein contains 7 zinc finger domains and is beliced to function as an RNA-binding protein. A CCTG expansion in intron 1 of the ZNF9 gene results in myotonic dystropy type 2 (MM 602668).[supplied by OMIM] 
 287. CNIH4 – Protein cornichon homolog 4 is a protein that in humans is wncoded by the CNIH4 gene
 288. CNST – Consortin (CNST) is a protein that in humans is encoded by the CNST gene. Molecular function: phosphatase binding
 289. CNTN4 – Contactin-4 is a protein that in himans is encided 
 290. CNTNAP2 – Contain-associated protein-like 2 – Tourette syndrome – Obajtek ? 2021-03-08 ….
 291. COL1A1 # Facebook Function: Collagen is a protein that strengthens and supports many tissues in the body, including cartilage, bone, tendon, skin and the white part of the eye (sclera). 2021-03# Collagen, type I  – artykuul geny i golf … w facebooku moim – kolagen bialko 
 292. COL1A2 – Function: Collagen alpha-2(I) żelatyna – białko uzyskieane z gotowania kości i skór …
 293. COL2A1 – Collagen, type II, alpha 1 (primary osteoarthritis, 
 294. COL3A1 – Type III Collagen is a homotrimer, or a protein composed of three identical peptide chains (monomers), each called an alpha 1 chaon of type III collagen. Formally, the monomers are called collagen type III, alpha1 chain and in humans are encoded byvthe COL3A1 gene: 
 295. COL4A3 – Collagen alpha-3(IV) chain is a protein that in humans is encoded …
 296. COL5A1 – # Elboe tendinopathy is a common pathology of the upper extremity that impacts both athletes and  workwrs „Influence of genetic factors …” 2021-01 # Collagen alpha-1(V) chain is a protein that in humans is encoded by the COL5A1 gene. This gene encoded an alpha chain for one of the low abundance finrillar collagens. 
 297. COL5A2 – Collagen alpha-2(V) chain is a protein that in humans is encoded by the …This gene encodes an alpha chain for one of the low abundance fibillar collagens. 
 298. COL7A1 – Collagen, type VII, alpha 1 (epidermolysis bullosa, dystrophic, dominant and recessive) 
 299. COL11A1 – Collagen alpha-1 (XI) chain is a protein that in humans is encoded by the COL11A1 gene 
 300. COL11A2 – Łańcuch alfa-2(XI) kolagenu jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen COL11A2. Kolagen typu XI dodaje struktury i siły tkankom, które wspierają mięśnie, stawy, narządy i skórę (tkanka łączna). 
 301. COMT – # A marker (rs4680) in the COMT gene also known as the warrior/strategist gene, may influence a person’a ability to maintain focus and emotional control while  under stresa. In regatdsnto gold this may be the difference between laying up on a Par 5, or risk going for a green fir a posaible eagle putt 2021-01-14 # Catechol-O-methyltransferase is one several enzymes that degradate catcholamines… katechilaminy 2020-10 #  rozklada domaniemethylt
 302. COQ6 – Coenzyme Q6 monoodygenase is a protein that in humans is encoded by the COQ6 gene. The protein encoded by this gene belongs to the ubiH/COQ6 family. It is evolutionarly conserved monoodygenase required for the biosynthesies of coenzyme Q10 (or uniquinone), which is an essential component of the mitochindrial electron transport chain, and one of the most potent lipophilic antioxidants implicated in the protection of cell dameg by reactive oxygen species. Ubichinon, kornzym Q10 – organiczny związek chemiczny z grupy chinonów, wystepujący w mitochondriach komórek roślinnych i zwierzęcych. Po przyłączeniu elektronów swobodnie porusza się w wenwętrznej błonie mitochondrialnej umożliwiając transport elektronów między komplekasami białek łańcucha oddechowego, które wbudowane są w wewnętrzną błonę mitochondrialną. 
 303. CPLNE1 – protein … Ciliogenesis And Planar Polarity Effector 1 
 304. CPLX2 – Complexin-2 is a protein that in humans is encoded by the CPLX2 gene. Proteins encoded by the complexin/synaphin gene family are cytosolic proteins that finction in synaptic vesicle exocytosis. 
 305. CPN2 -# 2022-07 – Chr 3: 194.34 194.35 MB – 545 Aminokwasy 60 557 molekularna massa # Carboxypeptidase N subunit 2 is an enzyme that in humans is encoded by the CON2 gene. eterna – Saccharomyces cerevisiae is a species od budding yeast. It is perhaps the most useful teast ownibg to its use since ancient times in beaking and brewing. 
 306. CPOX – Coproporphyrinogen III oxidase, mitochndrial (abbreviatedbas CPOX) is an enzyme that in humans is encoded by the CPOX gene. eterna [357-2022-03-18] Ribonulease Pn(RNase P) is a type of Ribonuclease withbclaves RNA. RNase P is unique from ither RNases in that it is a ribozyme – a ribonucleic acid that acts as a catalyst in thesame way that anprotein based enzyme would. Its function is to cleace ofd an extra, or precursir, sequence of RNA on tRNA molecules. In humans and yeast, most RNAse P consists of an RNA chain that is structurally siliklar to that found in bacteria. 
 307. CRBN – Celebron is a protein that in himans is encoded …
 308. CREB – is a cellular transcription factor 
 309. CREB1 – CAMP responsive element binding protein 1, also known as CREB-1, is a protein that in humans is encodednby the CREB1 gene. 
 310. CREBBP # or CBP [Eternagam/ The Alfalfa mosaic virus (AMV) coat protein binding (CBP) RNA is an RNA element which is found in the 3, UTR of the genome. 2021-06# – CREB-bibding protein, also known as CREBBP or CBP, is a protein that in humans is encoded by th eCREBBP gene. 2020-11 # CREBP Acetylotanferazy histonòw chronatyny 
 311. CREBRF – CREB3 regulatory factor is a protein that in humans is encoded by the CREBRF gene. 
 312. CREG1 – (Cellular Repressor of E1A-stinulated Genes 1 
 313. CRH – Corticotropin-relasing hormone (CRH) …. is a peptide hormone involved in the stress response….
 314. CRHR1 – Corticotropin-releasing hotmone receptor 1 is a protein …
 315. CRYBG1 – Absent in melanoma 1 protein is a protein that in humans is encoded by the AIM1 gene. q-arm „The following are sone of the genes located on q-arm (long arm) of human chromosome 6
 316. CRKL – This gene encodes a protein kinease containing SH2 and SH3 (src homology) domains which has been shown to activate RAD and JUN kinease signaling pathways 
 317. CRMP1 – Collapsin response mediator protein 1, encoded by the CRMP1 gene, is a himan protein of the CRNP family. 
 318. CRP – # poziom kontrola stezenia bialka C-reaktywnego, pojawiajacego sie we krwi jako konsekwencja stanu zapalnwgo …21-96 #  C-reactive protein (CRP) is an annular (ring-shaped) pantameric proteinfound in blood plasma
 319. CRTC2 – CREB regulated transcription coactovator 2, also known as CRTC2
 320. CSDE1 #22-07 – 798 aminokuclot ….molekulala maca 88 885 uk wersion . Eterna – Boosting 6 -2-2 Loops About the Puzle Anither „special loop” with „special” boosts i the 2-2 loop- an internal loop with 2 bases on one side and 2 bases on the other side. # – Cold shock domain containing E1 eternagme – „Your Mission” You have to design the Physcomitrella patens with folowing specificatikns: Minimum 55 GU Pairs Maximum 26 GC Pairs …”More Information” about the   patens :  visit …Cloning and characterization of micro-RNAs from moss …Abstract Micro-RNAs (miRNAs) are oneclass of endogenus tiny RNAs that play important regulatory roles in plant development and responses to external stimulu. To date, miRNAs have been cloned from higher plants such as Aradopsis, rice and , and there is limited informatin on their identity in lower plants including Bryophytes. 
 321. CSN2 – Beta-casein is protein …It is in the class of phosphoproteins and generally occurs in mammalian milk. 
 322. CSRP1 – Cysteine and glycine-rich protein 1 
 323. CSRP2  … important for development and cellular differention. 
 324. CTDNEP1 – CTD koperta jądrowego fosfatazy 1 … CTD nuclear envelope phosophate 1 
 325. CTLA-4 # or CTLA4 2021-07 # (ang. cytotoxic T cell antigen 4, także: CD152, cluater of differention 152, inne synonimy: CELIAC3, GRD4, GSE, IDDM12) … link z horoby Hashimoto z ksiazki Narine….
 326. CTNNB1 – Sygnalizacja wnt/B-katenina (geny supresorowe) – driga do Lichenia +R2 stacja BP ryba i kawa z karmelem – na skutery ….2020-09-01 
 327. CTNND2 – teraz badacze z Uniwersytetu Johna Hopkinsa mowia ze u 13 dziewczat wykryli kilkanasciebwaznych dla autyzmu genow w tym naistotniehszy CTNND2
 328. CYP1A2 # Wariant tego genu CYPIA2*1F – jego nosiciele wolniej metabolizuja kawe 22-05 #  # Wiecej niz DNa – „gen ten koduje enzym (scislej izoenzym P450 1 A2 zwany cytochromem # 22-05 – koduje białka z rodziny cytochromu p450, które metabolizują składniki odżywcze i leki. Jednym z najlepiej rozpoznawanych substratów CYP1A2 jest kofeina. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) w obrebie CYP1A2 (rs762551) wpływa na szybkość metabolizmu kofeiny przez układ enzymatyczny cytochromu P450. Wykrycie polimorfizmu warunkije zmniejsoną wydajnośç procesu enzymatycznego, a tym samym wilniejsze rozkładanie kofeiny …
 329. CYP27A1 – is a gene encoding a cytochromu P450 oxidase, and is common known as sterole 27-hydroxylase. (poszukiwałem baracuda – ryba ….
 330. CYTL1 – Cytokine-like 1 (CYTL1) is a protein that in humans is encoded by the CYTL1 gene. 
 331. CXCL1 – The chemiokine (C-X-C motif) ligand 1 (CXCL1) is a small peptide belonging to the CXC chemiokine family that acts as a chemiattractabt fir several immune cells, especiallyvneutrophilsnor other non- hematopoietic cells to the site of injury or infectionand plays an important role in regulation of ummune and inflammatory responses.
 332. CXCL6 – Chemiokine (C-X-C motif) ligand 6 (CXCL6) is a small cytokine belonging to the CXC chemokine family that is also known as granulocyte chemotactic protein 2!(GCP-2). Eterna is a browser-based „game with a purpose”, developed by scientists at Carnegie Mellon University and Stanford University, that engages users to solve puzzles related to the folding of RNA molecules. 
 333. CYP2E1 – upijanie sie – oraz mutacja -‚serotonina -nauroprzekazmik – nastroj 
 334. CXCL8 – # (chemotaktyczny – chemotaksja – reakcja ruchowa calego organizmu Działanie interleukiny 8?polega na stymulowaniu migraji neutrofilów, monocytów i limfocytów T powoduje adhezję neurofitów do śródbłonka i uwalnianie histaminy z bazoditów. 2022-08 # Interlukina 8 (IL-8), … najsilniejszy czynnik chemitajtyczny u człowieka. 
 335. CXCC5 – Białko palca cynkowego tupu CXXC 5 jest białkiem kodowanym przez gen CXXC5 u ludzi. Jak wskazuje jego nazwa, CXXC5 odgrywa rolę jako czynnik transkrypcyjny w jądrze komórkowym i bierze udział w melopeozie, różnicowaniu śródbłonka, tworzeniu naczyń i różnicowaniu oligodendrocytów. 
 336. CCCL9 – Chemokine (C-X-C motif) ligand 9 (CXCL9) is a small cytokine belonging to the CXC chemokine family that also known as monokine indyced by gamma interferon (MIG). 
 337. CMD1K – Faktor dilatirane kardiomiopatije jest protein koji je kod ljudi kordian genom  … cardiomyopathis dilatativa, cardiomyoathis congestiva 
 338. C-X-C motif chemokine ligand 10 (CXCL19) also known as Interferob gamma-infycted protein 10 (IP-10) or small-inducible cytokine B10 is an 8.7 kDa protein that in humans is wncoded by the CXL10 gene. 
 339. CNR1 – Receptor kannabinoidowy typu 1 (CB1) ….THC ……
 340. CXCR4 – # Doudna WHIM – jeste dzidziczna w sposob dominujacy 2020-11 # Doudna zaspół WHIM rzadkie schorzenie: warts, hypogammaglobulinemia, infections, myelojathexis …. # Polityka „Te uniarkowaną optymistyczną historię wypada zakończyç informacja o tum, że CCR5 jest recptorem, za pomocą którego do komórki wnika tylko jeden typ wirusa HIV. Zarówno pacjent z Berlina, jak i Londynu byli własnie nim zakażeni. Muszą przyjmować lek blokujący inny receptor CXCR4 … 2020-11 # „kiedy wyłączyliśmy CXR4 sposowodowobtl powstanie stresu oksydacyjnego 2020-10-05 # jest niezbedny komorkom macierzystym białaczki do przetrwania
 341. CXCL9 – Chemokine (C-X-C motif) ligand 9 (CXCL9) is a small cytokine belonging to the CXC chemokine family that is also known as monokine included by gamma interferon (MIG). 
 342. CXCL10 – C-X-C motif chemokine ligand 10 (CXCL10) also known as Interferon gamma-inducted protein 10 (IP-10) or small-inducible cytokine B10 is an 8.7 kDa protein that in humans is encoded by the XXCL10 gene. 
 343. CXCL11 – C-X-C mitif chemokine 11 (CXCL11) is a protein that in humans is encoded by the CXCL11 gene. 
 344. CXCL12 – The steomal cell-derived factor 1 SDF … poszukiwalem ‚gene siliencing’ 
 345. CXCL13 – Chemokine (C-X-C motif) ligand 13 (CXCL13), also known as B lynphocyte chemoattractant (BLC) or B cell-attracting chemokine 1 (BCA-1), is a protein lignad that in humans is encoded by the CXCL13 gene. 
 346. CXCL2 – Chemokine (C-X-C motif) ligand 2 (CXCL2) is a small cytokine belonging to the CXC chemokine family that is also called macrophage inflammatory protein 2-alpha), Growth-regilated protein beta (Gro-beta) and Gro oncogene-2 (Gro-2) 
 347. CXCL3 – Chemiokine (C-X-C motif) lignad 3 (CXCL3) is small cytokine belonging to the CXC chemiokine family that is also known as GRO3 oncogene (GRO3), GRO protein gamma (GROg) and macrophage inflammatory protein-2-beta (MIP2b). 
 348. CXCL5 – C-X-C motif chemiokine 5 (CCCL5 or ENA78) is a protein that in humans is encoded by the CXCL5 gene. 
 349. CYP21A2 – 21-hydroksylaza steroidowa (znana również jako 21 – monooksygenaza steroidowa, cytochrom P450 … bierze udzial w biosyntezie … inter alia kortyzolu . 
 350. CYP2A22 – cytochrome p450, family 4, subfamily A, polipeptyde 22) also known as fatty acid onega-hydroxylase is a protein which in humans is encoded by the … The cytochormw P450 proteins aee monooxygenases which catalize many reactions involved in drug metabolism and syntesia of chrolesyrol , sterouds abd irher lipisds …
 351. CZIB – encodes the protein CXXC motif containg zinc bonding protein. CZIB has many orthologs in close and distant species including primates, mammals, repules, birds, invertebrates, moss and yeast. Ererna – BasebPairs 3 Fixing misfolds 
 352. D4DR – The Dopamine receptor D4 is a dopamine D2-like G protein-coupled {daaaaaaa
 353. DBC2 – Deleted in breast cancer 2 – Naukowcy z Cold Spring Harbor Laboratory i z University of Washington odkryli nowy gen supresorowy now. jtory jest nieobecny lub niekatuwny w ok 60% z r. piers. 
 354. DBH – Dopamine beta-hydroxylase … Dopamine beta-hydroxylase catalizes the conversion of dopamine to norepinephrine …..tkwi doslownie na szczycie grupy krwi …
 355. DBT – (Chr 1:100.18-109.25) 
 356. DCKRE1B – DNA cross-link repair 1B protein
 357. DCLK3 – Doublecortin like kinease 3 is a protein that in humans is encoded by the …
 358. DCUN1D4 – DCN1-like protein 4 is a protein that in humans is encoded by the DCUN1D4 gene. ETerna – [switch2.5][2 states] RNA Simple remake About the Puzzle This week’s puzzle fearures a recently created switch by JorgeLC. Based on Simple RNA Switch puzzle. The objective of this puzzle is: 1) that the RnA should fold into when it’s aline, and 2) that the RNA should fold into when it’s with Flavin monoucleotide (FMN) mokecule (with 30uM concentration), Flacin monoucleotide (FMN), or riboflavin-5′-phosphate, is a biomolecule produced from riboflavin (vitamin B2) by the enzyme riboflavin kinease and finctions as the prosthetic group of various oxidoreductaees, includin NDH dehyrigenase, as weln as cofactor in biological blue-light photo receptors. 
 359. DDX3Y – ATP-dependent RNA helicase DDX3Y is an enzyme that in humans is encoded by the DDX3Y gene: DEAD box proteins… 
 360. DDX59 – Propable ATP-dependent RNA
 361. DEPDC1 – encoding protein DEP domain containing 1 – HGNC: 22949 
 362. DEL17P13.1 – Chroosome 17p13.1 deletion sundrome is a protein in humans that js encoded ….
 363. DENN1B # Clathrin (see MIM 118955) – meditated endocystosis is a major mechanism internalization of proteins and lipids– is a human gene, located on chromosome 1. The gene is hypothesued by Danish scientists … to be related to asthma. 
 364. DENND11 – Genetic variation newsy assiciated with tusk for childhood asthma …2andMe
 365. DEP domain containing 1 is a protein in humans thta is encoded by the DEPDC1 gene
 366. DES – CMD1F Desmina jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen DES … integruje sarkolemę z ….
 367. DFNB38 – deafness, autosomal recessive 38 
 368. DHH – Desert hedgehog, also Desert hedgehog homolog or Dhh, is a protein encoded by the DHH gene, and is a member of the hedgehog signaling patway. 
 369. DHX15 – Putative pre-mRNA-splicing factor ATP-dependent RNA helicasebDHX15 is an enzyme that in humans is encoded by the DHX15 gene. 
 370. DHX16 – Domniemany czynnik splicingu pre-mRNA ATP-zależna helikaza RNA DHX16 jest enzymem, ktôry u ludzi jest kodowany przez gen DHX16 Gen ten koduje białko DEAD box 
 371. DHX57 – Putative ATP-depended RNA helicase DHX57 is an enzyme …. eternagame – Aedes Aegypti – komar egipski …
 372. DIABLO – on chromosome 12 – mitochondrial protein 
 373. DIRAS3- GTO-binding Di-Ras3 … the gene is a member of the Ras superfamily and is expresswd in normal ovariannand breast wpithelial cells 
 374. DIS3L2 – DIS3 miotic control homolog (S. cerevisiae)-like 2 is a protein in humans that is encoded by the DIS3L2 gene.
 375. DISC1 – cukrzyca? – Disrupted in schzophrenia 1 is a protein that in humans is encoded by the DISC1 gene. 
 376. DISC2 – In moleular biology, disrupted in schizoprenia 2 (non- protein coding), also known as DISC2, is a long non-coding RNA molecule. 
 377. DKK2 – Dickkopf-related protein 2 is a protein in the Dickopf family that in humans is encoded by the DKK2 gene. 
 378. DLK1 – Protein delta homolog 1 is a protein that in humans is encoded by the DLK1 gene.  Ostatnie badania wykazały, że gen homologu 1 typu delta jest niezbedny do aktuwacji i regeneracji mezenchymalnych komorek macierzystych
 379. DMAC1 – Transmembrane protein 261 is a protein that in humans is encoded by the TMEM261 gene located on chromosome 9. 
 380. DMD – # DMD gene encoding the dystrophin protein … cicerona 2.3 megabases (bp – base pair) dystrofia mięśniowa Duchenne muskularny dystrophy ? 2021-01#   najdluzszy ludzki gen Dystrofina – 2,4 mln par zasad – 11 055- odcinki kodujace
 381. DNAH14- Dynein, axonemal, heavy chain 14 is a protein, that in humans is encoded by ten DNAH14 gene. 
 382. DNASE2 – Deoxyribonuclease II, lysosomal is a protein that in humans is encoded by the DNASE2 gene. 
 383. DNMT3A – Epigentyka
 384. DOCK2 – (Dedicatir of cytokinesis 2) lub konserwatywne poglasy 
 385. DOCK3 – index „The Gene” Siddhartha Mukherjee…Dedicator of cytokinesis 3), also known as MoCA   {{doooo
 386. DOM3Z – gen porządkujący? – w biologii milekularnej geny porządkowe są zazwyczaj genami konstruktywnymi, które są wymagane do utrzymania podstawowych funkcjo komorkowych i ulegaja ekspresji we wszystkich komorkach organizmy w normalnych i patofizjoloficznych warunkach 
 387. DPH1 – Białko biosyntezy diftamidu 1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen DPH1.  Diphthamide Biosynthesis 1 
 388. DPH5 – Diphthine synthase is an enzyme that in humans is encoded …
 389. DPPA2 – Developmental pluripotency-associated protein 2 is a protein that in humans is encoded by the DOPA2 gene. eter- Saccharomyces…It is one of the most intensively studied eukarotic model organisms in molecular and cell biology, much like Escherichia coli as the model prokaryote. 
 390. DPT – Dermatopontin also known as tyrosine-rich acidic matrix protein (TRAMP) 
 391. DPYSL3 – Białko 3 związane z dihydropirymidynazą jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przez gen DPYSL3 
 392. DPYSL5 – Dihydropyrimidinase-related protein 5 – is an enzyme 
 393. DRD1 – Dopamine receptor D1, is a protein that in humans is encoded by the DRD1 gene … hybrydyzacja northern ang. northen blot 
 394. DRD2 – bierz udIal w przekazywanih sygnalow w obrwboe ata czolowego 
 395. DRD3 – This gene encodes the D3 subtupe of the dopamine receptor. The D3 subtupe inhibits adenylyl cyckease through inhibitory G-proteins.
 396. DRD4 # mutation in this gene – disfunction autonomic nerouv system 2021-03 # – The dopamine receptor D4 is a dopamine D2-like D2-like G protein-coupled receptor encoded by the DRD4 gene on chromosome 11…  2020-11# DR4D – koduje powstawianie receptorów dopaminowych -liberalne l
 397. DRD5 – D5 rceptor is a subtype of the dopamine receptor that has a 10-fold higher affinity for dopamine than D1 subtype. 
 398. DSCF5 – w ksiezce „Smiech ma po Matce” – gen zwiazany z chorba wiencowa 
 399. DSP – Desmoplakina jest ludzkim białkiem kodowanym przez gen DSP. Desmoplkina jest kluczowym składnikiem struktur desmodomów w komórkach mięśnia sercowego i naskórka 
 400. DTDST – Dysplazja diastroficzna (ang. diastrophic dysplasia, DD, DTD) – choroba genetyczna o dziedziczeniu autosomlanum recesywnym, spowodowana mutacją w genie DTDST w licus 5q32-q33.1 kodującym transporter jonów siarczanowych SLC26A2. Mutacje w tym samym genie powoduja achondrogenezę typu 1B (ONIM#600972) …
 401. DTX3L – Deltex E3 ubiquitin ligease 3L is a protein that in humans is encoded by the DTX3L gene – Location (UCSC) chr 3: 122.56 -122.58 Mb
 402. DUSP10- Dual specify protein phosphatase 10 is an enzyme that in humans is wncoded by the DUSP10 gene. 
 403. DUP17Q12 – Chromosome 17q12 duplication syndrome is a protein in humans that is encoded by the DUP17Q12 gene
 404. DUX4 – Double homebox, 4 also known as DUX4 is a protein which in humans is encoded by the DUX4 gene. 
 405. DVL1 – (Chr 1:1.34-1.35) Segment polarity protein dishevelled homolog DVL-1 is a protein that in humans is encoded by the DVL1 gene. 
 406. DYX4 – podatność na dyslekcję 4 
 407. DZIP3 – Daz interacting zinc finger protein 3 is protein that in humans is encoded bycthe DZIP3 gene . eternagame – The SRP RNA – Difficulty Level 3 ..About the Puzzle … „‚Difficulty Level’” Welcome to the hardest puzle from the Signal Recognition Particle RNA Series. „‚Science’” The signal recognition particle (SRP) is a universally conserved ribonucloprotein that directs the traffic of proteins within the cell and allows them to besecreted. The SRP RNA, together with one or more SRP proteins contributes to the binding and release of the signal peptide: 
 408. EAF1 – ELL-associated factor 1 is a protein that, in humans, is encoded by the EAF1 gene. It is part of the EAF family of proteins. eterna Tribolium Castaneum – Difficulty Level 3 Trojszczyk gryzący- chrząszcz, Rodzina: czarnuchowate – Darkling beetle …# 268 amino…/29 042 masa 22-09# {eaaaaaa
 409. EAF2 – ELL-associated factor 2 is a protein that in humans is encoded by the EAF2 gene. Itcis part of the EAF family of proteins. [eternagame.org – 350 ..340385…] Lysine riboswitch – Level 3 – About the Puzzle Difficulty Level – Welcome to the difficulty level 3 of Lysine riboswitch!  Science
  The lysine riboswitch is a metabolite binding RNA element found within certain messenger RNAs that serve as a precision sensor fir the amino acid lysine. Allosteriv rerrangement of mRNA structure is meditated by ligand binding, and this results in modulatikn of gene expression. This riboswitch is found in a number of genes involved in lysine metabolism, including lysC. 
 410. ECEL1 – Endothelin-converting enzyme-like 1 is a protein that in humans is encoded by the ECRL1 gene
 411. ECM1 – This gene encodes an extracellural protein containing motifs with a cysteine pattern characterustic of the cysteine pattern of the ligand-binding „double loop” domains of the albumin protein family. 
 412. ECT2L – Sekwencja tranformujaca komorki nabloka 2 podobna do onkogenu jest bialkiem ktore u ludzi jest kodowan eprzez gen ECT2L 
 413. EDAR – development ecodermal tissues
 414. EDEM3 – ER degradation-enhancing alpha-mannosidase-like 3 is an enzyme that in humans is encoded by the EdEM3 gene.
 415. EFCC1 # Chr 3: 129 – 128.04 Mb 598 aminokiclot 65 701 masa molekularna 2022-07 #  – EF-hand and coiked-coil domain containing 1 is a protein that in humans is encoded by the EFCC1 gene. wterna [switch2.5][2 states] Switch Tutorial – lesson 1: Introducibg the Molecule About the Puzzle This tutorial is made for the players new to switches that want to understand how they wiek and to practice on simple puzzles. 
 416. EGLN1 – PHD2 is an enzyme encoded by the ..
 417. ELOA – Elogin A is a protein that in humans is encoded by the ELOA gene.
 418. ELOVL5 – Wydłużanie bardzo długich łańcuchów keasów tłuszczowych Białko 5 jest białkiem, które u ludzi jest kodowna eprzez gen ELOVL5 
 419. EGFLAM – Pikachuryna, znana również jako AGRINL i podobna do EgF, fibronektuna tupu III i białko zawierające domenę podobnà do laminy G (EGFLAM), jest białkiem, które u ludzi jest kodowan eprzez gen EGFLAM Pikachuryna to białko siatkówki podobne do macierzy pozakomorkowej, odkryte po raz pierwszy w 2008 r. w Japonii przez Shigeru Sato i nazwana na czesc Pikachu, gatunku z serii Pokemon. 
 420. EGFR – # (3410 citations top 20 popular genes 2020-10-27 # according Kerpedjiev, the top-10 most-studied genes 2020-10 # 7p11.2 2020-01-03 Sygnalizacja receptorowych kinaz …RTK
 421. EGR-1 – # (białko odpowiedzi wczesnego wzrostu 1 ) znane również jako ZNF268 (białko palca cynkowego 268) kub NGFI-A (białko indukowane przez czynnik wzrostu nerwów) jest biaikiem, które u ludzi jest kodowane przez gen EGR1. EGR- jest ssaczym czynnokim transjrypcyjnym. Birdsong and human speech share both neurobiological and behavioural similarites. – Acta Biochemia Polonigia 2021-05 # (Early grown response protein) – ZNF268 ….
 422. EIF4E1B – Członek 1B rodziny eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 4E jest bialkiem u ludzi które jest kodowane przez gen EIF4E1B. Eukaryotic translation initiation factor 4E family member 1B is a protein in humans that is encoded by the EIF4E1B gene. 
 423. ELMO1 – # ELMO1 is located on chromosome  number seven … 2020-11# Engulfment and cell motility protein 1 
 424. ELMO2 – Engulfment an dcell motility protein 2 
 425. ELMO3 – Chr. 16 q22.1 
 426. ELMOD2 – ELMO domain containing 2 is a protein that in humans is encoded by the ELMOD2 gene. Mutations in this gene may be involved in the cause of familial idiopathic pulmonary fibrosis. 
 427. EMCN – Endomucin is a protein that in humans is encoded by the EMCN gene. 
 428. ENAH – gene has been shown to interact with ABl1 and ZYX
 429. ENAM – Enamelina – białko wchodzące w skład szkliwa. 
 430. ENO1 – ( Chr 1:8.86-8.88) – Alfa-enolaza, enolaza 1 – enzym zaangażowany w glikolozę ulegający ekspresji w większości tkanek, jeden z izoenzymów enolazy. Jest homodimerem 2 podjednostek alfa. Związek z Nyc-bibding protein-1 Gen kodujący to białko, ENO1, koduje również białko zwane MBP1 (Myc-binding protein-1), odpowiedzialne z down-regulację aktywności protoonkogenu c-myc. Alfa-enolaza stanowi dłuższą formę, mierzącą 48 kDa, zlokalizowaną w cytoplazmie i jąsrze, podczas gdy krótsza MBP1 o masie 37 kDa spotykana jest głównie w jądrze. Znaczenie kliniczne: Alfa-enolaza zidentyfikowana została jako autoantygenem w encefalopatii Hashimoto. Pojedyncze badania identyfikowały także enolazęb1 jako autoantygen związany z ciężką astmą oraz domniemany cel antyendotelialnych przeciwciał spitykanych w chorobie Behçeta. Redukcja ekspresji enzymu w nabłonku rigówki stwierdzona została u ludzi chorujących na stożej rogówki. 
 431. ENTPD3 – Ectonucleoside triphosophate diphosphohydrolase 3 is an enzyme that in humans is encoded by the ENTPD3 gene. # ENTPD3 is similar to E-type nucleotidases (NYPases). NTPases, such as CD39, mediate catabolism of extracelkularbnucleotides. 2022-09#  Identifiers … Aliases.:. Etg – Fold-back secondary structures of Aradopsis miRNA predicted precyrsirs as determined by the RNA fold program. 
 432. EP300 – chromosome 22 (human) 
 433. EPAS1 – reguluje on ile cErwonych cialek krwi produkuja amazE ciala i jak transportuja one tlen. Zimmer Śmiech ma po Matce p.234 
 434. EPB41L5 – Erythrocyte membrane protein band 4.1 like 5 is a protein
 435. EPC2 – Enhancer of polycomb homolog 2 (Drosophilia) is a protein that in humans is encoded by the EPC2 gene. ETG- Possibly unsolvable series 2 -CsrB/RsmB
 436. EPHA2 – (Chr 1:16.12-16.16) EPH receptor A2 (ephrin type-A receptor 2) is a protein that in humans is encoded by the EPHA2 gene. 
 437. EPOR – wytwarza czerowne krwinki z Bible1EL* 
 438. EPS15 – Epidermal growth factor receptor substrate 15 
 439. ERAP1 – Regulator receptora czynnika martwicy nowotworu typu 1 wydzielający aminopeptydaza 1 retikulum endoplazmatycznego (ARTS-1) jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen ARTS-1. Aminopeptydaza 1 reticulum endoplazmatycznego jest aktywna w reticulum endoplazmatycznym, które bierze udział w przetwarzaniu i transporcoe białek. Eterna – Wyzwanie rybosomów 1,5 Ta łamigłówka łączy niektóre początkowe helisy domeny II (w przybliżeniu H27-H33) z niektórymi końcowymi helisami domeny II, a tym samym obejmuje miejsca wiązania kilku rybosmalnych białek: L21, L18, L15 i L14z 
 440. ERAP2 – Aninopeptydaza retikulum endoplazmatycznego 2 jest u ludzi aminopeptydazą zaanagżowaną w prezentację antygenu. O 2022 r. istnieją silne dowody empiryczne, że czarna śmierć ukształtowała różnorodność genetyczna w Europie, ponieważ ludzie, którzy mieli dwie wersje ERAP2 mili znacznie wieksze szanse na przezycie. 
 441. ErbB-1, also named epidermal growth factor receptor (EGFR) 
 442. ERBB2 – # Receptor turosine-protein kinease erbB-2, also known as CD340 2020-11 # kinazy …
 443. ErbB-3, also named HER3
 444. ErbB-4, also named HER4 – Receptor tyrosine-protein kinease erbB-4 is an enzyme that in humans is encoded by the ERBB4 gene. 
 445. ERCC8 – Białko naprawcze przez wycinanie DNA ERCC-8 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen ERCC8
 446. ERG – (ETS-related gene) is an oncogene. – devil? 
 447. ERICH2 – Glutamine Rich Protein 2 is a protein in 
 448. ERLEC1 – Endoplasmic reticulum lectin 1 is a protein ….
 449. ESM1 – Cząsteczka 1 specyficzna dla komórek śródbłonka – jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen ESM1. 
 450. ESPIN – (Chr 1:6.42-6.46) Espin, also known as autosomal recessive deafness type 36 protein or ectoplasmic specialization protein, is a protein that in himans is encoded by the ESpN gene. 
 451. ESR1 – estrogen receptor alpha (ERa), also known as NR3A1 # Receptor estrogenowy alfa (ERa), znany również jako NR3A1 (receptor jądrowy podrodziny 3, … jest jednym z dwóch głównych typów receptora estrogenowego (występującym głównie jako białko wiążące chronatynę …
 452. ESRRG – Estrogen-related receptor gamma 
 453. ETFDH – # This shortening of neurotransmiter can be rektorem by riboflavin, carnitine, or Coenzyme q10 suplementa 2021-02# związany z  Coenzyme Q10 – Elektron transfer flavoprotein-ubiquinone oxidoreductase, mitochondrial is an enzyme that in  himans is encoded by the ETFDH gene. This gene encodes a component of the electron-transfer system in mitochindria and is essential for electron transfer from a number of mitochindrial flavin-cintaining dehydrogenes to the main respiratory chain. 
 454. ETM1 # Drżenie samoistne, choroba Minora (łac. tremor essentialis, tremor sensilis) – najczestsze zaburzenie układu pozapiranidowego. Jak dotad mutacje dwoch genow powiazano z objawami choroby FET1 w licus 3q13 i ETM w locus 2p22-25 2022-07 # is a gene associated with essential tremor. Eterna – Fir Switch puzzles, the concept is that we want the rna to fold into 2 different shapes. The first shape is called the Unbound shape, where the rna is in an aqueous solution and therefore no outside influences will affectcfolding. The second shape is called the Bouns shape, where molecules are inteoduced to the solution and will bind to the rna strand. The Molecule binds to the pulsating bases around the rotating molecule image and forces the bases that itctouches into an internal loop. The molecule is able to firce the bases into this loop shape by transfering some of its own energy to the rna bases that its own energy to the rna bases thavit touches. The molecule directly affects the immediate bases that it touches. Since it can alter which bases are used to close the loop, other base pairing outside of the loop may also be affected. This can  case a roppe effect of bases pairing differently in the Bound shape than they did in the Unbound shape. This can lead to the 2 shapes looking drarsticly different. 
 455. ETV1 – gen kodujacy białko
 456. ETV5 – Ets variant 5 (ETV5) also named ERM transcription factor )?is a transcription factor that in humans is encoded byvthe ETV5 gene. eterna – switch2.5 – In the lesson 1 puzzles, we will concentrate on switches where the closing pairs of the Bound shape are paired the same as in the Unbound shape. This is the simolest type od switch, which I ca Type 1 motif. Also I call Tupe 1 motif. Also, I call this a Freeform switch, since a generic mokecule is being used, as opposed to usin a licked base sequence thayis deignated to attract a specific molecule. Play – …Puzzle maker 
 457. EVA1A – Eva-1 homolog A (C.elegans) is a protein …
 458. EVC – is a gene associted with Ellis-van Creveld syndrome. 
 459. EVC2 – Limbin (LBN) is a protein that is part of the EvC complex that consists of EvC and EvC2 genes, the activity of which is critical in bone formation and skeletal development. A mutation in these genes is associated with The Ellis-van Creveled (EvC) syndrome. 
 460. EVI5 – Ecotrolic viral integration site 5 protein homolog …
 461. EXTL1 – Exostosin-kike 1 is a protein that in humans is encoded by the … This gene is a member of the multiple exostoses (EXT) family of glycosyltranferases, 
 462. EXTL2 – Exostosin-like 2 is a protein that in humans is encoded by the … siarczan heparanu …
 463. EYA4 – Eyes absent homolog 4 is a protein that in humans is encoded …The encoded protein may act as a transcriptional activatir and be inportant fir cintunued function of the marure organ of Corti. 
 464. EZH1 – Histone-lysine …enzyme ..
 465. EZH2 Enhancer of zeste homolog 2
 466. EZR – Ezryna (cytowilina, vilin-2; symbile: EZR, CVL i VIL2) – białko występujące w ludzkim organizmie … {ezzzzz} 
 467. F2 – Protombina – jedno z białek osocza ktore biorą udział w procesie krzepnięcia krwi – Enel – Badania gentyczne dla sportowców … {faaaaaa} 
 468. F5 – Mutacja w genie F5 (mutacja leiden czynnika v). Enel 
 469. F8 – gene – # Czynnik VIII, czynnik antyhemofilowy, 2021-01 # Factor VIII (FVIII) is anto -hemophilic factor (AHG) Defects in this gene results in hemophilia A, a recesaive X-linked coagulation disorder. 2021-01 # factor 
 470. F9 – # Czynnik IX (czynnik Christmasa) (EC 3.4.21.22) coagulation factor IX – Symbil report for F9 Report HGNC data for F9 Approved symbol F9 … gene with protein product 
 471. F10 – Factor X, also known by the eponym pod nazwą czynnika Stuarta-Power, jest enzymem (EC 3.4.21.6) kaskady krzepnięcia. Jest to endopeptydaza serynowa (grupa proteaz S1, klan PA). Syntetyzowany jest w wątrobie, a do jego syntezy potrzbna jest witamina K.  
 472. F11 – Czynnik XI, FXI – zymigenna postać czynnika XIa, jednego z enzymów kaskady krzepniecia krwi. Podobnie jak wiele innych czynników krzepniecia jest proteaza serynowa. U ludzi jest kodowany przez gen F11.
 473. FAAH – # Fatty acid amide hydrolase or FASH anadamid – molekula blogosci – enzym – matabolizm
 474. FAKTR1 – PHACTR1 – Regulator fosfatazy i aktuny … białko to zostało powiązane z choroba wiencowa i migrenami …
 475. FAF2 – # Członek rodziny czynników powiązanych z Fas 2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FAF2. Białko kodowane przez ten gen jest silnie wyrażane we krwi obwodowej pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS) w porównaniu z osobami zdrowymi. Może odgrywaç rolę w regulacji odporności na apaptozę, którą obserwuje się w limfocytach T i eozynofitach u pacjentów z AD. …22-11#  – ten gen zwiększa ryzyko alkoholowej marskosci watroby # ELL-associated factor 2 is protein that in humans is encoded by the EAF2 gene. 
 476. FAH – Niedobór hydrolasy funaryloacetoictanu jest sporowdowany mutacją genu FAH (15q23-q25) 
 477. FAM105B – Rodzina o podobieństwie sekwencji 105, członek B jest białkiem u ludzi, które jest kodowane przez gen FAM105B. 
 478. FAM107A – Protein FAM107A is a protein that in humans is encoded by the FAM107A gene. 
 479. FAM114A2 – (otwarta ramka odczytu 3 chromosomu 5) to gen na chromosomie 5 u ludzi, który koduje białko FAM114A2. 
 480. FAM162A – Human growth and transformation-dependent protein (HGTD-P), also called E2-induced gene 5 protein (E2IG5), is a protein that in himans is wncoded by the FAM162A gene on chromosoem 3 – eternagame – Telomerase RNA component, also known as TERC, is an RNA gene found in eukaryotes, that is a compinent of telomerase used to extend telomerases. 
 481. FAM172A – Białko UPF0528 FAM172A jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FAM172A …Tupecik …
 482. FAM19A1 – is a protein that in humans …# This gene is a member of the TAFA family which is composed of five highly homologus genes that encode small secreted proteins. 22-09# etg- Ricr embryogenic calli express a unique set of microRNAs, sugesting regulatory roles of microRNAs in plant post-embryogenic development. 
 483. FAM20B – protein that in humans encoded ..:
 484. FAM3D – Family with sequence similarity 3, member Dxis a protein that in humans is encoded by the FAM3D gene – eterna  (((((….))))) is the structure fir the Unbound shape .((.((….)).)) is the structure fir the Bound shape. For this puzzle, we see that the shape is only different at bases 3 and 12 
 485. FAM43A – The family with sequwncw similarity 43 member A (FAN43A) gene, also known as;,GCO3P195887, …located on the long arm of Chromosome 3 at 3q29, FAM43A consists of 2,493 bases; ans the translated protein contains a phosphotyrosine interaction domain, putative phosphoinisitide binding site and putative peptide binding sites. Eterna – The Platypus (Ornithorhynchus anatinus) is a semi-aquatic mammal endemic toneastern Australia, including Tasmania. Together with the four species of echidna, it is one of the five extant species of monotrrmes, the only mammalas that lay eggs instead od give birth to live young. 
 486. FAM46B – protein FAM46B also known as family with sequence similarity 46 member B is a protein that in humans is encoded by the FAM46B gene: 
 487. FAM46c – gene of the species macaca namestina
 488. FAM47E-STBD1 – FAM47E-STBD1 readthrough is a protein that in himans is encoded by the FAM47E-STBD1 gene. 
 489. FAM49A – Family with sequence similarity 49, member A – is a protein …Fam49A is located on human chromosome 2, at 2p24.3. It has 1512 base pairs in the reference sequence mRNA transcript. 
 490. FAM76A – In Homo saliens, tge FAM76A gene produces 9 differwnt mRNAs, 7 of which are alternatively spliced and 2 of which are unspliced. Of the alternatively spliced mRNAs, isoform 1 is the longest variant of the gene and is the subject of this article. 
 491. FAM78B – Family with Sequence Similarity 78-Memebrr B 
 492. FAM98A – Family with sequence similarity 98, member A is a gene that in the human genome encodes protein
 493. FAM107A – is a protein that in himans is encoded by the FAM107A gene – chromosome 3 
 494. FAM114A1 – Protein FAM114A1 also konw as nervous system overexpressed protein 20 (NOXP20) is a protein that in humans is encoded by the FAM114A1 gene. Orthologs of FAM114A1!can be found in organism as taxonomically distant from Homo sapiens as Drosophila. 
 495. FAM129C – Protein Niban
 496. FAM136A – is a protein that in himans is encoded by the …
 497. FAM149A – Family with sequence similarity 149, member A is a protein that in humans is encoded by the FAM149A gene (also known as MSTP119, MST119 and DKFZP564J102. 
 498. FAM193A – Family with sequence similarity 193 member A is a protein that in humans is encoded by the FAM193A gene located on locus p16.3 of chromosome 4. 
 499. FAM221B – is a protein that in humans is encoded by the FAM221B gene. 
 500. FASH – anandamid – molekula blogosci 
 501. FASTKD1 – FAST kinease domain-containing protein 1 is a protein …
 502. FASTKD3 – FAST kinaza zawierajaca domene 3 (FASTKD3) jest bialkiem, ktore u kudzi jest kodowane przez gen FASTKD3 na chromosomie 5. Bialko to jest czescia domeny kinazy seryny/treoniny, ktora jest znana z regulowania bialnsu energetycznego mitochondriow pod wplywem stresu. Obecnie FASTKD3 nie został powiązany z żadną chorobą. 
 503. FBN2 – Zesół Bealsa, przyczyną choroby jest mutacja w genie FBN2 na chromosomie 5q23. Choroba ta wymaga różnicowania z zespołem Narfana; fenotypy tych dwóch schorzeń nakładają sie na siebie …
 504. FBXL2 – F-box/LRR-repeat protein 2 is a protein that in himans is encoded by the FBXL2 gene. # This gene encodes a member of the F-box protein family which is characterized by a approximately 40 amono acid motif, the F-box. 
 505. FBXL4 – F-box i bogate w leucynę białko powtórzeń 4 to białko, które u ludzi jest kodowane przez gen FBXL4 – degradacja i recykling białek przy uzyciu ubikwityny 
 506. FBXL7  – Białko F-box/LRR-repeat 7 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FBXL7. Ten gen koduje cłonka rodziny białek F-box, który charakteryzuje się około 40-aminokwasowym motywem, F-box. Białka F-box stanowią jedną z czterech podjednostek kompleksu ligazy białkowej ubikwityny zwanych SCF (SKP1-cullin-F-box), które działają w ubikwitynacji zależnej od fosforylacji. 
 507. FBXO2 – (Chr 1:11.64-11.66) F-box only protein 2 
 508. FBXO11- F-box only protein 11 is a protein …
 509. FBXO28 -F-box only protein 28 …40-amino acid F-box motif. 
 510. FBXO9 – Tylko białko F-box 9 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FBO9  … Ubikwityna jest małym (8,6 kDa) białkiem regulatorowym występującym w większości tkanek organizmów eukariotycznych, czyli występuje powszechnie. Została odkryta w 1975 r. przez Gideona Goldsteina … Four genes in the human genome code for ubiquityn: UBB, UBC, UBA52 and RPS27A
 511. FBXW7 – Translacja bialek 
 512. FCMR – FC receptors specifically bind to the Fc region of inmunoglobulins (lgs) to mediate 
 513. FCGR2B – Fc fragment of IgG receptor IIb (coded by FCGR2B gene) is a low affinity inhabitory receptor fir the Fc region of immunoglobinlin gamma (IgG), 
 514. FCHSD1 – Białko 1 z domenami FCH i podwójnymi SH3 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FCHSD1 
 515. FEB5 – drgawki gorączkowe 5 – konwulsje gorączkowe … Produkty Synthego CRISPR na FEB5: Zestawy CRISPR do samodzielnego wykoanania: zestaw do nokautu genów, syntetyczne sgRNA, Cas9 
 516. FECH – ma swijblocus na chromosomie 18 
 517. FGF1 – Czynnik wzrostu fibroblastów 1 (FGF1), znany również jako kwaśny czynniknwzrostu fibroblastów (aFGF), … białko czynnika wzrostu fibroblastow zostalonpo raz pierwszy oczyszczone w 1975 roku … fibroblasty odgrywaja kluczowa role w odpowiedzi inunologicznej …
 518. FGF2 – also known as basic fibroblast growth factow (bFGF) and FGF-β, is a growth factor and signaling protein encoded by the FGF2 gene. 
 519. FGFR1 – fibroblast growth factor receptor 1 The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor receptir (FGFR) family…
 520. FGFR2 – # Fibroblast growth factor …. 2020-11 # FibroblaFOXA1 – Forkhear box protein A1 (FOXA1), 
 521. FGFR3 – Fibroblast growth factor receptor 3 is a protein that in humans is encoded by the FGFR3 gene. 
 522. FGFR4 – Reveptor czynnika wzrostu fibroblastów 4 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FGFR4. FGFR4 został również oznaczony jako CD334 (skupisko różnicowania 334). Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny receptorów czynnika wzrostu fibroblastów, w której sekwencja aminokwasowa jest wysoce konserwatywna między członkami iw trakcie ewolucji. Członkowie rodziny FGFR różnią się między sobą powinowactwem do ligandów i rozmieszczeniem w tkanakch. 
 523. FGFRL1 – Fibroblast growth factor receptor-like 1  is a protein that in humans is encoded by the FGFRL1 gene. 
 524. FH – The FH gene provides instruction for making an enzyme called fumarase Fumarase participes in an important series of reaction knows as the citric acid cycle or Krebs cycle, which allows to use oxygen and generate energy. 
 525. FHAD1 – Forkhead-associated domain containing protein 1 (FHAD1) is a protein encoded by the FHAD1 gene. As the name suggests, it has a forehead-associated domain and an extensive coiled coil structure. It is predicted to have a function related to DNA transcription. It is predicted to have a function related to DNA transcription. It is licalized to the nucleus and has a nuclear localization signal. In humans, the FHAD1 gene is located on chromosome 1 (1p36.21) and the genomic sequence is on the plus strand starting from 15236559 bp and ending at 15 400 283 bp.  Eterna – In 2005, scientists at Purdue University proposed that Arafopsis possessed an alternative to previously known mechanism of DNA repair, which one scientist called a „parallel path of inheritance”. 
 526. FITN2 – Fat storage-inclueing transmembrane protein 2 is a protein ….Chromosom 20 jest jednym z najmniejszych ludzkich chromosomow ….
 527. FMO3 – Flavin-containing monooxygenase 3 (FMO3), also known as dimethylaniline …
 528. FMR1 # Białko FMRP, kodowane przez gen FMR1 jest niezbędne do prawidłowego rozwoju synaps między neuronami odpowiedzialnymi m.in. za procesy uczenia sie i zapamietywania. Jego brak powoduje opoznienie dojrzewania neuronow, ale prawdopodobnie ich nie uszkadza andi nie prowadzi do ich obumierania ci daje szanse na opracowanie lekow lagodzacych objawy cjoroby nawet u osob doroslych. 22-10 #   – mutacja w genie FMR1, odkrytym w 1991 i zlokalizowanym na chromosomie X (długie ramię, pozycja 27.3, między 147 911 951 a 147 951 125 parą zasad) Jest to mutacja dynamiczna – polega na powielaniu segmentu genu o sekwencji trzech nukleotydow CGG. 65-200 powtórzeń to tzw. premutacja, najczęściej nie dająca objawów chorobowych, ale mająca tendencję do wydłużania się” w kolejnych pokoleniach. — twarz na … instagram …
 529. FNBP1L – Formin-binding protein 1-like is a protein that in humans is encoded by the FNBP1L gene. The protein encoded by this gene binds to both CDC42 and N-WASP. 
 530. FOSB – Protein fosB, also known as FosB and G0/G1 switch regulatory protein 3 (G0S3), is a protein that in humans is encoded by the FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog B (FOSB) gene. role in addiction ? ….
 531. FOXD1 – zwiększa ryzyko poronienia 
 532. FOXO3 – Genetic variation in FOXO3 has been shown to be associated with healthspan and longevitu in himans. It is found in most centenarians carowa a variaty and longevitu in humans. 
 533. FOXP1 – Forehead box protein P1 is a protein that in humans is encoded by the FOXP1 gwne. Truskawka jest oktaploudem o liczbie chromosomow 2 n = 8 x = 56 i przybliżonej wielkości genomu = 708-720 Mb. 
 534. FOXP2 – expressed inter alia in braun – gen gramatyki
 535. FOXP4 – AS1 – Antysensowny RNA 1 FOXP4 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FOXP4-AS1 
 536. FPGT – Fucose -1-phosphate guanylyltransferase is an enzyme that in himans is encoded by the FPGT gene. 
 537. FRA1J – Fragile site, 5-azacytidine tupe, common, fra(1)(q12) is a protein ….
 538. FRA3A – Fragile site, aphidicolin type, common, fra(3)(p24.2) is a protein that in humans is encoded by the FRA3A gene …Genes of 5S rRNA – Difficulty Level 2 …
 539. FRAP # Kinaza mTOR, tzw. ssaczy cel repamycyny 2020-11 # – korujacy bialko mToR
 540. FRG1 – Protein FRG1 is an actin-building protein that in humans is encoded by the FRG1 gene. 
 541. FRMD4B – FERM domain containing 4B is a protein that in humans is encoded by the FRMD4B gene. eternagame.org – 598 – 2021-11-05 – 5S ribosomal RNA (5S rRNA) is a component of the large ribosomal subunit in both prokaryotes  and eukaryotes. 
 542. FTH1p5 – Ferritin, heavy polipeptide 1 pseudogene 5 is a protein that in humans is encoded by the FTH1 P5 gene.  Ferrytyna, ciężki polipeptyd 1 pseudogwn 5 jest białkiem, które u ludzi jest kodowan eprzez gen FTH1P5 
 543. FTO – # certain alleles of the FTO gene appear to be corelated with obesity of Humans 2020-11 # Fat mass and obesity-associated protein 
 544. FucM – FUOM Chromosom 10 
 545. FUBP1 – Far upstream element-binding protein 1 – is a protein that in humans is encoded by the FUBP1 gene. 
 546. FUS # RNA-binding  proteins may regulate the transcription of RNA, and post-transcriptional events, such as RNA splicing, editing. RNA-bibding protein FUS (Fused in Sarcoma) is a protein that in humans is encoded by the FUS gene. The C-terminal end of FUSE is involved in protein and RNA bindong . 2021-07 # RNA-bibding protein FUS/TLS (Fused in Sarcoma/Tranlicated in Liposarcoma), 
 547. FUT4 – Fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific), przy czytaniu o Heroeswirusach (łac. Herpesviridae, od gr. herpeton – pełzać) – rodzina dsDNA wirusów 
 548. FXN – Frataxim – is a protein that in humans is encoded by tve FXN gene – zwiazany z opisem q10 – utlenianie (oksydacja) – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego stopnia utkeniania na wyższy, co jest równoznaczne z oddaniem elektronów. 
 549. FZD1 – Frizzled-1 is a protein that in humans is encoded by the FZD1 gene 
 550. FZD2 – is a protein that in humans is encoded by the FZD2 gene 
 551. FZD3 – Friszked-3 is a protein that in humans is encoded by the FZD3 gene
 552. FZD4 – Frizzled-4 is a protein that in humans is encoded by the FZD4 gene – Chr 11: 86.95-86.96 Mb
 553. FZD5 – Frizzled-5 is a protein that in humans is encoded by the FZD4 gene – Chr 2:207.76-207.77 Mb
 554. FZR1 – Fizzy-related protein homolog, also known hCDH1, is protein that in humans is encoded by the FZR1 gene
 555. G3BP1 – Ras GTPase-activating protein-binding protein 1 is an enzyme that in humans is encoded by the G3BP1 gene {gaaaa} 
 556. G6B – Białko G6b jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen G6B lub C6orf25. This gene is a member of the immunoglobulin (lg) superfamily and is located in the major histocompatibly complex (MHC) class III region. The protein encoded by this gene is a glycosylated, plasma membrane-bound cell surface receptor, but soluble isoforms encoded by some transcript varianta have been found in the endoplasmativ reticulim and golgi before being secreted. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. 
 557. G6PD – artykuł Sardynia – gen kodujacy enzym odgrywajacy istotna role w ochronie komorki przed stresem oksydacyjnym…
 558. GADD45A – Growth arrest and DNA-damge-inducible protein… ncreased following stresfull growth arrest conditions and treatment with DNA-damaging agents (mytagenes) 
 559. GALE – UDP-glucose 4-epinerase .. The enzyme UDO-glucose 4-epinerase 
 560. GAP43 – paralemmin protein family (akcja PALM gene- palma biurkiem) 
 561. Gar – zapewnia odpornosc na antybiotyki aminoglikolzydowe
 562. GARIN3 – Rodzina o podobieństwie sekwencji 71 element B jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen FAM71B.
 563. GAPDH – referencyjny gen ? 
 564. GAPDHS – Gluceraldehyde-3-phospohate dehydrogenase, spermatogenic …. is an ezyme – 
 565. GASK1B – FAM 198B – Protein ENDED is a protein that in humans is encoded by the FAM198B gene. 
 566. GATA1 – bibding factor 1 or GATA-1 (also termed Erythroid transcription factor) is the founding member of the GATA family of transcription factors. 
 567. GATA3 – jest czynnikiem transkrypcyjnym, ktory u ludzi jest kodowany przez gen GATA3. Badania na modleadh zwierzecych i ludizach wksasuja, ze kontroluje on ekspresje szerokieho zakresu genow waznych biologivznje i klinicznie. 
 568. Gag – retrotranspozon 
 569. GBA – β-Glucocerebrosidase … enzyme Gaucher disease? 
 570. GBAP1 – Glucosidase, beta; acid, pseudogen, also known as GBAP, is a human gene
 571. GBP1 -Guanylane bibding protein expression is included by interferon …
 572. GBP2 – Function: Interferona are cytokines that have antiviral effects and inhabit tumor cell proliferation. 
 573. GBP5 – Guanylate binding protein 5 is a protein in humans that is encoded by the GBp5 gene. 
 574. GCNT2 – N-acetylolaktozamid beta-1,6-N-acetyloglukozaminoly-transferaza jest enzymem… Gen ten koduje enzym odpowiedzialny za tworzenie antygenu grupy krwi I. 
 575. GEN1 – Holliday junction 5’ flap endonuclease …protein
 576. GFAP – Kwaśne białko włókienkowe (GFAP z ang. Glial fibrially acidic protein) – białko filamentów pośrednich, występujące w komórkach glejowych, m.in. w astrocytach, ale również w innych typach komórek, takich jak komórki Leydiga jądra … Chromosom 17 – jeden z 23 parzystych chromosomów człowieka. DNA chromosomu 17 liczy ponad 81 milionów par nukleotydów, 
 577. GFP – # The label GFP traditionally refers to the protein first isolated from the jellyfish Aequorea victoria and is sometimes called avGFP. However, GFPs have been found in the other organisms including corals, sea anemones, zoanithids, copepods and lancelets. 021-08# The green fluorescant protein (GFP) is protein that echibits bright green fluorescence when exposed to ligh in the blue to ultraviviolet range. Eternagames- Populations of Macaca mulatta (regus monkeys) are most commonly found in western Afganistan, through India to northern Thailand. W 2001 urodzil sie pierwszy transgeniczny przedstawiciel naczelnych, zwany Andi – rezus niosacy gen GFP pochodzacy od meduzy. w 2007 poznano jego genom … Mamak krolewski jako jeden z jiewielu gatunkkw nacswlneudj rozpxznaje swoej odbicie w lustrze co moze swiaczyc o samoswiadomosci …
 578. GFPT1 – glucosamine-fluctoase -6 phosophte aminotranfere isomerizing 1 …enzyme …
 579. GH1 – Growth hormone 1 somatropin ….
 580. GH2 – Growth hormone 2 (GH2), also known more commonly as placental growth hormone (PGH) or as growth hormone variant (GH-V) is a protein that in humans is encoded ….
 581. GHR – Growth hormone receptor is a protein that in humans is encoded by the GHR gene … „śmiech ma po Matce ….”Carl Zimmer…0544459(
 582. GIGYF2 – PERQ amono acid-rich with GYF domain-containing protein 2 is a protein that in himans is encoded 
 583. GJB3 – This gee si  amember of th econnexin gene family. 
 584. GLMN – This gene encodes a phosphorylated protein that is a member of a Skp1-Cullin-F-box-like complex. 
 585. GKN1 – Gastrokine- is a protein that in humans …Thia protein encoded by this gene is found to be down-regulated in human gastric cancer tissue as comparer to normal gastric mucosa. Eternagame – [ Tutorial][Scripetd] aka turketorial Editor’s note: What we refer to as boost in Eterna correspond, in nature, to the same kind of hydrogen bonds between nucleic acids that from base pairs. They are sonewhat weaker because the geometry isb’t quite as advantageous as cannonical base pairing, and they are harder to represent in the game because they are more varied. But they really do act to stabilize the loop they are in, and this are expected to be very relevant to stablilizing mRNA against termal degradation. 
 586. GM2A – Aktywator gangliozydu GM2, znany również jako GM2A, jest białkiem kodowanym u ludzi przez gen GM2A. … GM2A jest białkiem przenoszàcym lipidy, które stymuluje enzymatyczne przetwarzanie gangliozydów, a także aktywację komórek T poprzez prezentację lipidów. 
 587. GMDS – Dehydrataza GDP-mannosy 4,6 
 588. GMPPB – Mannose-1-phosphate guanyltranserase beta is an enzyme…RNA world book- All know rRNA are obviously related (that’ how we align them to make a tree), so they must join at the center. 
 589. GNL2 – Nucleolar GTP-binding protein 2 is a protein that in humans is encoded by the GNL2 gene. 
 590. GNRH1 – odpowiedzialny za produkcję ganadoliberyny, znajduje się na chromosomie 8. Ganadoliberyna, luliberyna, GnRH (od ang. gonadotropin-releasing …
 591. GON4L – GON-4-like protein is a protein 
 592. GPA33 – Cell surface A33 antigen is a protein … 
 593. GOR37L1 – Endothelin B receptor-like protein 2 is a protein that in humans 
 594. GPAT3 – Glycerol-3-phosphate acyltransferase 3 (GPAt-3) is an enzyme that in humans is encoded by the 
 595. GPATCH1 – neandertalskie geny ? Nesforne DNA Smiech ma po Matce …page 230 
 596. GPATCH11 – is a protein that in humans is encoded by the G-patch domain containing protein 11 gene. Eterna – RNA-binding protein FUS – DL 2 RNA-binding proteins are typically cytoplasmic and nuclear proteins that associate with (bind)?double-strand or single-strained RNAs through RNA recognition motif (RRM). 
 597. GPBP1 – Vasculin jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen GPBP1 
 598. Gpr49/Lgr5 – Marker genowy dojrzalych komorek macierzystych 
 599. GRB2 – in 1992, Joseph Schlessinger, a biochemiest at the Yale Univeristy School of Medicine in New Heven, Connecticut, showed …. 
 600. GRB10 – Growth factor receptor-bound protein 10 also known as insulin receptor-binding protein Grb-IR is a protein that in himans is encoded by the GRB10 gene. 
 601. GRIA1 – wmieszany w naklanianie do poszukiwania narkotyku
 602. GSTM1  # Function: Cytosolic and membrane-bound forms of glutathione S-transferase are encoded by two distinct supergene families. The mu class of enzymes functions in the detoxification of electrophilic compunds, including carcinogenes, therapeutic drugs, environmental toxins, – warianty tego genu moga zmianiaç naszą podatność na tomsyny … a nawt leki .::
 603. GTF2A1L – TFIIA-alpha and beta-like factor is a protein that in humans is encoded by the GTF2 A1L gene. 
 604. GUF1 homolog, GTPase is a protein that in humans is encoded by the GUF1 gene. It is the mitochondrial homolog of elongation factor 4.
 605. GYG1 – Glycogenin- is an enzyme that is involved in the biosynthesis of glycogen. Eterna P. patens is an wxcellent model in which to analyze repair od DNA
 606. GYPA- Glycophorin A (MNS blood group), also known as GYPA, is protein 
 607. GYPB – Glycophorin B (MNS blood group) (gene desigantion GYPB) also known as sialoglycoprotein delta and SS-active 
 608. GYPE – Glycophorin-E …This encoded protein might carry the M blood group antogen. 
 609. H19 – is a gene for a ling noncodibg RNA, found in humans and elsewhere. H19 has a role in the negative regulation (or limiting) of body weight and cell proliferation. Małgorzata Wilkowska – dietetyczka pisze ze H19 należy do genów stanowiących około 1% wszystkich, dziedziczone sa wylacznie od ojaca lub matki? {haaaaaa
 610. HACD2 – 3-hydroxyacyl-CoA dehydratase 2 is protein that in humans is wncided by the HCD2 gene – eterna – Medicago trunvatule (Barrel Meduc or Barrel Medic or Barrel Clover) is a small legume nativenyo the Mediterranean region that is isednin genomic research. (lucerna – nalezy do rodziny bobowatych – fasola, soja, groch lucerna) It is a low-growing, clover-like plant 10-60 cm tall with trifoliate leaves. Each leaflet is rounded, 1-2 cm long, often with a dark spot in the center. The flowersnare yellow, produced singly or in a small infloresence of 2-5 together; the fryit is a small spiny pod. In Medicago trancatula, roots are able to develop a de novo meristem through the symbiotic interaction with nitrogenfixing rhizobia. 
 611. HACE1 – HECT domain and ankyrin repeat containing E3!ubiquitin protein lugase 1 …. proteasomal degradation 
 612. HADHA – Trifunctional enzyme subunit alpha, mitochondrial also known as hydroxyacyl-CoA dehydrogenase/3-ketoacyl-CoA … is a protein …
 613. HADHB – Trifunctional enzyme subunit beta, mitochondrial (TP-beta) also known as 3-ketoacyl-CoA thiolase, acetyl-CoA ascyltransferase, or beta-ketothiolase is an enzyme that in humans os encoded by the HADB gene. 
 614. HAO2 – This gene is one of three related genes that have 2-hydroxyacid oxidase activity. 
 615. HAUS1 – HAUS augmin-like complex subunit 1 is a protein that in humans is encoded by the ….
 616. HBA1 – Hemoglobin, alpha 1 , also known as HBA1, is a hemoglobin protein that in humans is encoded by the HBA1 gene
 617. HBB – „wykorzystali CRISPER do namierzania i przecinania zmutowanwgo genu kodujacego beta-globone co katqlizowalo zmiane blednej litery A w pozycji 17 …..zdrowa osoba mila w poz. 17 lieter T a u chorej w tym samym miejscu znajdowala sie litera A 2021-01 # Sickle cell – film Human Nature 2020-12 # Chromosome 11 Doudna 2020-11 # Anemia sierpiwatokrwinkowa (badanie genu HBB) Genesis Centra Genetyki Medycznej  # Beta globin # poslugujac sie metodą CRISPR/Cas9, naprawili wadliwy ge HBB, zapobiegając beta-talasemii
 618. HCG4p11 HLA complex group 4  Ciaza reprezentuje naturalne istaniejacy przeszczep w ktorym uklad odpornosfiowy matki musi byc immunilogivznie tolerancyjny wobec rozeijajacego sie plodu 
 619. HCK2 – encoding hair color 2 (red) protein 
 620. HEMK1 – HemK methyltransferase family member 1 is a protein that in humans is encoded … Eternageme.org  593 2021-11-08 – Bombyx mori – Research on the genome raises the possibility of genetically engineering silkworms to produce proteins, including pharmacogical drugs, in the place of silk proteins. 
 621. HD – The huntingtin gene, also called the HTT or HD (Huntington disease) gene, is the IT15 …
 622. HDAC1 – Histone acetylation and deacetylatoon, catalized by multisubunit complex, play a key role in the regulation of eukaryotic gene expression. 
 623. HDAC2 – Ksiazka: „Wiecej niz DNA „… + Internet copy: Aktualne badania koncentrowały się na zastosowaniu terapii HDI depresji po badaniach dotyczących pacjentów z depresją w środku epizodu depresyjnego stwierdzono zwiększoną ekspresję HDAC2 i HDAC5 mRNA w porównaniu do grupy kontrolnej i pacjentów w remisji.
 624. HDEC2 – ponadprzecietna wytrzymalosc i odpornosc na brak snu 
 625. HDL3 – Huntington-like neurodegenerative disorder 2 is a protein that in humans is encoded by the HDL3 gene.
 626. HEATR1 – HEST repeat-containing protain 1 is a protein 
 627. HEBP2 – Białko wiążące hen 2 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen HEBP2 
 628. HELQ – Helicase, POLQ-like, also known as helicase Q, hel308 and Holliday junction migration protein, encode by the HELQ1, is a DNA helicase found in humans, archea and many other organism. 
 629. HERC2 – (ang. hect domain and RCC1-like domain-containing protein) … ludzki gen regilujący ekspresje geny OCA2. 
 630. HES3 – Hes family bHLH transcription factor 3 is a protein that in himans is encoded by the HES3 gene. Gene ontology …
 631. HEXA –  Hexosaminidase A (alpha polipeptyde), also known as HEXA is an enzyme ..Tay Sachs disease …. from Śmiech ma po matce” Zimmera book
 632. HEXB # Podjednostka beta-heksozoaminidazt jest enzymem, ktory u ludzi jest kodowany przez gen HEXB. 
 633. – Beta-hexosaminidase subunit beta …
 634. HDHD2 – Haloacid dehalogenenaae-like hydrolase domain-containing protein 2 is an enzyme that in humans is encoded by the HDHD2 gene
 635. HES3 – (Chr 1:6.24-6.25) Hes family bHLH transcription factor 3 is a protein that in humans is encoded by the HES3 gene. 
 636. HFE – Ludzkie białko horostatyczne, regulator żelaza… białko wystepuje glownie w kmorkach wchalniajacych jelita cienkiego 21-06 # Human homeostatic iron regulator protein 
 637. HFE – Ludzkie homeostatyczne białko regulatorowe żelaza 
 638. HIST1H2AH – H2AC12 – Histon H2A typu 1-H jest białkiem, które u kudzi jest kodowan przez gen HIST1H2AH – w biologii histony sa wysoce zasadowymi białkami, obfitujacymi w reszty lizyny i argininy, ktore znajdu sie w jadrach komorek eukariotycznycja sie w jadrac konrek wykariotycznych Dzialaja jak szpule wokol ktorych owija sie DNA
 639. HLA-A to grupa kudzkich antygenow leukocytarbych (HLA) ktore sa kodowan wprzez locus HLA-A…W normalnych warunkach cytotoksyczne limfocyty T, ktore normalnie patroluja organizm we krwi odczytuja peptyd prezentowany przez kompleks. Lumfocyty T, jesli dzialaha prawidlowo wiaza sie tylko z peptydami innymi niz wlasne. Jesli nastapi wiazanie, rozpoczyna sie seria zdarzen, ktorych kulminacja jest smierc komorki przez apoptoze. … zmniejsza to proadopodobienstowo, ze pojedynczt patogen jest w stanie zniszczyc cala populacje ludzka . 
 640. HLA-C należy do receptorów ciężkich łańcuchów klasy I MHC (ludzki = HLA). Receptor C jest heterodinerem składającym się z produktu genu dojrzałego HLA-C i β2-mikroglobuliny. Dojrzały łańcuch C jest zakotwiczony w błonie. Cząsteczki MHC klasy I, takie jak HLA-C ullegają ekspresji w prawie wszystkich komórkach i prezentują małe peptydy układowi odporonościowemu, który szyka peptydów innych niż własne. 
 641. HMGA1 – przy poszukiwaniu  Sulforobus – organizmow zyjacych w temperaturach ok 80 stopni C … High-mobility group protein HMG-I/HMG-Y is a protein that in humans is encoded by the HMGA1 gene …
 642. HLA-B (główny kompleks zgodności tjankoweh, klasa I, B) to ludzki gen, jtory zawiera instrukcje dotyczve wytwarzania bialka, ktore odgrywa kluczowa role w ukladzie pdpornosciowym: 
 643. HLA-C należy do receptorów cieżkich łańcuchów klasy I … The major histocompatibly complex (MHC) is a large locus on vertebrate DNA kręgowców zawierajacy zestaw scisle powiazanych genow polimorficznych …
 644. HLA- DP – jest białkowym/peptydowym receptorem antygenu i antygenem choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, który składa sie  2 podjenostek …
 645. HLA- DPA1 – Główny kompleks zgodności tkankowej klasy II, DP alfa 1 …Białko kodowane przez ten gen należy do paralogów łańcucha alfa HLA klasy II. Narządy limfatyczne, narządy limfoidalne – u ssaków miejsce powstawania, dojrzewania, uzsykiwania własności odpornościowych i współdziałania komórek układu odpornościowego w celu rozpoznawajia antygenów ….
 646. HLA-DPB1 – Antygen zgodności tkankowej HLA klasy II, łańcuch beta DP(W2) jest białkiem … Odgrywają kluczową rolę w układzie odpornościowym prezentując peptydy pochodzące z białek zewnętrznokomórkowych. 
 647. HLA-DR – jest receptorem powierzchniowym komórki MHC klasy II, kodowanym przez kompleks antygenu ludzkich leukocytów w regionie 6p21.31 chromosomu 6. System lub kompleks ludzkich antygenów leukocytarnych (HLA) to zespół genów na chromosomie 6 u ludzi, które kodują białka powierzchniowe komórki odpowiedzialne za regulację układu odpornościowego. 
 648. HLA-DRB1 – Antygen zgodności tkankowej HLA klasy II, łańcuch beta DRB1 jest białkiem, które u ludzi jest kodowane przez gen HLA-DRB1. DRB1 koduje najabrdziej rozpowszechnioną podjednostke HLA-DR. Allele DRB1, zwałaszcza te kodujàce zmiany sekwencji amonkowasow w pozycjach 11 i 13 sa zwiazane z ryzykiem reumatoidalnego zapalenia stawow. Komórki pomocnicze T (komórki T h) znane rôwnież jako komórki CD4 lub komôrki CD4-dodatnie, sà rodzajem komorek T ktore odgrywaja wazna role w adaptacyjnym ukladzie odporonosciowym Wspomagaja aktywnosc innych konorek odporbosciowych przez uwalnia ie cytokin 
 649. HLA-DRB3 – Antygen zgodności tkankowej HLA klasy II, łańcuch beta DRB3-1 jest białkiem, ktôre u ludzi jest kodowane przez gen HLA-DBR3 Antygen antigen = antibodygenerator – generator przeciwciał – subastancja, która wykazuje antygenowość (właściwość wiazajia sie ze swoistymi przeciwciałami) oraz immunogenność (właściwośc wywoływania przeciw sobie odpowiedzi odporonościowej) 
 650. HLA-DRB4 – główny kompleks zgodności tkankowej klasy II, DR beta 4, … jest ludzkim genem …Białko kodowane przez ten gen nalezy do paralogow łańcuch beta HLA klasy II. Geny paraligiczne to geny, ktore sa spokrewnione poprzez zdarzenia duplikacji u ostatniego wspolnego przodka LCA porownywalnego gatunku  – last common ancestor – The last universal common abcestor  LUCA ….
 651. HLA-DRB5 – Antygen zgodności tkankowej HLA klasy II, łańcuch beta DRB5 … Odgrywa kluczową rolę w ukaładzie odpornościowym prezentując peptydy pochdzace z bialek zewnątrzkomorkowych Czasteczki klasy II ulegaja ekspresji w komorkach prezentujacych antygen (APC: linfocyty B, komorki debdryczne, makrofagi) 
 652. HLA-DQ – jest białkiem receptorowym na powierzchni komorki wystepujacym na komorkach prezentujacych antygen.  celiakia gluten etc
 653. HLA-DQA1 Major histocompatibly complex, class II, DQ alpha 1 … Główny kompleks zgodności tkankowej, klasa II, DQ alfa 1, znany również jako HLA-DQA1, jest ludzkim genem obecnym na krótkim ramieniu chromosomu 6 (6p21.3) i również oznacza miejsce genetyczne . 
 654. HLA-DQB1 – główny kompleks zgodności tkankowej, klasa II, DQbeta 1, znany również …Białko kodowane przez ten gen jest jednym z dwóch bialek ktore jest jednym z dwich bialek ktore sa wymagane do utrozenia heterodimeru DQ, receptora powierzchniowego komorki niezbednego do funkcjnowania ukaladu odpornosciowego. Kilka allelu HLA-DQB1 wiaze sie ze zwiekszonym ruzykiemrozeoju cukrzycy typu 1 
 655. HGD – Homogentisate 1,2-diodygenase (homogentistic acid odidase, homogentistate odidase, homogentistsicase is an enzyme which catalizesbtge conversion of homogentistsate to 4-maleylactoacettate. Eterna – The flowersnare yellow, produced singly or in a small inflorescence of 2-5 together;,the fruit is a skall spiny pod. 
 656. HGMA2 – wykryto pierwszy powszechnej gen wzrostu po raz pierwszy naukowy om uda lo sie zidebtyfikowac jeden z wieku genow powszechnej – daiala jak hamuke wplywajaych na wzrost ….
 657. HIF1A – Hypoxia-inducable factor 1-alpha … The Nobel Prize in Physiology or Medicyne 2019 was awared for discovery of HIF … Y RanA – Dl-3 YRNAs are small non-coding RNA components of the Ro ribonucleoprotein particle (Ro RNP). 
 658. HIGD1A – domain family member 1A (HIGD1A), also known as hypoglycemia/hypoxia indycie mitochondrial protein-1-a (HIMP-a) and hypoxia inducted gene 1 (HIG1), is a protein …
 659. HIST2H2AB – Histone H2A tupe 2-B is a protein …
 660. HIST2H2BF – Histone H2B tupe 2-F is a protein …
 661. HIST2H3PS2 – Histone cluster 2, H3, pseudogene 2, also known HIST2H3PS2 – is a human gene.