Bez kategorii

Minister – Ex Cathedra

Ś.P. Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko był jednym z najbardziej pracowitych Urzędników który w ramach naszych petycji/skarg* mieli okazję odpowiadać na nasze pisma. Potrafił przypilnować Urzędników i jeśli nasza petycja/skarga wędrowała od Annasza do Kajfasza, to często Ministerstwo Środowiska było – in […]

digest

Ochrona Środowiska – Czasami nic nie kosztuje

Nie jesteśmy przesadnie przeczuleni w przedmiocie Ochrony Środowiska i quasi 'zmian klimatycznych’ jednakże trudno nam zrozumieć, że Decydenci permanentnie pozostają w bezczynności i entropii, w sytuacji kiedy mogą uzyskać środki finansowe na cele związane z tym obszarem i nie korzystają. Skoro 'Unia daje’ – […]

publicity

W Gminie Stary Brus Urzędnicy ukradli ponad 2 mln pln

Pytaliśmy wielokrotnie Gminę Stare Brusy jak wygląda jawność i transparentność w zakresie publikowania informacji publicznych w BIP – często odpowiedzi na nasze wniosku trafiają do innych organów – gdyż zazwyczaj wysyłamy je DW NIK, etcDecydenci dokonali wysokiej samooceny swoich dokonań – dot. danych w […]

digest

Miasto ST. Warszawa – uwzględniło część naszej skargi

Zarzuciliśmy, że Miasto Stołeczne Warszawa – nie zrealizowało lege artis –  naszego wniosku, a kiedy próbowałem werbalnie wyjaśnić sprawę – nie odbierano naszych telefonów. Miasto – najprawdopodobniej świadomie zamiast procedować przedmiotową skargę w trybie art. 229 KPA – procedowało ją w trybie 253 KPA.Jak […]