Regulamin Szulc-Efekt sp zoo www.gmina.pl www.samorzad.pl suplement

Suplement do regulaminu Spółki:

§1) Ipso iure  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ipso iure - stawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - wypowiadamy wszystkie usługi świadczone z Jednostkami Administracji Publicznej - co do których - pomimo monitów składanych na piśmie - Decydenci nie sygnowali klauzul powierzenia przetwarzania danych osobowych.
§2) Rzeczone Usługi świadczone - a contrario przepisom prawa z winy Decydentów - i będące deliktem prawnym wypowiadamy:
§2.1) w trybie natychmiastowym ipso iure art 58 Kodeksu Cywilnego - ad hoc w trybie natychmiastowym w przypadku odmowy podjęcia rozmów w przedmiotowej problematyce.
§2.2) z zachowaniem okresu wypowiedzenia jeśli Decydenci permanentnie przystąpili do procedury sanacyjnej w przedmiocie usunięcia działania niezgodnego z prawem - scilicet rozmów w zakresie naprawienia tego stanu faktycznego stanowiącego naruszenie prawa.
§3) Poza wyżej wymienionymi podstawami prawa - dodatkowym empirycznym argumentem na rzecz rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2020 r., II SA/Wa 2826/19 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*