publicity

W Gminie Stary Brus Urzędnicy ukradli ponad 2 mln pln

Pytaliśmy wielokrotnie Gminę Stare Brusy jak wygląda jawność i transparentność w zakresie publikowania informacji publicznych w BIP – często odpowiedzi na nasze wniosku trafiają do innych organów – gdyż zazwyczaj wysyłamy je DW NIK, etcDecydenci dokonali wysokiej samooceny swoich dokonań – dot. danych w […]

digest

Miasto ST. Warszawa – uwzględniło część naszej skargi

Zarzuciliśmy, że Miasto Stołeczne Warszawa – nie zrealizowało lege artis –  naszego wniosku, a kiedy próbowałem werbalnie wyjaśnić sprawę – nie odbierano naszych telefonów. Miasto – najprawdopodobniej świadomie zamiast procedować przedmiotową skargę w trybie art. 229 KPA – procedowało ją w trybie 253 KPA.Jak […]