Adam Szulc ceo@szulc-euphenics.com
NIP: 1133020166

Przypominamy Decydentom w Gminach, że ipso iure wzmiankowanego art. 241 KPA – każdy ma prawo, a nawet obowiązek – wdrażać procedury sanacyjne w Urzędach – scilicet – (…)„Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (…)
Próbka uzyskiwanych odpowiedzi to vide:

Petycje naszej spółki w uzasadnionym interesie pro publico bono vide: Pertycje publikowane
Ad exemplum: Petycje Publikowane w BIP Jednostek Administracji Publicznej:
Petycje – inter alia