Bez kategorii

Minister – Ex Cathedra

Ś.P. Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko był jednym z najbardziej pracowitych Urzędników który w ramach naszych petycji/skarg* mieli okazję odpowiadać na nasze pisma. Potrafił przypilnować Urzędników i jeśli nasza petycja/skarga wędrowała od Annasza do Kajfasza, to często Ministerstwo Środowiska było – in […]

digest

Ochrona Środowiska – Czasami nic nie kosztuje

Nie jesteśmy przesadnie przeczuleni w przedmiocie Ochrony Środowiska i quasi 'zmian klimatycznych’ jednakże trudno nam zrozumieć, że Decydenci permanentnie pozostają w bezczynności i entropii, w sytuacji kiedy mogą uzyskać środki finansowe na cele związane z tym obszarem i nie korzystają. Skoro 'Unia daje’ – […]

malelewacustom

Afera z Oczyszczalnią ścieków w gminie Ujazd – a już w 2014 r. pytaliśmy gminę – sensu largo – o sprawy związane z oczyszczalniami ścieków i ochroną środowiska

W gminie Ujazd – na krótko przed aferą pytaliśmy o sprawy związane z ochroną środowiska – poniżej link via publicity w mediach w tej mierze:Fuszerka za 8 milionów? „Oczyszczalnia działałaby w krajach równikowych, nie w Polsce”Afera trwa, a to jak gmina nonszalancko podchodziła do […]

digest

Miasto ST. Warszawa – uwzględniło część naszej skargi

Zarzuciliśmy, że Miasto Stołeczne Warszawa – nie zrealizowało lege artis –  naszego wniosku, a kiedy próbowałem werbalnie wyjaśnić sprawę – nie odbierano naszych telefonów. Miasto – najprawdopodobniej świadomie zamiast procedować przedmiotową skargę w trybie art. 229 KPA – procedowało ją w trybie 253 KPA.Jak […]