Przykład dobrze udzielonej odpowiedzi – w sposób lege artis – jest sygnatura akt – brak unijnego urzędniczego bełkotu, odpowiedź na jednej stronie , etc

Przykład dobrze udzielonej odpowiedzi – odpowiedź przygotowana przez Decydentów w sposób lege artis – w lewym górnym rogu jest sygnatura akt zgodnie z Rozporządzeniem  PRM w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) – brak unijnego urzędniczego bełkotu, odpowiedź na jednej stronie, sygnowana elektronicznie przez Panią Wójt – zgodnie z ustawą o usługach zaufania (…) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590) etc.  Niczego tej odpowiedzi nie można zarzucić – jest ex professo i udzielona bona fides, etc
Nawet logo jest odpowiednie, delikatne i zaprojektowane ze smakiem – od razu wyczuwa się porządnego gospodarza i brak entropii w gminie …
Dodatkowo odpowiedź udzielona ex officio – bez oczekiwania na ostatni dzień terminu ustawowego.
Chciałbym znaleźć jakiś delikt w tej odpowiedzi, ale nie jestem w stanie – mówiąc kolokwialnie – „nie ma się do czego przyczepić”
A contrario – zaprezentuję kiedyś jak wyglądają niektóre odpowiedzi z Gmin.
Notabene tak wygląda (zdjęcie pobrane z strony Gminy) Pani Wojt    :

PS: Chapeau bas

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*