Bez kategorii

Minister – Ex Cathedra

Ś.P. Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko był jednym z najbardziej pracowitych Urzędników który w ramach naszych petycji/skarg* mieli okazję odpowiadać na nasze pisma. Potrafił przypilnować Urzędników i jeśli nasza petycja/skarga wędrowała od Annasza do Kajfasza, to często Ministerstwo Środowiska było – in […]

digest

Ochrona Środowiska – Czasami nic nie kosztuje

Nie jesteśmy przesadnie przeczuleni w przedmiocie Ochrony Środowiska i quasi 'zmian klimatycznych’ jednakże trudno nam zrozumieć, że Decydenci permanentnie pozostają w bezczynności i entropii, w sytuacji kiedy mogą uzyskać środki finansowe na cele związane z tym obszarem i nie korzystają. Skoro 'Unia daje’ – […]

digest

Miasto ST. Warszawa – uwzględniło część naszej skargi

Zarzuciliśmy, że Miasto Stołeczne Warszawa – nie zrealizowało lege artis –  naszego wniosku, a kiedy próbowałem werbalnie wyjaśnić sprawę – nie odbierano naszych telefonów. Miasto – najprawdopodobniej świadomie zamiast procedować przedmiotową skargę w trybie art. 229 KPA – procedowało ją w trybie 253 KPA.Jak […]

a

Od 2007 r. ciągnęła się sprawa, w ktorej wykonałem konstrukcję niemalże – ad absurdum – Otóż ze skargi – Spółki skarżyliśmy Prezesa NSA do WSA o nieudzielenie Informacji Publicznej

Od 2007 r. ciągnęła się sprawa, w ktorej wykonałem konstrukcję niemalże – ad absurdum – Otóż z pozwu Spółki skarżyliśmy Prezesa NSA o nieudzielenie Informacji Publicznej, inter alia o brak pewnych informacji w BIP, oraz o to że jednym z oficjalnych adresów NSA – […]

digest

W ramach skargi naszej spółki Komornik przy Sądzie Warszawa Praga został ukarany grzywną za nieudzielenie informacji publicznej – dziś już wiemy że na podstawie takiego – korzystnego dla naszej spółki orzeczenia – można uzyskać nawet wyrok karny Sądu Powszechnego – wymaga to jednak czasu i cierpliwości – ale jawność i transparentność jest najważniejsza

Reasumując w tego typu sprawie –  ipso iure art 23 Ustawy o dostępie do inf. publ.(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) – można uzyskać nawet wyrok karny Sądu Powszechnego – wymaga to jednak czasu i cierpliwości – ale jawność i transparentność jest najważniejsza. […]