Wg. NIK gminy marnotrawią środki publiczne na zadania związane z promocją

W ostatnim czasie – w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) i w trybie ustawy o petycjach wdrażaliśmy procedurę sanacyjną w Jednostkach Administracji Publicznej w przedmiocie obowiązkowego zadania – jakie Wójt/Burmistrz/Prezydent musi spełnić w ramach wydatkowania środków podatników na promocję Gminy.
Przedmiotowe zadanie zostało określone przez ustawodawcę ipso iure art 7 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583)
A priori NIK zarzuciła gminom w protokołach pokontrolnych inter alia:  o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI (w całości dostępny na stronach nik.gov.pl), że:
(Skróty i podsumowania za serwisem PAP)
„(…)
Promocja gmin odbywa się bez jasnych strategii i planów działań, głównie na podstawie doraźnych pomysłów i ustnych sugestii Także wydatki planowane są raczej na podstawie budżetów z lat wcześniejszych, niż na podstawie rzeczowych analiz potrzeb promocyjnych. A na końcu nie ma systemów ewaluacji działań, więc w efekcie gminy nie wiedzą nawet, czy i w jakim stopniu wydane pieniądze przyczyniają się do budowania ich pozytywnego wizerunku.
(…) W żadnym objętym kontrolą urzędzie nie opracowano odrębnego dokumentu strategicznego odnoszącego się wyłącznie do promocji danej jednostki samorządu terytorialnego – nawet jeśli na konieczność sporządzenia takiego dokumentu wskazano w obowiązujących dokumentach strategicznych.
(…) Gminy w przytłaczającej większości nie sporządzają też szczegółowych planów działań promocyjnych.

Promocja gmin najczęściej jest jedynie realizacją schematycznych zadań, uzupełnianych pojawiającymi się często ad hoc „pomysłami” na doraźne działania promocyjne, które nie przekładają się na efektywną promocję na podstawie przemyślanej strategii. (…)

(…) Na te wadliwości NIK wskazywała już w poprzednich kontrolach w tym obszarze.

Wydatki najczęściej planowano na cykliczne imprezy okolicznościowe, publikację artykułów prasowych i zakup gadżetów promocyjnych.

Finansowanie z budżetów promocyjnych promocję celów, które nie miały nic wspólnego z promocją, stwierdzono w połowie skontrolowanych jst. (…) pieniądze z budżetów promocyjnych wydatkowano np. w związku z publikacją nekrologów, zakupem mebli, stołu bilardowego i organizacją szkolenia związanego z ekologią. (…)”

Zapytaliśmy więc o ten obszar i odpowiedzi okazały się jeszcze bardziej ad absurdum niż sugeruje to NIK, gros Gmin … z funduszy antyalkoholowych finansuje festyny Gminne – gdzie serwowany jest alkohol – sic ! ponadto budżety związane z promocją są wysokie a efektów zwykle nie widać, etc, etc – poniżej kilka przykładowych odpowiedzi ….

Nieliczne Gminy prezentują się lege artis na tle innych gmin – ad exemplum: racjonalnie środki wydatkuje Gmina Bodzanów, etc

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*