a

Od 2007 r. ciągnęła się sprawa, w ktorej wykonałem konstrukcję niemalże – ad absurdum – Otóż ze skargi – Spółki skarżyliśmy Prezesa NSA do WSA o nieudzielenie Informacji Publicznej

Od 2007 r. ciągnęła się sprawa, w ktorej wykonałem konstrukcję niemalże – ad absurdum – Otóż z pozwu Spółki skarżyliśmy Prezesa NSA o nieudzielenie Informacji Publicznej, inter alia o brak pewnych informacji w BIP, oraz o to że jednym z oficjalnych adresów NSA – […]

digest

W ramach skargi naszej spółki Komornik przy Sądzie Warszawa Praga został ukarany grzywną za nieudzielenie informacji publicznej – dziś już wiemy że na podstawie takiego – korzystnego dla naszej spółki orzeczenia – można uzyskać nawet wyrok karny Sądu Powszechnego – wymaga to jednak czasu i cierpliwości – ale jawność i transparentność jest najważniejsza

Reasumując w tego typu sprawie –  ipso iure art 23 Ustawy o dostępie do inf. publ.(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) – można uzyskać nawet wyrok karny Sądu Powszechnego – wymaga to jednak czasu i cierpliwości – ale jawność i transparentność jest najważniejsza. […]

Bez kategorii

Przykład dobrze udzielonej odpowiedzi – w sposób lege artis – jest sygnatura akt – brak unijnego urzędniczego bełkotu, odpowiedź na jednej stronie , etc

Przykład dobrze udzielonej odpowiedzi – odpowiedź przygotowana przez Decydentów w sposób lege artis – w lewym górnym rogu jest sygnatura akt zgodnie z Rozporządzeniem  PRM w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) – brak unijnego urzędniczego bełkotu, odpowiedź […]

digest
digest

Grzywna dla Wojta – Gminy – dzięki nam – powili zaczynają rozumieć jak istotne z puntu widzenia uzasadnionego interesu społecznego – pro publico bono – jest udostępnianie informacji publicznej

W przedmiotowej sprawie Pan Wójt nie chciał nam udzielić  informacji publicznej w trybie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902.)  – zapytaliśmy więc Sąd w przedmiotowej sprawie – a Sąd – tak poprowadził sprawę – ex professo, że ad hoc w ciągu kilku […]