Sąd przyznał nam rację Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – złamał prawo – reperkusje dawnego wyroku jaki uzyskaliśmy ….

Sentencja Wyroku SAB 391/03 – strona 4 : „(..) Dlatego Sąd dopatrzył się w działaniu Prezydenta naruszenia prawa i zobowiązał go do usunięcia tego naruszenia z uwzględnieniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w tym terminu wynikającego z art. 13 (…)”

W mniejszych Jednostkach – typu Gminy/Powiaty – sytuacja jest o wiele gorsza


link do całego wyroku w Bazie Naczelnego Sądu Administracyjnego II SAB 391/03 – Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-11 (orzeczenia-nsa.pl)
Wyrok uzyskany przez naszą Spółkę znalazł się w doktrynie (piśmiennictwie) – i powoływany jest w naukowych pracach na Wydziałach Prawa na Wyższych Uczelniach – ad exemplum: Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych (uni.wroc.pl)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*