Delikt prawny we wszystkich jednostkach w Gminie – nasz skarga uwzględniona – Wszyscy Urzędnicy łamali prawo…

Czasem – sic! okazuje się że nie tylko Jedna Jednostka w Gminie łamie przepisy prawa – czasami okazuje się – jak wynika – expressis verbis – z niniejszej uwzględnionej skargi, że wszystkie Jednostki Organizacyjne – nie działają w jakimś obszarze lege artis.
I to jak widać z sentencji uwzględnionej przez Radę Gminy Skargi – nie w jakiejś drobnej sprawie – ale łamią ustawę – w całej rozciągłości – sensu largo .

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*