Odpowiedzi ex professo przyczyniające się do oszczędności naszych – publicznych Podatków wydawanych przez Urzędników

Urząd Miasta Kępno doskonale rozumie idee fixe – dostępu do informacji publicznej – publikuje nasze petycje i wnioski – oraz szczegółowo przyporządkowuje ich elementy do konkretnych spraw określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) (w załączeniu – in fine przyklady – odpowiedzi.
Dzięki temu – jak wynika z bogatego dossier formalnego – pochodzącego z tego Urzędu – jakie skompletowaliśmy przez ostatnie 20 lat – osiągnięto w wielu obszarach olbrzymie oszczędności w wydatkowaniu przez Urzędników – pieniędzy Podatników.
Warto zatem – aby wszyscy – którym sprawy publiczne nie są obojętne – w uzasadnionym Interesie Publicznym pytali o wydatkowanie środków Podatników – patrząc Decydentom „na ręce” – zgodnie z art. 61 i 63 Konstytucji RP „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (…) ”
Notabene – może dlatego Urzędnicy z tego Urzędu tak szczegółowo i ex cathedra – odpowiadają nasze wnioski, że w 2011 r. złożyliśmy tam skargę do Rady Gminy i RIO – zarzucając inter alia naruszenie art. 225 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) – „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku (…)”
Poniżej próbki odpowiedzi z tego Urzędu – chapeau bas …. niektóre urzędy powinny szkolić się w Kępnie , spore środki publiczne udałoby się zaoszczędzić, zmniejszono by entropię w dokumentacji – gdyby wszyscy mieli taką wiedzę prawną i tak szczegółowo analizowali wydatki …


Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*